Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer i ryggen jobber vi for å sikre de beste vilkårene for norsk matproduksjon.

Norges Bondelag arbeider for å bedtre vilkåra for landbruket og synleggjere kva betydning landbruket har i det norske samfunnet. Norges Bondelag er partipolitisk uavhengig, og med nærare 63.000 medlemmar, 520 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontaktar og høg fagleg kompetanse er vi ein sterk organisasjon med stor gjennomslagskraft.