Skien er Telemarks fylkeshovedstad og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere. 

Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Her jobber 4.500 ansatte daglig for gi kommunens 53.900 innbyggere best mulig tjenester. Sammen er vi med på å gjøre Skien til et godt og trygt sted å jobbe, bo og leve. 

Skien er en spennende og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Vi har som mål å gi best mulig service på flest mulig områder til byens befolkning. 

"Vår visjon er "Skien - den gode og inkluderende møteplass!"

04/06/2019
SØKNADSFRIST: 18.06.2019 Informasjon om arbeidssted og stilling Lege 100% stilling ledig ved Skien Helsehus De spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus. Her er det totalt 78 sengeplasser, fordelt på - 7 lindrende senger - 21 rehabiliteringssenger - 32 rene korttids-senger - 9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning - 9 øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt) 6 leger har for tiden sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus. ØH-sengene har tilknyttet et eget vaktteam med leger, for tiden  med 6-delt vaktordning. Vi har et svært tett samarbeid med sykehuset Telemark med mulighet for hospitering og  deltakelse på internundervisning. Tjenesten gir 2 år tellende for spesialiteten allmennmedisin Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse  og oppfølging. Skien kommune har derfor de siste to årene vært i en prosess der legebemanningen gradvis er styrket. Vi søker engasjert og fleksibel lege som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien Helsehus. Arbeidsoppgaver - Ansvar for pasientbehandling på korttidsenheten, rehabiliteringsenhet, avklaringsenhet og øyeblikkelig hjelp enhet (rotasjonsordninger) - Mottak av akuttinnleggelser i ØH-avdelingen - Deltakelse i tverrfaglig team - Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer - Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid - Delta i den faglige utviklingen av helsehuset. Utarbeide retningslinjer for gode pasientforløp - Deltakelse i vaktordning Ønsket utdanning og erfaring - Norsk autorisasjon - Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig - Erfaring innen indremedisin, geriatri eller allmennmedisin er en fordel Personlige egenskaper - Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt arbeidstempo - Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til arbeide selvstendig og effektivt - Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr - Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et nyskapende og aktivt miljø - Gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i forskning- og videreutdanningsaktivitet - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Gode velferdsordninger - Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse i stillingen Andre opplysninger Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju.  HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".  Slik søker du på stillingen Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Kontakter Navn: Trude Belseth Sanden Tittel: Overlege Skien Helsehus E-post:  trude.belseth.sanden@skien.kommune.no   Mobil: 95034829 Navn: Elisabeth Westli Tittel: Enhetsleder E-post:  Elisabeth.Westli@skien.kommune.no Mobil: 95802712
Skien kommune