Østfold fylkeskommune

Østfold fylkeskommune har ca. 2600 ansatte, og har som hovedoppgave å være en regional utviklingsaktør. Østfold fylkeskommune har bl.a. ansvar for videregående opplæring, tannhelse, kulturtiltak, miljøvern, kollektivtransport og fylkesveier, næringsutvikling og regional planlegging. Østfold fylkeskommune arbeider for å skape en helhetlig og ønsket samfunnsutvikling i fylket.

IT-seksjonen består av 18 medarbeidere, og har ansvar for IT-tjenester i hele Østfold fylkeskommune. Østfold fylkeskommune har en av fylkets største it-brukermiljøer.