Kragerø kommune

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

04/07/2022
  Søker en til to arbeidere til virksomheten Veg og park drift. 100% stillinger. Hovedoppgaver -       Håndheving av parkering.  -       Helårsdrift av kommunale veier -       Gaterenhold sentrumsgater -       Renovasjon -       Park arbeid -       Inngå i brøytevakt ordningen Krav til kvalifikasjoner: -       Førerkort kl B og kl C  -       Ysk -       Kompetansebevis for anleggsmaskiner Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner -          Fagbrev, fortrinnsvis innenfor bygg og anlegg.  Annen relevant erfaring kan vurderes -          Kurs, Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering -          Førerkort kl BE og CE -          Generelle datakunnskaper Personlige egenskaper -      Løsningsorientert og praktisk anlagt -     Gode samarbeidsevne, men også evne til å jobbe selvstendig -     Kjennskap til vegoppbygging og vegvedlikehold -      Erfaring med anleggsmaskiner Kontaktinformasjon: Geir Haugeto Telefon 934 39 499  SØKNADSFRIST: 14.08.2022
Kragerø kommune
22/06/2022
  Arbeidende formann/rørlegger vedlikeholds lag i Virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon  Virksomhet for vann, avløp og renovasjon utfører anleggsprosjekter og vedlikehold på ledningsnettet. Arbeidet vil være knyttet til rehabilitering av vann og avløp, utskifting av vannkummer, bistå ved vannlekkasjer mm. Virksomheten har et vedlikeholds lag som har som hovedfunksjon å drive frem rehabiliteringsprosjektene og vedlikehold på ledningsnettet i samarbeid med innleide entreprenører.   Stillingsbeskrivelse Vi søker en positiv og utadvendt Formann/anleggsrørlegger i 100% stilling. Som arbeidende formann har du ansvaret for den daglige driften av vedlikeholds laget. Laget består av 5 personer i rollen som rørlegger, maskinfører, lastebilsjåfør og grunnarbeider. Nærmeste overordnede vil bli avdelingsleder for vann og avløp   Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse: snarest   Arbeidsoppgaver - Rørlegging - Planlegging av arbeidsoppgaver - Se til at HMS blir riktig utøvet i vedlikeholds laget - Utføre anskaffelse og mottakskontroll samt oversikt av materiell - Utarbeide dokumentasjon for utførte arbeider   Kandidaten må ha følgende kvalifikasjoner: - Fagbrev rørlegger - Kompetansebevis maskinfører - Sertifikat klasse B - Kunnskap/erfaring og god holdning til HMS og internkontroll -Kunnskap og erfaring med anleggsvirksomhet, gjerne rettet mot vann og avløp Følgende kvalifikasjoner er ønskelig: - ADK-Sertifikat - Sertifikat BE, C og CE - Bruk av stikkesett - Serviceinnstilt - Gode samarbeidsevner   - Ansvarsbevisst - Initiativrik - Evne til å jobbe selvstendig - Opptatt av orden og kvalitet - Erfaring fra arbeid etter tegninger og prosjekterte løsninger - Evne til å se de beste løsningene og ta tak i problemer som skulle dukke opp - Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress    Manglende formell utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet. Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr - Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag - God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse)  - Fleksibel arbeidstid i en spennende og utfordrende organisasjon - Trening ved treningsstudio/svømmehall til sterkt redusert pris - Livsfaseorientert personalpolitikk - Lønn etter avtale - Dekning av flytteutgifter med inntil 50 % av kostnaden. Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune. Pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn. Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med Avdelingsledersleder for Vann, Avløp: Stian Solum-Karlberg på telefon: 466 22 792, stian.solum-karlberg@kragero.kommune.no Søknad sendes Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel.    Evt. søknader som ønskes unntatt offentlighet, vil bli vurdert særskilt. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke kan imøtekommes, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort, jf. offentlighetslovens regler. Link til søknadsskjema: Send søknad Søknadsfrist: 16.08.2022
Kragerø kommune