2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

19/06/2019
SØKNADSFRIST: 02.07.2019 Om stillingen Det er ledig 100 % stilling som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar ved studiested Bodø. Stillingen inngår i seksjon for lærings- og forskningstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 7 studiesteder. Arbeidssted er Bodø, men stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til flere studiesteder, og vil ha medansvar for samkjøring og utvikling av bibliotektjenester på tvers av studiestedene. Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med fagmiljø ved Nord universitet og innenfor universitetsbiblioteket. Du har gode formidlingsevner, genuin interesse for digital kunnskapshåndtering og utvikling av digitale tjenester i et moderne fag- og forskningsbibliotek. Vi søker en initiativrik, oppsøkende, fleksibel og utadvendt medarbeider med engasjement for undervisning og utvikling av digitale tjenestetilbud. Det vil være en fordel med kunnskap om eller erfaring med åpen publisering. Stillingen har stor kontaktflate og den som tilsettes må drive oppsøkende virksomhet, ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe selvstendig.  Bibliotektjenesten er i utvikling, den som tilsettes må forvente endringer i arbeidsoppgaver over tid. Tiltredelse snarest. Studiested Bodø har vel 600 ansatte og vel 5400 studenter tilknyttet alle fem fakulteter ved Nord universitet. UB Bodø har 15 ansatte. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde Undervisning i informasjonskompetanse og bruk av elektroniske læringsressurser. Veiledning og opplæring til ansatte i informasjonssøk, referansehandtering og akademisk skriving. Systematisk litteratursøk med fokus på kunnskapsoversikt og forskning innen fagfelt. Bidra i arbeidet med å videreutvikle tjenestetilbudet som seksjonen forvalter. Kontakt med fagmiljø for å sikre utvikling av relevante bibliotektjenester. Deltakelse i bibliotekets førstelinjetjeneste. Bidra og delta i nasjonale og internasjonale nettverk. Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen. Kvalifikasjonskrav Utdanning: fortrinnsvis på ph.d.-nivå, minimum fullført mastergrad eller tilsvarende. Bibliotek- og informasjonsvitenskap eller tilsvarende bibliotekfaglig utdanning anses som en fordel, men er ikke en betingelse. God IT-kompetanse og kjennskap til digitale verktøy og tjenester i akademia. Det er en fordel med erfaring fra digital formidling og kommunikasjon, videoproduksjon og digitale sosiale medier. God skriftlig og muntlig språkkunnskap i norsk og engelsk. Gode kommunikasjons- og formidlingsevner, og gode resultater fra relevant skriftlig og muntlig formidling. Erfaring med undervisning og veiledning fra fag- og forskningsbibliotek er ønskelig. Det er ønskelig med erfaring fra forskningsprosesser og akademisk publisering. Det er en fordel med god kjennskap til akademisk publisering, publiseringskanaler og åpen forskning. Kunnskap om offentlig forvaltning og erfaring fra universitets-/høgskolesektoren med teambasert arbeidsform, helst i fag- og forskningsbibliotek, er en fordel. Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet Engasjement og evne til å ta initiativ. Høy arbeidskapasitet og endringsvilje kombinert med gjennomføringsevne innen frister. Serviceinnstilt og fleksibel. Gode samarbeidsevner samt evne til å jobbe selvstendig og strukturert. God formidlingsevne og lyst og vilje til å drive formidling og veiledning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Vi kan tilby Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Stillingen lønnes i Statens regulativ kode 1199 universitetsbibliotekar (LR 25) kr 412 600 – 567 100, alternativt kode 1200 førstebibliotekar (LR24) for søker med ph.-d.-grad, kr kr 486 100 – 621 800, etter ansiennitet og kvalifikasjoner. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse. Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Den som tilsettes må påregne at oppgavene som ligger til stilingen vil kunne endres over tid. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for lærings- og forskningstjenester, Anders Moe tlf. 75517598, e-post  anders.moe@nord.no , eller fungerende biblioteksjef Heidi Pedersen, tlf. 75517596, e-post:  heidi.lisa.pedersen@nord.no Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 02.07.2019 All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 30077097 Søknadsfrist: 02.07.2019
Nord universitet
17/06/2019
SØKNADSFRIST: 08.07.2019 Grip sjansen nå til en spennende jobb med muligheter for utvikling Vi søker etter sykepleier eller vernepleier i full stilling (alternativt noe redusert om ønsket) til en sykehjemsavdeling med 28 beboere derav 10 av dem er i skjermet avdeling for demente. Vi har to-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Vi tar stor grad av hensyn til de ansatte, så turnusen er mest mulig tilpasset hver enkelts livssituasjon. Ønskede kvalifikasjoner: Autorisasjon som sykepleier / vernepleier. Gode norskkunnskaper (helst bestått B2 prøve i norsk). Ønske om å arbeide i eldreomsorgen og engasjement for det. Hva vi kan tilby: Et godt arbeidsmiljø, arrangementer og møteplasser for alle ansatte (blåtur, personalseminar, julebord osv.), gode muligheter og tilrettelegging for kompetanseheving, kurs, og utvikling. Personalkantine. Boller en dag i uken - varm mat to dager i uken. Lønn: Sykepleier / vernepleier dag: (kr 411 400 – kr 491 500), Spesial-sykepleier/vernepleier dag: (kr 443 500 – kr 517 200). (0 – 16 års ansiennitet). I tillegg kommer for ubekvem arbeidstid. Dette er lønnssatsene fram til årets lønnsoppgjør. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Bjørg Simlenes Nguyen Stillingstittel: Avdelingsleder Mobil: 489 94 073 Kontaktperson: Morten Hauken Stillingstittel: Institusjonssjef Mobil: 489 94 077
Stiftelsen Landås Menighets Eldresenter
14/06/2019
SØKNADSFRIST: 04.07.2019   Opptatt av utvikling i skolen? Vi søker engasjert  Rådgiver/seniorrådgiver skoleseksjonen Ansvarsområde og oppgaver Oppvekst - og barnevernavdelingen  hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark består av tre seksjoner: barnehage, skole og barnevern. Vi er en engasjert gjeng som er opptatt av utvikling innenfor disse områdene. Nå ønsker vi oss en rådgiver/seniorrågiver som kollega på  skoleseksjonen . Stillingen er fast og kontorsted er Vadsø. Våre oppgaver er varierte og omfattende. Vi skal bidra til at alle barn og unge får et godt utbytte av barnehagen og skolen. Barnekonvensjonen er "vår" lov. Vi skal ivareta barn og unges rettssikkerhet innenfor opplæringsloven, friskoleloven og forvaltningsloven og har oppgaver knyttet til elevers psykososiale skolemiljø. Vi bidrar til kompetanseutvikling og følger opp tilskuddsordninger, eksamen og prøvefeltet. Vi har også oppgaver knyttet til kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Vi samarbeider med nasjonale skolemyndigheter, kommunene, fylkeskommunene, universitet, høgskoler og andre. Våre viktigste verktøy er veiledning, informasjon og tilsyn. Fylkesmannen i Troms og Finnmark har et særskilt ansvar for å koordinere nordsamisk fjernundervisning i hele landet. Dette blir en kjerneoppgave for deg. Du skal også jobbe med: veiledning, tilsyn og klagebehandling tilknyttet opplæringsloven tilskuddsforvaltning oppfølging av eksamen og prøvefeltet oppfølging av nasjonalt kvalitetsvurderingssystem Du må også regne med å få nye og andre oppgaver. Det blir en del reising i jobben - en flott måte å bli kjent med fylkene våre på. Kvalifikasjoner Vi søker etter en utviklingsorientert medarbeider. For å bli vurdert for stillingen må du: ha relevant høyere utdanning fra universitet/høgskole (master – eller tilsvarende). I spesielle tilfeller kan lang og relevant praksis kompensere for manglende formell utdanning ha erfaring fra utdanningssektoren beherske norsk godt både skriftlig og muntlig være vant til å bruke digitale verktøy være strukturert, effektiv og ha gjennomføringsevne kunne jobbe selvstendig og i team Vi ønsker at du: har