Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. I tillegg har vi personalansvar for tolv nasjonalparkforvaltere som har kontorer nær nasjonalparkene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Troms og Finnmark har grenser til tre land - Finland, Russland og Sverige. Dette er noen av grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord.

13/01/2021
SØKNADSFRIST: 10.01.2021 Liker du å være ute i felt? Kjenner du reindriften og kan nordsamisk? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Kautokeino! Om stillingen/Arbeidsoppgaver Liker du å være ute i felt? Kjenner du reindriften og kan nordsamisk? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Kautokeino! Som rådgiver på reindriftsavdelingen, skal du jobbe med saksbehandling etter reindriftsloven og regelverk knyttet til oppfølging av reindriftsavtalen. Du skal utrede og lede prosjekter knyttet til ressursforvaltning og næringsutvikling i reindriften. Du skal veilede næringen, utføre kontroller og befaringer i felt og lede og gjennomføre reintellinger. Vi forventer at du har gode kommunikasjonsferdigheter og kan samhandle med næringen og andre aktører også under vanskelige arbeidsforhold. Du må kunne jobbe i team med folk med ulik faglig bakgrunn og være komfortabel med å samarbeide med kollegaer og andre digitalt. Du må også regne med en del reising i denne jobben - en flott måte å bli kjent med fylket vårt på.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du ha bachelorgrad i reindrift, naturforvaltning, næringsutvikling eller samfunnsfag. Kortere utdanning kan unntaksvis kompenseres med lang arbeidserfaring og god kompetanse snakke nordsamisk og ha relevant felterfaring kjenne reindriften og ha erfaring fra / kjennskap til offentlig forvaltning beherske norsk godt både skriftlig og muntlig førerkort klasse B, BE, S og T Vi ønsker at du behersker nordsamisk skriftlig har erfaring med å jobbe i team har erfaring med prosjektledelsehar erfaring med konflikthåndtering/mekling har kunnskap om samiske reinmerker / kan reinmerker  har dronepilotutdannelse  Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos os Vi tilbyr Samisk er et viktig språk, og kompetanse innenfor dette ønsker Fylkesmannen å anerkjenne. Denne stillingen har derfor startlønn som rådgiver i kode 1434 fra kroner 500 000,- til kroner 570 000,- brutto per år.  Seniorrådgiver i kode 1364, tilbyr vi fra 535 200,- til kroner 643 000,- kroner i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.   Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Her får du også vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur.   I Kautokeino er det kort vei til flott turterreng og kommunen har tilrettelagt for et variert friluftsliv for sine innbyggere. Det finnes flere lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.  Les mer om Kautokeino på kommunens nettsider .   Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale.  Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sunna Marie Pentha på telefon 918 56 726 eller seksjonsleder Kurt Sara på telefon 476 00 044.   Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.    Arbeidssted Fylkesmannens kontorsted i Kautokeino
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
11/01/2021
SØKNADSFRIST: 20.01.2021 Reindriftsavdelingen  har 17 medarbeidere fordelt på fem kontorer Troms og FInnmark: Karasjok, Kautokeino, Andselv, Vadsø og Tromsø.  Vi er regional statlig forvaltningsmyndighet med førstelinjeansvar for reindriften i fylket og jobber for at de reindriftspolitiske målene om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft skal nås. Oppgavene våre er hjemlet i reindriftsloven eller regelverk knyttet til de årlige reindriftsavtalene som inngås mellom staten (ved Landbruks- og matdepartementet) og reindriftens næringsorganisasjon Norske Reindriftsamers Landsforbund. Statsforvalteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Vi skal også bidra til et godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Viktige samarbeidspartnere innenfor reindriftsområdet er kommunene, fylkeskommunen, Sametinget, regionale tilsyns- og oppsynsmyndigheter, forsknings- og utviklingsorganisasjoner og næringsorganisasjoner.  Liker du å være ute i felt? Kjenner du reindriften og kan nordsamisk? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Kautokeino! Om stillingen/Arbeidsoppgaver Liker du å være ute i felt? Kjenner du reindriften og kan nordsamisk? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Kautokeino! Som rådgiver på reindriftsavdelingen, skal du jobbe med saksbehandling etter reindriftsloven og regelverk knyttet til oppfølging av reindriftsavtalen. Du skal utrede og lede prosjekter knyttet til ressursforvaltning og næringsutvikling i reindriften. Du skal veilede næringen, utføre kontroller og befaringer i felt og lede og gjennomføre reintellinger. Vi forventer at du har gode kommunikasjonsferdigheter og kan samhandle med næringen og andre aktører også under vanskelige arbeidsforhold. Du må kunne jobbe i team med folk med ulik faglig bakgrunn og være komfortabel med å samarbeide med kollegaer og andre digitalt. Du må også regne med en del reising i denne jobben - en flott måte å bli kjent med fylket vårt på.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du ha bachelorgrad i reindrift, naturforvaltning, næringsutvikling eller samfunnsfag. Kortere utdanning kan unntaksvis kompenseres med lang arbeidserfaring og god kompetanse snakke nordsamisk og ha relevant felterfaring kjenne reindriften og ha erfaring fra / kjennskap til offentlig forvaltning beherske norsk godt både skriftlig og muntlig førerkort klasse B, BE, S og T Vi ønsker at du behersker nordsamisk skriftlig har erfaring med å jobbe i team har erfaring med prosjektledelse har erfaring med konflikthåndtering/mekling har kunnskap om samiske reinmerker / kan reinmerker  har dronepilotutdannelse  Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Samisk er et viktig språk, og kompetanse innenfor dette ønsker Statsforvalteren å anerkjenne. Denne stillingen har derfor startlønn som rådgiver i kode 1434 fra kroner 500 000,- til kroner 570 000,- brutto per år.  Seniorrådgiver i kode 1364, tilbyr vi fra 535 200,- til kroner 643 000,- kroner i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.   Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Her får du også vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur.   I Kautokeino er det kort vei til flott turterreng og kommunen har tilrettelagt for et variert friluftsliv for sine innbyggere. Det finnes flere lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.  Les mer om Kautokeino på kommunens nettsider .   Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale.  Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sunna Marie Pentha på telefon 918 56 726 eller seksjonsleder Kurt Sara på telefon 476 00 044.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.   
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
11/01/2021
SØKNADSFRIST: 20.01.2021 Reindriftsavdelingen  har 17 medarbeidere fordelt på fem kontorer  Troms og Finnmark: Karasjok, Kautokeino, Andselv, Vadsø og Tromsø.  Vi er regional statlig forvaltningsmyndighet med førstelinjeansvar for reindriften i fylket og jobber for at de reindriftspolitiske målene om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft skal nås. Oppgavene våre er hjemlet i reindriftsloven eller regelverk knyttet til de årlige reindriftsavtalene som inngås mellom staten (ved Landbruks- og matdepartementet) og reindriftens næringsorganisasjon Norske Reindriftsamers Landsforbund. Statsforvalteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Vi skal også bidra til et godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Viktige samarbeidspartnere innenfor reindriftsområdet er kommunene, fylkeskommunen, Sametinget, regionale tilsyns- og oppsynsmyndigheter, forsknings- og utviklingsorganisasjoner og næringsorganisasjoner.  Ønsker du å bidra til en bærekraftig forvaltning og utvikling av reindriften i Troms og Finnmark? Er du en ressursforvalter, naturforvalter eller biolog? Eller har du kanskje en master i reindrift eller næringsutvikling? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Tromsø eller på Andselv. Om stillingen Ønsker du å bidra til en bærekraftig forvaltning og utvikling av reindriften i Troms og Finnmark? Er du en ressursforvalter, naturforvalter eller biolog? Eller har du kanskje en master i reindrift eller næringsutvikling? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Tromsø eller på Andselv. Vi har en stilling ledig der du kan få jobbe med saksutredninger og andre oppgaver knyttet til ressursforvaltning og næringsutvikling i reindriften. Du skal behandle saker etter reindriftsloven, jobbe med veiledning av næringen om produksjon og lønnsomhet i reindriften. Du skal lede oppdrag/prosjekter innen ressursforvaltning og naturforvaltning og samarbeide med andre avdelinger og fagmiljøer om våre oppdrag innen natur-/areal og ressursforvaltning og næringsutvikling. Du må være komfortabel med å samarbeide med kollegaer og andre digitalt. Det kan også bli noe befaringer og kontrolloppdrag i felt i denne jobben.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du ha master i reindrift, næringsutvikling, biologi/økologi, naturforvaltning eller ressursforvaltning beherske norsk og engelsk godt både skriftlig og muntlig  ha førerkort klasse B, BE, S og T Vi ønsker at du har samisk språk- og kulturkompetanse erfaring med å jobbe i team og prosjektledelse erfaring fra offentlig forvaltning erfaring med beitegransking Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr - lønn som rådgiver i kode 1434 fra 490 000,- kroner til 570 000,- kroner eller som seniorrådgiver i kode 1364 fra 535 200,- kroner til 643 000 ,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner .  Prøvetiden er seks måneder.   - hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Kontorsted: Andselv i indre Troms og i nærhet til storslått natur med gode muligheter for et variert friluftsliv, eller i Tromsø som byr på byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sunna Marie Pentha på telefon 918 56 726 eller seksjonsleder Kurt Sara på telefon 476 00 044.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her . Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.   Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark