2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

21/05/2019
SØKNADSFRIST: 07.06.2019 Fast stilling Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling som assisterende fylkeslege Stillingen er Stillingen som assisterende fylkeslege er plassert i enheten Helse og omsorg. Enheten ledes av fylkeslegen og det er 5 assisterende fylkesleger i embetet. Enheten har tilsammen 30 ansatte. Helse og omsorg behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver overfor virksomheter og enkeltpersoner etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet. Arbeidssted er Lillehammer. Arbeidsoppgaver Stillingen vil i hovedsak innebære tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helsetjenester og helsepersonell hovedsakelig i spesialisthelsetjenesten, men også noe overfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Forvaltningsoppgaver, bl.a. vurdering av helsemessige krav til førerkort-innehavere, inngår også i stillingen. Stillingen byr på interessante oppgaver i et tverrfaglig og kompetent fagmiljø, med både helsefaglig, juridisk og samfunnsfaglig kompetanse. Opplæring i tilsyn vil bli gitt, og det er også muligheter for annen kompetanseutvikling som er relevant for stillingen. Det må påregnes noe reising og dermed noe fleksibilitet ift. arbeidstid. Kvalifikajsonskrav Utdanningsnivå: Lege - medisinsk embetseksamen Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra spesialisthelsetjenesten og med interesse for samfunnsmedisinske spørsmål. Det er også ønskelig med kjennskap til organisering av helsetjenesten og helsetjenesteforvaltningen. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Interessante arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra til å utvikle Fylkesmannen i Innlandet Lønn som assisterende fylkeslege, stillingskode 0774, lønnsplassering etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner God pensjonsordning med medlemskap i Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstid og muligheter for trening i arbeidstiden Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Harald Vallgårda tlf. 62551382 eller underdirektør Arne Throndsen tlf. 62551352. Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
21/05/2019
SØKNADSFRIST: 07.06.2019 Fast stilling Fylkesmannen i Innlandet har ledig en fast stilling for person med sykepleiekompetanse Stillingen er Stillingen er i utgangspunktet plassert i enheten Helse og omsorg som ledes av Fylkeslegen. Enheten inngår i virksomhetsområdet Helse, sosial, barnehage, opplæring, barnevern og familie. Det tas forbehold om, og kan påregnes arbeidsoppgaver også innenfor de øvrige enhetene. Enheten Helse og omsorg har 30 ansatte, og behandler klager og fører tilsyn med helse- og omsorgstjenester og helsepersonell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Enheten har også rådgivnings- og forvaltningsoppgaver mot kommunene etter oppdrag fra Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet.  Arbeidsoppgaver Stillingen vil i hovedsak være knyttet til tilsyn, klagesaksbehandling og rådgivning overfor helse- og omsorgstjenesten og helsepersonell hovedsakelig i kommunene, men også overfor spesialisthelsetjenesten. En sentral arbeidsoppgave vil også være behandling av tvangs-vedtak etter bestemmelsene kapittel 4A i pasient- og brukerrettighetsloven. Oppgaver på enhetens øvrige områder kan inngå i stillingen. Kvalifikajsonskrav Utdanningsnivå: For stillingen kreves det minimum utdanning som bachelor i sykepleie. Det er ønskelig med relevant videreutdanning, fortrinnsvis på masternivå. Erfaring fra eller innsikt i helse- og omsorgstjenesten- fortrinnsvis kommunalhelsetjenester, samt offentlig forvaltning er også ønskelig. Det er ønskelig med erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et godt og bredt tverrfaglig arbeidsmiljø og gode velferdsordninger Vi tilbyr arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. god pensjonsordning i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidsti Prøvetiden er 6 måneder. Arbeidsted er Lillehammer. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkeslege Harald Vallgårda tlf. 62 55 13 82 eller underdirektør Arne Throndsen tlf. 62 55 13 52. Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
21/05/2019
SØKNADSFRIST: 07.06.2019 Fast stilling Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling som seniorrådgiver Om stillingen Stillingen er lagt til Juridisk enhet. Enheten har 10 medarbeidere som bl.a. arbeider med klagesaksbehandling og veiledning etter Plan- og bygningsloven, Kommuneloven, Offentleglova og Forvaltningsloven.  Arbeidsoppgaver Den som tilsettes skal primært arbeide med veiledning og klagesaksbehandling etter Plan- og bygningsloven, men også med oppgaver på andre av enhetens fagområder etter behov.  Kvalifikajsonskrav Juridisk embetseksamen/Master i rettsvitenskap Vi er ute etter søkere som har: Relevant praksis fra offentlig eller privat virksomhet.   Erfaring fra arbeide med plan- og bygningsloven.  Solide kommunikasjons- og samarbeidsevner God skriftlig og muntlig framstillingsevne Evne til initiativ og selvstendig arbeid Gode ferdigheter i bruk av IKT-verktøy Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Den som tilsettes må ha interesse for fagområdene og trives med høyt arbeidstempo. Selvstendighet og aktiv deltakelse i et tverrfaglig miljø er viktig.    Vi tilbyr Arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. Avlønning som seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.  God pensjonsordning i Statens pensjonskasse Fleksibel arbeidstid Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Opplysninger om stillingene gis av avdelingsdirektør Jo-Bjørner Haugen, tlf. 61 26 60 05/951 36 872 eller direktør Anne Katrine Fossum tlf 62 55 10 36/901 18 816 Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
21/05/2019
SØKNADSFRIST: 07.06.2019 Ett års vikariat Hos Fylkesmannen i Innlandet er det ledig et ettårig vikariat som rådgiver, eventuelt seniorrådgiver, innen naturforvaltning. Om stillingen Enhet for Naturmangfold og verneområder søker etter en person som har lyst til å arbeide med å ta vare på naturmangfoldet i Hedmark og Oppland. Enheten ledes av avdelingsdirektør, og har 27 ansatte, inkludert nasjonalparkforvalterne. Arbeidssted er Lillehammer. Med forbehold om finansiering kan det være aktuelt å ansette ytterligere en person i et ettårig engasjement på samme vilkår. Arbeidsoppgaver Stillingen vil bl. a. å bistå i saksbehandling for verneområder og saker knyttet til å ivareta biologisk mangfold. Kvalifikajsonskrav Utdanningsnivå: Høyere naturfaglig utdannelse (mastergrad eller tilsvarende), Vi ønsker fortrinnsvis søkere med relevant erfaring fra naturforvaltning. Du må kunne arbeide målrettet og være resultatorientert. Vi ønsker en person med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.  Vi tilbyr arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning være aktuelt. god pensjonsordning i Statens pensjonskasse fleksibel arbeidstid vikariatet er ettårig, men med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering. Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet. Opplysninger om stillingen gis av avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum på tlf. 61 26 60 61 / 95231575. Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
21/05/2019
Nord universitet Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder. Handelshøgskolen (HHN)  utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi. Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk. Les mer:  www.nord.no/hhn Om stillingene Les fullstendige stilingsutlysninger her Universitetslektor i trafikk Søknadsfrist: 01.06.2019 Ref. nr.: 30082851 Ved Handelshøgskolen - Stjørdal er det ledig en 100 % fast stilling som universitetslektor i trafikk. Den som ansettes vil ha undervisning ved trafikkutdanningene som hovedarbeidsoppgave. Det er videre et ønske at kandidaten i tillegg til relevant utdanning og FoU-erfaring også har undervisningserfaring og praksis fra fagområdet. Stillingen vil ha kontorsted Stjørdal, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved øvrige studiesteder. Førsteamanuensis bedriftsøkonomiske fag Søknadsfrist: 03.06.2019 Ref. nr.: 30084509 Ved Handelshøgskolen er det ledig stilling som førsteamanuensis i bedriftsøkonomiske fag med tiltredelse etter nærmere avtale. Stillingen har kontorsted Bodø. Fagmiljøet representer hele det bedriftsøkonomiske fagområdet og er fordelt på flere studiesteder. Dette gir store muligheter for samarbeid mellom fagfolk uansett geografisk plassering. De vitenskapelige ansatte er knyttet til faglige enheter med ansvar for undervisning og forskning. Den som ansettes i stillingen forutsettes å delta aktivt i fagmiljøet. Handelshøgskolen samarbeider tett med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet for øvrig. Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved universitetets øvrige studiesteder. Førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap Søknadsfrist: 03.06.2019 Ref. nr.: 30084758 Ved Handelshøgskolen i Bodø er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i finansregnskap. Det er ønskelig at kandidaten er statsautorisert revisor eller har høyere økonomisk utdanning med revisor-/regnskapspraksis. Det er videre et ønske at kandidaten i tillegg til relevant utdanning og FoU-erfaring også har undervisningserfaring og praksis fra fagområdet. Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i førstestilling, kan det ansettes i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen. Stillingen vil ha kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved øvrige studiesteder.   Vi tilbyr God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 for universitetslektor. Lønn etter avtale. Generell informasjon Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen.  Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i  CV`en, innvandrerbakgrunn og ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten. Dersom søkere tilkjennegir nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan opplysningene bli brukt til anonymisert registeringsformål. Les fullstendige stilingsutlysninger her    
Nord universitet
16/05/2019
SØKNADSFRIST: 27.05.2019 Om stillinga Ved SEANSE – senter for kunstproduksjon, Høgskulen i Volda, er det ledig en inntil 80 % fast stilling som produsent fra 1.september 2019, eller etter avtale. Arbeidsted er Volda, men noe reising må medregnes. Kvalifikasjonar Søker må ha følgende kvalifikasjoner: - Utdanning fra universitet eller høgskole innenfor relevante fagfelt, fortrinnsvis mastergrad eller tilsvarende - Kunnskaper om og erfaring med produsentarbeid og/eller kunstproduksjon - Gode datakunnskaper og erfaring med bruk av sosiale medium og publisering på nett - Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk – muntlig og skriftlig - Sertifikat for bil. Vi søker en person med særlig engasjement og interesse for Seanses visjon, mål og arbeidsområde og som behersker digitale medier for kommunikasjon. Vi ønsker oss en iderik og skapende medarbeider som kommuniserer åpent, godt og profesjonelt med andre. Som evner å tenke nye muligheter, er løsningsorientert, fleksibel, arbeider målrettet, og kan strukturere eget arbeid. Det er en fordel med kjennskap til kunst og skolepolitikk og et internasjonalt kontaktnett. Ved vurdering av søkere vil vi vektlegge de personlige egenskapene som er nødvendig for stillingen. Arbeidsoppgåver Stillingen som produsent innbefatter et særlig ansvar for administrative og praktiske oppgaver, samt kunstfaglige oppgaver dersom søker er kvalifisert. Blant arbeidsoppgavene er: • KUNSTNEROPPHOLD - Søknadsbehandling og tilrettelegging av Seanses kunstneropphold for profesjonelle kunstnere. Støttefunksjon ved veiledning av tverrkunstneriske produksjoner innenfor visuell kunst, teater, dans, film, musikk og kulturarv. • KOMMUNIKASJON – Informasjon og videreutvikling av Seanses nettside og sosiale medier, og ansvar for kontakt med nye og etablerte nasjonale og internasjonale aktører og bidragsytere, samt eksterne informasjonskanaler. Arbeid for å gjøre Seanse mer synlig i riksdekkende media. • ADMINISTRATIV OPPFØLGING ARRANGEMENT – Ansvar for utforming av søknader, budsjett, regnskap, rapporter og referat. Utvikle informasjonsmateriale knyttet til kunstprosjekt og arrangement, samt nettverksbygging mm. • NYE PROSJEKT - Praktisk og faglig arbeid med utvikling, søknadsskriving og gjennomføring av Seanses kunstfaglige satsning. Praktisk og faglig bistand i sammenheng med nye prosjekt tilknyttet Seanses kunstfaglige satsning.   Vi tilbyr • Lønn i samsvar med kvalifikasjoner, og med gode pensjonsordninger • Et kreativt og spennende arbeidsmiljø • Mulighet til faglig utvikling • Kontor og gode arbeidsforhold i egne lokaler ved Avdeling for Kulturfag, Høgskolen i Volda • Vakker natur, aktivt kulturliv og enkle transportforhold i Volda • 10 minutter til flyplass og 5 daglige timesavganger til Oslo Stillinga er lønnet etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønnsregulativ med normal årslønn i denne stillingskoden ved Høgskulen i Volda: rådgivar 1434 frå kr 472 300 – 611 000. Generell informasjon Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i folket. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Høgskolen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi gjør søkere som som oppgir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til registreringsformål knyttet til regjeringa sin inkluderingsdugnad.  Tilsettingen skjer på de vilkår som følger av lov om offentlige tjenestemenn, regulativ, reglement og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen, blant annet lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. Søkere kan innkalles til intervju. Søkere som blir innkalt til intervju, må ta med originaler av vitnemål og attester for å dokumentere vedlegg som er sendt inn elektronisk. I samsvar med Offentliglovens § 25 kan søker be om å ikke bli oppført på offentlig søkjarliste. Søkere som ønsker å reservere seg, må under «søknad» hake av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven» samt grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjøre at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren blir varslet dersom ønsket om unntak ikke blir tatt til følge. Om søknaden Søknad og all dokumentasjon skal sendes elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referanser med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi et fullstendig oversyn over utdanning og tidligere praksis. Søknader eller vedlegg kan ikke sendes på e-post eller i vanlig postgang til høgskolen. Søkeren har ansvar for at å sørge for at alle dokument/filer er lastet opp innen søknadsfristen. Søknaden blir vurdert med den informasjonen som er lagt ved elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastes opp som separate filer i et format som kan legges ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Vedlegg som er større enn 30 MB, må komprimeres før opplasting. Vedlegga skal ha navn som beskriver innholdet i fila. Følgende dokument/filer skal legges ved den elektroniske søknaden: - vitnemål og attester - CV Søknadsfrist: 27. mai 2019. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingene får en ved å kontakte dekan Aud Folkestad tlf. 70 07 53 10, epost: aud.folkestad@hivolda.no eller senterleder Marit Ulvund, tlf. 7007 5365 eller 930 69 526, e-post: mu@hivolda.n Om Seanse Seanse er en innovativ og aktiv stemme i møte mellom kunst og samfunn, og skaper tverrfaglige fora og møtesteder. Vi har opparbeidet en særlig kompetanse på området kunst for og med barn og unge. Årlig gjennomfører vi opphold for kunstnere/«artist in residency»  innenfor alle kunstfelt, og initierer kunstprosjekt og konferanser nasjonalt og internasjonalt. Seanse utvikler og veileder kunstprogram i utdannings- og samfunnsinstitusjoner og tilbyr Kunstnerlærer/Teaching Artist som et studiepoenggivende emne i samarbeide med Høgskulen i Volda. Det beste med Volda Sjå video nederst i stillingsutlysinga. Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda
16/05/2019
SØKNADSFRIST: 30.05.2019 Ledig vikariat i 50 % stilling ved Seksjon for design, kunst og handverk. Om stillinga Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for kulturfag, Seksjon for design, kunst og handverk er det ledig eit vikariat i 50 % stilling som høgskulelektor/høgskulelærar i kunst og handverk frå 1.8.2019-31.7.2020, med høve til forlenging. Kvalifikasjonar Søkjarane må ha bachelor/master/hovudfag innan fagområdet kunst og handverk, praktisk-pedagogisk utdanning og undervisningserfaring. Søkjaren må: - ha allsidig kunnskap og erfaring innanfor kunst og handverk, særleg innan harde- og plastiske materialar, og digitale verkty. - ha pedagogisk og didaktisk kompetanse, samt relevant og fersk undervisningserfaring frå skulefaget Kunst og handverk. - vere interessert i å utvikle og formidle faginnhald og rettleie studentar i utviklingsarbeid. - vere innovativ og trivast med å tileigne seg ny kunnskap om eit skulefag i stadig fornying. - ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. - ha evne til å ta initiativ og arbeide sjølvstendig. Søkjaren må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk. Personlege eigenskapar vil telje ved vurdering av søkjarane. Arbeidsfelt Seksjonen har fått ressursar frå Utdanningsdirektoratet til å by vidareutdanning for lærarar i grunnskulen (KFK). Relevante arbeidsoppgåver for den utlyste stillinga er undervisning og rettleiing i KFK, grunnskulelærarutdanninga og barnehagelærarutdanninga, samt noko undervisning på bachelorutdanninga. Vi tilbyr Eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: høgskulelektor 1008 frå kr 480 600 – 619 300/ høgskulelærar 1007 frå kr 456 900 – 597 400. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV merksam på at denne opplysinga kan verte brukt til registreringsføremål knytt til regjeringa sin inkluderingsdugnad.  Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med Offentleglovas § 25 kan søkjar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under «søknad» hake av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven» samt grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet  på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge. Om søknaden Søknad og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen. Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden: - vitnemål og attestar, samla i ei fil - CV - master-/hovudfagsoppgåve og eventuelle andre vitskapelege arbeid Søknadsfrist: 30. mai 2019 Kontakt Nærare opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til leiar for seksjon for Formgiving, kunst og handverk Janne Heggvoll, tlf. 70075262 / 94276996. Om seksjonen Seksjon for design, kunst og handverk byd årsstudium og bachelorstudium i kunst og handverk. Seksjonen driv også kunst- og handverksfaglege emne i grunnskule- og barnehagelærarutdanningane, vidareutdanning for lærarar og i praktisk-pedagogisk utdanning. Om avdelinga Avdeling for kulturfag tilbyr for tida m.a. bachelorutdanningar i Musikk, Formgiving, kunst og handverk, Idrett og kroppsøving, Friluftsliv og naturguide, Drama og teater, samt vidareutdanningstilbod innan undervisningsretta fag i skuleverket. Avdelinga har om lag 450 heiltidsstudentar. Det beste med Volda Sjå video nederst i stillingsutlysinga. Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Produksjon: Chris-Håvard Berge  
Høgskulen i Volda
16/05/2019
SØKNADSFRIST: 06.06.2019 Vil du jobbe med å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til innbyggerne i Troms og Finnmark? Om stillingen Vår helse- og sosialavdeling søker erfaren jurist med kunnskap om helse- og omsorgslovgivningen. Avdelingen ledes av fylkeslege Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: en helse- og omsorg og en sosial- og familieseksjon med tilsammen 44 medarbeidere. Vi har kontorer i Vadsø og Tromsø. Denne stillingen er plassert ved kontoret i Vadsø.  Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Vi formidler statlige styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. Som jurist hos oss får du brukt din kompetanse i tett samarbeid med andre jurister og profesjoner. Du jobber som selvstendige saksbehandlere og i team der dine juridiske vuderinger er viktige.  Arbeidsoppgaver Hos oss får du saksbehandleroppgaver ut fra din faglige bakgrunn og avdelingens behov. Hovedoppgavene blir:  juridiske oppgaver særlig knyttet til helse- og omsorgslovgivningen. tilsyn og revisjoner av utpekte fag- og tjenesteområder etter helse- og omsorgslovgivningen. saker som gjelder brukerrettigheter og tjenesteyters etterlevelse av helse- og omsorgslovgivningen. gi råd og veiledning overfor kommuner og annet tjenesteytende personell, publikum og brukere. Kvalifikasjonskrav Du må ha: juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne lang og relevant praksis for å tilsettes som seniorrådgiver Vi ønsker at du: har god faglig innsikt i de aktuelle fagområdene  samarbeider godt og ser gleden og nytten i å jobbe på tvers av fag jobber effektivt og kan forholde deg til frister trives med friheten og ansvaret ved å jobbe selvstendig liker å finne løsninger på problemer har kjennskap til Finnmark, samisk språk og kultur Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364. Årslønn 472.300,- kroner til 631.700,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud.  Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Prøvetiden er 6 måneder.   Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkeslege/avdelingsdirektør Anne Grete Olsen på telefon 78  95 03 99 / 907 48 456 eller seksjonsleder Aina Irene Olsen på telefon 78 95 03 48 / 906 64 488.  Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for videoer og bilder. Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
10/05/2019
Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning: Sjukepleiar Gaular bygde- og sjukeheim Søknadsfrist: 25.05.2019 Heimehjelp Heimetenesta Søknadsfrist: 25.05.2019 Sjukepleiar Heimetenesta Eining for heimeteneste Søknadsfrist: 25.05.2019 Psykiatrisk sjukepleiar Psykisk helsearbeid Eining for psykisk helsearbeid Søknadsfrist: 25.05.2019
Gaular kommune
09/05/2019
SØKNADSFRIST: 07.06.2019 Det er ledig 50% fast stilling som jordmor frå 01.07.19 Førebyggjande helsetenester har ansvar for helsestasjon 0-5 år, skulehelseteneste 6-20 år, svangerskaps- og barselomsorg, fysioterapiteneste til born/ungdom, helsestasjon for ungdom, flyktninghelseteneste og smittevern/reisevaksinering. Tenesta skal fremje psykisk og fysisk helse, gode sosiale og miljømessige forhold og gjennom helsefremjande og sjukdomsførebyggjande arbeid, medverke til ei god folkehelse. Arbeidsoppgåver: Svangerskapskontrollar etter nasjonale retningsliner for svangerskapsomsorga Oppfølging i barseltid, m.a. tidleg barselbesøk/heimebesøk Drift av barselgrupper, i samarbeid med helsesjukepleiar Vidareutvikling av svangerskaps- og barselomsorga gjennom prosedyrearbeid og kvalitetsutvikling Undervisning og oppfølging av jordmorstudentar Tilvising til spesialisthelsetenesta, evt. andre tenester Tverrfagleg samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartar Dokumentasjon i tråd med nasjonale føringar Jordmortenesta har fokus på tidleg innsats i høve til vold/overgrep, rus og psykiske reaksjonar i svangerskap og barseltid Kvalifikasjonar: Autorisasjon som jordmor Relevant erfaring frå svangerskaps-, føde og barselomsorg vert vektlagt Søkjar må beherske norsk, munnleg og skriftleg Den som vert tilsett må ha førarkort og disponera eigen bil Me ønskjer ein person som: Er ansvarsbevisst, nøyaktig, og strukturert Er fagleg oppdatert og engasjert i fagleg utvikling og kunnskapsbasert praksis Har erfaring innan fleirkulturelt arbeid Har høg arbeidskapasitet, er påliteleg, fleksibel, og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Har evne til å arbeide målretta og sjølvstendig Det vert lagt særskilt vekt på personlege eigenskapar Me kan tilby: Eit positivt og godt arbeidsmiljø med spennande arbeidsoppgåver Inkluderande arbeidsmiljø - IA bedrift Bedriftshelseteneste Høgt faglig nivå Etablert tverrfagleg samarbeid Opplæring og oppfølging av 2 erfarne jordmødrer Løns- og arbeidsvilkår vert i samsvar med kommunalt avtaleverk. Ved tilsetjing vil det bli stilt krav om at ein legg fram politiattest av ny dato. Dersom søkjar ynskjer å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje vert teke til fylgje. Kontaktperson:  Birthe Blokhus , birthe.blokhus@stord.kommune.no Søknadsfrist:   07.06.19
Stord kommune