2008 - 2020
12 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

11/08/2020
SØKNADSFRIST: 28.08.2020 Vi ønsker å blir enda bedre og samtidig styrke vår stab og søker med dette tanntekniker i 100% fast stilling!  Vi kan tilby: Konkuransedyktig lønn Moderne maskinpark Gratis parkering Gode lokaliteter i Åsane i Bergen Kantine Litt om oss:   Vi er pr. nå  4 faste tannteknikere Vi var 20 år i februar nå i år Vi er langt fremme på CAMCAD og jobber mye digitalt på flere plattformer Vi har et godt arbeidsmiljø  Søknaden sendes pr e-post til ttlab@ttlab.no  eller pr post til TTLAB AS, Eidsvågbakken 1, 5105 Eidsvåg i Åsane innen 28.08.2020 . Søknader vil selvfølgelig bli behandlet 100% konfidensielt. Har du spørsmål om stillingen? Kontakt Torbjørn Gjesteland på telefon 92444238.
TT LAB AS
11/08/2020
SØKNADSFRIST: 30.08.2020 Vi har en ledig stilling som spesialrådgiver, og ser etter deg som har helse- eller sosialfaglig utdanning, gjerne jordmor eller helsesykepleier med masterutdanning. Denne stillingen er spesielt rettet mot tidlig innsats knyttet til risikofylt rusmiddelbruk blant gravide og småbarnsforeldre. Arbeidsoppgavene er i hovedsak undervisning og veiledning for ansatte som jobber med tidlig innsats i kommunene, bl.a. via opplæringsprogrammet  Tidlig Inn.  Stillingen kan også bli tillagt oppgaver knyttet til å bistå kommunene med  Bedre tverrfaglig samarbeid. Arbeidsoppgaver Være drøftingspartner og veileder for kommunene, og bidra til tjenesteutvikling på det aktuelle fagområdet Undervise og veilede om ulike faglige tema og konkrete metoder som er relevante for ansatte som jobber med tidlig innsats Planlegge, koordinere og gjennomføre ulike satsinger i samarbeid med målgruppene, andre kompetansemiljøer og brukerorganisasjoner Bidra til digital formidling gjennom blant annet undervisningsvideoer og artikler til våre publiseringskanaler Den som ansettes vil inngå i ulike interne arbeidsgrupper og i regionale og nasjonale nettverk. Innholdet i stillingen vil kunne endre seg i tråd med endringer i interne behov, og/eller i oppdraget fra Helsedirektoratet. Det forventes at den som tilsettes bidrar aktivt til at KoRus Sør sine samlede oppgaver utføres. Stillingen innebærer reiseaktivitet. Kvalifikasjonskrav Vi ønsker søkere med helse- eller sosialfaglig utdanning, gjerne jordmor/helsesykepleier. Den som tilsettes bør ha utdanning på mastergrads-/hovedfagsnivå. I tillegg ønsker vi at du har: Erfaring fra klinisk arbeid med barn og unge Kunnskap om fagfeltet og kommunesektoren Prosjektledererfaring Erfaring fra utviklingsarbeid Interesse for familie- og generasjonsperspektivet God muntlig og skriftlig formidlingsevne Personlige egenskaper Initiativrik og resultatorientert God gjennomføringsevne Gode samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig Strategisk, systematisk, målrettet og fleksibel Engasjert og ha evne til utvikling og omstilling Vi tilbyr Trivelige og kunnskapsrike kolleger Varierte og interessante arbeidsoppgaver Faglig oppfølging, og gode muligheter for faglig utvikling Konkurransedyktig lønn Gode pensjons- og forsikringsordninger Generell informasjon Arbeidssted: Kongensgate 33, 3717 Skien Kontaktinfo: -Virksomhetsleder Anne-Cathrine Utsigt -Mobilnr: 952 12 352 -Mail:  anne-cathrine.utsigt@korus-sor.no Søknadsfrist: 30. august 2020 Søknad, CV og relevante vedlegg sendes via lenke på denne siden For spørsmål om elektronisk utfylling av søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf. 75 54 22 20.  
KoRus Sør | Blå Kors Borgestadklinikken
17/07/2020
SØKNADSFRIST: 07.08.2020 Dersom du er opptatt av å sikre rettsikkerheten for personer med utviklingshemming, kan dette være en stilling for deg. Om stillingen og arbeidsoppgaver  Vi søker en engasjert person med helse- og omsorgsfaglig bakgrunn til vår helse- og sosialavdeling. Hos oss får du 44 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Stillingen er knyttet til helse- og omsorgsseksjonen. Vi arbeider for alle innbyggerne i Troms og Finnmark og har ansvar knyttet til helse- og omsorgstjenester fra mors liv til livets slutt. Arbeidet vårt er utadrettet og variert. Vi arbeider i knutepunktet mellom sentrale helsemyndigheter og aktørene i helse- og omsorgstjenesten som kommuner, helseforetak og private. Arbeidet preges av tverrfaglighet. Vi som arbeider i helse- og omsorgsseksjonen, er autorisert helsepersonell med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn og jurister. Selv om vi har det travelt, har vi det artig sammen. Vi har et godt arbeidsmiljø. Du skal bidra med helse- og omsorgsfaglige vurderinger på seksjonens saksbehandlingsområde innen fagområdet kap. 9 i helse og omsorgsloven. (Bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemming, stedlige tilsyn og habiliteringsområdet). Vi bidrar til å iverksette nasjonal politikk, som sektormyndighet.  Dette gjøres gjennom tilskuddsforvaltning, dialog, opplæring og råd og veiledning til helse- og omsorgstjenestene i Troms og Finnmark. Vi er også rettsikkerhetsmyndighet.  Kontorsted for denne stillingen er Vadsø. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du ha:  minimum bachelor i vernepleie, annen treårig høgskole/universitetsutdanning innen helse og omsorg kan også være aktuell autorisasjon som helsepersonell relevant yrkeserfaring god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk gode samarbeidsevner og kunne jobbe selvstendig Vi ønsker at du har: digital kompetanse god og helhetlig forståelse av helse- og omsorgstjenesten kjennskap til offentlig forvaltning kjennskap til Troms og Finnmark, gjerne knyttet til helse- og omsorgstjenester til samisk befolkning  For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring. Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, med årslønn fra 490 000,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55-70), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder. Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Vadsø på  vds .-bloggen. Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med fylkeslege/ helse- og sosialdirektør Anne Grethe Olsen på telefon 78 95 03 99 eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48/ 906 64 488. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Vi tar kontakt med deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta deg fra søkerlisten.  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
09/07/2020
SØKNADSFRIST: 11.08.2020 Vi søker en godt motivert bedriftsrådgiver som vil jobbe med bankens SMB bedrifter og landbrukskunder i Lillehammerregionen. Vi søker deg som trives godt med en utadrettet, kundefokusert arbeidshverdag, der du får god bruk for din forretningsforståelse og gode relasjonelle egenskaper. Du har stor interesse for det lokale næringslivet i regionen og god forståelse for de utviklingstrekk og trender som påvirker utviklingen lokalt. Du vil ta ansvar for egen kundeportefølje bestående av kunder fra ulike bransjer, og oppgavene vil være relatert til innsalg til nye kunder og videreutvikling av eksisterende kundeportefølje. Du vil bli en del av et større kompetent fagmiljø som jobber løsningsorientert, setter kundens behov i sentrum og ser etter nye forretningsmuligheter. Du vil ha hele kundeansvaret med mulighet til å koble på relevante fagspesialister for å finne gode løsninger som skaper verdi for kundene og bidrar til at både kundene og banken når sine mål. Arbeidsoppgaver Ansvar for og utvikling av egen kundeportefølje bestående av SMB kunder i regionen. Saksutredning med kredittvurderinger og analyser, utarbeidelse av kreditsaker for egen eller høyere beslutning. Bidra til verdiskaping for våre kunder sammen med bankens øvrige produktområder og datterselskap. Bygge relasjoner til eksisterende og nye kunder for å styrke bankens posisjon. Bidra til å bygge bankens merkevare i regionen Kvalifikasjoner Relasjonsskapende, du liker å ha kontakt med mennesker og tar initiativ for å bygge relasjoner. God forretningsforståelse, selvdreven, resultatorientert og med god gjennomføringsevne. God regnskapsforståelse, analytisk og strukturert med erfaring i bruk av modellverktøy. Digital kompetanse/interesse for digitale løsninger slik at du kan guide kundene i bruk av våre digitale løsninger. Relevant erfaring fra for eksempel finansvirksomhet, revisjon eller annen næringsvirksomhet. God kjennskap til næringslivet i regionen. Personlige egenskaper Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner. Liker å ta initiativ, glad i folk. Tillitsskapende, relasjonsskapende og kundeorientert. Lagspiller med godt og stabilt humør.   Utdanning Bachelorgrad/Diplom (3-årig) Mastergrad/Hovedfag Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Godt arbeidsmiljø. Konkurransedyktige betingelser. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Geir Inge Brelin Stillingstittel: regionbanksjef Telefon: 476 82 864
SpareBank 1 Østlandet
09/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.10.2020 Om stillinga Ved Høgskulen i Volda er det ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat knytt til mastergraden Kulturmøte.  Doktorgradsprosjektet skal vere retta mot fagfeltet religion og/eller historie, og det bør tematisk gjelde kulturmøte, slik profilen er ved mastergraden på HVO. Ei stipendiatstilling er ei mellombels tilsetting på fulltid i tre år, eller i fire år der 25 prosent av stillinga blir knytt til undervisning eller andre faglege gjeremål ved høgskulen. Arbeidsstad er Høgskulen i Volda. Søkjarar må ha fullført mastergrad­utdanning eller tilsvarande når dei søkjer på stillinga. Tidspunktet for å starte i stillinga er etter avtale.  Kulturmøte er ein tverrfagleg mastergrad og er eit tilbod frå Historisk institutt og Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag. Forutan masteroppgåva på 60 studiepoeng blir det gitt undervisning i eit vitskapsteoretisk emne og fem kulturhistoriske emne på 15 studiepoeng kvar: Nasjon, kultur og religion, Skule, religionsmangfald og sekularisering, Migrasjon, kjønn og religion, Brennpunkt Midtøsten og Mikrohistorie. Eit emne om religionskrig er under utarbeiding. Det er og ei eige forskingsgruppe i kulturmøte ved høgskulen.  Vi søkjer særleg etter prosjekt som er retta mot eit av følgande felt: Religion og interkulturell kommunikasjon Kristendom og kultur: Aktuelle politiske strømmingar Utdanningshistorie og distriktshøgskulane i Noreg Eldre historie (før ca. 1750) Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fullført mastergradutdanning eller tilsvarande. Eit vilkår for å ta til i stillinga som stipendiat er at ein har opptak på eit godkjent nasjonalt eller internasjonalt doktorgradsprogram. Frist for å levere dokumentasjon på dette er seks månader etter ein har fått tilbod om stillinga. Høgskulen kan hjelpe til med utviklinga av søknad om opptak på doktorgradsprogram. Vi gjer merksam på at dei doktorgradsgjevande institusjonane til vanleg stiller krav om gjennomsnittskarakter på B eller høgare på masterstudiet for å få opptak. Søkjarar med utanlandsk mastergrad må ha utdanninga godkjent av NOKUT. Søknaden skal innehalde ei prosjektskisse for det forskingsarbeidet ein vil gjennomføre (ph.d.- avhandlinga). Søkjaren må ha gode kunnskapar i norsk og engelsk, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.  Om stipendiatstillingar Ei stipendiatstilling er ei mellombels tilsetting på fulltid i tre år. Etter avtale med avdelinga kan tilsettingsperioden vere fire år, der 25 prosent av stillinga blir nytta til undervisning eller andre faglege gjeremål ved Høgskulen. Stipendiatar får tenlege kontor og utstyr, og dei får tildelt årlege driftsmidlar etter gjeldande satsar. Arbeidsstad er Høgskulen i Volda. Stipendiatstillingane er underlagt føresegnene i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsett av KD 31.2.2006, og ut over dette av dei lover, avtalar og reglement som til ei kvar tid gjeld. Ved høgskulen gjeld også «Reglar, rettar og plikter for stipendiatar ved Høgskulen i Volda». Vi tilbyr Eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Stipendiatstillingar vert løna i statens lønsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017 stipendiat, LR 20, lønstrinn 54. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar, som oppgjer at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, merksame på at denne opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål i regjeringa sin inkluderingsdugnad. Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med Offentleglovas § 25 kan søkjar be om ikkje å bli oppførte på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under ‘søknad’ hake av for ‘Er det grunnlag for å bli unntatt offentlegheit, jf.’. Offentlegheitsloven’, og grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følgje.  Om søknaden Søknad og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen. Prosjektskissa som skal sendast inn, skal vere på maksimum 10 sider. Det skal kome fram kva ein ønskjer å forske på, kvifor dette er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Skissa skal gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet, kva empiri/datagrunnlag ein tek sikte på å bruke. Søkjarane sine kvalifikasjonar og prosjektomtalar vert vurdert av eit internt utval ved høgskulen. Prosjektideen og prosjektskissa er det avgjerande grunnlaget for vurderinga.  For dei som vurderer å søke, vil det bli arrangert eit søkeseminar i september 2020, der vi gir tips om korleis ein byggjer opp gode forskingsprosjekt. Dato for arrangementet vert kunngjort på nettsida til Høgskulen i Volda ved semesterstart.  Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. I tillegg til prosjektskissa, skal desse dokumenta leggast ved: CV med kontaktinformasjon til referansar Vitnemål og attestar Masteroppgåve og eventuelle andre vitskaplege arbeid   Dersom ein allereie har fått stadfesting av opptak i eit godkjent doktorgradsprogram, må stadfestinga leggjast ved søknaden.    Kontakt For spørsmål om stillinga kan søkjarar kontakte instituttleiar ved Historisk institutt, Ola Teige: ola.teige@hivolda.no, instituttleiar ved Institutt for religion, livssyn og kyrkjefag, Bente Mari Afset: bente.mari.afset@hivolda.no Det beste med Volda Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Sjå video nedanfor. Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda
09/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.10.2020 Om stillingane Ved Høgskulen i Volda er det ledig inntil fem stipendiatstillingar (doktorgradsstipend) knytte til lærarutdanning. Stipendiatane skal vere med på å styrkje det vitskaplege grunnlaget for ei eller fleire av lærarutdanningane ved høgskulen: Barnehagelærarutdanning, Grunnskulelærarutdanning 1–7, Grunnskulelærarutdanning 5–10 og Praktisk pedagogisk utdanning allmennfag og yrkesfag. Søkjarane må gjere greie for eit forskingsprosjekt som tek opp relevante utfordringar i arbeidet i barnehage og/eller skule.  Det vil vere ein fordel om prosjektet kan koplast til ei av desse forskingsgruppene ved AHL:  Forskingsgruppe for profesjonsfag Forskargruppe for læringsprosessar og vurderingshandlingar Forskargruppe for språkleg og kulturelt mangfald Forskingsgruppe for spesialpedagogikk og inkludering Forskingsgruppe for matematikkdidaktikk PPU forskingsgruppe Profesjonsetikk Språk og læring Tidleg litterasitet/literacy i barnehage og skule   Det kan også vere aktuelt å kople seg opp mot forskingsgrupper ved andre avdelingar ved HVO som er involvert i lærarutdanning. Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fullført mastergrad­utdanning eller tilsvarande. Søknaden skal innehalde ei prosjektskisse for det forskingsarbeidet ein vil gjennomføre (Ph.D.-avhandlinga). Søkjarane sine kvalifikasjonar og prosjektskissene vert vurderte av eit utval ved høgskulen. I vurderinga vert det lagt stor vekt på kvaliteten på prosjektskissa. Fagleg erfaring og/eller forskingskompetanse utover mastergrad vert også vektlagt. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk. Søkjarane må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju. Eit vilkår for å ta til i stillinga som stipendiat er at ein får opptak på eit godkjent nasjonalt eller internasjonalt doktorgradsprogram. Frist for å levere dokumentasjon på slikt opptak er seks månader etter ein har fått tilbod om stillinga. Vi gjer merksam på at dei doktorgradsgjevande institusjonane vanlegvis stiller krav om gjennomsnittskarakter på B eller høgare på masterstudiet for å få opptak. Søkjarar med utanlandsk mastergrad må ha utdanninga godkjent av NOKUT. Om stipendiatstillingar Ei stipendiatstilling er ei mellombels tilsetjing på fulltid i tre år. Tilsetjingsperioden kan forlengast til fire år der 25 prosent av stillinga vert knytt til undervisning eller andre faglege gjeremål. Arbeidsstad er ved Høgskulen i Volda, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning. Dersom den faglege innretninga på forskingsprosjektet tilseier det, kan anna avdelingstilknyting vurderast.   Stipendiatstillingane er underlagt føresegnene i «Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat», fastsett av KD 31.2.2006, og ut over dette av dei lover, avtalar og reglement som til ei kvar tid gjeld. Ved høgskulen gjeld også «Reglar, rettar og plikter for stipendiatar ved Høgskulen i Volda». Vi tilbyr Høgskulen i Volda har eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Etter at det er gjeve tilbod om tilsetjing, kan høgskulen hjelpe til med utvikling av søknad om opptak på doktorgradsprogram. Høgskulen i Volda har saman med Høgskulen i Molde doktorgrads-programmet "Ph.D i helse- og sosialfag. Vilkår for profesjonsutøving". Stipendiatar vil også kunne søkje om opptak i forskarskular som Høgskulen i Volda er med i: WNGER-II (Western Norway Graduate School of Educational Research II), RVS (The Research School Religion, Values and Society) og Grieg Research School in Interdisciplinary Music Studies.  Stipendiatstilling vert løna i statens lønsregulativ, lønsplan 17.515, stillingskode 1017 stipendiat, LR 20, lønstrinn 54. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV merksam på at denne opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål knytt til regjeringa sin inkluderingsdugnad.  Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med Offentleglovas § 25 kan søkjar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under «søknad» hake av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven» samt grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet  på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge.  Om søknaden Søknader med all dokumentasjon skal sendast elektronisk gjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge. Det er lenkje til elektronisk søknad på nettstaden: www.hivolda.no/stilling .   I Jobbnorge registrerer du informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du informerer om referansar. Søknaden skal gje fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Det er søkjaren sitt ansvar å syte for at alle dokument/filer er lasta opp til søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg post til høgskulen. Prosjektskissa skal vere på maksimum 10 sider. Der skal det kome fram kva ein ønskjer å forske på, kvifor det er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Skissa skal også gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet, kva empiri eller datagrunnlag ein tek sikte på å bruke, og prosjektomtalen må innehalde eit utkast til tidsplan. Prosjektideen og prosjektskissa er det avgjerande grunnlaget for tilbod om stipendiatstilling. I tillegg til prosjektskissa på ti sider, skal desse dokumenta leggjast ved: CV med kontaktinformasjon til referansar Vitnemål og attestar Masteroppgåve og eventuelle andre vitskaplege arbeid  Dersom ein allereie har fått stadfesting av opptak i eit godkjent doktorgradsprogram, må det også følgje som vedlegg til søknaden.   Kontakt Nærare opplysingar om stipendiatstillingane kan ein få ved å kontakte dekan Arne Myklebust tlf. 70 07 50 95, e-post: arne.myklebust@hivolda.no  eller prodekan Per Halse tlf 70 07 51 46, pha@hivolda.no   For generelle spørsmål om søknad og tilsetjing kan personalsjef Randi Urke kontaktast på e-post: personal@hivolda.no . Søkeseminar Det blir arrangert eit søkeseminar i september 2020 (i løpet av første tredel). Dato og tidspunkt for seminaret vil bli kunngjort på nettsida til Høgskulen i Volda. Følg med på nettsidene til HVO for nærare informasjon om dag/tidspunkt.  Om avdelinga Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning er den største avdelinga ved Høgskulen i Volda med årleg om lag 2000 studentar og 130  tilsette. Vi gjev tilbod om ei rekke ulike lærarutdanningar og fagstudium. Avdelinga har stor aktivitet innan etter- og vidareutdanning for lærarar. Høgskulen i Volda ligg langt framme i høve å gje slike tilbod med fleksibel organisering og bruk av ulike teknologiske løysingar. Vi har også omfattande aktivitet innan forsking og utviklingsarbeid. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa er ein del av avdelinga. Det beste med Volda Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Sjå video nedanfor. Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda
09/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.10.2020 Om stillinga Det er ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat ved Institutt for sosialfag ved Høgskulen i Volda. Vi ønskjer søkarar som har gode prosjekt innanfor sosialt arbeid. Vi er særleg interesserte i prosjekt som handlar om tema innan psykisk helse, rusfeltet, barnevern, NAV-tenester, brukarerfaringar, medverknad og skjønnsutøving.    Tidspunktet for å starte i stillinga er etter avtale. Den som vert tilsett, må søkje om opptak til doktorgradsprogrammet Profesjonsutøving; vilkår og utvikling ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Opptaket må vere godkjent før ein kan ta til i stilling som stipendiat. Vilkår for opptak til doktorgradsprogrammet finn ein i Utfyllende retningslinjer for ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling, http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL741   Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fullført mastergradutdanning eller tilsvarande innanfor sosialfag, helsefag, samfunnsvitskaplege fag eller i andre relevante fag, og med eit karakternivå på B eller betre. Unntak kan gjerast etter skjønn. Søknaden skal innehalde ei prosjektskisse for forskingsarbeidet ein vil gjennomføre (ph.d.-avhandlinga). Fagleg erfaring eller vitskapleg arbeid, utover mastergrad på det aktuelle fagfeltet, vil bli vektlagt i vurderinga av søkjarane.  Søkjar med utanlandsk mastergrad, kan kontakte NOKUT for å søkje om godkjenning av utdanninga.  Søkjarar må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.  Om stipendiatstillingar Ei stipendiatstilling er ei mellombels stilling på åremål. På fulltid er ho tre år, eventuelt kan tilsetjingsperioden utvidast til fire år på fulltid, der 25 prosent av stillinga er undervising eller andre faglege gjeremål ved Høgskulen i Volda.  Stipendiatstillingar er underlagt føresegnene i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent eller spesialistkandidat fastsett av KD 31.02.2006, og ut over dette av dei lover, avtalar og reglement som til ei kvar tid gjeld. Vi tilbyr Vi tilbyr eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Stipendiatstillingar vert løna i statens lønsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017 stipendiat, LR 20, lønstrinn 54.  Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar, som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, merksame på at denne opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål i regjeringa sin inkluderingsdugnad.  Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.  Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.  I samsvar med Offentleglova § 25 kan søkjar be om ikkje å bli oppførte på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under ‘søknad’ hake av for ‘Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven’, og grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge.  Om søknaden Søknaden og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge, der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen.  Prosjektskissa skal vere på maksimum 10 sider. Det skal kome fram kva ein ønskjer å forske på, kvifor dette er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Prosjektskissa skal gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet og for kva empiri / datagrunnlag ein tek sikte på å bruke. Prosjektomtalen må innehalde eit utkast til tidsplan. Prosjektideen og prosjektskissa er det avgjerande grunnlaget for tildeling av stipend og opptak til doktorgradsprogrammet. For dei som vurderer å søke, vil det bli arrangert eit søkeseminar i september 2020, der vi gir tips om korleis ein byggjer opp gode forskingsprosjekt. Dato for arrangementet vert kunngjort på nettsida til Høgskulen i Volda ved semesterstart.  Det er søkjaren sitt ansvar å sørge for at alle dokument / filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila.  I tillegg til prosjektskissa, på om lag 10 sider, skal følgjande dokument leggast ved: CV med kontaktinformasjon til referansar Vitnemål og attestar Masteroppgåve og eventuelle andre vitskaplege arbeid    Kontakt Nærare informasjon kan du få ved å kontakte dekan ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Randi Bergem, e-post bergemr@hivolda.no, tlf. 700 75211 / 48 15 72 71, instituttleiar ved ISF, Knut Hunnes, e-post knut.hunnes@hivolda.no, tlf.  700 75179, eller professor Tor-Johan Ekeland, Institutt for sosialfag, e-post tje@hivolda.no, tlf. 700 75089. Om instituttet Arbeidsstad er Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, Institutt for sosialfag. Instituttet arbeider med undervisning, forsking og formidling innanfor sosial- og helsefeltet. Instituttet tilbyr bachelorutdanning i sosialt arbeid (barnevern og sosionom), mastergradutdanning i helse- og sosialfag, og ph.d.-utdanning i helse- og sosialfag i samarbeid med Høgskolen i Molde. Tilsette ved instituttet forskar på mange ulike område, mellom anna profesjonsutøving og skjønnutøving i kontekstar som barnevern og NAV, og brukarerfaringar og medverknad i ulike samanhengar. Som stipendiat ved ISF vert du del av eit engasjert og solid fagmiljø, der det er fleire forskingsgrupper. Om Avdeling for samfunnsfag og historie Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1500 studentar, fordelte på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI). Om ph.d.- programmet i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving; vilkår og utvikling Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap denne doktorgradsutdanninga, som er tverrprofesjonell og tverrfagleg. Utdanninga rettar seg mot alle profesjonar i helse- og sosialsektoren, og inkluderer bidrag frå fleire vitskapsdisiplinar. Faggrupper møter i aukande grad samansette problem og må samarbeide på tvers av faggrupper for å utvikle gode tenester. Ph.d.-utdanninga har eit breitt fagleg fellesskap av kandidatar og rettleiarar. I alt 28 kandidatar er tekne opp på utdanninga, og i doktorgradsprosjekta er det brukt både kvantitative og kvalitative metodar og ‘mixed methods’.  Les meir om ph.d.-studiet her: https://www.hivolda.no/studietilbod/phd-studium-helse-og-sosialfag-profesjonsutoving-vilkar-og-utvikling/haust-var   Det beste med Volda Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Sjå video nedanfor. Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda
09/07/2020
SØKNADSFRIST: 15.10.2020 Om stillinga Det er ledig ei stilling som ph.d.-stipendiat i planlegging og administrasjon ved Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag   Tidspunktet for å starte i stillinga er etter avtale. Eit vilkår for å ta til i stipendiatstillinga er at ein får opptak på  eit godkjent nasjonalt eller internasjonalt doktorgradsprogram. Frist for å levere dokumentasjon på dette er tre månader etter ein har fått tilbod om stillinga. Vi gjer merksam på at doktorgradsgjevande institusjonar vanlegvis stiller krav om gjennomsnittskarakter på B eller høgare på masterstudiet for å få opptak. Søkjarar med utanlandsk mastergrad må ha utdanninga godkjent av NOKUT.   Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fullført mastergradutdanning eller tilsvarande innanfor samfunnsvitskaplege fag, eller i andre relevante fag, normalt med karakteren B eller betre. Vitskapleg arbeid etter master/hovudfag kan ev. kompensere for dette kravet.  Søknaden skal innehalde ei prosjektskisse for det forskingsarbeidet ein vil gjennomføre (ph.d.-avhandlinga). Utlysinga søkjer etter prosjekt som omhandlar samfunnsplanlegging og administrasjon i vid forstand, og som har utgangspunkt i fagområde det blir undervist og forska i ved instituttet. Aktuelle fagområde kan vere: Lokalsamfunnsutvikling Offentleg forvaltning Regionaløkonomi Berekraftig samfunnsutvikling GIS i planlegging Fagleg erfaring eller forskingskompetanse, utover mastergrad på aktuelle fagfelt, vil bli vektlagt i vurderinga av søkjarane. Søkjar med utanlandsk mastergrad, kan kontakte NOKUT for å søkje om godkjenning av utdanninga.  Søkjaren må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk.   Om stipendiatstillingar Ei stipendiatstilling er ei mellombels stilling på åremål. På fulltid er ho tre år, eventuelt kan tilsetjingsperioden utvidast til fire år på fulltid, der 25 prosent av stillinga er undervising eller andre faglege gjeremål ved Høgskulen i Volda.   Stipendiatstillingar er underlagt føresegnene i Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent eller spesialistkandidat fastsett av KD 31.02.2006, og ut over dette av dei lover, avtalar og reglement som til ei kvar tid gjeld. Vi tilbyr Vi tilbyr eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Stipendiatstillingar vert løna i statens lønsregulativ, lønnsplan 17.515, stillingskode 1017 stipendiat, LR 20, lønstrinn 54. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar, som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, merksame på at opplysinga kan verte brukt til statistikkføremål i regjeringa sin inkluderingsdugnad.   Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse.  Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga.  I samsvar med Offentleglova § 25 kan søkjar be om ikkje å bli oppførte på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under ‘søknad’ hake av for ‘Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven’, og grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge.  Om søknaden Søknaden og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge, der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen.  Prosjektskissa skal vere på maksimum 10 sider. Det skal kome fram kva ein ønskjer å forske på, kvifor dette er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Prosjektskissa skal gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet, kva empiri / datagrunnlag ein tek sikte på å bruke. Prosjektomtalen må innehalde eit utkast til tidsplan. Prosjektideen og prosjektskissa er det avgjerande grunnlaget for tildeling av stipend. For dei som vurderer å søke, vil det bli arrangert eit søkeseminar i september 2020, der vi gir tips om korleis ein byggjer opp gode forskingsprosjekt. Dato for arrangementet vert kunngjort på nettsida til Høgskulen i Volda ved semesterstart.  Det er søkjaren sitt ansvar å sørge for at alle dokument / filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila.  I tillegg til prosjektskissa, på om lag 10 sider, skal følgjande dokument leggast ved: CV med kontaktinformasjon til referansar Vitnemål og attestar Masteroppgåve og eventuelle andre vitskaplege arbeid  Kontakt Nærare opplysningar får du ved å vende deg til programansvarleg for Bachelor i planlegging og administrasjon, Gro Anita Bårdseth, gro.anita.bardseth@hivolda.no, tlf. 70 07 53 32, instituttleiar ved IPAS, Nils Magne Magerøy, e-post nmm@hivolda.no, tlf. 70 07 51 63, eller dekan ved ASH, Randi Bergem, e-post randi.bergem@hivolda.no,  tlf. 70 07 52 11. Om instituttet Arbeidsstad er Høgskulen i Volda, Avdeling for samfunnsfag og historie, Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS). Instituttet tilbyr mellom anna bachelor i planlegging og administrasjon, master i samfunnsplanlegging og leiing, årsstudium i samfunnsvitskap, skuleretta samfunnsfag og samfunnsfag i barnehagelærarutdanning og grunnskulelærarutdanning.  Instituttet har per i dag 19 fast tilsette. Det er fleire forskingsgrupper ved instituttet Om avdelinga Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1500 studentar, fordelte på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI). Det beste med Volda Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Sjå video nedanfor. Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda
08/07/2020
SØKNADSFRIST: 19.08.2020 ARBEIDSSTED:  Sjøgata 45-47, 8006 Bodø [ kart ] Luftfartstilsynet er et forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet med myndighetsansvar innen norsk sivil luftfart. Hovedoppgaven er å bidra til økt sikkerhet i luftfarten. Luftfartstilsynet er en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart ved å fastsette regelverk, godkjenner og fører tilsyn med bl.a flyselskaper, verksteder, flyskoler, luftfartøyer, sertifikatinnehavere og lufthavner. Luftfartstilsynet er lokalisert i Bodø. Vi søker nå etter en kontrollantinspektør i Fagavdelingen, seksjon Menneskelig ytelse og utdanning, som har evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger. Den rette personen kan se frem til en selvstendig jobb med mange utfordringer og spennende oppgaver. Du vil få jobbe i et tverrfaglig team sammen med mange av landets fremste eksperter innen luftfart. Luftfartstilsynets viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. Som kontrollantinspektør vil du få direkte påvirkning på flysikkerheten gjennom oppfølging av hele kontrollantvirksomheten. Bli med oss og styrk utviklingen innen norsk flyvirksomhet! Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye inspektør forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Arbeidstakere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser. Arbeidsoppgaver Utnevnelse og tilsyn med seniorkontrollanter Autorisering og tilsyn med kontrollanter til flygersertifikat og tilhørende rettigheter Utvide og fornye/forlenge autorisasjoner tilknyttet ansvarsområdet Tilrettelegging og gjennomføring av grunnleggende kontrollantseminar og årlige standardiseringsseminar for kontrollanter og seniorkontrollanter Saksbehandling som reguleres av de forskrifter seksjonen er ansvarlig for Utarbeidelse av forskriftskrav og informasjonsmateriell til bruker/målgrupper Utvikling av interne håndbøker og prosedyrer Utstedelse av sertifikat og tilsyn med sertifikatinnehavere Oppfølging av inspeksjonsrapporter Stillingen omfatter saksbehandling relatert til kravspesifikasjoner innenfor sertifikatbestemmelser Faglig arbeid med nasjonale og internasjonale forskrifter Reisevirksomhet: Anslagsvis 30 reisedager Kvalifikasjoner Inneha, eller ha hatt sertifikat av type CPL/IR,(A/ H) eller ATPL(A/H) med typerettighet og helst TRI for JAR/FAR 23/25 fly eller JAR/FAR 27/29 helikopter Inneha, eller ha hatt kontrollantautorisasjon/-bevis Omfattende erfaring fra instruktørvirksomhet 5 års erfaring som flyger i ervervsmessig og/eller militær luftfart Erfaring som fartøysjef på luftfartøy i kategorien "tung (sivil) luftfart" vil bli foretrukket. For søkere med lavere flygererfaring kan annen operativ erfaring relatert til fagområdet bli vurdert. Operativ administrativ erfaring og ledererfaring Erfaring fra kvalitetsrevisjon og risikostyring vil bli vektlagt Gode IKT kunnskaper. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Det stilles krav om uttømmende politiattest Den totale kompetanseprofilen til kandidaten vil bli vurdert Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for å kunne fungere fullt ut i stillingen. Slike kompetansetiltak dekkes i sin helhet av virksomheten Personlige egenskaper Har evne til å arbeide systematisk og selvstendig Har evne til å se detaljenes betydning i helheten Har evne til å ta initiativ Er ansvarsbevisst og serviceinnstilt Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Er resultatorientert og handlekraftig Er analytisk og helhetstenkende Er kontaktskapende og god til å samarbeide Har høy integritet og rolleforståelse som offentlig statstjenestemann Vi tilbyr Krevende faglige utfordringer samt interessante og varierte arbeidsoppgaver. Nært samarbeid med andre faggrupper. Gode utviklingsmuligheter. Godt og inkluderende arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kolleger. Lønn etter Statens regulativ, seniorrådgiver Lønnstrinn A 75-82, p.t. kr. 704.900 - 860.300, for spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse. Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse. Fleksibel arbeidstidsordning. Tilskudd til trening og tilgang til treningsrom. Parkeringsgarasje og kantine. Vi ser verdien av mangfold i et godt arbeidsmiljø. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller som har hull i CV ‘en. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvalifiserte søkere som informerer at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en, vil bli invitert til intervju. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en kan bli brukt til statistikkformål. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentligheten. Dersom anmodningen om unntak fra offentligheten ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested og arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelt andre omorganiseringer. Kontaktinformasjon Erik Hammer Seksjonssjef Menneskelig ytelse og utdanning 99401448
Luftfartstilsynet
01/07/2020
SØKNADSFRIST: 09.08.2020 Vil du bidra til å sikre et trygt og godt skolemiljø? Om stillingen Vi søker etter en dyktig jurist med interesse og engasjement for å arbeide med barn og unges rettigheter. En viktig oppgave er å bidra til å sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø. Stillingen hører til skoleseksjonen på oppvekst- og barnevernavdelingen. Her får du 34 kolleger i Vadsø og Tromsø. Kontoret ditt er i Vadsø. Vi som jobber i avdeling for oppvekst og barnevern har varierte og omfattende oppgaver. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen. Barnekonvensjonen er "vår" lov.  Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven. Vi behandler også klager etter introduksjonsloven. Som jurist hos oss skal du behandle håndhevingsssaker, klagesaker, gjøre tilsyn, gi råd og veilede.  Det kan også bli aktuelt med andre arbeidsoppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde. Jobben innebærer noe reising, en flott måte å bli kjent med Troms og Finnmark på. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du: ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap beherske norsk svært godt både skriftlig og muntlig kunne kommunisere godt med barn, unge og voksne ha gode samarbeidsevner  ha interesse for å veilede ha evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt Vi ønsker at du: har gode juridiske ferdigheter har erfaring fra arbeid med offentlig forvaltning Kunnskap om samisk språk og kultur er et fortrinn.  Personlig egnethet blir vektlagt og vi tar hensyn til hvordan din kompetanse og erfaring utfyller resten av skoleseksjonen. Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, mellom 490 000,- og 640.200,- kroner (tilsvarende lønnstrinn ca 55-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder.  For å bli vurdert som seniorrådgiver, må du ha lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning. Hyggelige og dyktige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Det er alltid noe nytt å lære hos Fylkesmannen og ingen dager er like. Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Vi kan vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du  nedskrevet ditt eventuelle studielån  med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Liv-Inger Rystrøm på telefon 78 95 03 36 / 944 38 320 eller assisterende direktør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 / 932 84 235. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider .  Se vår  Facebookside  for statusoppdateringer og bilder. Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her  (difi.no). Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.   Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi varsler deg hvis offentleglova ikke gir rom for å unnta navnet ditt. Om avdelingen Oppvekst- og barnevernavdelingen ledes av Hilde Bremnes og er inndelt i seksjonene barnehage, skole og barnevern. Vi arbeider for å sikre: at alle barn og unge i fylket vårt har det trygt og godt i barnehage og skole, at de får oppfylt sine rettigheter og at de får de gode tjenestene de har krav på at alle barn og unge som trenger det får riktig hjelp til riktig tid av barnevernet at barnekonvensjonen brukes på alle områder som berører barn og unges rettigheter Dette gjør vi gjennom vårt arbeid som håndhevingsmyndighet i skolemiljøsaker, ved å føre tilsyn, behandle klagesaker, gi råd og veiledning og gjennom kvalitetsutviklingsoppgaver.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark