Ibestad kommune

Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med vel 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har også fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad, og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø.

Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen.

Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se www.letour.no

01/07/2020
SØKNADSFRIST: 02.08.2020 1 stilling lærer fast 100 % - 1. – 7.klasse Lærer med godkjent allmennlærerutdanning 1. – 7.klasse. Fagønsker: norsk, matematikk. engelsk, kunst og håndverk Tiltredelse snarest. 1 stilling lærer fast 100 % – Voksenopplæring/5. - 10.klasse Lærer med godkjent allmennlærerutdanning, kompetanse til å undervise minoritetsspråklige. Også ønskelig med kompetanse for å undervise i kunst- og håndverk. Tiltredelse 1.desember 2020 1 stilling 100 % - spesialpedagog i vikariat for skoleåret 2020/2021 Kvalifikasjonskrav Lærer med godkjent allmennlærerutdanning og kompetanse i spesialpedagogikk. Søkere med erfaring med og kompetanse innenfor autismespekteret, ADHD, impressive språkforstyrrelser og atferdsproblematikk vil bli prioritert. Tiltredelse snarest.   Arbeidsoppgaver De som tilsettes må være forberedt på å undervise i alle fag i grunnskolen. Det er en fordel med kompetanse i kunst og håndverk. Kvalifikasjonskrav Du må ha godkjent lærerutdanning med kompetanse til å undervise i grunnskolen på de respektive trinn: 1.-7.trinn/ 5.-10.trinn. Vi ønsker deg som: - er engasjert og interessert i arbeid med barn og ungdom - er ansvarsbevisst, engasjert og har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner - er en tydelig voksen og en god rollemodell med erfaring fra veiledning av barn - er en trygg klasseleder som skaper godt klassemiljø - jobber godt og strukturert selvstendig og i team Annet Ibestad skole består i dag av 1-10 trinns grunnskole med ca. 85 elever, musikk- og kulturskole, samt voksenopplæring. VO har opplæring av voksne flerspråklige elever. Ibestad skole er en helt ny skole der barnetrinn, ungdomstrinn og kulturskole er samlet under samme tak. Skolen er direkte tilknyttet kulturhuset og har tilgang til kultursal, bibliotek, svømmehall og idrettshall. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet og skolens kompetansebehov. Lønn og øvrige arbeidsvilkår ihht. gjeldende lov- og avtaleverk. Det kreves politiattest jf. Opplæringslovens § 10-9. Søkerlisten er offentlig. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Lønn etter tariff. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Spørsmål om stillingen Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Enhetsleder/rektor Trond-Arvid Isaksen, telefon 48099549 eller oppvekstleder Willy Aas, telefon: 91126265.
Ibestad kommune