2008 - 2020
12 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

30/11/2020
  SØKNADSFRIST: 05.12.2020 Vi øker bemanningen innenfor teknisk avdeling, og åpner for ansettelse av industrimekaniker Arbeidsoppgavene er utfordrende og mange, i et hyggelig og internasjonalt miljø. Vi har behov for flere ansatte med kompetanse innenfor tekniske fagområder. Kvinner oppfordres til å søke. Dersom DU kan ta ansvar og bidra til forbedringer og nye faglige løsninger, kan dokumentere arbeidsoppgavene, der dette kreves, kan bruke et databasert vedlikeholdssystem, ønsker personlig utvikling i faget, er DU den vi søker. Dine kvalifikasjoner bør være: fagbrev innenfor relevante, beslektede fagområder erfaring innenfor relevante fag kan kompensere for manglende fagbrev truckførerbevis og traverskranbevis er ønskelig, men ikke et krav. Du bør utvilsomt være faglig dyktig, med ansvarsfølelse og initiativ, kunne jobbe selvstendig, men også like teamarbeid, se muligheter, fremfor begrensninger, ha et ønske om å bidra i ditt daglige arbeide for å trives hos oss i Sibelco. Vi kan tilby en utfordrende og interessant jobb, så fleksibilitet i arbeidsdagen er nødvendig. Mulighet for skiftgang må påregnes. Selskapet har gode personal- og pensjonsforsikringer for sine ansatte. Dersom du fremdeles lurer på noe vedrørende stillingen, er det bare å kontakte oss. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Frank Børre Johnsen Stillingstittel: Teknisk sjef Telefon: 78 48 29 16 Mobil: 901 74 533 Kontaktperson: Frank Eilert Uglebakken Stillingstittel: Arbeidsleder Telefon: 78 48 28 30 Mobil: 484 07 884
Sibelco Nordic AS
30/11/2020
  SØKNADSFRIST: 05.12.2020 Vi øker bemanningen innenfor teknisk avdeling og har behov for en byggteknisk fagarbeider. Arbeidsoppgavene er utfordrende og mange, i et hyggelig og internasjonalt industrimiljø. Vi har behov for å ansette en person med kompetanse innenfor bygningsmessig vedlikehold.   Dersom DU tar ansvar og bidrar til forbedringer og faglige løsninger, kan dokumentere arbeidsoppgavene der dette kreves, kan bruke et databasert vedlikeholdssystem, ønsker personlig utvikling med selvstendighet i faget, er DU den vi søker.   Dine kvalifikasjoner bør være: fagbrev som tømrer, eller annet relevant fagområde erfaring innenfor relevante fagområder kan kompensere for manglende fagbrev ha evne til å gjøre gode faglige vurderinger Dersom du har truckfører- og traverskranbevis er dette bra, men ikke et krav.   Du bør utvilsomt være faglig dyktig med ansvarsfølelse og initiativ kunne jobbe selvstendig, se muligheter, fremfor begrensninger, ha et ønske om å bidra i ditt daglige arbeidet, for å trives hos oss i Sibelco.   Stillingen krever stor grad av selvstendighet, så fleksibilitet i arbeidsdagen er viktig for å lykkes. Kvinner oppfordres til å søke. Selskapet har gode personal- og pensjonsforsikringer for sine ansatte. Dersom du fremdeles har spørsmål vedrørende stillingen er det bare å kontakte oss. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Frank Børre Johnsen Stillingstittel: Teknisk sjef Telefon: 78 48 29 16 Mobil: 901 74 533 Kontaktperson: Frank Eilert Uglebakken Stillingstittel: Arbeidsleder Telefon: 78 48 28 30 Mobil: 484 07 884  
Sibelco Nordic AS
25/11/2020
SØKNADSFRIST: 07.12.2020 STILLINGSTITTEL: Geomatiker ARBEIDSSTED: Leikanger Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Vi har etablert en egen avdeling som jobber med tunnelreabilitetering. Vi utfører spennende prosjekter, deriblant oppgradering av Maursund- og Kågentunnelene i Tromsø. Vi ønsker derfor å ansette en geomatiker som kan bidra inn på prosjektene våre. Du blir en del av Mestas fagmiljø innen geomatikk som i dag består av seks geomatikere lokalisert rundt i landet. Du vil være tilknyttet vårt hovedkontor i Leikanger. Arbeidsområdet ditt vil være i hele landet, og du må derfor reise en del i jobben. Som geomatiker vil din oppgave være å sikre leveranse til byggherre opp mot kontraktsgrunnlag,  geometrisk kontroll, masseberegning, målebrev, ferdig veg- og NVDB-dokumentasjon, samt utstikking av stikningsdata i felt. Hvem er vår nye geomatiker? Den vi søker etter har høy gjennomføringsevne, en strukturert arbeidsform og håndterer å jobbe med mange parallelle prosesser. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen, så du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. Følgende erfaring og kompetanse er ønskelig: Erfaring fra anlegg og maskinstyring Kjennskap til bruk av GPS/GNSS og totalstasjon Relevant utdanning, universitet, høgskole eller teknisk fagskole Førerkort klasse B Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling tunnel, med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hvordan søke? For å søke laster du opp din CV. Deretter svarer du på noen spørsmål som er relevant for stillingen. I Mesta gjennomfører vi en objektiv utvelgelse, og bruker derfor utvalgsspørsmål i stedet for søknadsbrev. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Arnstein Årseth Stillingstittel: prosjektleder Telefon: 915 98 237  
Mesta AS
23/11/2020
  SØKNADSFRIST: 11.12.2020 Viktig og spennende stilling med ansvar for oppfølging av Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø Om stillingen  Fylkesmannen i Troms og Finnmark har prosjektlederansvar for aktiviteter i Andrejevabukta i Nordvest-Russland med finansiering fra Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen). Dette ansvaret har vi hatt i flere tiår og arbeidet har et perspektiv frem mot 2030. Vi rapporterer regelmessig til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), som har ansvar for forvaltningen av Regjeringens atomhandlingsplan. Til dette viktige og spennende arbeidet søker vi nå en ny prosjektleder. Som prosjektleder, får du ansvar for oppfølging av framdrift i prosjektene innenfor rammene som er spesifisert i kontraktenes budsjett og timeplan mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og russiske parter. Jobben innebærer mye kontakt med DSA. Du får opplæring som gir praktisk innsikt i metodikker og hvordan vi jobber sammen med våre norske og russiske samarbeidspartnere. Sammen med deg, legger vi til rette for opplæring i russisk, både muntlig og skriftlig. Du får en egen mentor som du vil arbeide tett sammen med det første året. Stillingen er tilknyttet kontoret vårt i Vadsø, men du må regne med betydelig reiseaktivitet til Russland. Dine arbeidsoppgaver blir å beslutte vinnere av anbudskonkurranser for vår russiske hovedpart og dens underleverandører / entreprenører utarbeide kontrakter mellom Fylkesmannen i Troms og Finnmark og vår russiske hovedpart SevRAO utarbeide og følge opp anbudsprotokoller utarbeide halvårs- og årsrapporter som viser status og fremdrift for prosjekter utarbeide regnskaps-, revisjons- og økonomirapporter og budsjettforslag til DSA gå gjennom og kontrollere russiske prosjektbeskrivelser, for- og detaljprosjekter, tekniske og økonomiske rapporter utføre fysiske inspeksjoner for å verifisere at kontraktsfestede milepæler og arbeid er utført som grunnlag for milepælsutbetalinger ha regelmessige møter med russiske kontraktsparter Kvalifikasjonskrav Du må: ha utdanning som sivilingeniør / ha master i teknologi. Nyutdannede oppfordres til å søke. For de som er i ferd med å ferdigstille sin master i teknologi kan vi vurdere å fravike krav til oppnådd mastergrad. ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk ha gode samarbeidsevner og være flink til å bygge relasjoner ha evne og vilje til å arbeide selvstendig og strukturert og ha god gjennomføringsevne ha gode kommunikasjonsevner kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig være norsk statsborger ha førerkort klasse B Vi ønsker at du: har erfaring fra prosjektledelse har erfaring fra internasjonalt samarbeid Om du har kjennskap til Russland og russisk kultur og språk, er det en fordel. Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- til 850 000,- kroner avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere, kan vi vurdere høyere lønn. For denne stillingen kan det tilkomme et kronetillegg for særlig belastende tjeneste. Prøvetiden er 6 måneder. Du får hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  I Vadsø er det kort vei til flott turterreng, mange lag og organisasjoner og et godt kulturtilbud.  Les mer om Vadsø på vds.-bloggen .   Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Når du bor og jobber i det som tidligere var Finnmark fylke, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt.  Hvis du kommer flyttende fra et annet fylke, kan vi vurdere å dekke flytteutgiftene dine etter nærmere avtale. Vi kan hjelpe med leie av bolig hos Statsbygg. Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker på telefon 480 82 693 eller e-post fmtreva@fylkesmannen.no eller  fylkesberedskapssjef Ronny Schjelderup på telefon 481 57 540 eller e-post fmfirsc@fylkesmannen.no eller prosjektleder Per Einar Fiskebeck på telefon 976 33 026, e-post fiskebeck@online.no Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din  Jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
20/11/2020
SØKNADSFRIST: 06.12.2020 Vil du være med på å skape Vikens framtidige veier? Viken fylkeskommune har ledig stilling som ingeniør innen VA, drenering og overvann. Vi søker deg som har erfaring og kan bidra med kartlegging, rådgivning og kvalitetssikring av VA, drenering og overvann i forbindelse med bygging og utbedring av veier. Oppgavene kan variere fra mindre oppgraderings- og kollektivtiltak til større strekningsvise veiprosjekter. Du vil jobbe i tverrfaglige team med reguleringsplaner, byggeplaner og oppfølging i byggeperioden. Stillingen er organisert i rådsområde samferdsel, utbyggingsavdelingen, prosjekt 5, med kontorsted i Østensjøveien 32 i Oslo. Arbeidsområdet er primært tidligere Akershus fylke, men oppgaver for hele Viken er aktuelt ved behov. Viken fylkeskommune, rådsområde samferdsel arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, forvalter, bygger, drifter og vedlikeholder samferdselsprosjekter langs fylkesvegnettet i Viken. Som fylkeskommunens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og iverksetter utbygging etter vedtatte strategier og planer. De fleste oppgavene i Utbyggingsavdelingen blir prosjektorganisert med utgangspunkt i håndbøkene i Statens vegvesen, herunder R760. Utbyggingsavdelingens oppgaver vil være svært avhengig av investeringsbudsjettene både til Vikens eget budsjett, men også til eventuelle bypakker og byvekstavtaler/belønningsmidler for prosjekter på fylkesveger.  Arbeidsoppgaver fagansvarlig og kontaktperson innen VA, drenering og overvann ansvarlig for at problemstillinger knyttet til VA, flom, overvann og drenering er ivaretatt i alle faser av prosjektet, herunder kartlegging, rådgivning, kvalitetsikring og oppfølging utstrakt samarbeid med byggherre, tverrfaglig team, konsulenter, kommuner, kabeletater og andre offentlige etater gjennom alle faser av prosjektet bidragsyter til økt bruk av modellbasert prosjektering Kvalifikasjoner relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Gjerne med vann- og veiteknikk i fagkretsen. Hvis du har sterk og allsidig praksis eller etterutdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra kravet om utdanning. erfaring med kartlegging, rådgivning og kvalitetssikring av VA, drenering og overvann i alle faser av prosjektet kjennskap til dimensjonering av VA- og overvannsystemer kjennskap til aktuelle håndbøker fra Statens vegvesen kjennskap til bruk av planleggingsverktøy, bl.a. AutoCAD, Novapoint og GIS relevant IKT-kompetanse innen fagprogrammer som HY-8 og HEC-RAS god kommunikasjonsevne på norsk, både skriftlig og muntlig førerkort klasse B Personlige egenskaper du er selvstendig du har gode relasjons- og samarbeidsevner du har god vurderingsevne, er løsningsorientert og evnen til å fatte beslutninger du liker å jobbe utadrettet mot samarbeidspartnere du har god og tydelig dialog med andre Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi tilbyr et godt tverrfaglig arbeidsmiljø muligheten til å bidra til utvikling av en ny organisasjon lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov og avtaleverk pensjon i Viken pensjonskasse Kontaktperson: Anders Mjell prosjektleder 907 44 210 Arbeidssted Østensjøveien 32, 0667 Oslo .......................................................................................................... Bli med på å utvikle Viken for våre innbyggere! Vi ønsker medarbeidere som tar en aktiv, engasjert, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region som viser vei.  Viken fylkeskommune ble etablert 01.01.2020 og er en stor arbeidsgiver med over 11 000 ansatte og 1,2 millioner innbyggere. Vi har ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport og fylkesveier, tannhelsetjenester, regional planlegging, kultur og kulturminner.  Viken fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest av kandidater som får tilbud om stilling. Dersom det fremkommer av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på følgende: Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få tilsendt informasjon om dette jf. offentleglova § 25. 
Viken fylkeskommune
20/11/2020
SØKNADSFRIST: 01.12.2020 Lena-Valle videregående skole har ledig inntil 100% vikariat i undervisning i programfag på programområdet for Anleggsgartner fra 15.januar 2021 til 31.juli 2021   Vi søker deg som har fagbrev eller tilsvarende praktisk kompetanse innen anleggsgartnerfaget samarbeider godt med andre og er god på å bygge gode relasjoner med ungdom og kollegaer er utviklingsorientert, fleksibel, positiv , raus og omgjengelig ønsker å bidra til at ungdom gjennom mestring får best mulig kompetanse undervismingskompetanse eller undervisningserfaring innen anleggsgartner og yrkesfaglig fordypning på vg2 Anleggsgartner har engasjement for yrkesfaglig utdanning utøver god klasseledelse Vi tilbyr en allsidig arbeidsplass med bred kompetanse et inkluderende og spennende fagmiljø med fokus på utvikling av kompetanse dyktige medarbeidere mulighet til å bidra utviklingen av fremtidens arbeidskraft moderne fasiliteter gode treningsmuligheter på skolens område lønn etter gjeldende avtaleverk fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger Om stillingen 100 % vikariat fra 15.01.2021 til 31.07.2021 innebærer praktisk undervisning i programfag og yrkesfaglig fordypning på vg2 Anleggsgartner og vg1 Naturbruk Arbeidsoppgaver lede opplæringsprosesser og følge opp elever innen utdanningsprogrammets områder bidra i skolens utviklingsarbeid på eget utdanningsprogram/fagområde og tverrfaglig Kvalifikasjoner bred faglig kompetanse fra fagfeltet forståelse for, og bruk av, informasjonsteknologi som arbeidsverktøy relevant undervisningserfaring gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig Det vises til krav om pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole jf. "Forskrift til Opplæringslova"§ 14-1 og § 14-3 Søknad Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole. Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.                Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema. Vi ser fram til å motta søknaden din. Kontaktperson: Avdelingsleder Astrid Solberg Bekken tlf: +47 90043841 mob: +47 90043841 Rektor Nils-Fredrik Pedersen tlf: +47 9267699 mob: +47 92627699
Innlandet fylkeskommune
20/11/2020
SØKNADSFRIST: 14.12.2020 Grunna stor saksmengde er det planlagt to nye faste 100%-stillingar innan byggjesakshandsaming og planarbeid i Stryn kommune.   Vi ser etter deg som har erfaring med planarbeid og byggjesakshandsaming, og som har lyst til  å jobbe med planlegging, sakshandsaming og forvaltning. Du vil vere tilsett på avdeling for byggjesak og regulering. Skriv i søknaden om du er mest interessert i byggjesakshandsaming eller planarbeid. Dei planlagde stillingane føreset godkjenning i kommunestyret 17. desember 2020.  Arbeidsoppgåver Hovudarbeidsområdet er arealplanlegging og sakshandsaming etter plan- og bygningslova.      Byggjesakshandsamar: Byggjesakshandsaming etter plan- og bygningslova med tilhøyrande forskrifter. Førebu og leggje fram politiske saker innan fagområdet. Byggjesakstilsyn. Møte og rettleiing med utbyggjarar og søkjarar. Planarbeid: Saksførebuing av arealplanar til politisk handsaming. Ansvarleg for framdrift i planarbeidet. Leie kommunalt planarbeid. Sakshandsame private og offentlege planinitiativ.  Kvalifikasjonar Bachelorgrad eller jurist med erfaring innanfor fagfelta. Særleg relevant realkompetanse kan erstatte krav til formalkompetanse God kjennskap til relevant lovverk: Plan- og bygningslova, TEK17, SAK10, naturmangfoldlova, friluftslova m.fl. Erfaring med offentleg forvaltning og strategisk planlegging er ein fordel. God munnleg og skriftleg kommunikasjonsevne på norsk. Kjennskap til programvare knytt til regulering. Erfaring med GisLine og matrikkelførarbevis innan byggjesak er ein fordel.  Personlege eigenskapar Du har god skriftleg og munnleg framstillingsevne. Kan arbeide sjølvstendig, men trivast også med å arbeide i team. Du har gode evne til kommunikasjon med innbyggjarar, planstillar og søkjarar. Løysingsorientert med bakgrunn i fagkunnskap. Du er effektiv, strukturert og har evne til å føreta sjølvstendige vurderingar. God samarbeidsevne og personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt. Vi tilbyr Variert og utfordrande arbeid i eit positivt miljø  God pensjonsordning gjennom KLP Tilsetjing etter gjeldande lover, tariffavtale og reglement Løn etter avtale Kontaktperson: Anne Lyslo Avdelingsleiar byggesaker og regulering anne.Lyslo@stryn.kommune.no Jan Bakke Flore Kommunalsjef teknisk 97738949
Stryn kommune
19/11/2020
  SØKNADSFRIST: 02.12.2020 ARBEIDSSTED: Setermoen i Bardu kommune   Spennende stilling for engasjert naturforvalter:  Forvalter for Rohkunborri nasjonalpark - vikariat Om stillingen Vi søker vikarforvalter for Rohkunborri nasjonalpark fra 1. februar og ut 2021. Som nasjonalparkforvalter skal du bidra til en helhetlig forvaltning av Rohkunborri nasjonalpark. Nasjonalparkstyret har ansvaret for forvaltningen av nasjonalparken. Du skal være sekretær for styret. Styret består av representanter for Bardu kommune, Sametinget, Talma sameby og Troms og Finnmark fylkeskommune. Oppgavene til nasjonalparkforvalteren omfatter saksforberedelse for styret, oppfølging og utarbeidelse av forvaltningsplan og tiltak i verneområdet. Du skal følge opp verneformål og verneforskrifter, sørge for nødvendig merking og skjøtsel i verneområdene og utarbeide informasjonsmateriell. Arbeidet innebærer utstrakt samarbeide med lokale og regionale myndigheter, grunneiere og organisasjoner. Det er opprettet et faglig rådgivende utvalg for nasjonalparken. Forvalteren vil ellers ha kontakt med Fylkesmannen i Troms og Finnmark, lokale representanter for Statens naturoppsyn, Fjelltjenesten, Miljødirektoratet og samiske myndigheter. Kontorsted for stillingen er Setermoen i Bardu kommune. Les mer om nasjonalparken på nettsidene til Rohkunborri nasjonalpark .  Kvalifikasjonskrav Vi søker en faglig dyktig og serviceinnstilt person med gode samarbeidsevner.  Vi forventer at du trives med varierte oppgaver, høyt tempo og klare leveransekrav. Vi ser etter en kandidat som er ansvarsbevisst, selvgående og inkluderende. Søker må ha engasjement for naturforvaltning og være god på formidling, veiledning og dialog med ulike aktører. For å bli vurdert for denne stillingen, må du ha naturfaglig utdannelse tilsvarende bachelor. Hvis du har lang og relevant erfaring, kan det veie opp for utdanningskravet. Spesielt relevante fagområder for denne stillingen er naturforvaltning, arealplanlegging og reindriftsforvaltning. gode samarbeidsegenskaper god formidlingsevne evne til å arbeide selvstendig, målrettet og effektivt Vi legger vekt på erfaring fra offentlig forvaltning, kunnskap om samisk kultur og personlig egnethet.  Du må disponere egen bil i jobben.  Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364 med årslønn fra 490 000,- kroner til 643 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 55 - 70), avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er 6 måneder. Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Kontorsted er Setermoen, administrasjonssentrum i Bardu kommune, med butikker, barnehage/skole, svømme-/idrettshall, organiserte fritidstilbud og turterreng i vill og vakker natur.   Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Heidi Marie Gabler på telefon 77 64 22 31 / 476 22 449 eller  fmtrhmg@fylkesmannen.no  eller Lisa Helgason Bjørnsdatter på telefon 77 64 22 03 / 416 08 772 eller  lisbh@fylkesmannen.no . Send søknad via Jobbnorge Du søker elektronisk ved å legge inn CV og søknad i vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. Dette må du ha med i søknaden:  Søknadsbrev CV Vitnemål og relevante attester Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  Vi ønsker mangfold Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her . Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
19/11/2020
  SØKNADSFRIST: 07.12.2020 Nord universitet  Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder. Studieavdelingen har overordnet ansvar for studieadministrasjonen ved Nord universitet, så som studieplanarbeid, kvalitetssikring av studier, opptak, eksamen, vitnemål, internasjonalisering og støtte til bruk av IKT i utdanningene. Studiedirektørens stab har oppgaver innenfor studieportefølje, studieplanarbeid, kvalitetssikring og saksbehandling/sekretærfunksjoner for sentrale utvalg og nemnder. Om stillingen Ved Nord universitet, studiedirektørens stab er det ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver med arbeidssted Bodø. Arbeidsoppgaver Utredningsarbeid og saksbehandling for prorektor utdanning og studiedirektør Rapportering og analyser Arbeid med styresaker innenfor utdanningsområdet Utviklingsarbeid innenfor kvalitetssikring av utdanning Deltakelse i interne utviklingsprosjekter Kvalifikasjonskrav Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet Erfaring med utredning, analyse og rapportering innenfor høyere utdanning vil bli vektlagt, men bred erfaring med tilsvarende oppgaver innen administrasjon eller offentlig forvaltning kan kompensere for dette Digital kompetanse/beherske digitale verktøy Beherske norsk og engelsk både skriftlig og muntlig Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet Vi ønsker en medarbeider med gode analytiske evner og samarbeidsegenskaper som liker å jobbe i team, og som har klar forståelse for funksjonen til administrasjonen ved en stor statlig institusjon. Du må trives i en travel og omskiftelig hverdag, og være åpen for ulike arbeidsoppgaver. Høyt arbeidspress i perioder, og krav til løsningsorientert og effektiv tilnærming til arbeidsoppgavene er også noe du må håndtere.   Vi kan tilby Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1364 Seniorrådgiver – ltr. 65-72 (586 500-670 100 kr).  For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse . Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til: Studiedirektør Jan-Atle Toska, tlf. 901 66 125, e-post:  jan-atle.toska@nord.no . Søknad Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen  07.12.2020 All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen. Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring. Referanse: 30071564  
Nord universitet
16/11/2020
  SØKNADSFRIST: 06.12.2020 Vi søker Vi søker etter en fremoverlent, målbevisst og engasjert seksjonsleder. Du jobber strategisk og operativt, og du bidrar aktivt i arbeidet med utviklings- og utredningsoppgaver innenfor virksomheten Seksjonsleder er ansvarlig for drift- og videreutvikling av tjenesten, og har budsjett, resultat og personalansvar. Seksjonsleder leder tre avdelingsledere. Seksjonen har totalt 60 sengeplasser fordelt på 2 demensavdelinger og palliativ avdeling. For å lykkes i rollen må du ha evnen til å skape gode relasjoner. Du er bevisst på hvordan du kommuniserer, er lyttende og løsningsorientert. Du er robust og tåler å stå i krevende situasjoner, og har god gjennomføringsevne. Som seksjonsleder rapporterer du direkte til administrerende direktør og sitter i sykehjemmets ledergruppe. Krav til stillingen Ledererfaring og gode lederegenskaper Endrings- og utviklingsorientert Erfaring fra forbedringsarbeid God kjennskap digitale verktøy God økonomi- og virksomhetsforståelse Gode kunnskaper om lov- og avtaleverk som styrer tjenesten Personlige egenskaper Trygg og tillitsskapende Evner å veilede og bistå avdelingsledere i sin lederrolle Viser sterk operasjonell lederskap i kombinasjon med strategisk innsikt Liker utfordringer og tar ansvar Du viser gjennomføringskraft, er løsningsorientert og får gode resultater Er nytenkende og opptatt av fag og utvikling Fremmer et godt arbeidsmiljø som bidrar til trygge medarbeidere Er tydelig, samtidig som du er lydhør og empatisk Gode samarbeidsevner Søknad sendes Vi tar kun imot elektroniske søknader. Spørsmål knyttet til søknadsprosessen kan rettes til Bergen Røde Kors Sykehjem, telefon 55397700. Attester, vitnemål og annen dokumentasjon legges ikke ved søknaden, men tas med til eventuelt intervju. Til alle søknader stilles det krav om arbeids-/oppholdstillatelse, og gode norskkunnskaper er en forutsetning for å komme i betraktning som søker. Vi tilbyr Leder jobb i Norges største privatideelle sykehjem. En fremoverlent og innovativ arbeidsplass. Sykehjemmet har høy tverrfaglig kompetanse. Stillingen gir spennende og varierte arbeidsoppgaver. Du har stor medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon. Vi har konkurransedyktige betingelser og offentlig tjenestepensjon. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: May Britt Tyssen Stillingstittel: Seksjonsleder Telefon: 993 70 420 Kontaktperson: Morten Amundsen Stillingstittel: Administrerende direktør Telefon: 916 73 030
Bergen Røde Kors Sykehjem AS