Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

17/07/2020
SØKNADSFRIST: 07.08.2020 Dersom du er opptatt av å sikre rettsikkerheten for personer med utviklingshemming, kan dette være en stilling for deg. Om stillingen og arbeidsoppgaver  Vi søker en engasjert person med helse- og omsorgsfaglig bakgrunn til vår helse- og sosialavdeling. Hos oss får du 44 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Stillingen er knyttet til helse- og omsorgsseksjonen. Vi arbeider for alle innbyggerne i Troms og Finnmark og har ansvar knyttet til helse- og omsorgstjenester fra mors liv til livets slutt. Arbeidet vårt er utadrettet og variert. Vi arbeider i knutepunktet mellom sentrale helsemyndigheter og aktørene i helse- og omsorgstjenesten som kommuner, helseforetak og private. Arbeidet preges av tverrfaglighet. Vi som arbeider i helse- og omsorgsseksjonen, er autorisert helsepersonell med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn og jurister. Selv om vi har det travelt, har vi det artig sammen. Vi har et godt arbeidsmiljø. Du skal bidra med helse- og omsorgsfaglige vurderinger på seksjonens saksbehandlingsområde innen fagområdet kap. 9 i helse og omsorgsloven. (Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming, stedlige tilsyn og habiliteringsområdet). Vi bidrar til å iverksette nasjonal politikk, som sektormyndighet.  Dette gjøres gjennom tilskuddsforvaltning, dialog, opplæring og råd og veiledning til helse- og omsorgstjenestene i Troms og Finnmark. Vi er også rettsikkerhetsmyndighet.  Kontorsted for denne stillingen er Vadsø. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du ha:  minimum bachelor i vernepleie, annen treårig høgskole/universitetsutdanning innen helse og omsorg kan også være aktuell autorisasjon som helsepersonell relevant yrkeserfaring god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig Vi ønsker at du har: digital kompetanse god og helhetlig forståelse av helse- og omsorgstjenesten kjennskap til offentlig forvaltning kjennskap til Troms og Finnmark, gjerne knyttet til helse- og omsorgstjenester til samisk befolkning  For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring. Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55-70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder. Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Vadsø på  vds .-bloggen. Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med fylkeslege/ helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen på telefon 78 95 03 99 eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48/ 906 64 488. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Vi tar kontakt med deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra søkerlisten.  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
01/07/2020
SØKNADSFRIST: 09.08.2020 Vil du bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø? Om stillingen Vi søker etter en dyktig jurist med interesse og engasjement for å arbeide med barn og unges rettigheter. En viktig oppgave er å bidra til å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Stillingen hører til skoleseksjonen på oppvekst- og barnevernavdelingen. Her får du 34 kolleger i Vadsø og Tromsø. Kontoret ditt er i Vadsø. Vi som jobber i avdeling for oppvekst og barnevern har varierte og omfattende oppgaver. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen. Barnekonvensjonen er "vår" lov.  Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Vi behandler også klager etter introduksjonsloven. Som jurist hos oss skal du behandle håndhevingsssaker, klagesaker, gjøre tilsyn, gi råd og veilede.  Det kan også bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde. Jobben innebærer noe reising, en flott måte å bli kjent med Troms og Finnmark på. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap beherske norsk svært godt både skriftlig og muntlig kunne kommunisere godt med barn, unge og voksne ha gode samarbeidsevner  ha interesse for å veilede ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt Vi ønsker at du: har gode juridiske ferdigheter har erfaring fra arbeid med offentlig forvaltning Kunnskap om samisk språk og kultur er et fortrinn.  Personlig egnethet blir vektlagt og vi tar hensyn til hvordan din kompetanse og erfaring utfyller resten av skoleseksjonen. Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, mellom 490 000,- og 640.200,- kroner (tilsvarende lønnstrinn ca 55-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.  For å bli vurdert som seniorrådgiver, må du ha lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning. Hyggelige og dyktige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Det er alltid noe nytt å lære hos Fylkesmannen og ingen dager er like. Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du  nedskrevet ditt eventuelle studielån  med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Liv-Inger Rystrøm på telefon 78 95 03 36 / 944 38 320 eller assisterende direktør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 / 932 84 235. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider .  Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her  (difi.no). Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.   Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta navnet ditt. Om avdelingen Oppvekst- og barnevernavdelingen ledes av Hilde Bremnes og er inndelt i seksjonene barnehage, skole og barnevern. Vi arbeider for å sikre: at alle barn og unge i fylket vårt har det trygt og godt i barnehage og skole, at de får oppfylt sine rettigheter og at de får de gode tjenestene de har krav på at alle barn og unge som trenger det får riktig hjelp til riktig tid av barnevernet at barnekonvensjonen brukes på alle områder som berører barn og unges rettigheter Dette gjør vi gjennom vårt arbeid som håndhevingsmyndighet i skolemiljøsaker, ved å føre tilsyn, behandle klagesaker, gi råd og veiledning og gjennom kvalitetsutviklingsoppgaver.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark