Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

19/05/2020
SØKNADSFRIST: 01.06.2020 Vil du jobbe med juridiske problemstillinger og opplæring og veiledning av verger? Om stillingen På vår vergemålsseksjon har vi et ledig vikariat som jurist. Ønsket oppstart er 1. juli 2020. Vikariatet varer i utgangspunktet 14 måneder, men kan bli forlenget. Kontorsted for stillingen er Vadsø.   Hos oss blir du en del av et team på fjorten, seks kolleger på kontoret i Vadsø og åtte kolleger på kontoret i Tromsø. Du får jobbe både selvstendig og i tett samarbeid med dyktige fagfolk. Vergemålsseksjonens viktigste målgrupper er vergehavere i Troms og Finnmark, verger, pårørende og andre samarbeidspartnere. Dine arbeidsoppgaver blir hovedsakelig saksbehandling etter vergemålsloven og veiledning og opplæring av verger. Saksbehandlingen spenner fra enkle og rutinemessige oppgaver til mer komplekse problemstillinger og utviklingsoppgaver - også innenfor det privatrettslige feltet. Du finner mer informasjon om vergemål på vergemålsportalen . Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen. Vergemålsseksjonen tilhørere justis- og kommunalavdelingen. Avdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du: har gode juridiske ferdigheter jobber godt selvstendig og i team jobber effektivt og systematisk og overholder gitte frister har evne til å kommunisere godt Kunnskap om samisk språk og kultur er et fortrinn.  Vi tilbyr Lønn som rådgiver i kode 1434, med årslønn fra 490 000,- kroner til 570 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 63), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen . Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke,  får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året  og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Ann-Karin Dahl Næss på telefon 915 20 152. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du  på våre nettsider.   Se  vår Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
08/05/2020
SØKNADSFRIST: 28.05.2020 Vil du jobbe med økonomi i staten, er nøyaktig og liker å finne løsninger? Vi søker:  To økonomirådgivere Om stillingen og deg  Vi har nå ledig to faste stillinger som økonomirådgiver på HR- og økonomiavdelingen vår. Som økonområdgiver hos oss, får du jobbe med: Statlig regnskap  fakturabehandling føring av bilag fakturering avstemminger/kontroller Honorarer og reiseregninger Økonomirapporter Offentlige anskaffelser Veiledning av kolleger Andre økonomi- og administrative oppgaver  Jobben krever nøyaktighet. Du må trives med rutinemessige oppgaver, men også med utfordrende problemstillinger som krever "detektivarbeid".   Du ser fordelene ved å ta i bruk ny teknologi og har forståelse for at oppgavene ikke nødvendigvis løses på samme måte i morgen som i dag. Vi ønsker deg velkommen som søker både om du er nytudannet eller erfaren.  HR- og økonomiavdelingen arbeider for at Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal være en god arbeidsplass. Vi er embetets fagavdeling innenfor HR, økonomi og servicefag. Til sammen er vi 17 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Disse to stillingene er plassert i Vadsø. Vi har travle dager hos oss, men vi har det også sosialt og hyggelig sammen. Kvalifikasjonskrav Du må: Ha økonomisk utdannelse på minimum bachelornivå eller fullføre relevant utdannelse på minimum bachelornivå i løpet av våren 2020 God økonomiforståelse Kunne jobbe selvstendig, nøyaktig og effektivt og levere innen fastsatte frister Være serviceinnstilt   Ha evne til å sette deg inn i lover og regler Samarbeide godt med andre; dele kunnskap, erfaringer og informasjon og støtte andre for å nå avdelingens mål Kommunisere godt på norsk  Ha gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy Vi tilbyr Hyggelige arbeidsdager hvor du får jobbe i et godt tverrfaglig miljø med dyktige og engasjerte kolleger. Som ny hos oss, får du den opplæringen du trenger og en egen fadder.  Lønn som rådgiver i kode 1434 fra 490 000,- kroner til 570 000,- kroner per år avhengig av kvalifikasjoner. Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder. Fleksibel arbeidstid, treningsrom, trening i arbeidstiden og vill og vakker troms- og finnmarksnatur.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.  Les mer om Vadsø på vds.-bloggen .  Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du  nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året  og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingene får du ved å ta kontakt med HR- og økonomidirektør Katrine Storeheier på telefon 77 64 20 58 / 907 75 348 eller økonomisjef Vidar Nyheim på telefon 77 64 20 23/ 412 88 298.  Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder.  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
08/05/2020
SØKNADSFRIST: 31.05.2020 Er du en erfaren jurist som er god på formidling? Vi søker:  Jurist - seniorrådgiver/nestleder Om stillingen Juridisk seksjon på justis- og kommunalavdelinga vår har ledig stilling som seniorrådgiver for en erfaren jurist.  Vi tror du passer og vil trives i denne stillingen hvis du er faglig sterk, har jobbet mye med juridisk saksbehandling og har lyst på fagansvar.  Oppgavene dine blir å drive saksbehandling og rådgivning, ha godkjennerrolle og fagansvar for noen av seksjonenes fagområder og å holde innlegg på kurs og konferanser.  Det kan også bli behov for at du bidrar med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen - planseksjonen og vergemålsseksjonen. I denne jobben får du mye ansvar og gode muligheter for faglig utvikling.  Vi samarbeider tett i seksjonen, på tvers av avdelingene hos Fylkesmannen og med andre fylkesmannsembeter.  På  justis- og kommunalavdelingen  er vi til sammen 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen hører hjemme i  juridisk seksjon  og kontorsted er Vadsø. På juridisk seksjon jobber det elleve jurister.  Vi behandler saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. En stor andel av våre saker, er klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett. Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommunene og andre aktører/sektormyndigheter i Troms og Finnmark og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne. Arbeidsoppgaver og ansvar Som seniorrådgiver skal du, på lik linje med seksjonsleder, ha godkjennerrolle og fagansvar for noen av seksjonens fagområder Du skal også drive saksbehandling og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører/sektormyndigheter Stillingen innebærer også endel utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen, må du: ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap ha gode juridiske ferdigheter ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling; særlig med plan- og bygningsloven, fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk være en god formidler  Vi ønsker at du: jobber godt og selvstendig har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team jobber effektivt og systematisk og overholder frister har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning Vi legger vekt på din personlige egnethet for stillingen og på hvordan du med din kunnskap og erfaring kan utfylle den kompetansen vi allerede har på avdelingen og i seksjonen.  Vi tilbyr Lønn som seniorrådgiver i stillingskode 1364 med årslønn 532 300 kroner til 704 900 kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 60-75) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, treningsrom, trening i arbeidstiden og vill og vakker troms- og finnmarksnatur.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen. Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Gjennom pensjonskassen kan du også få tilbud om gunstig boliglån og forsikring.  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke,  får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året  og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20/ 954 07 427. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider.   Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi gir deg beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
30/04/2020
SØKNADSFRIST: 14.05.2020 Er du interessert i forvaltningsrett og plan- og bygningsrett? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Om stillingen Som juridisk rådgiver/seniorrådgiver på juridisk seksjon hos oss, skal du være saksbehandler og gi råd og veiledning til fagfolk i kommunene og til andre aktører/sektormyndigheter. Du får også en del utadrettede oppgaver - blant annet å holde innlegg på kurs og konferanser. Dette er en stilling som gir deg gode muligheter for faglig utvikling, blant annet gjennom samarbeid på tvers av fagavdelinger internt og med andre fylkesmannsembeter i landet. På juridisk seksjon jobber det elleve jurister med kontor i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert i Vadsø.  Juridisk seksjon avgjør saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. Arbeidet med klagebehandling av plan- og byggesaker utgjør en stor del av porteføljen vår. Vi har også mange saker knyttet til kommunelov, fri rettshjelp, offentleglova og annen generell og spesiell forvaltningsrett. Vi skal gi kommunal- og forvaltningsrettslige råd og veiledning til kommuner og andre aktører/sektormyndigheter og bidra til å ivareta rettsikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark. Justis- og kommunalavdelingen er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Til sammen er vi 47 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Hvis vi skulle få behov for det, kan du få muligheten til å bidra med juridisk relatert arbeid for de andre seksjonene på avdelingen. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap ha lang og relevant erfaring fra juridisk saksbehandling fra stat eller kommune eller ha annen særlig relevant arbeidserfaring beherske norsk godt både skriftlig og muntlig For å bli vurdert for rådgiverstillingen må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du: har gode juridiske ferdigheter jobber godt og selvstendig fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team jobber effektivt og systematisk og overholder gitte frister har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning Vi legger vekt på hvordan du med din kunnskap og erfaring kompletterer avdelingen og seksjonen for øvrig. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Fylkesmannen kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Du kan lese mer om livet i Vadsø på vds-bloggen. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 954 07 427 eller fungerende seksjonsleder Wilhelm Istad på telefon 78 95 04 06. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du  på våre nettsider.   Se  vår Facebookside  for statusoppdateringer, videoer og bilder. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark