Gamvik kommune

Gamvik kommune har økende befolkningstall og har nå 1150 innbyggere. Kommunen ligger på 71° nord, helt inntil den arktiske klimasone. Det gir smak av arktisk magi.  Kommunesenteret Mehamn har egen flyplass med fire daglige flyavganger og er havn for Hurtigruten. Stedet har et godt utbygd servicetilbud som er lett tilgjengelig. Vi bor i et trygt og inkluderende samfunn hvor naturen rår og gir opplevelser som aldri vil glemmes. Er du litt eventyrlysten og med rett bakgrunn, har vi en svært spennende og utfordrende stilling for deg.  

11/02/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 Er du en skoleleder med motivasjon og ambisjoner for å være med på utviklingen av fremtidens skole? Da kan det være deg vi ønsker å ha med oss i Gamvik kommune! Vi trives i Gamvik kommune. Ikke så rart, vi er kåret til Norges mest attraktive utkantkommune. Vi ligger på 71grader nord, helt inn til den arktiske klimasonen. Noen ganger kan det nok blåse ganske så frisk om ørene på oss, men vi har også store doser arktisk magi. Kan 22 mil med snøscooterløyper friste? Eller de fem vassdragene med laks og sjørøye? Sommeren er variert. Vi kan ikke garantere sydenvarme. Men når den nordnorske sommeren viser seg fra sin beste side, med varme dager og lyse sommernetter, ja så nyter vi dem i fulle drag og lever på dem til været snur vrangsiden til. For her oppe er det naturen som rår og gir deg opplevelser og minner for livet. Vi er et samfunn med gode kommunikasjoner, både til lands, på sjøen og i lufta. Vi har det meste av servicefunksjoner som butikker, utesteder, rorbuer og hotell, ja til og med eget bakeri. Er du eventyrlysten med rett bakgrunn kan vi tilby deg jobb i et varmt, trygt og inkluderende samfunn. «For det aller beste e folkan.» Vil du bli en av oss? Nøl ikke med å søke. Gamvik kommune omfattes av tiltaksområde i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler.  Om stillingen Vi har ledig 100 % fast stilling som rektor for skolene i Gamvik kommune.  Gamvik kommune har tre skoler: Mehamn skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 49 elever. Skolen har også SFO-tilbud. Gamvik skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 14 elever. Skolen har også SFO-tilbud. Skjånes skole, fådelt barne- og ungdomsskole med 9 elever. Rektor har det overordna pedagogiske, administrativet og økonomiske ansvaret for skolene. På den enkelte enhet vil det være en med det daglige oppfølgingsansvaret. Gamvik kommune deltar i regionalt skolesamarbeid, RSK - midt. Det bidrar i utviklingsarbeid for skolene. Skolene i Gamvik kommune skal arbeidere tett og godt for å lykkes med solid skoleutvikling i kommunen. Målet er å øke elevenes motivasjon, trivsel og måloppnåelse generelt, samt få et rikere pedagogisk fellesskap for personalet. Vi får for tiden bistand fra Utdanningsdirektoratets veilederkorps.  Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver Sikre skoleutvikling Bidra med samordning og samarbeid mellom skolene Personal- og økonomiforvaltning Ha ansvar for administrative oppgaver Gjennomføre politiske vedtak i egen virksomhet Kvalifikasjonskrav Godkjent faglig og pedagogisk utdanning fra høgskole eller universitet Ledererfaring fra skoleverket. Vi ønsker minst tre års erfaring som rektor fra grunnskole. Lederutdanning/rektorutdanning. Vi søker rektor som: Er en tydelig skoleleder Har god rolleforståelse Er nyskapende og kan vise til resultater Er systematisk og engasjert med visjoner for skolens utvikling Setter elevenes læring og læringsresultater i sentrum for skolens arbeid Kan motivere ansatte og elever til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø Er lojal overfor politiske og administrative beslutninger Legger vekt på godt hjem - skole samarbeid Samhandler godt med andre og den administrative ledelsen i kommunen Personlige egenskaper Vi søker en leder som har evnen til å skape tillit, motivere og inspirere samt har stor arbeidskapasitet. Du må være en pådriver i skolens utviklingsarbeid med fokus på å utvikle elevenes læring, både faglig og sosialt. Egenskaper som evne til nytenking, ansvarlighet, fleksibilitet og selvstendig arbeid er viktig samtidig som du er god på samarbeid og kommunikasjon. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Et spennende og utviklingsorientert arbeidsmiljø Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med lov og avtaleverk Pensjonsordning og gode forsikringer i KLP Hjelp til anskaffelse av bolig om nødvendig Flyttegodtgjørelse etter gjeldende regulativ Rektorstillingen gis et tillegg på kr 40 000.- per år. Tillegget følger den som til en hver tid er rektor. Tillegget gis som et funksjonstillegg. Den som tilsettes må ha sertifikat klasse B og disponere egen bil. Spørsmål om stillingen For nærmere opplysninger ta kontakt med oppvekstleder Tove Rise på telefon 97 15 24 27 eller e-post  Tove.Rise@gamvik.kommune.no Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Søker må fremlegge gyldig politiattest før tiltredelse. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søker blir kontaktet før offentliggjøring. Tilsetting skjer i henhold til lov og avtaleverk for kommunal sektor. Vil du vite mer om kommunen? Ta en titt på denne videoen, eller  se og hør tidligere og nåværende ledere .   
Gamvik kommune
31/01/2020
SØKNADSFRIST: 01.03.2020 VIL DU OPPLEVE MIDNATTSOL OG FANTASTISKE NATURSKJØNNE FINNMARK, HELT PÅ "TOPPEN AV NORGE"? Om stillingen Vi søker engasjerte sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere. Vi søker også studenter og elever som sommervikarer innenfor de relevante fagområdene. Andre med relevant bakgrunn og erfaring kan også søke. Du må være minst 18 år for å komme i betraktning. Det er et krav at du behersker norsk godt, muntlig og skriftlig og som utlands søker må du minimum ha Norsk B2. Vi søker vikarer fra perioden 1. mai – 1. oktober 2020 og ønsker at du jobber minimum 4-6 uker i løpet av denne perioden. Du må påregne å jobbe i turnus med helgefrekvens på 3-4 helger på 8 uker.  Arbeidsoppgaver innenfor  Legekontor Sykehjem og akuttmedisin/legevakt Hjemmesykepleie  Praktisk bistand/ hjemmehjelp Psykisk helse og tilrettelagte tjenester Kvalifikasjonskrav Aut. Sykepleier/Vernepleier Student/elev under helsefaglig utdanning Assistent med erfaring fra pleie og omsorg eller praktisk bistand God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gyldig politiattest, hj. Lov om helsepersonell mv., kap 4. §20a         Ønskede personlige egenskaper Verdsetter og bidrar til kvalitet i tjenesten Er fleksibel, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner Kan arbeide selvstendig Ser muligheter framfor begrensninger Personlig egnethet Faglig dyktighet Engasjement Vi tilbyr Spennende faglig hverdag i et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø Dyktige og engasjerte kolleger God opplæring Øvrige opplysninger Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og lønnes i samsvar med innlevert dokumentasjon på utdanning og relevant arbeidserfaring. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Det kreves politiattest før tiltredelse og det kan pålegges kurs som en del av opplæringen eller manglende kompetanse. Spørsmål om stillingen Har du spørsmål om stillingen:  Kontakt Avdelingsleder Siri Bertheussen på telefon 468 27 859 eller Avdelingsleder Trond Einar Olaussen telefon 951 79 067  
Gamvik kommune