Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket. Vi har ansvar for å iverksette statlig politikk, sørge for at den blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har derfor oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift, miljø, helse og utdanning.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er omkring 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vadsø er administrasjonssenter i Finnmark. Kommunen har rundt 6000 innbyggere. De aller fleste bor i og rundt bykjernen. Vadsø har et godt utbygd service- og fritidstilbud og kort vei til et fantastisk turterreng sommer som vinter.

23/11/2020
  SØKNADSFRIST: 11.12.2020 Viktig og spennende stilling med ansvar for oppfølging av Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø Om stillingen  Fylkesmannen i Troms og Finnmark har prosjektlederansvar for aktiviteter i Andrejevabukta i Nordvest-Russland med finansiering fra Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Dette ansvaret har vi hatt i flere tiår og arbeidet har et perspektiv frem mot 2030. Vi rapporterer regelmessig til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som har ansvar for forvaltningen av Regjeringens atomhandlingsplan. Til dette viktige og spennende arbeidet søker vi nå en ny prosjektleder. Som prosjektleder, får du ansvar for oppfølging av framdrift i prosjektene innenfor rammene som er spesifisert i kontraktenes budsjett og timeplan mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og russiske parter. Jobben innebærer mye kontakt med DSA. Du får opplæring som gir praktisk innsikt i metodikker og hvordan vi jobber sammen med våre norske og russiske samarbeidspartnere. Sammen med deg, legger vi til rette for opplæring i russisk, både muntlig og skriftlig. Du får en egen mentor som du vil arbeide tett sammen med det første året. Stillingen er tilknyttet kontoret vårt i Vadsø, men du må regne med betydelig reiseaktivitet til Russland. Dine arbeidsoppgaver blir å beslutte vinnere av anbudskonkurranser for vår russiske hovedpart og dens underleverandører / entreprenører utarbeide kontrakter mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og vår russiske hovedpart SevRAO utarbeide og følge opp anbudsprotokoller utarbeide halvårs- og årsrapporter som viser status og fremdrift for prosjekter utarbeide regnskaps-, revisjons- og økonomirapporter og budsjettforslag til DSA gå gjennom og kontrollere russiske prosjektbeskrivelser, for- og detaljprosjekter, tekniske og økonomiske rapporter utføre fysiske inspeksjoner for å verifisere at kontraktsfestede milepæler og arbeid er utført som grunnlag for milepælsutbetalinger ha regelmessige møter med russiske kontraktsparter Kvalifikasjonskrav Du må: ha utdanning som sivilingeniør / ha master i teknologi. Nyutdannede oppfordres til å søke. For de som er i ferd med å ferdigstille sin master i teknologi kan vi vurdere å fravike krav til oppnådd mastergrad. ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk ha gode samarbeidsevner og være flink til å bygge relasjoner ha evne og vilje til å arbeide selvstendig og strukturert og ha god gjennomføringsevne ha gode kommunikasjonsevner kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig være norsk statsborger ha førerkort klasse B Vi ønsker at du: har erfaring fra prosjektledelse har erfaring fra internasjonalt samarbeid Om du har kjennskap til Russland og russisk kultur og språk, er det en fordel. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- til 850 000,- kroner avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. For denne stillingen kan det tilkomme et kronetillegg for særlig belastende tjeneste. Prøvetiden er 6 måneder. Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.  Les mer om Vadsø på vds.-bloggen .   Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.  Hvis du kommer flyttende fra et annet fylke, kan vi vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale. Vi kan hjelpe med leie av bolig hos Statsbygg. Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker på telefon 480 82 693 eller e-post fmtreva@fylkesmannen.no eller  fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup på telefon 481 57 540 eller e-post fmfirsc@fylkesmannen.no eller prosjektleder Per Einar Fiskebeck på telefon 976 33 026, e-post fiskebeck@online.no Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din  Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/11/2020
  SØKNADSFRIST: 02.12.2020 ARBEIDSSTED: Setermoen i Bardu kommune   Spennende stilling for engasjert naturforvalter:  Forvalter for Rohkunborri nasjonalpark - vikariat Om stillingen Vi søker vikarforvalter for Rohkunborri nasjonalpark fra 1. februar og ut 2021. Som nasjonalparkforvalter skal du bidra til en helhetlig forvaltning av Rohkunborri nasjonalpark. Nasjonalparkstyret har ansvaret for forvaltningen av nasjonalparken. Du skal være sekretær for styret. Styret består av representanter for Bardu kommune, Sametinget, Talma sameby og Troms og Finnmark fylkeskommune. Oppgavene til nasjonalparkforvalteren omfatter saksforberedelse for styret, oppfølging og utarbeidelse av forvaltningsplan og tiltak i verneområdet. Du skal følge opp verneformål og verneforskrifter, sørge for nødvendig merking og skjøtsel i verneområdene og utarbeide informasjonsmateriell. Arbeidet innebærer utstrakt samarbeide med lokale og regionale myndigheter, grunneiere og organisasjoner. Det er opprettet et faglig rådgivende utvalg for nasjonalparken. Forvalteren vil ellers ha kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, lokale representanter for Statens naturoppsyn, Fjelltjenesten, Miljødirektoratet og samiske myndigheter. Kontorsted for stillingen er Setermoen i Bardu kommune. Les mer om nasjonalparken på nettsidene til Rohkunborri nasjonalpark .  Kvalifikasjonskrav Vi søker en faglig dyktig og serviceinnstilt person med gode samarbeidsevner.  Vi forventer at du trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav. Vi ser etter en kandidat som er ansvarsbevisst, selvgående og inkluderende. Søker må ha engasjement for naturforvaltning og være god på formidling, veiledning og dialog med ulike aktører. For å bli vurdert for denne stillingen, må du ha naturfaglig utdannelse tilsvarende bachelor. Hvis du har lang og relevant erfaring, kan det veie opp for utdanningskravet. Spesielt relevante fagområder for denne stillingen er naturforvaltning, arealplanlegging og reindriftsforvaltning. gode samarbeidsegenskaper god formidlingsevne evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt Vi legger vekt på erfaring fra offentlig forvaltning, kunnskap om samisk kultur og personlig egnethet.  Du må disponere egen bil i jobben.  Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- kroner til 643 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Kontorsted er Setermoen, administrasjonssentrum i Bardu kommune, med butikker, barnehage/skole, svømme-/idrettshall, organiserte fritidstilbud og turterreng i vill og vakker natur.   Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Heidi Marie Gabler på telefon 77 64 22 31 / 476 22 449 eller  fmtrhmg@fylkesmannen.no  eller Lisa Helgason Bjørnsdatter på telefon 77 64 22 03 / 416 08 772 eller  lisbh@fylkesmannen.no . Send søknad via Jobbnorge Du søker elektronisk ved å legge inn CV og søknad i vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Dette må du ha med i søknaden:  Søknadsbrev CV Vitnemål og relevante attester Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  Vi ønsker mangfold Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her . Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark