Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og én stab. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider.  

Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder

Vi ønsker mangfold
Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.  

06/05/2022
SØKNADSFRIST: 25.05.2022 Hvem er vi og hva jobber vi med? Brenner du for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid og vil være med å styrke og videreutvikle dette arbeidet i Troms og Finnmark?  Da vil vi ha deg med på laget! Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben har en viktig rolle i arbeidet med forebyggende samfunnssikkerhet, beredskapsforberedelser, krisehåndtering og totalforsvaret. Staben består av syv gode kolleger med kontor i Vadsø og Tromsø som samarbeider godt for å løse oppgavene. Nå ønsker vi oss en ny kollega til kontoret i Vadsø.  Hverdagen i staben består av flere faste oppgaver, men vi jobber også med å håndtere uønskede hendelser som skred, EKOM-utfall eller pandemi. Krisehåndtering er en viktig del av jobben og det er viktig at du trives med rask omstilling og perioder med høyt tempo. Vi har tett dialog med, veiledning og oppfølging av kommunene og fører tilsyn med dem etter lov om kommunal beredskapsplikt. Vi kjører også øvelser og kurs med kommunene og normalt er vi endel på reise i hele fylket. I tillegg har vi jevnlig dialog med andre regionale aktører som har ansvar innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Relasjonsbygging er en viktig del av jobben. Du får jobbe med: Planlegging, gjennomføring, oppfølging og veiledning av kommunene, blant annet i forbindelse med tilsyn og øvelser Dialog og samarbeid med regionale aktører og fylkesberedskapsrådet Revidering og oppfølging av Statsforvalterens interne planverk Nødnett og krisestøtteverktøyet DSB-CIM Videreformidling av varsel, hendelseshåndtering og krisehåndtering Kvalifikasjoner Vi søker en engasjert, samarbeidsorientert og innsatsvillig person med god faglig forankring og analytiske evner. Du må være sterk i skriftlig og muntlig formidling på norsk og kunne jobbe strukturert og effektivt. Staben har til tider høyt arbeidspress, så stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere en uforutsigbar hverdag er viktig. For å bli ansatt, må du kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig (H)  og du må ha førerkort klasse B. For å bli vurdert til stillingen som rådgiver, må du:  ha master eller bachelor innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant høyere utdanning. Lang erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap kan kompensere for utdanningskravet. Det åpnes også for at søkere som leverer bachelor eller  masteroppgave innen samfunnssikkerhet og beredskap våren 2022 kan bli vurdert til stilling som rådgiver. Ansettelse forutsetter fullført bachelor eller master. For å bli vurdert til stillingen som seniorrådgiver, må du ha mastergrad innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant mastergrad og lang relevant erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgive r i kode 1434/1364, fra 515 000,- kroner til 650 300,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende ca. lønnstrinn 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.   Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.  Les mer om Vadsø på www.vds.no .   Hos Statsforvalteren har vi fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det.  Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller tilpasning av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Våre kontorlokaler på Statens hus i Vadsø er snart ferdig oppusset og vi flytter inn i moderne og flotte lokaler i løpet av sommeren 2022.  Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine og vi kan hjelpe deg med å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,-  i året og du får lavere personskatt .  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med beredskapsdirektør Ronny Schjelderup på telefon 78 95 05 44 / 48 15 75 40.   Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Søkerlisten er offentlig Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  Positiv særbehandling Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her. Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte.  Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Om oss Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben  ledes av Ronny Schjelderup. Vår viktigste oppgave er å forebygge uønskede hendelser som truer folk og samfunn i Troms og Finnmark. Hvis vi likevel får en krise, skal vi bidra til at kommuner og andre beredskapsaktører er best mulig i stand til å håndtere den. Vi   er bindeledd mellom lokale og sentrale myndigheter og pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg har vi ansvar for samordning av krisehåndtering ved uønskede hendelser. Vi skal ha en oversikt over risiko og sårbarhet i fylket og samordne det sivile arbeidet knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Gjennom dialog, veiledning, tilsyn og øvelser, vil vi være en pådriver og medspiller for at kommunene og regionale myndigheter, alene eller sammen, arbeider målrettet og systematisk med forebyggende samfunnssikkerhet og beredskap.  
Statsforvalteren i Troms og Finnmark