SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og er godt forankret på Østlandet med sin 175-årige tilstedeværelse i Innlandet, Oslo og Viken. Konsernadministrasjonen ligger i Hamar og selskapet er notert på Oslo Børs. Banken er en bærebjelke i mange lokalsamfunn. Gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode prosjekter, bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling. Konsernet har med sine datterselskaper til sammen 1 125 ansatte og en forretningskapital på 178,5 milliarder kroner. I tillegg til bank, plassering og forsikring, tilbyr konsernets datterselskaper eiendomsmegling, regnskap, leasing- og annen finansiering. Banken er medeier i SpareBank 1 Gruppen og har et nært samarbeid med de andre alliansebankene i SpareBank 1.

25/11/2021
SØKNADSFRIST: 07.12.2021 Vår banksjef går i løpet av våren over i en lederstilling utenfor banken og vi søker derfor hans etterfølger.  Avdeling Nord-Østerdal er en del av region Østerdalen med ca.12 ansatte ved kontorer på Tynset, Alvdal. Vi søker deg som ønsker å ha resultatansvar, er selvstendig, liker å jobbe sammen med dyktige medarbeidere og fronte vår merkevare i Nord-Østerdalen. Du sørger for å ha medarbeidere som tilbyr kompetent rådgivning og gode finansielle løsninger til kundene. Du er en pådriver for gode kundeopplevelser og sterke kunderelasjoner. Du evner å skape begeistring for gode prestasjoner og legger til rette for læring og prestasjonsutvikling. Du prioriterer, delegerer og gir medarbeiderne tydelig handlingsrom og tillit. Du er en pådriver i strategiske diskusjoner og setter forpliktende mål. Du skaper aksept gjennom informasjon og involvering, og du følger opp.  Du rapporterer til regionbanksjef og er medlem av regionens ledergruppe. Din kontorplass vil være på Tynset, men reising til lokalkontoret på Alvdal blir en del av din hverdag. Arbeidsoppgaver Lede forretningsenhetene i regionen, herunder lønnsom og bærekraftig porteføljeutvikling. Lede gjennomføring av planer og aktiviteter, og implementere endringer på egne kontorer. Personalledelse, rekruttering og kompetanseutvikling av egne ansatte. Medansvarlig for at regionen leverer i henhold til lov- og kvalitetskrav for virksomheten. Samhandling med andre avdelinger og øvrige forretningsenheter i konsernet. Kvalifikasjoner Bachelorgrad eller tilsvarende,  med relevant fagkrets Ledererfaring, gjerne fra andre bransjer. Være oppdatert på aktuelle lover og forskrifter. Kredittautorisasjon eller ønske om å ta dette Det er en stor fordel med erfaring fra rådgiving mot privatkunder. Må gjennomføre obligatoriske kurs og kunnskapstester. Personlige egenskaper Evne til å jobbe selvstendig. Sterk på mellommenneskelige relasjoner. Motiverende med høy integritet, redelighet og troverdighet. Meget god formidlingsevne, skriftlig og muntlig. Gjennomføringskraft, med stor kapasitet og utholdenhet.  Vi tilbyr En offensiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og sterkt fagmiljø. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Konkurransedyktig lønn og ansattordninger. Kontaktperson: Kjell Inge Bækken regionbanksjef Telefon 474 87 970
SpareBank 1 Østlandet