Blå Kors Borgestadklinikken

Blå Kors er en diakonal organisasjon som fremmer rusfrihet i samfunnet. Blå Kors er en paraplyorganisasjon for 28 landsomfattende organisasjoner. Blå Kors forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid. Som leder i Blå Kors bør du evne å ha et overordnet fokus og være ambisiøs og utviklingsorientert på organisasjonens vegne. Du må kunne identifisere deg med organisasjonens grunnleggende verdier.

Blå Kors Borgestadklinikken er en privat ideell virksomhet for rus- og avhengighetsrelatert behandling i Skien. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelsetjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vår avtale omfatter 57 døgnplasser og 5 065 polikliniske konsultasjoner. I tillegg er vi eierinstitusjon for KoRus som er finansiert av Helsedirektoratet, og både KoRus og klinikk bidrar til kompetansespredning og utvikling i kommuner og spesialisthelsetjeneste

Borgestadklinikken arbeider i et familie- og generasjonsperspektiv.

03/06/2019
SØKNADSFRIST: 15.06.2019 Seksjon for gravide og familier Vi søker en engasjert og selvstendig medarbeider til rollen som forløpskoordinator ved enhet for familier (100% fast stilling).  Familier som blir henvist og er i målgruppen for behandling hos oss får rett til et pakkeforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Dette er normerte pasientforløp hvor det stilles krav til blant annet kvalitet og forløpstider i forbindelse med inntak, behandling og oppfølging/avslutning, og skal sikre forutsigbarhet, trygghet og brukermedvirkning for våre pasienter. Forløpskoordinator har en nøkkelrolle i dette arbeidet. Seksjonen har også en forløpskoordinator på enhet for gravide, som du vil samarbeide tett med for å dekke behovet på seksjonen som helhet.  Om oss: Seksjon for gravide og familier ved Borgestadklinikken gir behandlingstilbud til gravide og familier med små barn, de fleste fra 0 til 1 år. Oppholdstid er individuelt, fra noen måneder og opp til 1 år. Hit kommer pasienter med et avhengighetsforhold til forskjellige typer rusmidler. Avdelingen har totalt 27 plasser, herav 5 plasser øremerket gravide innlagt etter HOL § 10-3. Vi legger vekt på å gi pasienten behandling for sin avhengighet, og hjelp til å skape et godt samspill i familien slik at barnets utviklingsprosess ivaretas. Innhold i behandlingen er miljøterapi, gruppebehandling, parsamtaler og individualsamtaler samt oppfølging fra jordmor, psykolog, familieterapeut og lege. Arbeidsoppgaver Koordinere behandlingsforløpet fra start til slutt etter gjeldende retningslinjer Tett samarbeid med kommunal barneverntjeneste rundt hver familie Samarbeid med pårørende, kommuner og øvrig spesialisthelsetjeneste Delta i tverrfaglig team med behandler, lege, jordmor og miljøterapeuter Veiledning av samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Utdanning på bachelornivå, fortrinnsvis sosionom eller barnevernspedagog Ønskelig med relevant videreutdanning Ønskelig med erfaring innen fagfeltet rus, psykiatri og barnevern Kjennskap til NAV, barneverntjeneste og hjelpeapparat forøvrig er en fordel Evne til å arbeide strukturert, med god skriftlig og muntlig framstillingsevne Førerkort kl B er ønskelig Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner og at søker trives med teamarbeid.   Vi tilbyr Gode muligheter for faglig utvikling og medvirkning i et trivelig arbeidsmiljø Aktivt og krevende arbeidsmiljø Gode pensjonsordninger   Lønn etter avtale Tiltredelse: Snarest mulig  Søknadsfrist: 15.06.19 Spørsmål vedrørende stillingene: Seksjonsleder Lena larsen tlf: 92089511  Enhetsleder Ingunn Eikje tlf: 99562866  
Blå Kors Borgestadklinikken