Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

16/01/2019
SØKNADSFRIST: 04.02.2019 På grunn av intern omstilling, spesialisering og svangerskapspermisjon søker vi etter tre PP-rådgivere, som vil jobbe med barn og elever i barnehage og skole: - PP-rådgiver, 100 % fast - PP-rådgiver, 80 % fast - PP-rådgiver, 100 % i 1 års vikariat med mulighet til noe forlengelse Kvalifikasjoner: - Utdanning som cand.spec.ped/ed, cand.psychol, mastergrad i spesialpedagogikk/ped.psyk.rådgivning  eller tilsvarende mastergrad utdanninger. -  Relevant test-kompetanse   Opplysninger om stillinger og arbeidsoppgaver: Pedagogisk psykologisk senter består av: * Pedagogisk psykologisk tjeneste * Pedagogisk innsatsteam * Ambulerende ungdomsteam * Spesialpedagogisk team PP-rådgiver stillingene tilhører pedagogisk psykologisk tjeneste. Stillingene er 180 % fast og 100 % vikariat. Arbeidsoppgaver: systemarbeid i barnehage og skole sakkyndighetsarbeid etter barnehageloven og opplæringsloven utredningsarbeid knyttet opp mot tiltak for barn/elever både enkeltvis og i grupper konsultasjoner, veiledning og rådgivning foreldreveiledning delta i utviklingsprosess med barnehager og skoler i forhold til tilpasset opplæring og spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning tverrfaglig samarbeid med ulike instanser Vi ønsker dere som: har erfaring fra lignende arbeid har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner jobber systematisk og målrettet har engasjement for barn og unge har vilje til nytenking og interesse for kompetanseheving og utvikling i barnehage og skole har personlig egnethet for stillingen Ansatte må disponere egen bil. Hos oss får du: muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar faglig utvikling lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.  Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.  I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.  Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Kontaktperson:   Helga Tilley  Leder 64 96 21 31 959 39 616
Ås kommune
16/01/2019
SØKNADSFRIST: 23.01.2019 52% fast stilling som vernepleier fra 01.02.2019 Vi søker Vernepleier i stillingen. Turnus med for tiden arbeid hver 3 helg. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av bruker. Målrettet miljøarbeid. Aktivisering. Ønskede kvalifikasjoner Fortrinnsvis vernepleierutdanning, eller annen 3 årig utdannelse med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Beherske norsk skriftlig og muntlig. Evnen til å skape gode relasjoner til medarbeidere, brukere, pårørende og øvrige samarbeidspartnere. Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid fra lignende arbeid. Svømmedyktighet. Stillingene krever politiattest. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier  Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke  skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakt: Hanne Kristin Rise Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post  hanne.rise@rennebu.kommune.no   Arbeid 72402510 Nøkkelord: Rennebu facebook
Rennebu kommune
16/01/2019
SØKNADSFRIST: 08.02.2019 NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 17 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få muligheten til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement og som ønsker å gjøre en forskjell. Kontoret i Nord-Odal har ansvar for statlig og kommunale oppgaver innen arbeids- og velferdsforvaltningen til Nord-Odal kommunes vel 5000 innbyggere. Kontoret er lokalisert på sand og har ca 10 årsverk til sammen med statlig og kommunale stillinger. NAV Nord-Odal har ledig 100% vikariat som sosial konsulent i perioden 01.03.2019 - 31.01.2020. Arbeidsoppgavene er hovedsakelig knyttet til saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen. Den som tiltrer vikariatet må være forberedt på eventuelle endring i organiseringen, endringer i ansvarsområder og i arbeidsoppgaver. Vi ser etter en engasjert person som ønsker å gjøre en forskjell og som trives med å arbeide i team. Arbeidsoppgaver Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Økonomisk råd og veiledning Samarbeid med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og oppfølging av brukere Informere og veilede NAVs profil på en god og enkel måte Kvalifikasjoner Krav om bachelor i sosialt arbeid, eventuell annen sosial eller velferdsfaglig utdanning. Annen relevant høyskole/universitetsutdannelse kan vurderes. Særlig relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet. God skriftlig og muntlig framstillingsevne. Personlige egenskaper være god til å se muligheter og finne løsninger innenfor NAVs samfunnsoppdrag kunne arbeide strukturert og selvstendig, men også å ha god evne til å samarbeide i team kunne bidra til et godt arbeidsmiljø ha erfaring med bruk av NAVs IKT verktøy være motivert for, og kan trives med arbeidsoppgaver som innebærer utstrakt brukerkontakt ha kunnskap/interesse for arbeidsmarked og NAV sitt tiltaksarbeid Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Bedriftshelsetjeneste Pensjonsordning i KLP Lønn etter avtale NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet og vi vil legge til rette for søkere med redusert funksjonsevne. Annet Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju. Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke. Kontaktinformasjon IngaLill Svensson NAV leder, 95768238  postmottak@nord-odal.kommune.no  
Nord-Odal kommune
15/01/2019
SØKNADSFRIST: 25.01.2019 Stryn vidaregåande skule  er ein kombinert vidaregåande skule med både yrkesfaglege og studiespesialiserande utdanningsprogram. Stryn vidaregåande skule ligg vakkert til i tettstaden Stryn i indre Nordfjord. Skulen har moderne undervisningslokale med om lag 300 elevar og 60 tilsette. For meir informasjon sjå  www.stryn.vgs.no Om stillingen: Stryn vidaregåande skule har ledig til saman ca. 100 % vikariat undervisningsstilling ut skuleåret i faga: Spansk  Religion  Matematikk  Biologi/naturfag Tilsetjing frå midten av mars, eventuelt tidlegare. Det er høve til å søke på eitt eller fleire fag i stillinga.  Ønskjelege kvalifikasjonar: Fagkompetanse i dei nemnde faga  Praktisk pedagogisk utdanning  Må beherske norsk som undervisningsspråk  Gode digitale ferdigheiter  Gode samarbeidsevner  For stillinga gjeld:  Løn etter gjeldande regulativ  Fylkeskommunale tilsetjingsvilkår  Gode pensjons- og forsikringsvilkår  Den som blir tilsett må legge fram politiattest av nyare dato, jf. Opplæringslova §10-9.  Nærare opplysningar: Avdelingsleiar Anita E. Flo, tlf. 958 84 282 / e-post  anita.elisabet.flo@sfj.no   Søknad med fullstendig CV skal sendast elektronisk.  Vitnemål og attestar skal leggast fram ved eventuelt intervju.  Søknadsfrist: 25. januar 2019
Sogn og Fjordane fylkeskommune
15/01/2019
SØKNADSFRIST: 01.02.2019 I pleie og omsorgstjenesten Nord, Torsken kommune, er det ledig 100% fast stilling som sykepleier, for snarlig tiltredelse. Arbeidssted er for tiden PLO Nord, stillingen inngår i gjeldende turnus.  PLO Nord består av Gryllefjord sykehjem . I tillegg til hjemmetjeneste og boligtjeneste. Vi har eget institusjonskjøkken i sykehjemmet. Arbeidsoppgaver er varierte og byr på faglige utfordringer.  Søkere må ha bachelor innen sykepleie. Det er en fordel om du har kjennskap til Profil, men ingen krav. Opplæring vil bli gitt. Førerkort klasse B er ønskelig.  Arbeidsoppgaver vil være å sette pasientens/ brukers trivsel og trygghet i fokus. Faglig ansvar, pleie og omsorg til mennesker med ulike behov. Vi har et fokus på å ivareta og inkludere pårørende med et nært samarbeid.  Aktuelle søkere må påberegne innkalling til intervju. Erfaring innenfor arbeidsområde, personlige egenskaper som egnethet, god samarbeidsevne, løsnings- og resultatorientert og bidra til et godt arbeidsmiljø vil bli vektlagt. Stillingen har 6mnd prøvetid.  Annet Stillingen er administrativt underlagt virksomhetsleder for PLO. Avlønning iht. sentrale og lokale tariffavtale som gjelder for stillingen.  Pensjonsordning i KLP.  Det kreves politiattest ved tilsetting.  Søknad med CV sendes Torsken kommune, Servicetorget, 9380 Gryllefjord eller pr. epost postmottak@torsken.kommune.no snarest eller inne 1 februar. Spørsmål angående stillingen kan rettes til virksomhetsleder PLO Nina Frantzen, telefon 909 63 526.
Torsken kommune
15/01/2019
SØKNADSFRIST: 28.01.2019 Driftsområde vann har ansvaret for drift av vannbehandling og ledningsanlegg. Vi har behov for å styrke kapasiteten i vår avdeling med en driftstekniker, som vil få allsidige oppgaver. Anlegget på Langevatn er under omfattende utbygging med endringer i prosessene. Dette vil gi nye og spennende utfordringer innen blant annet automasjon og elektro. Fremmøteplass er på Langevatn, litt utenfor Ålgård i Gjesdal Kommune. Aktuelle arbeidsoppgaver Drift og vedlikehold av våre prosessanlegg og ledningsanlegg for drikkevann. Feilsøking på kommunikasjonsutstyr og sambandslinjer for driftskontrollanlegg. Innkjøp, installasjon, feilsøking, testing, oppstart og vedlikehold av el. installasjoner. Internkontroll og rapportering. Deltakelse i prosjekter, bygging og igangsetting av nyanlegg. Det kan bli aktuelt å inngå i IVARs vaktordning. Kvalifikasjoner Fagbrev elektro gruppe L.  Fagbrev innen automasjon i tillegg, er en fordel. Generell god datakompetanse.  Førerkort kl. B. Personlige egenskaper Det legges stor vekt på serviceinnstilling, samarbeidsevner og at kandidaten er løsningsorientert. Evne til å arbeide selvstendig vil også vektlegges.  Krav til språkkunnskaper Det stilles krav om norskprøve 3 for fremmedspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi kan tilby Fleksibel arbeidstid.  Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger. Godt arbeidsmiljø i et spennende selskap som står foran nye utviklingsområder.  Arbeidsplass med lav turnover. Lønn i henhold til lokale avtaler. Søknad sendes Søknad sendes og behandles kun elektronisk og vi ber deg derfor søke via vårt rekrutteringssystem. Det er ikke mulig å legge ved CV, attester og vitnemål. Disse må du ta med på et evt. intervju. Vi ber deg også fylle ut CV fullstendig. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss. Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med personal på tlf. 51 90 85 00. Kontakter Navn: Leif Terje Øvernes Tittel: Driftssjef E-post:  leif.terje.overnes@ivar.no Arbeid: 93488560 Navn: Hilde Steinnes Tittel: Seksjonsleder E-post:  hilde.steinnes@ivar.no Arbeid: 93488515
IVAR IKS
15/01/2019
SØKNADSFRIST: 26.01.2019 Stillingsid:  524 Stillingsomfang : 100 % Ledig frå:  01.04.19 Arb.stad f.t :  teknisk sektor Arbeids- og ansvarsområde: Bygg: Handsaming av byggesaker etter plan og bygningslova m/forskrifter Førehandskonferanse byggesak Informasjon og rettleiing til utbyggjarar og publikum Tilsyn og oppfølging av byggesaker Matrikkelføring av bygg Sakshandsaming for hovudutval Plan: Handsaming av reguleringsplansaker Førehandskonferanse for oppstart av planarbeid Bistand til plankonsulent ved utarbeiding av kommunale reguleringsplanar Handsaming av søknader om dispensasjon frå kommuneplan og reguleringsplan Sakshandsaming til planutval(formannskap) Andre oppgåver kan bli lag til stillinga. Kvalifikasjonskrav: Vi ønskjer ingeniør -bygg og anlegg/arkitektfagleg bakgrunn, men andre er også velkomne til å søkja. Kjennskap til plan- og bygningslova Kunnskap om offentleg forvaltning Positiv arbeidsinnstilling og gode samarbeidsevner vil også verte vektlagt ved tilsetjing. Kontaktinformasjon: teknisk sjef Kjell Martin Vikene mob. 90882170  Søknads- og tilsettingsprosessen: Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert. Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju. Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast Les meir om søknads- og tilsettingsprosessen her.   Korleis søkjer eg?  Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet Velkomen som søkjar !
Sande kommune i Møre og Romsdal
15/01/2019
SØKNADSFRIST: 28.01.2019 Beskrivelse av arbeidsstedet Arbeidsplassen vil være det regionale kulturhuset som er samlokalisert med Strand hotell midt i Gjøvik sentrum. Etter åpningen i mars 2011 har det etablert seg som et aktivt kulturhus med en stor spennvidde av programinnhold. Gjøvik Kultursenter er en samlebenevnelse for kommunale kulturarenaer langs Hunnselva. Kultursenteret profilerer og selger billetter til arrangementer på egne arenaer, men også for arrangementer som skjer øvrige steder i regionen. Midlertidig tilsetting 1 år. Arbeidsoppgaver Sørge for at kulturhusets scenetekniske utstyr til enhver tid er operativt og godt vedlikeholdt. Hjelpe til med forberedelser, opp- og nedrigging av utstyr og gjennomføring av kurs og konferanser som avvikles i en av kulturhusets arenaer. Være teknisk kontaktperson ved utleie/booking av større arrangementer, og være aktivt tilstede ved get in. Kunne jobbe om tekniker på kulturhusets egne arrangementer. Være innstilt på en fleksibel arbeidstidsordning inkludert noe kvelds- og helgejobbing. Bistå øvrige driftsfunksjoner ved kulturhuset etter behov. Kvalifikasjoner Ha en god teknisk forståelse innen lyd og lys. Det er en fordel å kunne vise til erfaringer fra tilsvarende funksjoner. Evner å jobbe selvstendig og er løsningsorientert ved uforutsette hendelser. Har gode samarbeidsegenskaper.  