Sandnes Sparebank

Den Gule Banken, Sandnes Sparebank er blant de ledende bankene i Rogaland og den største banken i Eika Alliansen. Hovedkontoret er i Havnespeilet, som ligger på bryggekanten i Sandnes indre havn. Ellers har vi kontor midt i Stavanger sentrum og Sola sentrum.

Fornøyde kunder, ypperlig omdømme og kompetente, engasjerte og prestasjonsorienterte medarbeidere skal kjennetegner oss. Vi er 120 ansatte, forvaltningskapitalen nærmer seg 30 mrd. kroner og vi har om lag 40.000 kunder. I Den Gule Banken har vi fokus på bærekraft, i tillegg har vi de siste fire årene delt bankens overskudd med kundene våre og delt ut 188 millioner kroner i kundeutbytte. Vi gir også midler tilbake til samfunnet, som vi er en del av, i form av gaver som først og fremst skal skape glede og begeistring.

Vi har nylig endret og lagt til Den Gule Banken i navnet vårt, dette for å vise at banken har ambisjoner om å vokse mer i Stavangermarkedet. Fargen gul har vært en del av vår merkevare i flere år og står for engasjement, varme og kreativitet. Beslutningsveiene er korte og fleksibiliteten stor, det er kanskje noe av forklaringen på en høy medarbeidertilfredshet og kundetilfredshet. Banken har hatt en god vekst de siste årene og vi er nå 120 ansatte.

