Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 blir Hedmark og Oppland fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur, og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene.

Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er "eventyrlige muligheter". Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

13/10/2021
SØKNADSFRIST: 10.11.2021 Beskrivelse Spennende mulighet; er du vår nye eiendomslandmåler? Samferdsel, Utbygging, Enhet Plan og prosjektering søker etter eiendomslandmålere i 2 faste stillinger. Om enheten Stillingen er organisert under Utbyggingsseksjonen, på enheten Plan og prosjektering. Utbygging er for tiden inndelt i fire enheter: Plan og Prosjektering Spesialproduksjon Investering og vedlikehold Øst Investering og vedlikehold Vest Plan og prosjektering teller rundt 20 ansatte. Vi dekker fagområder innen planleggingsledelse, avropsforvaltning, vegplanlegging, overvann, BIM, digitalisering, grunnerverv, eiendomslandmåling, landskap og grøntfag. Enhetens fremste oppgave er å utarbeide reguleringsplaner, men vi bidrar også inn i byggeplanlegging og anleggsfase. Vi ønsker nå å styrke vår enhet, og er på utkikk etter to selvgående eiendomslandmålere, til å komplettere vårt team innen eiendom. Oppgaveporteføljen er vedlikeholdstiltak og investeringstiltak, og naturlig nok er tiltakene avgrenset til fylkesveg. Geografisk inndelt, med flest oppdrag i gamle Oppland. Du vil ha et nært samarbeid med kollegaer i Innlandet fylkeskommune, og med eksterne samarbeidspartnere. Vi søker deg som har relevant kompetanse og erfaring innen eiendomslandmåling blir glad av å høre ordet matrikkel! har gode GIS-kunnskaper er grundig, og har stor arbeidskapasitet er god på å skape relasjoner, og har glimt i øyet er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver Vi tilbyr et inspirerende fagmiljø, og skikkelig gode kollegaer fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger fleksibel arbeidshverdag fleksitidsordning lønn etter avtale Om stillingene to faste 100 % stillinger  arbeidssted Lillehammer (Gjøvik og Otta kan også være aktuelle) samarbeid internt og mot eksterne Arbeidsoppgaver utsetting av grensemerker og innmåling av eiendomsgrenser eksterne oppmålingsforretninger bistå Matrikkelprosjektet, for å sikre grenser langs fylkesveger i Innlandet reiseaktivitet er en del av jobben. Arbeidsgiver stiller bil til disposisjon kontroll av leveranser og oppfølging av konsulent Kvalifikasjoner har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år innen ingeniørfag/ teknisk oppmålingsfag, eiendomsfag eller jordskifte bred erfaring innen faget, er et pluss! autorisasjon fra Kartverket. Er du ikke autorisert er ikke dette noe problem, da du må belage deg på å ta landmålerbrevet snarest mulig har du omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet førerkort klasse B  Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.  Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.                Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din.  Om arbeidsgiveren Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett. Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ. Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er eventyrlige muligheter . Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget! Kontaktperson: Enhetsleder Mari Gotteberg Telefon 941 51 851
Innlandet fylkeskommune