Viken fylkeskommune

Viken fylkeskommune har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminnevern.

Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner er slått sammen til Viken fylkeskommune. Vi er landets mest folkerike fylkeskommune med 1,2 millioner innbyggere. Med over 10 000 ansatte får vi sterke og kompetente fagmiljø på fylkeskommunens områder.

12/08/2022
Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad har ledig undervisningsstilling innen Prosessteknikk/Kjemi Trives du i tverrfaglige miljø, er du glad i mennesker og opptatt av kunnskap og kompetanse? Da kan en stilling ved vår fagskole være noe for deg! Fagområdet kjemi tilbyr utdanninger innen studieretningene matteknikk og prosessteknikk, og har sterk studentvekst innen begge studieretningene. Vi skal styrke avdelingen med en ny faglærer med hovedvekt på undervisningen innen området prosessteknikk.  Fagskolen i Viken (FIV) er landets største offentlige fagskole og skolen ble tildelt fagområdeakkreditering fra NOKUT for helsefag i 2018 og tekniske fag i 2019. Dette er med på å gjøre FIV til en av de mest innovative og ambisiøse fagskolene i Norge. Studiested Fredrikstad (tidligere Fagskolen i Østfold) har gjennom 33 år utviklet seg til en av de mest fremtredende fagskolene i Norge, og tilbyr utdanninger innenfor helse, oppvekst, ledelse og tekniske fagområder. Skolen ligger på Værste i Fredrikstad og har nærmere 1.000 studenter og over 50 faste ansatte. Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgaver er som følger: planlegging og gjennomføring av undervisning vurderingsarbeid arbeid i tverrfaglige team utvikling av studieplaner pedagogisk utviklingsarbeid Kvalifikasjoner Master/Bachelor innen fagområdet kjemi/prosessteknikk Relevant bransje/arbeidserfaring innen fagområdet Nettverk innen fagområdet er en fordel Søkere uten pedagogisk utdannelse blir også vurdert God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Personlige egenskaper Forbedringsorientert både innenfor eget fagfelt og for resten av virksomheten for øvrig Gode samarbeids -og kommunikasjonsegenskaper Trygg og tydelig Endrings -og gjennomføringsevne Effektiv og motivert for tilegning av ny kunnskap og faglig kompetanse Vi tilbyr Positivt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger Spennende og utviklende arbeidsoppgaver Voksne, reflekterte og lærevillige studenter Innmelding i Statens pensjonskasse Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Kontaktperson: Ole Kristian Thoresen utdanningsleder 92422092 oletho@viken.no SØKNADSFRIST: 21.08.2022
Viken fylkeskommune
04/07/2022
  Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for fagperson innen teknologifag Fagskolen Viken, studiested Kongsberg (tidligere Tinius Olsen) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag og reiselivsfag. Vi har campus på Kongsberg (tekniske fag) og Geilo (reiselivsfag). Skoleåret 20/21 har vi ca. 800 studenter hvorav 3/4 av disse et nettstudenter med undervisning på kveldstid og undervisning på våre etter- og videreutdanningstilbud. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Vi er også landets ledende fagskole  innen internasjonalisering. Fagskolen i Viken studiested Kongsberg er samlokalisert med Universitetet i Sørøst Norge i nye og moderne lokaler på Krona i Kongsberg. Brenner du for tekniske fag og trives du i et godt arbeidsmiljø? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! Fagskolen i viken, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og vi  har derfor behov for inntil 100%  fast stilling innenfor fagområdet elektro og automasjon. Stillingen innebærer faglig ansvar for de fag som står i studieplanen. Kvelds- og nettundervisning må påberegnes.    En ansatt hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Som ansatt ved fagskolen i Viken , studiested Kongsberg arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.  For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: veilede studenter innen fagområde elektro og automasjon vurdere studentenes arbeid bistå i skolens utviklingsarbeid Kvalifikasjoner utdanning innen fagskole- eller høgskoleingeniør kunnskap innen elektro og automasjon personlig egnethet vil bli vektlagt Personlige egenskaper god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte faglig interessert utviklingsorientert Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst. Studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 11.09.2022
Viken fylkeskommune
04/07/2022
  Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for lærer innen TIP. I 2020 ble Fagskolen i Viken etablert fra sammenslåing av tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og studielinjer fra Akershus (Fagskolen i Oslo og Akershus). Hos Fagskolen i Viken (FIV) finner du studier innen flere fagområder. Vi utvikler studietilbud i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og kan tilby våre studenter etterspurt kompetanse og spennende læringsmiljø i våre moderne lokaler i Viken Fylkeskommune. Fagskolen i Viken har over 2200 studenter fordelt på våre åtte studiesteder i Viken fylkeskommune. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Fagskolen i Viken er landets ledende fagskole  innen internasjonalisering.  Brenner du for TIP som yrkesgruppe og trives du i tverrfaglige miljøer? Er du opptatt av kunnskap og kompetanse? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! FIV, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og har derfor behov for inntil 100% fast undervisningsstilling innenfor fagområdet teknisk industriell produksjon. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen. Den som ansettes må også være forberedt på kvelds- og nettundervisning.  En lærer hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen.  Som lærer ved Fagskolen i Viken arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.    For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: planlegging og gjennomføring av undervisning, både i ordinært klasserom og på nett via en konferanseplattform. Undervisning gjennomføres i tråd med skolens læringsutbyttebeskrivelser vurderingsarbeid arbeid i tverrfaglig team utvikling av studieplaner pedagogisk utviklingsarbeid  Kvalifikasjoner utdanning som fagskole- eller høgskoleingeniør. Vi ser gjerne at du har kompetanse innen, -og erfaring fra ett eller flere av følgende fagområder: tilvirkning teknikk CNC programmering erfaring 3D DAK materiallære konstruksjonsteknikk mekanikk Personlige egenskaper trygg på formidling av kunnskap forbedringsorientert både innenfor eget fagfelt og for resten av virksomheten for øvrig god til å samarbeide og kommunisere trygg og tydelig endringsevne og gjennomføringsevne effektiv og motivert for tilegning av ny kunnskap og faglig kompetanse  god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst. Studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk. Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 11.09.2022
Viken fylkeskommune
04/07/2022
  Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for fagperson innen programmering. Fagskolen Viken, studiested Kongsberg (tidligere Tinius Olsen) tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag og reiselivsfag. Vi har campus på Kongsberg (tekniske fag) og Geilo (reiselivsfag). Skoleåret 20/21 har vi ca. 800 studenter hvorav 3/4 av disse et nettstudenter med undervisning på kveldstid og undervisning på våre etter- og videreutdanningstilbud. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Vi er også landets ledende fagskole  innen internasjonalisering. Fagskolen i Viken studiested Kongsberg er samlokalisert med Universitetet i Sørøst Norge i nye og moderne lokaler på Krona i Kongsberg. Brenner du for data og programmering og trives du i et godt arbeidsmiljø? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! Fagskolen i viken, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og vi  har derfor behov for inntil 100%  fast stilling innenfor fagområdet programmering. Stillingen innebærer faglig ansvar for de fag som står i studieplanen. Kvelds- og nettundervisning må påberegnes.    En ansatt hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Som ansatt ved fagskolen i Viken , studiested Kongsberg arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.  For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: veilede studenter innen fagområde programmering vurdere studentenes arbeid bistå i skolens utviklingsarbeid Kvalifikasjoner utdanning innen fagskole- eller høgskoleingeniør kjennskap til blant annet system og programvareutvikling og design av sikker programvare Personlige egenskaper god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte faglig interessert liker og lære seg nye ting Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst - studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 13.08.2022
Viken fylkeskommune