2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

22/02/2019
SØKNADSFRIST: 07.03.2019 En bank er ikke alltid en bank. Vi er slik du ser oss: litt rundere, litt nærmere og kanskje litt mer engasjert. Vi setter også stor stolthet i å ha orden i våre sysaker. Vi søker derfor en konserncontroller som vil være med å bidra til gode analyser og lønnsomhetsvurderinger gjennom å etterleve våre verdier: «Enklere, bedre, gladere» og vil bidra til vår visjon «Best i klassen på gode og personlige kundeopplevelser». Vi søker etter personer med engasjement og entusiasme for å prestere. Stillingen rapporterer til CFO/Viseadm.dir.    Arbeidsoppgaver  • Utarbeide lønnsomhet- og avviksanalyser  • Utarbeide prognoser  • Utarbeide og følge opp relevante mål og nøkkeltall  • Oppfølging av avdelingene med hensyn til måloppnåelse  • Gi råd og støtte til resultatansvarlige og ledelsen  • Støtte og initiere forbedringsprosesser     Ønskede kvalifikasjoner  • Relevant universitet-/ høgskoleutdanning   • 3-5 års relevant erfaring innen controlling og analyse  • Erfaring med økonomisystemer og Excel • Gode formidlingsevner muntlig og skriftlig      Personlige kvalifikasjoner    • Proaktiv og selvdreven i å finne relevant informasjon  • Du er kvalitetsbevisst og har høye krav til leveranse  • Du er strukturert og holder tidsfrister  • Du har gode samarbeidsevner  • Villig til å legge ned betydelig arbeidsinnsats      Vi tilbyr   • Gode kolleger i et spennende miljø  • Du får være med på et team som skal lykkes sammen  • Karrieremuligheter for deg med ambisjoner  • Konkurransedyktige betingelser   • Korte beslutningsveier     Lurer du på noe?   Stein Haga HR Sjef stein.haga@sandnes-sparebank.no 99266274       Nøkkelord: Sandnes Sparebank, Rogaland
Sandnes Sparebank
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 24.03.2019 Det er ledig en nyopprettet fast stilling 100 % som overlege ved Sølvsuper Helse- og velferdssenter. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er administrativt underlagt Helseleder. Bodø kommune overtar ansvar for et økende antall pasienter med flere og mer krevende diagnoser fra spesialisthelsetjenesten. Dette stiller nye og økte krav til den kommunale legetjenesten, og det er derfor nødvendig at vi utvikler vår kompetanse i tråd med dette. Sølvsuper helse- og velferdssenter er Bodø kommune sitt "minisykehus" med høy faglig kompetanse hos personalet både formalisert og erfarings basert. Sølvsuper har 21 langtidsplasser, 41 ordinære korttidsplasser, 5 plasser for lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase og 7 KAD plasser, inkludert både somatikk og psykiatri. Sølvsuper HVS har følgende legeressurser fra tidligere: - en spesialist i nevrologi i 100% stilling, hvorav 50 % av stillingen er som kommuneoverlege. - fastleger i ulike stillingsstørrelser i de forskjellige avdelingene. Arbeidsoppgaver - Klinisk legetjeneste, fortrinnsvis knyttet til korttidsplassene - Bidra til utvikling av legetjenester i tråd med faglige retningslinjer og av god kvalitet - Kvalitetsutvikling, internundervisning, faglig veiledning av leger og øvrig helsepersonell - Bidra til et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastlegene Kvalifikasjoner - Norsk autorisasjon som lege  - Relevant spesialistkompetanse; allmennmedisin, indremedisin, geriatri, nevrologi, fysikalsk medisin eller lignende  - Erfaring fra spesialisthelsetjenesten  - Erfaring fra fastlegearbeid foretrekkes  - Gode norskkunnskaper og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Vi søker deg som er interessert i faglig utvikling og som blir motivert av å arbeide sammen med ansatte som har høy faglig kompetanse. Vi legger stor vekt på personlig egnethet. Vi tilbyr - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Faglig og personlig utvikling - Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver - Dyktige og hyggelige kolleger Annet Er du aktuell for jobben, blir du invitert til intervju. Hos oss må du bruke vårt elektroniske søknadsskjema, og får du tilbud om stillingen må gyldig politiattest leveres til leder/tjenestested. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. Vi oppfordrer deg til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Er du fast ansatt i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, avklart omplasseringskandidat på bakgrunn av helse eller ønsker du å øke din stillingsandel oppfordres du også til å søke. Ditt navn kan bli offentliggjort, selv om du ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Vi tilbyr lønn etter avtale, og for alle våre stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Kontakter Francis Odeh Kommuneoverlege E-postfrancis.odeh@bodo.kommune.no   Mobil 951 55 539 Trond Skårn Virksomhetsleder E-posttrond.skarn@bodo.kommune.no   Mobil 934 48 479 Stian Wik Rasmussen Helseleder E-postStian.Wik.Rasmussen@bodo.kommune.no   Mobil 909 94 180
Bodø kommune
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Ved Sentrum sykehjem er det ledig to vikariat stillinger for helsefagarbeidere på 61 % og 67 %/natt, med mulighet for fast tilsetting. Sykehjemmet midt i Bodø sentrum ønsker DEG som vår nye kollega. Sentrum sykehjem har målgruppen mennesker med demenssykdom. Vi har i tillegg til langtidsplasser også en korttidsavdeling. Vår visjon er at alle som bor og jobber her skal oppleve trivsel og glede i et varmt og trygt miljø. Vi er sertifisert Livsgledehjem. Bli med å skap livsglede! Vi søker medarbeider som er engasjert, stabil og som vil bidra positivt inn i vårt gode arbeidsmiljø hvor vi inkluderer og tar vare på hverandre. Er du klar for en spennende og utfordrende jobb i et aktivt og fagutviklende miljø? Da er du den vi leter etter! Kvalifikasjoner - Du må ha Norsk autorisasjon som helsefagarbeider. - Erfaring fra geriatri og demensomsorg er ønskelig. Annet Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Lønn etter gjeldende tariffavtale. Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4. (Skal ikke vedlegges søknaden) Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om  søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Kontakter: Camilla Løften Amundsen Avdelingsleder E-post  camilla.loften.amundsen@bodo.kommune.no   Arbeid 75 55 45 02 Ida Kristine Røg Tjeldberg Virksomhetsleder E-post  ida.hansen@bodo.kommune.no   Arbeid75 55 45 01
Bodø kommune
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 03.03.2019 Ved Sentrum sykehjem er det ledig tre sykepleier stillinger: en vikariat stilling på 62,4 %/natt, en 100 % fast stilling turnus D/A og en 75 % fast stilling turnus D/A. Sykehjemmet midt i Bodø sentrum ønsker DEG som vår nye kollega. Sentrum sykehjem har målgruppen mennesker med demenssykdom. Vi har i tillegg til langtidsplasser også en korttidsavdeling. Vår visjon er at alle som bor og jobber her skal oppleve trivsel og glede i et varmt og trygt miljø. Vi er sertifisert Livsgledehjem. Bli med å skap livsglede! Vi søker medarbeider som er engasjert, stabil og som vil bidra positivt inn i vårt gode arbeidsmiljø hvor vi inkluderer og tar vare på hverandre. Er du klar for en spennende og utfordrende jobb i et aktivt og fagutviklende miljø? Da er du den vi leter etter! Kvalifikasjoner - Du må ha Norsk autorisasjon som sykepleier. - Erfaring fra geriatri og demensomsorg er ønskelig. Annet Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen. Lønn etter gjeldende tariffavtale. Søkere må benytte elektronisk søknadsskjema. Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises jf. Kommunal helse og omsorgstjenestelov § 5-4 (Skal ikke vedlegges søknaden) Vi oppfordrer kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonshemning eller kulturell bakgrunn. Fast ansatte i Bodø kommune med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsandel oppfordres til å søke. For alle stillinger gjelder de regler som går fram av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Ved første gangs ansettelse i kommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort, selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på søkerlisten. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Kontakter Elise Skår Krystad Avdelingsleder E-post  Elise.Skar.Krystad@bodo.kommune.no Arbeid 75 55 45 04 Ida Kristine Røg Tjeldberg Virksomhetsleder E-post  Ida.rog.tjeldberg@bodo.kommune.no   Arbeid 75 55 45 01
Bodø kommune
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 11.03.2019 Flesberg kommune har ledig 100 % fast stilling som personalsjef/leder av Fellestjenesten. Søknadsfristen er 11. mars 2019. Søknad Søkerne bes benytte vårt  elektroniske søknadsskjema . Bekreftede attester skal ikke legges med, men tas med ved intervju. Vi ber om at søkerne oppgir minst to referansepersoner. Flesberg kommune praktiserer meroffentlighet og offentliggjør i utgangspunktet alle søkere. Søkere som ønsker å bli unntatt offentlighet må begrunne dette godt. Om Flesberg Flesberg kommune med ca. 2.700 innbyggere ligger lengst syd i Numedal med kort veg til Kongsberg og ca. 10 mil fra Oslo. Kommunen er en stor hyttekommune med ca. 3.200 fritidsboliger. Flesberg har et godt utbygd skole- og barnehagetilbud, aktivt foreningsliv og lett tilgang til attraktive friluftsområder som på Blefjell. Stillingen Stillingen inngår i kommunens ledergruppe. Personalsjefen er underlagt rådmannen og er hans stedfortreder. Foruten å inneha rollen som personalsjef, vil den som tilsettes ha ansvaret for Fellestjenesten (FT) som består av 4,5 årsverk, med en budsjettramme på ca. 20 mill. kr. og med følgende virksomhetsområder: Post- og arkivtjeneste  Politisk sekretariat herunder administrativt ansvar for stortings-, fylkes- og kommunevalg Sentralbordtjeneste Generelt informasjonsarbeid Sentrale ansvarsområder som leder av FT: Faglig og administrativ ledelse av avdelingen, herunder gjennomføre medarbeidersamtaler Planlegging, samordning og videreutvikling av avdelingens tjenester og organisasjon Personal- og økonomiansvar, herunder avdelingens budsjett- og økonomiplan, samt økonomistyring og resultatvurderinger Tilrettelegging av saker for politisk behandling.  Arbeids- og ansvarsområder som personalsjef:  Utforming av kommunens arbeidsgiverpolitikk, herunder forvaltning, kompetanse og organisasjonsutvikling Arbeid med tariff, lønn og lokale lønnsforhandlinger Ansvar for saksbehandling for arbeidsmiljøutvalget, administrasjonsutvalget og kommunestyret og å implementere politiske vedtak innenfor personalområdet I samarbeid med øvrige ledere, arbeide med stillingsutlysninger, ansettelser, arbeidsavtaler m.v.  Være kommunens kontaktperson i pensjonsspørsmål (KLP og SPK) Være kommunens kontaktperson på lærlingeområdet Være kommunens kontaktperson på ulike områder knyttet til Kongsbergregionen Samarbeide med organisasjonene i spørsmål som vedrører, lov, forskrifter og lokale avtaler, herunder å gjennomføre planlagte og jevnlige møter med hovedtillitsvalgte Helse-, miljø og sikkerhet, herunder kontaktperson mot vernetjenesten og arbeidslivssenteret samt oppfølging av kommunens kvalitetssystem, internkontroll og IA-avtalen Interkommunalt samarbeid Flesberg kommune har et utstrakt interkommunalt samarbeid som ventelig vil forsterkes i årene fremover. Kommunen er en del av  Kongsbergregionen  som innebærer deltagelse i ulike regionale nettverk med fokus på utvikling av en felles IKT-plattform og digitalisering. Erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester er derfor en ønsket erfaringsbakgrunn. Den som tilsettes må være forberedt på og motivert for å være en aktiv bidragsyter i utviklingen av de regionale samarbeidene og å kunne få endrede stillings- og ansvarsområde og arbeidsgiver.  Ønskede kvalifikasjoner Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå  Relevant erfaring innenfor personal og arbeidsgiverområdet Digitale ferdigheter Forhandlingskompetanse og gode kommunikasjonsevner Kunnskap om arbeidsområdets lov- og avtaleverk, spesielt innenfor kommunal sektor, er en fordel.  Det vil videre bli lagt avgjørende vekt på personlige egenskaper, herunder evne til samarbeid og ikke minst evne til å skape gode arbeidsmiljøer, inspirere, motivere og veilede medarbeidere til godt arbeid.  Vi kan tilby Lønn etter avtale En spennende jobb med varierte og utfordrende oppgaver Gunstig pensjonsordning i KLP Har du spørsmål kontakt rådmann Jon Gj. Pedersen, tlf. 31022020/40008521.
Flesberg kommune
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 06.03.2019 Høgskulen i Volda lyser med dette ut inntil to heile faste stillingar som førsteamanuensis/førstelektor  i historie i lærarutdanningane. Stillingane er ledig frå 1.8.2019. Stillingane er ved Avdeling for samfunnsfag og historie, Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag. Kvalifikasjonar Den som vert tilsett må ha master/hovudfag i historie og må dokumentere universitets/høgskulepedagogisk basiskompetanse eller praktisk-pedagogisk kompetanse på relevante fagområde. Jf. Nasjonale veiledende retningslinjer for UH-pedagogisk basiskompetanse. Med tanke på aktuelle undervisningstema i samfunnskunnskap vil mediefag i fagkrinsen vere ein fordel. Undervisningserfaring frå grunnskule og/eller vidaregåande skule blir vektlagt. Søkaren må dokumentere utdanning, relevant arbeidserfaring og FoU-arbeid, og må presisere om ein søker stilling som førsteamanuensis eller førstelektor. Personlege eigenskapar som samarbeidsevne, evne til å ta initiativ og arbeide sjølvstendig, god munnleg og skriftleg formidlingsevne og at ein er trygg framfor både store forsamlingar og mindre grupper vil bli vektlagde. Undervisningsspråket er norsk, og søkaren må beherske norsk skriftleg og munnleg. Arbeidsområde Stillinga(ne) gjeld hovudsakleg undervisning, rettleiing og forskings- og utviklingsarbeid i  lærarutdanningane, både på bachelornivå og masternivå. Undervisninga vil vere i samfunnsfagsdidaktikk i PPU, og historie og samfunnskunnskap i grunnskulelærarutdanninga 5-10. Rettleiing av lærarstudentar i praksis vil vere ein del av stillinga(ne). Undervisning på andre studietilbod ved avdelinga kan også vere aktuelt. Vi tilbyr Eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Løn etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: Førsteamanuensis 1011/førstelektor 1198 frå kr 565 500 – 713 400. Kontorstaden er ved Høgskulen i Volda. Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV merksam på at denne opplysinga kan verte brukt til registreringsføremål knytt til regjeringa sin inkluderingsdugnad.  Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med Offentleglovas § 25 kan søkar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkarliste. Søkarar som ønskjer å reservere seg, må under «søknad» hake av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven» samt grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet  på søkaren skal offentleggjerast. Søkaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge. Om søknaden Søknad og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen. Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden: - vitnemål og attestar, samla i ei fil - CV med kontaktinformasjon for referansar - inntil 10 vitskapelege arbeid som søkjar vil ha vurdert, inkludert hovudfags-/mastergradsoppgåve og doktorgradsavhandling  - kort omtale av dei arbeida som søkaren vil ha vurdert, og om kvifor dei er relevante for stillinga - fullstendig publikasjonslise over alle vitskapelege arbeid, dvs. også av arbeid som eventuelt ikkje ligg ved søknaden Dei faglege kvalifikasjonane til søkjarane kan verte vurdert av eit sakkunnig utval. Viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, KD 9.2.2006, med endringar 15.9.2015. www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. Alle innkomne søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå klart ikkje-kvalifiserte søkjarar blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval. Søknadsfrist: 6. mars 2019 Kontakt Nærare opplysningar får du ved å vende deg til instituttleiar ved IPAS, Nils Magne Magerøy, tlf. 70 07 51 63, eller dekan ved ASH Odd Ragnar Hunnes, tlf. 70 07 52 96. Om instituttet Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag, IPAS har pr. i dag 16 fast tilsette, og om lag 250 heiltidsstudentar på bachelornivå og masternivå. Kjernefaga ved instituttet er: Samfunnsfag; geografi, historie, organisasjonsteori, sosiologi, statsvitskap og fagdidaktikk Samfunnsplanlegging, med vekt på lokal og regional utvikling og partnarskap Offentleg organisering og leiing Offentleg administrasjon, juss og økonomi Lokal og regional nærings- og samfunnsutvikling, regionaløkonomi IPAS har ansvar for årsstudium i skuleretta samfunnsfag, samfunnsfagdidaktikk i praktisk pedagogisk utdanning (PPU), samfunnsfag i masterutdanning for grunnskulelærarstudentar 5-10 og samfunnsfag i barnehagelærarutdanninga. IPAS tilbyr vidare årsstudium i samfunnsvitskap, bachelor i planlegging og administrasjon og master i samfunnsplanlegging og leiing. Om avdelinga Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1100 studentar, fordelt på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).
Høgskulen i Volda
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 10.03.2019 Ibestad er en øykommune i Sør-Troms med ca. 1400 innbyggere fordelt på øyene Andørja og Rolla. Øyene er bundet sammen med en undersjøisk tunell. Vi har fastlandsforbindelse til Troms innland via bru over Mjøsundet. I tillegg har vi fergeforbindelse til Harstad og hurtigbåtforbindelse til Harstad, Finnsnes og Tromsø. Vi har et allsidig næringsliv med hovedvekt på fiskeri/havbruk, industri, forretningsdrift, samt et godt utbygd offentlig velferdstilbud med full barnehagedekning og SFO til alle elever i småskolen. Kommunen har utallige vann for fiske og rekreasjon samt et enestående terreng for unike fjell- og friluftsaktiviteter hele året. I Ibestad kommune arrangeres årlig Tour de Andørja som i den senere tid har skapt nye store arrangementer med stor suksess, se  www.letour.no   Personalkonsulent Det er ledig en fast 100 % stilling som personalkonsulent i Ibestad kommune. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Sentrale arbeidsoppgaver  er bl.a. saksbehandling innen fagområdet personal. Rådgivning, opplæring og bistand til ledere i personalarbeid og lønnspolitikk. Være kommunens kontaktperson innenfor pensjoner og personalforsikringer. Samt andre relevante oppgaver relatert til lønns- og personalarbeid, og vederlagsberegning for sykehjem. Det er en fordel å ha kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk innen arbeidsområdene. Tilleggsoppgaver innenfor personalkonsulentens arbeidsområde relatert til seksjon for helse, sosial og omsorg (HSO). Det er flere ulike arbeidsoppgaver innenfor enhetene sykehjem, hjemmetjenesten og miljøarbeidertjenesten. Arbeidet er varierende og du vil være med på forme og utvikle din egen arbeidsplass. Den som tilsettes må bistå kommunens servicetorg når det er aktuelt. Vi søker en utadvendt person som trives i en hektisk hverdag. Du har relevant utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og dersom du har erfaring innenfor personalforvaltning vil dette være en fordel. Særlig lang relevant erfaring innen offentlig personalforvaltning kan kompensere for relevant utdanningskrav. Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og du er en erfaren bruker av IKTverktøy og har evne til å lære deg nye systemer. Du er fleksibel og løsningsorientert i forhold til oppgaver og har motivasjon til å tilegne deg nye kunnskaper. Du liker å arbeide i team med fokus på kompetansedeling. Vi tilbyr en spennende stilling hvor du får god innsikt i kommunens virksomhet, utviklingsmuligheter, godt sosialt miljø, fleksitidsordning, offentlig pensjonsordning og lønn etter tariff. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ibestad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via Jobb Norge vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å registrere CV’en din i programmet. Nærmere opplysninger om stillingen  får du ved henvendelse til: Assisterende rådmann/personalsjef Roald Pedersen, tlf: 90 62 62 72. Søknadsfrist: 10. mars 2019.
Ibestad kommune
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2019 Arbeidsoppgaver Fagansvar for veg, vatn og avløpsanlegg m leidningsnett. Prosjektleiing Overordna planlegging og sakshandsaming innan fagområda Diverse bygg og eigedomsforvaltning Utarbeide anbodsdokument Oppfølging av kontaktar med entreprenørar og innleigde rådgjevarar Andre oppgåver / prosjekt i samråd med overordna Kvalifikasjoner Ingeniør / backelor kommunalteknikk e.l tilsvarande Kjennskap til offentlig forvalting og skriftlig sakshandsaming er ei føremon Kjennskap til digitale kart og digitalisering samt Kom – tek er ei føremon Minimum førarkort kl B og disponere eigen bil Nyutdanna blir oppmoda om å søkje Utdanningsretning Bygg og anlegg Utdanningsnivå Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad Personlige egenskaper Med positiv innstilling og evne til å utvikle struktur, gyldig og effektiv arbeidsmetodikk innafor gjeldande rammer. Sjølvstendig og god evne til å samarbeide internt og eksternt. Må beherske norsk språk skriftleg og munnleg. Det blir lagt stor vekt på personlige eigenskapar. Kontaktinfo: Kjell Øyvind Berg Tenesteleiar Drift og forvaltning (+47) 37934756
Bygland kommune
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 08.03.2019 Då ein av fysioterapeutane våre går over til ny stilling har vi ledig 80% fast kommunal fysioterapeutstilling. Stillinga er organisert i fysio- og ergoterapiavdelinga og har avdelingsleiar som sin næraste leiar. Avdelinga har 2,2 årsverk fysioterapeut, 1 årsverk ergoterapeut samt 0,2 stilling vernepleier til drift av gruppetrening. Frisklivsentral er knytt til avdeldinga. Avdelinga er lokalisert ved Stryn omsorgssenter, men yter tenester i heile Stryn kommune. Det er 2 institusjonar i kommunen; Stryn og Vikane omsorgssenter. Ansvars- og arbeidsoppgåver: Førebyggjande - og helsefremmande arbeid til alle aldersgrupper Habilitering og rehabilitering Trening i grupper Kurativ verksemd for institusjonsbebuarar og heimebuande Hjelpemiddelformidling  Kvalifikasjonar Autorisert fysioterapeut  Fordel med erfaring i: Arbeid med brukarar i ulike aldersgrupper, særskilt barn Kommunehelsetenesta Koordinerande arbeid, individuell plan og ansvarsgrupper  Vi leitar etter deg som: engasjert i fagområde og er faglig oppdatert er oppteken av førebygging ynskjer å nå alle brukarane i målgruppa er på leit etter gode løysingar for å legge til rette for meistring likar å samarbeide med andre og har eit tverrfagleg fokus har stor arbeidskapasitet har god datakompetanse  Personleg eignaheit vil bli vektlagt.  Du må ha førarkort og disponere bil.  Vi tilbyr: Gode arbeidstilhøve i nye lokalar Kompetente kollegaer i godt arbeidsmiljø Spennande, mangfaldige og utfordrande arbeidsoppgåver Løn etter tariff Gode pensjonsordningar   Kopi av rettkjende attestar og vitnemål kan alternativt sendast pr post (vil ikkje bli returnert) Søkjarane er som hovudregel offentlege og det er strenge kriterie for å bli unnateke, jf.  offentleglova §25. Dersom du ønskjer å reservere deg frå offentleg søkjarliste må du grunngje det i søknaden. Kontaktperson: Heidi Vederhus mob: 41922889
Stryn kommune
21/02/2019
SØKNADSFRIST: 04.03.2019 Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitetet, er det ledig en fast stilling (100 %) som avdelingsingeniør. Stillingen hører til faggruppe Husdyr, produksjon og velferd og rapporterer til leder for faggruppen. Stillingen er i hovedsak knyttet til studieprogrammet Bachelor i dyrepleie. Arbeidsoppgaver Arbeidet består av følgende hovedoppgaver: Forberedelse og gjennomføring av laboratoriekurs og praktiske øvelser for dyrepleierstudenter Oppfølging av dyrepleierstudenter i praksis Forberedelse og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter på andre studieprogram Daglig drift av laboratoriene, inkl. HMS-arbeid, avfallshåndtering, vedlikehold og kalibrering av vitenskapelig utstyr samt bestilling, mottak og registrering av varer Ved behov delta i laboratorieanalyser knyttet til fakultetets forskning og evt. databehandling av resultatene fra disse Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører til faggruppen Husdyr, produksjon og velferd og studieprogrammet Bachelor i dyrepleie Arbeidstid Grunnet for liten kapasitet på undervisningslaboratoriene legges noe av laboratorieundervisningen på ettermiddager/kveld. Denne stillingen er derfor planlagt med forskjøvet arbeidstid i undervisningsintensive perioder, slik at arbeidstid kan fravike normalarbeidstid på dager med laboratorieundervisning.  Kvalifikasjonskrav Det søkes primært etter dyrepleier med norsk autorisasjon og erfaring fra arbeid på smådyrklinikk. Nyutdannete og personer med annen fagbakgrunn vil også komme i betraktning. For stilling som avdelingsingeniør kreves relevant høyere utdanning, fortrinnsvis norsk autorisasjon som dyrepleier eller bachelor i biologi.  Ønskede kvalifikasjoner: Relevant erfaring fra laboratoriearbeid Gode skriftlige og muntlige ferdigheter både i norsk og engelsk Erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter Kjennskap til/erfaring fra høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner Kjennskap til ECOonline (kjemikalieregistering) og andre HMS-oppgaver. Kandidater med erfaring fra dyreklinikker eller arbeid med dyr, f.eks. innen helse, biologi og/eller ernæring vil bli foretrukket under eller like kvalifikasjoner.  Personlige egenskaper Vi ser etter en motivert og samarbeidsvillig person som evner å arbeide tett sammen med studenter, forskere og kollegaer. Det stilles derfor krav til personlige egenskaper som god ordenssans, vurderingsevne, selvstendighet og praktiske evner. Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass i et spennende internasjonalt forsknings- og utdanningsmiljø i vekst. Personlig egnethet vektlegges Vi kan tilby Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1085 Avdelingsingeniør årslønn fra kr 367.400 - 449.800. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særs kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse . Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studieprogramansvarlig Hege Meldal ( hege.meldal@nord.no ), telefon 755 17474, eller kontorsjef Irene Stork ( irene.stork@nord.no ), telefon 755 17442. Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 04.03.2019 All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 30073578 Søknadsfrist: 04.03.2018
Nord universitet