Bremanger kommune

Bremanger kommune er ein kystkommune i Sogn og Fjordane med ca 3.900 innbyggjarar. Kommunen har full barnehagedekning, trygge oppvekstvilkår og eit rikt kulturliv. Her er variert natur med gode tilhøve for eit aktivt friluftsliv. Meir informasjon om kommunen finn du på www.bremanger.kommune.no.

13/03/2019
SØKNADSFRIST: 05.04.2019 Davik oppvekst har ledig stilling som fagleiar for skule i 100 % stilling.I stillinga inngår 30% administrasjon og 70 % undervisning. Fagleiar vil fungere som leiar i pedagogiske spørsmål og administrative oppgåver når driftssjef er fråverande,  samt ha følgjande oppgåver: Vikarordning og timelister Timeplanlegging I samarbeid med driftssjef utarbeide arbeidstidsavtaler  Organisering av nasjonale prøver, tentamen og eksamen Inspeksjonsplan Medansvar pedagogisk utviklingsarbeid Medansvar overgangar Du må ha: Gode samarbeids- og leiarevner Undervisningskompetanse både på barne og ungdomstrinn Godkjend lærarutdanning Gode norsskunnskapar Nærare opplysning om stillingane får du ved å vende deg til driftssjef Helge Bakke, tlf. 95985264.   Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden .  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk. Kontaktpersonar: Helge Bakke  mob: 95985264
Bremanger kommune
13/03/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Svelgen oppvekst er ein 1-10 skule, med ca 180 elevar.  Vi har ledig 1 vikariat i 100 % stilling f.o.m. 01.04.2019 - 21.06.2019 Fagynskjer:  : Allmennlærar, eller lærar med kompetanse innan norsk,  samfunnsfag, KRLE, og eventuelt spesial pedagogikk.  Den som vert tilsett må i tilleg til faglege kunnskapar: - Ha gode samarbeidevner - Vere tydeleg og motivert leiar i klasserommet - Vere engasjert til det beste for elevane.  Gode norskkunnskapar vert vektlagt. Nærare opplysning om stillingane får du ved å vende deg til driftssjef Sindre Myklebust Fjeld (46806321)  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden .  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune
07/03/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Barneverntenesta i Bremanger kommune har ledig vikariat i 100% stilling frå snarast. Vi søkjer etter ein person med utdanning som sosionom eller barnvernspedagog. Det er fint om du har relevant erfaring. Om du har anna relevant høgskuleutdanning er du velkomen til å søkje.  Det vert lagt stor vekt på personleg eignaheit. Den som vert tilsett må: ha førarkort kl. B legge fram politiattest av nyare dato kunne nytte norsk munnleg og skriftleg.  Bremanger kommune kan tilby:  Løn etter avtale God pensjonsordning og heildøgns forsikring Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Kontaktpersonar: Anita Brevik  mob: +47 95 98 29 39 Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen.    Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune
07/03/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Ved Svelgen Omsorgssenter er det ledig faste stillingar som sjukepleiar i 100%. Vi søkjer etter personar som er offentleg godkjente sjukepleiarar. Dei som vert tilsett må kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet. Bremanger kommune kan tilby: • Lønnar alle sjukepleiarar 25 000 kroner over minsteløn. • Har gode pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Hjelper til å skaffe bustad og barnehageplass I mars 2016 flytta vi inn i eit heilt nytt Omsorgssenter. Her bur pasientane i lyse og trivlege omgjevnader og medarbeidarane har fått ein heilt moderne og til rettelagd arbeidsplass. I løpet av hausten 2019, skal Bremanger Kommune vere med på Legevaktspilot i samarbeid med SYS IKL. Sjukepleiar på Svelgen Omsorgssenter vil vere eindel av aktiv legevakt på nattevaktene. Vi har fleire ressursteam, der det er mogleg å fordjupe seg, m.a. rehabilitering, demens, palliativ omsorg og kreft. Vi arbeider i årsturnus kor medarbeidarane har anledning til å få innverknad på arbeid –og fritida si. Ved tilsetting må det leggast fram politiattest av nyare dato. Du er velkomen som søkjar til eit godt fagleg arbeidsmiljø ilag med mange gode medarbeidarar! For nærare opplysningar, ta kontakt med driftssjef Hilde Gretha Hauge tlf:95 98 93 10.  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til post@bremanger.kommune.noeller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune
07/03/2019
SØKANDSFRIST: 24.03.2019 Ved Bremanger sjukeheim i Kalvåg er det ledig fast 100% stilling som sjukepleiar frå snarast. Bremanger sjukeheim har 35 einerom fordelt på 3 bugrupper. Ei av bugruppene er spesielt tilrettelagt for personar med demens. Vi har også eit eige lindrande rom. Vi søkjer etter personar som: • er offentleg godkjente sjukepleiarar, gjerne og med relevant vidareutdanning. • har god samarbeidsevne og er gode på teamarbeid. Bremanger sjukeheim har fleksibel turnusordning/årsturnus, der dei tilsette i stor grad er med og påverkar når dei skal jobbe. Turnusen er tredelt, med dag, kveld og nattevakter. Det vil også vere nokre heimevakter på natt.  Den som vert tilsett må: • legge fram politiattest av nyare dato. • kunne nytte norsk munnleg og skriftleg godt, då kommunikasjon og dokumentering er ein stor og viktig del av arbeidet. Bremanger kommune: • Lønnar alle sjukepleiarar 25 000 kroner over minsteløn. • Har god pensjonsordning og heildøgns forsikring. • Kan hjelpe til å skaffe bustad og barnehageplass. • Gjev utfordrande, variert og sjølvstendig arbeid.   Kontaktpersonar: Anne Karin Svarstad  mob: +47 95982944 Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i eige dokument sendt til  post@bremanger.kommune.no  eller Bremanger kommune, pb 104, 6723 Svelgen. Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune
07/03/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Svelgen oppvekst er ein 1-10 skule, med ca 180 elevar.  Vi har ledig 1 vikariat i 100 % stilling f.o.m. 01.04.2019 - 21.06.2019 Fagynskjer:  : Allmennlærar, eller lærar med kompetanse innan norsk,  samfunnsfag, KRLE, og eventuelt spesial pedagogikk.  Den som vert tilsett må i tilleg til faglege kunnskapar: - Ha gode samarbeidevner - Vere tydeleg og motivert leiar i klasserommet - Vere engasjert til det beste for elevane.  Gode norskkunnskapar vert vektlagt. Nærare opplysning om stillingane får du ved å vende deg til driftssjef Sindre Myklebust Fjeld (46806321)  Vi gjer merksam på at etter offentleglova § 25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Søkjarar som ønskjer unntak frå offentleg søkjarliste må grunngje dette særskilt i søknadsteksten i søknaden .  Alle søkjarar til ledig stilling i Bremanger kommune må registrere CV og sende søknad elektronisk.
Bremanger kommune