Troms og Finnmark fylkeskommune

Vi er den største og nordligste regionen i Norge. Med en utstrekning på om lag 75 000 km2 utgjør Troms og Finnmark 23% av landets totale areal. I øst grenser vi til Sverige, Finland og Russland, i sør til Nordland fylke, mens i vest og nord grenser den 15 475 km lange kystlinjen vår til Norskehavet og Barentshavet.   Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for viktige velferdstjenester for befolkningen, som teller om lag 240 000 personer. Våre primære oppgaver er:

  • Videregående opplæring i skole og bedrifter
  • Veier og ferger
  • Tannhelsetjenester
  • Buss- og båttransport
  • Kulturtilbud

Troms og Finnmark fylkeskommune ble opprettet 01.01.20, da Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune offisielt ble slått sammen.   Du kan lese mer om våre satsninger og vårt utvidede tjenestetilbud på www.tffk.no

11/01/2021
SØKNADSFRIST: 25.01.2021 Om stillingen og arbeidsoppgaver:   Den offentlige Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark har ledig en 100 % fast stilling som overtannlege for Tromsø tannhelsedistrikt. Stillingens ansvarsområde omfatter den offentlige tannhelsetjenesten i Tromsø og Karlsøy kommune. Overtannlegen er daglig leder av sitt distrikt, og er faglig og administrativ ansvarlig. Overtannlegen skal medvirke til at tannhelsetjenesten holder et høyt faglig nivå. Videre skal overtannlegen arbeide for gode arbeidsforhold som gir anledning til faglig og personlig utvikling for medarbeiderne. Stillingen som overtannlege vil gi rom for å vedlikeholde og praktisere klinisk kompetanse gjennom pasientbehandling. Det er sju tannklinikker innenfor distriktet; fem større klinikker i Tromsø by, samt tannklinikk på Åsgård sykehus og på Hansnes. Distriktet har også ansvar for tannbehandling ved Tromsø fengsel og for tannbehandling i narkose ved UNN. Overtannlegen har ansvar for å organisere tannlegevakt i Tromsø by. Totalt antall ansatte innenfor ansvarsområdet er i dag ca. 70. Det finnes klinikksjefer på de enkelte enhetene som vil være overtannlegens støttespillere. Stillingen inngår i fylkestannhelsesjefens ledergruppe. Det gis administrativ støtte fra Fylkestannhelsesjefens egen stab samt fra fellestjenester i fylkeskommunen. Tannhelsetjenesten i Troms og Finnmark ønsker å fremstå som en moderne og effektiv tannhelsetjeneste med høy kvalitet.   Kvalifikasjonskrav:    Norsk autorisasjon som tannlege Beherske norsk språk tilfredsstillende både muntlig og skriftlig Ledererfaring Erfaring med digitale plattformer Gode samarbeidsevner God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  Personlige egenskaper: Den som blir ansatt i stillingen må kunne mestre både styring og lederskap. I lederskap legger vi at lederen må kunne kommunisere mål, verdier og strategier, samt frigjøre energi ved å inspirere, støtte, utfordre og skape muligheter.   Vi tilbyr:   Gode pensjons- og forsikringsordninger som medlem av KLP Vi er IA bedrift Lønn etter avtale Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %     Søknaden skal inneholde:   Søknadsbrev og CV, vitnemål, attester 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)    Søknad skal sendes elektronisk i vårt rekrutteringssystem Easycruit.     Søknadsfrist og andre opplysninger:   Søknadsfrist: 25.januar 2021 Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.   Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette - jf.offentleglova §25.  Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.   Før eventuell tilsetting i Troms og Finnmarks fylkeskommunes tannhelsetjeneste må politiattest fremlegges jf. Helsepersonelloven § 20a.  Politiattest skal ikke legges ved søknaden.  Kontaktpersoner: Marit Eidissen mob: +47 41011140 Per Ove Uglehus tlf: +47 77788284 mob: +47 92817743
Troms og Finnmark fylkeskommune