Åseral kommune ligg nord i Vest-Agder og har dryge 900 fastbuande. Kommunen er på 888 km2 og her er det eit rikt og variert dyreliv. VELKOMEN!