Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynets hovedoppgave er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Vi har ansvar for norsk sivil luftfart og er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart. Dette gjør vi ved å fastsette regelverk, fremme sikkerhetsinformasjon, behandler tillatelser og fører tilsyn med organisasjoner, luftfartøy, utstyr og enkeltpersoner. 

Luftfartstilsynet har ca. 180 ansatte og holder til i et flott, nytt bygg i Bodø sentrum.

11/03/2020
SØKNADSFRIST: 31.03.2020 ARBEIDSSTED: Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet har ledig stilling som flyoperativ inspektør ubemannet luftfart i seksjon for ubemannet luftfart. Som inspektør hos oss vil du møte en av Norges raskest voksende industrier. Gjennom tilsyn, godkjenningsprosesser, regelverksarbeid og veiledning vil din rolle sammen med dine kollegaer bidra til en sikker luftfart for alle. Et av de viktige utviklingsområdene vil være arbeidet med integrerte operasjoner – bemannet og ubemannet luftfart. Vår nye medarbeider må ha luftfartserfaring, genuin interesse for teknologi og evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger. Selvstendighet og evne til å løse problemstillinger underveis vil bli vektlagt. Inspektørene er den utøvende delen av tilsynsarbeidet, og evnen til å spille på lag, jobbe tverrfaglig samt ivareta et godt arbeidsmiljø er viktig for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vi legger vekt på disse verdiene i vår organisasjon. Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.  Arbeidsoppgaver Godkjenning og tilsyn med droneoperatører Veiledning og oppfølging av personer og organisasjoner i markedet Utarbeidelse av informasjonsmateriell Deltagelse i interne og eksterne prosjektgrupper, utvikling av interne håndbøker og prosedyrer Utarbeide sikkerhets- og risikoanalyser Utarbeidelse og revisjon av nasjonale forskrifter Generell saksbehandling Noe reiseaktivitet må påregnes Kvalifikasjoner Høyere utdannelse innen relevant fagområder eller relevant luftfartsfaglig kompetanse. Lang og relevant erfaring fra fagområdet kan kompensere for utdanningskravet Ønskelig med utdanning og erfaring som flyger- LAPL/PPL/CPL med relevant tilleggsutdannelse, eller tilsvarende militære kompetansebevis, eller lufttrafikktjeneste Operativ erfaring fra ubemannede systemer vil bli vektlagt Fordel med arbeidserfaring som saksbehandler i offentlig forvaltning God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. God kompetanse på bruk av elektroniske verktøy For å være inspektør i Luftfartstilsynet kreves lisens som inspektør. Det kreves at søkeren fullfører vårt interne opplæringsprogram Det stilles krav om godkjent bakgrunnssjekk Personlige egenskaper Vi søker en medarbeider som er fleksibel, løsningsorienter og har gode samarbeidsevner. Vi ønsker at du har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide systematisk og selvstendig med god gjennomføringsevne. Du må være en viktig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø, kontaktskapende og serviceinnstilt. Videre må du være opptatt av utvikling innen bransjen og ha integritet og god rolleforståelse for inspektørrollen.   Vi tilbyr Luftfartstilsynet kan tilby deg interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse. Du vil få nært samarbeid med andre faggrupper, gode utviklingsmuligheter og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer. Lønn iht. kvalifikasjoner som rådgiver eller seniorrådgiver (SKO 1434/1364) etter statens regulativ innen lønnsspenn fra kr 627 700 - 704 900,-. Ved særskilt kvalifiserte søkere kan lønn vurderes utover det som er fastsatt. Luftfartstilsynet holder til i flotte lokaler på kaikanten i Bodø. Vi praktiserer fleksibel arbeidstidsordning, har treningsrom og tilskudd til trening, parkeringsgarasje og kantine. Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om at søknaden unntas offentlighet. Dersom anmodningen om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer. Kontaktinformasjon Bente Heggedal Løvold Seksjonssjef ubemannet luftfart +4798261858 bhd@caa.no 
Luftfartstilsynet
11/03/2020
SØKNADSFRIST: 29.03.2020 ARBEIDSSTED: Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet har ledig en fast stilling som flyplassinspektør ref. 2020/08 i fagavdelingen, flyplass- og flysikringsseksjonen. Flyplass og flysikringsseksjonen består av 25 inspektører og ledes av seksjonssjef. Innenfor flyplass-området gjennomfører seksjonen godkjenning og fører tilsyn med ca. 100 flyplasser og helikopterplasser fra Ny-Ålesund i nord til Kristiansand i sør, og bistår også andre myndigheter angående helikopterdekk på skip og på kontinentalsokkelen. Dessuten deltar seksjonen i utarbeidelsen av forskrifter og regelverk relatert til seksjonens fagområder, både nasjonalt og internasjonalt. Seksjonen ivaretar også Luftfartstilsynets virksomhet rettet mot rapportering og merking av luftfartshinder. Den rette kandidaten kan se frem til en utfordrende jobb med mange spennende oppgaver. Hos oss vil du få jobbe tverrfaglig sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver Føre tilsyn med flyplasser og helikopterplasser, herunder forberede, gjennomføre og følge opp inspeksjoner Godkjenning av flyplasser og helikopterplasser, herunder utarbeidelse av godkjenningsvilkår Utvikling av forskrifter Behandle øvrige saker innen seksjonens arbeids- og ansvarsområde Deltakelse i internasjonalt samarbeid Kvalifikasjoner Du har relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå. Søkere med annen relevant utdanning som har lang og særlig relevant luftfartsbakgrunn kan bli vurdert Utdanning eller erfaring fra elektro er en fordel Det er ønskelig at du har relevant arbeidserfaring fra fagområder relatert til operativ flyplassdrift eller luftfartsvirksomhet Det er ønskelig at du har erfaring fra kvalitetsrevisjoner, sikkerhetsstyringssystemer, risikoanalyser og flyplassutforming Søkere med erfaring fra flyplassdrift vil bli vektlagt Erfaring fra saksbehandling er en fordel Du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk samt gode IKT kunnskaper Det stilles krav om uttømmende politiattest og bakgrunnssjekk, og du må eventuelt også kunne sikkerhetsklareres Personlige egenskaper Du kan arbeide systematisk og selvstendig, men også inngå i et team Du er initiativrik og løsningsorientert Du er ansvarsbevisst og serviceinnstilt Du er kontaktskapende og god på å samarbeide Du har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statsansatt Du har evne til å lytte og kunne formidle budskap på en enkel måte Vi tilbyr Gode utviklingsmuligheter Godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kolleger Lønn etter Statens regulativ, seniorrådgiver SKO 1364. Avlønning i lønnsspennet 640.200 - 704.900 kr pr år. Høyere lønn kan vurderes for svært kvalifiserte kandidater Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstidsordning Treningsrom og tilskudd til trening Parkeringsgarasje og kantine  Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.  Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer.   Kontaktinformasjon Henning R. Tennes Seksjonssjef flyplass- og flysikring 97125373 hrt@caa.no
Luftfartstilsynet
11/03/2020
SØKNADSFRIST: 31.03.2020 ARBEIDSSTED: Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Luftfartstilsynet utarbeider nasjonalt regelverk innen luftfart og implementerer europeisk luftfartsregelverk i Norge. Vi bistår Samferdselsdepartementet i forbindelse med utredninger og andre større saker innenfor luftfarten, og er representert i internasjonale organisasjoner på luftfartsområdet med stor betydning for Norge. Luftfartstilsynet har ansvaret for tilsynet med norsk sivil luftfart og bidra til at aktørene i sivil luftfart oppfyller kravene i gjeldende regelverk. Videre arbeider vi med å sikre luftfarten mot terror og sabotasje. Vi ivaretar også arbeidstilsynsfunksjonen for flygende personell, og ser til at flypassasjerenes rettigheter blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Om stillingen Seniorrådgiver cyber security er en nyopprettet stilling og skal være Luftfartstilsynets faglige spydspiss innen fagområdet digital sikkerhet og bidra til målrettede tiltak som kan redusere sårbarhet innen luftfarten. Vedkommende skal følge opp regjeringens strategier på fagområdet digital sikkerhet, ha oversikt over risikobildet og sårbarheter som kan påvirke luftfarten og være en pådriver i arbeidet med forebygging. Seniorrådgiveren skal aktivt støtte opp om Luftfartstilsynets mål, strategier, handlingsplaner og tiltak, samt være en bidragsyter i faglige nettverk og til et positivt arbeidsmiljø. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver Lede arbeidet med å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyser innen digital sikkerhet for luftfarten i Norge. Bistå som fagekspert i implementeringen av tilsynsmetodikk for digital sikkerhet innenfor de standardiserte rammer for tilsyn som er etablert i Luftfartstilsynet, og delta på relevante samarbeidsforum i denne forbindelse. Lede Forum for digital sikkerhet i luftfarten. Samarbeide med relevante nasjonale og internasjonale aktører utenfor luftfarten innen fagområdet digital sikkerhet, som Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og være en av Luftfartstilsynets representanter i Nasjonalt cybersikkerhetssenter. Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer innen eget ansvarsområde. Bistå ved gjennomgang av luftfartsaktørenes egne risikovurderinger innen fagområdet digital sikkerhet og gi råd om kvaliteten på risikovurderingene. Holde seg oppdatert om utviklingstrekk innen fagområdet og legge til rette for FoU og innovasjon på områder av spesiell interesse. Støtte arbeidet med Luftfartstilsynets interne digitale sikkerhet. Øvrig saksbehandling innen avdelingens ansvarsområde. Kvalifikasjoner Søkeren må ha utdanning på mastergradsnivå innen informasjonssikkerhet, eller annen relevant utdanning som kan dekke fagområdet digital sikkerhet. For kandidater med spesielt sterk og allsidig praksis fra de relevante fagområdene og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes. Søkeren bør ha erfaring med risikovurderinger innen digital sikkerhet, samt god framstillingsevne på norsk og engelsk. Det er ønskelig med kjennskap til internasjonale standarder og rammeverk for informasjonssikkerhet og risikovurdering, som for eksempel ISO/IEC 27000-serien, samt erfaring med beste praksis vedrørende oppbygging av sikkerhetsarkitekturen på større, digitale informasjonssystemer. Kjennskap til utfordringer knyttet til digitale verdikjeder, samt kjennskap til revisjonsprosesser er også ønskelig. Man må fylle kravene som stilles til sikkerhetsklarering på HEMMELIG nivå.  Personlige egenskaper Meget gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Evne til å arbeide systematisk og selvstendig Evne til å ta initiativ, være fleksibel og løsningsorientert Utviklingsorientert og med evne til å omsette erfaringer til ny læring og forbedringer Høy integritet og forståelse for myndighetsrollen Vi tilbyr Interessante og utfordrende oppgaver i en avdeling med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse Nært samarbeid med andre faggrupper og dialog med luftfartsaktørene Lønn iht. kvalifikasjoner i SKO 1364 som seniorrådgiver etter statens regulativ innen lønnsspenn som pt. utgjør fra kr. 640.000 - 765.000,- avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstidsordning Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom Parkeringsgarasje Kantine Luftfartstilsynet ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer. Kontaktinformasjon Bjørnar Andre Davidsen Leder samfunnssikkerhet, Strategiavdelingen 98261660 BjornarAndre.Davidsen@caa.no 
Luftfartstilsynet