Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors er en diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors er en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende organisasjoner. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Som leder i Blå Kors bør du evne å ha et overordnet fokus og være ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med organisasjonens grunnleggende verdier.

Blå Kors Borgestadklinikken er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighetsrelatert behandling i Skien. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vår avtale omfatter 57 døgnplasser og 5 065 polikliniske konsultasjoner. I tillegg er vi eierinstitusjon for KoRus som er finansiert av Helsedirektoratet, og både KoRus og klinikk bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste

Borgestadklinikken arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv.

29/05/2018
SØKNADSFRIST: 15.06.2018 Vi søker LIS lege i 100 % fast stilling fra 1. september 2018, ved våre avdelinger på Borgestad og i Skien. Blå Kors Borgestadklinikken er godkjent for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin i 2 år og 9 mnd. Vi ønsker lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin. Aktuelle enheter en vil rotere innenfor er Avrusingsenhet, Enhet for rus og psykiatri - ROP TSB, Enhet for gravide og familier, Behandlingsenhet og poliklinikk. Samarbeid med fastleger og annet helsepersonell. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt. Arbeidsoppgaver Utreding, diagnostisering og behandling Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt Følge utdanningsforløp med undervisning og veiledning Deltakelse i forvaktsordning Kvalifikasjoner Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner. Personlig egnethet vektlegges. Beherske norsk språk muntlig og skriftlig. Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke. Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste Vi tilbyr Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn LIS-lege undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin Veiledning av erfarne overleger God pensjonsordning Arbeidssted:  Avdeling Borgestad/avdeling Skien Søknadfrist: 15. juni 2018 Søknad med cv sendes elektronisk via "send søknad" knapp nederst på siden. Ytterliggere informasjon ved: Avdelingsoverlege Yngvar Thorjussen, Borgestadklinikken. Mobil: 93422556  Mail:  yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no Seksjonsleder Hilde M Kristoffersen, Avdeling Skien, Borgestadklinikken, Mobil 91806549 Mail:  hilde.marianne.kristoffersen@borgestadklinikken.no
Blå Kors Borgestadklinikken Skien, Norge