20/06/2022
SØKNADSFRIST: 04.07.2022 Arbeidssted: Rådhusgata 3, 4306 Sandnes Vil du jobbe i et team med stor fagkunnskap innenfor kreditt? Vi er en framoverlent organisasjon med et godt arbeidsmiljø og tilbyr spennende muligheter. Du vil være på lag med 120 dyktige kollegaer som alle jobber med et brennende engasjement for å skape de beste resultatene og gode kundeopplevelser. Hos oss får du en unik innsikt i hvordan det er å drive en bank. Vi har en flat struktur der åpenhet verdsettes høyt. Vi snur oss raskt rundt og har korte beslutningsveier for å finne gode løsninger for våre kunder. Teamet skal jobbe tett sammen med rådgiverne på privatmarked og gi faglig bistand og støtte innenfor kreditt og lånehåndtering. Teamet skal bidra til håndtering av helhetlige kredittsaker for rådgivere i de ulike team, ha direkte kundekontakt, samt være besluttere for saker som rådgivere har produsert selv. Teamet har en viktig funksjon for å avlaste rådgiverne i PM slik at de kan være mest mulig i kundedialog. Arbeidsoppgaver Være operativ og ha ansvar for at lånesaker blir betjent effektivt og innenfor gjeldende tidsfrister Være proaktiv og kunne ta direkte kontakt med lånekundene Koordinere opplæring og oppdatering av kredittkompetansen til våre rådgivere Du vil være en viktig støttespiller for leder Kreditt PM Du blir en kulturbygger og forbilde for organisasjonen Teamleder vil ikke få personalansvar Vi tilbyr Mulighet til å utvikle banken Mulighet til å forme rollen som teamleder Personlig utvikling som lånerådgiver og teamleder Støtte fra leder for å nå felles mål Være med i et team som skal lykkes sammen Faglige kvalifikasjoner Relevant universitets-/ høgskoleutdanning (finans/økonomi/administrasjon) Relevant erfaring Autorisert kredittrådgiver (FinAut) Kontaktinformasjon: Stein Haga HR Sjef Telefon 992 66 274 Rune Jåthun Leder Kreditt Telefon  941 31 599
Sandnes Sparebank
13/06/2022
SØKNADSFRIST: 20.06.2022 ARBEIDSSTED: Rådhusgata 3, 4306 Sandnes Har du lyst å jobbe med innsikt og analyse i Den Gule Banken?  Vår visjon er å være best i klassen på gode og personlige kundeopplevelser. Nå er vi på jakt etter en analytiker som har erfaring innen Business Intelligence, Master Data Management og analyse. Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver Bistå forretningen i å nå sine mål gjennom data og innsikt Hente ut og analysere relevant data fra datavarehus som grunnlag for beslutninger og strategisk retning Systematisere innhenting av data og utarbeide analyser av portefølje, produkter og kundesegmenter Arbeide tett med forretningssiden, personmarked og bedriftsmarked for å forstå deres behov, mål og utfordringer Bidra til å øke kompetansen til våre interne brukere ved å utnytte tilgjengelige datakilder, rapporterings- og analyseverktøy Utvikle og forbedre analyse og rapportering i banken, med et særskilt ansvar for bærekraftsrapportering og - analyse Utfordre bankens forretnings- og støttefunksjoner, gi anbefalinger til områder som bør forbedres, og bidra i rapportering til forretningsområdene og konsernets ledelse Samarbeide tett med andre forretningsområder og ulike fagmiljøer både internt i banken, men også i Eika-gruppen og hos andre leverandører Ad hoc - analyser og prosjekter Erfaring Utdannelse på masternivå innen for eksempel IT eller økonomi Minimum 3-5 års relevant arbeidserfaring Erfaring med bearbeiding og analyse av data Erfaring med Power BI eller liknende BI-løsninger Erfaring med SQL er en fordel Erfaring med analyse og rapportering av bærekraftsdata er en fordel Personlige egenskaper Serviceinnstilling, gode samarbeidsevner og oppriktig interesse for faget Forretningsforståelse - kunne omsette forretningens behov for innsikt og styringsdata til relevante rapporter og analyser Proaktiv, utviklingsorientert og selvdreven Analytisk og strukturert God gjennomføringsevne både alene og sammen med andre Ved spørsmål ta kontakt med Direktør Kundeopplevelse Lene Nordahl tlf: 47509151 eller HR-direktør Stein Haga tlf: 99266274. Søknadsfrist: 20.06.2022
Sandnes Sparebank
09/06/2022
SØKNADSFRIST: 13.06.2022 Vi skal styrke laget i vår bedriftsavdeling og er på jakt etter en engasjert jurist. Juristen skal videreutvikle det gode antihvitvaskingsarbeidet i banken og samtidig ha ansvaret for bankens kontraktsinngåelse og kontraktsoppfølging. Den Gule Banken, Sandnes Sparebank sin visjon er å være best i klassen på gode og personlige kundeopplevelser. Antihvitvaskingsteamet har en sentral rolle i arbeidet som gjøres for å lykkes med  gode kundeopplevelser.  Vi ser etter en kandidat med sterk interesse for jussen, som er løsningsorientert, har god forretningsforståelse, og som er opptatt av å skape resultater sammen med andre. Du vil samarbeide med mange av bankens avdelinger, både i antihvitvaskingsarbeidet og kontraktsoppfølgingen. Den Gule Banken er en spennende arbeidsplass med ambisiøse mål og gul glød! Viktige ansvars- og arbeidsoppgaver Utvikle antihvitvaskenheten på bedriftsmarkedet Sikre riktig kvalitet og oppfølging i det daglige antihvitvaskarbeidet og tilrettelegge for effektiv og god onboarding av nye kunder Være pådriver for en sterk kunde- og servicekultur i samarbeid med rådgivningsorganisasjonen og kundeservice i bankens bedriftsavdeling Være pådriver for å ta i bruk nye og effektive verktøy og metoder Sikre tett samarbeid og samspill med øvrige enheter i banken Ansvar for bankens kontraktsinngåelser, kontraktsoppfølging og utkontrakteringer Sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter innen antihvitvaskings-området og bankens kontraktsoppfølging Utdanning og erfaring Mastergrad i rettsvitenskap Relevant erfaring ​​​ Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Fortrinnsvis erfaring med antihvitvaskingsregelverket og/eller kontraktsrett Positiv og serviceinnstilt Tydelig kommunikasjon Grundig Effektiv Stor arbeidskapasitet Fremtidsrettet og løsningsorientert Juristen vil rapportere til leder for Forretningsstøtte og Juridisk avdeling.    Lurer du på noe? Stein Haga HR Sjef stein.haga@sandnes-sparebank.no   99266274 Vilde Ledaal Leder for Forretningsstøtte og juridisk avdeling vilde.ledaal@sandnes-sparebank.no   913 33297 913 33297
Sandnes Sparebank