Grimstad kommune

Vekstkommunen Grimstad tilbyr spennende framtidsutsikter, utfordrende jobber og solide tjenester.

Næringslivet er mangfoldig og Universitetet i Agder har campus i Grimstad. E18 gjør sørlandsbyene til ett felles bo- og arbeidsmarked med mange valgmuligheter.

22.000 innbyggere i Grimstad kan i tillegg nyte godt av småbymiljø, landets mest tilgjengelige skjærgård og et skapende kulturliv med historiske forbindelser til både Ibsen og Hamsun.

Grimstad kommune har som mål å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen innen de forskjellige arbeidsområder. Kvalifiserte personer oppfordres til å søke stilling i Grimstad kommune, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne.

Vil du flytte til Sørlandet for denne stillingen? Les mer om Grimstad på www.grimstad.kommune.no

08/02/2019
SØKNADSFRIST: 20.02.2019 Grimstad Kommune har ambisjon om å være en fremtidsrettet kommune som leverer bærekraftige tjenester til kommunens innbyggere, næringsliv og gjester. Vi har gjennomført en organisasjonsendring og søker ny organisasjonssjef. Stillingen er medlem av rådmannens ledergruppe og har et betydelig personal- og fagansvar for avdelingen og noen andre støttetjenester. Som organisasjonssjef har du ansvar for strategisk utvikling innen ledelse, personal, organisasjonsutvikling, omstilling og innovasjon. Digitalisering og endringer pågår for fullt i Grimstad Kommune og dette stiller nye krav til våre medarbeidere. Som organisasjonssjef er du ansvarlig for utvikling av kompetanse blant leder og medarbeidere slik at vi lykkes i disse endringsprosessene og evner å skape en bærekraftig utvikling og gevinstrealisering. Du må både være en raus og god leder samt en dyktig fagperson som evner å skape et inspirerende arbeidsmiljø både i egen avdeling og i hele kommunen. I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.  Arbeidsoppgaver Deltar i rådmannens ledergruppe Bidra til overordnet strategisk ledelse av kommunen Personal- og fagledelse for egen enhet Sørge for at avdelingen leverer fremtidsrettede tjenester til kommunens øvrige tjenesteområder Videreutvikle plan for organisasjons-, leder-, og medarbeiderutvikling og følge opp dette Pådriver i kommunens arbeid med forbedring og forenkling av arbeidsprosessen Forberede saker til politisk behandling Koordinere det daglige arbeidet i avdelingen Utvikling og drift av støttesystemer Kvalifikasjoner Høyere relevant utdanning gjerne på masternivå Ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse Solid erfaring som leder i komplekse virksomheter Ønskelig med erfaring fra offentlig virksomhet Dokumenterbare resultater som leder Erfaring med endringsledelse Gode kunnskaper om IT og digitalisering Personlige egenskaper Lederegenskaper som bidrar til godt arbeidsmiljø, trivsel og prestasjonskultur Gode kommunikasjonsevner Tillitsskapende, helhetstenkende og tydelig  Raus og samarbeidsorientert Interesse for digitalisering og ny teknologi Ønske om, og evne til, å være synlig og ha en pådriverrolle i hele kommunen  Kontaktinformasjon Lars Inge Holte Stillingsansvarlig, Activepeople AS 91 89 43 06
Grimstad kommune
08/02/2019
SØKNADSFRIST: 20.02.2019 Grimstad Kommune har ambisjon om å være en fremtidsrettet kommune som leverer bærekraftige tjenester til kommunens innbyggere, næringsliv og gjester. Vi har gjennomført en organisasjonsendring og søker ny økonomisjef. Stillingen er medlem av rådmannens ledergruppe og har et betydelig personal- og fagansvar for økonomiavdelingen og noen andre støttetjenester. Som økonomisjef er du ansvarlig for å lede og koordinere kommunens samlede økonomistyring og sørge for gode prosesser, rapportering, økonomiske analyser og forutsigbar økonomistyring. Du må både være en raus og god leder samt en dyktig fagperson som evner å skape god kultur for samhandling, digitalisering og endringer. Kommunens ansatte er den viktigste ressursen og det forventes at økonomisjefen utøver ledelse på en slik måte at det skapes et godt arbeidsmiljø hvor medarbeiderne får gode rammevilkår for å prestere og utvikle seg både faglig og personlig. I henhold til offentlighetslovens paragraf 25. gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om unntak fra offentlighet.  Arbeidsoppgaver Deltar i rådmannens ledergruppe Bidra til overordnet strategisk ledelse av kommunen Personal- og fagledelse for enheten Ansvarlig for kommunenes budsjett- og økonomistyringssystem Rapportering, analyser og utarbeide underlag for beslutninger Forberede saker til politisk behandling Løpende økonomirapportering og oppfølging av de ulike tjenesteområder i kommunen Koordinere det daglige arbeidet i avdelingen Kvalifikasjoner Høyere økonomisk utdanning gjerne på masternivå Ønskelig med tilleggsutdanning innen ledelse Solid erfaring som leder i komplekse virksomheter Ønskelig med kommunal erfaring Dokumenterbare resultater som leder Erfaring med endringsledelse Gode kunnskaper om IT og digitalisering Personlige egenskaper Lederegenskaper som bidrar til godt arbeidsmiljø, trivsel og prestasjonskultur Gode kommunikasjonsevner Forutsigbar, strukturert og analytisk Raus og samarbeidsorientert Interesse for digitalisering og ny teknologi Kontaktinformasjon Lars Inge Holte Stillingsansvarlig, Activepeople AS 91 89 43 06    
Grimstad kommune