2008 - 2020
12 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

18/09/2020
SØKNADSFRIST: 06.10.2020 Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark søkjer avdelingsleiar jordmorsamarbeidet/jordmor - 100 % vikariat. Ledig frå 04.01.2021 – 30.11.2021. -  ID 1796. Søknadsfrist 06.10.20. Frå 01.01.2018 er alle jordmortenestar i kommunane Vinje, Kviteseid, Seljord og Fyresdal organisert etter vertskommunemodell med Vinje kommune som vertskommune. Jordmødrene som inngår i samarbeidet skal samla gje eit fagleg godt tilbod for oppfylging under svangerskap og i barseltid, samt vaktteneste på Jordmorvakta i Seljord. Stillinga inneber: Avdelingsleiar for Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark i 20% av stillinga. Oppfylgjing av gravide og barselkvinner i Vinje. Vaktteneste med beredskap og fylgjeteneste på Jordmorvakta i Seljord.3-4 døgnvakter kvar 6. helg. Kvalifikasjonar: Autorisert jordmor. Erfaring frå fødeavdeling, fødestoge og / eller fylgjeteneste. Førarkort klasse B og eigen bil. Me søkjer deg som: Har gode samarbeidseigenskapar. Er fleksibel og imøtekomande. Trivst med sjølvstendig arbeid. Er engasjert. Det er mogeleg å søkje på delar av stillinga. Løn etter gjeldande avtaler. Politiattest må leverast før tilsetjing. Opplæring vil bli gjeve. Ved spørsmål, kontakt avdelingsleiar for Jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark, Helene Mølster Byggland, tlf: 98627716. I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Søknad skal sendast på elektronisk skjema. Velkomen som søkjar!
Vinje kommune
18/09/2020
SØKNADSFRIST: 05.10.2020 Melhus kommune har ledig stilling som prosjektleder ved avdeling Prosjekt ved Teknisk drift. Teknisk drift forventer stor aktivitet med mange varierte og spennende prosjekter de neste årene, som utløses blant annet av ny E6 gjennom kommunen, nylig vedtatt sentrumsplan med bl.a. nye bruforbindelser over E6 og Gaula, større overføringsledninger sør i kommunen samt flere større private utbyggingsplaner.  Melhus kommune er en kommune i vekst, og det forventes stor aktivitet innen fagområdet.    Kommunen har én elbil som kan disponeres av ansatte i arbeidstida, men vi gjør oppmerksom på at bruk av egen bil må likevel påregnes.  Dette kompenseres etter Statens satser for kjøregodtgjørelse. Det finnes gode kollektivmuligheter i området, og rådhuset er bare 30 min unna Trondheim sentrum med buss. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene vil i hovedsak omfatte i hovedsak ledelse og gjennomføring av prosjekter innenfor kommunale veger, vann- og avløpsanlegg.  Dette innebærer alt fra deltakelse i plan- og utredningsfase, kontrahering og oppfølging av rådgivere og entreprenører samt kontakt med øvrige offentlige instanser og berørte grunneiere. I perioder hvor flere anlegg er i gjennomføringsfase samtidig, vil oppfølging av utførende (byggeledelse) kunne bli prioritert.  Kvalifikasjoner Teknisk drift ønsker en person som har: Utdanning fra høgskole innenfor fagområdet veg, vann og avløpsteknikk. Erfaring med prosjektledelse, prosjektering eller byggeledelse innenfor aktuelt fagområde vil bli vektlagt.  Søkere med annen relevant utdanning i kombinasjon med solid relevant praksis, kan også bli vurdert som aktuelle kandidater.  Personlige egenskaper Teknisk drift ønsker en person som: Er strukturert og ryddig, selvstendig og engasjert, samt utadvendt med gode samarbeidsegenskaper.  Har et engasjement og evne til å skape gode relasjoner til kolleger, innbyggere, eksterne utbyggere og andre myndigheter.  Har meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk.   Vi tilbyr Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor utbygging av veg-, vann- og avløpsanlegg.  Et godt arbeidsmiljø med ulike sosiale arrangementer.  Gode muligheter for personlig utvikling og kompetanseheving.  God kommunal pensjonsordning og konkurransedyktig lønn.  Fleksibel arbeidstid, samt sommertid/ vintertid.  Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Per Sandvik Stillingstittel: Fagleder utbygging Telefon: 918 66 760 Kontaktperson: Hilde Bellingmo Telefon: 953 09 463 
Melhus kommune
18/09/2020
SØKNADSFRIST: 01.11.2020 Ved teknisk etat er det ledig fast 100% stilling som ingeniør frå 01.01.21. Eininga har18 tilsette fordelt på administrasjon, landbruk, vaktmeisterteneste og reinhaldsteneste. Kommunen tek del i interkommunalt samarbeid om Norhordaland brann og redning (NHBR). Om arbeidsstaden Eininga har har m.a. følgjande ansvarsområde: - plan og bygg - byggjesakshandsaming - kart og oppmåling - miljø og energi - hamner og eigedomsforvaltning - veg og vatn - avlaup og boss. Arbeidsoppgåver og ansvar - Overvaking og oppfølging av drift av vatn og avlaupsanlegg - Oppfølging, drift og vedlikehald av vegar og hamneanlegg - Oppfølging, drift og vedlikehald av kommunale eigedomar - kart og oppmåling - sakshandsaming - publikumskontakt - leie og gjennomføre prosjekt - planarbeid i tråd med plan- og bygningslova - bidra til utvikling av effektiv drift av eininga Kompetansekrav - ingeniør innan relevant fagretning - relevant erfaring med fagområda frå offentleg eller privat verksemd Våre ynskje om deg - inkluderande og samarbeidsorientert - fokus på videreutvikling av tenestene - tydeleg, strukturert og fleksibel i tenkninga - initiativrik, løysingsorientert og høg grad av sjølvstende - god skriftleg og munnleg framstillingsevne. Modalen kommune nyttar nynorsk som skriftspråk - evne til å setje i gang og drive prosessar framover - gode evner innanfor samarbeid og samhandling Me kan tilby - Varierte, utviklande og utfordrande arbeidsoppgåver - Ivaretakande og godt arbeidsmiljø - Fagleg utvikling - Løn etter avtale - Pensjon i KLP - Hjelp til å skaffe bustad Du kan søkje på stillinga slik: Søknaden sender du elektronisk ved å fylje linken på denne sida. Husk å ha klar cv og kopi av vitnemål og attestar som du laster opp saman med søknaden. Dersom du har vanskar med den elektroniske søknaden kan du få hjelp ved å kontakte Kundetorget på tlf 56 59 90 00. Kontaktpersoner: Tone Selmer Skuggevik E-post  tone.selmer.skuggevik@modalen.kommune.no   Mobil +4792043233
Modalen kommune
17/09/2020
SØKNADSFRIST: 30.09.2020 Vi søker deg som: er pliktoppfyllende, ryddig, ansvarsbevisst, og kan arbeide selvstendig er positiv og serviceinnstilt ovenfor kunder og kollegaer er en god lagspiller og problemløser er villig til i perioder å stå på ekstra har fagbrev som oppretter/lakkerer og gjerne noe erfaring. ønsker å jobbe i et ungt og hektisk miljø har førerkort for lastebil (ønskelig, men ingen betingelse) Vi tilbyr deg: arbeid i et godt, hektisk og utviklende arbeidsmiljø god faglig opplæring og videreutvikling gode lønns- og arbeidsvilkår Dine arbeidsoppgaver vil være: Oppretting av lastebil og buss Klargjøring til lakkering og lakkering av lastebil/buss Rutebytte lastebil, buss og bobil Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen" Søknadsfrist: 30.09.2019. For nærmere opplysninger ta kontakt med Jan Paulsen, tlf. 90 93 19 60. Arbeidssted: Sortland
Nordic Last og Buss AS
17/09/2020
SØKNADSFRIST: 30.09.2020 Vi søker deg som: er pliktoppfyllende, ryddig, ansvarsbevisst, og kan arbeide selvstendig er positiv og serviceinnstilt ovenfor kunder og kollegaer er en god lagspiller og problemløser er villig til i perioder å stå på ekstra har fagbrev som mekaniker tyngre kjøretøyer og gjerne erfaring med å skru. har fartsskriverkompetanse og godkjenning som PKK kontrollør (ønskelig, men ingen betingelse) ønsker å jobbe i et ungt og hektisk miljø har førerkort for lastebil (ønskelig, men ingen betingelse) Vi tilbyr deg: arbeid i et godt, hektisk og utviklende arbeidsmiljø god faglig opplæring og videreutvikling gode lønns- og arbeidsvilkår Dine arbeidsoppgaver vil være: Feilsøking og diagnose av lastebiler og/eller busser Vedlikehold og reparasjon av lastebiler og/eller busser Søknad og CV sendes elektronisk via link på denne siden, "søk stillingen" Søknadsfrist: 30.09.2019. For nærmere opplysninger ta kontakt med Jan Paulsen, tlf. 90 93 19 60.  Arbeidssted: Sortland
Nordic Last og Buss AS
16/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Vil du jobbe og bo i en vakker, vennlig og vågal kommune, delta i et åpent, inkluderende og aktivt lokalsamfunn, og arbeide i en skole som er preget av målrettet fokus, godt humør og positivt samarbeid -- så har du sjansen nå! Kvinesdal ungdomsskole har ledig to vikariater på henholdsvis 100% og 80%. 80% tiltredelse snarest, med varighet til 31.07.2021. 100% tiltredelse 01.12.20, med varighet til 31.12.2021 Arbeidsoppgaver Ønsket fagkompetanse: norsk, engelsk, men andre fag er også aktuelle. Kvalifikasjoner Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. årstrinn Allmennlærerutdanning Faglærerutdanning Universitets- og høyskoleutdanning og PPU Det er ønskelig med erfaring fra undervisning. Søkere bør ha god arbeidskapasitet, lojalitet og fleksibilitet. Personlige egenskaper Personen vi søker må ha gode samarbeidsevner, være tydelig klasseleder og god relasjonsbygger overfor elever, foresatte og kolleger. Du må trives med å være synlig tilstede blant ungdommer og delta aktivt i skolens utviklingsarbeid. Du må ha vekt på at elevene skal inkluderes og oppleve mestring sosialt og faglig. Du må ha gode kommunikative ferdigheter og et helhetlig menneskesyn som vises i kommunikasjon og handling. Vi tilbyr Kvinesdal ungdomsskole er en 8 - 10 skole med f.t. 182 elever. Skolen driver systematisk pedagogisk utviklings- og kvalitetsarbeid med fokus på skole-hjem samarbeid, leseopplæring og læringsmiljø. Skolen fokuserer på trivsel og faglige resultater og vektlegger klasseledelse, høy fagkompetanse og arbeid med relasjoner i undervisningsarbeidet. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser like ved lakseelva Kvina og har et stort uteområde med fotballbane, håndball/basketballbane, sandvolleyballbane og strandområde. For mer informasjon om skolen, se  www.kvinesdal.ungdomsskole.no Kvinesdal kommune har firmahytter på skistedet Knaben, flotte turmuligheter, KVINAbadet, golfbane m.m Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd. En gjør oppmerksom på at alle ansettelser skjer på betingelse av at det blir levert godkjent politiattest før tiltredelse. Attesten skal leveres når en får tilbud om ansettelse. Attesterte kopier av vitnemål og arbeidsbekreftelser samt dokumentasjon av godkjent tjenesteansiennitet må framlegges på forespørsel. Dette kan eventuelt lastes opp som vedlegg. Kvinesdal kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben. #drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova. Kontaktinformasjon Tøri Johannessen, Rektor Kvinesdal ungdomsskole, 95960497
Kvinesdal kommune
15/09/2020
SØKNADSFRIST: 30.09.2020 Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga arbeidar med saker på ei rekkje områder, mellom anna: Verjemålslova, plan- og bygningslova, kommunelova, offentleglova, ekteskapslova, rettshjelpslova og lov om kommunal beredskapsplikt. Verjemål er hjelp til personar som grunna sjukdom og alder ikkje kan ivareta sine økonomiske eller personlege interesser. Fylkesmannen er verjemålsmyndigheit i Rogaland og handsamar saker i fyrsteinnstans etter verjemålslova. I Rogaland er det nærmare 4700 verjemål.  Er du interessert i kontakt med personar som omfattast av verjemålslova, tenesteytarar på kommunalt og statleg nivå, samt andre offentlege instansar? Er du også interessert i å samarbeida på tvers med oppgåver i eit tverrfagleg miljø? Samfunns-, beredskaps- og kommunalavdelinga har ledig eit vikariat som rådgivar med varigheit på eit år.  Arbeidsoppgåver publikumskontakt med råd og rettleiing på verjemålsfeltet oppretting, endring og avslutning av verjemål søknader om verjegodtgjering og utgiftsdekning andre oppgåver innan verjemålsområdet kan og vere aktuelle Kvalifikasjonskrav Vi ønskjer oss ein medarbeidar som  har relevant utdanning på mastergradsnivå, innanfor økonomi eller samfunnsfag har relevant erfaring frå tilsvarande arbeid er fleksibel, initiativrik og systematisk har god formidlingsevne og god relasjonell kompetanse arbeider godt så vel åleine som i lag med andre har god kjennskap til ulike dataverktøy og digital kommunikasjon internasjonal utdanning og/eller grad må være godkjent av NOKUT Vi tilbyr lønn som rådgivar kr 520 000 - 590 000, avhengig av kvalifikasjonar og erfaring. fleksibel arbeidstid og statleg avtaleverk god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (det blir trekt 2% pensjonsinnskot frå lønna) eit triveleg arbeidsfellesskap god oppfølging og arbeid i ei avdeling med høg kompetanse Det er 6 månaders prøvetid i stillinga. Fylkesmannen har som mål å rekruttere kvalifiserte kandidatar uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Vi jobbar for å realisere regjeringa sin inkluderingsdugnad om at 5% av nytilsetjingar skal være personar med nedsett funksjonsevne eller hull i CV-en. Spørsmål om stillinga Nærare opplysningar om stillingane kan ein få av avdelingsdirektør Monica Nessa, tlf. 5156 8871, mobil 481 26 847 eller ass. avdelingsdirektør Jan Petter Stangeland, tlf. 51568855, mobil 452 34 036
