Norges Musikkorps Forbund (NMF)

NMF sitt nasjonale kontor er i Bergen. Der jobber generalsekretær med sine fagsjefer og sin stab. Noen nasjonalt tilsette jobber fra regionkontor.