Norges Bondelag er en organisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 62.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 110 ansatte i organisasjonen, hvorav 55 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 55 fordelt på våre 17 fylkeskontorer.

06/01/2021
SØKNADSFRIST: 22.01.2021 Norges Bondelag søker rådgiver/seniorrådgiver innen klima og fornybare løsninger. Årsvikariat Næringspolitisk avdeling dekker et stort arbeidsfelt innen mat- og landbrukspolitikk, energi-, klima- og miljøpolitikk, naturforvaltning, handel og internasjonale avtaler og en rekke andre spennende fagområder. Vi søker en samfunnsengasjert medarbeider med interesse og kunnskap om klimaspørsmål og fornybare løsninger, som kan være med å videreutvikle en framtidsrettet politikk for bærekraftig og klimasmart norsk landbruk. Aktuelle ansvarsområder og arbeidsoppgaver vil være: Bidra med å utvikle politikk- og virkemiddelutforming for bærekraftig og klimasmart matproduksjon i tråd med Landbrukets Klimaplan Bidra til at myndighetene ivaretar næringas interesser i utarbeidelse og forvaltning av nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser Koble klimajobbinga til miljøspørsmål og miljøvirkemidlene i landbruket Bidra med kunnskap om klimaendringer, klimaforpliktelser og klimaarbeid Vi søker medarbeider med høyere utdanning, god kjennskap til klimaspørsmål og fornybare løsninger og de muligheter og utfordringer som landbruket står overfor. Søkere bør ha relasjonsbyggende egenskaper, erfaring fra politisk arbeid, gode analytiske evner og kunne uttrykke seg godt skriftlig og muntlig.  Vi tilbyr godt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, sentrumsnære nye moderne lokaler, fleksitid, noe reisevirksomhet, gode personal- og forsikringsordninger og konkurransedyktig lønn. Nærmere opplysninger om stillingen ved næringspolitisk sjef Jarle Bergsjø på telefon 95280996 eller personalsjef Catharina B. Andersen telefon 90515152.   Søknad med CV sendes innen 22. januar 2021.   
Norges bondelag