Gratangen kommune ligger i Troms. Den grenser i nord og øst mot Lavangen, i sør mot Narvik, og i vest mot Skånland. Over Astafjorden i nordvest ligger Ibestad. Mellom Hersjeberg og Årstein er gården Skifte. Den er en flott representant for «tre stammers møte», mellom samisk, kvensk og norsk kultur. Helt spesiell er gammen på Skifte. Den ble byggget i 1856 og er den største i sitt slag i Norden. Gratangen kommune har et allsidig næringsliv med hovedvekt på oppdrett, fiskeri, mekanisk industri, fartøyvern, landbruk, bygg og anlegg og reiseliv. I tillegg driver mange sitt enmannsforetak. Gratangen var en av de første slagmarkene mellom den tyske 3. fjelldivisjon under Eduard Dietls kommando og den norske 6. divisjon under Carl Gustav Fleischers kommando i april 1940. Det var i Gratangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake på deres tokt gjennom Norge. Minnestener finnes flere plasser. Befolkning 1 150 (2008)

13/07/2022
Kort om stillingen Vi søker etter sektorleder i 100% fast stilling for helse og omsorg. Helse- og omsorgssektoren har avdelingene sykehjem, hjemme-/miljøtjeneste, BPA og legetjeneste samt funksjonene helsestasjon, jordmor og fysioterapi/ergoterapi. Sektorleder rapporterer til kommunedirektøren. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver - Styre, lede og utvikle sektoren, og sørge for at sektoren oppnår fastsatte mål - Være en sentral bidragsyter i kommunedirektørens ledergruppe - Overordnet økonomi-, personal- og fagansvar for sektoren - Saksbehandling, utredning og revidering av planverk - Bidra til gjennomføring av gode utviklings-/endringsprosesser og skape en verdiorientert kultur med felles holdninger - En del av kommunenes kriseledelse - Stillingen kan bli tillagt andre relevante arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav - Det stilles krav til relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå - Det er ønskelig med minimum 3 års ledererfaring - Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner og god norskkunnskap på høyt nivå - Erfaring fra offentlig sektor - God forståelse for samspill mellom politikk, administrasjon og fag Personlige egenskaper For oss er det viktig at du: - er innovativ, løsnings- og resultatorientert, og kan håndtere utfordrende situasjoner - er faglig nysgjerrig og har gode IT-kunnskaper - er fleksibel, omgjengelig og tydelig - har gode analytiske evner, og har evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig - er dyktig til å motivere og kan veilede, delegere og utvikle gode samarbeidskulturer Vi tilbyr Gratangen kommune har gode lønns- og pensjonsordninger (KLP). Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk. Det gis en kompensasjonsuke fri (HTA kap. 1, 6.3) for ansatte i stillingskode 9440, stillingen har en rapporteringsbenvnelse som kommunalsjef mens stillingsbenevnelse vil være sektorleder. Nærmere opplysning Det er et krav at den ansatte benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst tre referanser. Søkere som blir innstilt må levere tilfredsstillende politiattest før ansettelse. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må medbringes ved eventuelt intervju. Prøvetiden er 6 måneder. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentligheten. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss. Søknad sendes Søknaden sendes elektronisk. Kontaktinformasjon: Hege Olsen Richardsen Sektorleder Helse og omsorg E-post hege.richardsen@gratangen.kommune.no Mobil 90045337 Arbeid 90045337 Ragnfrid Masterbakk Personalleder E-post ragnsen@gratangen.kommune.no Mobil 94870490 Arbeid 77021800 SØKNADSFRIST: 15.08.2022  
Gratangen kommune