2008 - 2021
13 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

06/12/2021
  SØKNADSFRIST: 10.01.2022 Om stillingen Troms og Finnmark er landets største fylke i areal. Nå søker vi en jurist som er interessert i å jobbe med variert og spennende juss i et sterkt fagmiljø.  På juridisk seksjon jobber det for tiden elleve jurister og en konsulent fordelt på kontorstedene Vadsø og Tromsø. Seksjonen hører inn under justis- og kommunalavdelingen. Til sammen er vi 47 gode kollegaer. Kontoret ditt er i Vadsø og i hverdagen samarbeider du med kollegaene dine både seksjonen og i resten av avdelingen.   På juridisk seksjon behandler vi saker innenfor mange lovområder, både som førsteinstans og som klageinstans for kommunale vedtak. En stor andel av sakene er klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vi behandler også andre saker i tilknytning til fast eiendom, herunder saker innenfor oreigningslova (ekspropriasjon) og matrikkellova. I tillegg behandler vi saker knyttet til kommuneloven, offentleglova, lov om fri rettshjelp og annen generell og spesiell forvaltningsrett. I tillegg til juridisk klagesaksbehandling, skal du behandle saker i førsteinstans, gi råd og veiledning til fagfolk i våre 39 kommuner, samt innbyggerne og andre myndigheter i et område som spenner fra by til land, fra kyst til innland. Vi forventer også at du kan holde innlegg/foredrag på kurs og konferanser. Siden oppgavene spenner over mange spennende lovområder, gir jobben gode muligheter for faglig utvikling. Vi søker en faglig sterk jurist som vil være med å styrke juridisk seksjon. Det er en fordel om du har erfaring fra juridisk saksbehandling, men vi oppfordrer også nyutdannede med gode resultater til å søke. Vi ønsker uansett at du trives med ansvar og raskt kan sette deg inn i nye problemstillinger. Kvalifikasjonskrav For å være kvalifisert til stillingen som seniorrådgiver, må du:  ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap ha lang relevant erfaring fra juridisk saksbehandling i stat eller kommune, eller annen særlig relevant arbeidserfaring - fortrinnsvis fra plan- og bygningsrettsområdet beherske norsk godt både muntlig og skriftlig jobbe selvstendig og effektivt For å være kvalifisert til stillingen som rådgiver, må du:  ha juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap. Hvis du oppnår master i rettsvitenskap høsten 2021, men enda ikke har mottatt vitnemål og har gode resultater, kan du også vurderes. beherske norsk godt både skriftlig og muntlig Vi ønsker at du:  har gode juridiske ferdigheter og et godt juridisk skjønn jobber selvstendig og trives med ansvar jobber effektivt og systematisk og overholder frister fungerer godt sammen med andre fagpersoner i team har kjennskap til og interesse for kommunal og/eller statlig forvaltning har god formidlingsevne bidrar til et godt og hyggelig arbeidsmiljø Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Kontorsted Vadsø Hovedsete for Statsforvalteren i Troms og Finnmark ligger i Vadsø. For tiden er våre kontorlokaler på Statens hus under oppussing, og vi gleder oss til å flytte tilbake dit i 2022! Hos oss møter du ansatte som driver med mange ulike aktiviteter, som kiting, padling, paintball, fotball, håndball, klatring, korps og kor, jakt og fiske, for å nevne noen.  Vi har fleksibel arbeidstid og to timer i uka kan du trene i arbeidstiden i vårt treningsrom, eller være aktiv utendørs om du heller ønsker det. I Vadsø har vi en ny og flott kino, svømmehall, og gode miljøer for den som er strikkeglad, vil spille bridge eller er glad i quiz. Vi har et rikt kulturliv som byr på blant annet Varangerfestivalen, Rockeklubben i Varanger og vi har jevnlig teaterforestillinger i regi av Riksteateret og Hålogaland teater i vår nye kultursal. I tillegg til rike opplevelser, flotte folk og en spennende region får du  nedskrive studielån  og  lavere skatt  når du bor og arbeider i den nordligste delen av fylket. Her kan du leve det gode liv, langt unna tidsklemma og kø. Les mer om Vadsø på  vds.no . Vi tilbyr Lønn som rådgiver/seniorrådgiver i kode 1434/1364, fra kroner 520.000,- til kroner 680.000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ (tilsvarende lønnstrinn ca 57 - ca 72), avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte kandidater, kan vi vurdere høyere lønn. Prøvetiden er seks måneder. Fra lønna trekkes 2 % til en av Norges beste pensjonsordninger i  Statens pensjonskasse . Hvis du er tilflytter til Vadsø, dekker vi to hjemreiser i året de første tre årene. Vi kan også vurdere å dekke flytteutgiftene dine. Vi tilrettelegger også for hjemmekontor fra hjemstedet ditt i perioder hvis du ønsker det.  Vi vil fremheve lave bokostnader i Vadsø og vi kan også hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Du får hyggelige kolleger og gode, faglige diskusjoner og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med seksjonsleder Tone Selseth Bertheussen på telefon 77 64 20 37 / 48 46 17 60 eller avdelingsdirektør Toril Feldt på telefon 78 95 03 20 / 95 40 74 27.  Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her.  Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon. 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
03/12/2021
SØKNADSFRIST: 20.12.2021 Er du vår nye positive og engasjerte sykepleier? Sykepleier 100 % fast Om tjenestestedet Avdeling Ranvik er en del av Seksjon senter og hjemmetjenester i Sandefjord kommune. Seksjonens mål er "best hjemme lengst mulig" og avdelingen har fokus på gode pasientforløp, aktiv omsorg, helsefremmende og forbyggende arbeid, samhandling, kvalitetsutvikling og tar i bruk velferdsteknologiske løsninger. Vi har et Best hjemme team bestående av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Teamet jobber tverrfaglig og tilbyr hjemmerehabilitering slik at pasienten skal mestre hverdagen best mulig- lengst mulig! Best hjemme samarbeider tett med hjemmetjenesten. Seksjonen vår har egen nattjeneste og sykepleietjeneste. Seksjonen jobber med fremtidens senter og hjemmetjeneste og om hvordan vi best skal møte morgendagens utfordringer til det beste for pasientene våre. Sandefjord kommune er vertskommune for Utviklingsenter for sykehjem og hjemmetjeneste i Vestfold og avdelingen har fokus på fagutvikling, pasienten i sentrum, aktivitet og egenmestring/omsorg. "Hva er viktig for deg?" og "Leve hele Livet" står sentralt i vår seksjon. Vi søker deg som trives i et aktivt miljø samt bidrar til å opprettholde et postivt arbeidsmiljø der vi som kollegaer støtter hverandre og har et ønske om å gjøre hverandre gode. Er du fleksibel, handlingskompetent, faglig oppdatert og har pasienten i fokus- søk da vel! Sykepleierstudenter ferdig utdannet vår 2022 oppfordres til å søke. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse : 100 % fast Stillingstype:  Turnus med arbeid hver 3. helg Stilling ledig fra:  medio februar 2022 eller etter avtale Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene i hjemmetjenesten er allsidige, utfordrende og i faglig utvikling. Ansvar for pleie og primæroppgaver hos pasientene samt sykepleiefaglig oppfølging Kontakt med fastleger, spesialisthelsetjenesten, pårørende og andre samarbeidspartnere Bidra aktivt i implementering av seksjonenes og avdelingens kvalitet og fagutviklingsarbeid Veilede, undervise og informere pasient, pårørende og kollegaer Sikre god dokumentasjon etter gjeldene rutiner Tverrfaglig samarbeid Ansvar for oppfølging av sykepleiestudenter Koordinator ved behov Kvalifikasjoner Autorisert sykepleier Du liker å jobbe selvstendig og tar ansvar Du bidrar til et godt samarbeidsklima Du er fleksibel, positiv og løsningsorientert Du har gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig Du har førerkort klasse B Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr Spennende og faglige utfordringer Arbeid i et trivelig miljø med dyktige kollegaer God opplæring Bedriftsidrettslag med bredt tilbud Gode pensjons- og forsikringsordninger Personalhytter Lønn Startlønn tilsvarende 8 års ansiennitet og pluss kr 20.000 ved 10 og 16 års ansiennitet Ekstra kompensasjon for å veilede sykepleierstudenter. Kommunen avlønner med kr. 10.000 pr. sykepleierstudent (uten formell veilederkompetanse) og kr 15.000 pr. student med formell veilederkompetanse Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 7174 . Som ansatt er du medlem av KLP og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Andre opplysninger Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju. Godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse.  Er dette en stilling å flytte til? Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen. Tenk stort, tenk Sandefjord Sandefjord kommune | Facebook Foresatteportalen i Sandefjord kommune Sandefjord kommune på YouTube Kontaktperson: Heidi Gjelstad mob: +47 480 13 753
Sandefjord kommune
03/12/2021
Kort om stillingen Numedalslågen vannområde Grønn dal søker etter ny vannområdekoordinator. Grønn dal er et interkommunalt samarbeidsorgan på tvers av fylkesgrensen Viken / Vestfold og Telemark og mellom de seks kommuner som dekker Numedalslågens nedbørsfelt: Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Sandefjord og Larvik. Kongsberg kommune er vertskommune for vannområdekoordinatorstillingen. Vi søker deg som er miljø- og samfunnsengasjert og interessert i å jobbe med vannforvaltning fra fjell til kyst.  Vi tilbyr   En spennende og utfordrende jobb der du i stor grad kan styre din egen arbeidshverdag og knytte kontakter til ulike fagmiljøer Muligheter for tid i felt Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale God pensjonsordning og gruppelivsforsikring Kontorsted på Kongsberg i et tverrfaglig arbeidsmiljø med høy fagkompetanse Fleksibel stillingsprosent mellom halv og full stilling 6 års åremålskontrakt ut gjeldende planperiode (til 31.12 2027)  Innhold i stillingen Vannområdekoordinatorens viktigste oppgaver er å:  være en felles faglig ressurs og støtte de seks samarbeidende kommunene i Grønn dal-samarbeidet i vannrelaterte spørsmål legge grunnlaget for det regionale arbeidet med vannforvaltningsplaner og tilhørende tiltaksprogrammer og tiltaksoppfølging støtte kommunene i vannfaglige spørsmål i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplaner og reguleringsplaner samt i enkeltsaker som gjelder vann organisere og gjennomføre overvåkingsaktiviteter i nært samarbeid med statsforvalteren legge til rette for allmennhetens medvirkning og engasjement i vannarbeidet, gjerne gjennom kontakt med frivillige organisasjoner og skoler. holde databasen vann-nett oppdatert for vannområdet ha tett dialog med statsforvalterne, fylkeskommunene og NVE og følge opp bestillinger fra disse  Krav og ønsker til deg Du har utdanning fra høgskole eller universitetet innen miljøforvaltning, naturforvaltning, vannbiologi, naturmiljø eller andre relevante fagområder, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå. Vi ser gjerne at du har relevant yrkeserfaring med god kjennskap til klima- og miljøfeltet og helst innen vannforvaltningen. Kunnskap om landbruk og avløp og om prøvetaking av vann er en fordel. Vi søker deg som jobber planmessig, strukturert og selvstendig og bruker fagkunnskapen din aktivt og konstruktivt; ser utviklingsmuligheter og finner løsninger. Stillingen har en bred kontaktflate og du må være en lagspiller som lett kommer i kontakt med andre og som liker å stå foran en forsamling,  I denne stillingen er det nødvendig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk, og du må være fortrolig med bruk av ulike digitale verktøy.  Du må ha førerkort.  Personlig egnethet vektlegges. Formelle kvalifikasjonskrav Utdanning fra høgskole eller universitetet innen miljøforvaltning, naturforvaltning, vannbiologi, naturmiljø eller andre relevante fagområder, fortrinnsvis på master-/hovedfagsnivå.      Kontaktpersoner: - Tidligere vannområdekoordinator Ingar Aasestad, tlf. 950 68 116 - Styringsgruppeleder, ordfører i Flesberg kommune, Oddvar Garaas tlf. 982 31 620   Annet Kongsberg kommune er vertskommune for stillingen. Arbeidsplassen er samlokalisert med seksjon samfunnsutvikling. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regelverk. Tiltredelse etter avtale.  Søknad Vi ber om at du benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at alle våre søkere kommer på offentlig søkerliste jf Offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentliggjøring må du begrunne i søknaden. Dersom ditt ønske ikke innvilges, varsler vi deg om dette. Kontaktperson: Ingar Aasestad Telefon 950 68 116
Kongsberg kommune
03/12/2021
SØKNADSFRIST: 05.01.2022 Om stillingen Brønnøy kommune har ledig stilling som avdelingsleder for Plan og Utvikling. En unik mulighet til å være med og stake ut kursen for Brønnøysamfunnet og aktivt legge til rette for næringsutvikling og bosetting. Avdelingen har 12 stillingshjemler med bred fagsammensetning, blant annet kommuneplan, arealplan og byggesak mm. Avdelingen deltar også ved gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekt. Organiseringen er under vurdering og det kan bli endringer i organisasjonsstruktur. Avdelingslederen har i tillegg til det faglige ansvaret, personalansvar for avdelingen, og deltar i utredningsoppgaver og prosjektarbeid både internt i avdelingen og ellers i organisasjonen. I tillegg til lederoppgaver utgjør saksbehandling og aktiv medvirkning i pågående prosesser den hovedsakelige delen av arbeidstiden. God kjennskap til Plan- og bygningsloven er derfor vesentlig. Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning fra høgskole eller universitet, primært på masternivå og gjerne innenfor områdene arealplan eller samfunnskunnskap.  Ingeniør-/arkitekt-/landskapsarkitektkompetanse med erfaring fra planarbeid kan også være relevant. Erfaring fra offentlig forvaltning vil bli vektlagt God skriftlig og muntlig fremstillingsevne Personlige egenskaper Stort engasjement for lokal samfunnsutvikling Gode digitale ferdigheter God struktur og gjennomføringskraft Lagspiller med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Bekvem med bruk av prosessmetodikk i oppgaveløsninger Evne til balansert samhandling og samarbeid, både eksternt og internt Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr En spennende stilling i regionsenterkommunen Brønnøy Et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig vekst og utvikling Dyktige medarbeidere som ser fram til å få deg med på laget Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon Spørsmål om stillingen Konstituert plansjef, Stephen Høgeli, tlf: 95985547  Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Det inngår 6 måneders prøvetid i tilsettingen. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Minst to referanser bes oppgitt i søknaden. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune
02/12/2021
SØKNADSFRIST: 20.12.2021 Vi søker etter bygningsplanlegger På grunn av forventa økt oppdragsmengde ønsker vi å styrke vårt rådgiverteam med en bygningsrådgiver i 100 % fast stilling. Du skal samarbeide tett med våre andre rådgivere, særlig de som driver med bygningsplanlegging og økonomi. For den rette kandidaten kan lavere stillingsprosent diskuteres. Aktuelle arbeidsoppgaver: Driftsavklaring Idéutvikling og forprosjektering med kostnadsoverslag Søknad om byggetillatelse Utarbeide arbeidstegninger og armeringsplaner Bistand ved kontrahering Byggeledelse Gjennom nettverket av bygningsplanleggere i Norsk landbruksrådgiving, får du kollegaer over hele landet. Vi bruker NLR sine IT-verktøy innen fagfeltet; Archicad, Fokus konstruksjon, Tekla og Holte. På CRM bruker vi SuperOffice. Kvalifikasjoner: Fortrinnsvis master (sivilingeniør) innan byggfag, helst med kompetanse innen landbruksbygg. Vi oppfordrer uansett alle med kompetanse innen fagfeltet om å søke Erfaring med salg av lignende tjenester er ønskelig, men ikke nødvendig Forretningsorientert Gode formidlings- og samarbeidsevner Gode IT-kunnskaper Du må ha førerkort kl. B og disponere egen bil. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn, et godt og engasjerende arbeidsmiljø, og kontakt med mange dyktige og interesserte bønder. Kontorplassering er primært Molde, men annen plassering kan diskuteres. For mer informasjon; kontakt daglig leder Stig Runar Størdal. Søknad og CV sendes  stig.runar.stordal@nlr.no , innen 20. desember 2021. Landbruk Nordvest SA driver med både landbrukstjenester og rådgivning innenfor landbruket, og bedriften er tilknyttet to paraplyorganisasjoner: Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og Norske Landbrukstjenester (NLT). 
Norsk Landbruksrådgiving
02/12/2021
SØKNADSFRIST: 20.12.2021 Miljøterapitenesta gir tenester til brukarar i eigen heim. Stillingane er knytt til ei gruppe med 7 brukarar som bur i eigen heim i Kristenbråten. Det er utarbeidd turnus der det er sett av tid til samarbeidsmøter og tid til primærarbeid. Vi har tilbod om fagleg rettleiing og opplæring. Vi søkjer: • Miljøterapeut 80 % stilling, fast: langvakter/døgnvakter og arbeid kvar 4. helg. • Miljøterapeut 95 % stilling, fast: kveldsvakter og langvakter ifm. helg (kvar 4. helg). Arbeidsoppgåver: • Opplæring og rettleiing i aktivitetar i dagleglivet (ADL) • Rettleiing i kosthald og fysisk aktivitet • Tilrettelegging for brukarstyrt kvardag • Oppgåva som primærkontakt for ein brukar kan bli tillagt stillinga. Kvalifikasjonar: • 3-årig høgskuleutdanning innafor helse, sosial eller pedagogikk • Evt. utdanna fagarbeidar med relevant fagbrev. • Førarkort klasse B • Ha gode kunnskapar i norsk, både skriftleg og munnleg Vi ynskjer at du har: • Helsefagleg kompetanse eller kompetanse i målretta miljøarbeid. • Kunnskap om og erfaring med autisme og utviklingshemming • Kompetanse i behovskartlegging og utarbeiding og evaluering av tiltaksplanar • Kjennskap til arbeid med kapittel 9 (tvang og makt) • Kjennskap til og erfaring i bruk av fysisk intervensjon • God kunnskap i bruk at elektroniske hjelpemiddel. Det gjeld bruk av verktøy i planlegging og evaluering av det miljøterapeutiske arbeidet. • Erfaring i bruk av velferdsteknologi og teknologi for brukarane. Vi tilbyr: • Varierte og spennande arbeidsoppgåver og utfordringar • Fagleg rettleiing • Hyggelege kollegaer • God pensjonsordning • Hjelp til å skaffe bustad og evt. Barnehageplass For stillinga gjeld: • Tilsetting etter lov og avtaleverk Anna: • Gyldig politiattest må leggjast fram • Godkjende kopiar av vitnemål og attestar må takast med ved eventuelt intervju. Ansiennitet blir rekna ut i frå desse. • I skjemaet er det mogleg å krysse av for at søknaden ikkje skal bli offentleggjort. dersom du ynskjer at søknaden ikkje skal bli offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjør oppmerksam på at opplysningar om søkarane likevel kan bli offentleggjorde, jamfør offentleglova § 25. Du vil da bli varsla om dette på førehand slik at du har moglegheit til å trekkje søknaden Send søknad: • Vi ber om at elektronisk søknadsskjema blir nytta. Send søknad, godta personvernvilkåra og trykk Neste (du treng ikkje å opprette brukar først). • Alle søkjarar vil få kvittering på at søknaden er motteken dersom de har fylt ut rett e-postadresse i søknaden. Kontaktperson: Katarina Eriksen Slåtto mob: +47 91673927
Gol kommune
29/11/2021
SØKNADSFRIST: 15.12.2021 Er du opptatt av bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og vil jobbe for en kommune i vekst? Vi søker deg til vår sektor for strategi og utvikling i Ringerike kommune. Kommunestyret vårt har satt ambisiøse mål for en bærekraftig samfunnsutvikling med bl.a. kompakt by- og tettstedsutvikling og miljøvennlige transportformer. Samtidig skal vi skape levende by- og tettstedssentre, å ta vare på naturmangfold og økosystemer, tilrettelegge for friluftsliv og nærturområder og sikre god vannforvaltning. Vi fylle en eller flere faste stillinger og muligens også et vikariat på et år. Stillingene som samfunns- og arealplanleggere vil ligge til enhet for samfunnsutvikling som har ansvar for overordna areal- og samfunnsplanlegging og en rekke prosjekter innen samferdsel, byutvikling, klima- og miljø, næringsutvikling og utvikling av kommunale eiendommer.  Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil variere over tid avhengig av hvilke planprosesser og prosjekter som pågår.  Aktuelle oppgaver den nærmeste tid er: revisjon av kommuneplanens arealdel følge opp prosjekter og kommunale planer og strategier innen by- og stedsutvikling arbeid med tilrettelegging for gående og syklende og andre samferdselsprosjekter arbeid med innføring av arealregnskap og fagtemaene naturmangfold, friluftsliv, vannmiljø og forebygging av forurensning til vann og vassdrag inn i planer og strategier holde møter med involverte parter og delta i tverrfaglig samarbeid internt i kommunen Arbeidsoppgavene vil i noen grad tilpasses den enkeltes kompetanse og interesser. Kvalifikasjoner bestått utdanning fra høyskole eller universitet, med relevant fagkrets, fortrinnsvis som arealplanlegger, samfunnsplanlegger, byplanlegger, jordskiftekandidat, naturforvalter, naturviter, arkitekt, landskapsarkitekt e.l. Særlig relevant erfaring og egenskaper kan være grunnlag for å vurdere kandidater som ikke oppfyller formelle utdanningskrav. gode norskkunnskaper og god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig  ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid eller prosjektstyring og erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, samt politiske beslutningsprosesser ønskelig med erfaring innen arealplanlegging, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk, gode digitale ferdigheter og forståelse for kart fordelt på de nye medarbeiderne er det ønskelig med erfaring fra planlegging av samferdselsprosjekter, by- og stedsutvikling og tilrettelegging for gående og syklende, tilrettelegging for friluftsliv og natur- og vannforvaltning Personlige egenskaper Du er engasjert og mestrer det å jobbe med flere ting samtidig. Du har gode samarbeidsevner, men er samtidig god på selvstendig oppgaveløsning. Du har øye for små detaljer, samtidig som du også ser det store bildet og ivaretar helheten. Du jobber strukturert, tar initiativ og har gjennomføringsevne. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid. Vi tilbyr muligheten til å være med å påvirke Ringerikes areal- og samfunnsutvikling interessante og utfordrende arbeidsoppgaver godt og engasjerende arbeidsmiljø med dyktige kolleger som gjerne gir deg en hjelpende hånd når det er behov for det inkluderende sosialt miljø, med blant annet husorkester, stafettlag, innebandy, fotball og turglade kollegaer fleksitid og fleksibel ferie gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP lønn etter avtale Søknad Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).  Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. Elektronisk søknad skal benyttes.  Om arbeidsgiveren Ringerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo og Gardermoen. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden. Ringeriksregionen er et av de mest spennende vekstområdet i Norge, og i løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen er sammen med flere store prosjekter viktige drivkrefter for utviklingen. De forventede ringvirkningene innen næringsutvikling, boligbygging og befolkningsvekst er store. Utviklingen har startet og vi er godt i gang. Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Bente Elsrud Anfinnsen Telefon: 93608721
Ringerike kommune
29/11/2021
SØKNADSFRIST: 15.12.2021  Har du interesse for vannforvaltning og bærekraftig areal- og samfunnsutvikling og vil jobbe i en kommune i vekst? Ringerike kommune søker deg som vil være med å utgjøre en forskjell for vannforvaltningen i vår region og samtidig har engasjement og kompetanse innen samfunns- og arealplanlegging.  Stillingen er delt i to mellom vannområdekoordinator (50%) og samfunns/arealplanlegger (50%). Som vannområdekoordinator vil du koordinere vannforvaltningsarbeidet i Tyrifjorden vannområde. Vannområdet dekker deler av kommunene Ringerike, Hole, Modum, Lier og Jevnaker. Du vil ha en selvstendig rolle og koordinere prosjekter og tiltak på tvers av kommuneadministrasjonene og andre sektormyndigheter, men rapportere til en styringsgruppe med representanter fra alle fem kommuner.  I den andre delen av stillingen vil du jobbe for enhet for samfunnsutvikling. Enheten har ansvar for bl.a. overordnet areal- og samfunnsplanlegging og en rekke prosjekter innen samferdsel, byutvikling, klima- og miljø, friluftsliv, næringsutvikling og utvikling av kommunale eiendommer Arbeidsoppgaver I rollen som vannområdekoordinator (50 % av stillingen) vil du: koordinere, prioritere og legge til rette for vannforvaltningsarbeidet i Tyrifjorden vannområde. følge opp og utarbeide ulike tiltak, handlingsplaner, overvåkningsprogram, prosjekt- og økonomioppfølging,  søke midler til tiltak fra aktuelle instanser, oppdatere databaser innen vannforvaltning  veiledning innen vannforvaltning internt og eksternt.  samarbeid med ulike sektorer internt i kommunene, men også med andre vannområder, vannregionmyndigheten og andre eksterne aktører.   Arbeidsoppgaver for samfunns/arealplanlegger vil variere over tid avhengig av hvilke planprosesser og prosjekter som pågår. Arbeidsoppgavene vil så langt som mulig tilpasses den enkeltes kompetanse og interesser. Aktuelle oppgaver den nærmeste tid er: revisjon av kommuneplanens arealdel. følge opp prosjekter og kommunale planer og strategier innen by- og stedsutvikling arbeid med tilrettelegging for gående og syklende og andre samferdselsprosjekter arbeid med fagtemaene naturmangfold, friluftsliv, vannmiljø og forebygging av forurensning til vann og vassdrag i planer og strategier og innføring av arealregnskap som styringsverktøy holde møter med involverte parter og delta i tverrfaglig samarbeid internt i kommunen Kvalifikasjoner bestått utdanning fra høyskole eller universitet, med relevant fagkrets, fortrinnsvis innen naturforvaltning, biologi, økologi, arealplanlegging, miljø- og ressursøkonomi e.l. Særlig relevant erfaring og egenskaper kan være grunnlag for å vurdere kandidater som ikke oppfyller formelle utdanningskrav. gode norskkunnskaper og god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig  ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid eller prosjektstyring og erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, samt politiske beslutningsprosesser ønskelig med erfaring innen natur- og vannforvaltning, tilrettelegging for friluftsliv, arealplanlegging, plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk, gode digitale ferdigheter og forståelse for kart Personlige egenskaper Du er engasjert og mestrer det å jobbe med flere ting samtidig. Du har gode samarbeidsevner, men er samtidig god på selvstendig oppgaveløsning. Du har øye for små detaljer, samtidig som du også ser det store bildet og ivaretar helheten. Du jobber strukturert, tar initiativ og har gjennomføringsevne. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid. Vi tilbyr muligheten til å være med å sikre god vannforvaltning regionen og påvirke Ringerikes areal- og samfunnsutvikling  interessante og utfordrende arbeidsoppgaver godt og engasjerende arbeidsmiljø med dyktige kolleger som gjerne gir deg en hjelpende hånd når det er behov for det inkluderende sosialt miljø, med blant annet husorkester, stafettlag, innebandy, fotball og turglade kollegaer fleksitid og fleksibel ferie gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP lønn etter avtale Søknad Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).  Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. Elektronisk søknad skal benyttes. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Knut Kjennerud Stillingstittel: enhetsleder Telefon: 908 35 424 Kontaktperson: Fridtjof Denneche Stillingstittel: enhetsleder Telefon: 454 38 223 Kontaktperson: Bente Elsrud Anfinnsen Telefon: 93608721
Ringerike kommune
29/11/2021
SØKNADSFRIST: 15.12.2021 Har du engasjement for god stedsutvikling og vil jobbe i en kommune i vekst? Ringerike er en kommune med stor utvikling og høy byggeaktivitet. Det kreves en aktiv planlegging for å lykkes. I reguleringsavdelingen arbeider vi med større og mindre reguleringsplaner som muliggjør private og kommunale prosjekter. Vi har en jevn pågang av nye initiativer og søker en ny kollega til vårt arbeidsfellesskap. Vår avdeling består i dag av 9 medarbeidere, hvorav 7 arealplanleggere, 2 tekniske tegnere og en leder av avdelingen. Vi er en god blanding av både yngre og erfarne medarbeidere. Som arealplanlegger hos oss vil hovedoppgavene dine være vurdering og behandling av private reguleringsplanforslag, herunder veiledning og dialog med offentlige og private aktører, og saksforberedelse for politisk behandling. Arbeidsoppgaver saksbehandling av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven, utforming av planer og planbestemmelser, kvalitetssikre plandokumenter og skrive politiske saker holde møter med involverte parter hvor du er med på tverrfaglig samarbeid internt i kommunen veilede forslagsstillere, konsulenter og innbyggere bidra inn i andre oppgaver avdelingen blir satt til å løse som planfaglige arbeider, temautredninger, mulighetsstudier, silingsrapporter, større arealplaner og rutiner for kvalitetssikring/sjekklister Arbeidsoppgavene kan i noe grad tilpasses dine kvalifikasjoner og interesser. Kvalifikasjoner bestått eksamen fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis som arealplanlegger, byplanlegger, arkitekt, landskapsarkitekt eller annen relevant utdanning.. ønskelig med erfaring fra arealplanlegging og kunnskap om plan- og bygningsloven, samt annet relevant lovverk ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, politisk styring og saksbehandling gode digitale ferdigheter og god kunnskap om kart gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, og god fremstillingsevne ønskelig med lokalkunnskap og tilknytning til området Personlige egenskaper Du mestrer det å jobbe med flere ting samtidig. Du har gode samarbeidsevner, men er samtidig god på selvstendig oppgaveløsning. Du har øye for små detaljer, samtidig som du også ser det store bildet og ivaretar helheten. Du jobber strukturert, tar initiativ og har gjennomføringsevne. Du bidrar til et godt arbeidsmiljø. Personlig egnethet og evne til samarbeid vil bli lagt stor vekt på. Vi tilbyr interessante og utfordrende arbeidsoppgaver godt og engasjerende arbeidsmiljø med dyktige kolleger som gjerne gir deg en hjelpende hånd når det er behov for det fleksitid og fleksibel ferie gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP lønn etter avtale Søknad Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.  Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. Elektronisk søknad skal benyttes.  Om arbeidsgiveren  Ringerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden. Ringerike skal være det mest spennende vekstområdet på Østlandet og i løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Utbyggingen er godt i gang. Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Fridtjof Denneche Stillingstittel: enhetsleder Telefon: 454 38 223
Ringerike kommune
29/11/2021
SØKNADSFRIST: 15.12.2021 Er du vår engasjerte og strukturerte rådgiver inne klima og miljø? Kommunestyret vårt har i ny kommuneplanens samfunnsdel satt mål for en bærekraftig samfunnsutvikling, herunder mål om reduserte klimagassutslipp og å hindre ny forsøpling og forurensning og å rydde opp i eksisterende forurensningsproblemer. Vi søker deg som vil bidra til at vi når disse målene. Stillingen er delt i to mellom enhet for samfunnsutvikling (80 %) og arbeid med forurensningssaker for byggesaksavdelingen i enheten miljø- og areal (20 %).  Enhet for samfunnsutvikling har ansvar for overordna areal- og samfunnsplanlegging og en rekke prosjekter innen samferdsel, byutvikling, klima- og miljø, næringsutvikling og utvikling av kommunale eiendommer. Alle kommunens virksomheter skal få på plass miljøledelse og sertifiseres som Miljøfyrtårn innen utgangen av 2022. Hovedkontoret, skoler og barnehager er allerede sertifisert. Du vil sammen med klima- og miljøsjef ha en sentral rolle i å guide resterende sektorer fram til sertifisering. Kommunen er også i en spennende periode med å ta i bruk klimabudsjett som styringsverktøy og har ambisiøse mål om å redusere både direkte klimagassutslipp og Ringerikssamfunnets klimafotavtrykk også utenfor kommunegrensene. Klima- og miljørådgiveren vil ha varierte oppgaver innen fagområdene klima og forurensning. Enheten miljø- og areal har delegert ansvaret som kommunens forurensningsmyndighet. I denne delen av stillingen vil du være saksbehandler for variete saker etter forurensningsloven og –forskriften.  Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgaver vil variere over tid avhengig av hvilke planprosesser og prosjekter som pågår.  Aktuelle oppgaver den nærmeste tid er: prosjektleder og internkonsulent for sertifisering av sektorene Teknisk, kultur og idrett og Helse og omsorg som Miljøfyrtårn, samt oppfølging av allerede sertifiserte virksomheter bistå klima- og miljøsjef med etablering av klimabudsjett som styringsverktøy og koordinering og gjennomføring av tiltak, prosjekter og planer innen fagområdene klima og forurensning behandling av saker ihht. forurensningsloven og –forskriften og prosjekter innenfor fagområdet forurensning Arbeidsoppgavene vil så langt som mulig tilpasses den enkeltes kompetanse og interesser. Kvalifikasjoner bestått utdanning fra høyskole eller universitet, med relevant fagkrets, fortrinnsvis som naturviter, naturforvalter, miljø- og energiledelse, samfunnsøkonomi, miljø- og ressursøkonomi e.l. Særlig relevant erfaring og egenskaper kan være grunnlag for å vurdere kandidater som ikke oppfyller formelle utdanningskrav. gode norskkunnskaper og god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig  ønskelig med erfaring fra prosjektarbeid eller prosjektstyring og erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling, samt politiske beslutningsprosesser erfaring innen miljøledelse, arbeid med klimabudsjett og/eller kommunal klima- og energiplanlegging og behandling av saker etter forurensningslovverket vil telle positivt Personlige egenskaper Du jobber strukturert, tar initiativ og har gjennomføringsevne. Du er engasjert og mestrer det å jobbe med flere ting samtidig. Du har gode samarbeidsevner, men er samtidig god på selvstendig oppgaveløsning. Du har øye for små detaljer, samtidig som du også ser det store bildet og ivaretar helheten. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og evne til samarbeid. Vi tilbyr muligheten til å være med å påvirke Ringerikes areal- og samfunnsutvikling i klima- og miljøvennlig retning interessante og utfordrende arbeidsoppgaver godt og engasjerende arbeidsmiljø med dyktige kolleger som gjerne gir deg en hjelpende hånd når det er behov for det inkluderende sosialt miljø, med blant annet husorkester, stafettlag, innebandy, fotball og turglade kollegaer fleksitid og fleksibel ferie gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP lønn etter avtale Søknad Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.   Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25).  Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. Elektronisk søknad skal benyttes.  Om arbeidsgiveren Ringerike kommune har over 30 000 innbyggere og ligger en times kjøring fra Oslo og Gardermoen. Med Ringeriksbanen og ny E16 vil Hønefoss om få år være 25 minutter unna hovedstaden. Ringeriksregionen er et av de mest spennende vekstområdet i Norge, og i løpet av 20 år skal folketallet fordobles. Byggingen av ny E16 og Ringeriksbanen er sammen med flere store prosjekter viktige drivkrefter for utviklingen. De forventede ringvirkningene innen næringsutvikling, boligbygging og befolkningsvekst er store. Utviklingen har startet og vi er godt i gang. Vi skal ta vare på de gode lokale verdiene, samtidig som vi ønsker mange nye innbyggere velkommen. Ringerike kommune trenger flere flinke folk som vil være med på å planlegge, bygge og utvikle fremtidens kommune. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Knut Kjennerud Stillingstittel: enhetsleder Telefon: 908 35 424 Kontaktperson: Fridtjof Denneche Stillingstittel: enhetsleder Telefon: 454 38 223 Kontaktperson: Bente Elsrud Anfinnsen Telefon: 93608721
Ringerike kommune