Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter

Landås Menighets Eldresenter (LME) ligger i Landås bydel i Bergen. Vi er en diakonal stiftelse som har drevet eldreomsorg i over 40 år.

Vår Visjon er at vi vil skape et godt sted å være for alle som har tilhørighet hos oss. Dette gjelder både beboere, pårørende, ansatte, besøkende og andre. 

Våre Verdier er respekt, åpenhet, trivsel og trygghet. 

Vi har god faglig dekning og satser på en god grunnbemanning, noe som også har gitt stabilitet i ansattgruppen. Vi legger godt til rette for kompetanseheving for de ansatte både gjennom videreutdanning og kursing. I tillegg satser vi stort på trivselshevende tiltak i personalgruppen da vi mener god trivsel på jobb gjør oss til bedre ansatte og kollegaer. 


10/01/2020
SØKNADSFRIST: Snarest Grip muligheten til en utviklende jobb i framtidens omsorg Vi søker etter sykepleiere eller vernepleiere i full stilling (alternativt noe redusert om ønsket) til en sykehjemsavdeling med 24 beboere derav 14 av dem er i to skjermete poster for demente. Vi har to-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Vi tar stor grad av hensyn til de ansatte, så turnusen er mest mulig tilpasset hver enkelts livssituasjon. Ønskede kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier / vernepleier. Gode norskkunnskaper (helst bestått B2 prøve i norsk). Ønske om å arbeide i eldreomsorgen og engasjement for det. Hva vi kan tilby: Et godt arbeidsmiljø, arrangementer og møteplasser for alle ansatte (blåtur, personalseminar, julebord osv.), gode muligheter og tilrettelegging for kompetanseheving, kurs, og utvikling. Personalkantine. Boller en dag i uken - varm mat to dager i uken. Ellers mye trivelige ting som skjer i tillegg. Lønn: Sykepleier / vernepleier dag: (kr 410 500 – kr 505 500), Spesial-sykepleier/vernepleier dag: (kr 454 200 – kr 534 200). (0 – 16 års ansiennitet). I tillegg kommer for ubekvem arbeidstid. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Linda Loftheim Stillingstittel: Avdelingsleder Mobil: 489 94 074 Kontaktperson: Morten Hauken Stillingstittel: Institusjonssjef Mobil: 489 94 077
Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter