Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag er Norges nest største fylke i areal, med sine drøye 41.000 kvadratkilometer. Samtidig er fylket landets femte mest folkerike fylke.

Den nye regionen har to lokaliteter, Steinkjer og Trondheim. Regionens administrasjonssenter med rådmannsfunksjon er lagt til Steinkjer. Ordførerfunksjonen er lagt til Trondheim.

Fylkestingene i begge trøndelagsfylkene skisserte følgende hovedmål for sammenslåingen:

·         En region med livskraft, bærekraft og konkurransekraft

·         Etablere et nytt fylke og ny folkevalgt region, hvor fylkesnivåets ressurser og innsats kan organiseres på en mer helhetlig måte for å fremme Trøndelags samfunns- og nærings-messige utvikling

·         Gi bedre muligheter til å sikre en balansert utvikling i Trøndelag, til å fremme Trøndelag som en attraktiv region, og gjøre regionen bedre i stand til å ta på seg nye oppgaver

·         Gi Trøndelag tyngde på den nasjonale arena, for å sikre regionen en rettmessig andel av statlige ressurser, etableringer, prosjekter og så videre

·         Sikre og videreutvikle kvalitet i regionens tjenester til innbyggerne

 

22/06/2022
Trøndelag fylkeskommune satser på effektive og fremtidsrettede tjenester. Vår Seksjon IKT er drivkraft og pådriver for digitaliseringsarbeidet som skal merkes for både egne brukere og publikum. Vi har i den senere tid gjort et betydelig løft innenfor sikkerhet og behovet for en teknisk sikkerhetskoordinator har da blitt mer påtrengende.  Vi har derfor opprettet en ny stilling som vil ha et hovedansvar for teknisk sikkerhet og arkitektur. Vi ønsker å fult ut utnytte de tekniske løsninger som vi har anskaffet slik at sikkerheten kan ivaretas uten at brukerne blir unødvendig påvirket. Vi søker deg som ønsker å utgjøre en forskjell, bidra med nyvinning – og samtidig ta seg av de mer hverdagslige utfordringene. Hos oss får du brukt kompetansen din i et hektisk og dynamisk miljø preget av 40 ansvarsfulle og trivelige folk med sterk fagkompetanse. Vi har et godt arbeidsmiljø, og hverdagen er preget av tett samarbeid og jobbing på tvers. Vi har en moderne og fremtidsrettet driftsplattform. Vi har utstyr fordelt på datarom i både Steinkjer og Trondheim. Vi drifter teknologi på over hundre lokasjoner og leverer tjenester til hele 23000 brukere. Vi samarbeider tett med flere av de største leverandørene i markedet.  Arbeidsoppgaver Være vår faglige koordinator innenfor den tekniske delen av IT-sikkerheten Være med å designe, planlegge og implementere sikkerhetsarkitektur Være med å lage og oppdatere rutiner, regler og dokumentasjon om sikkerhetsløsninger og datasikkerhet Gi råd og veilede om sikkerhet i applikasjoner og tekniske plattformer, i prosjekt og daglig drift Sammen med vår SOC/CERT leverandør være med å analysere alarmer, loggdata, nettverkstrafikk og IKT-sikkerhetshendelser og varsler og koordinere arbeidet ved sikkerhetshendelser Gjennomføre risikoanalyser eller sårbarhetsanalyser, sikkerhetstesting og sikkerhetsøvelser Være med å utarbeide beredskap- og gjenopprettingsplaner. Andre oppgaver relatert til sikkerhetsarbeid Kvalifikasjoner Høyere teknisk utdanning. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet Kjennskap til anerkjente standarder og metodikk for IT-sikkerhetsarbeid Kjennskap til offentlig forvaltning og sikkerhetskrav  Personlige egenskaper Du er faglig dyktig og brenner for fagfeltet Du er nysgjerrig på ny teknologi Du arbeider systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre Du er en lagspiller og samarbeider godt med dine kolleger  Du må kunne kommuniserer godt på norsk både skriftlig og muntlig Vi tilbyr Konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår gjelder Et godt og spennende fagmiljø Dekket mobil og bredbånd Arbeidssted i Trondheim eller Steinkjer Kontaktinformasjon: Tore André Kristiansen Seksjonsleder IKT 99096402 torekris@trondelagfylke.no Arnstein Eidsmo Assisterende seksjonsleder IKT +4790578959 arnei@trondelagfylke.no SØKNADSFRIST: 26.06.2022
Trøndelag fylkeskommune