2008 - 2021
13 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

05/05/2021
SØKNADSFRIST: 11.05.2021 Maskinsjef på sambandet Flakk-Rørvik søkes! Vi søker maskinsjef i fast stilling på sambandet Flakk-Rørvik   Krav til stillingen: Maskinoffiser klasse M1 uten begrensninger Sikkerhetskurs for offiserer Krise og passasjerhåndtering Helseattest Personlige egenskaper: Gode samarbeidsegenskaper Ha stor fokus på sikkerhet Serviceinnstilt  Du må være strukturert og ha god kommunikasjonsevne Godt humør og pågangsmot Ha evne til å jobbe i en hektisk hverdag Fleksibel, løsningsorientert og selvstendig Vi tilbyr: Godt arbeidsmiljø Lønn iht. overenskomst Tiltredelse etter avtale med Driftsavdeling. Søknadsfrist: 11.05.2021  Om arbeidsgiveren  FosenNamsos Sjø AS driver sjøveis kollektivtransport i Midt-Norge med totalt 21 fartøy og 12 samband, hvorav 7 ferjesamband, 4 hurtigbåtruter og 1 lokalbåtrute. Selskapet eier 51 % av Partrederiet Kystekspressen ANS, som driver båtruten Trondheim - Kristiansund. Årlig omsetning for konsernet er ca 500 mill. kr. og antall ansatte er ca. 240.  Hovedkontor ligger på Brattørkaia i Trondheim. FosenNamsos Sjø AS er et datterselskap i Torghatten-konsernet, et av landets største transportkonsern, med en årlig omsetning på ca. 6300 mrd. kr og med ca 3.800 ansatte. Torghatten ASA´s eierandel i FosenNamsos Sjø er 66 %, de resterende 34 % eies av NTS ASA. Vårt kundeløfte er reisen du gjerne tar på nytt . Vi søker medarbeidere som kan bidra til å ivareta dette løftet, og våre reisende. Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver, og muligheten til å jobbe til sjøs, uten å reise langt hjemmefra. Våre kjerneverdier: Pålitelige  - Vi er profesjonelle og til å stole på i alt vi gjør Oppmerksomme -  Vi tar ansvar for kunden og viser at vi bryr oss Offensive -  Vi ser alltid etter muligheter til forbedring Involverende -  Vi skaper resultater gjennom samarbeid og engasjement Vi er i høyeste grad en servicenæring og har som mål at både passasjerer og mannskap ønsker å ta reisen på ny når turen er over.  Vi forventer medarbeidere som utviser vilje til å yte sitt beste. Vi kan tilby et trivelig arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver. Kontaktperson: Marius Stølan Drifts- og KS koordinator Telefon 994 41 220
FosenNamsos Sjø AS
03/05/2021
SØKNADSFRIST: 09.05.2021 Kommunen har lenge hatt et høyt trykk på antall plan-, bygge- og oppmålingssaker, men trykket har vært ekstremt i de siste årene. Avdelingen har styrket oppmålingsgruppen og byggesaksgruppen med ekstra ressurser, og nå står plangruppen for tur. Vi ser etter en arealplanlegger som sammen med oss kan delta og bistå i å opprettholde utviklingen og utbyggingen i kommunen, og legge til rette for fortsatt utvikling i fremtiden. Den nye arealplanleggeren vil gå inn i en relativ stor plangruppe på 4 ansatte (2 arealplanlegger, 1 kommuneplanlegger og 1 prosjektleder sentrumsplan) i avdelingen for plan, byggesak, kart og oppmåling med totalt 12 ansatte. Avdelingen har i tillegg lyst ut en 4-årig prosjektstilling som kommuneplanlegger/samfunnsplanlegger. For en liten kommune med et lavt innbyggertall vitner dette om en enorm saksmengde, og vi tør å påstå at det er få kommuner av samme størrelse som kan vise til et så stort fagmiljø. Stillingens arbeidsoppgaver vil være: Private og kommunale reguleringsplaner (delta, saksbehandle, lede prosesser, utarbeidelse av plandokumenter (kommunale planer)) Endring av reguleringsplaner Dispensasjoner Klagebehandling (reguleringsplanvedtak, endringsvedtak, dispensasjonsvedtak) Endring i arbeidsoppgaver (innen samme planprosess og -arbeid) kan skje ved intern omorganisering av plangruppen Kvalifikasjoner: Minimum mastergrad innen relevant fagområde, eksempelvis samfunnsplanlegging, arealplanlegging, by- og regionplanlegging, arkitektur og landskapsarkitektur. Relevant kompetanse og arbeidserfaring innen fagområdet kan også komme i betraktning God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Det er en stor fordel om du også har: Noen års erfaring innen planlegging eller planlegging innenfor stillingens ansvarsområder Erfaring/kjennskap til offentlig forvaltning, planprosesser etter plan- og bygningsloven og saksbehandling Erfaring/kompetanse innen GIS spesielt og digitale verktøy generelt Personlige egenskaper: Evne til samarbeid i samme fagmiljø og med andre fagområder Evne til selvstendig arbeid Lojale til og forståelse for politiske prosesser og vedtak som føringer for sitt arbeid Løsningsorientert og strukturert for å holde fremdrift og overholde tidsrammer Utviklings- og kunnskapsorientert Åpent, tillitsvekkende og inkluderende i arbeidsform Respektfull overfor ulike meninger og interesser Bidra til et godt arbeidsmiljø Vi kan tilby: Et trivelig og godt arbeidsmiljø; hyggelige og artige kolleger, mange sosiale sammenkomster, Kahoot-quizer, lønningstreff med mer Et sterkt faglig miljø i plangruppen spesielt og avdelingen generelt Faglig utvikling Fremtidsrettet kommune og avdeling som ikke er redd for å ta i bruk nye digitale løsninger/verktøy Fleksitidordning, god pensjonsordning i KLP Meget konkurransedyktig lønn Hjemmekontorløsning Snarlig tiltredelse Søknadsfrist 9. mai 2021. Søknad med vedlegg sendes via  https://www.ringebu.kommune.no/sd/skjema/RKO062/ . Merk søknaden med saksnummer 21/754. Spørsmål om stillingen? Kontakt avdelingsleder Kenny Tran, 966 26 451.
Ringebu kommune
30/04/2021
SØKNADSFRIST: 24.05.2021 Det er ledig nyopprettet 100 % fast stilling ved studiested Levanger. Stillingen er lagt til seksjon for publikumstjenester, som har 11 ansatte fordelt på 5 studiesteder. UB Levanger har 6 fast ansatte. Det daglige arbeidet ledes av lokal koordinator, arbeidsoppgavene fordeles mellom stillingsressursene som biblioteket har til rådighet. Studiested Levanger har om lag 2400 studenter tilknyttet tre av fakultetene ved Nord universitet. Vi ønsker nå å styrke kompetansen innen systemforvaltning og -integrasjoner, samt digital tjenesteutvikling. Stillingen er utviklingsrettet og inngår i nyopprettet team. Biblioteksystemet Alma og pensumsystemet Leganto kommer med nyheter hver måned, å vurdere relevans for egen institusjon og bidra i tilhørende endringsprosesser inngår i stillingens ansvarsområde.  Vi søker etter deg som bruker API, programmering, statistikk, dataanalyser og visualiseringsverktøy for å videreutvikle digitale tjenester. Du er en initiativrik, fleksibel og utadvendt kollega med god teknologiforståelse, kunnskap om åpen forskning og innovasjon, og helst med erfaring fra endringsprosesser. Du liker å bidra i utviklings- og endringsprosesser, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker tanken på utstrakt samhandling på tvers av team og avdelinger i en kompleks organisasjon. Bibliotektjenesten er i utvikling, endring i oppgaver må forventes over tid. Stillingen har kontorsted Levanger Om Universitetsbiblioteket (UB) UB har bibliotek ved alle studiestedene i Nord universitet. Hovedbiblioteket ligger i Bodø. Vi bidrar til et godt studiemiljø ved blant annet å stille faglitteratur, veiledningstjenester, gruppearbeidsplasser og individuelle leseplasser tilgjengelig. Det tilbys opplæring i litteratursøk, kildekritikk, referansehandtering m.m. UB yter forskningstjenester, bl.a. innen forskningsdokumentasjon og åpen forskning. Universitetsbiblioteket er i utvikling. Digitale system og løsninger nyttes for å lette brukernes tilgang til forsknings- og læringsressurser, og til bibliotekets tjenester. Den som ansettes forventes å bidra aktivt i videre utvikling. UB er organisert i tre seksjoner: Lærings- og forskningstjenester, informasjonsressurser og publikumstjenester. For mer informasjon, se våre hjemmesider  http://www.nord.no/bibliotek Arbeidsoppgaver  Systemforvaltning av bibliotekets fagsystemer, med hovedvekt på Alma og Leganto Alma - inngå i team og bidra i arbeid med tilpasning og konfigurering av systemet, dokumentasjon, kommunikasjon og brukerstøtte, samt videreutvikling av bibliotekets digitale tjenester Leganto - inngå i team og bidra i arbeid med tilpasning og konfigurering av systemet, dokumentasjon, kommunikasjon og brukerstøtte, samt videreutvikling av bibliotekets digitale tjenester Identifisere forbedringsområder og bidra i endringsprosesser Samarbeid og koordinering med relevante avdelinger og fagsystemer ved Nord universitet Utvikle innhold til nettsider og sosiale medier Delta i vaktordning/førstelinjetjeneste og i fjernlånsarbeid Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov. Kvalifikasjonskrav For ansettelse som  spesialbibliotekar  kreves bachelorgrad, fortrinnsvis innen bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende utdanning fra høgskole eller universitet For ansettelse som  universitetsbibliotekar  kreves mastergrad. Det er en fordel med bibliotekfaglig kompetanse gjennom utdanning eller relevant erfaring fra universitets-/høgskolebibliotek For ansettelse som  rådgiver  kreves utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang erfaring og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet. For ansettelse som  seniorrådgiver  kreves utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang erfaring og relevant praksis fra arbeid med systemforvaltning og digital tjenesteutvikling kan erstatte deler av utdanningskravet Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk Godt dokumentert IT-kompetanse og forståelse. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra stillingens ansvarsområder, med særlig vekt på digital tjenesteutvikling og forvaltning av bibliotekets fagsystemer som støtte for undervisning og forskning Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet Det er en fordel med erfaring i programmering, bruk av statistikkverktøy, datavisualisering og API Erfaring fra prosjekt-/utviklingsarbeid er en fordel Erfaring fra universitets-/høgskolebibliotek, formidling og/eller servicerelatert arbeid anses fordelaktig Utviklings- og løsningsorientert, med analytiske evner og gjennomføringsevne Engasjement og evne til å ta initiativ God på samarbeid og kommunikasjon, og liker å jobbe på tvers i en stor organisasjon Serviceinnstilt og fleksibel Opptatt av å videreutvikle gode bibliotektjenester til studenter og ansatte Personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Vi tilbyr Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger. Stillingen lønnes i Statens regulativ i kode:  1515 spesialbibliotekar  ltr. 54 - 62 , kroner 482 200 - 555 800 1199 universitetsbibliotekar  ltr. 58- 65, kroner 516 400 - 586 500 1434 rådgiver  ltr. 58 - 65, kroner 516 400 - 586 500 1364 seniorrådgiver  ltr 64 - 71, kroner 575 600 - 658 300 Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Som ansatt ved Nord universitet får du medlemskap i Statens pensjonskasse samt andre velferdsgoder. God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i  Statens pensjonskasse . Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø En arbeidsplass i stadig utvikling Fleksibel arbeidstid Aktivt bedriftsidrettslag Generell informasjon Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Nord universitet, herunder også universitetsbiblioteket, er en institusjon i utvikling. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV'en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten. Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Kontakt Nærmere opplysninger om stillingen ved UB Levanger fås ved henvendelse til leder for seksjon publikumstjenester, Jorun Fallin, tlf 74022544, e-post  jorun.fallin@nord.no biblioteksjef Berit Eliassen, tlf. 75517328, e-post:  berit.eliassen@nord.no
Nord universitet
29/04/2021
  SØKNADSFRIST: 04.05.2021 ARBEIDSSTED: Tromsø - Romsa Vil du være med å viderutvikle arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Troms og Finnmark? Oppdrag og arbeidsoppgaver Staben for samfunnssikkerhet og beredskap skal ivareta Statsforvalterens rolle blant annet innen forebyggende samfunnssikkerhet, beredskapsforberedelser, krisehåndtering og totalforsvaret. Dialog og samarbeid med kommunene og regionale aktører inngår i arbeidet med å styrke og videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap i Troms og Finnmark. Vi gjennomfører blant annet øvelser, tilsyn, kurs og seminarer. Jobben innebærer reising.  Arbeidsoppgaver for stillingen: behandle innkomne saker og oppdrag  forebyggende samfunnssikkerhetsarbeid planlegge, gjennomføre øvelser og tilsyn ha dialog med, veilede og samarbeide med kommunene i Troms og Finnmark og andre aktører på regionalt nivå  intern beredskapsplanlegging krisehåndtering Kontorsted for denne stillingen er Tromsø. Kvalifikasjonskrav For å bli vurdert for stillingen, må du:  ha mastergrad innen samfunnssikkerhet og beredskap eller annen relevant mastergrad.  Kortere relevant utdanning sammen med lang arbeidserfaring og god kompetanse, kan kompensere for kravet om mastergrad. ha gode samarbeidsevner og være flink til å bygge relasjoner ha gode kommunikasjonsevner og gode analytiske evner  beherske norsk godt både skriftlig og muntlig  kunne bli  sikkerhetsklarert for H ha førerkort klasse B ved tiltredelse i stillingen Vi ønsker at du: har erfaring fra arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap har kompetanse og/eller erfaring fra samfunnsplanlegging har erfaring fra offentlig forvaltning eller fra arbeid opp mot offentlig forvaltning har kjennskap til samisk språk og kultur har kjennskap til eller erfaring i bruk av DSB CIM har kjennskap til eller erfaring i bruk av Nødnett har kjennskap til eller erfaring i bruk av GIS Vi ønsker mangfold Vi mener at mangfold er en styrke på arbeidsplassen vår og vi er opptatt av inkludering. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver hos oss for å bidra til at vi kan løse oppgavene våre på en enda bedre måte. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.   Vi tar også hensyn til hvordan du kan komplettere sammensetningen i samfunnsikkerhets- og beredskapsstaben forøvrig.  Vi tilbyr Lønn som rådgiver i kode 1434, fra kroner 500 000,- til kroner 580 000,- brutto per år i Statens lønnsregulativ, avhengig av kvalifikasjoner. Prøvetiden er seks måneder.  Hyggelige kolleger og gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger.  Vi har fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Vi tilrettelegger for medarbeidere som har behov for det – for eksempel med tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.  Her får du også byliv, kulturtilbud og vill og vakker natur.   Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %).  Er dette en stilling for deg? Ring oss gjerne! Har du spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med beredskapsdirektør Ronny Schjelderup på telefon 481 57 540 eller assisterende beredskapsdirektør Kjersti Kristiansen på telefon  77 64 20 46 / 971 26 746.   Mer informasjon om Statsforvalterens organisasjon og arbeidsoppgaver  finner du på våre nettsider .   Se vår Facebookside for statusoppdateringer, videoer og bilder .  Dette må du ha med i søknaden Du legger inn CV og skriver søknaden din i jobbnorge-portalen. Du må legge ved vitnemål og relevante attester. Hvis vi får kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkaller vi minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må du oppfylle noen krav.  Les mer om dette her . Kryss eventuelt av for dette i søknaden din på jobbnorge.no.   Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas §25 andre avsnitt). Du får beskjed hvis offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.   
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
29/04/2021
SØKNADSFRIST: 16.05.2021 STED: Førde Mesta anlegg er en landsdekkende totalleverandør av små og mellomstore anleggsprosjekter for infrastruktur i Norge. Vi utfører oppdrag innenfor en rekke fagområder: veianlegg, sjøanlegg, vann og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Med bred kompetanse kan vi løse tverrfaglige og komplekse anleggsprosjekter av høy kvalitet, på en effektiv måte. Vår avdeling i Sogn og Fjordane søker nå etter fagarbeider/hjelpearbeider med kompetanse innen anleggsarbeid. Oppmøtestedet ditt vil primært være på anleggsprosjekter og reising må påregnes. Som anleggsarbeider vil du jobbe med arbeidsoppgaver innen anlegg og grunnarbeid.  Hvem er vår nye fagarbeider Det er viktig at du har erfaring fra anlegg, og det vil telle positivt hvis du også har maskinførerbevis og ADK1-sertfikat. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen. Du må derfor være lett å samarbeide med og ha gode norskkunnskaper. Dersom du også takler hektiske perioder og i er glad i fysisk arbeid er du akkurat den vi søker etter. Hva vi i Mesta tilbyr:  Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med anleggsleder Bjørn Fossen på 95 19 18 88 eller prosjektleder Eirik Endestad på tlf 48 03 13 33 For å søke laster du opp CV'en din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev.  
Mesta AS
20/04/2021
SØKNADSFRIST: 03.05.2021 Vil du være finansrådgiver i regionens sprekeste sparebank? Vi søker deg som er engasjert, entusiastisk og som liker å prestere! Vi er regionens sprekeste, kuleste og definitivt guleste sparebank. Vi har et godt arbeidsmiljø og tilbyr spennende muligheter. Du vil være på lag med 120 dyktige kollegaer som alle jobber med et brennende engasjement for å skape de beste resultatene og gode kundeopplevelser. Hos oss får du en unik innsikt i hvordan det er å drive en bank. Vi har en flat struktur der åpenhet verdsettes høyt. Vi snur oss raskt rundt og har korte beslutningsveier for å finne gode løsninger for våre kunder. Du jobber ikke i Sandnes Sparebank, du  er  Sandnes Sparebank.  Arbeidsoppgaver Forvalte og/eller utvikle egen kundeportefølje Begeistre kundene våre med god og personlig rådgivning  Skape gode kunderelasjoner med en profesjonell og etterrettelig fremtoning Salg og rådgivning av bankens produktportefølje Ansvar for å utvikle lønnsomme kunder og nå egne resultatmål Faglige kvalifikasjoner Relevant universitets-/ høgskoleutdanning (finans/økonomi/administrasjon) Erfaring fra salg og rådgivning Interesse for personlig økonomi og finansielle produkter Autorisasjonsordninger innenfor kreditt, sparing og forsikring er en fordel, men ikke et absolutt krav Personlige kvalifikasjoner Du er proaktiv og energisk Du er en god relasjonsbygger Du har ønske om å gjøre andre gode Du får energi av å skape resultater Du er villig til å legge ned betydelig arbeidsinnsats for å nå egne, teamets og bankens mål Vi tilbyr Dynamisk og effektivt arbeidsmiljø Personlig utvikling Ansvar for egen portefølje Å bli en del av et vinnerlag som skal lykkes sammen Konkurransedyktige betingelser Søkere vurderes og kontaktes fortløpende. Søknadsfrist 3. mai. Har du spørsmål, kontakt banksjef Personmarked, Lene Nevland Sivertsen på telefon 40107225, eller HR-direktør Stein Haga på telefon 99266274.  
Sandnes Sparebank
19/04/2021
    SØKNADSFRIST: 06.05.2021 Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig fast stilling i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor  innen bedriftsøkonomi ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Stillingen er knyttet til bachelorstudiet i økonomi og administrasjon ved Institutt for økonomi og administrasjon, og fagområdet bedriftsøkonomi. Det kan være aktuelt å ansette i 50% stilling. Arbeidsstedet vil være Bergen.   Ansvars- og arbeidsområde: Undervisning på bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, i fag som økonomisk styring, økonomisk analyse og investering og finansiering Veiledning av studenter ved skriving av bacheloroppgaver Forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet Ved tilsetting som førsteamanuensis/ førstelektor er det knyttet forventinger til vitenskapelig produksjon og aktiv deltakelse i utvikling av søknader mot nasjonale og internasjonale finansieringskilder.   Kvalifikasjoner: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129)    Vi søker en person som har solid teoretisk og praktisk kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og som har utpregede analytiske evner. Formelle kvalifikasjoner: For ansettelse som førsteamanuensis er det krav om PhD-grad innenfor et fagområde som er relevant for den utlyste stillingen. For ansettelse som førstelektor er det krav om dokumentert relevant kompetanse på nivå med doktorgrad. For ansettelse som høyskolelektor er kravet til formell utdanning mastergrad. Typisk relevant mastergrad er mastergrad innenfor økonomisk styring, men også andre profiler kan være aktuelle. Utdanningsfaglig kompetanse Ønskede kvalifikasjoner: Interesse for og erfaring med ekstern forskningsfinansiering og internasjonalt samarbeid Interesse for undervisning Interesse for og evne til utvikling av undervisning og undervisningsmetoder Interesse for digitalisering Relevant og allsidig arbeidserfaring innenfor fagområdet bedriftsøkonomi, for eksempel gjennom utøvelse av stilling som controller, økonomimedarbeider eller konsulent. Undervisningsspråket er norsk. God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk er derfor påkrevd. Personlige egenskaper: God formidlingsevne God samarbeidsevne Fleksibel Engasjement og evne til å ta initiativ   Utdanningsfaglig kompetanse: Søkere som ved ansettelse ikke oppfyller kravene i henhold til forskriften må oppfylle dem innen to år. HVL tilbyr kurs i høgskolepedagogikk.  Hvordan søke på stillingen? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket "Søk stillingen" på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder: vitenskapelige arbeid (inntil 10 stk.) fullstendig publikasjonsliste attester og vitnemål dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse. For førsteamanuensis skal utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling  (https://www.hvl.no/globalassets/hvl-internett/dokument/kriterier-for-utdanningsfaglig-basiskompetanse-ved-ansettelse-og-opprykk-i-forsteam-2020.pdf) Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.  Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen. Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse Mulighet for trening i arbeidstiden Stillingen  er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode førsteamanuensis (1011)/førstelektor(1198) /høgskolelektor (1008). Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Generell informasjon: Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.  Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet: Assisterende instituttleder Nina Paarup Michelsen tlf: 55 58 55 94     Samspill, bærekraft og nyskaping  Samspill, bærekraft og nyskaping skal kjennetegne alt vi gjør. Vi skal bli et universitet med en tydelig profesjons- og arbeidslivsrettet profil.  Les mer på våre hjemmesider. (http://www.hvl.no/)
Høgskulen på Vestlandet
16/04/2021
SØKNADSFRIST: 25.04.2021 Har du erfaring fra VA-prosjekter og ADK1-sertfikat? Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Vår avdeling i nord søker nå etter grunnarbeidere som ønsker å være med på anleggsprosjekter i Nordland, Troms og Finnmark. Det første prosjektet du skal i gang med er i Bodø og har en varighet på ca. 2 år. Som grunnarbeider vil arbeidsoppgavene dine være varierte. Du vil primært legge rør og kan i perioder kjøre vals, gravemaskin og hjullaster men vil også bistå med alt innen anlegg- og grunnarbeid.  Hvem er vår nye grunnarbeider?  Det er viktig at har erfaring fra VA-prosjekter og fagbrev i vei og anleggsfaget eller som rørlegger eller anleggsmaskinfører. Den vi søker etter har eller ønsker å ta maskinførerbevis for gravemaskin og hjullaster og ADK1-sertfikat. Vår nye grunnarbeider må kunne jobbe selvstendig. Du må være strukturert, god på å planlegge arbeidet og løsningsorientert. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen. Du må derfor være lett å samarbeide med og ha gode norskkunnskaper. Dersom du også takler hektiske perioder og i er glad i fysisk arbeid er du akkurat den vi søker etter. Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med prosjektleder Amund Rottem på 99 28 86 74. For å søke laster du opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknadsfrist er 25.04. Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønnsidentitet, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss. 
Mesta AS
09/04/2021
SØKNADSFRIST: 10.05.2021 Om tjenestestedet: Sandefjord kommunen har 54 fastleger fordelt på 15 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder. Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.  Legehuset Sandefjord  er et veletablert og velfungerende legesenter som ligger sentralt ved bryggekanten i Sandefjord sentrum. Vi har sjøutsikt og bademulighet. Det er apotek, tannleger og et legesenter til i samme bygg. Utlysningen gjelder fastlegehjemmel eller vikariat og er ledig omgående. Legehuset er et 3-legesenter, i tillegg er det én LIS1/turnuslege, og 3 helsesekretærer med lang fartstid. Vi har et svært hyggelig arbeidsmiljø. Lokalene er lyse og moderne, og planløsningen er skreddersydd for allmennpraktisk drift. Alt var nytt for 3 år siden. Det er aircondition og gulvvarme. Vi leier av et profesjonelt eiendomsselskap. Vi bruker moderne IT-løsninger med CGM Allmenn som journalsystem, Helsenorge som elektronisk kommunikasjonsportal og Convene-automat som betalingsløsning. Listestørrelsen er på 600, hvilket gir mulighet for en myk start. Det åpner også for bistillinger, f.eks. i kommunen, hvis man ønsker en variert arbeidsuke. Eller man kan øke størrelsen fritt etter eget ønske hvis det er ønskelig med mer fastlegearbeid. Vi har velordnet økonomi og relativt lave fellesutgifter. Både legesenteret og Sandefjord kommune legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.   Det er lagt opp til legevakt 1-3 ganger i måneden, men det går stort sett bra å få byttet disse bort, eller å ta flere vakter hvis man ønsker det. Søknadafrist:  10.05.2021 Kontaktperson:  hjemmelsinnhaver,   janmartinjobb@protonmail.com    tlf. 902 88 161   For stillingen generelt gjelder: Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke. Deltakelse i kommunal legevakt. Søker må være ferdig med LIS 1 ved oppstart av hjemmel. Svært gode norsk-kunnskaper. Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.  For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen   kontakt : Kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen tlf. 928 57 996
Sandefjord kommune