2008 - 2020
12 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

19/01/2021
  SØKNADSFRIST: 01.02.2021 Ved avdeling vedlikehold har vi ledig stilling som Vedlikeholdsleder Elektro. Vedlikeholdsgruppen omfatter for tiden vedlikeholdsleder og 6 fagarbeidere. Som en følge av en pågående organisasjonstilpasning og forbedringsprosess vil vedlikeholdsleder elektro antagelig bli tillagt ledelse av ingeniører/teknikere for å kunne forestå vedlikeholdsoppgaver fra prosjektering / planlegging til utførelse. Som en del av vedlikeholdsorganisasjonen i Sira-Kvina kraftselskap har elektroverkstedet ansvar for og deltakelse i krevende oppgaver med nyanlegg og prosjekt i tillegg til vedlikehold. Vi leverer tjenester til de tre kraftverksgruppene samt til prosjekt og eksternt tjenestesalg til bla AE Nett og Statnett. Arbeidsoppgaver Daglig ledelse med personalansvar for avdelingens medarbeidere. Dette omfatter ansvar for at HMS og kvalitetskrav oppfylles og utvikles. Vedlikeholdsleder skal sørge for gjennomføring av rutiner og prosedyrer som sikrer at arbeid som utføres tilfredsstiller lover, myndighetskrav og interne krav. Revisjons- og driftsoppgaver skal planlegges og tilgjengelige ressurser må koordineres på best mulig måte. Det stilles også høye krav til fleksibilitet på verkstedet. Kvalifikasjoner Det er ønskelig med utdanning på bachelornivå. Annen utdanning vurderes også. Relevant fagbrev Praksis fra kraftverk eller tilsvarende arbeid. Personlige egenskaper Vi søker en person som er ryddig, strukturert, fleksibel og målbevisst, med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og har evnen til å lede og motivere medarbeidere, samt gode tverrfaglige samarbeidsevner.  Vi tilbyr Lønn etter avtale Gode pensjons- og forsikringsordninger Bedriftshytter og andre velferdsordninger OBS!: Kraftbransjen er underlagt eget regelverk om bakgrunnssjekk av alle ansatte. Personopplysninger behandles i henhold til lovverket. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i vår rekrutteringsprosess. Søknadsfrist: 01.02.21 Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til Vedlikeholdssjef Jarle Larsen, mob. 48992688. SØK PÅ STILLINGEN (Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem)  
Sira-Kvina Kraftselskap
19/01/2021
SØKNADSFRIST: 28.01.2021 Sira-Kvina kraftselskap er inne i en spennende fase med digitalisering og mange større prosjekter. Vi har nå ledig en stilling som ingeniør telekommunikasjon i kraftselskapets IKT-gruppe. IKT-gruppen består av fagområdene IT og telematikk, og har for tiden 7 medarbeidere. Gruppen har ansvar for å drifte og videreutvikle selskapets IKT-infrastruktur på en sikker og fremtidsrettet måte, og være en rådgivende funksjon for andre fagområder innenfor IKT-området. Arbeidsoppgaver Ansvarsområdet er planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystem. Stillingen vil jobbe spesielt mot systemer for datatrafikk, WiFi, driftstelefoni, driftsradio og fjernkontroll. Sambandet består av optiske- og radiobaserte transmisjonssystemer og dekker alle kraftselskapets anlegg. Planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystemer Delta i overvåking, feilsøking og feilretting av IKT-infrastruktur. Følge opp og koordinere bestillinger mellom organisasjonen og strategiske samarbeidspartnere. Utføre rutineoppgaver innen IKT-drift. Stilingen rapporterer til IKT-leder. Kvalifikasjoner Vi ser etter en kandidat med bachelorgrad innen relevant retning, gjerne med erfaring innen fagfeltet. Annen utdanning vil også vurderes.  Personlige egenskaper Det legges vekt på: Utdannelse og praksis Vilje til opplæring/kompetansebygging. Evne til å jobbe selvstendig og strukturert Serviceinnstilt og imøtekommende. Samarbeidsevne og fleksibilitet for å sikre et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr Lønn etter avtale. Gode forsikrings- og velferdsordninger. Firmabolig kan stilles til disposisjon. Vi tilbyr en stilling med mange spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og profesjonelt miljø, med konkurransedyktige betingelser og med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Søknadsfrist: 28.01.21 Spørsmål vedrørende stillingene kan rettes til IKT-leder Morten Ovedal, mob. 906 33 271. SØK PÅ STILLINGEN (Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem)
Sira-Kvina Kraftselskap
19/01/2021
  SØKNADSFRIST: 28.01.2021 Sira-Kvina kraftselskap er inne i en spennende fase med digitalisering og mange større prosjekter. Vi har nå ledig en stilling som fagleder telekommunikasjon i kraftselskapets IKT-gruppe. IKT-gruppen består av fagområdene IT og telematikk, og har for tiden 7 medarbeidere. Gruppen har ansvar for å drifte og videreutvikle selskapets IKT-infrastruktur på en sikker og fremtidsrettet måte, og være en rådgivende funksjon for andre fagområder innenfor IKT-området. Ansvars- og arbeidsoppgaver for fagansvarlig telekommunikasjon er: Ansvarsområdet er planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystem. Sambandet består av optiske- og radiobaserte transmisjonssystemer og dekker alle kraftselskapets anlegg. Stillingen vil ha fagansvaret for systemer for datatrafikk, trådløse kommunikasjonssystemer, driftstelefoni, driftsradio og fjernkontroll løsninger. Stillingen vil også være bedriftens EKOM ansvarlig, og ha ansvar for at systemer innenfor fagområdet følger eksterne og interne krav. Stillingen vil også administrere leieavtaler innen fagområdet, og være kontaktperson med eksterne samarbeidspartnere. Overordnet fagansvar for fagområdet telematikk EKOM ansvarlig Kommunikasjonsløsninger for datainnsamling Planlegging og drift av kraftselskapets interne sambandssystemer Delta i overvåking, feilsøking og feilretting av IKT-infrastruktur. Følge opp og koordinere bestillinger mellom organisasjonen og strategiske samarbeidspartnere. Utføre rutineoppgaver innen IKT-drift. Stillingen rapporterer til IKT-leder. Det legges vekt på: Utdannelse og praksis Vilje til opplæring/kompetansebygging. Evne til å jobbe selvstendig og strukturert Serviceinnstilt og imøtekommende. Samarbeidsevne og fleksibilitet for å sikre et godt arbeidsmiljø. Bakgrunn og erfaring Vi ser etter en kandidat med bachelorgrad innen relevant retning, gjerne med erfaring innen fagfeltet. Annen utdanning vil også vurderes.  Vi tilbyr  Lønn etter avtale. Gode forsikringsordninger. Bedriftshytter og andre velferdsordninger. Firmabolig kan stilles til disposisjon. Vi tilbyr en stilling med mange spennende arbeidsoppgaver i et hyggelig, uformelt og profesjonelt miljø, med konkurransedyktige betingelser og med gode faglige og personlige utviklingsmuligheter. Kontakt For spørsmål eller uforpliktende prat, kontakt Morten Ovedal: 906 33 271 /mail:  mo@sirakvina.no . Søknadsfrist: 28.01.21 SØK PÅ STILLINGEN (Vi mottar kun søknader via vårt rekrutteringssystem).
Sira-Kvina Kraftselskap
19/01/2021
SØKNADSFRIST: 31.01.2021 ARBEIDSSTED: Bergen Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 stillinger som høyskolelektor innen regnskap ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Stillingen  er knyttet til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Institutt for økonomi og administrasjon, og fagområdet regnskap. Det kan være aktuelt å ansette i 50% stilling. Arbeidsstedet vil være Bergen.  Ansvars- og arbeidsområde: Den som blir ansatt i stillingen skal undervise på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, og undervise i fag som finansregnskap med analyse og fordypningskurs i regnskap. Til stillingen ligger også arbeidsoppgaver knyttet til veiledning av studenter ved skriving av bacheloroppgaver, og fagutvikling knyttet til fagområdet regnskap. Kvalifikasjoner: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)    Formell utdanning og kompetanse: Vi søker en person som har solid teoretisk og praktisk kompetanse innenfor finansregnskap. For ansettelse som høyskolelektor er kravet til formell utdanning mastergrad. Typisk relevant mastergrad er mastergrad innenfor regnskap og revisjon, men også andre profiler kan være aktuelle.  Pedagogisk erfaring, eksempelvis fra undervisning, kursvirksomhet eller bedriftsinterne opplæringsprogrammer, vil være en fordel, men er ikke påkrevd for å søke stillingen. Dersom søkeren har relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, må dette dokumenteres. Søkere som ikke har slik kompetanse, må delta på kurs i høgskolepedagogikk i regi av Høgskolen innen to år fra tilsettingsdatoen. Kandidaten må ha god kompetanse på norsk regnskapsregulering. Det er en fordel om kandidaten har kjennskap til norske skatteregler og til regulering av regnskapsførerprofesjonen. Det kreves videre relevant og allsidig arbeidserfaring innenfor fagområdet finansregnskap, for eksempel som utøvende statsautorisert revisor, eller i annen stilling i revisjons- eller regnskapsbransjen eller fra utøvelse som controller. God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, og interesse for undervisning tillegges vekt. Undervisningsspråket er norsk. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til å ta initiativ og engasjement.   Hvordan søke på stillingen? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp.  Dersom vitnemålene, karakterutskriftene eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller på engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen. Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling Mulighet for trening i arbeidstiden Stillingen blir lønnet etter Statens lønsregulativ i stillingskode  1008 høyskolelektor Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Generell informasjon: Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.  Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet: 1) Assisterende instituttleder Nina Paarup Michelsen tlf: 55 58 55 94 Samspill, bærekraft og nyskaping  Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør. Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil.  Les mer på våre hjemmesider. ( http://www.hvl.no/ )   Om arbeidsgiveren  Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram ansvarlig innovasjon og regional utvikling som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet. Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogram.
Høgskulen på Vestlandet
19/01/2021
SØKNADSFRIST: 31.01.2021 ARBEIDSSTED: Bergen Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig inntil 2 faste stillinger som høyskolelektor innen bedriftsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Stillingen som høyskolelektor er knyttet til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Institutt for økonomi og administrasjon, og fagområdet bedriftsøkonomi. Arbeidsstedet vil være Bergen. Ansvars- og arbeidsområde: Den som blir ansatt i stillingen skal undervise på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, i fag som økonomisk styring, økonomisk analyse og investering og finansiering. Til stillingen tilligger også arbeidsoppgaver knyttet til veiledning av studenter ved skriving av bacheloroppgaver, og faglig utvikling av fagområdet bedriftsøkonomi. Kvalifikasjoner: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)    Formell utdanning og kompetanse: Vi søker en person som har solid teoretisk og praktisk kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og som har utpregede analytiske evner. For ansettelse som høyskolelektor er kravet til formell utdanning mastergrad. Typisk relevant mastergrad er mastergrad innenfor økonomisk styring, men også andre profiler kan være aktuelle. Det kreves videre relevant og allsidig arbeidserfaring innenfor fagområdet bedriftsøkonomi, for eksempel gjennom utøvelse av stilling som controller, økonomimedarbeider eller konsulent. Utdanningsfaglig kompetanse er et krav for stillingen. For stilling som høskolelektor skal relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning dokumenteres. Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse. God formidlingsevne, både skriftlig og muntlig, og interesse for undervisning tillegges vekt. Undervisningsspråket er norsk. Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, fleksibilitet, evne til å ta initiativ og engasjement.  Det kan være aktuelt å tilsette i 50% stilling. Hvordan søke på stillingen? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp.  Dersom vitnemålene, karakterutskriftene eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller på engelsk, må søker selv laste opp attesterte oversettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen. Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling Mulighet for trening i arbeidstiden Stillingen som høyskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1008. Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Generell informasjon: Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge. Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.  Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet: Assisterende instituttleder Nina Paarup Michelsen tlf: 55 58 55 94 Samspill, bærekraft og nyskaping  Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør. Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil.  Les mer på våre hjemmesider. (http://www.hvl.no/) Video: https://youtu.be/z-Py_In-Eyg  ( https://youtu.be/z-Py_In-Eyg )   Om arbeidsgiveren  Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og tre masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram  a nsvarlig innovasjon og regional utvikling  som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet. Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogram.
Høgskulen på Vestlandet
14/01/2021
SØKNADSFRIST: 20.01.2021 Om stillingen Vi søker lege i spesialisering (LIS) ( obs: forlenget søknadsfrist fra første utlysning i des 2020)  Blå Kors Borgestadklinikken er godkjent for spesialiteten rus- og avhengighetsmedisin. 100 % fast stilling Arbeidssted; avdeling Skien og avdeling Borgestad LIS på Borgestadklinikken Som LIS hos oss har du en arbeidsrotasjon innenfor seksjon for rus og psykiske lidelser (ROP-TSB), seksjon for gravide, seksjon for familier, seksjoner behandling Skien og Borgestad, poliklinikken, samt vår integrerte avrusningspost. Stillingen innebærer samarbeid med fastleger og annet helsepersonell. Klinikken har 6 overleger og 3 LIS-leger ansatt. Legene ved klinikken er en viktig del av et tverrfaglig team rundt pasientene. Det er for tiden 4-delt forvakt (hjemmevakt). Arbeidsoppgaver  Utfører utredning, diagnostisering og behandling Deltar i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt Følger utdanningsforløp med undervisning og veiledning Deltar i forvaktsordning Kvalifikasjonskrav Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og gode kommunikasjonsevner Personlig egnethet vektlegges Beherske norsk språk muntlig og skriftlig Leger med spesiell interesse for fagfeltet oppfordres til å søke Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnustjeneste/ LIS1  Vi tilbyr Et godt og faglig engasjert arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn Intern og ekstern undervisning innenfor fagfeltet rus- og avhengighetsmedisin Veiledning av erfarne overleger God pensjonsordning Generell informasjon Arbeidssted: Avdeling Borgestad/avdeling Skien Søknadsfrist: 20. januar 2021( obs forlenget frist fra 1.gangs utlysning desember 2020) Ytterligere informasjon ved: Klinikkoverlege Yngvar Thorjussen: yngvar.thorjussen@borgestadklinikken.no   (tlf: 934 22 556) eller overlege Inger Margrete Hageberg: inger.hageberg@borgestadklinikken.no   (tlf: 924 39 543) Søk via søknadsportal på denne side For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.
Blå Kors Borgestadklinikken
13/01/2021
SØKNADSFRIST: 10.01.2021 Liker du å være ute i felt? Kjenner du reindriften og kan nordsamisk? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Kautokeino! Om stillingen/Arbeidsoppgaver Liker du å være ute i felt? Kjenner du reindriften og kan nordsamisk? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Kautokeino! Som rådgiver på reindriftsavdelingen, skal du jobbe med saksbehandling etter reindriftsloven og regelverk knyttet til oppfølging av reindriftsavtalen. Du skal utrede og lede prosjekter knyttet til ressursforvaltning og næringsutvikling i reindriften. Du skal veilede næringen, utføre kontroller og befaringer i felt og lede og gjennomføre reintellinger. Vi forventer at du har gode kommunikasjonsferdigheter og kan samhandle med næringen og andre aktører også under vanskelige arbeidsforhold. Du må kunne jobbe i team med folk med ulik faglig bakgrunn og være komfortabel med å samarbeide med kollegaer og andre digitalt. Du må også regne med en del reising i denne jobben - en flott måte å bli kjent med fylket vårt på.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du ha bachelorgrad i reindrift, naturforvaltning, næringsutvikling eller samfunnsfag. Kortere utdanning kan unntaksvis kompenseres med lang arbeidserfaring og god kompetanse snakke nordsamisk og ha relevant felterfaring kjenne reindriften og ha erfaring fra / kjennskap til offentlig forvaltning beherske norsk godt både skriftlig og muntlig førerkort klasse B, BE, S og T Vi ønsker at du behersker nordsamisk skriftlig har erfaring med å jobbe i team har erfaring med prosjektledelsehar erfaring med konflikthåndtering/mekling har kunnskap om samiske reinmerker / kan reinmerker  har dronepilotutdannelse  Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos os Vi tilbyr Samisk er et viktig språk, og kompetanse innenfor dette ønsker Fylkesmannen å anerkjenne. Denne stillingen har derfor startlønn som rådgiver i kode 1434 fra kroner 500 000,- til kroner 570 000,- brutto per år.  Seniorrådgiver i kode 1364, tilbyr vi fra 535 200,- til kroner 643 000,- kroner i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.   Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Her får du også vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur.   I Kautokeino er det kort vei til flott turterreng og kommunen har tilrettelagt for et variert friluftsliv for sine innbyggere. Det finnes flere lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.  Les mer om Kautokeino på kommunens nettsider .   Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale.  Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sunna Marie Pentha på telefon 918 56 726 eller seksjonsleder Kurt Sara på telefon 476 00 044.   Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.    Arbeidssted Fylkesmannens kontorsted i Kautokeino
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
12/01/2021
SØKNADSFRIST: 29.01.2021 TINE Meieriet Verdal ligger på Ørin Industriområde i Verdal kommune. Meieriet driver produksjon av Jarlsberg®, Norvegia®, Gräddost, Cheddar, Smør, Bremykt og pulver fra myse som eksporteres til kunder over hele verden.  Anlegget produserer ca.10 000 tonn hvitost, 3000 tonn Smør, 6000 tonn Bremykt og 11000 tonn pulver av myse per år. Antall ansatte ved meieriet er 130 . Stillingen som forbedringsrådgiver rapporterer til Forbedringssjef og er en stilling i en stab på tre rådgivere. Overordnet mål i stillingen er å støtte helhetlig og målrettet forbedrings- og kvalitetsarbeid på meieriet, støtte etterlevelse av produktspesifikasjoner mht. prosess, parametere, rutiner og metode på meieriet.   Ved ansettelse vil det legges vekt på prosesskompetanse og kompetanse / erfaring med prosjektledelse. Arbeidsoppgaver Støtte Forbedringssjef med å gjennomføre tiltak for effektivisering og kontinuerlig forbedring av driften, utslipp og ytre miljø Bistå forbedringsgruppene og støtte arbeidet i forbedringsprosjektene på anlegget Utføre analyser og følge opp resultatforbedringer på anlegget Trene og coache medarbeidere og ledere i forbedringsarbeid Støtte anlegget i å jobbe med å ta ut variasjon i alle ledd gjennom blant annet statistisk prosesskontroll (SPC) Bistå med implementering av prosessinstrukser Bistå med risikokartlegging Tilrettelegge for tilsyn og revisjoner, samt kvalitetssikre oppfølging og lukking av avvik Bistå i forbindelse med beredskap, sikre evaluering og horisontal lukking Følge opp kunde- og forbrukerreklamasjoner samt sikre avvikshåndtering Støtte linja med etterlevelse og kontrollere bruk av TINEs styringssystem  Kvalifikasjoner Bachelorutdannelse. Manglende formell utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring. Personlige egenskaper Selvstendig, proaktiv og med gode samarbeidsevner Analytisk og evne til å se helhet Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig Utadvendt, positiv og løsningsorientert Effektiv og stor arbeidskapasitet Tydelig, engasjert og fremtidsrettet Evne til å motivere medarbeidere og ledere Stor gjennomføringskraft Forbedringsfokusert Strukturert Mulighetsskaper Vi tilbyr Utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagmiljø i utvikling. TINE har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Finner du stillingen interessant? Ta gjerne kontakt med Forbedringssjef Arve Agle tlf. 41324691 for en uforpliktende og konfidensiell prat, eller søk i dag ved å sende søknad og CV via vårt elektroniske rekrutteringssystem. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk  I forkant av ansettelse vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk for å verifisere opplysninger som fremgår av CV og tilgjengelig dokumentasjon. Bakgrunnssjekken er tilpasset stillingens karakter og gjennomføres etter samtykke fra aktuelle søkere. Nærmere informasjon vil bli gitt.
TINE SA
11/01/2021
SØKNADSFRIST: 20.01.2021 Reindriftsavdelingen  har 17 medarbeidere fordelt på fem kontorer Troms og FInnmark: Karasjok, Kautokeino, Andselv, Vadsø og Tromsø.  Vi er regional statlig forvaltningsmyndighet med førstelinjeansvar for reindriften i fylket og jobber for at de reindriftspolitiske målene om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft skal nås. Oppgavene våre er hjemlet i reindriftsloven eller regelverk knyttet til de årlige reindriftsavtalene som inngås mellom staten (ved Landbruks- og matdepartementet) og reindriftens næringsorganisasjon Norske Reindriftsamers Landsforbund. Statsforvalteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Vi skal også bidra til et godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Viktige samarbeidspartnere innenfor reindriftsområdet er kommunene, fylkeskommunen, Sametinget, regionale tilsyns- og oppsynsmyndigheter, forsknings- og utviklingsorganisasjoner og næringsorganisasjoner.  Liker du å være ute i felt? Kjenner du reindriften og kan nordsamisk? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Kautokeino! Om stillingen/Arbeidsoppgaver Liker du å være ute i felt? Kjenner du reindriften og kan nordsamisk? Har du erfaring fra offentlig forvaltning? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Kautokeino! Som rådgiver på reindriftsavdelingen, skal du jobbe med saksbehandling etter reindriftsloven og regelverk knyttet til oppfølging av reindriftsavtalen. Du skal utrede og lede prosjekter knyttet til ressursforvaltning og næringsutvikling i reindriften. Du skal veilede næringen, utføre kontroller og befaringer i felt og lede og gjennomføre reintellinger. Vi forventer at du har gode kommunikasjonsferdigheter og kan samhandle med næringen og andre aktører også under vanskelige arbeidsforhold. Du må kunne jobbe i team med folk med ulik faglig bakgrunn og være komfortabel med å samarbeide med kollegaer og andre digitalt. Du må også regne med en del reising i denne jobben - en flott måte å bli kjent med fylket vårt på.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du ha bachelorgrad i reindrift, naturforvaltning, næringsutvikling eller samfunnsfag. Kortere utdanning kan unntaksvis kompenseres med lang arbeidserfaring og god kompetanse snakke nordsamisk og ha relevant felterfaring kjenne reindriften og ha erfaring fra / kjennskap til offentlig forvaltning beherske norsk godt både skriftlig og muntlig førerkort klasse B, BE, S og T Vi ønsker at du behersker nordsamisk skriftlig har erfaring med å jobbe i team har erfaring med prosjektledelse har erfaring med konflikthåndtering/mekling har kunnskap om samiske reinmerker / kan reinmerker  har dronepilotutdannelse  Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Samisk er et viktig språk, og kompetanse innenfor dette ønsker Statsforvalteren å anerkjenne. Denne stillingen har derfor startlønn som rådgiver i kode 1434 fra kroner 500 000,- til kroner 570 000,- brutto per år.  Seniorrådgiver i kode 1364, tilbyr vi fra 535 200,- til kroner 643 000,- kroner i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.   Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Her får du også vill og vakker Troms- og Finnmarksnatur.   I Kautokeino er det kort vei til flott turterreng og kommunen har tilrettelagt for et variert friluftsliv for sine innbyggere. Det finnes flere lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.  Les mer om Kautokeino på kommunens nettsider .   Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale.  Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sunna Marie Pentha på telefon 918 56 726 eller seksjonsleder Kurt Sara på telefon 476 00 044.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.   
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
11/01/2021
SØKNADSFRIST: 20.01.2021 Reindriftsavdelingen  har 17 medarbeidere fordelt på fem kontorer  Troms og Finnmark: Karasjok, Kautokeino, Andselv, Vadsø og Tromsø.  Vi er regional statlig forvaltningsmyndighet med førstelinjeansvar for reindriften i fylket og jobber for at de reindriftspolitiske målene om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft skal nås. Oppgavene våre er hjemlet i reindriftsloven eller regelverk knyttet til de årlige reindriftsavtalene som inngås mellom staten (ved Landbruks- og matdepartementet) og reindriftens næringsorganisasjon Norske Reindriftsamers Landsforbund. Statsforvalteren skal bidra til å samordne, forenkle og effektivisere den statlige virksomheten i fylket. Vi skal også bidra til et godt samarbeid mellom de ulike aktørene. Viktige samarbeidspartnere innenfor reindriftsområdet er kommunene, fylkeskommunen, Sametinget, regionale tilsyns- og oppsynsmyndigheter, forsknings- og utviklingsorganisasjoner og næringsorganisasjoner.  Ønsker du å bidra til en bærekraftig forvaltning og utvikling av reindriften i Troms og Finnmark? Er du en ressursforvalter, naturforvalter eller biolog? Eller har du kanskje en master i reindrift eller næringsutvikling? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Tromsø eller på Andselv. Om stillingen Ønsker du å bidra til en bærekraftig forvaltning og utvikling av reindriften i Troms og Finnmark? Er du en ressursforvalter, naturforvalter eller biolog? Eller har du kanskje en master i reindrift eller næringsutvikling? Da er kanskje du personen vi søker etter til vårt kontor i Tromsø eller på Andselv. Vi har en stilling ledig der du kan få jobbe med saksutredninger og andre oppgaver knyttet til ressursforvaltning og næringsutvikling i reindriften. Du skal behandle saker etter reindriftsloven, jobbe med veiledning av næringen om produksjon og lønnsomhet i reindriften. Du skal lede oppdrag/prosjekter innen ressursforvaltning og naturforvaltning og samarbeide med andre avdelinger og fagmiljøer om våre oppdrag innen natur-/areal og ressursforvaltning og næringsutvikling. Du må være komfortabel med å samarbeide med kollegaer og andre digitalt. Det kan også bli noe befaringer og kontrolloppdrag i felt i denne jobben.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du ha master i reindrift, næringsutvikling, biologi/økologi, naturforvaltning eller ressursforvaltning beherske norsk og engelsk godt både skriftlig og muntlig  ha førerkort klasse B, BE, S og T Vi ønsker at du har samisk språk- og kulturkompetanse erfaring med å jobbe i team og prosjektledelse erfaring fra offentlig forvaltning erfaring med beitegransking Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr - lønn som rådgiver i kode 1434 fra 490 000,- kroner til 570 000,- kroner eller som seniorrådgiver i kode 1364 fra 535 200,- kroner til 643 000 ,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner .  Prøvetiden er seks måneder.   - hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Kontorsted: Andselv i indre Troms og i nærhet til storslått natur med gode muligheter for et variert friluftsliv, eller i Tromsø som byr på byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Sunna Marie Pentha på telefon 918 56 726 eller seksjonsleder Kurt Sara på telefon 476 00 044.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her . Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.   Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark