Kommunene Fræna og Eide blir Hustadvika kommune fra 1. januar 2020. Den nye kommunen skal være en kunnskapsbasert samfunnsutvikler, med en handlekraftig og effektiv organisasjon med god ledelse.

Hustadvika kommune vil få om lag 13.250 innbyggere. Kommunen har en positiv utvikling, og store muligheter for videre vekst og utvikling.

Hustadvika kommune vil bli organisert med en administrativ struktur med to ledernivå. Ledernivå 1 består av administrasjonssjef, tre kommunalsjefer, utviklingssjef, personalsjef og økonomisjef og ledernivå 2 består av enhetslederne.