Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

15/06/2018
SØKNADSFRIST: 06.07.2018 Den kommunale organisasjonen består av 12 selvstendige enheter, og ved enhet for Næring, plan og forvaltning er det ledig 100 % stilling som juridisk rådgiver. Enheten består i dag av 13 medarbeidere som arbeider i et bredt sammensatt fagmiljø. Enheten har ansvaret for utviklingsarbeid innenfor kommuneplanlegging og næringsrådgivning, behandling av saker knyttet til reguleringsplaner, byggesak, kart og oppmåling, samt landbruk/skogbruk/naturmangfold og miljø. Hovedarbeidsoppgaver Saksbehandling etter plan- og bygningsloven med spesielt fokus på ulovlighetsoppfølging og tilsyn Saksforberedelser for politiske utvalg Generell klagebehandling Arbeid med oppfølging og utvikling av enhetens fag- og kvalitetssystem Andre arbeidsoppgaver må påregnes Stillingen vil medføre omfattende oppsøkende virksomhet og kunde-/brukerkontakt. Det kreves derfor sertifikat og mulighet for å disponere egen bil. Kompetanse Kvalifikasjonskrav 3-årig relevant høgskole/universitetsutdanning, jurist evt.ingeniør eller tilsvarende.  Erfaring/praksis  Erfaring innenfor relevant fagområde vil være en fordel, men nyutdannede oppfordres også til å søke. Personlige egenskaper Vi vil vektlegge følgende egenskaper og holdninger: Evne og vilje til å sette seg inn i store og krevende sakskompleks Stå-på-vilje Ryddighet og struktur i arbeidet Serviceinnstilling og evne til å takle de utfordringer som følger av å håndtere utfordrende kunde-/brukerrelaterte saker  Evne og vilje til endring/omstilling Vi tilbyr Et bredt og engasjerende fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter til egenutvikling. Engasjerte og trivelige kollegaer. Lønn etter avtale. Gode pensjonsordninger. Øvrig informasjon Tilsetting i stillingen skjer på vilkår som framgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler og reglement, herunder 6 mnd. prøvetid. Nærmere opplysning om stillingen fås ved henvendelse til kst. enhetsleder Siri Solem tlf. 72403122/41237267 evt. planlegger Ola Aune Hage tlf. 72403113 evt. Lisbeth Joramo tlf. 72403219. Vi ber om at søknaden registreres elektronisk. Søknadsfrist 6. juli 2018 
Midtre Gauldal kommune Midtre Gauldal, Norge
15/06/2018
SØKNADSFRIST: 22.06.2018 Midtre Gauldal kommune har ledig ID 1157 - Fast 77,35 % stilling for Sykepleier - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo og dagsenter, tiltredelse etter avtale Stillingen har p.t. arbeid hver 3. helg Arbeidsoppgaver: Sykepleiefaglig yrkesutøvelse i form av stell, pleie og omsorg, samt veiledning i hjelp til selvhjelp overfor bruker/pasient Medikamenthåndtering Opplæringsansvar overfor medarbeidere/studenter Kompetanse: Krav om sykepleiefaglig utdanning og autorisasjon Ønskelig med kunnskap om og erfaring fra målrettet miljøarbeid, rehabilitering og hverdagsmestring, aktivisering og livsgledejobbing Må beherske norsk skriftlig og muntlig Søker må ha førerkort Personlig egnethet: Vi ønsker medarbeidere som Er fleksible, og takler en arbeidsdag med stadige endringer Er ansvarsbevisste og lojale Har evne til samarbeid og samspill Har evne og vilje til endring og nytenking Øvrig informasjon: Medarbeideren må påregne seg å måtte utføre arbeid og oppgaver ved flere av enhetens avdelinger. Ved intern tilsetting vil det kunne bli ledig andre stillinger i enheten. Søkerlisten vil da kunne bli brukt videre. Før tiltredelse i stillingen vil det bli krevd fremlagt politiattest ikke eldre enn 3 måneder i henhold til nye krav fra 1. januar 2017. Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Medlemskap i god, offentlig pensjonsordning (KLP/STP). Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til avdelingsleder Morten Engen, tlf. 72 40 32 05 Registrer søknaden elektronisk Søknadsfrist 22. juni 2018
Midtre Gauldal kommune Trysil, Norge
14/06/2018
SØKNADSFRIST: 28.06.2018 Tannhelsesekretær – Straume tannklinikk     Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har som oppgave å sikre Nordlands befolkning tannhelsetjenester i tråd med Lov om tannhelsetjenesten.     Tannhelsedistrikt Nord dekker nordre del av Nordland, og vi er til sammen ca 90 ansatte fordelt på 17 klinikker fra Steigen i sør til Andenes i nord.     Straume tannklinikk har 60 % tannlegestilling, 50 % tannpleierstilling og 80 %  tannhelsesekretærstilling. Pasientgrunnlaget gjenspeiler hele befolkningen og klinikken jobber med alle pasientgrupper i et faglig utfordrende arbeidsmiljø.     Klinikken er organisert i et klinikkområde som omfatter 2 klinikker med klinikksjef som nærmeste overordnede.       Stillingens ansvars- og fagområde:  Det er ledig 100 % fast stilling som tannhelsesekretær, med arbeidssted fordelt med 80 % på Straume og 20 % på Sortland tannklinikk. Arbeidstiden er 08.00-15.30.     Stillingene er ledig fra medio august 2018.       Utdanning og erfaring:    Det kreves autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkere med helsefaglig utdanning/erfaring kan vurderes. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring med forebyggende hygienearbeid for egne pasienter, forebyggende utadrettet arbeid og administrativt arbeid i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene for tannhelsesekretær. Opplæring vil bli gitt.  Personlige egenskaper:  Er nøyaktig og systematisk Er engasjert og løsningsorientert Er positiv og serviceinnstilt Liker å jobbe med mennesker Beherske norsk muntlig og skriftlig   Sentrale dokumenter:  Leder- og medarbeiderplattform     Som ansatt hos oss får du:   Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø  En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet  Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår  Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Tilsetting skjer i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges. Seks måneder prøvetid.  Søk innen: 28. juni 2018 Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Ber om at CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.  Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.   Vi ønsker deg velkommen som søker!  Lurer du på noe? Hanne Marit Giæver Tannhelsesjef hangie@nfk.no 97957305 Vårill Kristiansen   Klinikksjef varkri@nfk.no 41510841
Nordland fylkeskommune Straume, Norge
14/06/2018
På Hægeland finner du Hægelandsheimen omsorgssenter. Vi ønsker det skal være  et hjem og et arbeidssted der målet er trivsel og trygghet for beboere, brukere, ansatte og besøkende. Dette oppnås ved at det utøves respekt, omsorg, humor og åpen og ærlig kommunikasjon. Den enkelte innbyggers behov for ulike Omsorgstjenester blir ivaretatt på et så høyt faglig nivå som mulig, uavhengig av bosted i kommunen. Tjenester som langtidsplass på isntitusjon  og hjemmetjeneste. Vi ser på pårørende som en ressurs. Vi har ingen bestemt besøkstid og pårørende er velkommen hele dagen. Vi ønsker barn, barnebarn, oldebarn og andre som står beboeren nær velkommen her til Hægelandsheimen omsorgssenter. Hægelandsheimen har godt samarbeid lag og foreninger i Hægeland og Øvrebø som besøker oss gjennom året. Hægeland og Øvrebø frivilligsentral bidrar med mye. Kan nevne lesevenner,  ruslevenner, kjørevenner, besøksvenner, hagevenner. Vi holder til på bygda, så vi har nærhet til dyr. Høner, hest, hund og sauer er populære. Trykk på stillingstittel for å lese fullstendig stillingsutlysning: Sykepleier - Vikariat i 60 % stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter Sykepleier - 100 % fast stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter Sykepleier - 30 % fast stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter Sykepleier - 50 % fast stilling ved Hægelandsheimen omsorgssenter Søknadsfrist for alle stillingene: 15.07.2018  
Vennesla kommune Vennesla, Norge
14/06/2018
SØKNADSFRIST: 20.06.2018 Det er ledige 4 årsvikariater ved Nord-Odal ungdomsskole og Garvik skole fra skolestart august 2018. Ungdomsskolen har 100% stillinger, mens Garvik trenger en 50% lærerstilling. Arbeidsoppgaver Undervisning og oppfølging av elever i grunnskolen, samt deltagelse i skolenes pedagogiske utviklingsarbeid. Bakgrunn Godkjent lærerutdanning for arbeid på ungdomstrinnet og barnetrinnet, dvs.5-10 eller 1-7. Personlige egenskaper Ha gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet, god IKT-kompetanse og godt humør. Vi trenger kompetanse innenfor norsk, realfag, spes.ped, mat&helse, kunst&håndverk.Det må framlegges politiattest av ny dato før tiltredelse.   Vi tilbyr   Gode arbeidsmiljøer med dyktige kollegaer. Spennende arbeidsoppgaver , samt lønn og arbeidstid i tråd med gjeldende avtaler. Medlemskap i Statens Pensjonskasse. Kontaktinformasjon Leder for oppvekst og kulturetaten  Gro Irene Holt , tlf. 928 17 959. Vi foretrekker elektroniske søknader, men søknader i brevs form vil også bli behandlet. Benytt referanse 18/495. Søknadsskjema Ved søknad i brevs form sendes denne, vedlagt CV, vitnemål, attester og oppgitte referanser, til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Søknadsfrist 20.juni 2018 Nord-Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides.    
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
14/06/2018
SØKNADSFRIST:  10.08.2018 Nord-Odal kommune trenger motiverte medarbeidere med variert og bred kompetanse. Vi kan tilby et mangfold av yrker og arbeidsplasser, spennende utviklingsmuligheter og et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø. Vil du søke på en ledig stilling hos oss, må du registrere CV og sende søknaden elektronisk. Dette gjør du ved å opprette en egen brukeridentitet og et passord i det søkesystemet som kommunen bruker. Hjemmetjenesten i Nord-Odal er oppdelt i to distrikt og har to enhetsledere. Det er nært samarbeid mellom lederne og de ansatte i begge distriktene. Hjemmetjenesten har til enhver tid ca 200 brukere og nær 60 ansatte. Det er nært samarbeid med kommunens øvrige tjenester og hver uke tverrfaglig inntaksteam. Kommunen har 2 bosentere, nylig opprettet trygghetsbolig og 2 sykehjem. Kommunen er med i velferdsteknologi program og «Det gode pasientforløp».   Arbeidsoppgaver Ansvar for den daglige driften av hjemmetjenesten sammen med den andre enhetslederen. Hovedansvar for oppfølging av tjenestene som gis til pasienter. Utvikle og fordele de ansattes kompetanse etter behov. Personalansvar, herunder oppfølging og utvikling av tjenesten. Medansvar for budsjett og regnskap. Delta i tjenestetildeling og saksbehandling av søknader. Bidra til godt samarbeid med øvrige samarbeidspartnere internt og eksternt.   Bakgrunn Vi ønsker oss søkere med bakgrunn som sykepleier, fortrinnvis med ledererfaring og utdanning. Du må gjerne ha erfaring fra hjemmetjenesten og saksbehandlingskompetanse.   Vi ser at du er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og kan takle en varierende og hektisk jobb. Vi ønsker en leder som er trygg, ansvarsbevisst og med stor grad av selvstendighet i arbeidet. Du bør ha gode samarbeidsevner, kan mestre mange situasjoner og oppgaver av ulik karakter. Du må kunne ta en del «på sparket» og ha høy toleranse for stress. Gode norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.  Samarbeidsevner og personlig egnethet tillegges vekt. Den som ansettes må disponere egen bil og ha førerkort.  Vi tilbyr   Nå er det mulighet til å være med på å skape en ny hverdag i hjemmetjenesten sammen med dyktige kollegaer. Varierte og spennende arbeidsoppgaver. Hjemmetjenesten har nye flotte lokaler på Sand.  Lønn i tråd med avtaleverk. KLP pensjonsordning.  Kontaktinformasjon   Nærmere informasjon kan gis av enhetsleder Mari Melum telefon 62 97 82 22 og etatsleder Randi Standerholen 995 28 512. Vi foretrekker elektroniske søknader, men søknader i brevs form vil også bli behandlet. Benytt referanse 18/1163. Søknadsskjema Ved søknad i brevs form sendes denne, vedlagt CV, vitnemål, attester og oppgitte referanser, til Nord-Odal kommune, Herredsvegen 2, 2120 Sagstua. Søknadsfrist 10.august 2018 Nord-Odal kommune skal være en åpen organisasjon og utarbeider offentlige søkerlister etter offentleglova § 25. Opplysninger om den enkelte søker kan bli offentliggjort på søkerlista selv om en søker har bedt om unntak for offentlighet. Dersom anmodning om unntak for offentlighet ikke blir tatt til følge, vil søkeren få varsel om dette før søkerliste utarbeides.
Nord-Odal kommune Nord-Odal, Norge
14/06/2018
SØKNADSFRIST: 24.06.2018 Vest-Agder fylkeskommune Ledig 100% fast stilling som tannhelsesekretær ved for tiden Slottet tannklinikk. Klinikken er stor og ny med moderne utstyr. Tilsetting skjer i tråd med gjeldene lov- og avtaleverk. Tiltredelse 1 september eller etter avtale. Arbeidsoppgaver: Vi tilbyr varierte arbeidsoppgaver, med behandling av alle typer pasienter. Våre klinikker er moderne med nytt utstyr Kvalifikasjoner: Det kreves norsk autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkere må beherske norsk/skandinavisk språk muntlig og skriftlig. Det er ønskelig at søker har førerkort og bil. Personlige egenskaper: Vi søker etter en tannhelsesekretær som har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team. Må ha gode kommunikative evner. Vi tilbyr: Vi har et godt arbeidsmiljø preget av samarbeid Gode pensjon og forsikringsavtaler gjennom KLP Lønn etter avtale. Du kan lese mer om oss og våre klinikker på vår hjemmeside:  her Før tiltredelse må norsk autorisasjon og politiattest av nyere dato fremlegges. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid.  Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø.  Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Tannhelsetjenesten i Vest-Agder  tilbyr gratis tannbehandling til bestemte grupper av befolkningen som for eksempel barn og unge fra 0 til 18 år, funksjonshemmede og eldre og langtidssyke i institusjon. I Vest-Agder er det 12 tannklinikker. Kontaktinfo: Nermina Novic Klinikkleder 38125009 Nermina.Novic@vaf.no  
Vest-Agder fylkeskommune Kristiansand, Norge
14/06/2018
SØKNADSFRIST: 27.06.2018 Vest-Agder fylkeskommune Eilert Sundt videregående skole har fra 1. august 2018 ledig en fast stilling i inntil 40 % med undervisning i rørleggerfaget. Undervisningen vil foregå i Lyngdal.  Lønn i henhold til tariffavtale. Politiattest vil bli krevd av den som får tilbud om stilling i videregående skole. Det tas forbehold om at stillingen kan falle bort på grunn av overtallighet ved noen av skolene i fylket eller at planlagte grupper ikke settes i gang. Arbeidsoppgaver: Undervisning i programfagene på Vg2 klima-, energi og miljøteknikk Aktiv deltakelse i faglig og pedagogisk samarbeid Kvalifikasjoner: Fagbrev i rørleggerfaget Relevant arbeidspraksis (minst fire år) Godkjent teoretisk utdanning på minimum fagskolenivå Til alle undervisningsstillinger er det krav om relevant faglig og pedagogisk kompetanse, jfr. Opplæringsloven Dyktige håndverkere uten formalkompetanse oppfordres også til å søke Personlige egenskaper: Ha gode formidlingsevner og faglig tyngde Evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning slik at den fører til læring for alle elevene Ha evnen til å skape og utvikle gode relasjoner Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr: Varierte arbeidsoppgaver i et inspirerende og spennende arbeidsmiljø Dyktige og engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø Ordnede lønns- og arbeidsforhold Gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse Eilert Sundt videregående skole  har om lag 600 elever og 110 ansatte. Hovedskolen ligger i Farsund, men skolen har også studiesteder i Lyngdal og på Lista. Skolen tilbyr utdanning innen utdanningsprogrammene studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, design- og håndverk, elektrofag, helse- og oppvekstfag, service- og samferdsel og teknikk og industriell produksjon. Eilert Sundt videregående skole har en høy grad av trivsel både blant elever og ansatte. Vårt fremste mål er at alle våre elever avslutter skoleløpet med planlagt kompetanse. Vest-Agder fylkeskommune  er en av de største arbeidsgiverne på Agder med over 1600 ansatte innen utdanning, tannhelse, kultur, samferdsel, miljø og næring. Vår visjon om å være en drivkraft for utvikling i landsdelen bygger på verdiene folkestyre, kompetanse og samarbeid. Vest-Agder fylkeskommune er en IA-bedrift, og vi satser aktivt på tiltak som fremmer trivsel, tilstedeværelse og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker søkere til våre ledige stillinger uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemninger eller etnisk tilhørighet. Kontaktinfo: Ingunn Kleggetveit Avdelingsleder 38 60 94 03 / 950 51 233 InKl1@vaf.no
Vest-Agder fylkeskommune Lyngdal, Norge
14/06/2018
SØKNADSFRIST: 26.06.2018 Tannhelsesekretær – Hamarøy tannklinikk    Den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland har som oppgave å sikre Nordlands befolkning tannhelsetjenester i tråd med Lov om tannhelsetjenesten.     Tannhelsedistrikt Nord dekker nordre del av Nordland, og vi er til sammen ca 90 ansatte fordelt på 17 klinikker fra Steigen i sør til Andenes i nord.     Hamarøy tannklinikk har til sammen 2,3 tannlegestillinger og  2,6 tannhelsesekretærer. Pasientgrunnlaget gjenspeiler hele befolkningen og klinikken jobber med alle pasientgrupper i et faglig utfordrende arbeidsmiljø.     Klinikken er organisert i et klinikkområde som omfatter 4 klinikker med klinikksjef som nærmeste overordnede.       Stillingens ansvars- og fagområde:    Det er ledig  60 % fast stilling på Hamarøy tannklinikk  med mulighet til å jobbe som vikar opp til 100 % ved behov på Hamarøy og/eller Drag tannklinikk. Arbeidstiden er 08.00-15.30.     Stillingene er ledig fra 20. august 2018.        Utdanning og erfaring:    Det kreves autorisasjon som tannhelsesekretær. Søkere med helsefaglig utdanning/erfaring kan vurderes. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring med forebyggende hygienearbeid for egne pasienter, forebyggende utadrettet arbeid og administrativt arbeid i tillegg til de ordinære arbeidsoppgavene for tannhelsesekretær. Opplæring vil bli gitt.  Personlige egenskaper:  Er nøyaktig og systematisk Er engasjert og løsningsorientert Er positiv og serviceinnstilt Liker å jobbe med mennesker Beherske norsk muntlig og skriftlig   Sentrale dokumenter:  Leder- og medarbeiderplattform     Som ansatt hos oss får du:   Utfordrende oppgaver i et utviklende arbeidsmiljø  En raus organisasjonskultur hvor vi vil hverandre vel, ser hverandre og bidrar til fellesskapet    Offentlig pensjonsordning og gode forsikringsvilkår  Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting. Tilsetting skjer i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk. Før tiltredelse må politiattest av nyere dato fremlegges. Seks måneder prøvetid.  Søk innen: 26. juni 2018 Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Ber om at CV fylles inn i søknadsskjemaet, i stedet for å legge den som vedlegg. Vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.  Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentlighetslovens § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis, og må begrunnes i søknaden.   Vi ønsker deg velkommen som søker!  Lurer du på noe? Hanne Marit Giæver Tannhelsesjef hangie@nfk.no 97957305 Alexander Lademann Klinikksjef alelad@nfk.no 94896662
Nordland fylkeskommune Hamarøy, Norge