Trives med å yte service, liker å forholde seg til og kommunisere med mennesker.  Allsidig og fleksibel, med stor arbeidskapasitet. Evner å bevare roen under stress. Vi kan tilby En spennende og aktiv arbeidsplass med et regionalt nedslagsfelt. Faglig utvikling og kjennskap til kulturbransjen. Morsom hverdag med mange og varierte arbeidsoppgaver.  Godt arbeidsmiljø, dyktige og svært engasjerte kollegaer. Lønn og annen godtgjørelse i henhold til gjeldende tariffavtale. Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen kontakt Unni Heimdal, leder Gjøvik Kultursenter, tlf. 977 93 744. Unntatt offentlighet må begrunnes! Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Kontakter Navn: Unni Heimdal Tittel: Leder Gjøvik Kultursenter Mobil: +4797793744 Arbeid: 977 93 744
Gjøvik kommune
15/01/2019
SØKNADSFRIST: 25.01.2019 Stillingsid : 525 Arbeidsstad f.t.:  Sande helseavdeling. Kvalifikasjonskrav : Autorisert helsesjukepleiar (helsesøster). Stillinga er eit vikariat for tidsrommet 05.04.19 - 30.03.20. Kontaktinformasjon:  Helse- og omsorgssjef   Bård Dalen tlf 48246331, eller leiande helsesøster Katrin Kvalsund Leine, tlf 957800270  Søknads- og tilsettingsprosessen: Sande kommune nyttar elektronisk søknadsskjema. Opplysning om utdanning og praksis (CV) SKAL vere oppgitt i søknaden for at søknaden skal bli vurdert. Vitnemål og attestar skal leggast fram ved intervju. Ved tilsetting skal rettkjende kopiar av attestar og vitnemål leverast. Den som vert tilsett må leggja fram politiattest av ny dato før tiltreding.  Les meir om søknads- og tilsettingsprosessen her.   Korleis søkjer eg?  Her finn du det elektroniske søknadsskjemaet Velkomen som søkjar!  Sande kommune, Rønnebergplassen 17, 6084 LARSNES
Sande kommune i Møre og Romsdal
15/01/2019
SØKNADSFRIST: 22.01.2019 Ullensvang herad har frå 18. februar 2019 et ledig fastlege vikariat på Lofthus legekontor. Lofthus legekontor har 3 legar og har p.t. ca 2150 pasientar. Ullensvang herad har i tillegg Utne legekontor, der det er to legestillingar og stilling for turnuskandidat. Heradet har nett vedteke å gå vidare med mulighetsstudie/forprosjekt for helse- og omsorgssenter i Kinsarvik, slik at legetenesta kan ta i bruk nye lokale samlokalisert med andre helse- og omsorgtenester i heradet. Kommunane Jondal, Odda og Ullensvang vil frå 2020 vera ein kommune, og arbeide med dette er også i støypeskjeia. Dei nytilsette vil saman med kollegaer vera med på utforming av framtidige helse- og omsorgstenester. Elles dei tre kommunane om felles Ullensvang interkommunal legevakt lokalisert til Odda sjukehus, der det no er 13-delt vakt på legevaktstasjonen. Kvalifikasjonar: - Vi vektlegg at du har gode evner i norsk munnleg og skriftleg, positiv innstilling og fagleg engasjement som gjer deg eigna til jobben. - Søkere må være spesialist i allmennmedisin, godkjent allmennlege eller under spesialisering for å bli allmenlege. - Søkere må ha norsk autorisasjon som lege (ref. Forskrift om rett til trygderefusjon mars 2017) og norskkunnskaper på et høyt nivå. Søkere som ikke har skandinavisk bakgrunn, må dokumentere sitt språknivå. Kravet er nivå C1 (Bergenstesten). - Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det forutsettes at søkerne er, eller blir, spesialister i allmennmedisin i tråd med forskriftskrav gjeldende fra 2017. Ullensvang herad søkjer deg som: - Er motivert til å arbeide med allmennlegeoppgåver i kommunen - Ønskjer å bidra til ei god folkehelse - Har førarkort for personbil - Har tilgang til egen bil Relevant erfaring er ein føremon, men nyutdanna blir òg oppmoda om å søkja. Sjå vår heimeside  www.ullensvang.herad.no . For nærare opplysning kontakt tenesteleiar Jørgen Lerik Ninn tlf 91 33 85 70 eller kommuneoverlege Daniela Brühl tlf 53 67 13 40,  dbru@ullensvang.herad.no Dei tilsette legane vil verta viktige medspelarar til å forma helsetenesta vår i åra som kjem. Send elektronisk søknad merka ST. nr. 18/1202  innan 22.01.17 på vår  søknadsportal.
Ullensvang herad