Gjøvik kommune

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum.

Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. 

Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med en visjon om å være en motor for vekst og utvikling i Innlandet. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.

06/01/2022
SØKNADSFRIST: 11.02.2022 Brann og redning Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen «universitetsbyen Gjøvik- ledende i bærekraft vekst og utvikling». Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende abeidsgiver med rom for utvikling. Brann- og redningsavdelingen er organisert med en kasernert beredskapsstyrke og forebyggende avdeling med feiere og tilsynspersonell. Det er felles overordnet vakt sammen med Vestre Toten kommune. I tillegg drifter Gjøvik brann og redning en redningsdykkertjeneste som dekker Innlandet fylke. Leder forebyggende Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsfelt : Faglig og administrativ leder med personalansvar for forebyggende avdeling Samordne og koordinere avdelingens oppgaver med andre avdelinger til det beste for innbyggerne Utarbeide, vedlikeholde og kvalitetssikre realistiske planer for forebyggende oppgaver og aktiviteter. Følge opp brann- og eksplosjonsvernlovens krav om gjennomføring av informasjons- og motivasjonstiltak, lage planer og sette mål. Sørge for at tilsyn gjennomføres i tråd med kravene til frekvens og faglig innhold og at oppfølgingen følger krav til saksbehandling Systematisk forbedringsarbeid slik at arbeidsoppgaver følger krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning Stillingen inngår i 5-delt overbefalsvakt og må derfor oppfylle krav til beredskap og innsatstid mv., i henhold til §4-10,5-6, 7-10  i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. Leder foebyggende rapporterer til brannsjef og stillingen er organisert i virksomhetsområde Teknisk Drift. Kvalifikasjonskrav : Vi ønsker en tydelig leder som bidrar til å hente det beste ut av våre kompetente medarbeidere, i en tid der våre arbeidsoppgaver blir flere og vår organisasjon er i endring.  Kvalifikasjoner i henhold til Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen § 7-9, 7-10. Leder forebyggendeavdelingen skal ha gjennomført yrkesutdanning i forebyggende brannvern og enten ha: Utdanning som ingeniør fra ingeniørhøgskolen, annen relevant høgskoleutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå, eller minst to års erfaring som forebyggendepersonell. I tillegg stilles det krav om gjennomført eller gjennomføring av ledelse trinn D med forkurs ved Norges brannskole. Førerkort kl. B og utrykningsførerbevis kode 160 Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på : Tidligere ledererfaring. Personlig egnethet og interesse for fagområdet Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner Være tydelig og motiverende med stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet God på relasjons- og nettverkbygging Erfaring med kommunal saksbehandling, bruk av EDB-verktøy og programvare samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Det kreves fremlagt helseattest og politiattest for stillingen. Vi kan tilby: Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med ansatte som er faglig dyktige og motivert for sin jobb Godt arbeidsmiljø Lønn etter avtale Fleksibel arbeidstid, velferds- og pensjonsordninger Gode utviklingsmuligheter   Kontaktpersoner: For spørsmål om stillingen, kontakt brannsjef Geir Atle Engen, på telefon 95 96 03 50. Unntatt offentlighet må begrunnes: Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad: Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no   Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.
Gjøvik kommune