Fakta om kommunen

           Tronden sett fra bruaTynsetbruaYset i KvikneTynset rådhus

 Vår visjon "Tynset for alle!" uttrykker et ønske om å være en kommune som inkluderer og tilrettelegges for alle. Trivelige boligområder kombinert med et bredt kultur- og fritidstilbud gjør Tynset til et attraktivt bosted, spesielt for barnefamilier. Men vi ønsker også at du som er innom bare for et kort besøk, skal få lyst til å komme tilbake.


Fåset 

Kvikne  

Tylldalen.no  Tylldalen.net


Regionsenter 
Med sine 5550 innbyggere er Tynset regionsenteret i Nord-Østerdalen, Hedmark fylke. Primærnæringene er fortsatt en viktig del av næringslivet, men i Tynset sentrum er det offentlig sektor og tjenesteytende næringer innen handel, data, jus, økonomi og bygg og anlegg som dominerer. Mange statlige, fylkeskommunale og interkommunale tiltak er lagt til Tynset. Mye av regionsenterfunksjonen er også knyttet til Tynset som skolesenter og lokaliseringa av Sykehuset Innlandet Tynset. Kulturhuset i Tynset er blitt et levende og pulserende brukshus for Tynset og Nord-Østerdalens befolkning. 
 
Bygdene 
Tynset har levende bygder med et rikt kulturliv og aktiv utnytting av utmarksressursene. Tynset er en av de kommunene i landet som har flest setrer i aktiv drift. Med ca 1500 fritidshytter i kommunen har mange funnet sitt eldorado for ferie og rekreasjon.
 
Reiselivsinformasjon 
Den største satsinga på reiseliv i kommunen skjer på Savalen og Kvikne, Savalen med idretts-, spa- og mosjonsprofil. Kvikne med frilufts- og opplevelsesturisme som profil. Handelssenteret i Tynset er også et trekkplaster for turister.