Hedmark fylkeskommune

Vi sprer fremtidstro og optimisme i Hedmark
Vi trenger deg på laget!

Hedmark fylkeskommunes aktivitet bygger på rollen som regional utviklingsaktør og planmyndighet. Aktivitetene er spredt over hele Hedmark innenfor videregående opplæring, kompetanse, tannhelse, folkehelse, kultur, samferdsel, internasjonalt samarbeid, næringsutvikling, landbruk og miljø. Fylkeskommunen styres etter en parlamentarisk modell med et politisk valgt fylkesråd. Til daglig ledes administrasjonen av fylkesdirektøren. Hedmark fylkeskommune har ca. 2000 ansatte. Hedmark fylkeskommune er en IA-bedrift i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA).

Hedmark fylkeskommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen. Vi legger stor vekt på å tilpasse arbeidsplassen i tråd med den enkeltes behov.

Med ny teknologi og høy kompetanse utvikler vi oss stadig for å gi innbyggerne i Hedmark fylke bedre service og tjenesteutvikling.

04/06/2019
SØKNADSFRIST: 15.06.2019 Stillingsinformasjon Med forbehold om igangsetting av tilbud har skolen ledig ca. 70 % stilling innenfor utdanningsprogrammet elektrofag på Vg 2 Dataelektroniker og Vg3 Dataelektronikerfaget. Undervisningen vil hovedsaklig være innenfor temaene PC, server og datanettverk. Vi søker Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum og som er en aktiv pådriver for både læringsmiljø og arbeidsmiljø. Vi stiller krav om * god pedagogisk forståelse * et godt og inkluderende elevsyn * gode samarbeidsevner  * bred faglig kompetanse  * aktiv deltakelse i skolens utviklingsarbeid * fleksibilitet og endringsvilje * forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy * gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan tilby * positive elever i et hyggelig læringsmiljø * gode kollegaer i et godt eablert arbeidsmiljø Øvrige vilkår/annet Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.Ved undervisning i fengsel må utvidet politattest framvises. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler. Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder. Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Søknad sendes Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested. Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden. Kontakter Navn: Hanne Foss Tittel: Rektor E-post:  hanne.foss@hedmark.org   Mobil: 97168583 Arbeid: 62966750 Navn: Geir Brattbakken E-post:  geir.brattbakken@hedmark.org   Mobil: 97031413 Arbeid: 62966711
Hedmark fylkeskommune