2008 - 2022
14 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

12/08/2022
Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad har ledig undervisningsstilling innen Prosessteknikk/Kjemi Trives du i tverrfaglige miljø, er du glad i mennesker og opptatt av kunnskap og kompetanse? Da kan en stilling ved vår fagskole være noe for deg! Fagområdet kjemi tilbyr utdanninger innen studieretningene matteknikk og prosessteknikk, og har sterk studentvekst innen begge studieretningene. Vi skal styrke avdelingen med en ny faglærer med hovedvekt på undervisningen innen området prosessteknikk.  Fagskolen i Viken (FIV) er landets største offentlige fagskole og skolen ble tildelt fagområdeakkreditering fra NOKUT for helsefag i 2018 og tekniske fag i 2019. Dette er med på å gjøre FIV til en av de mest innovative og ambisiøse fagskolene i Norge. Studiested Fredrikstad (tidligere Fagskolen i Østfold) har gjennom 33 år utviklet seg til en av de mest fremtredende fagskolene i Norge, og tilbyr utdanninger innenfor helse, oppvekst, ledelse og tekniske fagområder. Skolen ligger på Værste i Fredrikstad og har nærmere 1.000 studenter og over 50 faste ansatte. Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgaver er som følger: planlegging og gjennomføring av undervisning vurderingsarbeid arbeid i tverrfaglige team utvikling av studieplaner pedagogisk utviklingsarbeid Kvalifikasjoner Master/Bachelor innen fagområdet kjemi/prosessteknikk Relevant bransje/arbeidserfaring innen fagområdet Nettverk innen fagområdet er en fordel Søkere uten pedagogisk utdannelse blir også vurdert God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Personlige egenskaper Forbedringsorientert både innenfor eget fagfelt og for resten av virksomheten for øvrig Gode samarbeids -og kommunikasjonsegenskaper Trygg og tydelig Endrings -og gjennomføringsevne Effektiv og motivert for tilegning av ny kunnskap og faglig kompetanse Vi tilbyr Positivt arbeidsmiljø med kunnskapsrike og engasjerte kolleger Spennende og utviklende arbeidsoppgaver Voksne, reflekterte og lærevillige studenter Innmelding i Statens pensjonskasse Lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk Kontaktperson: Ole Kristian Thoresen utdanningsleder 92422092 oletho@viken.no SØKNADSFRIST: 21.08.2022
Viken fylkeskommune
09/08/2022
  Veiseksjonen er en del av tekniske tjenester i Kongsberg og har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier og torg, og i tillegg parkeringsbestemmelser og fremkommelighet. Seksjonen har i tillegg egne prosjektledere som har ansvar for å gjennomføre seksjonens prosjekter. Seksjonen har i dag 20 ansatte og har lager og kontorer i Withsgate. Kort om stillingen Vi har ledig en 100% stilling som ingeniør/prosjektleder og søker etter en erfaren, arbeidsom og positiv prosjektleder til vår seksjon. Det er viktig at du har erfaring med samspillet i ulike prosjektfaser, fra administrativ ledelse og planlegging, til involvering av kollegaer, konsulenter og entreprenører i gjennomføring. Som prosjektleder vil du ha ansvaret for utvikling og gjennomføring av kommunale investeringsprosjekt (eks. ny gangbru over Lågen). Du har ansvar for koordinering i planleggingsfasen med involvering av rette konsulenter/rådgivere. I gjennomføringsfasen har du ansvar for at utførelsen skjer i tråd med de planer og beslutninger som er gjort for fremdrift, økonomi og rapportering. I tillegg vil du få ansvar for interne høringer i forbindelse med nye reguleringsplaner, utbygginger og utbyggingsavtaler, og du vil være i tett dialog med både planavdelingen, byggesaksavdelingen og kommunalplanlegger. Det inngår også i denne stillingen å være ansvarlig for driftskontrakten av kommunens lysstyringssystem for gatelys, samt revidering av vår vegnormal. Arbeidsoppgaver Utarbeide anbudsgrunnlag i samarbeid med kolleger, konsulenter og rådgivere Ansvar for anskaffelser og kontrakter, samt økonomisk styring i prosjektene Planlegging og gjennomføring av seksjonens prosjekter Tett dialog med underentreprenører Ansvarlig for driftskontrakt og kommunens lysstyringssystem for gatelys Seksjonens ansvarlige kontaktperson i forbindelse med interne høringer med nye reguleringsplaner, utbygginger og utbyggingsavtaler Aktivt bidra til videreutvikling av seksjonens plattform for god prosjektledelse Legge til rette for en sikkerhets- og miljømessig trygg arbeidsplass for prosjektene   Vi ser etter deg som har erfaring som prosjektleder og gode prosjektlederegenskaper er nøyaktig og strukturert  er positiv og lett å samarbeide med, bidrar til et godt arbeidsmiljø har god økonomiforståelse innehar gode administrative evner og god IT-kompetanse er fleksibel og serviceinnstilt er kvalitetsbevisst og selvgående har stor arbeidskapasitet  er engasjert, ærlig, ansvarsbevisst      yter en ekstra innsats i tider med høy arbeidsbelastning kan identifisere deg med våre verdier som er å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi ønsker å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv. har gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig Kvalifikasjonskrav Du har utdanning som byggingeniør eller prosjektleder. Lang erfaring innen prosjektledelse kan kompensere for manglende utdanning Minimum 3 års erfaring som prosjektleder Førerkort klasse B Vi tilbyr Lønn etter avtale Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger Godt arbeidsmiljø og dyktige og engasjerte kollegaer Annet Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune, med lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk. Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse. Søknad Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste.  Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Kontaktperson: Grethe-Kristin Fretheim tlf: 90699083 SØKNADSFRIST: 19.08.2022
Kongsberg kommune
02/08/2022
Ønsker du å være med å bidra til et inkluderende fellesskap for alle barn i barnehager og grunnskole? Andøy kommune har en PP-tjeneste som skal være tett på og ha et nært samarbeid med kommunes grunnskoler og barnehager. Sammen ønsker vi å videreutvikle arbeidet med å inkludere og ivareta alle barn og unge. Forbedringsarbeidet ses i sammenheng med føringer i sentrale dokumenter som St.Meld 6 – Tett på og det pågående Kompetanseløftet for Spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Målet er å gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, og å sørge for spesialpedagogiske tiltak av høy kvalitet. Det er ledig 100% fast stilling som logoped i Andøy PPT . I denne stillingen vil du jobbe direkte med barn som har behov for logopedisk oppfølging i barnehage og skole, samt veilede annet fagpersonell og gi råd til foresatte. I tillegg bidra aktivt i arbeidet for å øke kompetansen til ansatte i skoler og barnehager knyttet til språk og språkutvikling hos barn og unge. Barnehager og grunnskoler jobber aktivt med å forbedre sitt arbeid rundt barns språkutvikling og barns leseferdigheter. Det er også forventet at du deltar i tverrfaglig samarbeid med skoler og barnehager og med kommunens øvrige hjelpetjenester. Arbeidsoppgaver Logopedisk veiledning og rådgiving til foresatte, skoler og barnehager Logopedisk oppfølging av barn i barnehagealder og i grunnskolen Kartlegging, utredning og tiltak Bidra i kommunes arbeid for å gjøre grunnskolene dysleksivennlige Utforme og gjennomføre et kompetanseløft innen barns språkutvikling Veilede ansatte i skolen i bruk av aktuelle digitale verktøy Kvalifikasjoner Hovedfag/mastergrad innenfor logopedi og/eller spesialpedagog med kompetanse på barns språkutvikling Test/karteleggingskompetanse er ønskelig Det er ønskelig med erfaring fra grunnskole Kjennskap til aktuelle digitale hjelpemidler Ønskelig med veilederkompetanse Personlig egnethet vektlegges Personlige egenskaper Gode kommunikasjonsevner i møte med barn og voksne Kunne arbeide selvstendig, systematisk og målrettet Gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsevne Motivasjon og faglig engasjert for å bidra i utviklingsarbeid. Annen informasjon Søkere må disponere egen bil i tjenesten. Ansatte i PP-tjenesten har avtale om godtgjøring for bruk av egen bil. Gyldig politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse i stillingen. Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Vi tilbyr: Varierte og spennende arbeidsoppgaver. Samarbeid med barnehager og skoler med engasjerte og faglig dyktige ansatte. Mulighet for faglig utvikling og videreutdanning innen fagfeltet. Lønn etter avtaleverket. Øvrige arbeidsvilkår i tråd med gjeldende tariffavtale inkl. god pensjonsordning. Tiltredelse snarest etter nærmere avtale Nærmere opplysninger om stillingen kan du få ved å kontakte Avdelingsleder for Andøy PPT: Marie Denice Jordbru, mariedenice.jordbru@andoy.kommune.no    Se mer om kommunen her  https://leviandoy.no Se film fra Andøy kommune: https://youtu.be/ddQMjSJo1eE Andøy kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn eller hull i CV. Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du som søker må oppgi minst to referanser med navn, tittel og kontaktinformasjon. For deg som skal arbeide med barn og unge og deg som skal yte tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven kreves det at politiattest godkjennes av leder før du begynner i jobben. Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden. Kontaktinformasjon: Marie Denice Jordbru Telefon: +47 99388107  Epost:   mariedenice.jordbru@andoy.kommune.no SØKNADSFRIST: 01.09.2022
Andøy kommune
13/07/2022
Kort om stillingen Vi søker etter sektorleder i 100% fast stilling for helse og omsorg. Helse- og omsorgssektoren har avdelingene sykehjem, hjemme-/miljøtjeneste, BPA og legetjeneste samt funksjonene helsestasjon, jordmor og fysioterapi/ergoterapi. Sektorleder rapporterer til kommunedirektøren. Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver - Styre, lede og utvikle sektoren, og sørge for at sektoren oppnår fastsatte mål - Være en sentral bidragsyter i kommunedirektørens ledergruppe - Overordnet økonomi-, personal- og fagansvar for sektoren - Saksbehandling, utredning og revidering av planverk - Bidra til gjennomføring av gode utviklings-/endringsprosesser og skape en verdiorientert kultur med felles holdninger - En del av kommunenes kriseledelse - Stillingen kan bli tillagt andre relevante arbeidsoppgaver Kvalifikasjonskrav - Det stilles krav til relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå - Det er ønskelig med minimum 3 års ledererfaring - Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner og god norskkunnskap på høyt nivå - Erfaring fra offentlig sektor - God forståelse for samspill mellom politikk, administrasjon og fag Personlige egenskaper For oss er det viktig at du: - er innovativ, løsnings- og resultatorientert, og kan håndtere utfordrende situasjoner - er faglig nysgjerrig og har gode IT-kunnskaper - er fleksibel, omgjengelig og tydelig - har gode analytiske evner, og har evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig - er dyktig til å motivere og kan veilede, delegere og utvikle gode samarbeidskulturer Vi tilbyr Gratangen kommune har gode lønns- og pensjonsordninger (KLP). Tilsetting etter gjeldende lover og avtaleverk. Det gis en kompensasjonsuke fri (HTA kap. 1, 6.3) for ansatte i stillingskode 9440, stillingen har en rapporteringsbenvnelse som kommunalsjef mens stillingsbenevnelse vil være sektorleder. Nærmere opplysning Det er et krav at den ansatte benytter alle elektroniske systemer vi har. Opplæring vil bli gitt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og referanser vil bli innhentet. Vi ber om minst tre referanser. Søkere som blir innstilt må levere tilfredsstillende politiattest før ansettelse. Det er ikke mulig å legge ved vitnemål og attester. Disse må medbringes ved eventuelt intervju. Prøvetiden er 6 måneder. Søknaden kan bli offentliggjort selv om det bes om å bli unntatt offentligheten. Du vil i så fall bli kontaktet av en av oss. Søknad sendes Søknaden sendes elektronisk. Kontaktinformasjon: Hege Olsen Richardsen Sektorleder Helse og omsorg E-post hege.richardsen@gratangen.kommune.no Mobil 90045337 Arbeid 90045337 Ragnfrid Masterbakk Personalleder E-post ragnsen@gratangen.kommune.no Mobil 94870490 Arbeid 77021800 SØKNADSFRIST: 15.08.2022  
Gratangen kommune
13/07/2022
Leve hele livet og hva er viktig for deg, er områder vi på Fosshagen jobber for slik at våre eldre skal ha et godt hjem hos oss. Vår visjon er Fosshagen – et godt sted å være. Er du sykepleier, nysgjerrig og positiv er det akkurat deg vi søker til vårt team. Fosshagen Øst er et nytt bygg tilknyttet Fosshagen Ressurssenter. Her finnes det allerede dagsenter, langtid-, bolig-, skjermet- og rehabiliteringsavdeling. Fosshagen Øst har to avdelinger som er langtidsavdeling for personer med demens. Hver avdeling har 16 plasser og det er mulighet for ekteparleilighet i hver etasje. Avdelingene er delt inn i mindre enheter med plass til 8 beboere i hver. Rommene er moderne og teknologien tilpasset behovet til brukeren. Fosshagen har fokus på å gi god kvalitet på tjenestene våre. De som bor og oppholder seg hos oss skal oppleve at det blir lagt til rette for gode dager uansett hvilken fase i livet man er i. Vi skal være proaktive og jobbe systematisk med forbedringsarbeid. Ansatte skal føle seg verdsatt og utfordret i et godt arbeidsmiljø som skaper mestring. Vi ønsker å være et lærende hus for elever og studenter. Har du godt humør, stå-på-vilje og er faglig engasjert i pasientgruppen vår, er du nettopp den vi søker. Vi har fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, hjelpemiddellager og tilsynslege på huset. Vi har også et sentralkjøkken som drifter cafe for ansatte, beboere og besøkende. Fosshagen ligger i naturskjønne omgivelser i Lier (nær Lierbyen) med turområde og egen hage knyttet til ressurssenteret. Vi er et humørfylt team av dyktige sykepleiere og helsefagarbeidere, som har fokus på kompetanse, godt arbeidsmiljø og mål om skape de beste dagene for våre beboere. Vi håper å få deg som en av våre gode kollegaer. Vi søker sykepleiere i fast stilling 80 % og 100 %. Dag/aften turnus med 3. hver helg.  Arbeidsoppgaver Ansvar for helhetlig og daglig oppfølging av pasientene Utarbeide og kartlegge omsorgsplaner for sykepleiebehov, iverksette og evaluere tiltak hos pasientene Medansvar for legemiddelhåndtering. Medansvarlig for at nødvendige prosedyrer og rutiner er utarbeidet. Være aktiv pådriver for å skape et godt fagmiljø og bidra til samarbeid på tvers av faggruppene. Være aktiv pådriver for at våre pasienter får brukt sine egne ressurser på en god måte, og bidra til at de opplever en høy grad av livskvalitet Tar initiativ til aktivitet, skape glede og den gode samtale med pasienten Veiledning av pasienter, pårørende, kollegaer og studenter Tverrfaglig samarbeid med leger og andre samarbeidspartnere Kvalifikasjoner Norsk autorisasjon som sykepleier. HPR nummer registreres i CV. God framstillingsevne i norsk, både muntlig og skriftlig. Generelt gode datakunnskaper. Personlige egenskaper Du er en engasjert sykepleier som kan være med å utvikle den faglige sykepleietjenesten vår. Du tar ansvar, og kan jobbe selvstendig og målrettet. Du er strukturert, fleksibel og løsningsorientert. Du er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitet, og er en aktiv bidragsyter i forbedringsarbeid. Du har interesse og engasjement for å arbeide med eldre. Du skaper arbeidsglede og bidrar til å opprettholde godt arbeidsmiljø og teamarbeid. Du jobber etter de mål og verdier som virksomheten har utarbeidet Personlig egnethet vektlegges. Vi tilbyr Rekrutteringstilskudd beregnet i 100 % stilling, 3 mnd: kr 20 000,- 2 år: kr 20 000,-, 5 år: kr 50 000,-. Et stabilt og hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger. En spennende og lærerik arbeidsplass hvor vi spiller hverandre gode. Et aktivt og godt fagmiljø med arena for gode faglige diskusjoner og refleksjoner Kompetanseutvikling og engasjement i forbedringsarbeid. Gode pensjonsordninger. Lønns- og arbeidsvilkår etter tariff og lokal lønnspolitikk. Andre opplysninger I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden. I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet. Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse. Kontaktinformasjon: Linda Agate Staurvik Avdelingsleder 32 22 58 50 linda.agate.staurvik@lier.kommune.no SØKNADSFRIST: 14.08.2022
Lier kommune
07/07/2022
  SØKNADSFRIST: 16.08.2022 Beskrivelse Vegseksjonen i samferdselsavdelingen har ledig 100 % fast stilling som kontrollingeniør driftskontrakt. Om enheten Innlandet fylkeskommune er en sentral samfunnsutviklingsaktør i Innlandet. Vi har fått i oppdrag å bygge en moderne, fremtidsrettet og fleksibel organisasjon som klarer å ivareta mandatet som aktiv samfunnsutvikler på god måte. Vegseksjonen har ansvar for drift og ordinært vedlikehold av 6872 km fylkesveg i Innlandet fylke. Seksjonens leveranser skal være blant annet: - Profesjonell drift av vegnettet, med høy kvalitet, som gir god og sikker framkommelighet med stort fokus på trafikksikkerhet, inkl. akutt, korrektivt vedlikehold - Drift av Randsfjordferja inkl. kaianlegg - Ordinært vedlikehold, inkl. forarbeider dekke, ordinær dekkelegging, ordinær vegmerking (vedlikeholdsmerking) - Tilstandsbasert vedlikeholdsplanlegging, inkl. inspeksjoner, objekt og tilstandsregistrering Innholdet i flere av stillingene vil kunne tilpasses kompetanse, erfaring og interesse innenfor fagfeltene.  Vi søker deg som ­har evne til å samarbeide med andre på en god måte har god kontrakts­ og økonomiforståelse ­har kjennskap til regelverk og forskrifter innen relevante fagfelt ­har god skriftlig og muntlig framstillingsevne ­er selvstendig, målrettet og jobber strukturert har mot og erfaring i krevende forhandlingssituasjoner har evne til å håndtere innspill og engasjement fra berørte parter er fleksibel til arbeidsoppgaver ønsker å arbeide i et innovativt arbeidsmiljø Nærhet til kontraktsområdet er en fordel. Vi tilbyr lønn etter avtale fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen 100 % fast stilling  kontorsted Kongsvinger, med arbeid ute i Glåmdalsregionen  Arbeidsoppgaver rapportere til byggeleder på kontrakten og bistå byggeleder i oppfølgingen av kontrakten med entreprenør ­utarbeide gode kontrollplaner, gjennomføre stikkprøvekontroller på utført arbeid av driftsentreprenørene på kontrakten, samt dokumentere og rapportere kontrollresultater det må påregnes å rykke ut hjemmefra for å utføre kontroller ved spesielle hendelser ­redegjøre for gjennomførte kontroller i byggemøter innmelding og behandling av data i NVDB ­følge opp entreprenørenes kvalitetssystemer og HMS ­arbeid ­holde god kontakt med vegbrukere og vegens naboer ­jobbe i nært samarbeid med byggeleder og være byggeleders faste stedfortreder ­må også utføre kontroll for kryssing og nærføringer Kvalifikasjoner relevant erfaring du må ha gode kunnskaper i bruk av IKT­ verktøy du må ha førerkort klasse B stillingen vil innebære en del reising Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen. Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Kontaktinformasjon: Fagleder Knut Arne Berg Telefon 915 71 333  SØKNADSFRIST: 16.08.2022
Innlandet fylkeskommune
05/07/2022
SØKNADSFRIST: 15.08.2022 Om Stillingen Båtsfjord kommune, brannvesenet, søker etter feier/brannforebygger i 70% stilling. Vi søker også etter en leder for beredskap i inntil 30% stilling. Vi søker deg som er fremtidsrettet, selvstendig og god på samarbeid, og som er ansvarsfull og ønsker utfordringen med å videreutvikle feieavdeling.  Vår hovedoppgave er å forebygge brann ved å skape sikkerhet og trygghet i vårt distrikt. Dette gjøres gjennom informasjonsarbeid om brannrisiko og brannvern i hjemmet, samt feiing av piper og tilsyn med fyringsanlegg. I tillegg har vi ansvaret for tilsyn og feiing i alle fritidsboliger. Som leder for beredskap vil du lede vår brann- og redningstjeneste som er delt i to avdelinger. Forebyggende og beredskap. Beredskapsavdelingen består av 5 utrykkningsledere med hjemmevakt i 5-delt vaktordning og 16 deltidsmannskaper. Stillingen er spennende, og gir mulighet for faglig og personlig utvikling. Som ansatt vil du i tillegg tilbys 2% stilling som brannkonstabel ved Båtsfjord brannvesen. Begge stillingene har tiltredelse så snart som mulig. Disse to stillingene kan kombineres.    Kvalifikasjoner Ønskede kvalifikasjoner feier: Fagbrev som feier. Søkere uten fagbrev vil bli vurdert for stillingen, samt søkere med annen relevant utdanning, VK1 bygg og anleggsfag samt søkere med annen relevant praksis, fagarbeider eller brannkonstabel oppfordres til å søke. Du vil bli ansatt som ufaglært og ville måtte gjennomføre lærlingeskolen/utdanning og fagprøve i bedrift. Personlig egnethet vektlegges. Gode datakunnskaper. Gode kunnskaper i Norsk, Engelsk, skriftlig og muntlig. Kvalifikasjonskrav feier: Førerkort klasse B. søkere må kunne fremlegge politiattest (uttømmende politiattest) før ansettelse. Ønskede kvalifikasjoner leder beredskap: Kunnskap/erfaring i kompetanseutvikling Ledererfaring Førerkort klasse C1, C Kode 160, utrykningskjøring Kvalifikasjonskrav leder beredskap: Kvalifikasjoner iht. forskrift om organisering og dimensjonering avBrann- og redningsforskriften § 42(§41). Leder for beredskapsutdanning deltid vil få beredskapsutdanning iht lovkrav. Og må forplikte seg til å oppfylle krav innen rimelig tid. Kvalifikasjoner som uttrykningsleder i brannvesen§ 41. Relevant erfaring, fortrinnsvis fra brann- og redningstjeneste. God kjennskap til IT som arbeidsverktøy. Søkere må kunne fremlegge politiattest (uttømmende politiattest) før ansettelse. Arbeidsoppgaver Feier/brannforebygger: Praktisk og faglig planlegging av feier/brannforebyggertjenesten. Gjennomføre tilsyn og feiing av ildsteder. Utarbeide rapporter og håndtere saksbehandling. Delta i prosjektarbeid. Planlegge og styre egen arbeidsdag. Ansvar for materiellanskaffelser, planverk og rutiner, overordnet ansvar for brannforebyggende oppgaver i tilknytning feiertjenesten. Leder beredskap: Administrativ, faglig og driftsmessig leder av beredskapsavdelingen Ansvar for materiellanskaffelser, planverk og rutiner, overordnet ansvar beredskapsavdelingens oppgaver. Ansvarlig for øvelsesplanlegging og gjennomføring av brannøvelser. Overordnet HMS- arbeid. Sikre utvikling og gjennomføring av mål og strategier. Være en del av ledergruppen i brannvesenet. Leder beredskap vil være brannsjefs stedfortreder. Delta i vaktturnus. Vi tilbyr Flere gunstige ordninger som følge av tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark Godt arbeidsmiljø samt gode opplæringsarenaer og veiledere. Lønn i henhold til tariffavtale. Varierte og tilpassede arbeidsoppgaver. Et tettsted med korte avstander til næringsliv og flott natur For søkere som ikke er ansatt i Båtsfjord kommune, ønskes det to referanser. Det gjøres oppmerksom på at søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerliste, jfr offentleglova §25. Spørsmål om stillingen For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Kjetil Kristiansen, epost: kjetil.kristiansen@batsfjord.kommune.no , tlf 900 70834. Vi behandler kun søknader mottatt elektronisk via www.jobbnorge.no , se link på denne siden.
Båtsfjord kommune
05/07/2022
Vil du være med å gjøre en forskjell for barn og unge i Troms og Finnmark? Vi søker: Jurist til barnevernseksjonen | rådgiver/seniorrådgiver Vil du bli vår nye kollega? Har du interesse og engasjement for barn og unges rettigheter? Vil du jobbe med barnevern hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark?  Vi har ledig stilling for en dyktig jurist på barnevernseksjonen på vår oppvekst- og barnevernsavdeling. Vi kan love utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, mye ansvar og høyt tempo. Derfor bør du være god på samarbeid, men også kunne jobbe selvstendig, målrettet og effektivt. I tillegg til barnevernseksjonen, har vi en skoleseksjon og en barnehageseksjon. Vi som jobber her er en engasjert gjeng som er opptatt av å utvikle disse områdene.  Dine hovedoppgaver blir saksbehandling og klagesaksbehandling tilsyn med kommuner, barneverninstitusjoner og familievernkontor veiledning og opplæring - også gjennom foredrag og presentasjoner Du kan få arbeidsoppgaver innenfor hele avdelingens ansvarsområde.  Det blir litt reising i jobben - en flott måte å bli kjent med landsdelen på.  Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap svært god fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig gode kommunikasjonsferdigheter i samtale med barn, unge og voksne Vi ønsker at du har erfaring fra barnevernsfeltet erfaring fra offentlig forvaltning interesse for å veilede førerkort klasse B Vi legger også vekt på personlig egnethet for stillingen og tar hensyn til hvordan du kan komplettere avdelingen vår for øvrig. Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver  i kode 1434/1364, fra kroner 550.000,- til kroner 661.400,- brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.   For å bli ansatt som seniorrådgiver, krever vi som regel utdanning på masternivå og lengre relevant erfaring. Prøvetiden er seks måneder.   Hvis du kommer flyttende til Vadsø fra et annet sted i Norge, kan vi vurdere å dekke flytteutgiftene dine og hjelpe deg med å finne et sted å bo. Vi dekker én hjemreise i året (økonomiklasse) de første tre årene du jobber hos oss. Vi dekker også to «besøksbilletter» i året de første tre årene du jobber hos oss (økonomiklasse). Inviter venner og familie til Vadsø for å se hvor du bor og oppleve dine nye omgivelser! Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,-  i året og du får lavere personskatt .  Hos Statsforvalteren har vi  fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden  i vårt treningsrom eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Vi har aktive velferdsforeninger og en arbeidsgiver som jevnlig inviterer til sosiale arrangementer. Kontoret ditt er på Statens hus i Vadsø. Lokalene er totalrenoverte, så du kommer inn i helt nye omgivelser.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og foreninger og et godt kulturtilbud.  Les mer om Vadsø på vds.-bloggen .   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder . Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med oppvekst- og barnevernsdirektør Hilde Bremnes på telefon 41 55 85 28 eller seksjonsleder barnevern Merete Jenssen på telefon 97 65 12 17.   Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe hos oss .  Dette må du ha med i søknaden Du må legge inn CV og skrive søknaden din i Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Her kan du lese mer om søknadsprosessen hos oss .  Offentlig søkerliste Søkerlistene våre er offentlige. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette ( jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt ). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  Positiv særbehandling Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her . Kryss eventuelt av for dette i søknaden din. SØKNADSFRIST: 18.08.2022
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
04/07/2022
  Søker en til to arbeidere til virksomheten Veg og park drift. 100% stillinger. Hovedoppgaver -       Håndheving av parkering.  -       Helårsdrift av kommunale veier -       Gaterenhold sentrumsgater -       Renovasjon -       Park arbeid -       Inngå i brøytevakt ordningen Krav til kvalifikasjoner: -       Førerkort kl B og kl C  -       Ysk -       Kompetansebevis for anleggsmaskiner Det er ønskelig at søkere har følgende kvalifikasjoner -          Fagbrev, fortrinnsvis innenfor bygg og anlegg.  Annen relevant erfaring kan vurderes -          Kurs, Grunnopplæring i håndheving av vilkårsparkering -          Førerkort kl BE og CE -          Generelle datakunnskaper Personlige egenskaper -      Løsningsorientert og praktisk anlagt -     Gode samarbeidsevne, men også evne til å jobbe selvstendig -     Kjennskap til vegoppbygging og vegvedlikehold -      Erfaring med anleggsmaskiner Kontaktinformasjon: Geir Haugeto Telefon 934 39 499  SØKNADSFRIST: 14.08.2022
Kragerø kommune
04/07/2022
  Fagskolen i Viken, studiested Kongsberg har ledig stilling for lærer innen TIP. I 2020 ble Fagskolen i Viken etablert fra sammenslåing av tidligere Fagskolen i Østfold, Fagskolen Tinius Olsen og studielinjer fra Akershus (Fagskolen i Oslo og Akershus). Hos Fagskolen i Viken (FIV) finner du studier innen flere fagområder. Vi utvikler studietilbud i nært samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv og kan tilby våre studenter etterspurt kompetanse og spennende læringsmiljø i våre moderne lokaler i Viken Fylkeskommune. Fagskolen i Viken har over 2200 studenter fordelt på våre åtte studiesteder i Viken fylkeskommune. Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og har et aktivt studentråd. Fagskolen i Viken er landets ledende fagskole  innen internasjonalisering.  Brenner du for TIP som yrkesgruppe og trives du i tverrfaglige miljøer? Er du opptatt av kunnskap og kompetanse? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! FIV, studiested Kongsberg er i kraftig vekst, og har derfor behov for inntil 100% fast undervisningsstilling innenfor fagområdet teknisk industriell produksjon. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen. Den som ansettes må også være forberedt på kvelds- og nettundervisning.  En lærer hos oss må være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen.  Som lærer ved Fagskolen i Viken arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget.    For mer informasjon om skolen se  fagskolen-viken.no Arbeidsoppgaver Hovedarbeidsoppgavene er som følger: planlegging og gjennomføring av undervisning, både i ordinært klasserom og på nett via en konferanseplattform. Undervisning gjennomføres i tråd med skolens læringsutbyttebeskrivelser vurderingsarbeid arbeid i tverrfaglig team utvikling av studieplaner pedagogisk utviklingsarbeid  Kvalifikasjoner utdanning som fagskole- eller høgskoleingeniør. Vi ser gjerne at du har kompetanse innen, -og erfaring fra ett eller flere av følgende fagområder: tilvirkning teknikk CNC programmering erfaring 3D DAK materiallære konstruksjonsteknikk mekanikk Personlige egenskaper trygg på formidling av kunnskap forbedringsorientert både innenfor eget fagfelt og for resten av virksomheten for øvrig god til å samarbeide og kommunisere trygg og tydelig endringsevne og gjennomføringsevne effektiv og motivert for tilegning av ny kunnskap og faglig kompetanse  god til å inspirere, motivere og utvikle faget og studentene godt humør og skaper gode relasjoner både til studenter og ansatte Personlig egnethet vil bli vektlagt.  Vi tilbyr spennende, tverrfaglig fagmiljø på en skole i vekst. Studentene våre er voksne, reflekterte og lærevillige et motivert og kunnskapsrikt personale med fokus på kunnskapsdeling faglige utfordringer, muligheter til å delta i utviklingsarbeid og hyggelig arbeidsmiljø i samarbeid med motiverte studenter lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk. Kontaktinformasjon: Per Anton Hansen utdanningsleder TIP/ Elektro/Data 47752585 perhans@viken.no SØKNADSFRIST: 11.09.2022
Viken fylkeskommune