Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

06/08/2019
SØKNADSFRIST: 22.08.2019 Er du interessert i utvikling, forvaltning og formidling innen landbruksområdet? Vi søker:  Rådgiver/seniorrådgiver landbruk Om stillingen/Arbeidsoppgaver Vi jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har. Landbruksavdelinga er et kompetansesenter på landbruksområdet og driver veiledning og rådgivning knyttet til forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver. Dette gjør vi: forvalter og kontrollerer tilskudd er et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet bidrar til motivasjon, sysselsetting og utvikling av landbruket og landbruksressursene bidrar til å løse klimautfordringer bidrar til gode planprosesser, arealbruk og bruk av landbruksressursene  Arbeidet gjør vi innenfor rammene av nasjonal landbrukspolitikk og regionale planer for landbruket. Kvalifikasjonskrav Du må : ha mastergrad, fortrinnsvis innen landbruk eller naturfag. Kravet til utdanning kan oppveies hvis du har særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder skrive og snakke norsk godt ha gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy kunne jobbe selvstendig, målrettet og effektivt ha gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt Vi ønsker at du har: relevant erfaring fra landbruk og kompetanse innen plantefag erfaring fra offentlig virksomhet Vi tilbyr Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, kulturtilbud og vill og vakker Tromsnatur. Prøvetiden er 6 måneder. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du av assisterende landbruksdirektør Torhild Gjølme på telefon 78 95 05 92 / 962 37 079, seniorrådgiver Marianne Vileid Uleberg på telefon 77 64 21 20 frem til 15.08. eller landbruksdirektør Berit Nergård Nyre på telefon 77 64 21 10 fra 16.08. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se også vår  Facebookside . Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
06/08/2019
SØKNADSFRIST: 22.08.2019 Student og interessert i helsejus? Vi søker: Seniorkonsulent - jusstudent Om stillingen Vi søker etter en jusstudent med interesse og engasjement for helsejus. Dine arbeidsoppgaver blir enklere saksbehandling, som å besvare innsynsbegjæringer, oversendelser til andre offentlige myndigheter og andre oppgaver.  Du får opplæring.  Engasjementet er på 30 % og tilhører seksjon for helse og omsorg. Engasjementet er på seks måneder med mulighet for forlengelse. Kontorsted er på fylkeshuset i Tromsø. Arbeidstiden kan tilpasses studiesituasjonen etter avtale. Fylkesmannen jobber for alle innbyggerne i Troms og Finnmark, uavhengig av deres helsesituasjon og behov. Fylkesmannens helse- og sosialavdeling har ansvar for å føre tilsyn med tjenester som dekker hele livsløpet. Våre innbyggere har rett til tjenester fra de er i mors liv og til livets slutt. Vi som jobber i helse- og sosialavdelingen er autorisert helsepersonell med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn og flere erfarne jurister. Vi jobber hardt og har det travelt, men vi har mye moro sammen. Kvalifikasjonskrav Du må: være ferdig med andre året på master i rettsvitenskap  beherske norsk språk både muntlig og skriftlig ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner kunne jobbe selvstendig og målrettet ønske og kunne jobbe tverrfaglig Vi ønsker at du har: erfaring fra helsetjenesten Vi tilbyr Lønn som seniorkonsulent i kode 1363, 443 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ. Engasjementet er på seks måneder med mulighet for forlengelse.  Hyggelige kolleger, gode diskusjoner og  kontakt med andre fagmiljøer. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Helse- og sosialavdelingen ledes av Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: helse og omsorg og sosial og familie. Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. Viktige oppgaver: Sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark Trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester både innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene Behandle klager og føre tilsyn Bidra til samordning innad i helsetjenesten
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
02/08/2019
SØKNADSFRIST: 22.08.2019 Vil du være med på å bidra til bærekraftig og fremtidsretta landbruk? Om stillingen/Arbeidsoppgaver Landbruksavdelinga jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har. Dette gjør vi: forvalter og kontrollerer tilskudd er et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet bidrar til motivasjon, sysselsetting og utvikling av landbruket og landbruksressursene bidrar til å løse klimautfordringer bidrar til gode planprosesser, arealbruk og bruk av landbruksressursene  Arbeidet gjør vi innenfor rammene av nasjonal landbrukspolitikk og regionale planer for landbruket.  Vi har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor landbruksbasert næringsutvikling. Den vi ansetter får i hovedsak oppgaver knyttet til utviklingsarbeid innenfor landbruk og bygdenæringer og forvaltningsoppgaver innenfor avdelingas ansvarsomåder. Viktige arbeidsoppgaver er "Inn på tunet"/"Ut på vidda" og Grønt reiseliv. Kontorsted for denne stillinga er Vadsø. Arbeidsdagen består av saksbehandling, deltakelse i interne og eksterne prosjekter og faggrupper, veiledning, oppfølging av kommunene og samarbeid med fagmiljøet internt og eksternt. Landbruksforvaltningen er i stadig endring og du må ha en fleksibel holdning til nye arbeidsoppgaver. Du kan få oppgaver innen tilskuddsforvaltning, landbruksforvaltning og plan- og strategiarbeid etter avdelingens behov og din kompetanse. Kvalifikasjonskrav Du må: ha relevant mastergrad, gjerne innen landbruksfag eller naturfag. Kravet til utdanning kan oppveies hvis du har særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder skrive og snakke norsk godt at du har gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy at du jobber selvstendig, målrettet og effektivt Vi ønsker:  at du har erfaring med prosjektarbeid, næringsutvikling og/eller offentlig forvaltning at du tar initiativ, er strukturert og har gode samarbeidsevner at du er utadvent, engasjert og kreativ Vi tilbyr Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Fleksibel arbeidstid, treningsrom, vill og vakker Finnmarksnatur og trening i arbeidstida. Mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du av assisterende landbruksdirektør Torhild Gjølme på telefon 78 95 05 92 / 962 37 079 eller seniorrådgiver Karianne Holm-Varsi på telefon 78 95 05 70. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se også vår  Facebookside . Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark