2008 - 2021
13 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

19/07/2021
    SØKNADSFRIST: 15.08.2021 Ser du flomfare der andre kun ser idyllisk elv?  Vi søker  Beredskapsrådgiver/- seniorrådgiver    Hvem er vi og hva jobber vi med? Statsforvalteren er et bindeledd mellom lokale og sentrale myndigheter, og er pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. I tillegg har statsforvalteren ansvar for samordning av krisehåndtering ved uønskede hendelser. Vi skal ha en oversikt over risiko og sårbarheter i fylket, og samordne det sivile arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Samfunnssikkerhets- og beredskapsstaben har en viktig rolle i arbeidet med blant annet forebyggende samfunnssikkerhet, beredskapsforberedelser, krisehåndtering og totalforsvaret. Staben består av syv personer som jobber i Vadsø og Tromsø, og vi samarbeider godt for å løse våre oppgaver. Denne stillingen er plassert i Vadsø. Vi har tett dialog, veiledning og oppfølging av kommunene, og fører tilsyn med dem etter lov om kommunal beredskapsplikt. Vi gjennomfører også beredskapsøvelser og kurs med kommunene, og jobben vil innebære reising i hele fylket. I tillegg har vi jevnlig dialog med andre regionale aktører som har ansvar innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Relasjonsbygging er en viktig del av jobben. Hverdagen i staben består av flere faste oppgaver, men i vi jobber også med å håndtere uønskede hendelser i fylket, enten det er hendelser som skred, EKOM-utfall eller pandemi. Krisehåndtering er en viktig del av arbeidsoppgavene og det er viktig at du trives med rask omstilling og perioder med høyt tempo. Du vil få arbeide med: Planlegging, gjennomføring, oppfølging og veiledning av kommunene, blant annet i forbindelse med tilsyn og øvelser Dialog og samarbeid med regionale aktører og fylkesberedskapsrådet  Revidering og oppfølging av statsforvalterens interne planverk Nødnett og krisestøtteverktøyet DSB-CIM Videreformidling av varsel, hendelseshåndtering og krisehåndtering Brenner du for samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, og vil være med å styrke og videreutvikle dette arbeidet i Troms og Finnmark – så vil vi ha deg med på laget! Kvalifikasjonskrav Vi søker en engasjert, samarbeidsorientert og innsatsvillig person med god faglig forankring og analytiske evner. Du må være sterk i skriftlig og muntlig formidling på norsk, og ha evne til å arbeide strukturert og effektivt. Staben har til tider høyt arbeidspress, så stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere en uforutsigbar hverdag vil  være viktig. For å bli ansatt må du kunne bli sikkerhetsklarert for nivå  hemmelig (H) , og du må ha førerkort klasse B. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt, og det vil bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplementere staben. Denne stillingen lyses ut som rådgiver/seniorrådgiver. For å bli vurdert til stilling som rådgiver , må du:  ha mastergrad innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant mastergrad. Bachelor innen samfunnssikkerhet og beredskap sammen med noen års erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap kan kompensere kravet om mastergrad.  For å bli vurdert til stilling som seniorrådgiver, må du: ha mastergrad innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant mastergrad  og lang relevant erfaring fra arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  Vi ønsker at du har erfaring fra samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, og har kompetanse eller erfaring fra samfunnsplanlegging. I tillegg vil vi vektlegge erfaring fra, eller opp mot, offentlig forvaltning. Da fylket har flere kommuner innen det samiske forvaltningsområdet er det positivt om du har kjennskap til samisk språk og kultur. Staben har ansvar for samband og DSB-CIM, så om du har erfaring eller kjennskap til bruk av DSB-CIM eller Nødnett er dette en fordel, og det er også en fordel om du har kjennskap eller erfaring i bruk av geografiske informasjonssystemer (GIS). Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiveri kode 1434/1364, fra kroner  500 000,- til kroner 645 000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende ca lønnstrinn 56 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.   Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Her får du også vill og vakker natur og tilbud om å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv.   I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud. Les mer om  Vadsø påher .   Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle  studielån med inntil 25.000,-  i året og du får  lavere personskatt .  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med beredskapsdirektør Ronny Schjelderup på telefon 78 95 05 44/    48 15 75 40.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
16/07/2021
SØKNADSFRIST: 05.08.2021 Om stillingen Skolen ligger i Velfjord, 30 km fra Brønnøysund sentrum og har rundt 80 elever fordelt på 1. - 10. klassetrinn. Skolen er fådelt, og siste skoleår var det med SFO 10,4 lærerårsverk og 2,6 assistentårsverk i tillegg til rektor. Skolen har også en avdelingslederfunksjon. Rektor er en del av oppvekstsektorens ledergruppe med oppvekstsjef som nærmeste overordnede. I Brønnøyskolen skal skoleutviklinga være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden. Alle elever og lærere har eget nettbrett som viktigste arbeidsredskap. Vi søker deg som aktivt vil være med på å utvikle skolen videre til beste for elevene og lokalsamfunnet. Stillingen ønskes besatt fra: 1.10.2021 Arbeidsoppgaver Totalansvar faglig, økonomisk og personalmessig Lede det faglige arbeid på en utviklende og hensiktsmessig måte Sørge for en effektiv og god økonomistyring for å skape handlingsrom for skolen Legge til rette for et godt skole-hjemsamarbeid, og arbeide for et godt omdømme. Lede utviklings- og kvalitetsarbeidet med metoder og arbeidsmåter som skaper kollektiv innsikt, læring og engasjement i kollegiet på skolen. Sentralt utviklingsarbeid nå handler om fagfornyelsen, lærernes profesjonsfaglige digitale kompetanse, og videreføring av språkkommunesatsingen. God tilpasset opplæring, god klasseledelse og øving av sosiale ferdigheter, fysisk aktiv læring og elevinvolvering er det viktigste grunnlaget for trygt skolemiljø og helsefremmende skole. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Relevant skolefaglig undervisningskompetanse fra høyskole/universitet. Bør helst ha lederutdanning, fortrinnsvis innen utdanningsledelse (Dersom søker ikke innehar det, må det tas innen en avtalt periode.) Erfaring fra undervisning og helst fra lederfunksjoner, ev annen ledererfaring innen økonomi og administrasjon. Personlige egenskaper Setter elevene i fokus og har respekt for elevenes integritet, rettigheter og behov. Er kunnskapsorientert og reflekterende, målrettet og systematisk, og evner å motivere til felles innsats for elevenes læring og mestringsopplevelser. Kunne skape en attraktiv arbeidsplass med åpent og godt arbeidsmiljø som fremmer det kollektive læringsfelleskapet Har en lederstil som preges av involvering, tydelig kommunikasjon, mot og gjennomføringsevne. Egnethet vektlegges. Stillingen krever politiattest  (ikke eldre enn 3 måneder) Vi tilbyr Gode arbeidsforhold med hyggelige og hjelpsomme kolleger. Rektornettverk, både kommunalt og regionalt. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Oppvekstsjef, Terje Heggheim, tlf: 75012107 / 47268588 Rektor, Stig Selvåg, tlf: 95232350 Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt. Nøkkelord: rektorogstyrer
Brønnøy kommune
09/07/2021
SØKNADSFRIST: 26.07.2021 Vi søker deg som er initiativrik, og har evne til å tenke kreativt og utradisjonelt i utviklingen av bibliotektjenestene. 100% stilling fordelt på 55% fast stilling og 45% engasjement som går frem til 1. juli 2022. Stillingen er under vurdering for fast utvidelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Vi søker Vi søker etter deg med interesse for bibliotekfaget og litteratur generelt. Du som vil være med å videreutvikle biblioteket som en attraktiv møteplass og arena for lesing, kunnskap og opplevelser. Beskrivelse av arbeidssted Rennebu folkebibliotek er et kombinert skole- og folkebibliotek sentralt plassert i Berkåk sentrum. Nå søker vi etter deg som vil bli ny biblioteksjef i Rennebu og som vil være med å utvikle bibliotektilbudet for våre innbyggere og besøkende. Rennebu ligger sentralt plassert 1 time sør for Trondheim, langs E6. I Rennebu er det ca 2500 innbyggere. Biblioteket flyttet inn i nye lokaler i 2017 og er lokalisert på torget. I umiddelbar nærhet ligger også grunnskole, kulturskole, Frivilligsentral, voksenopplæring, dagligvare og kafé. Biblioteksjefen er den faglige- og administrative leder for kommunens folke- og skolebibliotek. I tillegg har vi 20 % stillingsressurs utover biblioteksjefstillingen. Biblioteket er organisatorisk plassert i enhet for samfunnsutvikling og drift, avdeling kultur og næring. Hovedarbeidsområder Lede den daglige bibliotekdriften med bl.a. skolebibliotek og arrangementer Litteraturformidling og samlingsutvikling Samarbeide med ulike institusjoner, frivillige organisasjoner og et regionalt samarbeid med fylkesbiblioteket Utvikle biblioteket i tråd med samfunnets og brukernes behov Andre oppgaver kan bli tillagt Ønskede kvalifikasjoner Bachelorgrad eller master i bibliotek- og informasjonsfag/ godkjent bibliotekarutdanning. Om du ikke har godkjent utdanning, må du være igang med utdannelse ett år etter ansettelse God skriftlig og muntlig formidlingsevne Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig Fordel med tilleggsutdannelse innen ledelse Fordel med erfaring fra arbeid i folkebibliotek eller annen bibliotekvirksomhet Gode datakunnskaper Allsidig litteraturinteresse Det er en fordel med sertifikat klasse B og disponering av egen bil Personlig egnethet vil bli vektlagt Nøkkelverdier Vi viser ellers til vårt verdigrunnlag - våre nøkkelverdier - som ligger til grunn for all vår virksomhet. Se  https://www.rennebu.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/vare-nokkelverdier/   Vi tilbyr En spennende og variert arbeidshverdag med mulighet til å sette ditt preg på biblioteket Muligheter for faglig utvikling Lønn etter avtale og god pensjonsordning Søknad sendes Rennebu kommune benytter fullelektronisk søknadsbehandling. Søknader sendes via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuell stilling. All korrespondanse i etterkant skjer pr e-post. Vær påpasselig med at din e-postadresse er skrevet riktig. Ved innsending av elektronisk søknad, vil du få en bekreftelse på at søknaden er mottatt på e-post. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid, er søknaden ikke mottatt. For spørsmål, ta kontakt med Servicetorget på tlf. 72 42 81 00. Det er ikke mulig å legge ved attester og vitnemål, disse må tas med til intervju. Søkerliste Rennebu kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Dette innebærer at du som søker må begrunne særskilt om du ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vurderes i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunes vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere vil bli kontaktet før offentliggjøring. Til orientering: ønske om unntatt offentlighet med begrunnelse i at nåværende arbeidsgiver ikke skal bli kjent med søknaden regnes ikke som særskilt grunn. Kontaktperson: Per Øivind Sundell Kommunedirektør E-post  per.sundell@rennebu.kommune.no   Arbeid 48595970 Marit Bjerkås Kultur- og næringskoordinator E-post  marit.bjerkas@rennebu.kommune.no   Mobil 97133742 Arbeid 97133742
Rennebu kommune
08/07/2021
  SØKNADSFRIST: 08.08.2021 Vil du jobbe med økonomi i staten, er nøyaktig og liker å finne løsninger? Vi søker: Økonomirådgivere Om stillingen Vi har nå ledig to stillinger som økonomirådgiver på HR- og økonomiavdelingen vår. Som økonområdgiver hos oss, får du jobbe med: statlig regnskap med fakturabehandling, fakturering og avstemminger/kontroller lønn og NAV-refusjoner honorarer og reiseregninger veiledning av kolleger andre administrative og økonomiske oppgaver Jobben krever nøyaktighet. Du må trives med rutinemessige oppgaver, men også med utfordrende problemstillinger som krever "detektivarbeid".   Du ser fordelene ved å ta i bruk ny teknologi og har forståelse for at oppgavene ikke nødvendigvis løses på samme måte i morgen som i dag. Vi ønsker deg som er glad i regnskap og lønn, og ønsker deg velkommen som søker både om du er nyutdannet eller erfaren. HR- og økonomiavdelingen arbeider for at Statsforvalteren i Troms og Finnmark skal være en god arbeidsplass. Vi er embetets fagavdeling innenfor HR, økonomi og servicefag. Til sammen er vi 18 gode kolleger på kontorene i Vadsø og Tromsø. Disse to stillingene er plassert i Vadsø. Vi har travle dager hos oss, men vi har det også sosialt og hyggelig sammen. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du: ha økonomisk utdannelse på bachelornivå, lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet god økonomiforståelse ha evne til å sette deg inn i lover og regler god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk ha gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy Vi ønsker at du: er serviceinnstilt samarbeider godt med andre; dele kunnskap, erfaringer og informasjon og støtte andre for å nå avdelingens mål kan jobbe selvstendig, nøyaktig og effektivt og levere innen fastsatte frister jobber godt både selvstendig og i team Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurdering av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige avdeling. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kontorsted Vadsø Hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark ligger i Vadsø. For tiden er våre kontorlokaler på Statens hus under oppussing, og vi gleder oss til å flytte tilbake dit i 2022! Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.  Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom, eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. I Vadsø har vi en ny og flott kino, svømmehall, og gode miljøer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Vi har et rikt kulturliv som byr på blant annet Varangerfestivalen, Rockeklubben i Varanger og vi har jevnlig teaterforestillinger i regi av Riksteateret og Hålogaland teater i vår nye kultursal. I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region får du  nedskrive studielån  og  lavere skatt  når du bor og arbeider i den nordligste delen av fylket. Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Vi tilbyr Lønn som rådgiver i kode 1434, fra kroner 500.000,-  til kroner  570.000,-  brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 56 - ca 64), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder. Vi vil fremheve lave bokostnader i Vadsø og vi kan også hjelpe deg å søke om å få leie bolig i av Statsbygg. Kommer du langveisfra, kan Statsforvalteren vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i  Statens pensjonskasse . Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Du har mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Les mer om Vadsø på  vds.no . Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med: økonomisjef Vidar Nyheim på mobil 412 88 298 fungerende seksjonsleder HR-drift Anne Marte Ihler Jansberg på telefon 78 95 03 76 Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider . Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder . Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss HR- og økonomiavdelingen  ledes av Katrine Storeheier og har 18 medarbeidere med kontor i Vadsø og Tromsø.  Vi har en overordnet rolle innenfor personal- og organisasjonsfeltet, rekruttering, lønns- og personalpolitikk og leder- og kompetanseutvikling. Vi er tett på ledelsen og det strategiske arbeidet, samtidig som vi har et utstrakt samarbeid med medbestemmelsesapparatet og god kontakt med våre medarbeidere. Vi har ansvar for regnskap, økonomirapportering og budsjett. Vi tar imot gjester og publikum og bidrar i gjennomføring av statsborgerseremonier og konferanser. Det viktigste for oss er å bidra til at Statsforvalter til enhver tid har en effektiv og fleksibel organisasjon.  
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
08/07/2021
  SØKNADSFRIST: 08.08.2021 Ønsker du å bidra for dem som trenger hjelp til å ivareta egne interesser? Inntil tre faste stillinger - vergemål - Vadsø Om stillingene Ved vergemålsseksjonen er det ledig fire faste stillinger, med tiltredelse så snart som mulig. Inntil tre av disse stillingene er i Vadsø. Har du interesse for vergemålsloven så kan dette være en spennende stilling. Hos oss vil arbeidsoppgavene være saksbehandling etter vergemålsloven, veiledning og opplæring av verger og vurdering om personer skal få oppnevnt verge.   Du vil få jobbe med saksbehandling og veiledning. Du skal og vurdere om personer skal få oppnevnt verge, samt andre oppgaver som for eksempel når verger trenger samtykke til større disposisjoner. Statsforvalteren er førstelinjetjeneste på området og det betyr mye kontakt med de som trenger verge, vergene og andre samarbeidsparter. Det er en meningsfull jobb hvor du bidrar til å ivareta enkeltpersoners interesser og rettssikkerhet. Vergemålsseksjonen er en del av justis- og kommunalavdelingen, og du vil få erfarne kollegaer både i Vadsø og Tromsø. Inntil tre av disse stillingene har kontorsted Vadsø, men vi har også ledig stilling med kontorsted Tromsø. Stillingen i Tromsø finner du  her . Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingene, må du: ha juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du: jobber godt både selvstendig og i team jobber effektivt og systematisk innenfor gitte frister har god evne til å kommunisere Kunnskap om samisk språk og kultur er en fordel. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt og ved vurderingen av søkerne vil det bli tatt hensyn til hvordan søkerne kan komplettere vår øvrige stab. For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel lengre relevant erfaring. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Kontorsted Vadsø Hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark ligger i Vadsø. For tiden er våre kontorlokaler på Statens hus under oppussing, og vi gleder oss til å flytte tilbake dit i 2022! Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.  Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom, eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. I Vadsø har vi en ny og flott kino, svømmehall, og gode miljøer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Vi har et rikt kulturliv som byr på blant annet Varangerfestivalen, Rockeklubben i Varanger og vi har jevnlig teaterforestillinger i regi av Riksteateret og Hålogaland teater i vår nye kultursal. I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region får du  nedskrive studielån  og  lavere skatt  når du bor og arbeider i den nordligste delen av fylket. Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 500.000,- til kroner 645.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 56 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder.  Ved ansettelse i Vadsø dekkes flytteutgifter, to hjemreiser i året og mulighet for å avtale arbeid fra annet sted i perioder.  Vi vil fremheve lave bokostnader i Vadsø og vi kan også hjelpe deg å søke om å få leie bolig i av Statsbygg. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i  Statens pensjonskasse . Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Du har mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Les mer om Vadsø på  vds.no . Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Er dette stillinger for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingene, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Nils Aadnesen på: telefon 77 64 20 64 mobil 941 64 933. Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  Om oss Justis- og kommunalavdelingen  ledes av Toril Feldt og er inndelt i seksjonene juridisk, vergemål og plan. Våre hovedoppgaver er kommunedialog, kommuneøkonomi, rettssikkerhet, vergemål og kommunal- og regional planlegging. Vergemålsseksjonen  skal sørge for at det oppnevnes verge for de som trenger det. Vergemålet kan omfatte både økonomiske og personlige interesser. Vi har ansvar for å gi vergene opplæring, råd og veiledning. Vi forvalter penger for personer under vergemål og vi skal gi samtykke til større disposisjoner. Du finner mer informasjon om vergemål på  www.vergemal.no .
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
08/07/2021
SØKNADSFRIST: 15.08.2021 Har du lyst å bidra til å utvikla bibliotektilbodet i Bjørnafjorden mot nye høgder? Vi drøymer om eit nytt litteratur- og frivillighus. Vil du vera med på reisa som vår bibliotekleiar? Bjørnafjorden bibliotek har ledig 100% stilling som biblioteksjef frå september 2021. Bjørnafjorden er ein spennande kulturkommune med fleire viktige kulturinstitusjonar som Oseana kunst- og kultursenter, Museet Lysøen, Oselvarverkstaden, private galleri og eit vitalt kunst- og kulturliv. Bjørnafjorden bibliotek har mange brukarar og er ein viktig møteplass og kulturarena i lokalsamfunnet.  Biblioteket er ei avdeling i kultureininga og har eit hovudbibliotek i kommunesenteret Osøyro og ein filial i Eikelandsosen. Hovudbiblioteket har meirope og det er planlagd liknande løysing for filial. Avdelinga har 5,44 årsverk fordelt på 9 stillingar. Biblioteksjefen er avdelingsleiar for Bjørnafjorden bibliotek og inngår i kultursjefen si leiargruppe. Det nyleg samanslåtte biblioteket er inne i ei spennande utvikling med m.a. nytt biblioteksystem, Quria, samarbeid om BUA-tilbod, formidling av digital fotobase, utvikling av digihjelp og planar om kundetorg- funksjonar i biblioteket. Sommaren 2021 har biblioteket meir enn 1300 born med på aksjon Sommarles. Arbeidsstad Hovedbiblioteket på Osøyro og Eikelandsosen fillial Arbeidsoppgåver Strategisk leiing og koordinering av drift Plan og utviklingsarbeid Ansvar for personale, tenesta og økonomi Samarbeid internt og eksternt Systemansvar for biblioteksystem Vakter i biblioteka og oppfølging av arrangement Kvalifikasjonar Bachelor-/mastergrad i bibliotekfag eller anna relevent høgare utdanning, som kan supplerast med bibliotekfag. Relevant praksis, gjerne med leiarerfaring Erfaring med personal og økonomiansvar er ein fordel Ha god formidlingskompetanse Vera god i skriftleg nynorsk Det er ein fordel med førarkort Utanlandsk utdanning må vere NOKUT-godkjent. Det vert lagt vekt på personlege eigenskapar og at du er Sjølvstendig, motivert og engasjert Strukturert Løysingsorientert og endringsvillig Effektiv Fleksibel Opptatt av god kommunikasjon og samarbeid Vi gjer merksam på at du må legge fram politiattest. Vi tilbyr Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring Lønsplassering kap.3 i Hovedtariffavtalen Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen Meiningsfulle arbeidsoppgåver Her kan du lese meir om pensjonsordninga i KLP Offentlig tjenestepensjon kort fortalt - KLP.no.  For undervisningsstillinger kan du lese meir om pensjonsordninga hos Statens Pensjonskasse; Forside SPK.no - Statens pensjonskasse Etter utløpt søknadsfrist, vil det bli generert ei offentleg søkjarliste med namn, alder, stilling eller yrkestittel og bustads- eller arbeidskommune for kvar søkjar. Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar om ein søkjar dersom vedkomande sjølv ber om det. Opplysningar om ein søkjar kan bli offentlege sjølv om ein har kryssa av for å bli unnateke. Dersom anmodningen ikkje vert tatt til følgje vil søkjaren bli varsla om det. Vi vil aldri be søkjar om å oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. Kontaktperson: Erik Vangsnes Telefon 472 77 146
Bjørnafjorden kommune
08/07/2021
SØKNADSFRIST: 15.08.2021 SØKNADSFRIST: 15.08.2021 Om enhet landbruk Enhet landbruk ligger organisert under Seksjon for Klima, Byggesak og Arealforvaltning. Seksjonen består av fire andre enheter; Arealplan, Byggesak, Overordnet planlegging og miljø samt Geodata- og oppmåling. Landbruk er i dag fem ansatte med ulik fagkompetanse som utfyller hverandre, og de ansatte trives godt på jobb. Hos oss vil du få mulighet til å bidra aktivt i å synliggjøre betydningen av skogbruket og den generelle samfunnsutviklingen i Sandefjord kommune. Du vil også få muligheten til å jobbe aktivt ut mot aktørene i skogbruket. Sammen med landbruksenheten vil du på denne måten bidra til å utvikle kommunen. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: fast Stilling ledig: etter avtale Arbeidsoppgaver Sandefjord kommune er en av fylkets viktigste skogkommuner og er den nest største landbrukskommunen i fylket. Stillingen som rådgiver skogbruk innebærer interessante og selvstendige oppgaver, innfor skogbruks- og viltforvaltning. Hovedarbeidsoppgaver i stillingen vil være: Lovforvaltning knyttet til skogbruk og viltforvaltning Tilskuddsforvaltning, skogfond og annen forvaltning etter landbrukets særlover. Intern og ekstern rådgiving/veiledning knyttet til fagfeltet Samarbeid med næringsaktørene Andre oppgaver knyttet til  fagområde og øvrige oppgaver i seksjonens fagområde etter kompetanse Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Kvalifikasjoner Høyere skogfaglig utdannelse fra universitet eller høyskole (3-årig) Annen relevant utdanning fra universitet eller høyskole i kombinasjon med relevant erfaring kan tas i betraktning Kjennskap og interesse for viltforvaltning Erfaring fra offentlig sektor er ønskelig Førerkort kl B God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne Personlige egenskaper Evne til å arbeide selvstendig Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner Fleksibilitet ifht. arbeidsoppgaver og arbeidsmengde Du bør ha interesse for å sette deg inn i faglige problemstillinger og se sammenhenger, utfordringer og muligheter Ha evner til å støtte og motivere næringen og den aktive eier Vi ønsker en framtidsrettet og god tjeneste til brukerne, og at du bidrar til å utvikle landbruksnæringen på en konstruktiv måte Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr Varierte og interessante oppgaver Godt arbeidsmiljø sammen med dyktige medarbeidere Konkurransedyktige betingelser og lønn etter avtale Fleksitid Gode pensjons- og forsikringsordninger Personalhytter Bedriftsidrettslag med bredt tilbud Lønn etter avtale Lønn og andre forhold Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Arbeidssted Andebu Sentrum 26 3158 Andebu Kontaktperson: Einar Idland tlf: +47 33438168 mob: +47 93417254 Sanela Jacobsen tlf: +47 33438160 mob: +47 94893251
Sandefjord kommune
07/07/2021
SØKNADSFRIST: 21.07.2021 Har du lyst til å bidra til en positiv hverdag for våre beboere i Dovreveien 10? Dovreveien 10 er et bofellesskap for mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi har nå ledig et spennende vikariat med mulighet til fast ansettelse! Arbeidsoppgaver Praktisk bistand og opplæring Medisinansvar, medisinhåndtering og dokumentasjon Samarbeide med pårørende, verge og andre involverte parter Ivareta og bidra til et godt arbeidsmiljø Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som vernepleier Erfaring i arbeide med brukere innen autismespekteret God norsk og skriftlig framstillingsevne Kunnskap og erfaring i forhold til alternativ kommunikasjon Førerkort Personlige egenskaper Gode samarbeidsevner Fleksibel og selvstendig Kunne står i stressede situasjoner Vi tilbyr Et faglig godt arbeidsmiljø. Lønn og medlemskap i pensjonsordning etter gjeldende tariff og avtaler. Kontaktinformasjon Hilde Trøim, Enhetsleder, 48000313
Lillesand kommune
07/07/2021
SØKNADSFRIST: 15.08.2021 Regnskapssjef Om regnskapsseksjonen Sandefjord kommune er landets 14. største kommune med en omsetning på over 4,5 milliarder kroner og over 5 000 ansatte. Seksjonslederstillingen inngår i stabsområdet Økonomi og analyse og stillingen rapporterer til kommunalsjef. Du vil inngå i kommunalsjefens ledergruppe som består av seksjonene; sentral økonomi og planlegging, lønn, innkjøp og leder for internkontroll. Regnskapssjef vil ha et tett samarbeid med de andre seksjonslederne og stabsledere i kommunalområdene. Seksjonen består av 14 medarbeidere og er delt inn i tre enheter med enhetsledere for; Faktuering og innfordring; Internkontroll, rapport, regnskapsføring og oppfølging; Fakturabehandling, remittering og kasser. Seksjonens ansatte innehar god fagkompetanse, er opptatt av delingskultur og gjøre hverandre gode. Seksjonen er lokalisert i rådhuset i Sandefjord kommune. Kommuneregnskapet føres etter god kommunal regnskapsskikk og tar høyde for særlige forhold som gjør seg gjeldende i kommunal sektor. Seksjonen leverer også regnskapet til Sandefjord kommunale pensjonskasse. Om deg Til stillingen ser vi etter deg som vil videreføre høy kvalitet i regnskapet og utvikle gode prosesser for effektiv regnskapsførsel for kommunen som helhet og regnskapsseksjonens ansatte. Du har inngående regnskapsforståelse og er samtidig nytenkende, gjennomføringssterk og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner slik det kreves i en serviceavdeling. Vi ser etter deg som har god forståelse for kundeperspektivet til kommunens ledere og som kan videreutvikle regnskapsseksjonen til en mer effektiv serviceorganisasjon. Du har samtidig sterk systemforståelse og setter deg lett inn i nye systemer. Siden du inngår i kommunalsjefens ledergruppe innebærer det at du, i tillegg til å være ansvarlig for egen seksjon, også vil være medansvarlig for helheten innen økonomi og analyse og bidra aktivt i arbeidet med å sette kommunen i stand til å nå sine mål. Arbeidsoppgaver Personal-, økonomi-, resultat- og utviklingsansvar Regnskapsførselen for kommuneregnskapet og pensjonskassa Avstemminger og rapportering Årsoppgjør og kontakt med revisor Utvikling av regnskapsseksjonens prosesser og systembruk Kvalifikasjoner Høyere utdannelse (bachelor/master) innen økonomi eller regnskap. Arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning Minimum 5 år relevant arbeidserfaring innen regnskap. God kunnskap om kommuneregnskapet er en fordel. Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig Sterk systemforståelse Krav til gode IT kunnskaper Personlige egenskaper Nøyaktig, strukturert og ansvarsfull Gode samarbeidsevner/relasjonelle ferdigheter Trygghet i rollen vektlegges Trives med en hektisk hverdag Gjennomføringskraft Du tilegner deg raskt ny kunnskap og å praktisere denne Vi tilbyr Faglige utfordringer i et godt arbeidsmiljø En stilling hvor du kan utvikle deg Gode pensjons- og forsikringsordninger Bedriftsidrettslag med et rikt treningstilbud Tilgang til personalhytter Lønn etter avtale Lønn og andre forhold Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451 – seksjonsleder. Seksjonsleder er ikke omfattet av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, dvs. det utbetales ikke tillegg for overtid og ubekvem arbeidstid (jf. hovedtariffavtalens kap. 1 § 6.3). Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10% av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Søknadsfrist: 15.08.21 Ved spørsmål kontakt kommunalsjef Øyvind Wøllo, tlf. 991 64 128
Sandefjord kommune
06/07/2021
SØKNADSFRIST: 20.08.2021 I forbindelse med stor aktivitet hos oppmålingsavdelingen, er det nå ledig en fast 100% stilling som oppmålingsingeniør. Arbeids- og ansvarsområde: Gjennomføre oppmålingsforretninger Saksbehandling iht. matrikkelloven og matrikkelforskriften Mulighet for fagansvar Den som blir ansatt må være fleksibel og positiv til evt. endringer for stillingens innhold på sikt. Matrikkelføring Kvalifikasjoner: Utdanning / praksis: Relevant utdanning innenfor Geomatikk (GIS/landmåling) på universitets- eller høgskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for kravet om høyere utdannelse. Det er ønskelig at søkere kan oppfylle kravene for tildeling av landmålerbrev. Viktige egenskaper /ferdigheter: • Interesse og kunnskap til å utføre praktisk oppmålingsarbeid • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. • Kunnskap og erfaring med Matrikkelloven og annet relevant lovverk. • Gode IKT-kunnskaper og ønskelig med GIS-kompetanse med erfaring fra bruk av kart- og planleggingsverktøy (GISLINE). • Personlig egnethet - gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og være klar og tydelig i møte med kolleger og brukere av tjenesten. • Være selvstendig, strukturert og løsningsorientert. • Må ha minimum førerkort klasse B. Vi tilbyr • Et hyggelig, tverrfaglig og utviklende arbeidsmiljø • Fleksitidsavtale • Lønn etter avtale og gode forsikrings- og pensjonsordninger. • Hustadvika kommune er en IA-virksomhet Link til søknadsskjema:  Send søknad  For mer informasjon kontakt: , John Olav Gautvik, Mobil +47 90164175, Epost:  johnolav.gautvik@hustadvika.kommune.no
Hustadvika kommune