Norges Bondelag er den leiande organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Med 63.000 medlemmer i ryggen jobber vi for å sikre de beste vilkårene for norsk matproduksjon.

Norges Bondelag arbeider for å bedtre vilkåra for landbruket og synleggjere kva betydning landbruket har i det norske samfunnet. Norges Bondelag er partipolitisk uavhengig, og med nærare 63.000 medlemmar, 520 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontaktar og høg fagleg kompetanse er vi ein sterk organisasjon med stor gjennomslagskraft.

11/10/2018
SØKNADSFRIST: 31.10.2018 Ved fylkeskontoret i Førde har vi ledig eit års vikariat som rådgjevar frå 01.02.2019 med høve til tidlegare start. Vi ser etter ein person som har interesse for landbruk og matproduksjon.  Har du høgskuleutdanning med kompetanse/erfaring innan juridiske fag, jordvern eller kommuneplanlegging er det flott, men ikkje naudsynt. Interesse for politikk og organisasjonsarbeid kan også vere eit fint utgangspunkt for denne jobben. Vi kan tilby deg fleksibel arbeidstidsordning og løn i samsvar med lønsavtale.  Førde ligg sentralt mellom Bergen og Ålesund og kan by på fantastisk natur til alle årstider.  Er du klar for å prøve noko anna enn bylivet er dette ein flott moglegheit. Nærmare opplysningar om stillinga ved å vende deg til organisasjonssjef Merete Støfring på telefon 959 47 437 eller personalsjef Catharina Andersen på telefon 905 15 152. Kort søknad med CV sendes innen 31.oktober 2018, til Norges Bondelag:  stilling@bondelaget.no
Norges bondelag
11/10/2018
SØKNADSFRIST: 31.10.2018 Vi søker etter en rådgiver/seniorrådgiver i 100 % fast stilling. Kontorsted er Trondheim og kontoret har til sammen 3 ansatte. Kontoret har etablert et nært samarbeid med fylkeskontoret i Nord-Trøndelag og den som blir tilsatt må regne med å ha hele Trøndelag som arbeidsområde. Vi kan tilby varierte arbeidsoppgaver innen følgende hovedarbeidsområder: Arealforvaltning, grunneierrettigheter og jordvern Klima og energi Organisasjonsarbeid Den som blir tilsatt bør har: God kjennskap til landbruk God formidlingsevne Erfaring fra organisasjonsarbeid Evne til å arbeide i team, selvstendig og allsidig Søker bør ha høyere landbruksutdannelse eller annen relevant utdannelse. Det legges vekt på relevant arbeidserfaring og et godt nettverk.  Vi tilbyr et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med trivelige og engasjerte kollegaer, og fokus på høy faglig kvalitet Vi kan tilby fleksibel arbeidstidsordning, gode forsikringsordninger og kurransedyktig lønn. Stillingen vil kunne medføre en del reisevirksomhet. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til organisasjonssjef i Sør-Trøndelag Jon Gisle Vikan, mobil 909 94 014, organisasjonssjef i Nord-Trøndelag Ailin Wigelius mobil 411 40 704 eller personalsjef Catharina Andersen mobil 905 15 152. Søknad om stillingen med en kort CV sendes innen 31. oktober 2018 til Norges Bondelag:  stilling@bondelaget.no .
Norges bondelag