Enebakk kommunes visjon, "Mulighetenes Enebakk", skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot køen og har ca. 11.000 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet organisasjon med fokus på å fremme arbeidsglede hos våre ansatte. Enebakk kommune har ca. 560 årsverk.

 
07/01/2022
SØKNADSFRIST: 19.01.2022 Stilling som boligforvalter er organisert i enhet for Eiendomsforvaltning og kommunalteknikk og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens utleieboliger. Kommunen eier og forvalter ca. 110 utleieboliger; boliger samlokalisert i tun, tilrettelagte omsorgsboliger, samt boliger for vanskeligstilte. Sentrale arbeidsoppgaver vil være: Planlegge og sørge for gjennomføring av oppussing og vedlikehold av boligene Sikre effektiv forvaltning av boligene Tilrettelegge for og eventuelt utføre vaktmesteroppgaver Fakturahåndtering Kontakt med leietakere og samarbeidsaktører i kommunen Stillingen har kontorplass ved rådhuset i Kirkebygda Ønsker kvalifikasjon/egenskaper: Kompetanse i forvaltning og vedlikehold av bygg Interesse for dialog med våre brukere Målrettet, strukturert og selvstendig Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Erfaring fra offentlig forvaltning Erfaringer i bruk av alminnelig brukte dataprogrammer Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Terje Farestveit, tlf: 909 566 72. Søknadsfrist: 19.01.2022 Tiltredelse etter avtale Originale attester og vitnemål kan medbringes på intervju. I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.
Enebakk kommune