Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

06/12/2021
  SØKNADSFRIST: 10.01.2022 Om stillingen Troms og Finnmark er landets største fylke i areal. Nå søker vi en jurist som er interessert i å jobbe med variert og spennende juss i et sterkt fagmiljø.  På juridisk seksjon jobber det for tiden elleve jurister og en konsulent fordelt på kontorstedene Vadsø og Tromsø. Seksjonen hører inn under justis- og kommunalavdelingen. Til sammen er vi 47 gode kollegaer. Kontoret ditt er i Vadsø og i hverdagen samarbeider du med kollegaene dine både seksjonen og i resten av avdelingen.   På juridisk seksjon behandler vi saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. En stor andel av sakene er klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vi behandler også andre saker i tilknytning til fast eiendom, herunder saker innenfor oreigningslova (ekspropriasjon) og matrikkellova. I tillegg behandler vi saker knyttet til kommuneloven, offentleglova, lov om fri rettshjelp og annen generell og spesiell forvaltningsrett. I tillegg til juridisk klagesaksbehandling, skal du behandle saker i førsteinstans, gi råd og veiledning til fagfolk i våre 39 kommuner, samt innbyggerne og andre myndigheter i et område som spenner fra by til land, fra kyst til innland. Vi forventer også at du kan holde innlegg/foredrag på kurs og konferanser. Siden oppgavene spenner over mange spennende lovområder, gir jobben gode muligheter for faglig utvikling. Vi søker en faglig sterk jurist som vil være med å styrke juridisk seksjon. Det er en fordel om du har erfaring fra juridisk saksbehandling, men vi oppfordrer også nyutdannede med gode resultater til å søke. Vi ønsker uansett at du trives med ansvar og raskt kan sette deg inn i nye problemstillinger. Kvalifikasjonskrav For å være kvalifisert til stillingen som seniorrådgiver, må du:  ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap ha lang relevant erfaring fra juridisk saksbehandling i stat eller kommune, eller annen særlig relevant arbeidserfaring - fortrinnsvis fra plan- og bygningsrettsområdet beherske norsk godt både muntlig og skriftlig jobbe selvstendig og effektivt For å være kvalifisert til stillingen som rådgiver, må du:  ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Hvis du oppnår master i rettsvitenskap høsten 2021, men enda ikke har mottatt vitnemål og har gode resultater, kan du også vurderes. beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du:  har gode juridiske ferdigheter og et godt juridisk skjønn jobber selvstendig og trives med ansvar jobber effektivt og systematisk og overholder frister fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning har god formidlingsevne bidrar til et godt og hyggelig arbeidsmiljø Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kontorsted Vadsø Hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark ligger i Vadsø. For tiden er våre kontorlokaler på Statens hus under oppussing, og vi gleder oss til å flytte tilbake dit i 2022! Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.  Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom, eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. I Vadsø har vi en ny og flott kino, svømmehall, og gode miljøer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Vi har et rikt kulturliv som byr på blant annet Varangerfestivalen, Rockeklubben i Varanger og vi har jevnlig teaterforestillinger i regi av Riksteateret og Hålogaland teater i vår nye kultursal. I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region får du  nedskrive studielån  og  lavere skatt  når du bor og arbeider i den nordligste delen av fylket. Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Les mer om Vadsø på  vds.no . Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 520.000,- til kroner 680.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 57 - ca 72), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i  Statens pensjonskasse . Hvis du er tilflytter til Vadsø, dekker vi to hjemreiser i året de første tre årene. Vi kan også vurdere å dekke flytteutgiftene dine. Vi tilrettelegger også for hjemmekontor fra hjemstedet ditt i perioder hvis du ønsker det.  Vi vil fremheve lave bokostnader i Vadsø og vi kan også hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Du får hyggelige kolleger og gode, faglige diskusjoner og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Tone Selseth Bertheussen på telefon 77 64 20 37 / 48 46 17 60 eller avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 95 40 74 27.  Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
22/11/2021
SØKNADSFRIST: 05.12.2021 ARBEIDSSTED: Vadsø Om stillingen Statsforvalteren i Troms og Finnmark søker etter en dyktig medarbeider som kan bidra innenfor fagfeltet for HR. Stillingen er et vikariat ut oktober 2022, med mulighet for forlengelse. Vi trenger en HR-medarbeider som kan ta ansvar innenfor ulike områder og som liker å jobbe med både enkle driftsoppgaver og  større og mer kompliserte problemstillinger. Oppgavene varierer utfra behov, men hovedansvaret ditt blir blant annet rekruttering og saksbehandling ut fra interne rutiner og statens lov- og avtaleverk. I tillegg vil oppgaver knyttet til vårt lønns- og ulike personalsystem samt videreutvikling og effektivisering av interne rutiner og prosesser ligge til stillingen. Stillingen er plassert i HR- og økonomiavdelingen som har ansvar for HR, lønn, økonomi og servicesenter. Vi er 19 ansatte i avdelingen fordelt på kontorsted Vadsø og Tromsø. Kontorsted for denne stillingen er Vadsø. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for denne stillingen, må du ha relevant bachelorgrad og gjerne erfaring med personaloppgaver og kunnskap om statlig lov- og avtaleverk. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Som HR-medarbeider hos oss må du være serviceinnstilt og ha gode samarbeidsevner. Du må være løsningsorientert, selvgående og kunne ta ansvar og initiativ når det er nødvendig. Vi jobber ofte opp mot tidsfrister og derfor er det viktig for oss at du kan strukturere oppgavene slik at jobben blir gjort i tide. Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy er nødvendig, og det er et pluss hvis du er kjent med våre IKT-verktøy som for eksempel Office-pakken, Ephorte, SAP/DFØ, Contempus og Jobbnorge. Du må kommunisere godt på norsk både skriftlig og muntlig. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Kontorsted Vadsø Hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark ligger i Vadsø. For tiden er våre kontorlokaler på Statens hus under oppussing, og vi gleder oss til å flytte tilbake dit i 2022! Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.  Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom, eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. I Vadsø har vi en ny og flott kino, svømmehall, og gode miljøer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Vi har et rikt kulturliv som byr på blant annet  Varangerfestivalen ,  Rockeklubben i Varanger  og vi har jevnlig teaterforestillinger i regi av Riksteateret og Hålogaland teater i vår nye kultursal. I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region får du  nedskrive studielån  og  lavere skatt  når du bor og arbeider i den nordligste delen av fylket. Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Les mer om Vadsø på  vds.no . Vi tilbyr Lønn som rådgiver i kode 1434, med årslønn fra kroner 500 000,- til kroner 580 000,- (tilsvarende ca lønnstrinn 55-63) brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i  Statens Pensjonskasse . Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, sosiale tiltak og vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med assisterende HR-direktør Anita Ballo på telefon 78 95 03 52.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Statsforvalteren i Troms og Finnmark