2008 - 2021
13 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

07/06/2021
SØKNADSFRIST: 20.06.2021 Rana kommune Kommuneoverlege, Mo i Rana Rana kommune har ledig stilling for sykehjemslege. 100% fast stilling fra 16.08.2021 Vi har ledig 100% fast stilling for lege på sykehjem og trenger en dyktig lege som kan jobbe selvstendig. Arbeidstiden er dagtid på ukedager og det er ingen pålagte vakter. God fastlønn og kommunen er behjelpelig med bolig. Sykehjemslegen vil ved oppstart jobbe på Helseparken og Selfors korttidsavdeling. Hovedandelen av pasientene på disse avdelingene har som målsetning å komme hjem til egen bolig. Kommunens ØHD tilbud er plassert i helseparken. Sykehjemslegens arbeidsoppgaver er medisinsk oppfølging og behandling av pasienter, kontakt med pårørende og veiledning og undervisning av annet helsepersonell i institusjonene. Kvalifikasjonskrav: • Norsk autorisasjon • Relevant erfaring fra primær eller spesialisthelsetjenesten • Gjennomført LIS1 er ikke et absolutt krav, men legen må kunne arbeide selvstendig uten supervisjon. Veiledning gis ved behov. • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig. • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Vektlegges: • Personlig egnethet • Referanser De to siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning. Politiattest skal fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger. Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent. Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser. Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet. Om dette er av interesse eller du har spørsmål kontakt kommuneoverlege Frode Berg,  frode.berg@rana.kommune.no , telefon 41206706. Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side. Søknadsfrist: 20.06.2021 Link til søknadsskjema:  Send søknad  For mer informasjon kontakt: , Frode Berg, Mobil +47 41206706, Epost: frode.berg@rana.kommune.no
Rana kommune
04/06/2021
SØKNADSFRIST: 20.06.2021 Gratangen kommune er vertskommune for kart og oppmåling i Gratangen, Lavangen og Salangen. Kontorarbeidssted er Gratangen, men vi har kontorarbeidsplasser tilgjengelig i alle tre kommuner.  Arbeidsoppgaver Stillingen vil i hovedsak jobbe med arbeidsoppgaver etter: -matrikkelloven, herunder eiendomsmåling -saksbehandling -matrikkelføring -publikumskontakt -samt øvrige GIS-relaterte oppgaver. Den ansatte kan ogsp bli pålagt andre oppgaver ved behov. Kvalifikasjonskrav Det er krav om at den som tilsettes har ingeniørutdanning på bachelor nivå innenfor gjeldende fagområde i tillegg er det er ønskelig med: - godkjenning som matrikkelfører - erfaring med kart - erfaring oppmåling - erfaring med saksbehandling Absolutt krav: minimum førerkort klasse B. Vi tilbyr Gratangen kommune har gode lønns- og pensjonsordninger (KLP) . Fine muligheter for friluftsliv. God dekning på barnehageplasser. Tilsetting etter gjeldede lover og avtaleverk. Nærmere opplysning Det er ett krav at den tilsatt benytter alle elektroniske system vi har. Opplæring vil bli gitt. Kommunen benytter Gisline som GIS-verktøy, Public 360 og eByggesak360 som saksbehandlingssystem, samt Leica GPS. Kjennskap til disse systemene vil være en fordel. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål og det bes om at disse tas med dersom du blir innkalt til intervju.  Søknad sendes Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss. For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link:  www.gratangen.kommune.no   Kontaktperson: Erlis Anderzen E-post  Erlis.Anderzen@gratangen.kommune.no   Mobil 97138044 Arbeid 97138044
Gratangen kommune
04/06/2021
SØKNADSFRIST: 20.06.2021 100% fast stilling som avdelingsleder for Forvaltning og utvikling (tekniske tjenester). Tiltredelse så snart som mulig etter tilsetting. Har du lyst på en stilling der ingen dager er lik og der du kan være med på mange spennende arbeidsoppgaver. Her kan nevnes totalrenovering av barnehage, oppsett av ny branngarage og en renovering av Miljøboligen under planlegging. Det blir ikke kjedelige dager hverken med arbeidsoppgaver eller hyggelige kollegaer. Frister det å bli med på laget er dette arbeidsplassen for deg. Velkommen skal du være til en spennende jobb. Arbeidsoppgaver Avdelingsleder har det faglige ansvaret for faglig gode tjenester innenfor gitte rammer, både økonomisk og faglig. Som leder må du være en aktiv pådriver i videreutvikling av kommunen. Stillingen medfører kontakt med innbyggere, næringsliv og publikum. Det legges vekt på god service og at det kan skapes gode relasjoner overfor kollegaer, tjenestemottakere og samarbeidspartnere. Dette innebærer: - Faglig lede, motivere og bidra til videreutvikling av medarbeidere. - Økonomisk forståelse og fagledelse i tråd med rammer, mål og satsingsområder. - Saksbehandler byggesak - Saksbehandler i andre saker som berører sektoren. - Være en pådriver i kommunens strategiske utviklingsarbeid. - Samordning og kvalitetsutvikling av tjenestene. - Forberede saker for politisk behandling, delta i planarbeid og gjennomføre vedtak. - Prosjektarbeid. - Delta i kommunens kriseledelse. - Følge opp og gjennomføre nasjonale og kommunale føringer. Kvalifikasjonskrav Relevant høyere utdanning på Bachelor nivå innen tekniske fag, fortrinnsvis bygg/anlegg eller kommunalteknikk, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse. - Kunnskap og erfaring innen fagområdet. - Gode analytiske evner. - God kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser. - God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Vi ønsker en fagleder som er: - faglig engasjert, beslutningsdyktig, målrettet og med stor gjennomføringsevne. - samlende og har en evne til å bygge relasjoner, skape tillit, motivere, inspirere og er opptatt av at medarbeidere trives og utvikles. Nærmere opplysning Tilsetting i hht gjeldende avtaleverk. Personlig egnethet vektlegges. 6 mnd. prøvetid. Det er et krav at den tilsatt benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst to referanser fra de tre siste arbeidsår. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i såfall bli kontaktet av oss.  Vi tilbyr - En sentral fagstilling med spennende og utfordrende lederoppgaver - 100 % fast stilling og lønn etter avtale - Motiverte og kunnskapsrike kollegaer - Gode pensjons- og forsikringsvilkår - IA-bedrift - Fleksibel arbeidstid - Dekning av flytteutgifter i hht reglement - Barnehageplass ved behov - Kan være behjelpelig med å skaffe bolig Søknad sendes Gratangen kommune benytter elektronisk rekrutteringssystem, vi ber deg derfor fylle ut søknaden elektronisk og kun søknader mottatt via vårt system vil bli vurdert. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentlighet. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss. For å komme i betraktning må søknaden sendes elektronisk via link:  www.gratangen.kommune.no   Kontaktperson: Torbjørn Johnsen E-posttor bjorn.johnsen@gratangen.kommune.no Mobil 41409708 Arbeid 41409708 Gro Saltvik-Øvergård Sektorleder oppvekst og kultur E-post gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no Mobil 94809025 Arbeid77021800
Gratangen kommune
03/06/2021
SØKNADSFRIST: 20.06.2021 Om stillingen Vi søker deg som har lyst å lære kontor- og administrasjonsfaget. Hos oss får du opplæring og oppgaver innenfor rekruttering, kontorstøtte, økonomi og informasjon. Du får arbeide med dokumenter og legge til rette for kurs og seminarer. Alt under kyndig veiledning fra din fagansvarlige Marita.   Vi tilpasser arbeidet etter kompetansemålene i læreplanen. Statsforvalteren i Troms og Finnmark kan by på en variert og interessant arbeidshverdag sammen med gode kolleger.  Lærlingperioden er fra august 2021 til august 2023. Kontorsted for denne stillingen er Vadsø eller Tromsø. Vi søker deg som har: bestått Vg1 service og samferdsel og Vg2 salg, service og sikkerhet før august 2021 god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk interesse for kontor- og administrasjonsfaget Arbeidsoppgavene krever at du jobber strukturert og at du tar ansvar. Som lærling må du være motivert for arbeidsoppgavene, arbeidsom og opptatt av egen læring. I tillegg vil vi legge vekt på at du har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt og har godt humør. Karakterer og fravær blir vurdert. Husk å legge ved karakterutskrifter/kompetansebevis og eventuelle attester når du søker. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Dette tilbyr vi: Lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten. Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Har du behov for tilrettelegging, for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid, så ordner vi det. Vi er medlem hos Opplæringskontoret for statlige virksomheter (OK stat). De bidrar til at du får opplæring, støtte og flere ulike tilbud gjennom læretiden: samlinger for lærlinger med faglig og sosialt innhold nettverk med andre lærlinger forberedelser til fagprøven, som for eksempel testfagprøve flere muligheter for kurs og e-læring Du kan lese mer om OK stat sitt tilbud  her. Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med fagansvarlig for lærling Marita Ahonen på telefon 78 95 05 73. Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter henter du fra vitnemålsportalen i Jobbnorge.  Har du utdanning fra utlandet legger du ved godkjenning fra NOKUT. Vi gjør oppmerksom på at søknaden vil bli vurdert ut fra informasjon som foreligger ved søknadsfristens utløp. Det er viktig at du viser hvordan din kompetanse fyller kriteriene som er beskrevet i stillingsannonsen. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
03/06/2021
SØKNADSFRIST: 20.06.2021 Om stillingen Vi trenger en engasjert medarbeider som ønsker å gjøre en forskjell for barn og unge i Troms og Finnmark. En av statsforvalterens oppgaver er å ivareta rettssikkerheten til barn og unge. Vi behandler håndhevingssaker (saker om elevenes psykososiale skolemiljø), klagesaker etter opplæringsloven og introduksjonsloven, gjennomfører tilsyn med kommuner og veileder på lov- og regelverk. Dette er i hovedsak det du vil jobbe med hos oss. Skoleseksjonen har og andre oppgaver som utviklings- og forvaltningsoppgaver.  På skoleseksjonen får du 19 kollegaer som jobber med spennende arbeidsoppgaver i et godt miljø. I dag har seksjonen to kontorsteder - Vadsø og Tromsø. Vi jobber tett sammen, selv om vi sitter i forskjellige byer. Denne stillingen er lagt til seksjonen i Vadsø, men alternative kontorsteder kan være Karasjok og Kautokeino. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert, må du ha:  master i rettsvitenskap eller innenfor pedagogiske fag. Bachelor i pedagogiske fag og lang erfaring fra skoleverket kan veie opp for kravet om master. Studenter som har levert sin masteroppgave kan og søke. svært gode skriftlige og muntlige norskferdigheter god evne til å snakke med barn, unge og voksne gode samarbeidsevner evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt Vi ønsker at du: har skolefaglig erfaring har erfaring fra arbeid med offentlig forvaltning har erfaring fra å kommunisere med barn og unge behersker samisk Personlig egnethet vil bli vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 500.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 56 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.  Vadsø er hovedsete for statsforvalteren. Byen har flyplass med gode forbindelser og hurtigruteanløp. Her er mange lag og organisasjoner, og et godt kulturtilbud. Du får mulighet til å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Les mer om Vadsø på  vds.no . Les mer på  kommunens nettsider . Karasjok har viktige næringer som reindrift og jordbruk. Kommunen  er vert for Sametinget og har det samiske teateret Beaivvas. Les mer om Karasjok på  kommunens nettsider . I Kautokeino ligger den Samiske høyskolen. Det er kort vei til flott turterreng og kommunen har tilrettelagt for et variert friluftsliv for sine innbyggere. Det finnes flere lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om Kautokeino på  kommunens nettsider . Karasjok og Kautokeino kommune inngår i landets største sammenhengende villmarksområde. De er også landets to største kommuner i areal. Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med assisteren direktør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 seksjonsleder Eivind Bratsberg på telefon 77 64 22 60 Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider . Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder . Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Oppvekst- og barnevernavdelingen Oppvekst- og barnevernavdelingen ledes av Hilde Bremnes og er inndelt i seksjonene barnehage, skole og barnevern. Vi arbeider for å sikre: at alle barn og unge i fylkene våre har det trygt og godt i barnehage og skole, at de får oppfylt sine rettigheter og at de får de gode tjenestene de har krav på at alle barn og unge som trenger det får riktig hjelp til riktig tid av barnevernet at barnekonvensjonen brukes på alle områder som berører barn og unges rettigheter Dette gjør vi gjennom vårt arbeid som håndhevingsmyndighet i skolemiljøsaker, ved å føre tilsyn, behandle klagesaker, gi råd og veiledning og gjennom kvalitetsutviklingsoppgaver.  
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
02/06/2021
SØKNADSFRIST: 18.06 100% fast stilling som avdelingsleiar ledig frå 01.08.21 - ID 1899 Søknadsfrist: 18.06.21 Er du vår nye avdelingsleiar?   Tenester for funksjonshemma yter tenester for bebuerar med ulik grad av funksjonshemming Avdelinga omfattar to bufellesskap, Svingen med 11 bueiningar er døgnbemanna og Reini med 4 bueiningar er bemanna delar av døgnet.  Me er opptekne av å gje gode tilpassa tenester til våre brukarar, slik at den einskilde har ein aktiv og meiningsfull kvardag, opplever å ha råderett i eige liv og kjenner seg inkludert i eit fellesskap.   Me søkjer no etter ein fagleg dyktig og engasjera avdelingsleiar, som vil vere ein positiv pådrivar for å utvikle Tenester for funksjonshemma vidare. Vinje kommune er for tida i ein omstillingsprosess, der du som leiar vil ha ei sentral oppgåve i  organisering og utvikling av tenesteområdet.   Som leiar ynskjer du å skape ein kultur med fokus på godt arbeidsmiljø og høg etisk merksemd. Du legg til rette for læring, meistring og utvikling ved å involvere og gje ansvar til dine medarbeidarar. Du er oppteken av å vise gjennomføringskraft for å oppnå gode resultat og nytte dei økonomiske ressursane effektivt.   Arbeidsoppgåver: • Ansvar for dagleg drift av bufellesskapa i høve til fag, personell og økonomi.  • Leie, kvalitetssikre og utvikle det faglege arbeidet i bufellesskapet. • Legge til rette for å sikre et godt samarbeid med kolleger, personal, pårørande og andre samarbeidspartar. • Ansvar for at tenestene vert ytt i tråd med vedtak og etter gjeldande regelverk.   Kvalifikasjonar: • Vernepleiar eller annan helse og sosialfagleg kompetanse på minimum bachelornivå.  • Ynskje om  leiarerfaring eller relevant leiarutdanning. • Erfaring frå relevante fagområde er ein fordel. • Kjennskap til gjeldande lover og reglar innanfor tenesteområdet.   Personlege eigenskapar: • Du kommuniserar på ein tydeleg og trygg måte, er samlande og har evne til å skape tillit.  • Du bidreg til gode resultat gjennom felles mål, verdiar, tverrfagleg samarbeid og kompetanseheving • Du har evne til å motivere, ta avgjerder og delegere. • Du har evne til å arbeide strukturert og sjølvstendig  • Du er nytenkande og endringsvillig. • Du kan vise til gode samarbeidsevner. • God muntleg og skriftleg framstillingsevne er ein føresetnad.   Personlege eigenskapar og motivasjon vert vektlagd.   Me kan tilby: • Ein lærande og framtidsretta organisasjon. • Gode forsikrings- og pensjonsordningar. • Ulykkesforsikring også i fritid. • Løn etter avtale.   I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved Helse og omsorgssjef Kari Dalen tlf 478 94 710  kari.dalen@vinje.kommune.no  eller  avdelingsleiar Unn -Merethe Nordby tlf: 947 96 515 epost:  unn.merethe.nordby@vinje kommune.no     Søknad skal sendast på elektronisk skjema. Skjema finn du  her
Vinje kommune
01/06/2021
SØKNADSFRIST: 10.06.2021 Flere av våre fastleger skal ut i tjeneste i spesialisthelsetjenesten som ledd i sin spesialisering i allmennmedisin og annet fravær over en periode. Er du vår vikar? Vi tilbyr: En praksis i et veldrevet fastlegefellesskap som består av 7 fastleger og LIS1-lege. Hjelpepersonell av høy kvalitet. Kommunen tilbyr forutsigbare løp for LIS 3-utdanning i allmennmedisin. Ukentlige smågruppemøte for alle legene på kontoret som gir tellende timer i spesialistutdanningen. En kommune og en region med store muligheter, flott natur og et sted du og dine kan leve et godt liv. Hva er ledig? 2 vikariat 100 % fra d.d. og tom 31.05.2022 1 vikariat 100 % fra 01.07.2021 - 20.11.2021 Du blir primært privat næringsdrivende etter gjeldende avtaleverk med § 8.2 i rammeavtalen. Kommunal ansettelse og fastlønn tilbys ALIS kandidater. Fastlønnsavtale kan også tilbys andre søkere hvis ønskelig. Søkere som vil ta deler av hjemler kan også søke. Arbeidsoppgaver: Fastlegeansvar for egen liste med inntil 1000/1100 pasienter samt 24 % kommunal bistilling. Det jobbes for kortere listelengder blant annet for ALIS kandidater (800). Kurativt arbeid som allmennlege i variert praksis. Legene har øyeblikkelig hjelp en dag hver i uka og deltar i legevakts-turnus som er 15-delt. Det utgjør 2 legevakter i måneden. Legevakta er lokalisert ved Tynset sykehus. Vi mottar medisinerstudenter med lisens hver høst, og alle legene veileder vår LIS1-lege mot godtgjøring. Tilsynslege på sykehjem en halv dag i uka, der man med ubundne timer er tilgjengelig for kontakt ellers i uka. Krav til stillingen: Norsk autorisasjon som lege med godkjent turnusperiode/LIS1 og refusjonsrett. Søkere med spesialistutdanning i allmennmedisin vil kunne bli foretrukket. Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig tilsvarende nivå C 1, og ha kjennskap til norsk helsevesen. Personlige egenskaper: Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, evne til å arbeide praktisk, målrettet og selvstendig, være fleksibel og ha evne til å takle nye utfordringer. Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Særskilte krav til stillingen: Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder. Ved ev. ytterligere ledighet, vil det tas fra samme søkerliste. Vi ønsker ikke kontakt med rekrutterings- eller annonsebyråer.  Link til søknadsskjema:  Send søknad  For mer informasjon kontakt: , Toril Nyhus tjenesteområdeleder helsetjenesten, Tlf: +47 62 48 51 02, Mobil +47 90100119, Epost:  toril.nyhus@tynset.kommune.no
Tynset kommune
28/05/2021
SØKNADSFRIST: Snarest Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse spennende prosjekter. Det kan være komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og spesialiserte oppdrag. Vi utfører mange ulike typer anleggsarbeid som veianlegg, sykkelveier, rundkjøringer, gateopprustning, støyskjermer, vann- og avløp, betong og ulike konstruksjoner, sprenging, hogst, jernbanearbeider og grunnarbeid. Vår avdeling i øst søker nå etter flere geomatikere/landmålere. Du blir en del av Mestas fagmiljø innen geomatikk som i dag består av 12 geomatikere lokalisert rundt i landet. Kontorsted er på Skedsmokorset, men mye av dagen er du på oppdrag i prosjektene dine som primært er i Oslo og Viken. Noen av arbeidsoppgavene dine: Kontroll av grunnlag vi får fra kunden. Utstikking av stikningsdata i felt. Maskinstyring som kalibrere maskiner og installere stikningsdata på maskinparken. Bruk av Gemini Terreng med 3D modell, masseberegninger, kvalitetskontroller, data og utarbeiding av målebrev osv. Sikre at vi leverer dokumentasjon som avtalt i kontrakt. Samspill mellom egne, byggherre og prosjekterende. Noe anleggsledelse Støttespiller for formenn, anleggsledere og prosjektleder i den daglige driften Det kan bli aktuelt å få fag- og koordineringsansvaret for geomatikk i Mesta. Hvem er vår nye geomatiker? Vi søker etter deg som har høy gjennomføringsevne og trives i en jobb med høyt tempo. Du har en strukturert arbeidsform og håndterer å jobbe med mange parallelle prosesser. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Følgende erfaring og kompetanse er ønskelig: Kjennskap til bruk av GPS/GNSS og totalstasjon med tilhørende programvare Relevant utdanning fra universitet, høgskole eller teknisk fagskole Det er en fordel med erfaring fra anlegg og maskinstyring, Det er en fordel med erfaring og bruk av Gemini Terreng & Entreprenør Førerkort klasse B Vi søker både deg som er nyutdannet og deg med erfaring innen faget. Lang og allsidig erfaring med aktuelle fagområder kan kompensere for utdanning. Hva vi i Mesta tilbyr: I avdelingen jobber vi i hovedsak normaluke mandag til fredag, men vi har ulike prosjekter og dette kan av og til variere. Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med prosjektleder Terje Brattbakk (90 05 88 77). For å søke laster du opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknader behandles fortløpende.
Mesta AS
28/05/2021
SØKNADSFRIST: 09.06.2021 Til avdelingen for IT-teknisk søker vi etter 2 nye medarbeidere. Vår avdeling drifter og forvalter IT-løsninger i samarbeid med SpareBank 1 Utvikling og andre leverandører for banken og våre datterselskaper. Vi lover stor variasjon i arbeidsoppgaver og gode muligheter til å påvirke egen hverdag, kombinert med kontinuerlig læring og faglig og personlig utvikling. Du må ha en indre motivasjon til å lære nye ting. Du trives i rollen som teknologirådgiver og med å implementere og forvalte IT-løsninger.  Det er naturlig for deg å bidra til et positivt og proaktivt arbeidsmiljø. Arbeidssted er vårt hovedkontor på Hamar. Arbeidsoppgaver Stilling 1: IT-konsulent Microsoft 365 og Azure Drift og forvaltning av våre IT-løsninger herunder Microsoft 365, Active Directory, Azure, Exchange, møterom og samhandlingsløsninger.  Implementering og tilrettelegging av ny teknologi.  IT-support til interne kunder.  Deltagelse i store og mindre prosjekter. Opplæring i bruk av IT-løsninger.  Stilling 2: Seniorkonsulent Nettverk Drift og forvaltning av nettverksløsninger Vi benytter Cisco DNA/ISE. Implementering og tilrettelegging av ny teknologi.  Oppfølging av leverandører. IT-support til interne kunder.  Deltagelse i store og mindre prosjekter.  Opplæring i bruk av IT-løsninger. Kvalifikasjoner Bachelor utdanning og erfaring innen informasjonsteknologi. Relevante sertifiseringer kan kompensere for manglende utdanning. God innsikt i samspillet mellom infrastrukturbaserte teknologier, applikasjoner og den forretningsmessig verdi for banken og datterselskapene. Erfaring fra drift og forvaltning av IT-løsninger. Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.  For stillingen som IT-konsulent Microsoft 365 og Azure ser vi etter en med kompetanse og sertifiseringer fra Microsoft 365, Active Directory og Azure. Erfaring fra powershell programmering. For stillingen som Seniorkonsulent Nettverk ser vi etter en med kompetanse og sertifiseringer fra nettverk, gjerne Cisco sertifiseringer.  Personlige egenskaper Du trives med et høyt arbeidstempo og liker å ha ansvar for egne saker. Du liker å jobbe med problemløsning for interne kunder. Du er interessert i å utvikle din kompetanse og bidrar til utvikling av vårt IT-faglige miljø.  Du trives både med selvstendig arbeid og som en del av et større fagmiljø. Du er strukturert og nøye med dokumentasjon Du har gode samarbeids og kommunikasjonsevner Vi tilbyr Frihet under ansvar og fleksibilitet i et utviklende og godt arbeidsmiljø. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med engasjerte og dyktige kolleger. Gunstige lånebetingelser og forsikringsordninger. Konkurransedyktig lønn med gode pensjonsordninger. Kontaktperson: Jon Bjørnstad leder Telefon 900 13 046
SpareBank 1 Østlandet
27/05/2021
SØKNADSFRIST: 09.06.2021 Vestland fylkeskommune skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn og sterke by- og senterområde. Dei regionale tenestene til innbyggarane, organisasjonar og næringslivet skal vidareutviklast med høg kvalitet. Fylkeskommunen skal sikra ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, og ut i Europa. Den nye fylkeskommunen skal bidra til å bygge ein sterk felles kultur og identitet i fylket, samtidig som innbyggarane si tilknyting til lokalsamfunna vert tatt vare på. På avdelinga for infrastruktur og veg (INV) tek vi vare på fylkeskommunen sine forvaltningsoppgåver som vegeigar. Fylkesvegane knyter fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre. Visjonen vår er å tilby eit effektivt, tilgjengeleg, sikkert og miljøvennleg vegsystem som dekker samfunnet sitt behov for transport og fremmer regional utvikling.  Planlegging og utbyggingsseksjonen (PU) har ansvar for planlegging og bygging av fylkesvegar, gang- og sykkelvegar, tunnelar og bruer i Vestland fylke. Byggherre-miljøet er delt i tre geografiske einingar, Utbygging Nord (Sogn og Fjordane), Utbygging Sør og Utbygging Bergensområdet (Bergen og omkringliggande kommunar). Til Utbygging Bergensområdet søkjer vi etter geomatiker for større og mindre tiltak i vårt geografiske ansvarsområde knytt til kontoret vårt på Sandsli. Arbeidsoppgåver Ei fagleg utfordrande og spennande stilling med stor samfunnspåverknad Eit sterkt og inkluderande fagmiljø    Spennande oppgåver og gode vilkår for fagleg utvikling  Gode forsikrings- og pensjonsvilkår  Arbeidsoppgåver Oppfølging av små og store modellbaserte utbyggingsprosjekt frå prosjektering til ferdig bygt anlegg. Hovudoppgåvene består av kontroll av modellar, mengdeberekning og geometriske kontrollar. Etablering og kontroll av terrengmodellar og grunnlagsnett.  Andre landmålingsoppdrag må påreknas (situasjonsinnmåling, nivellering, laserskanning og tilhørende prosessering). Vestland fylkeskommune brukar GNSS, totalstasjon, niveller, laserskanner og drone i sitt arbeid. Kvalifikasjonar I utgangspunktet krev vi 3-årig utdanning frå universitet/høgskule innan fagområdet. For kandidatar med sterk og allsidig praksis frå det aktuelle fagområdet og gode personlege føresetnader for stillinga, kan kravet til utdanning fråvikast. Må kunne bruke GNSS og totalstasjon med tilhøyrande programvare.  Erfaring med Gemini Terrain, Leica Infinity og Cyclone, Cyclone 3DR eller tilsvarende er ein fordel.  Søkjar må ha førarkort for personbil kl. B. Personlege eigenskapar Du er strukturert og arbeider sjølvstendig, men også godt saman med andre. Vi ønskjer oss også ein kollega som er engasjert og som bidreg fagleg og sosialt. Vi legg stor vekt på personlege eigenskapar. Har du spørsmål til stillinga er du velkomen til å kontakte leiar utbygging Bergensområdet Cathrine Haugen Botnevik på telefon; 93871300. Vi tilbyr Stillingstittel vil bli tilpassa kvalifikasjonane til dei som får tilbod stilling. Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar i fylkeskommunen blir gjort med ei prøvetid på 6 månader. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjaren kan verte offentleggjort sjølv om du har bedt om ikkje å stå på offentleg søkjarliste (offentleglova § 25, 2. ledd). Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vert du alltid varsla før søkjarlista vert offentleggjort. Kontaktperson: Kjell Hagesæter Prosjektleiar Telefon 976 75 165
Vestland fylkeskommune