Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur, og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er "eventyrlige muligheter". Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

23/06/2022
Søknadsfrist: 09.08.2022 Beskrivelse Seksjon Kollektivtransport – Innlandstrafikk – har ledig 100 % fast stilling som markedskonsulent/markedsrådgiver.  Om enheten Seksjon kollektivtransport - Innlandstrafikk - har ansvaret for kollektivtransport i Innlandet fylkeskommune. Sentrale arbeidsoppgaver for å sikre et moderne, klimavennlig og pålitelig kollektivtilbud i Innlandet er planlegging og organisering av skoleskyss, ruteplanlegging, konkurranseutsetting av rutetilbudet, salg og markedsføring, ruteopplysning, samt utvikling og forvaltning av digitale applikasjoner og løsninger. Innlandstrafikk består av faggruppene Økonomi og kontrakt, Rutetilbud, Digitale tjenester, Kundesenter og Salg og marked. Vi er 55 ansatte og har kontorsted på Lillehammer og i Folldal. Vi søker deg som har god formidlingsevne og er opptatt av godt språk, både skriftlig og muntlig har erfaring fra kommunikasjonsarbeid ønsker å bidra til å skape et attraktivt og fremtidsrettet mobilitets- og kollektivtilbud i Innlandet er god på relasjonsbygging og liker å jobbe sammen med andre er ryddig, strukturert og målrettet Stillingen hører til faggruppe Salg og marked (8 ansatte). Du blir en del av en engasjert og inkluderende gjeng med stor ståpåvilje, godt humør og bred fagkompetanse, som jobber tett med hele seksjonen og andre interne og eksterne samarbeidspartnere. Vi tilbyr utfordrende og interessante arbeidsoppgaver for å bygge merkevaren Innlandstrafikk et godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger i et sterkt fagmiljø fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger lønn etter gjeldende avtaleverk kontorlokaler i Lillehammer sentrum med utmerket kantine og eget trimrom Om stillingen 100 % fast stilling arbeidssted Lillehammer Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil være varierte og spennende og bygge opp under Innlandstrafikk sin visjon «Enkelt for alle å reise kollektivt» oppfølging og utvikling av Innlandstrafikk sine kommunikasjonsstrategier, intern og ekstern produksjon av innhold til ulike kanaler bistå med innhold til politiske saker og andre rapporter og dokumenter prosjektarbeid innenfor markeds- og mobilitetsarbeid koordinere og videreutvikle avtaler med aktuelle samarbeidspartnere Ønskede kvalifikasjoner relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, norsk og engelsk god kompetanse i bruk av relevante IT-verktøy ha erfaring med prosjektarbeid, gjerne som prosjektleder rett erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.  Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Kontaktinformasjon: Enhetsleder Salg og marked  Stine Fredriksen mob: 41303025
Innlandet fylkeskommune
08/06/2022
SØKNADSFRIST: 28.06.2022 Beskrivelse Vegseksjonen, enhet for Eiendom har ledig stilling som grunnerverver; en fast stilling samt et vikariat fra høsten 2022.  Om enheten Eiendomsenheten har i dag 12 fast ansatte med kontorsteder på Lillehammer, Hamar og Tynset.   Vi har ansvar for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Enheten har også ansvar for oppmåling og ivaretar eiendomsforholdene for våre fylkesvegeiendommer. Våre grunnerververe og eiendomslandmålere har tett samarbeid. Vi har også oppdrag innen geomatikk og har ansvaret for droneflyving på Samferdselsavdelingen. Vi søker deg som har god samarbeidsevne er ryddig, tydelig og strukturert er god på å skape relasjoner er resultatorientert har evne til å forholde deg til grunneiere som kan oppleve å stå i en tvangssituasjon Vi tilbyr et inspirerende fagmiljø, og gode kollegaer fleksibel arbeidshverdag fleksitidsordning lønn etter avtale fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingene en 100 % fast stilling og et vikariat på 100 % kontorsted er fortrinnsvis Lillehammer, men andre kontorsteder kan også være aktuelle En grunnerverver har ansvar for grunn- og rettighetserverv ved bygging, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Som grunnerverver er du bidragsyter i hele prosessen, fra oppstart av planarbeid til ferdigstillelse av anlegg. Du vil delta i utstrakt samarbeid både internt, med kommuner og andre eksterne parter. Møter foregår bade fysisk og digitalt. Arbeidsoppgaver delta i arbeidet med regulerings- og byggeplaner verdsette eiendom gjennomføre forhandlinger med grunneiere og rettighetshavere delta i forberedelse og gjennomføring av skjønn for domstolene følge opp grunneiere i anleggsfasen sørge for erstatningsoppgjør til berørte parter bidra ved salg av areal og eiendom som er besluttet avhendet noe reisevirksomhet må påregnes kvalifikasjoner du har mastergrad eller tilsvarende innen fagområder der eiendomsfag, jordskiftefag, planfag, landbruksfag og økonomiske eller juridiske fag er sentralt det er ønskelig med erfaring fra grunn- og rettighetserverv, men også nyutdannede kandidater kan komme i betraktning har du omfattende og relevant erfaring, samt gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet du uttrykker deg godt på norsk, både skriftlig og muntlig du har førerkort klasse B Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.  Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Kontaktinformasjon: Enhetsleder Anne Jorde Telefon 954 99 742
Innlandet fylkeskommune