Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning)

Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskapning, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer. Eieren vår er Kunnskapsdepartementet og målguppen er norsk utdanningssektor på alle nivå. Diku har 120 ansatte med kontorer i Bergen (hovedkontor) og Tromsø.