Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

14/06/2019
SØKNADSFRIST: 04.07.2019   Opptatt av utvikling i skolen? Vi søker engasjert  Rådgiver/seniorrådgiver skoleseksjonen Ansvarsområde og oppgaver Oppvekst - og barnevernavdelingen  hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark består av tre seksjoner: barnehage, skole og barnevern. Vi er en engasjert gjeng som er opptatt av utvikling innenfor disse områdene. Nå ønsker vi oss en rådgiver/seniorrågiver som kollega på  skoleseksjonen . Stillingen er fast og kontorsted er Vadsø. Våre oppgaver er varierte og omfattende. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen. Barnekonvensjonen er "vår" lov. Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven og har oppgaver knyttet til elevers psykososiale skolemiljø. Vi bidrar til kompetanseutvikling og følger opp tilskuddsordninger, eksamen og prøvefeltet. Vi har også oppgaver knyttet til kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Vi samarbeider med nasjonale skolemyndigheter, kommunene, fylkeskommunene, universitet, høgskoler og andre. Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et særskilt ansvar for å koordinere nordsamisk fjernundervisning i hele landet. Dette blir en kjerneoppgave for deg. Du skal også jobbe med: veiledning, tilsyn og klagebehandling tilknyttet opplæringsloven tilskuddsforvaltning oppfølging av eksamen og prøvefeltet oppfølging av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Du må også regne med å få nye og andre oppgaver. Det blir en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på. Kvalifikasjoner Vi søker etter en utviklingsorientert medarbeider. For å bli vurdert for stillingen må du: ha relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole (master – eller tilsvarende). I spesielle tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for manglende formell utdanning ha erfaring fra utdanningssektoren beherske norsk godt både skriftlig og muntlig være vant til å bruke digitale verktøy være strukturert, effektiv og ha gjennomføringsevne kunne jobbe selvstendig og i team Vi ønsker at du: har kjennskap til eller erfaring fra offentlig forvaltning behersker samisk er god på å veilede har erfaring med å analysere data For å bli vurdert som seniorrådgiver, må du ha lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning eller fra utdanningssektoren. Som medarbeider hos oss får du... ...flinke og engasjerte kolleger både i Vadsø og Tromsø, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo og gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar. For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om  livet i Vadsø på vds-bloggen . Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende oppvekst- og barneverndirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 / 932 84 235 eller leder for skoleeksjonen i Vadsø Liv-Inger Rystrøm på telefon 78 95 03 36 / 94 43 83 20. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettside r. Se  vår Facebookside for videoer og bilder .  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Nøkkelord: fmtf banner
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
13/06/2019
SØKNADSFRIST: 07.07.2019 Om stillingen Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal i samarbeid med NAV utvikle effektive strukturer for økt kompetanse på NAV-kontorene. Til denne jobben søker vi derfor en erfaren rådgiver/seniorrådgiver med interesse og engasjement for dette. Prosjektstillingen har varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. Prosjektet "Økt kompetanse" skal sette kompetanse og kunnskapsutvikling i system og jobbe for at NAVs medarbeidere har de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å få mennesker i arbeid og skape gode brukeropplevelser. Sammen med fire NAV-fylker og fylkesmennene i Trøndelag, Vest-Viken, Vestland, og Troms og Finnmark, legges retningen for hvordan NAV skal jobbe med kompetanse - fra praktiske tilltak til beskrivelse av roller og ansvar. Prosjektstillingen kombineres med andre arbeidsoppgaver på helse- og sosialavdelingens sosial- og familieseksjon. Seksjonen har ansvar for å behandle klagesaker knyttet til sosiale tjenester og utviklingsoppgaver.  I sosial- og familieseksjonen jobber saksbehandlerne tverrfaglig. Vi har bakgrunn som blant annet sosialarbeidere og jurister. Vi jobber hardt og har det travelt, men har mye artig ilag i seksjonen.  Denne stillingen har kontor i Vadsø.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen, må du: ha bachelor i sosialt arbeid/sosionom, barnevernspedagog eller annen pedagogisk utdanning ha lang relevant erfaring ha gode samarbeidsevner ha evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være en god formidler og trives med å holde innlegg for andre beherske norsk godt både muntlig og skriftlig For å bli vurdert for rådgiverstillingen, må du: ha bachelor i sosialt arbeid/sosionom, barnevernspedagogikk eller annen pedagogisk utdanning ha gode samarbeidsevner ha evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være en god formidler og trives med å holde innlegg for andre beherske norsk godt både muntlig og skriftlig Vi ønsker at du: har master i sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller andre relevante fag har erfaring fra sosialtjenesten i NAV eller andre relevante deler av NAV har erfaring med opplæring og veiledning av andre Vi tilbyr Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen . Kommer du langveisfra, kan fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Anita Wahl Nilsen på telefon 78 95 03 51 / 92 40 30 51 eller på e-post:  fmfiawni@fylkesmannen.no , eller assisterende helse- og sosialdirektør Snorre Manskow Sollid på telefon 77 64 21 68 / 913 69 001. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for videoer og bilder. Den statllige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningen samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetslovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentligjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du blir imdlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Helse- og sosailavdelingen  ledes av Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: helse og omsorg og sosial og familie. Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. Viktige oppgaver: Sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark Trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester både innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene Behandle klager og føre tilsyn Bidra til samordning innad i helsetjenesten Nøkkelord: fmtf banner
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
03/06/2019
SØKNADSFRIST: 14.06.2019 Er du utdannet jurist med erfaring og engasjement for kommunal og regional planlegging? Har du kompetanse på plan- og bygningsloven? Ansvarsområde og oppgaver Vår dyktige kollega skal ha permisjon for å ta doktorgrad og vi søker en engasjert jurist til planseksjonen på vår justis- og kommunalavdeling. Kontorsted er Tromsø og stillingen er fast. Planseksjonen arbeider med alle planer etter plan- og bygningsloven. Vi skal samordne høringsinnspill fra regionale statsetater og drive offentlig ettersyn av kommunale arealplaner. Planarbeidet er spennende og vi forventer at søkere trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav. Fylkesmannsembetet er en kunnskapsbedrift og du skal jobbe tett med dyktige medarbeidere med ulike fagbakgrunner.  Viktige oppgaver er: saksbehandling rådgivning overfor kommunene, fylkeskommunene og regional statsforvaltning juridisk veiledning i plan- og bygningsloven internt hos oss og overfor samarbeidspartnere og kommuner saksbehandling/veiledning i reglene om etablering av snøskuterløyper etter motorferdselsloven holde foredrag/kurs tilrettelegge for og bistå fylkesmannen under mekling i innsigelsessaker Du må regne med en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen som seniorrådgiver må du: ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap ha lang erfaring fra relevant juridisk saksbehandling ha gode samarbeidsevner og interesse for å veilede ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt beherske norsk godt både skriftlig og muntlig For å bli vurdert for stillingen som rådgiver må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap ha gode samarbeidsevner og interesse for å veilede ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du: har lang erfaring fra relevant juridisk saksbehandling med god kjennskap til kommunesektoren og offentlig forvaltning. Spesielt relevante fagområder for stillingen er areal- og samfunnsplanlegging. har godt humør og lyst til å jobbe i team sammen med andre dyktige kollegaer har god formidlingsevne Vi søker etter en person som utfører arbeidet med engasjement og utholdenhet, som trives med høyt tempo og som leverer arbeid av god kvalitet. Som medarbeider hos oss... ..blir du en del av et kunnskapsrikt og mangfoldig fagmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer på fire kontorsteder. Vi er en utviklingsorientert seksjon og du får mulighet til å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Vi har fleksibel arbeidstid og alle kan trene en time i uka i arbeidstiden.  For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 472 300,- kroner til 631 700,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende justis- og kommunaldirektør Per Elvestad på telefon 77 64 20 70/975 83 620 eller leder for planseksjonen Hans K. Rønningen på telefon 77 64 20 47/481 97 600. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for videoer og bilder.  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
24/05/2019
SØKNADSFRIST: 13.06.2019 Vi søker jurist med ledererfaring som har lyst til å lede 42 motiverte medarbeidere Om stillingen Vi ser etter en avdelingsdirektør med gode kunnskaper i juss som trives med endring, er løsningsorientert og jobber målrettet. Vår justis- og kommunalavdeling består av 42 høyt motiverte og kvalifiserte medarbeidere på kontorene våre i Vadsø og Tromsø. Avdelingen har tre seksjoner og en faggruppe som er tilknyttet direktøren. De tre seksjonene er juridisk seksjon, vergemålsseksjonen og planseksjonen.  Faggruppens arbeidsområder er kommuneøkonomi og kommunedialog.  Som direktør har du personalansvar for din assisterende direktør, fem seksjonsledere og medarbeiderne i staben. Du har det overordnede ansvaret for driften og avdelingens resultater. Du skal følge opp avdelingens oppgaver tildelt fra overordnede departementer og direktorater. Kontorsted for denne stillingen er Vadsø. Kvalifikasjonskrav Du må ha: master i rettsvitenskap eller emebetseksamen (cand.jur.) ledererfaring god faglig innsikt i avdelingens fagområder gode samarbeidsevner og interesse for å veilede dine medarbeidere stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne kunne sikkerhetsklareres I tilegg krever vi at du behersker norsk språk svært godt, både muntlig og skriftlig. Vi ønsker at du har: erfaring med kommunesektoren erfaring med tverrfaglig arbeid godt humør Vi tilbyr Spennende arbeidsdager i et embete i endring. For stillingen som direktør, tilbyr vi stillingskode 1062 med årslønn 800.000,- kroner til 900.000,- kroner brutto i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn.  Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgifter etter nærmere avtale. For Finnmark gjelder nedskrivning av studielån med inntil 25.000,- i året og lavere personskatt. Du kan trene en time i uka i arbeidstiden. Vi har treningsrom på huset.  Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med assisterende fylkesmann Stian Lindgård på mobil 409 12 478. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider .  Se vår  Facebookside  for videoer og bilder. Les mer om  Vadsø her . Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
22/05/2019
SØKNADSFRIST: 10.06.2019 Fiske for matauk og som rekreasjon er en viktig del av den nordnorske kulturen. Hvis du vil bidra til at dette kan fortsette, har vi ledig jobb som Fiskeforvalter Om oss Miljøavdelingen ledes av Bente Christiansen og er inndelt seksjoner for naturmangfold og naturvern og  seksjon for vannforvaltning og forurensning. Avdelingen har 43 ansatte. Denne stillingen tilhører seksjon for naturmangfold og naturvern, og har kontorsted Vadsø.  Vi jobber for å ta vare på våre særpregede naturkvaliteter, fremme bærekraftig bruk av naturen og hindre forurensning og forsøpling. Vi fører tilsyn med virksomheter, sikrer god miljøstand i sjø, vassdrag og grunnvann og sikrer bestander av laks, sjøørret og sjørøye. Om stillingen Stillingen har varierte oppgaver på fisk, og du skal blant annet være kunnskapsbase innen fisk og fiskeforvaltning i regionen veilede og samarbeide med grunneiere og fiskeforeninger samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen utføre oppgaver og saksbehanding for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk gi innspill til overordnet myndighet ivareta hensynet til fisk i plan- og bygningssaker Du kan også bli tildelt andre oppgaver innenfor miljøavdelingens arbeidsområder. Kvalifikasjonskrav Du må ha mastergrad innen naturvitenskapelige fagområder med fisk i fagkretsen. Særlig relevant erfaring innenfor stillingenes ansvarsområder kan unntaksvis veie opp for kravet om mastergrad ha gode samarbeidsevner og interesse for å veilede beherske norsk språk svært godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du  har relevant erfaring innen offentlig forvaltning, gjerne innen naturforvaltning har god formidlingsevne har god rolleforståelse Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 med årslønn 472.300,- kroner til 631.700,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Flott natur og et godt kulturtilbud.  Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen . Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000 kr i året og de får lavere personskatt.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
16/05/2019
SØKNADSFRIST: 06.06.2019 Vil du jobbe med å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til innbyggerne i Troms og Finnmark? Om stillingen Vår helse- og sosialavdeling søker erfaren jurist med kunnskap om helse- og omsorgslovgivningen. Avdelingen ledes av fylkeslege Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: en helse- og omsorg og en sosial- og familieseksjon med tilsammen 44 medarbeidere. Vi har kontorer i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert ved kontoret i Vadsø.  Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Vi formidler statlige styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. Som jurist hos oss får du brukt din kompetanse i tett samarbeid med andre jurister og profesjoner. Du jobber som selvstendige saksbehandlere og i team der dine juridiske vuderinger er viktige.  Arbeidsoppgaver Hos oss får du saksbehandleroppgaver ut fra din faglige bakgrunn og avdelingens behov. Hovedoppgavene blir:  juridiske oppgaver særlig knyttet til helse- og omsorgslovgivningen. tilsyn og revisjoner av utpekte fag- og tjenesteområder etter helse- og omsorgslovgivningen. saker som gjelder brukerrettigheter og tjenesteyters etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen. gi råd og veiledning overfor kommuner og annet tjenesteytende personell, publikum og brukere. Kvalifikasjonskrav Du må ha: juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne lang og relevant praksis for å tilsettes som seniorrådgiver Vi ønsker at du: har god faglig innsikt i de aktuelle fagområdene  samarbeider godt og ser gleden og nytten i å jobbe på tvers av fag jobber effektivt og kan forholde deg til frister trives med friheten og ansvaret ved å jobbe selvstendig liker å finne løsninger på problemer har kjennskap til Finnmark, samisk språk og kultur Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364. Årslønn 472.300,- kroner til 631.700,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud.  Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Prøvetiden er 6 måneder.   Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Anne Grete Olsen på telefon 78  95 03 99 / 907 48 456 eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48 / 906 64 488.  Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for videoer og bilder. Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark