Vest-Agder fylkeskommune

Vil du være med å skape fremtidens Vest-Agder sammen med dyktige kollegaer? Ditt engasjement, din kompetanse og dine idéer kan bidra til å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner. 

Vest-Agder fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med cirka 1600 ansatte. Disse arbeider blant annet med tannhelse, utdanning, kultur, samferdsel og miljø. Vi ønsker et mangfold i arbeidsstokkens sammensetting, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke stillinger hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk tilhørighet.

20/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Vi søker rådgiver til vår avdeling for Inntak og elevtjenester. Fra 01.01.2020 er avdeling for Inntak og elevtjenester en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektør for Utdanning. Inntak og elevtjenester har ansvar for utarbeidelse av tilbudsstruktur for de videregående skolene, inntak av elever til videregående opplæring, koordinering og ledelse av utviklingsprosesser i elevtjenesten, superbrukerfunksjon for skoleadministrative system Vigo samt skoleeiers rapporteringer.  Arbeidsoppgaver: Bidra inn i fylkeskommunens arbeid mot å øke gjennomføringen av videregående opplæring og bedre levekårene på Agder Inngå i team som jobber med utvikling av oppfølgingstjenesten i Agder Veiledning og kvalitetssikring av oppfølgingstjenesten i Agder Saksbehandling knyttet til innsøking og inntak Følge opp fagsystem Vigo OT Statistikk og rapportering Kvalifikasjoner: 4-års universitets- eller høyskoleutdanning Kjennskap til videregående opplæring eller oppfølgingstjenesten er ønskelig, men ikke avgjørende Personlige egenskaper: Du har evne til å jobbe med mange, ulike og varierte oppgaver samtidig Du er brukerorientert og serviceinnstilt Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Du har gode digitale ferdigheter og er lærevillig Du er ryddig og strukturert og har en systematisk arbeidsform Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og saksbehandlingsferdigheter Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens fylkeskommune Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Anne Synnøve Juel Sundsteigen Prosjektleder inntak og dimensjonering Agder 95849005 AnneSynnoveJuel.Sundsteigen@vaf.no  
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 10.12.2019 Avdeling for virksomhetsstyring i Agder fylkeskommune har ledig fast stilling som økonomirådgiver/controller med tiltredelse 1. januar 2020. Avdelingen er blant annet tillagt overordnet ansvar for porteføljestyring og økonomisk rapportering av investeringsprosjekter. I tillegg har avdelingen fått tillagt overordnet ansvar for virksomhetsstyring, implementere og oppfølging av eierstrategier, følge opp vedtatt finansstrategi, samt sikre et godt kvalitetsarbeid i alle ledd i fylkeskommunen. Den som ansettes vil i etableringen av den nye fylkeskommunen bidra aktivt i etablering av kvalitetssystemer og gode arbeidsprosesser. I løpende drift vil vedkommende få medansvar for investeringsprosjekter innenfor skolesektoren, men også bidra innenfor avdelingens øvrige tjenesteområder og søkernes egne preferanser. Arbeidet kan til tider være hektisk, og det vil kreve samarbeid på tvers av fag-/tjenesteområder.  Arbeidsoppgaver: Bistå i oppbygging av kvalitetssystemer, roller og tilgangssystemer Delta i alle faser i tildelte byggeprosjekter -  fra oppstart til evaluering Bistå i utarbeiding av kalkyle/prognoser og løpende styringsdata overfor prosjektledelsen Bistå i den interne administrative rapporteringen, samt overfor politisk nivå Eierskapsoppfølging Løpende forbedringsarbeid Noe reiseaktivitet må kunne påregnes Kvalifikasjoner: Høyere økonomisk/revisjonsutdannelse, fortrinnsvis masternivå Erfaring fra internrevisjon og virksomhetsstyring Erfaring i bruk økonomisystemer og Excel Erfaring med prosjektoppfølging og prosjektrapportering Erfaring fra kontinuerlig forbedringsarbeid (LEAN) God systemforståelse God muntlig og skriftlig formidlingsevne Personlige egenskaper: Strukturert og nøyaktig Ansvarlig og handlekraftig   Serviceorientert og tillitsskapende  Trives både med selvstendig arbeid og teamarbeid Proaktiv og lærevillig, åpen og engasjert Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner Har lyst og mulighet til å stå på i hektiske perioder Positiv innstilling og godt humør Vi tilbyr: Meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Et godt sosialt fellesskap i et høyt kompetent arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjonsordninger i KLP 1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Inge Hurv Fagleder budsjett 90752381 Inge.Hurv@vaf.no  
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 04.12.2019 Vi søker to rådgivere til avdeling for fag- og yrkesopplæring, med arbeidssted Kristiansand. Avdeling for fag- og yrkesopplæring er en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektør for utdanning. Avdelingen skal bestå av om lag 20 medarbeidere, og ledes av en avdelingsleder.  Arbeidsoppgaver:  Den som ansettes som rådgiver skal bidra til å nå målene for fag- og yrkesopplæringen: Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass Alle elever, lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som anerkjennes for videre studier eller arbeidsliv  Hovedoppgavene vil være forvaltning av fagopplæringen i henhold til lov og forskrift, og arbeid med formidling og oppfølging av lærlinger: Saksbehandling knyttet til lærlingeordningen: Lærekontrakter, planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og vurdere opplæring i bedrift. Fagbrev på jobb Oppmeldinger fag- og svenneprøver Vurdering av praksiskandidater Oppfølging prøvenemnder Samarbeid med opplæringskontor, enkeltstående lærebedrifter og andre eksterne aktører          Kvalifikasjoner: 4-års høyskole- eller universitetsutdanning. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet til lengre utdanning Erfaring fra fagopplæringsfeltet eller yrkesfaglig videregående opplæring. Kunnskap om offentlig forvaltning. Det er ønskelig med forvaltningserfaring fra fagopplæring. Gode samarbeidsevner God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.               Personlige egenskaper: Strukturert, analytisk og opptatt av kvalitet Utviklings- og løsningsorientert Tydelig i kommunikasjon, og med gode samarbeidsevner Gode relasjonelle ferdigheter, god evne til å lytte Personlig egnethet vektlegges     Vi tilbyr: Dyktige kollegaer og høy faglig kompetanse Meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjonsordninger i KLP Lønn etter avtale  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Ole Kristian Eivindson Avdelingsleder fag og yrkesopplæring 45221223
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Agder fylkeskommune søker erfaren geomatiker (rådgiver) til modellbasert planlegging, prosjektering og kartforvaltning. Stillingen er plassert i ressursseksjonen som er en av fire seksjoner i avdeling for utbygging, under hjemmehavn samferdsel og eiendom. Ressursseksjonen planlegger og prosjekterer alle typer fylkesveganlegg, fra kommunedelplaner til oppfølging i byggetid. Vi vil samarbeide tett med øvrige deler av Agder fylkeskommune. Kontorsted er Arendal, men du må også påregne noe tid ved prosjektkontoret i Kristiansand.  Arbeidsoppgaver: Jobbe modellbasert i et tverrfaglig miljø med innhenting, bearbeiding, bruk og gjenbruk av geodata. Blant de viktigste oppgavene er: Innhente og tilrettelegge geodata for bruk i grunnlagsmodeller, herunder produsere og kontrollere digitale terrengmodeller Bestille og/eller utføre innmålinger og utstikking Faglig bistå ved andre anskaffelser av grunnlagsdata (innmåling, scanning med drone, fly og bil, georadar mm) Bistå andre fagressurser i utarbeiding av tematiske grunnlagsmodeller og fagmodeller Bearbeide, analysere og tilrettelegge grunnlagsdata og prosjekterte data for ulike presentasjoner         Sammen med andre geodatamedarbeidere skal stillingen også bistå med opplæring i mottak og kontroll av målebrev og med leveranser av ferdigvegsdata til forvalter (NVDB og FKB). Vi forventer mange spennende oppgaver innen veg- og gateplanlegging de kommende årene.  Kvalifikasjoner: Minimum fire års relevant universitets- eller høyskoleutdannelse innen geomatikk eller BIM. Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning Du må beherske modellverktøy for etablering av DTM og andre grunnlagsmodeller, inkludert siling av data og transformasjon Du må ha kjennskap til verktøy for bearbeiding av geodata og verktøy for tverrfaglig samarbeid i modell Det er ønskelig at du kjenner til og kan levere i henhold til vegvesenets håndbok V770 Modellgrunnlag  Erfaring med kvalitetssikring   Grunnleggende forståelse av konsulentkontrakter      Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Trives med å jobbe tverrfaglig og i team med engasjerte kolleger  Ryddig, strukturert og selvstendig  Skriver og snakker godt norsk   Punktlig Lærevillig og fleksibel Vi tilbyr: Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø Et kompetent fagmiljø Varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver  Regionalt fagnettverk Gode faglige utviklingsmuligheter Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale God pensjonsordning i KLP  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Hilde Gulbrandsen Seksjonsleder 95300137
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Agder fylkeskommune søker en erfaren vegplanlegger til modellbasert planlegging og prosjektering. Stillingen er plassert i ressursseksjonen som er en av fire seksjoner i avdeling for utbygging, under hjemmehavn samferdsel og eiendom. Ressursseksjonen planlegger og prosjekterer fylkesveganlegg, fra kommunedelplaner til oppfølging i byggetid. Vi vil samarbeide tett med øvrige deler av Agder fylkeskommune. Kontorsted er Arendal, men du må også påregne noe tid ved prosjektkontoret i Kristiansand.      Arbeidsoppgaver: Hovedsakelig egenproduksjon på regulerings- og detaljnivå, men styring av konsulent og arbeid på andre plannivå kan bli aktuelt Fagansvar for veg i egne prosjekter, med tilgrensende fagområder som trafikksikkerhet, kapasitet og tilgjengelighet   Agder fylkeskommune jobber modellbasert Vi forventer mange spennende oppgaver innen veg- og gateplanlegging de kommende årene  Kvalifikasjoner: Minimum fire års relevant utdanning fra høgskole/universitet, innen relevant fagområde Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning   Må beherske modellverktøy for effektiv prosjektering i fagmodell og verktøy for tverrfaglig samarbeid i modell   Det er ønskelig at du kjenner til og kan levere i henhold til vegvesenets håndbok V770 Modellgrunnlag og håndbok N100 og N200 med underliggende håndbøker    Relevant erfaring fra modellbasert planlegging og/eller prosjektering er påkrevd  Grunnleggende forståelse av konsulentkontrakter  Erfaring med kvalitetssikring Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Trives med å jobbe tverrfaglig og i team med engasjerte kolleger Ryddig, strukturert og selvstendig Skriver og snakker godt norsk Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø Et kompetent fagmiljø Varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Regionalt fagnettverk Gode utviklingsmuligheter Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger Lønn etter avtale 1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Hide Gulbrandsen Seksjonsleder 95300137
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 01.12.2019 Vi søker to rådgivere til vårt dokumentsenter som vil være en av fem avdelinger i direktørområdet Innovasjon og organisasjonsutvikling i Agder fylkeskommune. Har du kunnskap og erfaring med å ivareta dokumentasjonen i blant annet prosjekter?  Vil du jobbe med organisasjonsutvikling og digital transformasjon?  Vi trenger deg som har god forståelse for bruk av IKT-verktøy og systemer. Kjernen i arkivfunksjonen er å ivareta aktiviteter og handlinger i organisasjonen gjennom bruk av vårt sak- og arkivsystem. Effektiv informasjonsforvaltning, økt bruk av digitalisering og høy innbyggertilfredshet blir stadig viktigere, og dokumentsenteret har en sentral rolle i dette arbeidet. Arbeidsoppgaver: For denne stillingen betyr det blant annet at du skal bidra med: Ansvar for å følge utviklingsarbeid i fagsystemer  Kontakt mot andre avdelinger og bidra inn i prosjekter som jobber med digital transformasjon og utvikling Administratoroppgaver og brukerstøtte i sak- og arkivsystem Følge opp og veilede saksbehandlere og ledere i bruk av sak- og arkivsystem Opplæring av nye brukere      Kvalifikasjoner: Relevant høyskole/universitetsutdanning, mastergrad Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende mastergrad Erfaring i bruk av sak- og arkivsystemet Public 360 eller liknende vil bli vektlagt Kjennskap til lov- og regelverk innenfor offentlig forvaltning er en fordel Kunnskap og erfaring med organisasjonsutvikling, digital transformasjon og prosjektkompetanse er ønskelig God forståelse for bruk av IKT-verktøy og systemer God formidlingsevne             Personlige egenskaper: Strukturert, systematisk og nøyaktig Tydelig bidragsyter inn i et fellesskap Evne og lyst til å dele kunnskap og kompetanse Selvstendig, engasjert og målbevisst Evne til å gjennomføre prosesser samt involvere og motivere andre Nysgjerrig og pådriver for utvikling Personlig egnethet vektlegges                Vi tilbyr: Lønn etter avtale God pensjonsordning i KLP Fleksibel arbeidstid  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 03.12.2019 Vil du jobbe med oppgaver knyttet til friluftsliv og innlandsfisk i Agder fylkeskommune? Fylkeskommunen vil fra 1.1.2020 få et mer helhetlig ansvar for friluftsliv gjennom overføring av nye oppgaver fra staten. Vi søker etter en rådgiver som sammen med kollegaer skal løse fylkeskommunens oppgaver innenfor friluftslivfeltet og som kan ivareta forvaltnings- og utviklingsoppgaver knyttet til høstbar innlandsfisk. Stillingen hører til avdeling for bærekraftig utvikling under Regionplan 2030. Arbeidssted er Kristiansand.  Arbeidsoppgaver: Samarbeid med kommuner, frivillige organisasjoner og andre for at enda flere innbyggere i Agder driver med miljøvennlige friluftslivsaktiviteter som fremmer god trivsel og helse, og legge til rette for en aktiv forvaltning av høstbar innlandsfisk Følge opp arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder Saksbehandling, veiledning og oppfølging av prosjekter knyttet til fylkeskommunens friluftslivsoppgaver Delta i ulike prosjekter og fagråd for innlandsfisk, samt saksbehandling av søknader om fysiske tiltak i vassdrag, fiskeutsetting og prøvefiske. Medvirke til at fagområdene ivaretas i plan- og arealsaker, og delta i arbeidet med regional vannforvaltning Delta i utviklingsprosjekter, og arrangere kurs og fagseminarer innenfor temaene i samarbeid med andre regionale aktører            Kvalifikasjoner: Minimum fire års høyskole-/universitetsutdanning innen relevante fagfelt. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling er ønskelig God kunnskap om fagområdene Erfaring fra utviklingsarbeid og samarbeidsprosjekter God skriftlig og muntlig fremstillingsevne           Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Strukturert og selvstendig Initiativrik, endringsvillig og utviklingsorientert Har interesse for friluftsliv og innlandsfisk som ressurs i en bærekraftig samfunnsutvikling Ønsker og evner å bidra til et godt arbeidsmiljø           Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Gode muligheter for faglig og personlig utvikling Varierte og utviklende arbeidsoppgaver    Et godt sosialt felleskap i et høyt kompetent arbeidsmiljø   Gode pensjonsordninger i KLP  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal.
Vest-Agder fylkeskommune