Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter

Landås Menighets Eldresenter (LME) ligger i Landås bydel i Bergen. Vi er en diakonal stiftelse som har drevet eldreomsorg i over 40 år.

Vår Visjon er at vi vil skape et godt sted å være for alle som har tilhørighet hos oss. Dette gjelder både beboere, pårørende, ansatte, besøkende og andre. 

Våre Verdier er respekt, åpenhet, trivsel og trygghet. 

Vi har god faglig dekning og satser på en god grunnbemanning, noe som også har gitt stabilitet i ansattgruppen. Vi legger godt til rette for kompetanseheving for de ansatte både gjennom videreutdanning og kursing. I tillegg satser vi stort på trivselshevende tiltak i personalgruppen da vi mener god trivsel på jobb gjør oss til bedre ansatte og kollegaer. 


01/07/2020
SØKNADSFRIST: 01.07.2020 Med hjerte for eldreomsorg? Velkommen til oss! Det har vi og! Vi søker etter en sykepleier eller vernepleier i 100 % stilling som evt. også kan tenke seg utfordringen med å være gruppeleder på en somatisk post. Krav:     Autorisasjon som sykepleier / vernepleier. Gode norskkunnskaper (helst bestått B2 prøve i norsk). Ønske om å arbeide i eldreomsorgen og engasjement for det. Hva vi kan tilby : Et godt arbeidsmiljø, arrangementer og møteplasser for alle ansatte (blåtur, personalseminar, julebord osv.), gode muligheter og tilrettelegging for kompetanseheving, kurs, og utvikling. Vi vurderer alternative vaktsystemer som langvakter i helger. Da vil det være arbeid hver 4. helg. Alternativet er hver 3. helg. Lønn:   kr 410 500,- – kr 505 500,- (0 -16 år).        Gruppeleder får ekstra tillegg etter avtale. I tillegg kommer for ubekvem arbeidstid. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Siri B. D. Hellevik Stillingstittel: Avdelingsleder Telefon: 55 27 73 69 Mobil: 489 94 069 Kontaktperson: Morten Hauken Stillingstittel: Institusjonssjef Telefon: 55 27 72 09 Mobil: 489 94 077
Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter