Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

19/07/2021
    SØKNADSFRIST: 15.08.2021 Ser du flomfare der andre kun ser idyllisk elv?  Vi søker  Beredskapsrådgiver/- seniorrådgiver    Hvem er vi og hva jobber vi med? Statsforvalteren er et bindeledd mellom lokale og sentrale myndigheter, og er pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg har statsforvalteren ansvar for samordning av krisehåndtering ved uønskede hendelser. Vi skal ha en oversikt over risiko og sårbarheter i fylket, og samordne det sivile arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben har en viktig rolle i arbeidet med blant annet forebyggende samfunnssikkerhet, beredskapsforberedelser, krisehåndtering og totalforsvaret. Staben består av syv personer som jobber i Vadsø og Tromsø, og vi samarbeider godt for å løse våre oppgaver. Denne stillingen er plassert i Vadsø. Vi har tett dialog, veiledning og oppfølging av kommunene, og fører tilsyn med dem etter lov om kommunal beredskapsplikt. Vi gjennomfører også beredskapsøvelser og kurs med kommunene, og jobben vil innebære reising i hele fylket. I tillegg har vi jevnlig dialog med andre regionale aktører som har ansvar innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Relasjonsbygging er en viktig del av jobben. Hverdagen i staben består av flere faste oppgaver, men i vi jobber også med å håndtere uønskede hendelser i fylket, enten det er hendelser som skred, EKOM-utfall eller pandemi. Krisehåndtering er en viktig del av arbeidsoppgavene og det er viktig at du trives med rask omstilling og perioder med høyt tempo. Du vil få arbeide med: Planlegging, gjennomføring, oppfølging og veiledning av kommunene, blant annet i forbindelse med tilsyn og øvelser Dialog og samarbeid med regionale aktører og fylkesberedskapsrådet  Revidering og oppfølging av statsforvalterens interne planverk Nødnett og krisestøtteverktøyet DSB-CIM Videreformidling av varsel, hendelseshåndtering og krisehåndtering Brenner du for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, og vil være med å styrke og videreutvikle dette arbeidet i Troms og Finnmark – så vil vi ha deg med på laget! Kvalifikasjonskrav Vi søker en engasjert, samarbeidsorientert og innsatsvillig person med god faglig forankring og analytiske evner. Du må være sterk i skriftlig og muntlig formidling på norsk, og ha evne til å arbeide strukturert og effektivt. Staben har til tider høyt arbeidspress, så stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere en uforutsigbar hverdag vil  være viktig. For å bli ansatt må du kunne bli sikkerhetsklarert for nivå  hemmelig (H) , og du må ha førerkort klasse B. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplementere staben. Denne stillingen lyses ut som rådgiver/seniorrådgiver. For å bli vurdert til stilling som rådgiver , må du:  ha mastergrad innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant mastergrad. Bachelor innen samfunnssikkerhet og beredskap sammen med noen års erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap kan kompensere kravet om mastergrad.  For å bli vurdert til stilling som seniorrådgiver, må du: ha mastergrad innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant mastergrad  og lang relevant erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  Vi ønsker at du har erfaring fra samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, og har kompetanse eller erfaring fra samfunnsplanlegging. I tillegg vil vi vektlegge erfaring fra, eller opp mot, offentlig forvaltning. Da fylket har flere kommuner innen det samiske forvaltningsområdet er det positivt om du har kjennskap til samisk språk og kultur. Staben har ansvar for samband og DSB-CIM, så om du har erfaring eller kjennskap til bruk av DSB-CIM eller Nødnett er dette en fordel, og det er også en fordel om du har kjennskap eller erfaring i bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS). Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiveri kode 1434/1364, fra kroner  500 000,- til kroner 645 000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende ca lønnstrinn 56 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.   Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Her får du også vill og vakker natur og tilbud om å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv.   I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om  Vadsø påher .   Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle  studielån med inntil 25.000,-  i året og du får  lavere personskatt .  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med beredskapsdirektør Ronny Schjelderup på telefon 78 95 05 44/    48 15 75 40.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
08/07/2021
  SØKNADSFRIST: 08.08.2021 Vil du jobbe med økonomi i staten, er nøyaktig og liker å finne løsninger? Vi søker: Økonomirådgivere Om stillingen Vi har nå ledig to stillinger som økonomirådgiver på HR- og økonomiavdelingen vår. Som økonområdgiver hos oss, får du jobbe med: statlig regnskap med fakturabehandling, fakturering og avstemminger/kontroller lønn og NAV-refusjoner honorarer og reiseregninger veiledning av kolleger andre administrative og økonomiske oppgaver Jobben krever nøyaktighet. Du må trives med rutinemessige oppgaver, men også med utfordrende problemstillinger som krever "detektivarbeid".   Du ser fordelene ved å ta i bruk ny teknologi og har forståelse for at oppgavene ikke nødvendigvis løses på samme måte i morgen som i dag. Vi ønsker deg som er glad i regnskap og lønn, og ønsker deg velkommen som søker både om du er nyutdannet eller erfaren. HR- og økonomiavdelingen arbeider for at Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal være en god arbeidsplass. Vi er embetets fagavdeling innenfor HR, økonomi og servicefag. Til sammen er vi 18 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Disse to stillingene er plassert i Vadsø. Vi har travle dager hos oss, men vi har det også sosialt og hyggelig sammen. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du: ha økonomisk utdannelse på bachelornivå, lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet god økonomiforståelse ha evne til å sette deg inn i lover og regler god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk ha gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy Vi ønsker at du: er serviceinnstilt samarbeider godt med andre; dele kunnskap, erfaringer og informasjon og støtte andre for å nå avdelingens mål kan jobbe selvstendig, nøyaktig og effektivt og levere innen fastsatte frister jobber godt både selvstendig og i team Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kontorsted Vadsø Hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark ligger i Vadsø. For tiden er våre kontorlokaler på Statens hus under oppussing, og vi gleder oss til å flytte tilbake dit i 2022! Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.  Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom, eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. I Vadsø har vi en ny og flott kino, svømmehall, og gode miljøer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Vi har et rikt kulturliv som byr på blant annet Varangerfestivalen, Rockeklubben i Varanger og vi har jevnlig teaterforestillinger i regi av Riksteateret og Hålogaland teater i vår nye kultursal. I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region får du  nedskrive studielån  og  lavere skatt  når du bor og arbeider i den nordligste delen av fylket. Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Vi tilbyr Lønn som rådgiver i kode 1434, fra kroner 500.000,-  til kroner  570.000,-  brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 56 - ca 64), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Vi vil fremheve lave bokostnader i Vadsø og vi kan også hjelpe deg å søke om å få leie bolig i av Statsbygg. Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i  Statens pensjonskasse . Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Du har mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Les mer om Vadsø på  vds.no . Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med: økonomisjef Vidar Nyheim på mobil 412 88 298 fungerende seksjonsleder HR-drift Anne Marte Ihler Jansberg på telefon 78 95 03 76 Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider . Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder . Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss HR- og økonomiavdelingen  ledes av Katrine Storeheier og har 18 medarbeidere med kontor i Vadsø og Tromsø.  Vi har en overordnet rolle innenfor personal- og organisasjonsfeltet, rekruttering, lønns- og personalpolitikk og leder- og kompetanseutvikling. Vi er tett på ledelsen og det strategiske arbeidet, samtidig som vi har et utstrakt samarbeid med medbestemmelsesapparatet og god kontakt med våre medarbeidere. Vi har ansvar for regnskap, økonomirapportering og budsjett. Vi tar imot gjester og publikum og bidrar i gjennomføring av statsborgerseremonier og konferanser. Det viktigste for oss er å bidra til at Statsforvalter til enhver tid har en effektiv og fleksibel organisasjon.  
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
08/07/2021
  SØKNADSFRIST: 08.08.2021 Ønsker du å bidra for dem som trenger hjelp til å ivareta egne interesser? Inntil tre faste stillinger - vergemål - Vadsø Om stillingene Ved vergemålsseksjonen er det ledig fire faste stillinger, med tiltredelse så snart som mulig. Inntil tre av disse stillingene er i Vadsø. Har du interesse for vergemålsloven så kan dette være en spennende stilling. Hos oss vil arbeidsoppgavene være saksbehandling etter vergemålsloven, veiledning og opplæring av verger og vurdering om personer skal få oppnevnt verge.   Du vil få jobbe med saksbehandling og veiledning. Du skal og vurdere om personer skal få oppnevnt verge, samt andre oppgaver som for eksempel når verger trenger samtykke til større disposisjoner. Statsforvalteren er førstelinjetjeneste på området og det betyr mye kontakt med de som trenger verge, vergene og andre samarbeidsparter. Det er en meningsfull jobb hvor du bidrar til å ivareta enkeltpersoners interesser og rettssikkerhet. Vergemålsseksjonen er en del av justis- og kommunalavdelingen, og du vil få erfarne kollegaer både i Vadsø og Tromsø. Inntil tre av disse stillingene har kontorsted Vadsø, men vi har også ledig stilling med kontorsted Tromsø. Stillingen i Tromsø finner du  her . Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingene, må du: ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du: jobber godt både selvstendig og i team jobber effektivt og systematisk innenfor gitte frister har god evne til å kommunisere Kunnskap om samisk språk og kultur er en fordel. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurderingen av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige stab. For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel lengre relevant erfaring. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Kontorsted Vadsø Hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark ligger i Vadsø. For tiden er våre kontorlokaler på Statens hus under oppussing, og vi gleder oss til å flytte tilbake dit i 2022! Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.  Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom, eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. I Vadsø har vi en ny og flott kino, svømmehall, og gode miljøer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Vi har et rikt kulturliv som byr på blant annet Varangerfestivalen, Rockeklubben i Varanger og vi har jevnlig teaterforestillinger i regi av Riksteateret og Hålogaland teater i vår nye kultursal. I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region får du  nedskrive studielån  og  lavere skatt  når du bor og arbeider i den nordligste delen av fylket. Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 500.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 56 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.  Ved ansettelse i Vadsø dekkes flytteutgifter, to hjemreiser i året og mulighet for å avtale arbeid fra annet sted i perioder.  Vi vil fremheve lave bokostnader i Vadsø og vi kan også hjelpe deg å søke om å få leie bolig i av Statsbygg. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i  Statens pensjonskasse . Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Du har mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Les mer om Vadsø på  vds.no . Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Er dette stillinger for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingene, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Nils Aadnesen på: telefon 77 64 20 64 mobil 941 64 933. Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  Om oss Justis- og kommunalavdelingen  ledes av Toril Feldt og er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Våre hovedoppgaver er kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging. Vergemålsseksjonen  skal sørge for at det oppnevnes verge for de som trenger det. Vergemålet kan omfatte både økonomiske og personlige interesser. Vi har ansvar for å gi vergene opplæring, råd og veiledning. Vi forvalter penger for personer under vergemål og vi skal gi samtykke til større disposisjoner. Du finner mer informasjon om vergemål på  www.vergemal.no .
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
06/07/2021
  SØKNADSFRIST: 08.08.2021 KONTORSTED: Tromsø Ønsker du å bidra til at befolkningen i Troms og Finnmark får forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester? Om stillingen Seksjon for spesialisthelsetjenester søker etter en faglig dyktig og engasjert sykepleier. Vi ønsker oss en sykepleier som syns det er viktig at folk får forsvarlige helse- og omsorgstjenester.  Seksjonen er bredt sammensatt, og består blant annet av leger, sykepleiere og jurister. Hos oss vil du inngå som del av et tverrfaglig team som jobber med tilsyn, klagesaksbehandling og utviklingsoppgaver. Vi ønsker at du har interesse for tverrfaglig saksbehandling og tilsynsvirksomhet, og at du liker å arbeide metodisk og systematisk. I tillegg til et godt fag- og arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer, vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle kompetanse på flere områder. Kontorsted for denne stillingen er Tromsø. Vårt arbeid skal blant annet bidra til: at helse- og omsorgstjenesten drives på en faglig forsvarlig måte at innbyggerne i fylket får ivaretatt sin rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester at helse- og omsorgstjenesten er i tråd med gjeldende lov- og forskriftskrav Arbeidsoppgavene dine vil i hovedsak være: behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker og tilsynssaker etter varsler om alvorlige hendelser behandling av klagesaker/rettighetssaker behandling og overprøving av vedtak om bruk av tvang planlagte tilsyn og andre tilsynsaktiviteter med helse- og omsorgstjenesten/helsepersonell i fylket råd og veiledning av helse- og omorgstjenesten, samarbeidspartnere, pasienter, pårørende, osv.  Du vil også kunne få tildelt andre oppgaver ved behov. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du: ha minimum 3-årig grunnutdanning som sykepleier fra høyskole/universitet ha autorisasjon som sykepleier ha minimum 5 års yrkeserfaring som sykepleier i spesialisthelsetjenesten. Søkere med kortere yrkeserfaring fra spesialisthelsetjenesten kan være aktuelle dersom man har flere års erfaring som sykepleier i kommunehelsetjenesten, i kombinasjon med flere års erfaring som sykepleier i spesialisthelsetjenesten (minimum 5 års samlet erfaring). beherske norsk godt både skriftlig og muntlig, og ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk ha evne til å sette deg inn i lover og regler gode samarbeidsevner evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt kommunisere på en klar, presis og strukturert måte Vi ønsker at du: har relevant spesialutdanning og/eller videreutdanning eller mastergrad har erfaring med internkontroll og kvalitetsforbedringsarbeid har god og helhetlig forståelse av helse- og omsorgstjenesten, særlig spesialisthelsetjenesten har erfaring med å arbeide tverrfaglig raskt forstår komplekse spørsmål og problemstillinger Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som seniorrådgiver i kode 1364, fra kroner 545.