Sandefjord kommune

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Kommunen har nylig gjennomført en kommunesammenslåing hvor Stokke, Andebu og Sandefjord har dannet den nye kommunen Sandefjord. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og det tar kun en times tid til Oslo. Det er også særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har over 62 000 innbyggere. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

14/09/2021
SØKNADSFRIST: 11.10.2021 Om kommunen Sandefjord kommune har 56 fastleger fordelt på 14 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder. Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, godt utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt. Økonomisk støtte: Hvis du ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin, så vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen er behjelpelig med å skaffe veileder. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Du vil også få økonomisk støtte til kurs, veileder med veiledning og fravær fra praksis. Sandefjord kommune har nå vedtatt følgende tiltak for fastlegeordningen: -          Ved kjøp av praksis gir kommunen mulighet for å søke på inntil 300 000 i etableringstilskudd. -          Kommunal praksiskompensasjon (2.741 kr) for fravær ved egen- eller barns sykdom på inntil 10 dager pr. år. -          Forsterket basistilskudd -          Styrking av overlegeressurs og rådgiver med ansvar for fastlegeordningen -          2 kommunale stillinger ved Sandefjord legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene Kilen legesenter: Kilen legesenter er en velrennomert og velfungerende 3-legepraksis hvor alt ligger til rette for god trivsel fra dag én. Legekontoret har erfarne og stabile medarbeidere som kjenner listepasientene svært godt. Dette eksemplifisert ved at to helsesekretærer og legekollegaene har jobbet på kontoret i over 20 år. Kilen legesenter ligger sentralt i Sandefjord bysentrum, hvorav nyoppussede lokaler og oppgradert inventar i 2016. Nåværende hjemmelsinnhaver har stått i stillingen siden 2016. 1050 listepasienter. Fastlegene er spesialister i allmennmedisin. De to andre listene er hver på 1100 pasienter. Kilen legesenter er organisert som et DA som står for fellesutgifter og husleie. Det fortsettes av ny hjemmelsinnhaver trer inn i Kilen legesenter DA ved kjøp av hjemmel. Gode rammebetingelse og arbeidsmengder som har vært familievennlig med små barn hos tidligere hjemmelsinnhaver. Det benyttes CGM journalsystem og Melin betalingsautomat. Legesenteret er godt utstyrt med mesteparten av det en måtte ha behov for i en allmennpraksis. Kontaktperson: hjemmelsinnhaver Einar Riegelhuth Koren tlf 979 78 665   Andebu legesenter: Andebu legesenter ligger i tettstedet Andebu, 25 km. nord for Sandefjord bysentrum, 20 minutter med bil fra Sandefjord og  Tønsberg sentrum. Andebu legesenter består av en 4-legepraksis samt turnuslege. Legekontoret har dyktige og stabile medarbeidere i ulike aldre og som utfyller hverandre meget godt, til sammen 1,3 årsverk helsesekretærer Nåværende hjemmelsinnehaver har stått i stillingen siden 2008 1200 listepasienter. De tre andre listene er på 1800, 700 og 750 pasienter. Andebu legesenter er organisert som et utgifts AS som står for fellesutgifter og husleie. Lokalene er eid av sandefjord kommune. Det fortsettes av ny hjemmelsinnhaver trer inn i Andebu legesenter AS ved kjøp av hjemmel. Fastlegene er spesialister i allmennmedisin. Det benyttes CGM journalsystem, besøkslegen pasientkontaktflate og Convine betalingsautomat. Legesenteret er godt utstyrt med EKG, spirometri og de vanlige laboratoriehurtigtestene. Kontaktperson:   hjemmelsinnhaver Stig Opdøhl tlf 412 23 405 For stillingene generelt gjelder: Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke. Deltakelse i kommunal legevakt. Søker bør være ferdig med LIS 1. Svært gode norsk-kunnskaper. Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling. Oppstart etter avtale på begge fastlegehjemlene.  Søknadsfrist: 10.10.2021 For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen   kontakt : Seksjonsleder Sandefjord medisinske senter Eli Hansen tlf. 976 48 411 eller hjemmelsinnehavere Opdøhl og Koren.
Sandefjord kommune