kjennskap til eller erfaring fra offentlig forvaltning behersker samisk er god på å veilede har erfaring med å analysere data For å bli vurdert som seniorrådgiver, må du ha lang erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning eller fra utdanningssektoren. Som medarbeider hos oss får du... ...flinke og engasjerte kolleger både i Vadsø og Tromsø, utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, høyt tempo og gode muligheter for kompetanseutvikling, nettverksbygging på tvers av fag og fylke, mye frihet og mye ansvar. For stillingen som rådgiver/seniorrådgiver, tilbyr vi stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om  livet i Vadsø på vds-bloggen . Kommer du langveisfra, kan Fylkesmannen dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd i Statens Pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no.  Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte assisterende oppvekst- og barneverndirektør Katharine Jakola på telefon 78 95 05 59 / 932 84 235 eller leder for skoleeksjonen i Vadsø Liv-Inger Rystrøm på telefon 78 95 03 36 / 94 43 83 20. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettside r. Se  vår Facebookside for videoer og bilder .  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Nøkkelord: fmtf banner
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
13/06/2019
SØKNADSFRIST: 07.07.2019 Om stillingen Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal i samarbeid med NAV utvikle effektive strukturer for økt kompetanse på NAV-kontorene. Til denne jobben søker vi derfor en erfaren rådgiver/seniorrådgiver med interesse og engasjement for dette. Prosjektstillingen har varighet på 1 år, med mulighet for forlengelse. Prosjektet "Økt kompetanse" skal sette kompetanse og kunnskapsutvikling i system og jobbe for at NAVs medarbeidere har de kunnskapene og ferdighetene de trenger for å få mennesker i arbeid og skape gode brukeropplevelser. Sammen med fire NAV-fylker og fylkesmennene i Trøndelag, Vest-Viken, Vestland, og Troms og Finnmark, legges retningen for hvordan NAV skal jobbe med kompetanse - fra praktiske tilltak til beskrivelse av roller og ansvar. Prosjektstillingen kombineres med andre arbeidsoppgaver på helse- og sosialavdelingens sosial- og familieseksjon. Seksjonen har ansvar for å behandle klagesaker knyttet til sosiale tjenester og utviklingsoppgaver.  I sosial- og familieseksjonen jobber saksbehandlerne tverrfaglig. Vi har bakgrunn som blant annet sosialarbeidere og jurister. Vi jobber hardt og har det travelt, men har mye artig ilag i seksjonen.  Denne stillingen har kontor i Vadsø.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for seniorrådgiverstillingen, må du: ha bachelor i sosialt arbeid/sosionom, barnevernspedagog eller annen pedagogisk utdanning ha lang relevant erfaring ha gode samarbeidsevner ha evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være en god formidler og trives med å holde innlegg for andre beherske norsk godt både muntlig og skriftlig For å bli vurdert for rådgiverstillingen, må du: ha bachelor i sosialt arbeid/sosionom, barnevernspedagogikk eller annen pedagogisk utdanning ha gode samarbeidsevner ha evne til å jobbe selvstendig, målrettet og effektivt ha gode skriftlige og muntlige ferdigheter, være en god formidler og trives med å holde innlegg for andre beherske norsk godt både muntlig og skriftlig Vi ønsker at du: har master i sosialt arbeid, spesialpedagogikk eller andre relevante fag har erfaring fra sosialtjenesten i NAV eller andre relevante deler av NAV har erfaring med opplæring og veiledning av andre Vi tilbyr Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto per år (tilsvarende lønnstrinn 54 - 70) i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vill og vakker Finnmarksnatur, mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv og et godt kulturtilbud. Du kan lese mer om livet i Vadsø på  vds-bloggen . Kommer du langveisfra, kan fylkesmannen vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med seksjonsleder Anita Wahl Nilsen på telefon 78 95 03 51 / 92 40 30 51 eller på e-post:  fmfiawni@fylkesmannen.no , eller assisterende helse- og sosialdirektør Snorre Manskow Sollid på telefon 77 64 21 68 / 913 69 001. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se vår  Facebookside  for videoer og bilder. Den statllige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningen samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentlighetslovas §25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentligjort selv om du har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten. Du blir imdlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Helse- og sosailavdelingen  ledes av Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: helse og omsorg og sosial og familie. Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. Viktige oppgaver: Sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark Trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester både innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene Behandle klager og føre tilsyn Bidra til samordning innad i helsetjenesten Nøkkelord: fmtf banner
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
04/06/2019
SØKNADSFRIST: 17.06.2019 Er du økonom og har kjennskap til KOSTRA?  Fast stilling Fylkesmannen i Innlandet har ledig fast stilling i enhet for kommunal og regional samordning. Stillingens ansvarsområder Enheten vår har arbeidsoppgaver innenfor områder som kommuneøkonomi, plan og kommunal fornying. Vi har også et ansvar for samordning av dialogen og samarbeidet med kommunene, både internt og med andre regionale aktører. Kvalifikasjoner  og arbeidsoppgaver Vi er i dag et team på fem ansatte med bred tverrfaglig kompetanse, som vi ønsker å styrke med deg som har: •    Høyere utdanning innen økonomi •    Statistikk- og analysekompetanse •    God kjennskap til KOSTRA •    God kjennskap til kommunal og statlig forvaltning •    God muntlig og skriftlig formidlingsevne, gjerne med prosessveiledererfaring Du vil i stor grad få mulighet til å påvirke måten vi jobber på, så det er en fordel om du er av den initiativrike typen med stor gjennomføringsevne. Personlig egnethet og relevant erfaring vil bli tillagt stor vekt. Arbeidsoppgavene dine vil være:  •    Jobbe i team med utviklings, innovasjon- og fornyingsprosjekter rettet mot kommunene •    Oppfølging og veiledning av kommuner på økonomiområdet •    Analyse av kommunale budsjetter, økonomiplaner og regnskap •    Fordeling av skjønnsmidler til kommunene   Vi tilbyr arbeidsmiljø preget av høy kompetanse og faglig spennende oppgaver. avlønning som rådgiver stillingskode 1434 (lønnsspenn 500.000-575.000) eller seniorrådgiver stillingskode 1364, (lønnsspenn 540.000-650.000), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. god pensjonsordning i Statens pensjonskasse. fleksibel arbeidstid. Prøvetiden er 6 måneder. Spørsmål om stillingen Nærmere informasjon om Fylkesmannen i Innlandet finnes på https://www.fylkesmannen.no/innlandet . Trenger du nærmere opplysninger om stillingen, kan du ta kontakt med Anne Gunn Sletten (414 66 633) eller Anette Musdalslien (976 57 281) Fylkesmannen i Innlandet legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke – uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Fylkesmannen ønsker å realisere regjeringens mål knyttet til inkluderingsdugnaden, om at minst 5% av de nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. offentlighetslovens § 25.
Fylkesmannen i Innlandet
04/06/2019
SØKNADSFRIST: 15.06.2019 Stillingsinformasjon Med forbehold om igangsetting av tilbud har skolen ledig ca. 70 % stilling innenfor utdanningsprogrammet elektrofag på Vg 2 Dataelektroniker og Vg3 Dataelektronikerfaget. Undervisningen vil hovedsaklig være innenfor temaene PC, server og datanettverk. Vi søker Vi søker etter deg som setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum og som er en aktiv pådriver for både læringsmiljø og arbeidsmiljø. Vi stiller krav om * god pedagogisk forståelse * et godt og inkluderende elevsyn * gode samarbeidsevner  * bred faglig kompetanse  * aktiv deltakelse i skolens utviklingsarbeid * fleksibilitet og endringsvilje * forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy * gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi kan tilby * positive elever i et hyggelig læringsmiljø * gode kollegaer i et godt eablert arbeidsmiljø Øvrige vilkår/annet Ved tilsetting i videregående skole må politiattest fremlegges i samsvar med opplæringslova § 10-9.Ved undervisning i fengsel må utvidet politattest framvises. Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, bes begrunne dette. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Arbeidsgiver betaler den største andelen av medlemskap i pensjonsordningen i Kommunal landspensjonskasse og Statens pensjonskasse. Lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med lover og sentrale avtaler. Hedmark fylkeskommune har prøvetid på 6 måneder. Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Søknad sendes Hedmark fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema, og vi henstiller til at dette benyttes. Dersom det i særskilte tilfeller viser seg at det av ulike årsaker ikke er mulig for søker å sende elektronisk søknad, kan det tillates å sende søknad på papir til aktuelt tjenestested. Det er ønskelig at attester og vitnemål legges ved søknaden. Kontakter Navn: Hanne Foss Tittel: Rektor E-post:  hanne.foss@hedmark.org   Mobil: 97168583 Arbeid: 62966750 Navn: Geir Brattbakken E-post:  geir.brattbakken@hedmark.org   Mobil: 97031413 Arbeid: 62966711
Hedmark fylkeskommune
04/06/2019
SØKNADSFRIST: 21.06.2019 Familieveileder barnevern - Barnevern   Nannestad barneverntjeneste er en tjeneste i vekst, og har nå ledig 2 faste 100 % stillinger som familieveiledere. Vi ser etter deg som har et stort engasjement for barn, unge og deres familier. Tjenesten er inndelt i mottak/undersøkelsesteam, tiltaksteam og omsorgsteam med egne teamleder. De nye stillingene vil tilhøre tiltaksteamet. Arbeidsoppgaver Tiltaksarbeid etter Lov om barneverntjenester Stillingens primære oppgave er målrettet og metodisk endringsarbeid i familier rettet mot å styrke foreldrekompetanse, samspillskompetanse samt styrke barn og unges ferdigheter på ulike områder. Samarbeid med foreldre, nettverk og øvrige instanser internt og eksternt Delta i tverrfaglige samarbeidsmøter Rapportskriving og dokumentering Benytte tiltaksplaner som et verktøy i det faglige arbeidet. For å kunne imøtekomme familienes behov vil det kunne påregnes noe ettermiddag og kveldsarbeid. Kvalifikasjoner 3-årig relevant høyskoleutdanning, fortrinnsvis innenfor utdanningene barnevernspedagog, sosionom eller psykologi Det stilles krav til tilleggsutdanning som f.eks. familieterapi, Marte Meo, sped- og småbarn, klinisk videreutdanning m.m. Bred erfaring med endringsarbeid i familier og med barn/unge som har sammensatte behov. Forståelse og erfaring med Kvello modellen Forståelse og erfaring med traumesensitivt arbeid. Meget gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. Ønskelig med sertifisering innen COS-P, COS-I, PMTO, Marte Meo e.l. Førerkort klasse B, og disponere egen bil Utdanningsretning Helse / Sosialfag / Medisin Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Liker teamjobbing, samtidig som du er selvstendig Utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet Positiv bidragsyter til arbeidsmiljø Stor grad av fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid Trives med uforutsigbare dager Beslutningsdyktig, kreativ og løsningsorientert Gode samarbeidsevner og er god på dialog og relasjonsarbeid. Evne til helhetlig blikk Være brukerorientert Evne til å tenke nytt Humor Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Spennende, variert og utviklende stilling i et godt, engasjert og travelt miljø Et engasjerende, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig og personlig utvikling God indre struktur og rutiner Ekstern sak- og prosessveiledning, samt jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning Vi tilbyr en tjeneste med ambisjoner om kvalitets- og kompetanseutvikling Gode muligheter for kurs og videreutdanning Muligheter til å ta initiativ til nyskapning Fleksibel arbeidstid, hovedsakelig dagtid, men må beregne noe ettermiddag og kveld Ledere som gir deg utviklingsmuligheter Kantine Utleie av firmahytte Nannestad kommune er en IA-bedrift Gode pensjons- og forsikringsordninger Lønn etter gjeldende tariff Fast arbeidstid etter kl. 17 godtgjøres iht. gjeldende tariffbestemmelser Godkjent politiattest ihht. § 6-10 i Lov om barneverntjenester av nyere dato må fremlegges før tiltredelse Minst to referanser må oppgis i søknaden Vitnemål/attester tas med på et eventuelt intervju Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25 Kontaktinfo: Tonje Bismo Skogstad Virksomhetsleder barnevern 47488867  Kontaktperson tiltaksteam - Barnevern     Nannestad barneverntjeneste har ledig en 100 % stilling som kontaktperson i tjenestens tiltaksteam fra 01.09.2019 Arbeidsoppgaver Saksbehandling hvor oppfølging av iverksatte tiltak vil være hovedfokus. Dette fordrer tett oppfølging og samarbeid med barn/ungdom, familier, nettverk og andre relevante instanser. Det forventes at kontaktperson i tiltaksteamet skal gjennomføre enkelte tiltak på selvstendig grunnlag, blant annet veiledning. Kvalifikasjoner Barnevernpedagog, sosionom eller annen relevant utdanning Relevant videre-/etterutdanning Erfaring fra arbeid i barneverntjenesten, eller innenfor barnevernfeltet Forståelse og erfaring med Kvello-modellen Kompetanse i bruk av fagsystemet Familia God skriftlig og muntlig fremstillingsevne er et krav God dokumentasjonsevne, samt utvise høy grad av struktur Endring- og løsningsorientert Førerkort klasse B, og disponere egen bil Utdanningsretning Helse / Sosialfag / Medisin Utdanningsnivå Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad Personlige egenskaper Vi søker deg som vil bidra til faglig utvikling innenfor ditt team, samt bidra til faglig utvikling generelt ved tjenesten Du liker teamjobbing, samtidig som du er selvstendig Du er løsningsorientert Du utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet i arbeidet Du har gode samarbeidsevner og er god på dialog og relasjonsarbeid Du har god forståelse for hva god brukermedvirkning innebærer Du mestrer uforutsigbarhet i hverdagen, tåler et høyt arbeidstempo og utviser fleksibilitet i forhold til ulike arbeidsoppgaver Vi tilbyr Et engasjerende, trivelig og inkluderende arbeidsmiljø med høyt fokus på faglig og personlig utvikling God indre struktur og rutiner Ekstern sak- og prosessveiledning Jevnlig saksgjennomgang og veiledning fra teamleder Et arbeidsmiljø som har kompetanseheving og utvikling i fokus Kantine Tjenestebil til felles bruk Utleie av firmahytte Gode pensjons- og forsikringsordninger Nannestad kommune er en IA-bedrift Lønn etter gjeldende tariff Godkjent politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse Minst to referanser må oppgis i søknaden Vitnemål/attester tas med på et eventuelt intervju Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven § 25 Kontaktinfo: Tonje Bismo Skogstad Virksomhetsleder barnevern 47488867 
Nannestad kommune
04/06/2019
SØKNADSFRIST: 16.06.2019 Ingress Ved Vadsø Barneskole er det ledig en 100% stilling som fagleder fra 01.08.2019. Opplysninger om enheten Vadsøskolene søker å fremme et godt læringsmiljø ved å ha fokus på klasseledelse, tilpasset opplæring og vurdering. Vadsø Barneskole er en 1.-7. skole som åpnet høsten 2015. Skolen har ca. 430 elever. Skolen har skolefritidsordning.  Opplysninger om stillingen Det er ledig en 100 % fast stilling som fagleder (undervisningsinspektør) ved Vadsø barneskole. Skolens ledergruppe består av rektor og to fagledere. Skolen legger vekt på helhetlig og fremtidsrettet ledelse og utvikling av skolen. Vadsø barneskole er en relativ ny skole, og vi søker deg som vil være med å bidra til at skolen skal være et godt og utviklende sted for elever og ansatte. Skolen arbeider målrettet for at elevene skal oppleve mestring og lærelyst, samtidig som de skal rustes til å møte fremtidens utfordringer. Skolen deltar i to prosjekter om læringsmiljøet og organisasjonsutvikling med veiledning av et veilederkorps. Vadsø barneskole er en spennende og utviklingsorientert arbeidsplass med dyktige og inkluderende medarbeidere. Fagleder vil sammen med enhetsleder ha en sentral rolle i å utøve ledelse ved skolen. Fagleder skal kunne lede og motivere til faglig utviklingsarbeid, arbeide med læringsmiljøet, veilede for læring og vurdering for læring, samt utøve ledelse i tråd med kommunens kvalitetsplan og øvrige styringsdokument. Stillingen er også tillagt noen administrative oppgaver. Arbeidsoppgaver - Være en del av skolens lederteam. - Lede, veilede og følge opp ansatte faglig og personalmessig, og med et særskilt ansvar for enkelte trinn. - Tilrettelegge, følge opp og utvikle den særskilte norskopplæringen, finsk og samisk. - Delta i utviklingsteamene på skolen. - Delansvar for timeplanarbeid. - Lede utviklingsprosjekt i samarbeid med rektor Kvalifikasjoner - Godkjent kompetanse for å undervise i grunnskolen. - Relevant ledererfaring og/eller lederutdanning. Mangel på formell lederutdanning kan kompenseres mot at søker er villig til å ta rektorskolen. - IKT-ferdigheter - Systemforståelse og innsikt i relevant lov- og avtaleverk. - Gode kommunikative og relasjonelle ferdigheter. - Analysekompetanse eller erfaring fra analysearbeid. Personlige egenskaper - Gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter. - Et stort engasjement for å skape gode læringsresultater og utvikle et godt læringsmiljø. - Evne og interesse av å inspirere og motivere medarbeidere. - Evne til å jobbe selvstendig og fleksibelt. - Evne til å tenke utviklingsorientert og nytt omkring pedagogisk utviklingsarbeid.  Vi tilbyr - Dekning av flytteutgifter i h.h.t. reglement - Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år - God pensjonsordning og forsikringsordning Lønns- og tilsettingsvilkår Lønn i h.h.t. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid. Det er krav om politiattest- og egenerklæring om helse ved tilsettelse i stillingen, jf. Opplæringsloven § 10-9, Politiregisterloven § 39 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endring i tilbud om stilling.  Søknad sendes I søknaden oppgis minimum to referanser. Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på: www.vadso.kommune.no under 'ledige stillinger'. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Ved innkalling til intervju tar du med deg godkjente vitnemål. Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven. Kontakter Navn: Beate Aronsen Tittel: Enhetsleder/rektor E-post:  Beate.Aronsen@Vadso.kommune.no   Mobil: 41926083 Arbeid: 78942851
Vadsø kommune
04/06/2019
SØKNADSFRIST: 18.06.2019 Informasjon om arbeidssted og stilling Lege 100% stilling ledig ved Skien Helsehus De spesialiserte tjenestene i Skien kommune er samlokalisert i Skien Helsehus. Her er det totalt 78 sengeplasser, fordelt på - 7 lindrende senger - 21 rehabiliteringssenger - 32 rene korttids-senger - 9 senger avklaringsenhet med styrket tverrfaglig bemanning - 9 øyeblikkelig hjelp-senger (interkommunalt) 6 leger har for tiden sitt fulltidsvirke i Skien Helsehus. ØH-sengene har tilknyttet et eget vaktteam med leger, for tiden  med 6-delt vaktordning. Vi har et svært tett samarbeid med sykehuset Telemark med mulighet for hospitering og  deltakelse på internundervisning. Tjenesten gir 2 år tellende for spesialiteten allmennmedisin Pasienter som henvises til kommunenes spesialiserte tjenester har et økende behov for medisinskfaglig kompetanse  og oppfølging. Skien kommune har derfor de siste to årene vært i en prosess der legebemanningen gradvis er styrket. Vi søker engasjert og fleksibel lege som ønsker å være med på den videre faglige utviklingen av Skien Helsehus. Arbeidsoppgaver - Ansvar for pasientbehandling