Gratangen kommune ligger i Troms. Den grenser i nord og øst mot Lavangen, i sør mot Narvik, og i vest mot Skånland. Over Astafjorden i nordvest ligger Ibestad. Mellom Hersjeberg og Årstein er gården Skifte. Den er en flott representant for «tre stammers møte», mellom samisk, kvensk og norsk kultur. Helt spesiell er gammen på Skifte. Den ble byggget i 1856 og er den største i sitt slag i Norden. Gratangen kommune har et allsidig næringsliv med hovedvekt på oppdrett, fiskeri, mekanisk industri, fartøyvern, landbruk, bygg og anlegg og reiseliv. I tillegg driver mange sitt enmannsforetak. Gratangen var en av de første slagmarkene mellom den tyske 3. fjelldivisjon under Eduard Dietls kommando og den norske 6. divisjon under Carl Gustav Fleischers kommando i april 1940. Det var i Gratangen tyskerne for første gang måtte trekke seg tilbake på deres tokt gjennom Norge. Minnestener finnes flere plasser. Befolkning 1 150 (2008)

11/09/2020
SØKNADSFRIST: 27.09.2020 Dette er en fast stilling på 100% der oppgaver kombineres med 50% kommunal saksbehandling, primær byggesaksbehandling, og 50% som kart- og oppmålingsingeniør. Gratangen kommune er vertskommune innenfor kart og oppmåling for kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer, tjenestemottakere og samarbeidspartnere.  Arbeidsoppgaver - Saksbehandler byggesak - Saksbehandler i andre saker som berører sektoren. - Være med i kommunens strategiske utviklingsarbeid. - Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestetilbud. - Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak. - Prosjektarbeid. - Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer. - Arbeidsoppgaver etter matrikkelloven, herunder eiendomsmåling, saksbehandling, matrikkelføring, publikumskontakt, samt øvrige GIS-relaterte oppgaver. Den ansatte kan også bli pålagt andre oppgaver ved behov. Kvalifikasjonskrav Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk. - Kunnskap og erfaring innen fagområdet. - Gode analytiske evner. - God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser. - God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. - Faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne. Ønskelig med: - godkjenning som matrikkelfører - erfaring med kart - erfaring oppmåling - erfaring med saksbehandling Absolutt krav: Minimum førerkort klasse B. Nærmere opplysning Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid. Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste arbeidsår. Kommunen benytter Gisline som GIS-verktøy, Public 360 og eByggesak360 som saksbehandlingssystem, samt Leica GPS. Kjennskap til disse systemene vil være en fordel. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål og det bes om at disse tas med dersom du blir innkalt til intervju. Vi tilbyr Gratangen kommune har gode lønns- og pensjonsordninger (KLP) samt er en IA-kommune. Fine muligheter for friluftsliv. Ledige barnehageplasser. Tilsetting etter gjeldede lover og avtaleverk. Søknad sendes Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss. For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link:  www.gratangen.kommune.no   Kontaktpersoner: Torbjørn Johnsen Avdelingsleder E-post  torbjorn.johnsen@gratangen.kommune.no   Mobil 41409708 Arbeid 41409708 Gro Saltvik-Øvergård Sektorleder E-post  gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no   Mobil 94809025 Arbeid 77021800 Erlis Anderzen Leder kart og oppmåling E-post  Erlis.Anderzen@gratangen.kommune.no   Mobil 97138044 Arbeid 97138044
Gratangen kommune