Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA er et innovativt kraftsenter for fremtidsrettede skips- og operasjonsløsninger. Vi er et børsnotert rederi som opererer skip worldwide innen seismikk, forsyningstjeneste, vind og subsea. Selskapet har initiert og vært en sentral aktør for utvikling av nye miljøvennlige og drivstofføkonomiske løsninger. Eidesvik driver 15 skip og vi er ca 500 ansatte. Vårt kontor ligger på Bømlo.