Båtsfjord kommune

Fiskerihovedstaden Båtsfjord er en kommune med vel 2.200 innbyggere. Her finnes to kommunale barnehager med full barnehagedekning, to grunnskoler og videregående skole, samt skolefritidsordning. Den kommunale kulturskolen er i spennende utvikling. Vi har helsesenter med godt utbygde tjenester. Særpreget for kommunen er et meget aktivt og engasjerende idretts- musikk- og foreningsliv, og svært gode muligheter for friluftsliv. Båtsfjord har et næringsliv med stort lokalt samfunnsengasjement, som er nytenkende og en pådriver for utvikling i kommunen. Det er god kommunikasjon med fly og hurtigrute. Båtsfjord - kommunen der du vil trives. Båtsfjord kommune ligger i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark (lavere skatt og nedskrivning av studielån), se www.finnmark.no 

09/09/2020
SØKNADSFRIST: 27.09.2020 Nå har du muligheten til å bli en del av teamet som drifter vår samlokaliserte bolig. Boligen har syv beboere med hver sin leilighet, som alle har varierte utfordringer, bistandsbehov og grad av  utviklingshemming. Vårt mål er å tilrettelegge og motivere beboerne til et liv med variasjon, mestring og aktivitet hvor brukermedvirkning står sentralt. Du vil få tjenesteansvar for flere beboere hvor du må følge opp individuelle planer, utarbeide tiltak og samarbeide tett med pårørende. Du vil få muligheten til å utarbeide og styrke boligens rutiner og prosedyrer hvor målet hele tiden er å øke kvaliteten på tjenestene vi gir. Vi trenger deg som er nytenkende og brenner for å utvikle gode fagsystemer!  Du må like å ta ansvar i tillegg til å drøfte og dele faglige utfordringer i samarbeid med kollegaer. Er det deg vi leter etter? Send gjerne inn søknad til oss!                                 Tjenesten driftes med tredelt turnusordning med arbeid dag/kveld/natt og hver 2/3 helg.  Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil variere i omfang over tid, og du må være fleksibel og proaktiv i arbeidet. Følgende oppgaver må påregnes:  Sikre beboer et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker   Faglig ansvar for en eller flere beboere Daglig omsorg og miljøarbeid i tjenesten til den enkelte beboer Utarbeiding og oppfølging av vedtak etter Lov om helse- og omsorgstjenester, kap. 9 Ta ansvar for et godt samarbeid med pårørende Planleggingsoppgaver og tildeling av administrative oppgaver innen IT-systemer som brukes som arbeidsverktøy Veiledning av medarbeidere og kompetansehevende arbeid Legemiddelhåndtering Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra seksjonsleder Reising må påregnes. Kvalifikasjonskrav Autorisert vernepleier med kjennskap til brukergruppen Mestre IKT-verktøy eller evne å tilegne ferdighetene raskt. Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, tilsvarende nivå C1. Gjelder gjennom hele ansettelsesprosessen Politiattest må fremlegges før tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 Sertifikat klasse B manuell gir. Personlige egenskaper: Vi søker  fagperson som er strukturert, effektiv og motivert, med evne til å løse faglige utfordringer i kombinasjon med god omsorgsevne. Vi er rollemodeller for beboerne, og du må derfor være reflektert over egen atferd. Personlig egnethet vektlegges særlig, og engasjement for brukergruppen er en forutsetning. Videre må du kjenne deg igjen i følgende: Du arbeider målrettet og har en løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer Du må ha gode kommunikasjones- og samarbeidsevner Du må kunne arbeide selvstendig, så vel som i team Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes Du må være en god og motiverende lagspiller som bidrar til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr Faglig frihet og ansvar i henhold til eget kompetansenivå Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå Faglig veiledning og kompetanseutvikling i forhold til arbeidsoppgaver Nedskriving av studielån og lavere skatt (folkereg. i Finnmark) Konkurransedyktig lønn Hjelp til å finne bolig Full barnehagedekning Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur Spørsmål om stillingen  Seksjonsleder: Kjerstin Fjellet, tlf 902 18  767, epost:  kjerstin.fjellet@batsfjord.kommune.no  
Båtsfjord kommune