Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

16/11/2018
  SØKNADSFRIST 30.11.2018 Dyrøy kommune har ledig følgende stillinger i pleie- og omsorgstjenesten: 2 x 100% faste sykepleierstillinger på sykehjemmet.  Kvalifikasjoner: Offentlig godkjenning som sykepleier. Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt. Personlige egenskaper: Interesse og engasjement for fagfeltene. Empati, menneskekunnskap og omsorg. Kunne jobbe selvstendig og i team. Gode samarbeidsevner og holdninger til arbeidslivet. Fleksibel og pålitelig. Vi forutsetter at lokale rutiner for dokumentasjon av helsehjelp etterleves i henhold til faglige og formelle krav. Nødvendig opplæring vil bli gitt. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Arbeidsoppgavene er varierte og spennende og ivaretar faget. Bidra til tverrfaglig samarbeid. Opplæring i Profil vil bli gitt. Vi tilbyr 10 års ansiennitet til nye nyutdannede ellers lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP. Vi er behjelpelig med å skaffe bolig. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder sykehjem Noeline Goos tlf. 46748305 eller kommunalsjef helse- og omsorg Karl Johan Olsen tlf. 91535349. Det vil bli foretatt intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Søk elektronisk  her .  Navn på søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista. Søknadsfrist 30.11.18.
Dyrøy kommune
16/11/2018
SØKNADSFRIST: 01.12.2018 Enhet arealforvaltning behandler hvert år flere hundre saker fordelt på 26 medarbeidere. Enheten er flerfaglig og består av mange dyktige og erfarne medarbeidere, med variert utdanningsbakgrunn, herunder blant annet av ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, jurister, naturforvaltere. Hovedoppgavene i enheten er knyttet til byggesaksbehandling, veiledning i regelverk og planforståelse, kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, kart og geodataforvaltning. Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og kommunens innbyggere. Dersom du er/har sivilingeniør/ master eller bachelor i byggfag med relevant erfaring, kan vi tilby deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver ved byggesakskontoret. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene for stillingen er varierte og spennende og omfatter bl.a. behandling av innkomne søknader om byggetiltak, dispensasjonsbehandling, klagebehandling, ulovlighetsoppfølging og tilsyn, samt veiledning av kommunens innbyggere og ansvarlige foretak. Kvalifikasjoner Mastergrad/sivilingeniør eller bachelorgrad i byggfag med relevant arbeidserfaring.  Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.  Personlige egnethet vil tillegges vekt Personlige egenskaper Du har godt humør og god arbeidsmoral.  Du er effektiv, strukturert, har evne til å foreta selvstendige vurderinger, tar beslutninger og kan ta i et tak der det trengs.  Gode samarbeidsevner er en forutsetning. Vi tilbyr • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst  • Fleksitid og lønn etter avtale  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.  • God pensjonsordning og ulykkes - og gruppelivsforsikring.  Tilsetting vil være som rådgiver eller konsulent og skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement. Søkere som gjør bruk av fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på dette i søknaden.  Nærmere opplysninger om stillingen:  Enhetsleder Geir Aspenes Mobil; 416 05 327  Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.  Send oss en søknad – bruk det elektroniske søknadsskjemaet som du finner på  https://stjordal.kommune.no.  Utdanning og praksis fylles ut i skjemaet. Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju.  
Stjørdal kommune
16/11/2018
SØKNADSFRIST: 15.12.2018 Vi vil styrke kommunens kompetanse på klima- og miljøområdet.  Enhet arealforvaltning   Enhet arealforvaltning behandler hvert år flere hundre saker fordelt på 26 medarbeidere. Enheten er flerfaglig og består av mange dyktige og erfarne medarbeidere, med variert utdanningsbakgrunn, herunder blant annet av ingeniører, sivilingeniører, arkitekter, jurister, naturforvaltere. Hovedoppgavene i enheten er knyttet til kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling, kart og geodataforvaltning og veiledning i regelverk og planforståelse, Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og kommunens innbyggere. Arbeidsoppgaver Stjørdal har ambisjoner om å bli en foregangskommune innen klima og miljø. Skal vi lykkes med dette, må det arbeides aktivt med å implementere klima og miljøfokus i alt planverk, på struktur- og systemnivå, samt gis en større og tyngre betydning i hverdagen. Dette innebærer arbeid på organisasjonsnivå og tiltaksrettet arbeid. Det legges særlig vekt på klimatilpasning og lavutslipp i hele lokalsamfunnet. Kvalifikasjoner Du har  • mastergrad relevant for kommunens oppgaver,  • gode evner til kommunikasjon med publikum en til en og i forsamlinger.  • evne til å lede prosesser mot eksterne aktører og internt i organisasjonen.  • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne,  • gode samarbeidsevner og god arbeidsholdning  Du er effektiv, strukturert og har evne til å foreta selvstendige vurderinger.  Personlige egnethet vil tillegges vekt.  Det er ønskelig med bred erfaring fra arbeidsfeltet Vi tilbyr • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst  • Fleksitid og lønn etter avtale  • Lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk.  • God pensjonsordning og ulykkes - og gruppelivsforsikring.  Tilsetting vil være som rådgiver og skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement. Søkere som gjør bruk av fortrinnsrett må gjøre oppmerksom på dette i søknaden.  Nærmere opplysninger om stillingen:  Enhetsleder Geir Aspenes Mobil; 416 05 327  Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn mv. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.  Utdanning og praksis fylles ut i skjemaet. Attester og vitnemål etterspørres ved innkalling til intervju.
Stjørdal kommune
16/11/2018
SØKNADSFRIST: 02.12.2018 Kort om stillingen Det er ledig vikariat i 75% stilling som kulturkonsulent i perioden 11.03.19 - 31.12.19, med mulighet til forlengelse. Stillingen er delt mellom 50% generelt kulturarbeid og 25% bibliotekdrift. Stillingsbeskrivelse - Generelt kulturarbeid. - Utstrakt og utadrettet kontakt med frivillige lag og organisasjoner. - Behandling, oppfølging og prioritering av søknader om spillemidler. - Stikk UT, lokale turmål. - Samarbeid med fylkeskommunen. - Tv-aksjon, lokal organisering. - Arrangør for Ung kultur møtes UKM i samarbeid med Kulturskolen. - Planarbeid som idrettsplan, kulturminneplan og saksbehandling for rådmann innenfor kulturfeltet.  - Drift av Eidehallen: booking, oppdatering av aktivitetskalender, nøkler, god dialog med leietakere, sponsorer, økonomi, innkjøp, brannvern og oppfølging av vedlikehold. - Vakter og drift av Pluggen ungdomsklubb - i samarbeid med folkehelsekoordinat. - Drift av Eide bibliotek i samarbeid med Biblioteksjefen. Eide og Fræna kommuner skal bli til Hustadvika kommune, så den som blir tilsatt må være forberedt på at arbeidsoppgaver og ansvaret kan bli endret. Kvalifikasjoner - Relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå innenfor kultur eller idrett.  Søker med annen relevant utdanning og/eller realkompetanse fra stillingens arbeidsområder kan også være aktuelle. - Ha stor arbeidskapasitet, kunne jobbe målrettet og selvstendig. - Være fleksibel, positiv og løsningsorientert - Søker må kunne bruke data, og bruke våre administrative datasystemer. - Ha gode muntlig og skriftlig fremstillingsevner. - Det vil bli lagt stor vekt på personlige egenskaper. Vi tilbyr - Samarbeid med glade, motiverte, engasjerte og faglig dyktige kollegaer. - Lønn og arbeidsvilkår etter gjeldene lov og avtaleverk. - Gode forsikrings - og pensjonsordninger. Søknad Elektronisk søknad fylles ut og sendes via vår hjemmeside. Vi kan ikke ta i mot elektroniske vedlegg av attester og vitnemål. Disse må leveres eller sendes til Eide kommune v/lønn og personal, 6490 Eide. Kontakter Navn: Leif Arild Lervik Tittel: Enhetsleder Kultur og familie E-post:  LeifArild.Lervik@eide.kommune.no Mobil: 48094429 Navn: Benedikte Robinson Tittel: Konsulent lønn- og personal E-post:  benedikte.robinson@eide.kommune.no Mobil: 99289239
eide kommune
16/11/2018
SØKNADSFRIST: 19.11.2018 Vi søker daglig leder til et selskap med spennende oppgaver innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  Kundene er våre 12 eierkommuner, interkommunale selskaper, kommunale foretak, interkommunale samarbeidsområder og stiftelser i Hallingdal og Valdres. Vi søker en engasjert person med relevant høyere utdanning på masternivå innenfor f.eks. revisjon, økonomi, juss eller samfunnsvitenskap, til å lede selskapet og yte tjenester innenfor regnskaps- og/eller forvaltningsrevisjon til våre kunder. Personlige egenskaper, gode kommunikasjonsferdigheter og relevant praksis vil bli vektlagt. Det vil være en fordel å ha praksis fra revisjons- og utredningsarbeid, kunnskap om kommunal sektor og ledererfaring fra kompetanseorganisasjoner. Ordnede arbeidsforhold med rom for personlige tilpasninger. Kontorsted Gol eller Fagernes, med arbeidsområde Valdres og Hallingdal. Send søknad med CV pr. post eller e-post innen 19. november 2018. Ta gjerne kontakt med styreleder Finn Hesselberg, tlf. 975 64 610, eller konstituert daglig leder Dagny Thon Hovrud på tlf. 975 31 129/e-post  post@kommunerevisjoniks.no  for mer informasjon.
Kommunerevisjon IKS
16/11/2018
SØKNADSFRIST: 30.11.2018 Dyrøy kommune er en lærende kommune. Våre værebegreper er FIN: Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende. Dyrøy kommune er en helsefremmende arbeidsplass. Elvetun skole sin pedagogiske plattform bygger på trivsel, respekt og kompetanse. Våre elever ønsker voksne som ser den enkelte elev, som er kunnskapsrike, og er gode formidlere. Lærer: Skolen er en fulldelt kombinert skole. Det er ledig 100% fast lærer/pedagogstilling med snarlig tiltredelse. Fagbehov: Spesialpedagogikk, og 30/60 studiepoeng i minst ett av fagene matematikk, norsk og/eller engelsk. Søkere må ha evne til samarbeid og fleksibilitet. Barne- og ungdomsarbeider: Det er ledig for snarlig tiltredelse 100% stilling som barne- og ungdomsarbeider, vikariat i 1 år. Kombinasjon av arbeid på skolen og på SFO. Arbeidsoppgaver vil være som assistent til enkeltelever, i klasser og på SFO. Ønsket kvalifikasjon er fagarbeider i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Relevant praksis vektlegges. Personlig egnethet vektlegges. Lønn etter kvalifikasjoner. • Egnethet generelt for stillinger på Elvetun skole: • Ha et positivt elevsyn og evne til å bygge gode relasjoner med elever og kolleger. • Du må være ansvarsfull, selvstendig, inkluderende, engasjert og ha gode kommunikasjonsevner. • Ønske om å være med på å utvikle skolen. • Være løsningsfokusert og positiv, med evne til å tenke helhetlig. • Strukturert, målrettet og selvstendig. Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov og avtaleverk og kvalifikasjoner. Personlig egnethet vektlegges. Ved tiltredelse må politiattest framlegges. Evt. tub.kontroll etter gjeldende forskrift. Dyrøy kommune er behjelpelig med å skaffe bolig. Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til enhetsleder skole/SFO (rektor) Venke Heide tlf. 46749631. Søk elektronisk via knappen "Søk nå" på denne siden. Det foretas intervju av søkere. Kopi av vitnemål/attester leveres ved innkalling til intervju. Navn på søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke bli ført opp på søkerlista. Søknadsfrist 30.11.18.
Dyrøy kommune
16/11/2018
SØKNADSFRIST: 22.11.2018 Undervisningsinspektør 100 % fast st. Kopperud skole Beskrivelse av arbeidsstedet Kopperud skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i søndre bydel. Skolen ligger flott til i nærheten av marka. Skolen har i underkant av 500 elever og ca. 80 ansatte. Stillingen inngår i et lederteam som vil bestå av rektor og tre inspektører. Arbeidsoppgaver Pedagogisk utviklingsarbeid Ledelse og veiledning Diverse administrativt arbeid Vikarordning og timeplanarbeid Oppfølging av kartlegginger og tester Stillingen er tillagt noe undervisning Kvalifikasjoner Pedagogisk høgskoleutdanning og praksis som lærer i grunnskolen Leder/ temleder-erfaringer fra grunnskolen og/eller skoleledererfaring Strukturert og fleksibel i en hektisk hverdag Gode samarbeidsevner Personlig egnethet Vi kan tilby En spennende skole med dyktige ansatte En kommune der skoleutvikling blir sett på som viktig Deltakelse i kretsnettverk for skoleledere Muligheter og støtte til videreutdanning innen ledelse Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen kontakt Ragnhild Ulheim, rektor, tlf. 61 18 99 50/ 996 08 617. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.  Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Kontakter Navn: Ragnhild Ulheim Tittel: Rektor Mobil: +4799608617 Arbeid: 61 18 99 50   -----------  Undervisningsinspektør 100 % vikariat Bjørnsveen ungdomsskole Beskrivelse av arbeidsstedet Bjørnsveen ungdomsskole ligger 2,5km nord for Gjøvik sentrum. Skolen ligger flott til med tilgang til friluftsområder. Skolen har ca. 320 elever og ca. 50 ansatte. Inspektørstillingen inngår i et lederteam med rektor og to inspektører. Vikariat til 31.12.2020. Arbeidsoppgaver Pedagogisk utviklingsarbeid. Ledelse og veiledning Diverse administrativt arbeid Organisering/ oppfølging av spesialundervisning og tospråklig opplæring Vikarordning Timeplanarbeid i samarbeid med teamledere Stillingen er tillagt noe undervisning. Kvalifikasjoner Pedagogisk høgskoleutdanning og praksis som lærer i grunnskolen Leder/ teamleder- erfaringer fra grunnskolen og/ eller skoleledererfaring Kompetanse/ erfaring fra arbeid med spesialundervisning og tospråklig opplæring Strukturert og fleksibel i en hektisk hverdag. Gode samarbeidsevner og god relasjonell kompetanse. Personlig egnethet Vi kan tilby En spennende skole med dyktige ansatte. En kommune der skoleutvikling er viktig Deltakelse i kretsnettverk for skoleldere. Muligheter og støtte til videreutdanning innen ledelse. Kontaktpersoner Nærmere informasjon om stillingen kontakt Henning Engesveeen, rektor, tlf. 970 7 9401. Unntatt offentlighet Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25. Søknad sendes Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.  Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt.intervju. Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering. Kontakter Navn: Henning Engesveen Tittel: Rektor Arbeid: 970 79 401
Gjøvik kommune
16/11/2018
SØKNADSFRIST: 16.12.2018 Gol Helsetun er ein sjukeheim med 32 plassar for kort/rehabilitering- og langtidsplass, egen avdeling for personar med demens. Vi har dyktige medarbeidarar med høg fagleg kompetanse, og triveleg arbeidsmiljø. Stillingane er i turnus med dag- og kveldsvakter og arbeid kvar 3. eller 4. helg med 13-timers vakter. Vi samarbeider tett tverrfagleg med heimetenesta, lege, fysioterapeut, ergoterapeut og psykisk helseteneste for å få til eit heilskapleg pasientforløp. Vi arbeider kontinuerlig med auka kvalitet i tenesta, fagutvikling og innovasjon, for å møte framtidas behov. Arbeidsoppgåver: * Vi arbeider etter primærkontaktsystemet * Dokumentasjonsoppgåver, legemiddelhandtering og utføring av medisinske forordningar * Utarbeiding og oppfølging av tiltaks-/pleieplaner * Opplæring og fagleg rettleiing av kollegaer * Rettleiing av elevar, lærlingar og studentar * Være med på implementere nye digitale og velferdsteknologiske løysningar Kvalifikasjonar: * Autorisert sjukepleiar * Nasjonal norskprøve nivå 3 * Fordel med erfaring frå geriatri, demens, kreftomsorg, palliasjon eller velferdsteknologi Vi ynskjer at: * Du har god samarbeids- og kommunikasjonsevner * Du er sjølvstendig og strukturert * Du har gode kommunikasjons-, samarbeidsevner og er fleksibel * Du kan bruke IKT-verktøy, - vi har Gerica og Lifecare Mobil Pleie i heimetenesta * Du likar utfordringar og er fagleg fokusert * Du har fokus på nærvær og godt arbeidsmiljø * Du bidreg til fagleg og tverrfagleg samarbeid * Du har evne til å jobbe i miljø i omstilling Personlege eigenskapar vil bli vektlagt Vi tilbyr: * Triveleg arbeidsplass med god opplæring, oppfølging med fadderordning og rettleiing * Varierte arbeidsoppgåver med moglegheit for å påverke og utvikle tenestene * Kurs, opplæring og relevant hospitering * Deltaking i fagleg forum * Støtte til relevant vidareutdanning * Konkurransedyktig løn med eit rekruttere/behalde tillegg på 25.000kr i året (v/100 % stilling) * Eit breitt spekter av utfordingar med pasientar i alle aldersgrupper og ulike hjelpebehov * Turnus arbeid kvar 3.eller 4. helg * Vi jobbar med utvikling av personsentrert omsorg og velferdsteknologi * Fin natur med gode turmoglegheiter For stillinga gjeld: * Tilsetting etter gjeldande lov og avtaleverk * Pensjonsordning i KLP * Arbeid dag og kveld, vi har eigne nattevakter Gyldig politiattest, ikkje eldre enn 3 månader, må leggjast fram før tiltreding i stillinga   Anna: Attestar og vitnemål må takast med til eventuelt intervju, det blir berre rekna ansiennitet ut i frå innleverte attestar. Det er viktig at du fyller ut alle punkt under skule og utdanning. Det blir produsert ein CV på grunnlag av dei data du legg inn. Du får berekna ansiennitet for all offentleg teneste, samt relevant privat teneste. Dersom du har vore heime med barn eller hatt anna omsorgsarbeid må du fylle det inn som arbeidserfaring. Du kan få berekna inntil 3 år med ansiennitet for omsorgsarbeid. I skjemaet er det mogleg å kryssa av for at søknaden ikkje skal verta offentleggjort. Dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette, det skal gode grunnar til for at dette skal bli teke til følgje. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jamfør offentleglova §25. Du vil då bli varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din. Send søknad: Gol kommune nytter elektronisk søknad, søknader som kjem på papir eller e-post vert returnert. Ved spørsmål knytta til registrering av elektronisk søknad, kontakt Trine Eidsgaard via Tenestetorget 32029000. Er du ny som søkjar til stilling i Gol kommune vel du "Registrere søker" for å opprette brukarnamn og passord. Søkjarar som er, eller har vore tilsett i Gol kommune, har allereie eit brukarnamn. Dette er som regel namnet ditt, skrive med store bokstavar. For å generere passord må du følgje instuksane du får når du trykker på "Glemt brukarnamn/passord", som du finn på nettsida der du søkjer stilling. Du vil då få instruksar på din e-post i Gol kommune eller den e-posten du har oppgitt til Gol kommune. Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontakter Navn: Linda Muggerud Anderssen Tittel: Avdelingsleiar Mobil: 91673979
Gol kommune
16/11/2018
SØKNADSFRIST: 01.12.2018 Sosialtenesta søkjer medarbeider tilknytta Nav. Er du sosionom eller har anna relevant høgskuleutdanning, er du kanskje den vi leitar etter? Om du ynskjer å bidra til gode tenester for våre brukarar og du trivest i ein hektisk og spanande arbeidskvardag, er det nettopp deg vi søkjer. Frå 1. desember 2018 til 5. september 2019 er det ledig ei 100 % vikarstilling som rettleiar i Nav sosial Austrheim. Arbeidsoppgåver Kartleggje behov, gje råd og rettleiing. Motivere for tiltak som kan bidra til aktivitet. Sakshandsaming økonomisk sosialhjelp og oppfølging. I tillegg inngår arbeid i publikumsmottak og andre oppgåver i Nav-kontoret si oppgåveløysing. Krav til kompetanse - Sosionom eller tilsvarande relevant 3-årig utdanning frå høgskule/universitet - Særleg relevant praksis kan delvis kompensere for utdanningskravet - God skriftleg og munnleg framstillingsevne Personlege eigenskaper Du må ha evne til å snakke med menneske i ulike livssituasjonar og kriser, du må vere i stand til å ta sjølvstendige avgjersler og ha gode samarbeidsevner. Personlege eigenskapar vil bli vektlagt. Informasjon om stillinga Austrheim kommune står framfor ei vurdering om det skal opprettast eit samarbeid med Fedje, Gulen, Masfjorden og Modalen om eit samla og større Nav-kontor. Ein legg opp til å konkludere i dette spørsmålet innan 2019. Dersom dette blir gjort, vil den felles arbeidsplassen ha ca 14 tilsette. For nærare opplysningar kontakt assisterande rådmann Olav Mongstad tlf. 913 74 696.  Vi kan tilby Arbeidsvilkår etter gjeldande lover, regler og avtaleverk. God pensjonsordning, KLP.  Søknad vert å senda Søkjar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen sine nettsider, www.austrheim.kommune.no. Spørsmål om korleis du søkjer kan rettast til servicekontoret på tlf. 56162000. Kontakter Navn: Olav Mongstad E-post:  olav.mongstad@austrheim.kommune.no Mobil: 91374696
Austrheim kommune