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 61 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Det er mulighet for høyere lønn for særskilt kvalifiserte søkere. Prøvetiden er seks måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  I Tromsø får du byliv, variert kulturtilbud og vill og vakker natur. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i  Statens pensjonskasse . Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Angel Shalini Arulanandam på telefon 77 64 21 61 /48 10 24 99    Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her . Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.   Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt. Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  Om oss Helse- og sosialavdelingen  ledes av fylkeslege/helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen. Avdelingen består av fire seksjoner; spesialisthelsetjenester fagutvikling sosial og familie kommunehelsetjenester Hovedoppgavene til de tre helseseksjonene er tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgspersonell, klagesaksbehandling, rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk, tilskuddsforvaltning, utvikling av helse- og omsorgstjenesten og andre forvaltningsoppgaver.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
06/07/2021
SØKNADSFRIST: 01.08.2021 KONTORSTED: Vadsø Ønsker du å bidra til at befolkningen i Troms og Finnmark får forsvarlige og nødvendige helse- og omsorgstjenester? Om stillingen Seksjon for kommunehelsetjenester hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark søker etter en faglig dyktig og samfunnsengasjert rådgiver/seniorrådgiver som har interesse for tverrfaglig saksbehandling og tilsynsvirksomhet. Vi søker etter deg som vil være med å sikre god faglig standard og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til befolkningen i nord.  Vi har en givende, krevende og variert saksportefølje innenfor det helse- og sosialfaglige området. Seksjonen består av leger, sykepleiere, vernepleiere, jurister og en farmasøyt. Innbyggerne i fylket skal få ivaretatt sin rett til nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester i tråd med gjeldende lov- og forskriftskrav. Stillingen består av saksbehandling, og du må derfor like å arbeide metodisk og systematisk. Vi har høyt tempo, oppgaver løses fortløpende og med klare forventninger til resultat. Det er viktig at du har et klart språk, og er positiv og imøtekommende. Kontorsted for denne stillingen er Vadsø. I tillegg til et godt fag- og arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer, vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å utvikle kompetanse på flere områder. Arbeidsoppgavene dine vil være: behandling av klagesaker/rettighetssaker behandling av hendelsesbaserte tilsynssaker og tilsynssaker etter varsler om alvorlige hendelser behandling og overprøving av vedtak om bruk av tvang delta i planlagte tilsyn og andre tilsynsaktiviteter med helse- og omsorgstjenesten/helsepersonell i fylket  gi råd og veiledning til helse- og omsorgstjenesten, samarbeidspartnere, pasienter, pårørende og øvrige bidra til god dialog med kommunene Du vil også kunne få andre oppgaver ved behov.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert til stillingen, må du ha: minimum treårig høgskole/universitetsutdanning innen helse og omsorg autorisasjon som helsepersonell relevant yrkeserfaring og god kompetanse god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk god på samarbeid og evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt Vi ønsker at du har:  erfaring fra kommunehelsetjenesten og forståelse for viktigheten av å arbeide tverrfaglig erfaring fra saksbehandling erfaring med internkontroll og kvalitetsforbedringsarbeid evne til raskt å forstå komplekse spørsmål og problemstillinger erfaring innen psykisk helsevern et godt og jevnt humør For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 500.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 56 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Et godt arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kolleger og gode diskusjoner. Kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Vi ønsker gjerne at du tar utfordringen i Vadsø. I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region betyr tjeneste i Vadsø både  nedskriving av studielån og lavere skatt . Her kan du få leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø.  Vi kan dekke tilskudd til flytting til Vadsø. Vi kan også hjelpe deg å søke om å få leie bolig i Vadsø av Statsbygg. I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Det er også kort vei til nærmeste flyplass. Du har mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv.Les mer om Vadsø på  vds.no .  Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i  Statens pensjonskasse . Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Marit Zahl Jonassen på telefon 78 95 03 48 eller mobil 48 18 23 92.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  Om oss Helse- og sosialavdelingen  ledes av fylkeslege/helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen. Avdelingen består av fire seksjoner; spesialisthelsetjenester fagutvikling sosial og familie kommunehelsetjenester Hovedoppgavene til de tre helseseksjonene er tilsyn med helse- og omsorgstjenesten og helse- og omsorgspersonell, klagesaksbehandling, rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og andre, iverksetting av nasjonal helsepolitikk, tilskuddsforvaltning, utvikling av helse- og omsorgstjenesten og andre forvaltningsoppgaver.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark