Eidesvik Offshore ASA

Eidesvik Offshore ASA er et innovativt kraftsenter for fremtidsrettede skips- og operasjonsløsninger. Vi er et børsnotert rederi som opererer skip worldwide innen seismikk, survey, forsyningstjeneste, beredskap, ROV og andre subseaoperasjoner. Rederiet har utviklet og satt i drift verdens første gassdrevne lasteskip og er tungt engasjert i utvikling av brenselcellebasert skipsmaskineri gjennom et bredt industrisamarbeid. Vi deltar i flere utviklingsprosjekt. For tiden driver vi 27 skip i tillegg til ett skip som er under bygging. Vi er ca. 850 ansatte og vårt hovedkontor ligger på Bømlo.