Hadsel kommune

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten. Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya og Hinnøya. Hadsel har i overkant av 8000 innbyggere. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet Melbu.

Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer, havet og vår kultur. Vi smykker oss med Møysalen, Vesterålens høyeste fjell (1262 meter over havet), Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta Finnmarken på Stokmarknes, 

Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle møteplasser gjennom året.

09/09/2020
SØKNADSFRIST: 20.09.2020 Vi har ledig: Fast: 2 x 100% 1 x 75% Stillingene er pr.tiden i tre-delt turnus, med arbeid hver tredje helg. Tiltredelse snarest  Om stillingen Stillingene er underlagt soneleder/ avdelingsleder og jobber i team som server tjenestemottakere i sine private boliger. Vi ønsker oss søkere som er positive, kreative, løsningsorientert og som er i stand til å se nye måter å gjøre ting på. Stillingene i hjemmebaserte tjenester innebærer primært pleie og omsorgsarbeid for hjemmeboende og er turnusarbeid.   Kvalifikasjoner - Offentlig godkjent sykepleier med autorisasjon - Personlig egnethet for stillingen - IKT- kunnskaper - God skriftlig og muntlig fremstillingsevne - Førerkort klasse B   Ønskede kvalifikasjoner - Faglig dyktighet og gode samarbeidsevner, samt kunne arbeide i team - God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere store arbeidsmengder - Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og kunne bidra til å utvikle gode tjenester - Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling - Er lyttende og løsningsorientert   Vi tilbyr Hadsel kommune har innført et rekrutteringstilskudd for eksterne søkere til faste sykepleierstillinger i kommunen. Dette   innebærer at nyansatte får tilbud om kr 100.000,- ved tilsetting i 100% stilling. Tilbud om dette blir gitt etter gjennomført prøvetid. Beløpet utbetales som et engangsbeløp og forutsetter bindingstid til kommunen i 2 år etter endt prøvetid. Deltidsansatte godtgjøres ut fra stillingsprosent.   Vi kan også tilby: - Utviklende og spennende stillinger der få dager er like - Konkurransedyktige betingelser - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Et godt fagmiljø med fokus på utvikling - Vi kan være behjelpelig med barnehageplass - Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement   Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3   Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2, eller trinn 3 ved et universitet.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.   Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"   www.hadsel.kommune.no   Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer. Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til:  personal@hadsel.kommune.no   Søknadsfrist     20.09.2020                                  Utlyst dato         01.09.2020                            Vårref                   911 Du kan søke stillingen her Kontaktperson Geir Skog, Enhetsleder Hjemmetjenesten, tlf: 76164302, mobil: 90914685, geir.skog@hadsel.kommune.no Ina- Beathe Alexandra Jensen, Soneleder, tlf: 7616 4340, mobil: 97526037, Ina.Jensen@hadsel.kommune.no
Hadsel kommune
09/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Hadsel kommune har ledig 3 stk fastlegehjemmel, vikariat, for selvstendig næringsdrivende lege. 1. Ledig fra og med 16. juli 2020 til og med 21. april 2021. Arbeidssted er for tiden ved Melbu legekontor. 2. Ledig fra og med 1. sept. 2020 til og med 15. sept. 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor. 3. Ledig fra og med 7. sept. 2020 til og med 31. des. 2021. Arbeidssted er for tiden ved Stokmarknes legekontor. Alle stillingene er ledige per dags dato. Aktuelle søkere vil derfor kontaktes forløpende.  Om stillingene Hadsel legetjeneste kan tilby et ungt, flott miljø med 12 leger og to turnusleger fordelt på to kontorer, samt et utekontor som er bemannet to ganger/mnd. Vi har kommuneoverlege i 40% stilling. Vi har konkurransedyktige avtaler for deg som selvstendig næringsdrivende lege. Vi tilbyr arbeid ved kommunalt kontor med 0-løsning, kommunen beholder basistilskudd og du betaler ikke leie for kontor og/eller personell. Alle inntekter/refusjoner tilfaller legen. Arbeidsoppgavene er varierte med kurativt arbeid, kommunal legevakt og legevakt i interkommunalt legevaktsamarbeid. Det må påregnes inntil 20% kommunal stilling i tillegg til fastlegehjemmelen. Krav til kompetanse - Norsk autorisasjon (HPR-nr oppgis i søknaden) - Oppfylt krav til minst to års veiledet tjeneste (norsk turnus eller tilsvarende) - Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig framstillingsevne - Før tilsetting må politiattest fremlegges - Gode datakunnskaper Ønskede kvalifikasjoner - Spesialist i allmennmedisin eller erfaring fra allmennpraksis - Interesse for kommunehelsetjeneste - Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner - Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert - Evne til å bidra til utvikling og kvalitetsforbedring innen området - Kompetanse, erfaring og personlig egnethet vil vektlegges - Løsningsorientert Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før evt. ansettelse. Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.  Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  www.hadsel.kommune.no   Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. Bruk den e-postadresse du er registrert med i kommunens personalsystemn. Ved behov kontakt lønn/personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse. Dersom du har behov for hjelp med søknadsprosessen kan du kontakte kommunens service- og informasjonstorg på telefon 76 16 40 00 Søknadsfrist     04.10.2020                                  Utlyst dato         01.09.2020                            Vårref                   913 Du kan søke stillignene her Kontaktperson Hans Arne Jenssen, Enhetsleder Helseavdelingen, tlf: 76164230, mobil: 90230369,  hans.arne.jenssen@hadsel.kommune.no Ingebjørn Bleidvin, Kommuneoverlege,  bleidvin@online.no  
Hadsel kommune
09/09/2020
SØKNADSFRIST: 30.09.2020 Vi har ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder i hjemmetjenesten sone Stokmarknes.   Om tjenesten Hjemmetjenesten sone Stokmarknes omfatter Stokmarknes med nærliggende områder, Langøya og Thodebo heldøgnsbemannede omsorgsboliger med 20 leiligheter. Base for tjenesten er på Stokmarknes. Avdelingen har pr. i dag 35 årsverk og 43 ansatte og gir tjenester til hjemmeboende innen områdene hjemmesykepleie, trygghetsalarmer, hjemmehjelp og hverdagsrehabilitering. Da vår nåværende avdelingsleder har valgt å gå over i annen stilling, søker vi nå etter en ny avdelingsleder som er motivert, engasjert og liker å arbeide i team.  Om stillingen Avdelingsleder har ansvaret for den daglige driften av avdelingen. Dette innebærer fagansvar, personellansvar og økonomiansvar. Vi ønsker oss søkere som er positive, kreative, løsningsorientert og som er i stand til å se nye måter å gjøre ting på.  Sentrale arbeidsoppgaver: - Ansvarlig for daglig drift av avdelingen, inkludert turnus og bemanningsplaner. - Ansvarlig for at økonomiske rammer overholdes. - Oppfølging av sykemeldte og sykefravær. - Rekruttering og innleie av vikarer. - Oppfølging av avviksmeldinger og HMS-arbeid. - Oppfølging og faglig ansvar for lærlinger og studenter/elever. - Etablere og motivere til gode samarbeidsrutiner. - Veilede personalet i det daglige arbeidet og i forbindelse med faglige spørsmål. - Ivareta koordinering, samarbeid og samhandling internt ved enheten, samt utvikle og vedlikeholde relasjoner til eksterne samarbeidspartnere. - Bistå ansatte i komplekse og faglig utfordrende brukersaker. - Koordinere opplæring og faglig utvikling hos de ansatte.  Krav til kompetanse 3-årig bachelor i sykepleie. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. God kunnskap om bruk av data som verktøy. Førerkort klasse B. Erfaring som leder. Erfaring fra arbeid med budsjett og regnskap. Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Ønskede kvalifikasjoner Lederutdanning Erfaring fra hjemmebaserte tjenester. God kjennskap til bruk av turnusprogram, turnus og lov- og avtaleverk. Kjennskap til Visma Profil og Visma Mobil omsorg  Personlige egenskaper Er lyttende og løsningsorientert. Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. God evne til å jobbe systematisk og målrettet, samt å kunne håndtere store arbeidsmengder. Vise evne til god økonomiforståelse og økonomistyring.  Vi tilbyr - Konkurransedyktige betingelser - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Utviklende og spennende stilling der få dager er like - Kollegaer med lang erfaring innen fagfeltet og gode samarbeidsevner - Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement - Vi kan være behjelpelig med barnehageplass  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Politiattest må leveres i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Politiattest skal ikke legges ved søknad, men fremskaffes etter at tilbud blir gitt, jf. politiregisterforskriften § 36-1 nummer 3  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2, eller trinn 3 ved et universitet.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.   Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.   Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  www.hadsel.kommune.no   Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad.  Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer. Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til: personal@hadsel.kommune.no   Vår ref.  915 Kontaktperson Geir Skog, Enhetsleder Hjemmetjenesten, tlf: 76164302, mobil: 90914685,  geir.skog@hadsel.kommune.no   Randi Anita Gaare Fredriksen, Avdelingsleder, tlf: 76164275, mobil: 94130081,  randi.gaare.fredriksen@hadsel.kommune.no  
Hadsel kommune
09/09/2020
SØKNADSFRIST: 24.09.2020 Det er ledig fast 100% stilling med tiltredelse snarest mulig. Kvinner oppfordres til å søke.   Om stillingen Stillingen som driftsoperatør innebærer i hovedsak arbeid innenfor vei-, vann - og avløpssektoren i kommunen, med arbeidsoppgaver primært innen drift og vedlikehold av kommunalt VA-anlegg og vegvedlikehold/brøyting. Den som blir tilsatt må regne med å delta på vaktordning.  Den som blir tilsatt må regne med å delta i vaktordninger. Vaktordningene er ikke forenlige med andre vaktordninger. Avdelingen har administrasjon på Hadsel rådhus og har ansvar for fagområdene veg, vann og avløp, parker, Kirkegårder og GIS-tjenester. Driftsavdelingen er lokalisert på Børøya. Enheten består av fagleder, 6 driftsoperatører, og 3 årsverk innfor park- og kirkegård.  Vi benytter Normatic driftskontrollsystem.  Sentrale arbeidsoppgaver - Oppfølging av driftskontrollsystem - Service og vedlikehold på tekniske anlegg, maskiner, utstyr - Drift og tilsyn på kommunens vann og avløpssystemer - Oppdatering av FDV - Delta i park- og kirkegårdsarbeid - Delta i vaktordning - Andre relevante oppgaver etter behov  Krav til kompetanse - Må ha førerkort kl. BE og C - Personlig egnethet vil bli vektlagt  Den som tilsettes må ha eller forplikte seg til å ta: - Driftsoperatørkurs for VA - Maskinførerbevis - Andre relevante sertifikater og kurs.  Ønskede kvalifikasjoner - ADK-1 sertifikat - Ønskelig med relevant praksis - Erfaring med drift av tekniske anlegg - Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig - God IT-kunnskap - Annen erfaring/praksis kan bli vektlagt  Personlige egenskaper - Ta initiativ, arbeide strukturert og løsningsorientert - Er positiv og serviceinnstilt - Jobber nøyaktig, pålitelig og ansvarsbevisst - Gode kommunikasjonsevner - Vilje og evne til å arbeide i team, men også evne til å utføre selvstendig arbeid  Vi tilbyr - Konkurransedyktige betingelser - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Utviklende og spennende stilling der få dager er like - Et godt fagmiljø - IA-avtale og bedriftshelsetjenester - Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement - Vi kan være behjelpelig med barnehageplass  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon) i kompetanseregistreringen.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2 (eller trinn 3 ved et universitet).  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger"  www.hadsel.kommune.no   Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer. Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til: personal@hadsel.kommune.no Vår ref.  914 Kontaktperson Terje Nikolaisen, Fagleder VVA - Teknisk sektor, tlf: 95019499, mobil: 95019499,  Terje.Nikolaisen@hadsel.kommune.no   Marcus Hanssen, Arbeidsleder, mobil: 91585036,  marcus.hanssen@hadsel.kommune.no  
Hadsel kommune