Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors er en diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors er en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende organisasjoner. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Som leder i Blå Kors bør du evne å ha et overordnet fokus og være ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med organisasjonens grunnleggende verdier.

Blå Kors Borgestadklinikken er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighetsrelatert behandling i Skien. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vår avtale omfatter 57 døgnplasser og 5 065 polikliniske konsultasjoner. I tillegg er vi eierinstitusjon for KoRus som er finansiert av Helsedirektoratet, og både KoRus og klinikk bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste

Borgestadklinikken arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv.

02/07/2018
SØKNADSFRIST: 07.08.2018 100 % fast stilling, til nyopprettet Enhet for rus- og psykisk lidelse (ROP-TSB), som etableres sommeren 2018, avdeling Borgestad. ROP-TSB tilbyr behandling til pasienter med samtidig rus- og psykisk lidelse. Behandlingsforløpet er delt inn i 4 faser. 1) stabilisering/kartlegging, 2) utredning og diagnostisering av ruslidelse, kognitive funksjoner og psykisk lidelser, 3) behandling og 4) ut-fase.  Enheten har 11 døgnplasser og 1 brukerstyrt seng. Behandlingstid er inntil ett år. Enheten har per i dag en psykologspesialist og en russpesialist/psykiater. Vi søker nå etter ytterligere en psykolog. Psykologen vil arbeide i et tverrfaglig team bestående av psykiater/russpesialist, psykologspesialist, erfaringskonsulent, familieterapeut, miljøterapeuter og samhandlingskonsulent. Våre forventninger : Vi søker en psykologspesialist/psykolog som ønsker å bidra til å utvikle en enhet som gir tilbud til pasienter med samtidig avhengighet og psykiske lidelser. Arbeidsoppgavene innebærer bl.a.: Behandlingsansvar der vi skal gi integrert behandling av psykiske lidelser og avhengighet. Utrede og diagnostisere pasienter for avhengighet, psykiske lidelser og kognitive funksjon. Bidra med psykologfaglig kompetanse til tverrfaglig team Drive grupper som ledd i behandlingen Undervisning av pasienter og personalet Enheten er under utvikling og søker deg som liker fagutvikling, er fleksibel og liker å jobbe tverrfaglig. Vi kan tilby : Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et spennende arbeidsmiljø. Konkurransedyktig lønn. Gode pensjonsordninger. Tiltredelse: etter avtale Søknadsfrist: 07.08.18 Søknad med CV sendes elektronisk via søknadsknapp under. Kontaktpersoners mail er kun for spørsmål vedrørende stillingen.  For spørsmål ang registrering av søknad, kontakt jobbdirekte på:  support@jobbdirekte.no  eller tlf. 33 00 28 00. Mer informasjon om stillingen Faglig leder/psykologspesialist Guro Brekke Telefon: 948 87 438 Seksjonsleder Lars Fredriksen Mobil: 97 95 27 00
Blå Kors Borgestadklinikken Skien kommune, Rådhusplassen, Skien, Norge