Nannestad kommune

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune                                                        

Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene.  Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

13/03/2019
SØKNADSFRIST: 04.04.2019 Nannestad barneverntjeneste har ledig engasjement som kontaktperson i tjenestens undersøkelsesteam, med mulighet for fast ansettelse. Engasjementet tilsvarer en 100% stilling. Arbeidsoppgaver Gjennomføre undersøkelser iht. Lov om barneverntjenester. Samarbeide med andre relevante instanser, internt og eksternt. Være tilgjengelig for mottak og drøfting av meldinger. Være tilgjengelig for akuttarbeid. Kvalifikasjoner Barnevernpedagog, sosionom eller annen relevant utdanning Minimum 2 års erfaring fra undersøkelsesarbeid i barneverntjenesten ønskes Forståelse og erfaring med Kvello modellen Forståelse og erfaring med traumesensitiv omsorg innenfor barnevernsarbeid Kompetanse i bruk av fagsystemet Familia Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig God dokumentasjonsevne, samt utvise høy grad av struktur Endrings- og løsningsfokusert Førerkort klasse B, disponere bil Utdanningsretning Helse / Sosialfag / Medisin Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Vi søker deg som vil bidra til faglig utvikling i ditt team, samt bidra til faglig utvikling generelt i tjenesten Du liker teamjobbing, samtidig som du er selvstendig Du er løsningsorientert Du utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet i arbeidet Du har gode samarbeidsevner og er god på dialog og relasjonsarbeid Du har god forståelse av hva god brukermedvirkning innebærer Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen, tåler et høyt arbeidstempo og utviser fleksibilitet i forhold til ulike arbeidsoppgaver Vi tilbyr Et engasjerende, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig og personlig utvikling God indre struktur og rutiner Ekstern saks- og prosessveiledning, samt jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning Et arbeidsmiljø som har kompetanseheving og utvikling i fokus Kantine Tjenestebil til felles bruk Utleie av firmahytte Gode pensjons- og forsikringsordninger Nannestad kommune er en IA-bedrift Lønn etter gjeldende tariff Annet Godkjent politiattest ihht. § 6-10 i Lov om barneverntjenester av nyere dato må fremlegges før tiltredelse Minst to referanser må oppgis i søknaden Vitnemål/attester tas med på et eventuelt intervju Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25 Kontaktinfo: Tonje Bismo Skogstad Virksomhetsleder barnevern 47488867
Nannestad kommune
13/03/2019
SØKNADSFRIST: 08.04.2019 Nannestad barneverntjeneste er en tjeneste i vekst, og har nå ledig 2 faste 100 % stillinger som familieveiledere. Vi ser etter deg som har et stort engasjement for barn, unge og deres familier. Tjenesten er inndelt i mottak/undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam med egne teamleder. De nye stillingene vil tilhøre tiltaksteamet. Arbeidsoppgaver Tiltaksarbeid etter Lov om barneverntjenester Stillingens primære oppgave er målrettet og metodisk endringsarbeid i familier rettet mot å styrke foreldrekompetanse, samspillskompetanse samt styrke barn og unges ferdigheter på ulike områder. Samarbeid med foreldre, nettverk og øvrige instanser internt og eksternt Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter Rapportskriving og dokumentering Benytte tiltaksplaner som et verktøy i det faglige arbeidet. For å kunne imøtekomme familienes behov vil det kunne påregnes noe ettermiddag og kveldsarbeid. Kvalifikasjoner 3-årig relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis innenfor utdanningene barnevernspedagog, sosionom eller psykologi Det stilles krav til tilleggsutdanning som f.eks. familieterapi, Marte Meo, sped- og småbarn, klinisk videreutdanning m.m. Bred erfaring med endringsarbeid i familier og med barn/unge som har sammensatte behov. Forståelse og erfaring med Kvello modellen Forståelse og erfaring med traumesensitivt arbeid. Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Ønskelig med sertifisering innen COS-P, COS-I, PMTO, Marte Meo e.l. Førerkort klasse B, og disponere egen bil Utdanningsretning Helse / Sosialfag / Medisin Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Liker teamjobbing, samtidig som du er selvstendig Utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet Positiv bidragsyter til arbeidsmiljø Stor grad av fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid Trives med uforutsigbare dager Beslutningsdyktig, kreativ og løsningsorientert Gode samarbeidsevner og er god på dialog og relasjonsarbeid. Evne til helhetlig blikk Være brukerorientert Evne til å tenke nytt Humor Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Spennende, variert og utviklende stilling i et godt, engasjert og travelt miljø Et engasjerende, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig og personlig utvikling God indre struktur og rutiner Ekstern sak- og prosessveiledning, samt jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning Vi tilbyr en tjeneste med ambisjoner om kvalitets- og kompetanseutvikling Gode muligheter for kurs og videreutdanning Muligheter til å ta initiativ til nyskapning Fleksibel arbeidstid, hovedsakelig dagtid, men må beregne noe ettermiddag og kveld Ledere som gir deg utviklingsmuligheter Kantine Utleie av firmahytte Nannestad kommune er en IA-bedrift Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter gjeldende tariff Fast arbeidstid etter kl. 17 godtgjøres iht. gjeldende tariffbestemmelser Annet Godkjent politiattest ihht. § 6-10 i Lov om barneverntjenester av nyere dato må fremlegges før tiltredelse Minst to referanser må oppgis i søknaden Vitnemål/attester tas med på et eventuelt intervju Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25 Kontaktinfo: Tonje Bismo Skogstad Virksomhetsleder barnevern 47488867
Nannestad kommune