Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

11/12/2018
SØKNADSFRIST: 06.01.2019 Om stillingen Stillingen som virksomhetsleder ved Tingvoll internasjonale avdeling er ledig fra 01.04.2019 Tingvoll kommune har hatt drifsavtale med UDI siden 1997. Gjeldende driftsavtale er på 150 ordinære plasser, og bemanningen utgjør 11 årsverk. Virksomheten ligger sentralt i Tingvollvågen. Virksomhetsleder har rådmannen som sin nærmeste overordnede. Tingvoll kommune søker en leder som: - Er samfunnsengasjert og som vil videreutvikle lokalsamfunnet og økokommunen Tingvoll - Er tydelig, synlig og dialogbasert i sin utøvelse av lederrollen - Har god relasjonskompetanse og gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter - Er utviklingsorientert og evner å gjennomføre nødvendige omstillinger Du indentifiserer deg med våre verdier: Engasjement, inkludering, kompetanse og respekt - "EIKR" Kvalifikasjoner - Høyere relevant universitets- eller høyskoleutdanning - Ledererfaring er ønskelig og vil bli vektlagt - Økonomiforståelse og kunnskap om bruk av IT - Mestre skriftlig og muntlig norsk og engelsk Arbeidsoppgaver - Faglig og administrativ ledelse - Kompetanse- og medarbeiderutvikling - Samarbeid med andre virksomheter og fagmiljøer - Økonomistyring og resultatoppfølging - Samarbeide med UDI, politi, helsetjeneste, media, lokalsamfunn etc - Ansvar for at Tingvoll asylmottaket driver i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med styringsdokumentenes bestemmelser og intensjoner. Vi tilbyr - Spennende og varierte arbeidsoppgaver  - Deltakelse i viktig utviklingsarbeid i kommunen - Godt arbeidsmiljø med engasjerte kolleger - Lønn etter avtale  - God pensjonsordning og forsikring - Lederavtale Krav til språkkunnskaper For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Det kreves god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Tilsettingsvilkår Arbeidstakere tilsettes i Tingvoll kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Generelt forbehold om organisatoriske endringer og tilpasning av ansvar og arbeidsoppgaver. Det er krav om politiattest (ikke eldre enn 3 mnd) for å jobbe i asylmottak. Politiattest uten merknader må fremlegges senest v/tilsetting. Søknad Tingvoll kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektronisk søknadssystem vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Bekreftet kopi av attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vårt servicekontor på tlf. 71532400. Øvrige spørsmål vedr. stillingen kan rettes til oppgitte kontaktpersoner. Kvalifiserte søkere med innvandringsbakgrunn oppfordres til å søke. Vi ønsker søkere av begge kjønn. Vi ønsker deg velkommen som søker! Kontakter Navn: Odd Arild Bugge Tittel: Rådmann E-post:  odd.arild.bugge@tingvoll.kommune.no Mobil: 95828701 Arbeid: 95828701 Navn: Jens Jarl Turøy Tittel: Personalsjef E-post:  Jens.jarl.turoy@tingvoll.kommune.no Mobil: 92443198 Arbeid: 71532431
Tingvoll kommune
11/12/2018
SØKNADSFRIST: 15.01.2019 ID 142 - 100% FAST LÆRERSTILLING MED SPES.PED I GRUNNSKOLE/BARNEHAGE FRA SNAREST – MANNDALEN SKOLE (FOSSEN BARNEHAGE) – 2. gangs utlysning. Krav til stillingen er : lærerutdanning med fagområdet spesialpedagogikk. Norskkrav C1/C2, stabilitet, tilstedeværelse, gode samarbeidsegenskaper, beslutningsdyktighet, tydelig klasseledelse og relevant praksis vil bli vektlagt.  Fagbehov : spesialpedagogisk kompetanse, gjerne undervisningskompetanse i fagene matematikk, norsk eller engelsk. Arbeidsoppgaver : Undervisning som spesialpedagog, samt administrative spesialpedagogiske koordineringsoppgaver, veiledning av ansatte, være del av ressursgruppe for barn med spesielle behov, sammen med skolens ledelse være bindeledd mellom hjem og skole, pedagogisk psykologisk tjeneste samt andre pedagogiske hjelpeinstanser. Stillingen kan kombineres med inntil 30% arbeidsoppgaver i Fossen barnehage som spesialpedagog.  Ved behov for nærmere informasjon, kan rektor Bård-Gunnar Hansen kontaktes på telefon 777 19401 For stillingen gjelder: Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret,  telefon 777 19216/19212/19217.  Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå.  Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. Pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk. Deltidstilsatte som ønsker å bli vurdert i forhold til utvidet stilling, må opplyse om det i søknaden. Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket.  Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk. Elektronisk søknad gjøres via knappen "Søk nå" på denne siden. VIKTIG: De som søker elektronisk må fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV.  Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte.   Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden. 
Kåfjord kommune
11/12/2018
SØKNADSFRIST: 02.01.2019 ID 145   - 100% FAST STILLING SOM BARNEVERNSKONSULENT FRA SNAREST - 2.gangs utlysning Om stillingen: Det er ledig 100 % fast stilling som saksbehandler i barneverntjenesten. Barneverntjenesten har 4 ansatte som alle arbeider etter generalistmetoden. Tjenesten samarbeider med andre kommuner, og dette samarbeidet skal videre til en felles barnevernstjeneste.  Arbeidsoppgaver: Saksbehandling etter Lov om barneverntjenester Kvalifikasjoner: 3-årig høyskoleutdanning innen barnevern, sosionom eller annen relevant utdanning på høgskolenivå Ønske om erfaring fra saksbehandling i barnevernet Ønske om relevante videreutdanninger/sertifiseringer Erfaring og/eller kunnskap om arbeid med barn og unge Erfaring og/eller kunnskap om tverrfaglig- og tverretatlig samarbeid God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Gode datakunnskaper – fordel med kjennskap til dataprogrammet «Familia» Krav til førerkort klasse B Dersom det ikke melder seg søkere med ønsket utdanning, kan siste års studenter komme i betraktning for fast tilsetting med forbehold om bestått utdanning.  Personlige egenskaper: Personlig egnethet vil bli vektlagt. Evne til selvstendig arbeid Gode samarbeidsevner Kultursensitiv  Vi tilbyr: Et spennende arbeidsfelt med fokus på kompetanseheving, faglig utvikling og veiledning Gunstige pensjonsbetingelser og medlemskap i KLP Godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer, tverrfaglig miljø Fleksibel arbeidstid og lønn etter avtale, 6 års lønnsansiennitet legges til ansiennitet jfr lønnspolitisk plan. Gode pensjons- og forsikringsordninger Vi er behjelpelig med å skaffe bolig og barnehageplass dersom det er ønskelig Vi bor i et område med redusert skatt og muligheter for nedskrivning av studielån  Vi oppfordrer menn til å søke men ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn etnisitet og funksjonsnedsettelse. Ved behov for nærmere informasjon, kan barnevernleder Therese Mariann Winther kontaktes på telefon 77 71 92 61.  For stillingen gjelder: Spørsmål om stillingen kan også rettes til lønns- og personalkontoret, telefon 777 19212.  Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere/formidlingsbyrå. Det vil som hovedregel bli foretatt intervju i alle stillingene. Pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov, reglement og avtaleverk. Under ellers like vilkår vil de som behersker samisk bli foretrukket. Vi oppfordrer dere til å søke elektronisk. Elektronisk søknad gjøres via knappen "Søk nå" på denne siden. VIKTIG: De som søker elektronisk må fylle ut feltene for relevant utdanning og yrkeserfaring, og legge ved CV.  Husk at den søknaden du sender er din presentasjon av deg som søker ovenfor både arbeidsgiver og tillitsvalgte. Vi unntar ikke navn fra utlysningstidspunkt og frem til fristens utløp lenger. Dette medfører at navn og stilling en har søkt på fremkommer på postlista. Dersom du ønsker at navnet ditt skal unntas fra offentligheten likevel, så må begrunnelse oppgis i søknaden.
Kåfjord kommune
11/12/2018
SØKNADSFRIST: 17.12.2018 Vi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge i Åmot ved å jobbe i et godt faglig miljø, som ønsker å ta del i meningsfylte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver, og som ønsker å være med å videreutvikle våre tjenester for fremtiden. Vi lyser ut: 50% fast stilling som barnevernkonsulent fra 1.1.2019. Andel fast stilling  kan  øke til 100% grunnet interne forhold. 50% vikariat som barnevernkonsulent fra 1.1.2019 – 31.12.2019. Åmot kommune ligger i Østerdalen ca. 20 mil fra Oslo, ca. 30 mil fra Trondheim og ca. 3 mil fra Elverum. Tettstedet Rena er administrasjons-, handels- og servicesenter. Åmot kommune har visjonen «vilje til vekst» og er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og birkebeinerarrangementene. Kommunen har over 400 fast ansatte. Utover ordinære kommunale tilbud dekker kommunen en del spesialbehov i Sør-Østerdalen. Kommunen har gode arenaer for idrett og kulturliv samt gode muligheter for jakt, fiske og friluftsliv. Barneverntjenesten i Åmot kommune har 7,6 årsverk bestående av barnevernskonsulenter, merkantil, familieveileder og miljøarbeider i tillegg til leder. Barneverntjenesten er organisert som enhet under sektor for oppvekst. I vårt arbeid for barn og unge, ønsker vi å rette fokus på tilgjengelighet, god faglig kompetanse, effektive tiltak og tverrfaglig samarbeid opp mot familier, fosterhjem og andre samarbeidspartnere. Ønsker du å være en del av dette, så send oss din søknad. Stillingstype:  fast og vikariat Arbeidsoppgaver Barnevernkonsulenten skal utføre saksbehandlingsoppgaver etter barnevernloven. Barneverntjenesten jobber etter generalistmodellen, dvs. undersøkelse, tiltak og omsorgsarbeid. Kvalifikasjoner Minimum treårig høgskole; Barnevernspedagog, sosionom, psykologi eller annen relevant utdanning. Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. God dokumentasjonsevne og utvise høy grad av struktur og gjennomføringsevne. Sertifikat for personbil, må kunne disponere bil. Det er ønskelig med Erfaring fra barneverntjenesten 1.linje. Erfaring med traumesensitivt arbeid. Erfaring med veiledningsarbeid i familier. Relevant videre-/etterutdanning. Kompetanse i bruk av fagsystemet Familia. Vi ønsker oss en kollega som ønsker faglig utvikling har svært god relasjonskompetanse. liker teamjobbing, samtidig som du er selvstendig. utviser positivitet og tydelighet. har god forståelse av brukermedvirkning. utviser fleksibilitet i forhold til oppgaver. har gode samarbeidsevner. er ydmyk og skaper tillit. kan takle en arbeidsdag preget av uforutsigbarhet og høyt arbeidstempo. kan reflektere over egen praksis. arbeider selvstendig og kan fatte beslutninger. Personlig egnethet blir vektlagt i vesentlig grad. Politiattest må fremlegges før oppstart. Vi kan tilby Et engasjerende og trivelig arbeidsmiljø Elektronisk arkiv og svar ut tjeneste Mobilt barnevern Faglig og personlig utvikling gjennom ekstern sak/prosessveiledning og intern veiledning. Tjenestebil til felles bruk God pensjons- og forsikringsordning Åmot kommune er en IA-bedrift Lønn fastsettes etter tariff på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring. Annet  ​ Vår ref ​18/1163 ​Søknadsskjema ​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Elektronisk søknad via knappen "Søk nå" på denne siden.  Offentlig søkerliste Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson(er) Barnevernleder Gunhild Sunita Flaa tlf. 45 87 35 38 /  gunhild.sunita.flaa@amot.kommune.no   Fortrinnsrett ​ I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.
Åmot kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 28.12.2018 Det er ledig 80% vikariat for fagarbeidar/assistent i Tonning SFO for perioden 28.01.19 - 30.06.19 Arbeidsområde:  Stillinga vert knytt til Tonning skulefritidsordning   Kvalifikasjonar for stillinga: Ønskje om fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar men andre kan og søkje Personlege føresetnader, god samarbeidsevne og relevant praksis vert vektlagd  Vi kan tilby: Variert arbeid i eit positivt miljø   For stillinga gjeld: Tilsetting etter gjedande lover, tariffavtale og reglement Lønn etter tariff Den som vert tilsett må legge fram helse- og politiattest av ny dato  Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert)   Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktpersonar: Sissel Aabrek tlf:  57870605 Nøkkelord: Stryn banner
Stryn kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 07.01.2019 Avdelingsleiarstillingar i Bu- og miljøteneste 5.  Flora kommune er ein heimetenestekommune og bu og miljøtenesta vår er ein del av heimetenestane. Du blir ein del av vårt dyktige leiarteam som har fokus på utvikling, kompetanse og systematisk etisk refleksjon. Pleie og omsorgssjef blir din overordna leiar og du vil jobbe i eit leiarteam saman med 11 kollegaer. Arbeidsoppgåver Som avdelingsleiar blir du arkitekten for den avdelinga du skal leie, og du får vere med på å bygge framtidas Bu og miljøtenester, endre arbeidsmetodar og bygge eit godt og faglig sterkt arbeidsmiljø. Du er leiar og hovudansvarleg for god omdømmebygging av avdelinga di og har ansvar for at kvaliteten på tenester som skal utøvast til brukerane er gode og samsvarar med dei mål Flora kommune og omsorgstenesta har satt. I tillegg vil du ha ansvar for BPA prosjekt. Vi ynskjer deg som har lyst til å vere leiar! Og vi vil ha deg som: " ser" dine medarbeidarar og får kvar einskild til å føle seg verdsatt. er strukturert og tydeleg er ein god rollemodell og inspirerer andre til å bidra. liker endring og er god på å leie og inkludere dei tilsette. er fleksibel, kreativ og løysingsorientert liker å ha ansvar, tek ansvar og ansvarliggjer tilsette  Krav til kompetanse Kompetanse Minimim 3 årig relevant høgskuleutdanning. Du bør ha vidareutdanning innan leiing, og kompetanse på endringsleiing er ynskjeleg Du må ha god datakompetanse, og kunne tileigne deg bruk av våre fagsystem som er CosDoc, WebSak og MinVakt Økonomiansvar Avdelingsleiar skal ilag med fagleiar for økonomi utarbeide årsbudsjett for avdelinga og er ansvarleg for ei drift i balanse. Månadsrapportering til Pleie og omsorgssjef. Avdelinga  Eininga du skal ha ansvar for, er ein bustad med stort fokus på miljøarbeid. Det er 4 personer som bor i kvar sin leilighet i eininga. I tillegg er det fellesområde, kontorer, medisinrom og møterom i bygget. I arbeidet med å leie eininga er det viktig med fokus på faglighet, lovverk og etikk. Gode samarbeidsevner og brukarfokus vil vere viktig i ditt arbeid som leiar for eininga. Vi tilbyr Svært varierte arbeidsdagar der du i stor grad styrer eigen arbeidsdag. Godt fagleg miljø med bl.a. internundervisning. Vi legg til rette for meir leiarutdanning / kompetanseutvikling og systematisk etisk refleksjon for leiarar. Ved tilsetting må du fremlegge politiattest. God pensjonsordning i KLP og konkurransedyktige lønsvilkår. Elektronisk søknadsskjema finn du på www.flora.kommune.no Kontakter Navn: Ragnhild Olsen Holm Tittel: Pleie-og omsorgsjef E-post:  ragnhild.olsen.holm@flora.kommune.no Mobil: 99028739 Arbeid: 99028739
Flora kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 100 % stilling ved Vonheim barnehage i perioden 01.01.2019 - 31.07.2019. Beskrivelse av arbeidssted Vonheim barnehage består av fem avdelinger som er fordelt på to avdelinger med barn 1-2 år, en avdeling med barn 2-3 år og to avdelinger med barn 3 - 6 år. Hovedarbeidsområder Medansvar for å organisere og lede arbeidet på avdeling i samsvar med mål for enheten Bidra i planlegging og utøvelse av det pedagogiske arbeidet i samarbeid med pedagogisk leder Medansvar for veiledning av fagarbeidere og assistenter Medansvar for kontakt og samarbeid med foreldre/foresatte Bistå pedagogisk leder i utviklings- og endringsarbeid på avdelingen Ønskede kvalifikasjoner Godkjent utdanning som barnehagelærer Gjerne erfaring fra arbeid som barnehagelærer Faglig oppdatert og nytenkende Evne til å se den enkelte barns behov og forutsetninger for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet. Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kolleger Initiativrik og reflektert Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Marta Hage Tittel: Enhetsleder E-post:  marta.hage@rennebu.kommune.no Arbeid: 72428190
Rennebu kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Vikariat i 100 % stilling ledig i perioden 01.01.2019 - 31.07.2019.  Vikariat i 40 % stilling ledig i perioden 01.03.2019- 31.07.2019.  Beskrivelse av arbeidssted Vonheim barnehage består av fem avdelinger som er fordelt på to avdelinger med barn 1-2 år, en avdeling med barn 2-3 år og to avdelinger med barn 3 - 6 år. Hovedarbeidsområder Pedagogisk arbeid med barn og foreldre Deltakelse i utviklings- og endringsarbeid i barnehagen Ønskede kvalifikasjoner Fagbrev BUA Gjerne erfaring fra arbeid som barne- og ungdomsarbeider Faglig oppdatert og nytenkende Evne til å se den enkelte barns behov og forutsetninger for barnets egen del og i det sosiale fellesskapet. Ha gode samarbeidsevner med barn, foreldre og kolleger. Initiativrik og reflektert Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Marta Hage Tittel: Enhetsleder E-post:  marta.hage@rennebu.kommune.no Arbeid: 72428190
Rennebu kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 19.12.2018 Vikariat i 51,5 % stilling. Beskrivelse av arbeidssted Vikariat ved Rennebu sykehjem avd. kjøkken i perioden 01.01.2019- 10.09.2019 med arbeid i turnus som inkluderer helg. Stillingen videreføres i 44% i perioden 11.09.2019 - 31.12.2019. Rennebu sykehjem, avd kjøkken. Hovedarbeidsområder Tilberedning av mat. Ønskede kvalifikasjoner Kokk med fagbrev, arbeidserfaring og/ eller personlig egnethet kan kompensere for fagutdanning Beherske norsk muntlig og skriftlig Nytenkende og kreativ Evne til å skape gode relasjoner til medarbeidere og øvrige samarbeidspartnere Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Roy Arve Sitter Tittel: Fagleder E-post:  roy.sitter@rennebu.kommune.no Mobil: 90656782 Arbeid: 72402518 Navn: Malin Wassdahl Tittel: Leder pleie og omsorg E-post:  Malin.Wassdahl@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402521
Rennebu kommune
10/12/2018
SØKNADSFRIST: 19.12.2018 53 % fast stilling vernepleier fra 01.02.2019.  98 % vikariat i perioden 01.02.2019 til 01.02.2020.  Turnus med arbeid hver 3. helg for begge stillingene.  Vi søker Vernepleiere i disse to stillingene. Det må presiseres hvilke stillinger du søker på i søknaden. Beskrivelse av arbeidssted Arbeidssted p.t Joveien. Hovedarbeidsområder Tilrettelegging og oppfølging av bruker. Målrettet miljøarbeid. Aktivisering. Ønskede kvalifikasjoner Fortrinnsvis vernepleierutdanning, eller annen 3 årig utdannelse med helse- og sosialfaglig bakgrunn. Beherske norsk skriftlig og muntlig. Evnen til å skape gode relasjoner til medarbeidere, brukere, pårørende og øvrige samarbeidspartnere. Relevant erfaring med målrettet miljøarbeid fra lignende arbeid. Svømmedyktig. Nøkkelverdier Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Vaare-noekkelverdier   Vi tilbyr Varierte arbeidsoppgaver og muligheter for kompetanseheving  Lønn etter avtaleverk God pensjons- og forsikringsordning Politiattest Stillingen krever politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig.  Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på din e-post adresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål ta kontakt med Servicetorget tlf 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontakter Navn: Hanne Kristin Rise Tittel: Leder tjenesten for funksjonshemmede E-post:  hanne.rise@rennebu.kommune.no Arbeid: 72402510 
Rennebu kommune