Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandler tillatelser og fører tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. 

Luftfartstilsynet har ca. 180 ansatte og holder til i et flott, nytt bygg i Bodø sentrum.
02/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 STED: Bodø, Nordland Luftfartstilsynet er nasjonal myndighet for sivil luftfart. Luftfartstilsynet er et selvstendig og uavhengig forvaltningsorgan som er direkte underlagt Samferdselsdepartementet.  Luftfartstilsynets kjerneoppgaver er godkjenning og tilsyn med aktørene, regelverksutvikling og formidling av flysikkerhet (safety promotion). Luftfartstilsynet fører tilsyn med at aktørene i norsk luftfart og dette omfatter blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, luftfartøy, sertifikatinnehavere, lufthavner og landingsplasser for helikoptre.  Luftfartstilsynet har et kontinuerlig fokus på forbedring av arbeidsprosesser og metodikk og utvikling av tverrfaglige prosesser i organisasjonen. Luftfartstilsynet søker en dyktig og erfaren leder til stillingen som seksjonssjef i Flyoperativ seksjon med  20 medarbeidere. Seksjonens medarbeidere har arbeidssted Bodø med unntak av 2 SAFA-inspektører som har arbeidssted Gardermoen. Seksjonens oppgaver er i hovedsak tilsynsvirksomhet, godkjenningsoppgaver, veiledning og sikkerhetsformidling samt utvikling og implementering av regelverk. Fagområdet dekker kommersielle flyselskap innen fly og helikopter, privatflygning og luftsport, SAFA inspeksjoner og økonomisk tilsyn.   Det vil også være deltagelse i prosjekter og samarbeid med eksterne organisasjoner og myndigheter.  Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve disse kulturverdiene.   Arbeidstaker i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser.  Arbeidsoppgaver Seksjonssjefen har ansvar for drift av seksjonen, inkludert budsjettansvar og personalansvar  Ansvar for måloppnåelse og rapportering av resultater i egen seksjon Samhandling på tvers av seksjons- og avdelingsgrensene. Planlegging og ressursstyring i henhold til tverrfaglige prosesser Ansvar for kompetansestyring i egen seksjon Ansvar for seksjonens kvalitetsarbeid Ansvar for implementering av nye regelverk samt identifisere nye behov. Fokus på egen og seksjonens forvaltningskompetanse Kommunikasjon med markedet, både nasjonalt og internasjonalt                 Kvalifikasjoner Flyoperativ erfaring Relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse Ledererfaring, fortrinnsvis flyoperativ eller luftfartsrelatert God kjennskap til forvaltning innen offentlig virksomhet God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk God kjennskap til IKT verktøy Erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel Stillingen krever sikkerhetsklarering Personlige egenskaper Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Er god på teamorganisering og tverrfaglig koordinering Har evne til å bidra til helhetlige løsninger og strategisk utviklingEr ansvarsbevisst og serviceinnstilt Er analytisk og helhetstenkende Initiativrik Har høy integritet og god rolleforståelse  Vi tilbyr Faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver Samarbeid med andre faggrupper og utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø Nødvendig opplæring i stilling Lønn etter Statens regulativ som seksjonssjef i SKO 1211 med lønnsplassering fra kr. 850.000 – 930.000  pr. år Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere Fleksibel arbeidstidsordning  Treningsrom i kontorbygget i Bodø Parkeringsgarasje Kantine Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd   Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse  Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom  anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette   Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer. Kontaktinformasjon Wenche Olsen Avdelingsdirektør Fag 95118924 weo@caa.no   Brith-Anne Svartsund HR-sjef 47644075 bas@caa.no  
Luftfartstilsynet
02/04/2019
SØKNADSFRIST: 28.04.2019 STED: Bodø, Nordland Luftfartstilsynet har ledig en fast stilling som flyplassinspektør ref. 2019/10 i fagavdelingen, flyplass- og flysikringsseksjonen. Flyplass og flysikringsseksjonen består av 25 inspektører og ledes av seksjonssjef. Innenfor flyplass-området gjennomfører seksjonen godkjenning og fører tilsyn med ca. 100 flyplasser og helikopterplasser fra Ny-Ålesund i nord til Kristiansand i sør, og bistår også andre myndigheter angående helikopterdekk på skip og på kontinentalsokkelen. Dessuten deltar seksjonen i utarbeidelsen av forskrifter og regelverk relatert til seksjonens fagområder, både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen ivaretar også Luftfartstilsynets virksomhet rettet mot rapportering og merking av luftfartshinder.  Den rette kandidaten kan se frem til en utfordrende jobb med mange spennende oppgaver. Hos oss vil du få jobbe tverrfaglig sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen.  Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste.  Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver Føre tilsyn med flyplasser og helikopterdekk, herunder forberede, gjennomføre og følge opp inspeksjoner Godkjenning av flyplasser og helikopterdekk, herunder utarbeidelse av godkjenningsvilkår Utvikling av forskrifter Behandle øvrige saker innen seksjonens arbeids- og ansvarsområde Deltakelse i internasjonalt samarbeid Kvalifikasjoner Du har relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå. Søkere med annen relevant utdanning som har lang og særlig relevant luftfartsbakgrunn kan bli vurdert Utdanning eller erfaring fra elektro er en fordel Det er ønskelig at du har relevant arbeidserfaring fra fagområder relatert til operativ flyplassdrift eller luftfartsvirksomhet Det er ønskelig at du har erfaring fra kvalitetsrevisjoner, sikkerhetsstyringssystemer, risikoanalyser og flyplassutforming Søkere med erfaring fra flyplassdrift vil bli vektlagt Erfaring fra saksbehandling er en fordel Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Det stilles krav om uttømmende politiattest og bakgrunnssjekk, og du må eventuelt også kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Du kan arbeide systematisk og selvstendig, men også inngå i et team Du er initiativrik og løsningsorientert Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt Du er kontaktskapende og god på å samarbeide Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statsansatt Du har evne til å lytte og kunne formidle budskap på en enkel måte Vi tilbyr Gode utviklingsmuligheter Godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger Lønn etter Statens regulativ, seniorrådgiver SKO 1364 Avlønning i lønnsspennet 631.000 - 695.500 kr pr år. Høyere lønn kan vurderes for svært kvalifiserte kandidater. Fleksibel arbeidstidsordning Treningsrom og tilskudd til trening Parkeringsgarasje og kantine Pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer Kontaktinformasjon Svein Johan Pedersen Seksjonssjef flyplass- og flysikring 906 16 990 sjp@caa.no  
Luftfartstilsynet