Stavanger kommune

Stavanger er den fjerde største bykommunen i Noreg, og ligg sørvest i landet, midt mellom Nord- og Sør-Rogaland. Han er det administrerande, økonomiske og kulturelle senteret i fylket.

Stavanger sentrum er lite og kompakt. Vågen, der ein tidlegare lasta og lossa skip, er no det sosiale samlingspunktet i byen, med torg, ei rekke serveringsstader, og kai for fritidsbåtar. Stavanger domkyrkje har utsikt over Vågen på ei side og Breiavatnet på den andre. På andre sida av vatnet ligg Rogaland Teater og fleire museum. Smale brusteinsgater og kvite trehus pregar det som er igjen av den gamle byen, men det finst òg bygningar av betong og glas som fortel om ei ny tid.

21/09/2022
  Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsmasse. Kommunen er alt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. Å følge opp en slik samling eiendommer krever kompetanse på en rekke områder.  Samfunnet har en forventning om at kommunen strekker seg lenger enn forskriftskravene for å oppnå målsetninger i sine klima- og miljøplaner. Stavanger kommune skal gå foran i arbeidet med å sørge for effektiv drift og utviklingen av eiendommene sine.  Stillingen er plassert i kommunens eiendomsavdeling under seksjon Formålsbygg. Seksjonen består av enhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.  Formålsbygg har ansvar og myndighet for forvaltning, planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg.   Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø, for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse, som stadig vokser i omfang, gjør at fagstaben må styrkes videre.  Arbeidsoppgaver Som bygg-ingeniør skal du være en av kommunens fagressurser og ha detaljkunnskaper innen fagområdet. Du skal være hovedressursen i kommunens faglige ståsted i utarbeidelse av kravspesifikasjoner og målsetninger innenfor fagområdet. I stillingen inngår blant annet: Ansvar for byggteknisk kravspesifikasjon, med spesielt fokus på kapittel 2 – bygning Holde kommunen oppdatert på utvikling innen sitt fagområde slik at nye funksjoner, krav og teknologi skal komme til anvendelse Tett samarbeid med byggforvalters vedlikeholdsplanlegging og aktiviteter knyttet til forebyggende vedlikehold Delansvar i forbindelse med tekniske data som skal arkiveres i forvaltningssystem og arkiv Bistå driftsseksjonen i Eiendom med rådgivning og opplæring i spørsmål knyttet til drift Deltakelse i prosjektmøter med ITB- og LCC koordinator når det er nødvendig. Dette gjelder spesielt i fasen med utvikling og beskrivelse av byggeprosjekter før anbudsutsendelse.  Godkjenning av anbudsdokumenter innenfor gitt fagområde før anbudsutsendelse i tett samarbeid med BMU byggeprosjekter Ansvar for anskaffelser og avtaler innenfor sitt fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc. Relevant rapportering innenfor fagområdet Utarbeide grunnlag for politiske saker som skal fremmes/svares opp på innenfor fagområdet Kvalifikasjoner Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag (byggfag) gjerne med spesialisering innen konstruksjonsteknikk og materialer Erfaring med prosjektering og beskrivelser innen byggtekniske fag Erfaring med økonomistyring og god kontrakts forståelse (NS)  Ønskelig med erfaring med anbudsprosesser i offentlig sektor  Strukturert og med gode planleggingsevner  Lengre relevant erfaring kan eventuelt kompensere for manglende formell utdanning  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. Det vil kunne gjøres skjønnsmessige vurderinger av norsk språkkompetanse for søkere som har oppholdt seg lenge Norge. Det kan eksempelvis bli aktuelt med en praktisk oppgave.                       Personlige egenskaper God og dokumentert kunnskap og ferdigheter innen bruk av digitale kontorstøtteverktøy, Office og Office 365 God tverrfaglig forståelse der hovedfokuset vil være å bygge gode bygg å være i med lave vedlikeholds- og driftskostnader i levetiden Helhetlige forståelse av at gode byggverk krever stort samspill mellom fagene for å skape de gode byggene Gode evner til å arbeide strukturert og tar oppgavene du får fortløpende Ser vi viktigheten av å bygge et godt arbeidsmiljø for å øke arbeidseffektiviteten Opptatt av og har erfaring innen miljøriktige valg i byggverk Åpen og ærlig Vi tilbyr En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP Fleksibel arbeidstid  Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode: 808400 Ingeniør  Spørsmål om stillingen Kontaktperson Espen Svendsen Stillingstittel Enhetssjef Telefon 476 20 480  SØKNADSFRIST: 17.10.2022
Stavanger kommune
21/09/2022
  Søknadsfrist: 17.10.2022 Stavanger kommune har distriktets største og mest varierte eiendomsmasse. Kommunen er lt fra skoler, barnehager, museumsbygg, administrasjonsbygg, bydelshus, kulturbygg til eldre vernede bolighus i gamle Stavanger. Å følge opp en slik samling eiendommer krever kompetanse på en rekke områder.  Samfunnet har en forventning om at kommunen strekker seg lenger enn forskriftskravene for å oppnå målsetninger i sine klima- og miljøplaner. Stavanger kommune skal gå foran i arbeidet med å sørge for effektiv drift og utviklingen av eiendommene sine.  Stillingen er plassert i kommunens eiendomsavdeling under seksjon Formålsbygg. Seksjonen består av enhetene Byggsikkerhet, Forvaltning og Teknikk og utvikling.  Formålsbygg har ansvar og myndighet for forvaltning, planlegging av drift, vedlikehold og utvikling av kommunens formålsbygg.   Vi søker etter dyktige medarbeidere til å styrke et allerede sterkt fagmiljø, for å møte fremtidige behov og krav. En stadig mer teknisk sammensatt bygningsmasse, som stadig vokser i omfang, gjør at fagstaben må styrkes videre.  Arbeidsoppgaver Som energirådgiver skal du være en del av fagstaben i Formålsbygg. Innenfor dette fagtemaet er det et bredt spekter av oppgaver og ansvarsområder som kan tillegges stillingen. Kommunen arbeider på mange områder innenfor energi i bygninger og i denne stillingen vil følgende oppgaver være mest sentrale: Deltaker i utarbeidelse av kravspesifikasjoner knyttet til energimåling i nybygg- og renoveringsprosjekter Fagressurs inn i byggeprosjekter for vurdering av ulike energiløsninger i samarbeid med ITB- Og LCC koordinator. Ansvar for energimerking av kommunale yrkesbygg. Ansvar for vedlikehold av energivurderinger av tekniske systemer. Vurdere lønnsomhet ifm gjennomføring av energispareprosjekter eller energieffektiviseringstiltak. Deltaker i arbeidet med energirapportering i forbindelse med klima- og miljøplan arbeidet. Godkjenning av anbudsdokumenter innenfor gitt fagområde før anbudsutsendelse i tett samarbeid med BMU byggeprosjekter.  Ansvar for anskaffelser og avtaler innenfor sitt fagområde, rammeavtaler, serviceavtaler etc. Utarbeide grunnlag for politiske saker som skal fremmes/svares opp på innenfor fagområdet. Deltaker i arbeidet med å konvertere kommunens energiforbruk over til fossilfrie- og fornybare energikilder. Kvalifikasjoner Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå i ingeniørfag, vvs, elektro, energi & miljø etc., gjerne med spesialisering innen noen av fagtemaene. Erfaring med energimerking av yrkesbygg. Erfaring med bruk av simuleringsverktøy for energiberegninger, eksempelvis SIMIEN. God kjennskap til NS3031. Erfaring og kunnskap og prosessforståelse i systemer som ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, varmepumper, energimåling. Erfaring i bruk av energioppfølgingssystemer. Kjennskap til styresystemer for byggautomatisering, SD-anlegg. Grunnleggende forståelse for termiske energisystemer. Erfaring og kunnskap om solenergisystemer. Erfaring med energiutredninger i områder, eksempelvis ved bruk av metodene til ZEN senteret. Erfaring med søknadsprosesser knyttet til støtte for gjennomføring av energiprosjekter. Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.     Personlige egenskaper God og dokumentert kunnskap og ferdigheter innen bruk av digitale kontorstøtteverktøy, Office og Office 365 God tverrfaglig forståelse der hovedfokuset vil være å bygge og drifte gode bygg å være i med lavt energiforbruk samt lave vedlikeholds- og driftskostnader i levetiden Helhetlige forståelse av at gode byggverk krever stort samspill mellom fagene for å skape de gode byggene Gode evner til å arbeide strukturert og tar oppgavene du får fortløpende Ser vi viktigheten av å bygge et godt arbeidsmiljø for å øke arbeidseffektiviteten Opptatt av og har erfaring innen miljøriktige valg i byggverk Åpen og ærlig Vi tilbyr En arbeidshverdag som er sterkt preget av allsidighet og variasjon i oppgavene. Her vil du få muligheten til å delta i både planlegging, deltakelse i prosjekter, innkjøp, rådgivning i drift og vedlikeholdsoppdrag Stor grad av selvstendighet og muligheter til utvikling innenfor eget fagfelt Arbeide i et godt etablert arbeidsmiljø med høy fagkompetanse der du blir en av de viktige til å løfte dette videre Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP  Fleksibel arbeidstid  Gode utviklingsmuligheter og hjelp til tilrettelegging slik at du lykkes med dine karrierevalg og arbeidsprestasjoner Lønn etter avtale ut fra kvalifikasjoner og erfaring, stillingskode 808400 Ingeniør Om arbeidsgiveren Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.  Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her.  Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Spørsmål om stillingen Kontaktperson Espen Svendsen Stillingstittel Enhetssjef Telefon 476 20 480 
Stavanger kommune