Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors er en diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors er en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende organisasjoner. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Som leder i Blå Kors bør du evne å ha et overordnet fokus og være ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med organisasjonens grunnleggende verdier.

Blå Kors Borgestadklinikken er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighetsrelatert behandling i Skien. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vår avtale omfatter 57 døgnplasser og 5 065 polikliniske konsultasjoner. I tillegg er vi eierinstitusjon for KoRus som er finansiert av Helsedirektoratet, og både KoRus og klinikk bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste

Borgestadklinikken arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv.

21/09/2018
SØKNADSFRIST: 10.10.2018 STED: Skien, Telemark Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet og bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste. Vi søker psykolog/psykologspesialist (100% fast stilling) til behandlingsenheten, Borgestad. Vi  tilbyr et individuelt tilpasset og tverrfaglig døgnbehandlingstilbud til  pasienter med avhengighetsrelatert problematikk, i inntil 6 måneder. Behandlingen er satt sammen av gruppetilbud, individuell behandling, miljøterapi, fysisk aktivitet og oppfølging av pårørende og barn. Enheten har tilsatt enhetsleder, lege/spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, miljøterapeuter, samhandlingskonsulent og erfaringskonsulent. Da vi utvider vårt behandlingstilbud med denne enhet på Borgestad, søker vi en erfaren psykolog/ psykologspesialist som ønsker å være med på å utvikle behandlingstilbudet. Arbeidet omfatter motivasjon/ avklaring, utredning, individualterapi, gruppeterapi, samarbeid med kommunen og øvrig spesialisthelsetjeneste. Kvalifikasjoner Offentlig godkjent psykolog/psykologspesialist Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus og psykisk helse Ønskelig med erfaring fra å drive grupper Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt Vi kan tilby Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn Gode pensjonsordninger Arbeidsted:  Borgestadklinikken Borgestad. Søknadsfrist:  10.10.2018 For flere opplysninger kontakt: Enhetsleder Alexander Egeland, telefon 35 50 91 50 Seksjonsleder Lars Fredriksen, telefon 35 50 91 21/ 979 52 700 Søknad med cv sendes elektronisk via søknadsknapp under. For spørsmål ang registrering av søknad kontakt support på telefon 33 00 28 00. Mer informasjon om stillingen Alexander Egeland Mobil: 977 61 786 Seksjonsleder Lars Fredriksen Mobil: 97 95 27 00
Blå Kors Borgestadklinikken