Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandler tillatelser og fører tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. 

Luftfartstilsynet har ca. 180 ansatte og holder til i et flott, nytt bygg i Bodø sentrum.
01/02/2019
SØKNADSFRIST: 24.02.2019 Luftfartstilsynet  Luftfartstilsynet har ledig stilling som kommunikasjonsdirektør og vi søker nå etter en dyktig leder som har evne til å utvikle både eget team og fagområdet kommunikasjon. Kommunikasjon og samfunnskontakt (KS) har ansvar for operativ og strategisk kommunikasjon eksternt og internt, mediehåndtering, nettsider og sosiale medier. Luftfartstilsynet er en spennende og utviklende statlig virksomhet der rollen som kommunikasjonsdirektør er strategisk viktig. Kommunikasjonsdirektør skal bidra til at LT blir en tydelig samfunnsaktør gjennom bruk av media og sette dagsorden for aktuelle luftfartssaker. Formidling av flysikkerhet (safety promotion) er en av kjerneoppgavene til Luftfartstilsynet, og KS har en sentral rolle i dette arbeidet. Som kommunikasjonsdirektør rapporterer du til luftfartsdirektøren og er en del av den overordnede ledergruppen. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye kommunikasjonsdirektør forventes å identifisere seg med og etterleve disse.  Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere dersom disse er i strid med Luftfartstilsynets interesser.  Arbeidsoppgaver: Lede KS med tre medarbeidere inkl. leder Være ledelsens rådgiver i kommunikasjonsfaglige spørsmål og samfunnspolitiske temaer som angår luftfart Strukturere og planlegge Luftfartstilsynets safety promotion aktiviteter Ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon Overordnet ansvar for intern og ekstern nettside og publikasjoner Videreutvikle kommunikasjonsstrategien Delta aktivt i gjennomføring av seksjonens overordnede og løpende driftsoppgaver, bla. mediekontakt Kvalifikasjoner: Høyere relevant utdanning (minimum bachelornivå) innen kommunikasjon, media, PR, markedsføring eller samfunnsfag Erfaring fra intern og ekstern kommunikasjonsvirksomhet både på strategisk og operativt nivå Gode lederegenskaper gjennom dokumentert ledererfaring God forståelse for offentlig forvaltning og samspillet mellom offentlige og private aktører Erfaring  fra og kompetanse om bruk av digitale kanaler og sosiale medier God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Det er ønskelig med erfaring fra luftfart, men ikke noe absolutt krav Stillingen krever sikkerhetsklarering Personlige egenskaper: Trygg og tydelig leder med gode samarbeidsevner Meget gode kommunikasjonsferdigheter Resultat- og løsningsorientert med evne til å motivere og inspirere medarbeidere Strukturert med gode analytiske evner og følger med på samfunnstrender og -utvikling Evne til å planlegge og gjennomføre komplekse oppgaver Kvalitetsbevisst og nøyaktig, men forstår behovet for enkel formidling Strategisk overblikk og samtidig innser betydning av daglige oppgaver Utadvendt, sosial og godt humør Vi tilbyr: En ansvarsfull og spennende jobb som du selv i stor grad vil få være med å forme Utfordrende arbeidsoppgaver Nært samarbeid med andre faggrupper og gode utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø God introduksjon og opplæring igjennom LTs onboardingprogram Lønn etter Statens regulativ som SKO 1057 Informasjonssjef Lønnsplassering fra kr. 870.000,- 1.030.000,-. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd Fleksibel arbeidstidsordning Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom Parkeringsgarasje Kantine Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse med blant annet et av markedets billigste boliglån Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer  Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandle tillatelser og føre tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. Kontaktinfo: Lars Kobberstad luftfartsdirektør 75 58 50 00 Brith-Anne Svartsund HR-sjef 75 58 50 00
Luftfartstilsynet