Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

05/07/2022
SØKNADSFRIST: 15.08.2022 Om Stillingen Båtsfjord kommune, brannvesenet, søker etter feier/brannforebygger i 70% stilling. Vi søker også etter en leder for beredskap i inntil 30% stilling. Vi søker deg som er fremtidsrettet, selvstendig og god på samarbeid, og som er ansvarsfull og ønsker utfordringen med å videreutvikle feieavdeling.  Vår hovedoppgave er å forebygge brann ved å skape sikkerhet og trygghet i vårt distrikt. Dette gjøres gjennom informasjonsarbeid om brannrisiko og brannvern i hjemmet, samt feiing av piper og tilsyn med fyringsanlegg. I tillegg har vi ansvaret for tilsyn og feiing i alle fritidsboliger. Som leder for beredskap vil du lede vår brann- og redningstjeneste som er delt i to avdelinger. Forebyggende og beredskap. Beredskapsavdelingen består av 5 utrykkningsledere med hjemmevakt i 5-delt vaktordning og 16 deltidsmannskaper. Stillingen er spennende, og gir mulighet for faglig og personlig utvikling. Som ansatt vil du i tillegg tilbys 2% stilling som brannkonstabel ved Båtsfjord brannvesen. Begge stillingene har tiltredelse så snart som mulig. Disse to stillingene kan kombineres.    Kvalifikasjoner Ønskede kvalifikasjoner feier: Fagbrev som feier. Søkere uten fagbrev vil bli vurdert for stillingen, samt søkere med annen relevant utdanning, VK1 bygg og anleggsfag samt søkere med annen relevant praksis, fagarbeider eller brannkonstabel oppfordres til å søke. Du vil bli ansatt som ufaglært og ville måtte gjennomføre lærlingeskolen/utdanning og fagprøve i bedrift. Personlig egnethet vektlegges. Gode datakunnskaper. Gode kunnskaper i Norsk, Engelsk, skriftlig og muntlig. Kvalifikasjonskrav feier: Førerkort klasse B. søkere må kunne fremlegge politiattest (uttømmende politiattest) før ansettelse. Ønskede kvalifikasjoner leder beredskap: Kunnskap/erfaring i kompetanseutvikling Ledererfaring Førerkort klasse C1, C Kode 160, utrykningskjøring Kvalifikasjonskrav leder beredskap: Kvalifikasjoner iht. forskrift om organisering og dimensjonering avBrann- og redningsforskriften § 42(§41). Leder for beredskapsutdanning deltid vil få beredskapsutdanning iht lovkrav. Og må forplikte seg til å oppfylle krav innen rimelig tid. Kvalifikasjoner som uttrykningsleder i brannvesen§ 41. Relevant erfaring, fortrinnsvis fra brann- og redningstjeneste. God kjennskap til IT som arbeidsverktøy. Søkere må kunne fremlegge politiattest (uttømmende politiattest) før ansettelse. Arbeidsoppgaver Feier/brannforebygger: Praktisk og faglig planlegging av feier/brannforebyggertjenesten. Gjennomføre tilsyn og feiing av ildsteder. Utarbeide rapporter og håndtere saksbehandling. Delta i prosjektarbeid. Planlegge og styre egen arbeidsdag. Ansvar for materiellanskaffelser, planverk og rutiner, overordnet ansvar for brannforebyggende oppgaver i tilknytning feiertjenesten. Leder beredskap: Administrativ, faglig og driftsmessig leder av beredskapsavdelingen Ansvar for materiellanskaffelser, planverk og rutiner, overordnet ansvar beredskapsavdelingens oppgaver. Ansvarlig for øvelsesplanlegging og gjennomføring av brannøvelser. Overordnet HMS- arbeid. Sikre utvikling og gjennomføring av mål og strategier. Være en del av ledergruppen i brannvesenet. Leder beredskap vil være brannsjefs stedfortreder. Delta i vaktturnus. Vi tilbyr Flere gunstige ordninger som følge av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark Godt arbeidsmiljø samt gode opplæringsarenaer og veiledere. Lønn i henhold til tariffavtale. Varierte og tilpassede arbeidsoppgaver. Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerliste, jfr offentleglova §25. Spørsmål om stillingen For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Kjetil Kristiansen, epost: kjetil.kristiansen@batsfjord.kommune.no , tlf 900 70834. Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via www.jobbnorge.no , se link på denne siden.
Båtsfjord kommune