Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

22/01/2020
SØKNADSFRIST: 11.02.2020 Er du interessert i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Om stillingen På vår justis- og kommunalavdeling har vi ledig stilling som seniorrådgiver for en erfaren jurist. Stillingen hører hjemme i juridisk seksjon og kontorsted blir enten Vadsø eller Tromsø. Vi søker samtidig etter leder for juridisk seksjon og ettersom vi ønsker fagledelse på begge kontorplasser avhenger kontorsted for denne stillingen av hvor leder blir ansatt. Det vil da si at dersom leder blir ansatt i Tromsø, vil kontorplass for denne stillingen bli Vadsø, og motsatt. Klikk  her  for seksjonslederstillingen. På justis- og kommunalavdelingen er vi til sammen 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. På juridisk seksjon jobber det elleve jurister.  Dette er en stilling som gir deg gode muligheter for faglig utvikling også gjennom samarbeid på tvers av fagavdelinger internt og med andre fylkesmannsembeter.  Vi behandler saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. En stor andel av våre saker, er klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett. Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommunene og andre aktører/sektormyndigheter i Troms og Finnmark og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne. Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen - planseksjonen og vergemålsseksjonen.  Arbeidsoppgaver og ansvar som seniorrådgiver skal du, på lik linje med seksjonsleder, ha godkjennerrolle og fagansvar for enkelte av seksjonens fagområder du skal også drive saksbehandling og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører/sektormyndigheter stillingen innebærer også endel utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen, må du: ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap ha gode juridiske ferdigheter ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling; særlig med plan- og bygningsloven, fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Vi ønsker at du: jobber godt og selvstendig har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team jobber effektivt og systematisk og overholder frister har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning Vi legger vekt på din personlige egnethet for stillingen og på hvordan du med din kunnskap og erfaring kan utfylle den kompetansen vi allerede har på avdelingen og i seksjonen.  Vi tilbyr Lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364 med årslønn 532 300 kroner til 704 900 kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 60-75) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Medlemsskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. [HVIS I VADSØ]  Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. [HVIS I VADSØ]  Byliv, vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. [HVIS I VADSØ]  Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20/ 954 07 427. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Nøkkelord: FMTF facebook-kampanje
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
22/01/2020
SØKNADSFRIST: 11.02.2020 Er du interessert i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Om stillingen På vår justis- og kommunalavdeling har vi ledig stilling som seksjonsleder for juridisk seksjon. Kontorsted for denne stillingen er valgfritt Tromsø eller Vadsø. Vi har ledig stilling som både seksjonsleder og seniorrådgiver med nestlederfunksjon. Klikk  her  for å se seniorrådgiverstillingen med nestlederfunksjon.  Som seksjonsleder har du delegert myndighet innenfor seksjonens fagområder og er en del av avdelingens ledergruppe sammen med direktør, assisterende direktør, leder for vergemålsseksjonen og leder for planseksjonen.  Til sammen er vi 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. På juridisk seksjon jobber det elleve jurister.  Dette er en stilling som gir deg gode muligheter for faglig utvikling også gjennom samarbeid på tvers av fagavdelinger internt og med andre fylkesmannsembeter i landet.  Du får varierte arbeidsoppgaver med hovedvekt på ledelse. Juridisk seksjon behandler saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. En stor andel av våre saker, er klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett. Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommunene og andre aktører/sektormyndigheter i Troms og Finnmark og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne.   Arbeidsoppgaver og ansvar Lede og utvikle seksjonen Overordnet ansvar for seksjonens arbeidsområder Ansvar for seksjonens måloppnåelse Personal- og budsjettansvar der det er delegert Saksbehandling, rådgivning, faglig veiledning og utredning Samarbeid internt og eksternt  Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper For å bli vurdert for stillingen, må du: ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap ha gode juridiske ferdigheter ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling; særlig med plan- og bygningsloven, fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk ha stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne være målrettet, beslutningsdyktig og resultatorientert jobbe godt og selvstendig fungere godt sammen med andre fagpersoner i team jobbe effektivt og systematisk og overholder gitte frister Vi ønsker at du har ledererfaring.  Vi legger vekt på din personlige egnethet for stillingen og på hvordan du med din kunnskap og erfaring kan utfylle den kompetansen vi allerede har på avdelingen og i seksjonen.  Vi tilbyr Lønn som seksjonssjef i stillingskode 1211 med årslønn 704 900 kroner til 789 200 kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 75-79) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. [HVIS I VADSØ]  Byliv, vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. [HVIS I VADSØ]  Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen. [HVIS I VADSØ]  Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Mer informasjon om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Nøkkelord: FMTF facebook-kampanje
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
20/01/2020
