Skien er Telemarks fylkeshovedstad og en av landets eldste byer med røtter tilbake til år 900 e. kr. Byen ligger sentralt plassert mellom fjord og fjell på Østlandet, og er en del av Grenland som til sammen har nærmere 100.000 innbyggere. 

Skien kommune er også Telemarks største arbeidsgiver og en moderne og spennende arbeidsplass i utvikling. Her jobber 4.500 ansatte daglig for gi kommunens 53.900 innbyggere best mulig tjenester. Sammen er vi med på å gjøre Skien til et godt og trygt sted å jobbe, bo og leve. 

Skien er en spennende og moderne kommune med høyt aktivitetsnivå. Vi har som mål å gi best mulig service på flest mulig områder til byens befolkning. 

"Vår visjon er "Skien - den gode og inkluderende møteplass!"

08/02/2019
SØKNADSFRIST: 25.02.2019 Informasjon om arbeidssted og stilling Skien kommune satser på sentrum. Samarbeidet med eksterne aktører er en av nøklene for å få til et løft. Sammen jobber vi ut i fra handlingsprogrammet Skien 2020. Vi søker en faglig dyktig og positiv medarbeider som ønsker å jobbe med planlegging av byrom. Typiske oppgaver vil være utforming av boområder, torg, gaterom, vannfronten, møteplasser og lekeplasser. Gjennom "Bypakke Grenland, fase 1" har vår region fått en unik sjanse til å løfte Grenland inn i en attraktiv og bærekraftig framtid og nå har vi mulighet til å forhandle en Byvekstavtale med staten for å satse videre. Fremover skal vi jobbe med gjennomføring av prosjekter i bymiljø. Det er en stor og spennende utfordring å se helheten og få til utvikling som gjør sentrum til et attraktivt sted å bo, handle, jobbe og ha gode opplevelser. Skien kommune har ledig en 100 % -stilling som byplanlegger i enheten Byutvikling. Vi er ni personer som jobber med utviklingsoppgaver. Byutvikling er en del av kommunalområdet Byutvikling, drift og kultur. Vi søker en person med bakgrunn fra byplanlegging: Arbeidsoppgaver - Prosjektledelse: lede egne prosjekter og følge opp prosjekter sammen med konsulenter - Bidra med byplanfaglig kompetanse inn i prosjekter - Ivareta medvirkning og kommunikasjon i planlegging og gjennomføring av prosjekter - Utredning og planlegging  Erfaring - Erfaring fra prosjektledelse - Fordel med erfaring fra offentlige planprosesser eller relevant praksis fra privat sektor  - Fordel med erfaring innen detaljplanlegging Utdanning - Utdannelse på universitet eller høgskolenivå: arkitekt, landskapsarkitekt, urbanist - eller fysisk planlegging Personlige egenskaper - God skriftlig og muntlig framstillingsevne - Evne til å jobbe selvstendig og være en god samarbeidspartner - Interesse og engasjement for faget og byutvikling Vi tilbyr - Engasjerte medarbeidere som jobber tverrfaglig - Interessante arbeidsoppgaver - Lyse og moderne kontorlokaler, som vender ut mot gågata - Lønn etter avtale - Gode forsikringsordninger - Meget gunstig pensjonsordning  Andre opplysninger Vitnemål og attester tas med på eventuelt intervju.  Slik søker du på stillingen Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Kontakter Navn: Håvard Nymoen Johansen E-post:  HavardNymoen.Johansen@skien.kommune.no Mobil: 93422309 Navn: Mette Gundersen E-post:  mette.gundersen@skien.kommune.no  
Skien kommune