Eigersund kommune

Eigersund kommer fra Eikundasund. Eikund betyr øya som er rik på eikeskog og hører til blant de eldste stedsnavn i Norge. Skipsleia mellom Eigerøy og Eigersund har gitt navnet til både byen Egersund og kommunen Eigersund.Her finner du mer informasjon om kommunen Eigersund og byen Egersund.

13/09/2020
SØKNADSFRIST: 25.09.2020 Arbeidsoppgaver Kontaktperson for barn og unge Saksbehandling, herunder avklaring av meldinger, gjennomføring av undersøkelser, iverksetting og oppfølging av tiltak Oppfølging av barn og unge samt veiledning av foreldre Barnevernvakt Etc. Kvalifikasjoner Utdanning på bachelornivå som barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen høyere utdanning av tilsvarende varighet kan komme i betraktning for stillingen ved praksis fra det kommunale barnevernet. Videreutdanning innenfor barnevernsfeltet vektlegges positivt. Erfaring fra kommunalt barnevern, eventuelt annen relevant erfaring, tillegges vekt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Førerkort kl.B Personlige egenskaper Evne til å arbeide systematisk og målrettet, strukturere egen arbeidshverdag, skape oversikt og sikre fremdrift. Evne til å sikre gode samarbeidsrelasjoner med barn, foreldre, kollegaer, ledelse, interne og eksterne samarbeidspartnere. Rask til å tilegne seg ny kompetanse og analytisk evne til nye problemstillinger. Initiativrik, tilstedeværende, fleksibel og med evne til å håndtere mange samtidige hendelser. Engasjement og interesse for barnevern er en forutsetning. Vi tilbyr Lønn i tråd med tariff samt funksjonstillegg for ansatte i barnevernet. Gode pensjonsavtaler. Fleksibel arbeidstid. Varierte, utfordrende og givende arbeidsoppgaver innenfor et spennende felt. Kombinasjon av selvstendig arbeid og teamarbeid. Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og inkluderende kolleger. Veiledning, oppfølging og mulighet for kompetanseheving og videreutdanning. Kontaktinformasjon Tove Grete Ørsland barnevernsleder 51468405
Eigersund kommune
13/09/2020
SØKNADSFRIST: 25.09.2020 Arbeidsoppgaver Teamleder Opplæring, veiledning og oppfølging av eget team  Ansvar for å videreutvikle teamet faglig og metodisk og med ansvar for å implementere satsningsområder. Bidra i videreutviklingen av barneverntjenesten.  Saksbehandling etter lov om barneverntjenester inngår i stillingen. Barnevernvakt  Etc.  Kvalifikasjoner Utdanning på bachelornivå som barnevernspedagog eller sosionom.  Søkere med annen høyere utdanning av tilsvarende varighet kan komme i betraktning for stillingen ved praksis fra det kommunale barnevernet. Videreutdanning innen barnevern og/eller ledelse er et ønske.. Erfaring fra stilling som saksbehandler i kommunalt barnevern er en forutsetning. Annen relevant erfaring samt eventuell erfaring fra ledelse vurderes positivt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne  Førerkort kl.B  Personlige egenskaper Evne til å arbeide systematisk og målrettet, strukturere egen arbeidshverdag, skape oversikt og sikre fremdrift Evne til å sikre gode samarbeidsrelasjoner med barn, foreldre, kollegaer, ledelse, interne og eksterne samarbeidspartnere Rask til å tilegne seg ny kompetanse og analytisk evne til nye problemstillinger Initiativrik, tilstedeværende, fleksibel og med evne til å håndtere mange samtidige hendelser  Engasjement og interesse for barnevern er en forutsetning Vi tilbyr Lønn i tråd med tariff samt funksjonstillegg for ansatte i barnevernet og for teamleder på totalt kr. 45.000 Gode pensjonsavtaler Fleksibel arbeidstid Varierte, utfordrende og givende arbeidsoppgaver innenfor et spennende felt Kombinasjon av selvstendig arbeid og teamarbeid Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og innkluderende kollegaer Veiledning, oppfølging og mulighet for kompetanseheving og videreutdanning  Kontaktinformasjon Tove Grete Ørsland barnevernsleder 51468405
Eigersund kommune