SØKNADSFRIST: 02.02.2020 Vi søker etter deg som er opptatt av barn og unges rettigheter. Om stillingen Vi søker etter en dyktig jurist med interesse og engasjement for å arbeide med barn og unges rettigheter. En viktig oppgave er å bidra til å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Stillingen hører til skoleseksjonen på oppvekst- og barnevernavdelingen. Her får du 34 kolleger i Vadsø og Tromsø. Kontoret ditt er i Vadsø. Vi som jobber i avdeling for oppvekst og barnevern har varierte og omfattende oppgaver. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen. Barnekonvensjonen er "vår" lov.  Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Som jurist hos oss skal du behandle saker, gjøre tilsyn, gi råd og veilede. Andre viktige oppgaver for deg blir å holde kurs for og gi opplæring til kommuner og innbyggere, og bidra til bedre kvalitet i skolesektoren. Det kan bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde. Jobben innebærer noe reising, en flott måte å bli kjent med landsdelen på.   Kvalifikasjonskrav Du må ha: master i rettsvitenskap svært god skriftlig fremstillingsevne på norsk svært god evne til muntlig kommunikasjon med barn, unge og voksne på norsk gode samarbeidsevner og interesse for å veilede evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt   Vi ønsker at du har kjennskap til offentlig forvaltning. Vi tilbyr et godt faglig miljø med dyktige og engasjerte kollegaer et hyggelig arbeidsmiljø faglig mangfold og en utviklingsorientert organisasjon Du får lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, mellom 479.600,- og 640.200,-  kroner (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Fylkesmannen kan vurdere å dekke dine flytteutgifter og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder. Fleksibel arbeidstid, treningsrom, vill og vakker Finnmarksnatur og trening i arbeidstida. Mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv billig. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Liv-Inger Rystrøm på telefon 78 95 03 36 eller assisterende direktør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider .  Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Oppvekst- og barnevernavdelingen  ledes av Hilde Bremnes og er inndelt i seksjonene barnehage, skole og barnevern. Vi arbeider for å sikre: at alle barn og unge i fylkene våre har det trygt og godt i barnehage og skole, at de får oppfylt sine rettigheter og at de får de gode tjenestene de har krav på at alle barn og unge som trenger det får riktig hjelp til riktig tid av barnevernet at barnekonvensjonen brukes på alle områder som berører barn og unges rettigheter Dette gjør vi gjennom vårt arbeid som håndhevingsmyndighet i skolemiljøsaker, ved å føre tilsyn, behandle klagesaker, gi råd og veiledning og gjennom kvalitetsutviklingsoppgaver.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
17/01/2020
SØKNADSFRIST: 05.02.2020 Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Om stillingen Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Vi er en spennende avdeling og våre medarbeidere har ulik faglig bakgrunn. Til sammen er vi 42 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert i Vadsø.  Juridisk seksjon avgjør saker innenfor en mengde lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker utgjør en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett. Denne stillingen innebærer enklere saksbehandling innenfor seksjonens saksområder i tett samarbeid med juristene våre.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen må du ha: bachelorgrad eller tilsvarende. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.  god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Vi ønsker at du: har gode samarbeidsevner og god rolleforståelse jobber godt og selvstendig jobber effektivt og systematisk og overholder frister har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning Vi legger vekt på hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig. Vi tilbyr Lønn som førstekonsulent/seniorkonsulent i stillingskode 1408/1363 med årslønn fra 420.700,- til 504.700,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 46-57) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Medlemskap i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du få tilbud om gunstig boliglån og forsikring. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen. Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20/ 954 07 427. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
03/01/2020
SØKNADSFRIST: 31.01.2020 Om stillingen Fylkesmannen i Troms og Finnmark har prosjektlederansvar for aktiviteter i Andrejevabukta i Nordvest-Russland med finansiering fra Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Dette ansvaret har vi hatt i mange år. Til dette viktige og spennende arbeidet søker vi nå en ny prosjektleder. Fylkesmannen i Troms og Finnmark rapporterer regelmessig til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). DSA har ansvar for forvaltningen av Regjeringens atomhandlingsplan. Som prosjektleder får du ansvar for oppfølging av framdrift i prosjektene innenfor rammene som er spesifisert i kontraktenes budsjett og timeplan mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og russiske parter. Jobben innebærer mye kontakt med DSA. I den første tiden jobber du sammen med vår nåværende prosjektleder for å bli satt inn i etablerte systemer og rutiner. Kontorsted for denne stillingen er Vadsø. Dine arbeidsoppgaver blir å  beslutte vinnere av anbudskonkurranser for vår russiske hovedpart og dens underleverandører/entreprenører utarbeide kontrakter mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og vår russiske hovedpart SevRAO utarbeide og følge opp anbudsprotokoller utarbeide halvårs- og årsrapporter som viser status og fremdrift for prosjekter utarbeide regnskaps, revisjons- og økonomirapporter og budsjettforslag til DSA gå gjennom og kontrollere russiske prosjektbeskrivelser, for- og detaljprosjekter, tekniske og økonomiske rapporter utføre fysiske inspeksjoner for å verifisere at kontraktsfestede milepæler og arbeid er utført som grunnlag for milepælsutbetalinger regelmessige møter med russiske kontraktsparter  Du må regne med mye reiseaktivitet til Russland. Kvalifikasjonskrav Du må:  ha mastergrad/hovedfag i teknologiske fag ha prosjektledererfaring ha erfaring fra internasjonalt samarbeid ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk ha gode samarbeidsevner og være flink til å bygge relasjoner ha evne og vilje til å arbeide selvstendig og strukturert og ha god gjennomføringsevne ha gode kommunikasjonsevner kunne sikkerhetsklareres Vi ønsker: at du har kjennskap til Russland og russisk kultur  at du kan arbeide i Russland uten tolk Vi tilbyr Lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364. Årslønn fra 700 000,- til 850 000,- kroner, avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For denne stillingen kan det tilkomme et kronetillegg for særlig belastende tjeneste. Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg med å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder. Fleksibel arbeidstid, treningsrom, vill og vakker Finnmarksnatur og trening i arbeidstida. Mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker på telefon 480 82 693 eller e-post  fmtreva@fylkesmannen.no . Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider .  Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark