2008 - 2021
13 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

18/10/2021
SØKNADSFRIST: 19.10.2021 Har du lyst til å være med på vårt viktige arbeid med å forebygge økonomisk kriminalitet ? Om stillingen Vi ønsker å styrke teamet på antihvitvask-området. Som antihvitvaskmedarbeider vil du ha en sentral rolle i vårt arbeid for å forebygge og avdekke hvitvasking. Du vil være en ressursperson, som bidrar til å sikre at bankens antihvitvaskingsarbeid gjennomføres i overenstemmelse med gjeldende lover og interne retningslinjer. Du vil være sentral i den daglige driften, du vil delta i aktuelle prosjekter og du vil bidra til å forbedre og effektivisere våre prosesser. Du vil være en del av bankens antihvitvaskingsteam og rapportere til antihvitvaskansvarlig.  Stillingens hovedoppgaver Gjennomføre kundekontroll og transaksjonsovervåkning Dialog med privat- og bedriftskunder Undersøke og rapportere om mistenkelige transaksjoner og kundeadferd til Økokrim Veilede kolleger i banken om regelverk, rutiner og hvordan håndtere konkrete kundecase Håndtere henvendelser fra eksterne parter, herunder Økokrim, Politi, Skatteetaten og andre banker Delta i aktuelle prosjekter innen antihvitvask  Ønskede kvalifikasjoner Du har relevant høyrere utdannelse, bachelor eller master Du må kunne jobbe selvstendig og samtidig bidra i teamet God sparringspartner for kolleger Strukturert, analytisk og nøyaktig God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Proaktiv, selvdreven og effektiv Du trives med høyt aktivitetsnivå og er villig til å legge ned betydelig arbeidsinnsats for å lykkes Du synes arbeidet for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering er viktig og har interesse for fagfeltet Kompetanse om økonomisk kriminalitet eller antihvitvasking-arbeid er en fordel, men ikke en forutsetning. Bakgrunn som økonom, politi eller jurist kan derfor være en relevant erfaring. Ved spørsmål ta kontakt med  HR-sjef Stein Haga på tlf: 99266274 eller Leder Antihvitvask Cecilie Kloster tlf: 92026935
Sandnes Sparebank
13/10/2021
SØKNADSFRIST: 10.11.2021 Beskrivelse Spennende mulighet; er du vår nye eiendomslandmåler? Samferdsel, Utbygging, Enhet Plan og prosjektering søker etter eiendomslandmålere i 2 faste stillinger. Om enheten Stillingen er organisert under Utbyggingsseksjonen, på enheten Plan og prosjektering. Utbygging er for tiden inndelt i fire enheter: Plan og Prosjektering Spesialproduksjon Investering og vedlikehold Øst Investering og vedlikehold Vest Plan og prosjektering teller rundt 20 ansatte. Vi dekker fagområder innen planleggingsledelse, avropsforvaltning, vegplanlegging, overvann, BIM, digitalisering, grunnerverv, eiendomslandmåling, landskap og grøntfag. Enhetens fremste oppgave er å utarbeide reguleringsplaner, men vi bidrar også inn i byggeplanlegging og anleggsfase. Vi ønsker nå å styrke vår enhet, og er på utkikk etter to selvgående eiendomslandmålere, til å komplettere vårt team innen eiendom. Oppgaveporteføljen er vedlikeholdstiltak og investeringstiltak, og naturlig nok er tiltakene avgrenset til fylkesveg. Geografisk inndelt, med flest oppdrag i gamle Oppland. Du vil ha et nært samarbeid med kollegaer i Innlandet fylkeskommune, og med eksterne samarbeidspartnere. Vi søker deg som har relevant kompetanse og erfaring innen eiendomslandmåling blir glad av å høre ordet matrikkel! har gode GIS-kunnskaper er grundig, og har stor arbeidskapasitet er god på å skape relasjoner, og har glimt i øyet er fleksibel med tanke på arbeidsoppgaver Vi tilbyr et inspirerende fagmiljø, og skikkelig gode kollegaer fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger fleksibel arbeidshverdag fleksitidsordning lønn etter avtale Om stillingene to faste 100 % stillinger  arbeidssted Lillehammer (Gjøvik og Otta kan også være aktuelle) samarbeid internt og mot eksterne Arbeidsoppgaver utsetting av grensemerker og innmåling av eiendomsgrenser eksterne oppmålingsforretninger bistå Matrikkelprosjektet, for å sikre grenser langs fylkesveger i Innlandet reiseaktivitet er en del av jobben. Arbeidsgiver stiller bil til disposisjon kontroll av leveranser og oppfølging av konsulent Kvalifikasjoner har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år innen ingeniørfag/ teknisk oppmålingsfag, eiendomsfag eller jordskifte bred erfaring innen faget, er et pluss! autorisasjon fra Kartverket. Er du ikke autorisert er ikke dette noe problem, da du må belage deg på å ta landmålerbrevet snarest mulig har du omfattende og relevant erfaring, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet førerkort klasse B  Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.  Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.                Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din.  Om arbeidsgiveren Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett. Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ. Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er eventyrlige muligheter . Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget! Kontaktperson: Enhetsleder Mari Gotteberg Telefon 941 51 851
Innlandet fylkeskommune
13/10/2021
SØKNADSFRIST: 02.11.2021 Vi søker en positiv og utadvendt Formann/anleggsrørlegger i 100% stilling Avdeling nyanlegg består i dag av 3 anleggs lag. Anleggslagene utfører vei, vann og avløpsarbeider på lik linje som enhver privat entreprenør. Prosjektene varierer i størrelse og kompleksitet. Alt fra enkle sanering prosjekter til større overføringsledninger, trykkøkningsstasjoner og tilknytninger til høydebasseng. Du vil bli en av tre formenn med har ansvar for hvert sitt arbeidslag. Hvert anleggs lag består av rørlegger, maskinfører, lastebilsjåfør og grunnarbeider. Ansvar for oppfølging av lærling kan også forekomme. Sandefjord kommune er godkjent som opplæringsbedrift med 82 lærlinger, hvorav én lærling i anleggsfaget. Nærmeste overordnede vil bli avdelingsleder for nyanlegg Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Tiltredelse: snarest Arbeidsoppgaver   Rørlegging Planlegging av arbeidsoppgaver HMS ansvar for arbeidslag Utføre mottakskontroll og ha oversikt over materiell Utarbeide dokumentasjon for utførte arbeider    Ønskede kvalifikasjoner   Fagbrev som rørlegger/ADK-sertifikat God/relevant erfaring innen anleggsfaget Sertifikat klasse B, hvor klasse BE er en fordel Gode norskkunnskaper CE sertifikat Maskinførerbevis er en fordel Personlige egenskaper   Serviceinnstilt Selvstendig Initiativrik Gode samarbeidsevner Løsingsorientert Opptatt av orden og kvalitet Fokus på HMS i arbeidshverdagen Inneha god tegningsforståelse·         Godt humør  Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr     Godt arbeidsmiljø, Dyktige og hyggelige kollegaer Godt støtteapparat Spennende utfordringer med muligheter for medvirkning Konkurransedyktige arbeidsbetingelser Gode pensjonsordninger Lønn etter tariff Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse og trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes lønn. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Gjensidig prøvetid er 6 måneder Arbeidstid: 07.00- 15.00          Tiltredelse så raskt som mulig etter nærmere avtale. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til ett eventuelt intervju. Kontaktperson: Eivind Nervik mob: +47 97681319
Sandefjord kommune
13/10/2021
SØKNADSFRIST: 01.11.2021 Som medarbeidar i Linja AS har du jobb som gir meining. Kloden vår ropar etter klimatiltak, og fornybar energi er ein avgjerande del av løysinga. Eit robust straumnett er nødvendig for å frakte straumen sikkert og effektivt ut og fram til kundane våre. Eit aukande behov for straum i framtida og mål om å bytte ut fossile energikjelder med fornybar energi gjer straumnettet til ein kritisk infrastruktur for utvikling av samfunnet. Både utvinning av ny fornybar energi og ei aukande elektrifisering av samfunnet er avgjerande om vi skal lykkast med å redusere våre utslepp. Linja AS har eit omfattande program for utvikling av linjenettet i forsyningsområdet. Mykje av nettet nærmar seg teknisk levetid som fører til oppgraderingar og nybyggingar i mange år framover. Samtidig er det stor aktivitet med nye tilknytingar i overliggande nett som genererer tiltak i distribusjonsnettet. Dine oppgåver: Planlegge og følgje opp vedlikehaldsoppdrag, i hovudsak i det regionale distribusjonsnettet. Vedlikeholdsanalyse for innspel til budsjettprosess. Følgje opp byggherreansvaret, med fokus på tryggleik, helse og arbeidsmiljø. Følgje opp kostnad, tid og framdrift i vedlikehaldsoppdrag, og rapportere dette. Andre arbeidsoppgåver innan kraftsystem ved behov Dette er deg: Du har bachelor eller tilsvarande innan elektrofaga. Du har gjerne erfaring frå prosjektering/byggeleiing og /eller fagbrev Du er framoverlent, sjølvstendig og ser nye løysingar på problem du står ovanfor Gode samarbeidsevner  Vi jobbar målretta for eit større mangfald. Vi oppmodar kvinner om å søkje på stillinga Oppmøtestad etter avtale, fortrinnsvis Sandane eller Florø  Kontaktperson Kristian Vassbotten Avdelingsleiar Kraftsystem 975 77 410
Sogn og Fjordane Energi AS
13/10/2021
SØKNADSFRIST: 01.11.2021 Som medarbeidar i Linja AS har du jobb som gir meining. Kloden vår ropar etter klimatiltak, og fornybar energi er ein avgjerande del av løysinga. Eit robust straumnett er nødvendig for å frakte straumen sikkert og effektivt ut og fram til kundane våre. Eit aukande behov for straum i framtida og mål om å bytte ut fossile energikjelder med fornybar energi gjer straumnettet til ein kritisk infrastruktur for utvikling av samfunnet. Både utvinning av ny fornybar energi og ei aukande elektrifisering av samfunnet er avgjerande om vi skal lykkast med å redusere våre utslepp. Linja AS har eit omfattande program for utvikling av linjenettet i forsyningsområdet. Mykje av nettet nærmar seg teknisk levetid som fører til oppgraderingar og nybyggingar i mange år framover. Samtidig er det stor aktivitet med nye tilknytingar i overliggande nett som genererer tiltak i distribusjonsnettet. Dine arbeidsoppgåver: Prosjektere og planlegge utførelse av kabelanlegg og nettstasjoner i 22-kV nettet og i lågspentnettet, samt fiberanlegg. Avklare grunn for anlegga våre. Sakshandsame offentlege avklaringar. Vere prosjektleiar både i prosjekterings- og byggefasen  Dette er deg: Du har ingeniørutdanning eller tilsvarande innan elektrofag. Du har gjerne erfaring frå prosjektering/byggeleiing og /eller fagbrev Du har avklarande evner og kjem lett i dialog med andre Du er samarbeidsorientert og spelar på lag med andre Du har god orden og struktur i arbeidet Oppmøtestad: Florø  Vi jobbar målretta for eit større mangfald, og oppmodar kvinner om å søke på stillinga.  Kontaktpersoner: Roald Svarstad Avdelingsleiar 97149961
Sogn og Fjordane Energi AS
13/10/2021
SØKNADSFRIST: 01.11.2021 Vi har ledig stilling som byggeleder i seksjon for drift veg. Drift veg er en av tre seksjoner på avdeling forvaltning, drift og vedlikehold - veg, i Agder fylkeskommune. Seksjon drift veg har ansvar for drift og lett vedlikehold av fylkesveger. Seksjonen har i dag 21 ansatte som skal bidra i samarbeid på tvers av alle fagområder innen drift og vedlikehold, og med øvrige sektorer i Agder fylkeskommune. Stasjoneringssted er prosjektkontoret på Evje, men den som ansettes skal i hovedsak følge opp kontraktsarbeid i øvre Setesdal, samt kontrakten Tovdal-Mykland. Agder fylkeskommune har flere typer drift- og vedlikeholdskontrakter. Arbeidsomfang og stasjoneringssted kan derfor endre seg over tid. Arbeidsoppgaver Ansvar for å følge opp entreprenører (kvalitet, fremdrift, HMS og økonomi) Oppfølging/kontroll av byggherrestyrte drift- og vedlikeholdskontrakter Gjennomføre byggemøter/interne møter og møter med kommuner/naboer til veg/3.part Ansvar for økonomi for aktuelle kontrakter, utøve delegert HMS-ansvar og følge opp ytre miljø Inspeksjon av fylkesveger for planlegging av drift og vedlikeholdsarbeider på veg Bistå i utarbeidelse av nye kontrakter Bistå og samarbeide med byggeledere på tilstøtende kontrakter Deltakelse i byggherrevakt og/eller vintervaktordning på byggherrestyrte kontrakter Rapportering til leder på seksjon drift veg Kvalifikasjoner Ingeniørutdanning innen bygg og/eller anlegg fra universitet eller høgskole, minimum 3 år. Lang erfaring kan kompensere for utdanningskravet Erfaring fra fagfeltet drift og vedlikehold av veg og fra administrativt arbeid, er en fordel Førerkort klasse B Personlige egenskaper Du er omgjengelig, liker å arbeide i team og bidrar til at helheten blir ivaretatt i prosjektene du er en del av Du har evne til å arbeide systematisk Du evner å arbeide selvstendig og ta egne beslutninger Du samarbeider godt både med interne og eksterne parter for å oppnå de målsetninger som er satt Du er kreativ, fleksibel og målrettet Personlig egnethet vektlegges Noe reiseaktivitet må påregnes, fortrinnsvis innen Agder Vi tilbyr Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø med dyktige medarbeidere og høy faglig kompetanse Gode muligheter for faglig og personlig utvikling Fleksibel arbeidstid Muligheter for etter- og videreutdanning Gode pensjonsordninger i KLP Kontaktinformasjon Rolf Ove Lunden, Seksjonsleder, 91392969 Arbeidssted General Holms veg 12 4735 Evje
Agder fylkeskommune
13/10/2021
SØKNADSFRIST: 01.11.2021 Som medarbeidar i Linja AS har du jobb som gir meining. Kloden vår ropar etter klimatiltak, og fornybar energi er ein avgjerande del av løysinga. Eit robust straumnett er nødvendig for å frakte straumen sikkert og effektivt ut og fram til kundane våre. Eit aukande behov for straum i framtida og mål om å bytte ut fossile energikjelder med fornybar energi gjer straumnettet til ein kritisk infrastruktur for utvikling av samfunnet. Både utvinning av ny fornybar energi og ei aukande elektrifisering av samfunnet er avgjerande om vi skal lykkast med å redusere våre utslepp.  Linja AS har eit omfattande program for utvikling av linjenettet i forsyningsområdet. Mykje av nettet nærmar seg teknisk levetid som fører til oppgraderingar og nybyggingar i mange år framover. Samtidig er det stor aktivitet med nye tilknytingar i overliggande nett som genererer tiltak i distribusjonsnettet. Arbeidsoppgåver: • Prosjektleiar (eller delprosjektleiar) for store utbyggingsprosjektet i regionalnettet, både i prosjektering – og byggefase. • Følgje opp byggherreansvaret, med fokus på tryggleik, helse og arbeidsmiljø. • Følgje opp kontraktar med konsulentar og entreprenørar. • Følgje opp kostnad, tid og framdrift i prosjekta, og rapportere dette. • Andre arbeidsoppgåver innan prosjekt og porteføljeforvalting. Kvalifikasjonar: • Høgare utdanning, minimum bachelor innan elkraft eller automasjon • Gjerne erfaring frå fagområdet. Personlege eigenskapar: • Kjem lett i dialog med andre og har avklarande evner. • Er samarbeidsorientert og speler på lag med andre. • Har god orden og struktur i arbeidet. Vi kan tilby: • Varierte arbeidsoppgåver • Godt fag- og arbeidsmiljø • Framtidsretta arbeidsstad • Gode og ordna arbeidsforhold og -vilkår Oppmøtestad: Florø eller Sandane Vi jobbar målretta for eit større mangfald. Vi oppmodar kvinner om å søkje på stillinga  Kontaktpersoner: Gunnar Vassbotten Avdelingsleiar 90633858
Sogn og Fjordane Energi AS
11/10/2021
SØKNADSFRIST: 22.10.2021 Ingeniør avløp – 100% stilling, fast Ved Enhet for eiendom og kommunalteknikk søker vi etter Ingeniør avløp – 100% stilling, fast Stillingen som ingeniør avløp er organisert i Enhet for eiendomsforvaltning og kommunalteknikk, og har ansvar for drift, vedlikehold og forvaltning av de kommunale avløpsanleggene. Enebakk kommune har to renseanlegg, 34 pumpestasjoner og 150 km ledningsnett. Flateby renseanlegg står foran en oppgradering til sekundærrensing og en dobling i kapasitet. Sentrale arbeidsoppgaver vil være: Prioritere, tilrettelegge og sørge for gjennomføring av store og små prosjekt på ledningsnett, pumpestasjoner og renseanlegg Dialog med konsulenter, leverandører og samarbeidspartnere knyttet til prosjektgjennomføring Bistå i arbeidet med ombygging og utvidelse av Flateby renseanlegg Forvaltning av kartdata og ledningsinformasjon Saksbehandling knyttet til dialog med innbyggere Samarbeid med kommunens to private vannverk, som sørger for vannforsyning i kommunen Stillingen har kontorplass på rådhuset i Kirkebygda. Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper: Ingeniør/Master innen vann og avløp Relevant IKT-kompetanse og erfaring Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Målrettet, strukturert og selvstendig Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt Tilsetting skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover og avtaler. God pensjonsordning i KLP. Lønn etter avtale. For nærmere informasjon om stillingen kan enhetsleder Terje Farestveit kontaktes på tlf. 909 566 72 eller terje.farestveit@enebakk.kommune.no Tiltredelse etter avtale. Søknadsfrist:  22. oktober 2021 Originale  attester og vitnemål kan medbringes på intervju. I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Terje Farestveit Stillingstittel: Enhetsleder Telefon: 909 56 672
Enebakk kommune
05/10/2021
SØKNADSFRIST: 17.10.2021 Vil du jobbe med finansrådgivning i en region som vokser? Er du vår neste medarbeider? Vårt lokalkontor på Gjøvik er i god vekst og vi ønsker derfor å styrke kontoret med en dyktig finansrådgiver. Kontoret på Gjøvik er et fullservicekontor hvor vi tilbyr tjenester innenfor bank, forsikring og eiendom både på person- og bedriftsmarkedet. Stillingen rapporterer til banksjef.   Arbeidsoppgaver Salg og rådgivning i fysiske, telefon og nettmøter, både inngående og utgående. Være proaktiv med selvbetjeningsverktøyer og tilføre kunden merverdi. Utvikle eksisterende kundeportefølje for å ta ut forretningsmessige potensialer. Følge opp forretningskritiske og viktige utviklingskunder i porteføljen og sørge for at forankringen til banken opprettholdes/forsterkes. Ha konkrete målsettinger i forhold til nye kunder og ny forretning, og være proaktiv overfor kundeprospekter. Ta ansvar for kredittrisiko i egen kundeportefølje. Kvalifikasjoner Utdanning tilsvarende Bachelornivå og relevant erfaring fra kunderelatert arbeid innen salg/service. God kredittkompetanse og interesse for personlig økonomi. Autorisasjon i Kreditt, Skadeforsikring og Personforsikring er en klar fordel. Beherske teknologiske løsninger og selvbetjeningsverktøy. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Evner å drive proaktivt salg og kan vise til salgsresultater. Kunne takle en til tider hektisk arbeidshverdag. Personlige egenskaper Selvstendig. Strukturert. Evne til å skape gode relasjoner. Trives med å jobbe i team. Resultatorientert. Serviceorientert. Vi tilbyr Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. Godt arbeidsmiljø. Konkurransedyktige betingelser. Gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Kontaktperson: Anstein Ludvigsen banksjef Telefon 918 49 439
SpareBank 1 Østlandet
05/10/2021
SØKNADSFRIST: 10.10.2021 Ansvarsområde: Delta i avdelingens arbeid med installasjoner, oppgradering og vedlikehold av kommunens vann- og avløpsledninger *     Delta i daglig drift og rutinemessige oppgaver på kommunens avløpsrenseanlegg *    Oppfølging/samarbeid innen fagområdene Vann, Avløp og Renovasjon *    Delta i vakt- og beredskapsordninger: Vinterdrift - brøyting og strøing. Sommerdrift - renovasjon og driftsoppgaver *    Oppgaver kan tillegges eller endres av nærmeste leder Kvalifikasjonskrav: Ingeniør/fagbrev innen relevante områder som elektrikker, automasjon, rørlegger, anleggsrørlegger eller ufaglært med relevant arbeidspraksis *      ADK 1 sertifikat, Anleggsførerbevis og førerkort klasse C er et ønske fra arbeidsgiver. Om du ikke har dette, må du være villig til å utvikle kompetansen gjennom arbeidsforholdet hos oss. *   Førerkort klasse B er et krav *     Evne til å sette seg inn i kommunens administrative systemer *     Engasjert og villig til å lære alle deler av kommunalteknikks arbeidsfelt *     Gode samarbeidsevner *      God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne Den som ansettes må delta i enhetens utvikling.  Personlig egnethet og sosiale egenskaper vil bli vektlagt. Arbeidstid:  100% fast, kl 07:00 - kl 15:00. Og vaktordning. Vi kan tilby: Et godt tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø Utfordrende arbeidsoppgaver med meget gode muligheter for faglig utvikling Svært god pensjons- og forsikringsordning Bedriftsidrettslag Kommunen har IA-avtale og bedriftshelsetjeneste Lønnsplassering : I henhold til gjeldende tariff og avtaler Kontaktperson: Lars Buhler Avdelingsleder Mobil 907 85 822
Frogn kommune