Sveio er en kommune som ligger på en halvøy sør i Hordaland fylke. Den er den sørligste kommunen i fylket, og har bare fastlandsgrense til Rogaland. Kommunen grenser i sør til Haugesund og Tysvær, over fjorden i vest til Bømlo, over fjorden i nord til Stord og over Ålfjorden i øst til Vindafjord. Wikipedia

08/02/2019
Søknadsfrist: 01.03.2019 Sveio kommune, Lærarstillingar 2019/20  Det er venta å bli ledige stillingar i grunnskulen i Sveio kommune frå 1.8.2019. Kommunen har vore med i den nasjonale satsinga «språkkommune», og lesing og skriving som grunnleggjande dugleik skal framleis ha stort fokus. For tida deltar kommunen  i den nasjonale satsinga «Inkluderande barnehage- og skulemiljø». Kompetanse: - Godkjend lærarutdanning. Fordjuping i norsk, matematikk eller engelsk er ønskjeleg. Norsk som andrespråk kan og bli prioritert. - Gode føresetnadar for og ønskje om å arbeida som kontaktlærar. - God evne til relasjonsbygging og klasseleiing. - Ønskjeleg med kompetanse i spesialpedagogikk. Me tilbyr: - Faglege utfordringar i eit godt og inkluderande arbeidsmiljø - Løn og tilsetjingsvilkår i samsvar med gjeldande lov- og avtaleverk. Skular i kommunen: Sveio kommune har fire barneskular og ein kombinert skule. Informasjon om skulane er å finna på heimesidene til kommunen eller kan gjevast av rektor ved kvar skule: - Auklandshamn skule: 1.-7.trinn.   Telefon: 53 74 83 60. - Førde skule: 1.-7. trinn, velkomstklasse for minoritetspråklege elevar og vaksenopplæring         Telefon: 53 74 83 30. - Sveio skule: 1.-10. trinn og avdeling for barn med særskilte behov.          Telefon: 53 74 83 00.                          - Valestrand oppvekstsenter: 1.–7.trinn og barnehage                                  Telefon: 53 74 83 80. - Vikse skule: 1.-7. trinn.                     Telefon: 53 74 83 70. Fagleg fordjuping i utdanninga må gå klart fram av søknaden. Gyldig politiattest i samsvar med opplæringslova § 10-9 må leggjast fram ved tilsetjing.  Det skal søkjast på eektronisk søknadsskjema.  Gå til søknadssenter   Treng du hjelp til utfylling av skjema eller tilgang til pc, ta kontakt med Servicekontoret, Sveio kommune. Tlf: 53 74 80 00  
Sveio kommune