Gaular kommune

Gaular kommune ligg sentralt i Sogn og Fjordane og har ei positiv folketalsutvikling med underkant av 3000 innbyggjarar. Frå kommunesenteret Sande er det 20 min køyring til Førde, 15 min til Førde Lufthamn Bringeland og 2,5 timar til Bergen. Kommunen har eit godt barnehage- og skuletilbod, fleirbrukshall og attraktive bustadfelt. Det er gode høve for friluftsliv heile året, med kort veg til Langeland skisenter, Gaularfjellet og Dalsfjorden. Sunnfjordregionen har også eit mangfaldig kulturtilbod. 

10/05/2019
Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning: Sjukepleiar Gaular bygde- og sjukeheim Søknadsfrist: 25.05.2019 Heimehjelp Heimetenesta Søknadsfrist: 25.05.2019 Sjukepleiar Heimetenesta Eining for heimeteneste Søknadsfrist: 25.05.2019 Psykiatrisk sjukepleiar Psykisk helsearbeid Eining for psykisk helsearbeid Søknadsfrist: 25.05.2019
Gaular kommune