på korttidsenheten, rehabiliteringsenhet, avklaringsenhet og øyeblikkelig hjelp enhet (rotasjonsordninger) - Mottak av akuttinnleggelser i ØH-avdelingen - Deltakelse i tverrfaglig team - Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer - Nært faglig samarbeid med sykehuset Telemark i pasientrettet arbeid - Delta i den faglige utviklingen av helsehuset. Utarbeide retningslinjer for gode pasientforløp - Deltakelse i vaktordning Ønsket utdanning og erfaring - Norsk autorisasjon - Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig - Erfaring innen indremedisin, geriatri eller allmennmedisin er en fordel Personlige egenskaper - Vi søker deg som liker å jobbe med mennesker, har engasjement og pågangsmot, godt humør, tar utfordringer på strak arm og takler høyt arbeidstempo - Gode samarbeidsevner og liker å arbeide i team, samt evnen til arbeide selvstendig og effektivt - Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr - Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et nyskapende og aktivt miljø - Gode muligheter for faglig utvikling og deltakelse i forskning- og videreutdanningsaktivitet - Gode pensjons- og forsikringsordninger - Gode velferdsordninger - Det vil bli stilt krav om fremleggelse av politiattest forut for tiltredelse i stillingen Andre opplysninger Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju.  HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".  Slik søker du på stillingen Du søker via linken "Søk på stillingen". Søknaden kan ikke mellomlagres så når du har begynt å søke må du fullføre alle stegene i prosessen. Med bakgrunn i at du ikke kan mellomlagre anbefaler vi at du skriver søknadsteksten i Word eller tilsvarende program først. Kontakter Navn: Trude Belseth Sanden Tittel: Overlege Skien Helsehus E-post:  trude.belseth.sanden@skien.kommune.no   Mobil: 95034829 Navn: Elisabeth Westli Tittel: Enhetsleder E-post:  Elisabeth.Westli@skien.kommune.no Mobil: 95802712
Skien kommune
04/06/2019
SØKNADSFRIST: 24.06.2019 Det lyses ut 100 % stilling som fastlege på Søndeled legekontor i Risør kommune. Søndeled legekontor ligger idyllisk til i Søndeledfjorden. Legekontoret er en solopraksis og har én tilstedeværende legesekretær alle dager. Søknadsfrist 24. juni. Obs. Vi bruker ikke lenger elektronisk søknadsskjema, søk via Webcruiter. Link til søknadsskjema finner du nederst på siden.   Praksisen eies i dag av Risør kommune. Driftsform er fastlønnet kommunal stilling, men kommunen er også åpen for ansettelse som selvstendig næringsdrivende. Det søkes etter entusiastisk og samarbeidsvillig lege som er spesialist i allmennmedisin. Praksisen vil ikke være godkjent for oppstart av spesialisering i allmennmedisin. Listen har 733 pasienter pr 27.05.19. Listetak er på 1200 pasienter. Søndeled legekontor har åpningstid kl. 08-15 mandag til fredag. Arbeidsoppgaver og ansvarsområde er vanlig kurativt legearbeid slik det følger av lov, forskrift og avtaleverk. Legen må delta i interkommunal legevaktsordning og påregne offentlig allmennmedisinsk arbeid. Senteret bruker Infodoc Plenario Utdanningsnivå  Høgskole/universitetsnivå Lege, Allmennmedisin, Medisin  Kvalifikasjoner    Søkere må være spesialist i allmennmedisin. Ikke-spesialister som er godkjent allmennlege, kan søke dersom kriteriene om overgangsordninger beskrevet i «Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)» er til stede Norsk autorisasjon som lege og norskkunnskaper på et høyt nivå er påkrevd. Personlig egnethet og evne til å drifte solopraksis vil bli vektlagt. Språk  Norsk Vi tilbyr Fast 100 % stilling. Oppstart snarest eller etter avtale.  Arbeidsted: Søndeled, 4990 Søndeled.  Lønn etter avtale eller inngåelse av individuell driftsavtale.   Søknadsfrist 24.06.2019 Kontaktinformasjon Bjørn Haugersveen Enhetsleder Helsetjenester E-post:  bjorn.haugersveen@risor.kommune.no Telefon:  37 14 97 33 Mobil:  911 31 590 Hans Tomter Kommuneoverlege E-post:  hans.tomter@risor.kommune.no Telefon:  37 14 96 31 Mobil:  920 20 078
Risør kommune