Fylkesmannen i Rogaland
14/09/2020
SØKNADSFRIST: 04.10.2020 Seksjon VAR har i dag 27 ansatte og har ansvaret for vann, avløp og renovasjon. VA-driften er lokalisert i Sellikdalen og renovasjon er lokalisert på Gomsrud. Kort om stillingen Vi har ledig en 100% stilling som driftsoperatør innenfor vann og avløp. Dette er en allsidig og variert stilling med hovedvekt på drift og vedlikehold av vann og avløpsinfrastruktur.   Vi tilbyr godt arbeidsmiljø dyktige og engasjerte kollegaer fagligutfordrende og allsidig jobb relevante kurs lønn etter tariff gode forsikrings- og pensjonsordninger   Innhold i stillingen   Hovedoppgaver er drift og vedlikehold av vann og avløpsinstallasjoner samt oppfølging og kontroll av anleggene og tilhørende utstyr. For øvrig skal du bistå i seksjonens arbeidsoppgaver etter behov. Deltagelse i beredskapsvakt må påberegnes dersom det oppstår behov.  Formelle kvalifikasjonskrav Relevant fagbrev. Særlig relevant praksis kan kompensere for fagbrev. Førerkort kl. B er ett krav.   Ønsket kompetanse Kjennskap til drift og vedlikehold av vann- og avløpsnett er en fordel. Det er viktig at du kan jobbe selvstendig med arbeidsoppgaver.  Du bør ha generelt gode datakunnskaper.  Vi søker en medarbeider som ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø, har en positiv innstilling og er løsningsorientert og fleksibel. Du må ha fysiske forutsetninger for å utføre de arbeidsoppgaver som ligger til stillingen. Personlig egnethet vil bli vektlagt    Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. I henhold til gjeldende lov- og regelverk må signert taushetserklæring leveres før tiltredelse. For stillinger med krav om politiattest og egenerklæring tuberkulose/MRSA , skal også dette leveres før tiltredelse.   Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktpersoner: Roar Jarness tlf: +47 481 66 486 Øyvind Weirud tlf: +47 481 66 490
Kongsberg kommune
13/09/2020
SØKNADSFRIST: 20.09.2020 Deanu gielda- Tana kommune har ca. 2900 innbyggere. Kommunen ligger i Øst-Finnmark og grenser til Finland. Tanaelva, fjorden og vidda er dominerende landskapselementer og preger bosetting kultur og næringsliv. Kommunesenteret Tana bru er et kommunikasjonsknutepunkt i Øst-Finnmark. I Tana har samiske, norske, finske og russiske grupper gjennom århundrer levd tett på hverandre. Her er også noe av den mest uberørte naturen vi har i Europa med vidder, fjell, skog, elv og fjorder. Dette byr på fabelaktige muligheter for friluftsliv av enhver smak: skiturer, snøscooterturer, ski-kiting, padling, dykking, hundekjøring, jakt, fiske og høsting av naturens grøde.  Her er også en rekke foreninger og idrettsklubber som tilfører kommunen ulike kulturelle og sportslige aktiviteter. Tana kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper. Helseavdelingen i Tana kommune består av helsestasjon, fysioterapitjeneste, legesenter, tjenesten for funksjonshemmede og rus- og psykisk helsetjeneste. Rus- og psykisk helsetjeneste har et lavterskel tilbud til innbyggerne i Tana, som trenger støtte og oppfølging til sin psykiske helse, eller til å ta kontroll over egen rusbruk. Tjenesten har også ansvar for støttekontakt og omsorgslønn tilhørende brukere i denne gruppen. Ansvaret for psykososialt kriseteam er satt hos Helseavdelingen, ledelse av psykososialt kriseteam ligger i stillingers ansvar. Tjenesten samarbeider med andre instanser som fastleger, spesialisthelsetjenesten, nav, helsestasjon og andre aktuelle instanser ved behov. Tjenesten er sammensatt av vernepleier, sykepleiere, psykolog, spesialpedagog, og miljøarbeider. I tillegg deltar tjenesten i et prosjekt som handler om å styrke brukermedvirkningen i kommune, og i har i den forbindelse ansatt en erfaringskonsulent. Befolkningen kan selv be om bistand fra tjenesten, fastlegen kan henvise folk til tjenesten, og samarbeidspartnere kan be om at personer får tilbud fra tjenesten. I team rus- og psykisk helsetjeneste har vi for tiden følgende ledige stillinger:   100 % fast stilling som ruskonsulent og leder av psykososialt kriseteam ID 885. Psykiatrisk sykepleier/miljøterapeut i vikariat i 100 % stilling ID 886. Vikariatet er ledig for snarlig tiltredelse og frem til 31.7.21, med mulighet for fast ansettelse. Utdanning og kvalifikasjonskrav: Autorisasjon som sykepleier, helst med videreutdanning i psykisk helsearbeid, vernepleier, eller sosionom Beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig godt Krav om førerkort kl.B Under ellers like vilkår, vil søkere som behersker både norsk og samisk bli foretrukket. Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet og god samarbeidsevne. Vi tilbyr:  En spennende arbeidsplass i kontinuerlig utvikling og med tett samarbeid med andre faggrupper. God pensjons og forsikringsordning. Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Henvendelser kan rettes til:   virksomhetsleder for helseavdelingen Per Ivar Stranden, tlf.46400 341, e-post:  pi@tana.kommune.no Iht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd, jf. Helsepersonelloven § 20a første ledd må tilfredsstillende politiattest fremlegges. Kommunene inngår i tiltakssonen for Nord Troms og Finnmark med økonomiske fordeler knyttet til redusert skatt, skattefri nedskrivning av studielån og fritak for el-avgift på forbruk. For øvrig gjelder ansettelse i henhold til lover, avtaler og reglement. Flytteutgifter dekkes iht. kommunens flyttereglement. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentlig selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25. Søkere vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Søknadsfrist 20.09.20 Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Det er ikke tilstrekkelig kun å fylle inn personalia og laste opp CV. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på oppgitt utdannelse og praksis tas med til eventuelt intervju. Her kan du søke på stilling    På grunn av adresse og telefonopplysninger fra utlandet i skjemaet hindrer import i systemet vårt, må søkere med adresse i utlandet bruke følgende adresse: Rådhusveien 24, 9845 TANA. Riktig adresse og telefonnummer oppgis i begrunnelsesfeltet under
Tana kommune
13/09/2020
SØKNADSFRIST: 25.09.2020 Arbeidsoppgaver Kontaktperson for barn og unge Saksbehandling, herunder avklaring av meldinger, gjennomføring av undersøkelser, iverksetting og oppfølging av tiltak Oppfølging av barn og unge samt veiledning av foreldre Barnevernvakt Etc. Kvalifikasjoner Utdanning på bachelornivå som barnevernspedagog eller sosionom. Søkere med annen høyere utdanning av tilsvarende varighet kan komme i betraktning for stillingen ved praksis fra det kommunale barnevernet. Videreutdanning innenfor barnevernsfeltet vektlegges positivt. Erfaring fra kommunalt barnevern, eventuelt annen relevant erfaring, tillegges vekt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Førerkort kl.B Personlige egenskaper Evne til å arbeide systematisk og målrettet, strukturere egen arbeidshverdag, skape oversikt og sikre fremdrift. Evne til å sikre gode samarbeidsrelasjoner med barn, foreldre, kollegaer, ledelse, interne og eksterne samarbeidspartnere. Rask til å tilegne seg ny kompetanse og analytisk evne til nye problemstillinger. Initiativrik, tilstedeværende, fleksibel og med evne til å håndtere mange samtidige hendelser. Engasjement og interesse for barnevern er en forutsetning. Vi tilbyr Lønn i tråd med tariff samt funksjonstillegg for ansatte i barnevernet. Gode pensjonsavtaler. Fleksibel arbeidstid. Varierte, utfordrende og givende arbeidsoppgaver innenfor et spennende felt. Kombinasjon av selvstendig arbeid og teamarbeid. Et godt arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og inkluderende kolleger. Veiledning, oppfølging og mulighet for kompetanseheving og videreutdanning. Kontaktinformasjon Tove Grete Ørsland barnevernsleder 51468405
Eigersund kommune