SpareBank 1 Østlandet er Norges fjerde største sparebank og er godt forankret på Østlandet med sin 177-årige tilstedeværelse i Innlandet, Oslo og Viken. Konsernadministrasjonen ligger i Hamar og selskapet er notert på Oslo Børs. Banken er en bærebjelke i mange lokalsamfunn. Gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode prosjekter, bidrar banken til bærekraftig vekst og utvikling. Konsernet har med sine datterselskaper til sammen 1 125 ansatte og en forretningskapital på 196 milliarder kroner. I tillegg til bank, plassering og forsikring, tilbyr konsernets datterselskaper eiendomsmegling, regnskap, leasing- og annen finansiering. Banken er medeier i SpareBank 1 Gruppen og har et nært samarbeid med de andre alliansebankene i SpareBank 1.

20/01/2022
SØKNADSFRIST: 31.01.2022 Vil du være med å skape morgendagens bank? Forretningsutvikler innovasjon er en rolle som skal bidra til at banken styrker sin innovasjonskraft og evner å levere morgendagens beste kundeopplevelser. Vi søker etter deg som ser muligheter der andre ser utfordringer, du forstår hvordan markedsendringer, teknologiutvikling og kundeadferd kan skape nye forretningsmuligheter. Du vil være en del av avdelingen innovasjon, som er bankens spydspiss på utviklingsområdet. Vi tilbyr varierte utfordringer i et godt og fremtidsrettet fagmiljø. Som ansatt i SpareBank 1 Østlandet vil du få mulighet til å samhandle med tilsvarende innovasjonsmiljøer i hele SpareBank 1 Alliansen. Hovedarbeidsted vil være Hamar, men arbeid i Oslo kan avtales.  Stillingen rapporterer til leder for innovasjonsavdelingen. Arbeidsoppgaver Initiere og sikre gjennomføring av innovasjonsprosjekter som fasilitator eller prosessleder. Videreutvikle og vedlikeholde bankens innovasjonsprosesser, herunder opplæring i innovasjonsmetodikk for ansatte og fasilitering av workshoper. Delansvar for samarbeid med tredjeparter knytter til innovasjonsarbeidet i banken. Skape innsiktsbaserte beslutningsunderlag til relevante prioriteringsfora. Samhandle med relevante kompetansemiljø internt i konsernet og SpareBank1 Alliansen for øvrig. Bygge og vedlikeholde gode relasjoner mot aktuelle eksterne miljøer og partnere. Kvalifikasjoner Erfaring med å initiere og drive frem utviklings- og innovasjonsprosjekter. Bachelor innen innovasjon, design- eller teknologiledelse. God forretningsforståelse, er oppdatert på trender og teknologi. God formidlingsevne og evne til å forenkle komplekse problemstillinger. Ønskelig med noe kjennskap til bank og finanssektoren. Personlige egenskaper Selvgående, initiativrik og med gjennomføringskraft. Tillitsvekkenende og med evne til å bygge gode relasjoner. Nysgjerrig, lærevillig og strukturert. Lagspiller som skaper resultater sammen med andre. Komfortabel med kontinuerlige endringer, mestrer høyt arbeidspress. Godt humør. Vi tilbyr En offensiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Konkurransedyktig lønn og ansattordninger. Vi tar godt vare på våre ansatte og har fleksibel arbeidstid, hybrid kontorløsning, ekstra fridager og redusert arbeidstid fra juni til september. Vi har også en gunstig spareordning som gir ansatte eierandeler i konsernet. Kontaktperson: Christian Fjestad leder innovasjon Telefon 408 05 490
SpareBank 1 Østlandet
12/01/2022
SØKNADSFRIST: 25.01.2022 Vi søker en jurist med gode samarbeidsevner, interesse for finansieringsområdet og ønske om å bidra til kvalitet og videreutvikling innenfor et fagområde som er i rask endring. Salgs- og distribusjonsstøtte (SDS) Kreditt har ansvar for produksjon og kontroll av låne- og sikkerhetsdokumenter, etablering av sikkerheter og utbetaling av lån til bankens kunder, både personkunder og bedriftskunder. Avdelingen har ansvar for bankens depot og skal gi faglig støtte til forretningsdivisjonene innenfor depotområdet. Vi har stor bredde i arbeidsoppgavene, med forskjellig kompleksitet og ulike krav til kompetanse. Dette gir medarbeiderne våre en aktiv hverdag med mange utfordrende arbeidsoppgaver og muligheter for faglig og personlig utvikling. Fagansvarlig depot rapporterer til leder SDS Kreditt. Arbeidsted er Hamar.   Arbeidsoppgaver Som fagansvarlig er du en sentral ressurs for å sikre god kvalitet i avdelingens arbeidsprosesser, samtidig som det legges til rette for digitalisering og automatisering. Dette innebærer at du må Holde deg oppdatert på relevant lovgivning og rettsutvikling Bidra i utarbeidelse og kvalitetssikring av rutinebeskrivelser for å sikre at avdelingens arbeidsprosesser er i samsvar med gjeldende lovkrav og bankens interne policy og retningslinjer Bidra ved implementering av nye systemløsninger Ta del i kredittproduksjonen, primært på område for bedriftsmarked Veilede og gi faglig støtte internt i avdelingen Initiere og gjennomføre opplæringstiltak Samhandle godt med forretningsdivisjonene og være en faglig ressursperson innenfor depotområdet Bidra til kvalitetssikring av leveranser og tjenester med grunnlag i retningslinjer for internkontroll  Kvalifikasjoner Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap Arbeidserfaring vektlegges, gjerne fra bank/finans God innsikt i eller spesiell interesse for juridiske fagområder som panterett, selskapsrett, avtalerett m.v. God muntlig og skriftlig formidlingsevne Personlige egenskaper Lagspiller og god på mellommenneskelige relasjoner Kvalitetsbevisst Selvstendig beslutningstager God gjennomføringsevne Resultatorientert, planmessig og strukturert Tydelig i kommunikasjon Stor arbeidskapasitet Godt humør og mestrer høyt arbeidspress Vi tilbyr En offensiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og sterkt fagmiljø. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. God opplæring. Konkurransedyktig lønn og ansattordninger. Kontaktperson: Hilde Marthinsen Leder Telefon 993 66 997
SpareBank 1 Østlandet