2008 - 2020
12 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

28/01/2020
SØKNADSFRIST: 12.02.2020 Vi har ledig 100 % fast stilling som fagleder ved Barneverntjenesten. Barneverntjenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom Kristiansund, Averøy og Gjemnes kommune, der Kristiansund er vertskommune. Tjenesten tilhører enheten Barn, familie og helse og er lokalisert i Frei administrasjonsbygg (tidl. Frei rådhus). Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Vi trenger deg som ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø og ønsker personlig og faglig utvikling. Du må like høyt tempo og tåle stort arbeidspress. I ditt arbeid vil du ha mye kontakt med barn og unge, og deres familier, nettverk og med samarbeidspartnere.  Arbeidsoppgaver saksbehandling etter lov om barneverntjenester aktiv samhandling og samarbeid med barn, foreldre og andre instanser veiledning av kontaktpersoner i barneverntjenesten gjennomføring og ledelse av teammøter deltakelse i barnevernleders ledergruppe ansvar for internkontroll på eget team intern fagopplæring beslutningsmyndighet innen eget ansvarsområde andre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen Kvalifikasjonskrav 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Annen helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning kan vurderes erfaring fra kommunalt barnevernsarbeid søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil Ønskede kvalifikasjoner relevant videreutdanning veiledningskompetanse erfaring med saker til Fylkesnemnda Personlige egenskaper god relasjonskompetanse kan arbeide strukturert, målrettet og selvstendig, både under press og etter gitte frister er fleksibel, løsningsfokusert og har gode samarbeidsevner kan sette seg inn i og reflektere rundt sammensatte problemstillinger kan formidle informasjon og faglige vurderinger på en tydelig måte, både muntlig og skriftlig personlig egnethet blir vektlagt Vi tilbyr stort fagmiljø med engasjerte, positive og meget dyktige kollegaer godt arbeidsmiljø spennende og varierte arbeidsoppgaver veiledning et godt sammensatt lederteam mulighet for faglig oppdatering og utvikling deltakelse i utvikling av tjenesten fleksibilitet mht. avvikling av ferie og avspasering stort fokus på tidlig innsats rettet mot barn, unge og deres familier Øvrige vilkår Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start. Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Søknad Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste. Kontaktpersoner: Synnøve Wormdal Flemmen mob: +47 47709803 Åse Bjerkestrand tlf: +47 71574933 mob: +47 97130454
Kristiansund kommune
28/01/2020
SØKNADSFRIST: 11.02.2020 Vi har ledig tre 100 % faste stillinger som barnevernkurator. Barneverntjenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid, der Kristiansund er vertskommune. Tjenesten tilhører enheten Barn, familie og helse og er lokalisert i Frei administrasjonsbygg (tidl. Frei rådhus). Barneverntjenesten er en aktiv arbeidsplass i et spennende fagfelt i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere. Vi trenger deg som ønsker å være en del av vårt arbeidsmiljø og ønsker personlig og faglig utvikling. Du må like høyt tempo og tåle stort arbeidspress. I ditt arbeid vil du ha mye kontakt med barn og unge, og deres familier, nettverk og med samarbeidspartnere. Arbeidsoppgaver Saksbehandling etter lov om barneverntjenester Aktiv samhandling og samarbeid med barn, foreldre og andre instanser Andre aktuelle arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen Kvalifikasjonskrav 3-årig sosialfaglig høyskoleutdanning, fortrinnsvis barnevernspedagog eller sosionom. Annen helse- og sosialfaglig eller pedagogisk utdanning kan vurderes Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil Ønskede kvalifikasjoner Erfaring fra sosialt arbeid generelt og kommunalt barnevernsarbeid Har interesse og kunnskap om kommunal barneverntjeneste Kan sette seg inn i og reflektere rundt sammensatte problemstillinger Kan formidle informasjon og faglige vurderinger på en tydelig måte, både muntlig og skriftlig Kan arbeide systematisk, selvstendig, under press og etter gitte frister Er fleksibel, løsningsfokusert og har gode samarbeidsevner Erfaring med saker til Fylkesnemnda Personlige egenskaper Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Stort fagmiljø med engasjerte, positive og meget dyktige kollegaer Godt arbeidsmiljø Spennende og varierte arbeidsoppgaver Opplæring, mulighet for faglig oppdatering og utvikling Deltakelse i utvikling av tjenesten Fleksibilitet mht. avvikling av ferie En kommune med stort fokus på tidlig innsats rettet mot barn, unge og deres familier Øvrige vilkår Ved tilsetting må godkjent politiattest og egenerklæring helse fremskaffes før arbeidsforholdets start Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov. Søknad Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester. Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn. Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste. Kontaktpersoner: Synnøve Wormdal Flemmen mob: +47 47709803 Åse Bjerkestrand tlf: +47 71574933 mob: +47 97130454
Kristiansund kommune
28/01/2020
SØKNADSFRIST: 14.02.2020 Vestsiden ungdomsskole har ledig fast 100% stilling som assisterende rektor fra høsten 2020. Stillingen skal inngå i et lederteam med rektor, assisterende rektor og avdelingsleder på en skole med omlag 340 elever og 45 ansatte.   Vi tilbyr et skolemiljø hvor elevenes læring, trivsel og helse skal være i sentrum en skole hvor tilpasset opplæring er idealet, hvor elevene skal oppleve mestring og «Alle er med». et flunka nytt miljøvennlig skolebygg med innovative energi- og byggløsninger som gir inspirasjon i opplæringen.   en spennende arbeidsplass for en skoleleder med «et varmt hjerte og en klar hjerne». et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse og engasjerte medarbeidere  et samfunnsnyttig, viktig og ansvarsfullt arbeid hvor Fagfornyelsen skal være i fokus. en kommune som satser på skole med utgangspunkt i Kvalitetsutviklingsplan for grunnskolen  Innhold i stillingen Som assisterende rektor er du skolens nestleder og samarbeider med rektor om den pedagogiske og administrative ledelsen av skolen. Du er også rektors stedfortreder. Ut fra skolens samlede behov og din kompetanse kan du bli delegert personal- / økonomiansvar. Hovedoppgaven er ansvar for den daglige interndriften. Du skal være tett på elevenes læring, ivareta personalet og involvere deg i lærernes og fagarbeidernes profesjonsutøvelse.  Andre oppgaver:  samarbeide nært med resten av skolens ledergruppe. være pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid samarbeide med foresatte, PPT og andre offentlige instanser. utføre generelle skoleadministrative oppgaver. ha hovedansvar for vikarordningen.  stillingen vil også kunne inneholde noe undervisning.   Krav og ønsker til deg Vi søker deg som har et sterkt engasjement for elever, læring og skoleutvikling. Du må være motivert for å være en del av lederteamet på Vestsiden ungdomsskole og opptatt av å få til et godt samarbeid internt og eksternt. Lederutdanning og/ eller ledererfaring innenfor området oppvekst er ønskelig. Det forventes at «rektorskolen» eller tilsvarende utdanning gjennomføres hvis du ikke har det fra før.  Vi søker deg som: - er positiv og løsningsorientert - kan jobbe strukturert og trives med å ha selvstendig ansvar. - viser god forståelse for elevers læring og utvikling, faglig og sosialt. - har kompetanse innenfor tilpasset opplæring. - er god på veiledning og oppfølging av personalet. - har god digital kompetanse. Personlig egnethet tillegges stor vekt og egenskaper til å utfylle kompetansen i lederteamet blir prioritert.   Formelle kvalifikasjonskrav  Du har godkjent pedagogisk utdanning, minimum på bachelornivå fra høgskole/universitet  Minimum 3 års praksis fra skoleverket.  Annet Lønn etter avtale. God pensjonsordning og gruppelivsforsikring. Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.  Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Baard Olsen tlf: 48166632
Kongsberg kommune
28/01/2020
SØKNADSFRIST: 16.02.2020 Vi har ledig en 100% fast stilling som tannhelsesekretær ved Flekkefjord og Sirdal tannklinikk. Arbeidsoppgaver Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver med behandling av alle type pasienter og utadrettet virksomhet Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som tannhelsesekretær og det er en fordel med klinisk erfaring. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig Det er ønskelig at søker har førerkort og disponerer bil   Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper, spesielt samarbeidsevne og kommunikasjon Søkere må kunne jobbe selvstendig og samtidig etter tannhelsetjenestens standarder og rutiner  Vi tilbyr Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Klinikken er moderne med nytt utstyr.  Gode pensjons- og forsikringsavtaler Lønn etter tariffavtale Før tiltredelse må politiattest av ny dato fremlegges  Du kan lese mer om oss her:  www.agderfk.no   Kontaktinformasjon Elias Joseph Klinikkleder 38 32 50 10 Elias.Joseph@agderfk.no  
Agder fylkeskommune
28/01/2020
SØKNADSFRIST: 16.02.2020 Bremanger kommune søkjer etter driftssjef kommunalteknikk i 100% fast stilling for snarleg tilsetjing. Stillinga ligg under kommunalsjef samfunn og utvikling. Driftssjefen vil ha budsjett og økonomiansvar. Personalansvar for om lag 35 årsverk. Ansvarsområda vil vere: Bygg og eigedom Reinhald Vatn, avlaup, renovasjon, veg og anlegg Brann  Driftssjefen vil ha ei aktiv rolle i høve utvikling og kvalitetsheving av ansvarsområda. Driftsjefen vil også ha ansvar for innkjøp og utarbeiding av planar og prosjektstyring av større og mindre prosjekt. Plan- og forvaltningsoppgåver i høve kommunaltekniske tenester er lagt til ei anna eining. Kommunalteknikk har tett samarbeid med denne eininga. Vi søkjer etter ein person som har ingeniørhøgskule, bygningsfagleg retning eller tilsvarande, eller administrativ utdanning på høgskulenivå/bachelor med tilleggskompetanse innan byggfag eller kommunalteknikk. erfaring frå kommune/anna offentleg eller privat verksemd innan fagområda. god kjennskap til bruk av nødvendig dataverktøy. Kommunen nyttar m.a. GisLine, Revit, KomTek og FamacWeb. god munnleg og skriftleg framstillingsevne. Administrasjonsspråket er nynorsk. gode evne til både sjølvstendig arbeid og samarbeid med andre. evne til å prioritere mellom mange oppgåver, og er strukturert og ryddig. førarkort kl. B.  Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar.  Vi tilbyr Spennande og allsidig jobb med eit variert arbeidsområde. Godt arbeidsmiljø og dyktige medarbeidarar. Fleksitid. God pensjonsordning og heildøgns forsikring. Tilsetjing etter gjeldande lover og reglar. Løn etter avtale. Hjelp til å skaffe bustad og barnehageplass Kontaktpersonar Karl Vidar Førde Kommunalsjef samfunn og utvikling 90 78 07 43 kvf@bremanger.kommune.no   Tom Joensen Rådmann 47 61 96 41  tom.joensen@bremanger.kommune.no     
Bremanger kommune
27/01/2020
    SØKNADSFRIST: 16.02.2020 Etne og Vindafjord kommunar søkjer kommunepsykolog i 100% stilling. Stillingen som kommunepsykolog er ein nyoppretta interkommunal stilling i kommunane Etne og Vindafjord. der Etne er vertskommune. Kommunane har til saman 12900 innbyggarar. Kommunepsykologen vil vera organisert inn under eining helse som m.a består av psykisk helse- og rustenesta, legesenter/ interkommunal legevakt, helsestasjon, fysio- og ergoterapiteneste. Arbeidsoppgåver Det er lagt vekt på at psykologen skal rettleie faggrupper innanfor helse/omsorg i kommunane Førelese/rettleie på fagdagar internt og eksternt i kommunen rundt ulike tema knytta til psykisk helse for barn og vaksne Bidra til styrking av tverr- og fleirfagleg samarbeid i kommunen Vera med på å styrke samarbeid med BUP, DPS og fastlegane i kommunen Bidra til kommunen sitt psykososiale kriseteam Samtalar med barn, ungdom og familiar Stillingen kan inkludere ein viss grad av utredning, diagnostisering og behandling avhengig av kapasitet og samarbeid med andre kommunale tenester og 2. linjetenester (BUP/DPS) Delta i plan- og systemarbeid  kompetanse: Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon Erfaring frå kommunalt arbeid og/eller spesialisthelsetenesta er eit ønske, men ikkje påkrevd Erfaring frå arbeid med barn, ungdom og familiar er ein fordel Spesialisering i samfunnspsykologi eller familiepsykologi er ein fordel Gode norskkunnskap, både skrifteg og muntleg Grunnleggande IT-kompetanse Førarkort klasse B  Personlege eigenskapar God på relasjonar og kommunikasjon med menneske i sårbare situasjonar Evne til å arbeide sjøvstendig og i team Interesse for forebyggande og helsefremjande arbeid Ha forståing for at dokumentasjon og kvalitetssikring er ein del av arbeidet Fleksibel og løysingsorientert Godkjent politiattest må føreligge ved tilsetting Annan informasjon Kva kan me tilby? Nyoppretta og spennande stilling med moglegheit til å påverke og utvikle tenesten Tilsetting på kommunale vilkår og god pensjonsordning gjennom KLP Triveleg arbeidsplass med eit godt arbeidsmiljø Tilgang til et psykolog-nettverk i Haugalandsregionen Store moglegheiter til å påverke folkehelsa kommunen våre Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar. Søknad skal sendast Etne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema - dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja "søk stilling" til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju. Dersom søkjar ønskjer å reservera seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje. Kontakter Navn: Hilde Høyland Tittel: Helseleiar E-post:  hilde.hoyland@etne.kommune.no   Mobil: 47286539
Etne kommune
24/01/2020
SØKNADSFRIST: 16.02.2020 Vi har ledig en nyopprettet 100% fast stilling i pedodonti.  Stillingen er planlagt tilknyttet ny stor tannklinikk i Grimstad. Arbeidssted i mellomtiden avklares nærmere. Arbeidsoppgaver Hovedoppgaver vil være: Rådgivning og veiledning av ansatte i tannhelsetjenesten Klinisk arbeid Fagutvikling og evt. forskning Kvalifikasjoner Det kreves norsk autorisasjon som tannlege og godkjent spesialistutdanning. Det er ønskelig med relevant klinisk erfaring  Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søker har førerkort og disponerer bil  Personlige egenskaper Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper, spesielt samarbeidsevne og kommunikasjon Søkere må kunne jobbe selvstendig og samtidig etter tannhelsetjenestens standarder og rutiner  Søkere må være opptatt av innovasjons og forbedringsarbeid Vi tilbyr Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid  Våre klinikker er moderne med nytt utstyr.  Gode pensjons- og forsikringsavtaler Lønn etter avtale Før tiltredelse må politiattest av ny dato fremlegges  Kontaktperson Jan Ask Rådgiver 97494143 Jan.Kare.Ask@agderfk.no     
Agder fylkeskommune
24/01/2020
SØKNADSFRIST: 09.02.2020 Bli kjent med Bergen Kommune   Bymiljøetaten er en etat i kommunen med et bredt og variert spekter av oppgaver som gjør at Bergen virker hver dag. Vi sørger for drift av veier, parker, byrom, friområder og kommuneskog. For å redusere klimautslippene i kommunen leder vi arbeidet med nullutslipp ogfornybare drivstoffer, og skal endre bergensernes transportvaner i retning avsykkel, gange og delemobilitet. Vi utvikler og fortetter byen ved åfremforhandle og gjennomføre utbyggingsavtaler, og bygger offentliginfrastruktur som veier, byrom, fortau, lekeplasser og torg. For å skapetrivsel og trygghet, arbeider vi med landskaps-planlegging, naturforvaltning,trafikksikkerhet, parkeringsbestemmelser, Fisketorget, og følger opp renovasjonog deponier. Vi får byen til å leve. Alle skal trives i Bergen - hver dag og om100 år!  Vil du bidra til at Bergen er et godt sted å være? Bymiljøetaten søker seksjonsleder til Seksjon for Byromsforvaltning og bruk av offentlig areal med 13 medarbeidere, herunder to fagledere. Seksjonen har det faglige ansvaret for byroms- og parkforvaltning, som bl.a. innebærer utvikling og godkjenning av parker og byrom, overtakelse av ferdige anlegg, faglige uttalelser med mer.  I tillegg har seksjonen ansvaret for midlertidig bruk av kommunale veier, byrom og parker i forbindelse med f.eks. arrangementer, arbeid på offentlig areal m.m. Arbeidsoppgaver Lede seksjonen, herunder fag-, personal- og økonomiansvar Lede etatens faglige koordineringsforum for park og byrom Delta i transformasjons- og fortettingsprosesser Delta i avdelingens ledergruppe og direktørens utvidete ledergruppe Tilrettelegge for god koordinasjon og godt samarbeid på tvers av seksjoner, avdelinger og etater, samt med eksterne aktører Tilrettelegge for kontinuerlig forbedringsarbeid i seksjonen Kvalifikasjoner Høyere utdanning (tilsv. master) innenfor by- /landskapsplanlegging eller tilsvarende Faglig dyktig med erfaring fra for eksempel planlegging, prosjektering eller forvaltning av parker og byrom Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne Ønskelig med ledererfaring Personlige egenskaper Gode evner til å arbeide på tvers av forskjellige fagfelt Meget gode samarbeidsevner God evne til å strukturere arbeidsoppgaver i en travel hverdag God til å inspirere, engasjere og motivere Faglig trygg, beslutningsdyktig, kreativ og løsningsorientert Kunde- og serviceorientert Vi tilbyr Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et bredt faglig arbeidsfellesskap Muligheter for faglig og personlig utvikling Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale   Om arbeidsgiveren Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Kontaktperson Tord Honne Holgernes Avdelingsleder Telefon 926 52 869
Bergen kommune
24/01/2020
SØKNADSFRIST: 07.02.2020 Til vårt produksjonsanlegg på Stjernøy i Alta søkes produksjonssjef til å lede gruve og/eller oppredningsverk. Stillingen(e) inngår i ledergruppen og rapporterer til verkssjef. Viktigste ansvarsområder: Lede produksjonen i gruve og/eller oppredningsverket ihht. selskapets prinsipper Støtte ledelsen i implementering av Sibelcos HMS-policy og verdier Motivere til minimering og rapportering av farlig atferd og nestenulykker Videreutvikle og optimalisere prosess og/eller gruvemetoder og utstyr: våt- og/eller tørrprosess. Målstyring ift. kostnads-/inntektsbudsjetter, KPI'er, samt mål for kvalitet, kvantitet og HMS Løpende kontakt med teknisk avdeling vedrørende vedlikeholdsprioriteringer for optimal drift Kjenne til og ivareta offentlige og lokale direktiv, reguleringer, tillatelser Søker skal ha/være: Erfaring med operativ ledelse, fra gruve- og/eller prosessindustri Bergingeniør og/eller prosessingeniør God prosessforståelse, og/eller gruveerfaring, med pragmatisk legning Gode ledelsesferdigheter, inkludert endringsledelse Relasjonsbygger og lagspiller Evne til godt samarbeid med ansatte på alle nivåer Gode evner til å kommuniserer muntilig og skriftlig, både på norsk og engelsk Teknisk utdanning Kvinner oppfordres til å søke. Vi kan tilby en utfordrende og interessant jobb i et internasjonalt, spennende og hyggelig miljø. Arbeidssted vil være ved gruveanlegget på Stjernøy, ca. 1 times båttur fra Alta, hvor størstedelen av våre ansatte bor. Alternativt 20 minutter med båt fra Øksfjord.  Om arbeidsgiveren Sibelco anerkjenner verdien ved å ha en global arbeidsstyrke og verdsetter mangfoldighet og inkludering for alle. Vårt mangfold av mennesker gir en spennende utveksling av ideer og kunnskap som driver oss fremover og inspirerer oss til nye innovasjoner og løsninger. Vi søker talenter med ulik bakgrunn og evner, og ønsker å utvikle våre ledere og vår kultur til å bistå alle ansatte til å vokse og til å nå deres fulle potensiale. Vårt produksjonsanlegg på Stjernøy i Alta kommune har ca 100 ansatte og er en av verdens største produsenter av mineralet nefelinsyenitt. Stjernøy ligger i naturskjønne omgivelser ca en times båttur fra Alta, og 20 minutter fra Øksfjord i Loppa.
Sibelco Nordic AS
24/01/2020
SØKNADSFRIST: 09.02.2020 Vi har ledig to 100 % stilling som sykepleier d/a. Arbeid hver 3. helg, frivillig hinkehelg med lønnskompensasjon. Ledig med snarlig tiltredelse Er du sykepleieren som brenner for faget, er kreativ, liker å jobbe selvstendig men også trives i team med engasjerte kollegaer? Da ønsker vi deg med på laget! Vi er en gjeng med dyktige og positive helsearbeidere av alle kjønn. Vi er mange sykepleiere men trenger flere. Sentrum sykehjem er stadig i utvikling, vi har fokus på fag og kvalitet. Vi har 6 korttidsplasser og 54 langtidsplasser, målgruppen vår er mennesker med demenssykdom. Vi ivaretar pasienter med komplekse sykdomsbilder i et tverrfaglig miljø. Det er viktig for oss å yte personsentrert omsorg hvor pårørende inkluderes. Vi er sertifisert som Livsgledehjem. Oppgaver og ansvar - Opprettholde faglig standard i samsvar med gjeldende lovverk. - Holde deg faglig oppdatert. - Sikre brukermedvirkning. - Kjennskap til kvalitetsforskrifter og ha medansvar i kvalitets og forbedringsarbeidet. - Veiledningsansvar for studenter og kollegaer. - Delta i tverrfaglige samarbeid-/ ansvarsgrupper. - Delta i internundervisning. - Vi forventer at du bidrar i vårt gode arbeidsmiljø Kvalifikasjoner - Offentlig godkjent sykepleier, - Praksis fra geriatri/ demensomsorg eller videreutdanning i aldring og eldreomsorg er ønskelig. - Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Vi er fremtidsrettet og arbeider med moderne digitale verktøy i hverdagen. Gode datakunnskaper forventes. Vi ser etter personlige egenskaper som - Gode samarbeidsevner. - Fleksibilitet. - Engasjement. - Positivitet og godt humør. - Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr - En spennende jobb i et fagutviklende miljø, faglig påfyll som kurs, konferanser og mulighet for videreutdanning. Annet Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden) Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Kontaktperson Ida Kristine Røg Tjeldberg Virksomhetsleder E-postIda.Kristine.Rog.Tjeldberg@bodo.kommune.no Mobil 95 07 89 29 Arbeid 75 55 45 01
Bodø kommune