Brønnøy kommune

Brønnøy kommune er en av flere kommuner i Nordland med vekst. Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.900 innbyggere. Kystbyen Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland. Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekstforhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fly, ferjefri forbindelse til E-6 og jernbane og daglig hurtigruteanløp

13/01/2020
SØKNADSFRIST: 30.01.2020 Om stillingen Vi søker en fremtidsrettet og erfaren person som er oppdatert på ny teknologi som benyttes for strategiske IT oppgaver, leverandørstyring og videreutvikling. Operativ drift og brukerstøtte ivaretas i dag av ekstern leverandør, men vi er i gang med å gradvis kunne ta over største delen av IT drifta selv. I første omgang skal vi ta over førstelinjesupport og vil starte jobben med å flytte store deler av løsninga over på skyløsninger for å få en mer kostnadseffektiv og fleksibel løsning. Det jobbes også med å få implementert en ny og moderne Velferdsteknologisk plattform og vi har siste året fått implementert office365 for alle ansatte. Du vil få ansvar for å videreutvikle og nyttiggjøre disse løsningene på en best mulig måte. Brønnøy kommune har som mål å ha effektive interne arbeidsprosesser og fremtidsrettede digitale løsninger, noe du vil ha et pådriveransvar for. I forhold til videre digitaliseringsarbeid mener vi en kritisk suksess faktor er at vi samarbeider tett med andre kommuner på Helgeland og da spesielt engasjere oss i jobben som gjøres rundt Digitale Helgeland. I løpet av en to-års periode vil det bli utviklet en modell for permanent organisering og finansiering for fremtidens Digitale Helgeland. Stillingen vil kunne endres, slik at den blir mest hensiktsmessig i forhold til Digitale Helgeland og videreutvikling av avdelingen du får ansvar for. Arbeidsoppgaver  Ansvar for faglig ledelse av avdelingen Digitalisering og IKT Ansvar for økonomistyring og personaloppfølging på avdelingen Ansvar for forvaltning og videreutvikling av virksomhetens IT-systemer i samarbeid med eksterne leverandører Bidra til at alle virksomhetsområder integreres inn i et helhetlig system og at vi når målene som er satt i digitaliseringsstrategien  Prosjektering og prosjektledelse IT sikkerhetsansvar Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner 3-5 års relevant utdanning fra høyskole eller universitet innen IT og/eller økonomi og ledelse Erfaring med prosjekt og prosessledelse Erfaring med økonomistyring og personalledelse Det er i tillegg en fordel om du har: Praktisk erfaring med IT-drift God kjennskap til skyteknologi og skyløsninger Erfaring fra offentlig sektor God muntlig og skriftlig formidlingsevne Personlige egenskaper Vi søker en IT-leder som er fremtidsrettet, positiv og motiverende Du må være tydelig, resultatorientert og samarbeide godt med dine medarbeidere og andre virksomhetsområder  Du må ha evne til å videreformidle kunnskap og kommunisere klart med både ledelse, brukere og leverandører   Vi tilbyr Et godt arbeidsmiljø med dyktige og arbeidsvillige kunnskapsmedarbeidere En avdeling som brenner for modernisering, å levere gode digitale tjenester til ansatte, innbyggere og næringsliv og som ønsker å bidra i videre digitaliseringsarbeid Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger IA- bedriftsavtale En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Hilde T Lauvset Rafaelsen         Telefon 48 18 42 16 Helge Thorsen (Rådmann)         Telefon 91 66 38 74 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune