2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

20/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Vi søker rådgiver til vår avdeling for Inntak og elevtjenester. Fra 01.01.2020 er avdeling for Inntak og elevtjenester en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektør for Utdanning. Inntak og elevtjenester har ansvar for utarbeidelse av tilbudsstruktur for de videregående skolene, inntak av elever til videregående opplæring, koordinering og ledelse av utviklingsprosesser i elevtjenesten, superbrukerfunksjon for skoleadministrative system Vigo samt skoleeiers rapporteringer.  Arbeidsoppgaver: Bidra inn i fylkeskommunens arbeid mot å øke gjennomføringen av videregående opplæring og bedre levekårene på Agder Inngå i team som jobber med utvikling av oppfølgingstjenesten i Agder Veiledning og kvalitetssikring av oppfølgingstjenesten i Agder Saksbehandling knyttet til innsøking og inntak Følge opp fagsystem Vigo OT Statistikk og rapportering Kvalifikasjoner: 4-års universitets- eller høyskoleutdanning Kjennskap til videregående opplæring eller oppfølgingstjenesten er ønskelig, men ikke avgjørende Personlige egenskaper: Du har evne til å jobbe med mange, ulike og varierte oppgaver samtidig Du er brukerorientert og serviceinnstilt Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner Du har gode digitale ferdigheter og er lærevillig Du er ryddig og strukturert og har en systematisk arbeidsform Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne og saksbehandlingsferdigheter Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme fremtidens fylkeskommune Gode muligheter for faglig og personlig utvikling 1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Anne Synnøve Juel Sundsteigen Prosjektleder inntak og dimensjonering Agder 95849005 AnneSynnoveJuel.Sundsteigen@vaf.no  
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 10.12.2019 Avdeling for virksomhetsstyring i Agder fylkeskommune har ledig fast stilling som økonomirådgiver/controller med tiltredelse 1. januar 2020. Avdelingen er blant annet tillagt overordnet ansvar for porteføljestyring og økonomisk rapportering av investeringsprosjekter. I tillegg har avdelingen fått tillagt overordnet ansvar for virksomhetsstyring, implementere og oppfølging av eierstrategier, følge opp vedtatt finansstrategi, samt sikre et godt kvalitetsarbeid i alle ledd i fylkeskommunen. Den som ansettes vil i etableringen av den nye fylkeskommunen bidra aktivt i etablering av kvalitetssystemer og gode arbeidsprosesser. I løpende drift vil vedkommende få medansvar for investeringsprosjekter innenfor skolesektoren, men også bidra innenfor avdelingens øvrige tjenesteområder og søkernes egne preferanser. Arbeidet kan til tider være hektisk, og det vil kreve samarbeid på tvers av fag-/tjenesteområder.  Arbeidsoppgaver: Bistå i oppbygging av kvalitetssystemer, roller og tilgangssystemer Delta i alle faser i tildelte byggeprosjekter -  fra oppstart til evaluering Bistå i utarbeiding av kalkyle/prognoser og løpende styringsdata overfor prosjektledelsen Bistå i den interne administrative rapporteringen, samt overfor politisk nivå Eierskapsoppfølging Løpende forbedringsarbeid Noe reiseaktivitet må kunne påregnes Kvalifikasjoner: Høyere økonomisk/revisjonsutdannelse, fortrinnsvis masternivå Erfaring fra internrevisjon og virksomhetsstyring Erfaring i bruk økonomisystemer og Excel Erfaring med prosjektoppfølging og prosjektrapportering Erfaring fra kontinuerlig forbedringsarbeid (LEAN) God systemforståelse God muntlig og skriftlig formidlingsevne Personlige egenskaper: Strukturert og nøyaktig Ansvarlig og handlekraftig   Serviceorientert og tillitsskapende  Trives både med selvstendig arbeid og teamarbeid Proaktiv og lærevillig, åpen og engasjert Gode kommunikasjons - og samarbeidsevner Har lyst og mulighet til å stå på i hektiske perioder Positiv innstilling og godt humør Vi tilbyr: Meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Et godt sosialt fellesskap i et høyt kompetent arbeidsmiljø Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjonsordninger i KLP 1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Inge Hurv Fagleder budsjett 90752381 Inge.Hurv@vaf.no  
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 01.12.2019 I Bremanger Kommune, for tida i Open Omsorg Ytre Bremanger, avdeling Haugetun er det ledig 2  helgastillingar med oppstart 24.02.2020.  Stillingane er 25%, med 3-delt turnus og arbeid kvar 2.helg. Kvalifikasjonar Vi søkjer etter personar med utdanning som helsefagarbeidar, men andre med relevant utdanning eller erfaring kan søkje.    Kontaktinformasjon Karine Igland Drifssjef Open omsorgs ytre 959 82 940
Bremanger kommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 06.12.2019 Om stillingen Vi søker etter en pålitelig og motivert medarbeider med god kompetanse og et sterkt engasjement innenfor kommunaltekniske problemstillinger.  Stillingen har sine hovedoppgaver er innenfor vann- og avløp, men ved behov også oppfølging av veioppgaver. Ansvarsområdene i stillingen er forvaltning, drift og vedlikehold av anlegg, saksbehandling, kunde- og leverandøroppfølging samt økonomi- og fakturaoppfølging. Vi ønsker oss en offensiv og utviklingsorientert medarbeider, som liker å jobbe i team og som kan samarbeide og samhandle med andre både interne og eksterne. Stillingen har et tydelig delansvar for at VVA anleggene forvaltes, driftes og vedlikeholdes på en bærekraftig- og kostnadseffektiv måte. En av stillingens hovedoppgaver er å understøtte operativ drift og sikre god arbeidsflyt og utvikling av kompetanse på tvers. Du må med andre ord være kundevennlig og pålitelig og følge opp både mennesker og saker på en etterrettelig og tillitsvekkende måte. Vann- og avløpsanleggene består blant annet av ca. 190 km vannledninger, 136 km avløpsledninger, 3 vannforsyningsanlegg og nesten 80 pumpestasjoner. Vi produserer ca. 3,5 millioner liter vann hver dag til kommunens innbygger og næringsliv. For å sikre leveringssikkerhet og pålitelighet i VA nettet renoverer og fornyer vi eldre ledningsnett og anlegg for over 6 millioner årlig, og gjør ny investeringer etter hvert som det utvikles nye bolig- og næringsprosjekter. Veianleggene består av ca. 135 km kommunale veier og ca. 1500 veilys, som skal følges opp på best mulig måte innenfor tildelte rammer. Vi tilbyr en spennende jobb i et godt fagmiljø i en kommune det er godt å bo i, med en natur det er lett å bli glad i!   Arbeidsoppgaver Støtte til drift- og vedlikeholds personell Deltakelse og faglig støtte i kommunens prosjekter Prosjektering og planlegging Saksbehandling, kundekontakt og tilrettelegging for egenproduksjon Vedlikehold av ledningskartverk, herav noe innmåling Oppfølging av innkjøp og bestillinger Ansvar for rapportering Superbruker på våre IT-støttesystem for styring, driftsovervåking, driftsprosesser og anleggsdatabase Utvikle og forbedre eksisterende arbeidsprosesser Kvalifikasjoner og personlige egenskaper Kvalifikasjoner Utdanning på ingeniør/teknisk fagskole nivå innenfor relevant fagområde Erfaring innenfor stillingens hovedoppgaver og ansvarsområder Erfaring i bruk og implementering av IT- støtteverktøy Gode samhandlings- og samarbeidsevner Kunde- og forbedringsorientert God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk Kunnskap om offentlig saksbehandling er en fordel Sertifikat klasse B Personlige egenskaper Du må ha et stekt fokus på HMS Du må være resultat- og forbedringsorientert Du må evne å utvikle og gjennomføre Du må ha evne til å ta selvstendige beslutninger Du må ha en praktisk tilnærming og jobbe godt i team Du må kunne kommuniserer godt – muntlig og skriftlig Du må være engasjert og like å dele kunnskap Du må være inkluderende og bidra til et godt arbeidsmiljø   Stillingen krever ikke politiattest   Vi tilbyr Gode muligheter til faglig utvikling i en spennende bransje Mange nye utfordringer og varierte arbeidsdager Teamarbeid med tett kobling mellom ingeniør og fagarbeider Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift Spørsmål om stillingen Ole Bjørn Nilsen, tlf.: 90587856.      e-post: ole.b.nilsen@bronnoy.kommune.no Generell info Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet) Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte. Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25. Søknad sendes Alle som søker, må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen) Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.
Brønnøy kommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 30.11.2019 Inntil 55% fast stilling som helsefagarbeider, ledig frå 20.01.2020 – ID 1703 Søknadsfrist 30.11.2019 Andre med relevant erfaring kan og søkje. Turnusstilling med arbeid kvar 3. helg. Me oppmodar menn om å søkje. Stillingane er knytt til bu tiltak for personar med rus og/eller psykiske utfordringar. Arbeidet er variert og utfordrande. Arbeidsoppgåvene er retta mot tett individuell oppfylgjing av bebuarar og miljøarbeid/praktisk bistand i bustad. Det er tverrfagleg team rundt kvar enkelt bebuar. Tilsette får rettleiing og undervisning regelmessig. Ynskjelege kvalifikasjonar og eigenskapar: Helsefagarbeiderutdanning Vidareutdanning og/eller erfaring innan psykisk helsearbeid Ha interesse for fagfeltet psykiatri, rus og miljøarbeid Erfaring frå arbeid med psykose pasientar og utagerande pasientar Gode norskkunnskapar, både munnleg og skrifteleg – minimum nivå B2 Førarkort klasse B. Må kunne disponere eigen bil Me søkjer etter ein sjølvstendig og resultatorientert person med gode evner til samarbeid og fleksibilitet Personlege eigenskapar vil bli vektlagt Lovkrav om politiattest  I samsvar med offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast. Nærare opplysningar om stillinga ved avdelingsleiar Carsten Hald på tlf. 909 37 093. Søknad skal sendast på elektronisk skjema
Vinje kommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 04.12.2019 Vi søker to rådgivere til avdeling for fag- og yrkesopplæring, med arbeidssted Kristiansand. Avdeling for fag- og yrkesopplæring er en av fem avdelinger underlagt fylkesdirektør for utdanning. Avdelingen skal bestå av om lag 20 medarbeidere, og ledes av en avdelingsleder.  Arbeidsoppgaver:  Den som ansettes som rådgiver skal bidra til å nå målene for fag- og yrkesopplæringen: Alle kvalifiserte søkere skal få læreplass Alle elever, lærlinger og lærekandidater skal gjennomføre videregående opplæring med kompetanse som anerkjennes for videre studier eller arbeidsliv  Hovedoppgavene vil være forvaltning av fagopplæringen i henhold til lov og forskrift, og arbeid med formidling og oppfølging av lærlinger: Saksbehandling knyttet til lærlingeordningen: Lærekontrakter, planlegge, gjennomføre, kvalitetssikre og vurdere opplæring i bedrift. Fagbrev på jobb Oppmeldinger fag- og svenneprøver Vurdering av praksiskandidater Oppfølging prøvenemnder Samarbeid med opplæringskontor, enkeltstående lærebedrifter og andre eksterne aktører          Kvalifikasjoner: 4-års høyskole- eller universitetsutdanning. Lang relevant erfaring kan i særskilte tilfeller kompensere for kravet til lengre utdanning Erfaring fra fagopplæringsfeltet eller yrkesfaglig videregående opplæring. Kunnskap om offentlig forvaltning. Det er ønskelig med forvaltningserfaring fra fagopplæring. Gode samarbeidsevner God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.               Personlige egenskaper: Strukturert, analytisk og opptatt av kvalitet Utviklings- og løsningsorientert Tydelig i kommunikasjon, og med gode samarbeidsevner Gode relasjonelle ferdigheter, god evne til å lytte Personlig egnethet vektlegges     Vi tilbyr: Dyktige kollegaer og høy faglig kompetanse Meget gode muligheter for faglig og personlig utvikling Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjonsordninger i KLP Lønn etter avtale  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Ole Kristian Eivindson Avdelingsleder fag og yrkesopplæring 45221223
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Agder fylkeskommune søker erfaren geomatiker (rådgiver) til modellbasert planlegging, prosjektering og kartforvaltning. Stillingen er plassert i ressursseksjonen som er en av fire seksjoner i avdeling for utbygging, under hjemmehavn samferdsel og eiendom. Ressursseksjonen planlegger og prosjekterer alle typer fylkesveganlegg, fra kommunedelplaner til oppfølging i byggetid. Vi vil samarbeide tett med øvrige deler av Agder fylkeskommune. Kontorsted er Arendal, men du må også påregne noe tid ved prosjektkontoret i Kristiansand.  Arbeidsoppgaver: Jobbe modellbasert i et tverrfaglig miljø med innhenting, bearbeiding, bruk og gjenbruk av geodata. Blant de viktigste oppgavene er: Innhente og tilrettelegge geodata for bruk i grunnlagsmodeller, herunder produsere og kontrollere digitale terrengmodeller Bestille og/eller utføre innmålinger og utstikking Faglig bistå ved andre anskaffelser av grunnlagsdata (innmåling, scanning med drone, fly og bil, georadar mm) Bistå andre fagressurser i utarbeiding av tematiske grunnlagsmodeller og fagmodeller Bearbeide, analysere og tilrettelegge grunnlagsdata og prosjekterte data for ulike presentasjoner         Sammen med andre geodatamedarbeidere skal stillingen også bistå med opplæring i mottak og kontroll av målebrev og med leveranser av ferdigvegsdata til forvalter (NVDB og FKB). Vi forventer mange spennende oppgaver innen veg- og gateplanlegging de kommende årene.  Kvalifikasjoner: Minimum fire års relevant universitets- eller høyskoleutdannelse innen geomatikk eller BIM. Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning Du må beherske modellverktøy for etablering av DTM og andre grunnlagsmodeller, inkludert siling av data og transformasjon Du må ha kjennskap til verktøy for bearbeiding av geodata og verktøy for tverrfaglig samarbeid i modell Det er ønskelig at du kjenner til og kan levere i henhold til vegvesenets håndbok V770 Modellgrunnlag  Erfaring med kvalitetssikring   Grunnleggende forståelse av konsulentkontrakter      Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Trives med å jobbe tverrfaglig og i team med engasjerte kolleger  Ryddig, strukturert og selvstendig  Skriver og snakker godt norsk   Punktlig Lærevillig og fleksibel Vi tilbyr: Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø Et kompetent fagmiljø Varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver  Regionalt fagnettverk Gode faglige utviklingsmuligheter Fleksibel arbeidstid Lønn etter avtale God pensjonsordning i KLP  1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Hilde Gulbrandsen Seksjonsleder 95300137
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Agder fylkeskommune søker en erfaren vegplanlegger til modellbasert planlegging og prosjektering. Stillingen er plassert i ressursseksjonen som er en av fire seksjoner i avdeling for utbygging, under hjemmehavn samferdsel og eiendom. Ressursseksjonen planlegger og prosjekterer fylkesveganlegg, fra kommunedelplaner til oppfølging i byggetid. Vi vil samarbeide tett med øvrige deler av Agder fylkeskommune. Kontorsted er Arendal, men du må også påregne noe tid ved prosjektkontoret i Kristiansand.      Arbeidsoppgaver: Hovedsakelig egenproduksjon på regulerings- og detaljnivå, men styring av konsulent og arbeid på andre plannivå kan bli aktuelt Fagansvar for veg i egne prosjekter, med tilgrensende fagområder som trafikksikkerhet, kapasitet og tilgjengelighet   Agder fylkeskommune jobber modellbasert Vi forventer mange spennende oppgaver innen veg- og gateplanlegging de kommende årene  Kvalifikasjoner: Minimum fire års relevant utdanning fra høgskole/universitet, innen relevant fagområde Omfattende og relevant erfaring innenfor fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning   Må beherske modellverktøy for effektiv prosjektering i fagmodell og verktøy for tverrfaglig samarbeid i modell   Det er ønskelig at du kjenner til og kan levere i henhold til vegvesenets håndbok V770 Modellgrunnlag og håndbok N100 og N200 med underliggende håndbøker    Relevant erfaring fra modellbasert planlegging og/eller prosjektering er påkrevd  Grunnleggende forståelse av konsulentkontrakter  Erfaring med kvalitetssikring Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner Trives med å jobbe tverrfaglig og i team med engasjerte kolleger Ryddig, strukturert og selvstendig Skriver og snakker godt norsk Personlig egnethet vektlegges Vi tilbyr: Et hyggelig og spennende arbeidsmiljø Et kompetent fagmiljø Varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver Regionalt fagnettverk Gode utviklingsmuligheter Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger Lønn etter avtale 1. januar 2020 etableres Agder fylkeskommune.  Vil du være med å løfte landsdelen?  Hvis du brenner for å gjøre Agder til et enda bedre sted å leve, har høy integritet og trives med å samhandle på tvers av fagområder, kan Agder fylkeskommune være arbeidsgiveren for deg.  Samfunnsoppdraget kan oppsummeres gjennom hovedmålet i Regionplan Agder 2030 om å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 - et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår.  I Agder fylkeskommune blir et tillitsbasert medarbeiderskap og mestringsorientert ledelse grunnleggende for hvordan vi løser samfunnsoppdraget. Fylkeskommunen er det regionale forvaltingsorganet som styres av det folkevalgte fylkestinget.  Fra 2020 vil Agder fylkeskommune ha rundt 3000 kompetente ansatte som arbeider med videregående opplæring, tannhelse, samferdsel, fylkesveger, kollektivtransport og  kultur, samt en rekke andre fagfelt innen regionale utviklingsområder.  Den nye fylkeskommunen vil med våre 18 videregående skoler og 29 tannklinikker ta hele Agder i bruk.  Fylkesadministrasjonen med politisk og administrativ ledelse vil holde til i Kristiansand.  I tillegg vil flere administrative avdelinger være plassert i Arendal. Kontaktinfo: Hide Gulbrandsen Seksjonsleder 95300137
Vest-Agder fylkeskommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 09.12.2019 Liker du utfordringar? Eineståande sjanse til å få eitt år i vakre Setesdal – vi har fastlegevikariat med gode betingelser! Er du interessert i allmennmedisin og er i LIS3-løp, eller er til og med spesialist i allmennmedisin, eller berre ønsker eit år i allmennpraksis frå annan jobb og har formell legevaktkompetanse - har vi ledig  13 mnd vikariat til fastlegestilling  ved Valle legekontor i Setesdal! Stillinga og kontoret: Valle legekontor inngår i vertskommunesamarbeid med Bykle kommune som felles helsetenesta i Bykle og Valle. Bykle kommune har arbeidsgjevaransvaret. I stillinga er det fastlegeoppgåver ved Valle legekontor. Vikariat grunna svangerskap i 13 mnd frå dd.  Fastlønnet med ei liste på 600 pasientar. Vikaren vil ha ansvar for helsestasjon. Beredskapslegevakt i distrikt med gode betingelser. 6-delt turnus. Vaktdistriktet er Valle og Bykle kommune. Valle legekontor har 2 fastleger og 1 LIS 1-lege. I medarbeidarstaben er det stor del sjukepleiarar. Kontoret er godt utstyrt. Du vil oppleva varierte oppgåver. Vi ligg 2 timar reiseveg frå sjukehus og ein god del problemstillingar blir løyst lokalt. Kontoret har digitalt røntgenapparat med avtale om tolking av bilde frå spesialisthelsetenesta. Ein del enkle brotbehandlingar skjer hjå oss. Kommunane er typiske turistdestinasjonar og det er ein sesongvariasjon med omsyn til populasjon og problemstillingar. Kjennskap til ortopedi er ein fordel, men ikkje nødvendig då relevant opplæring vil bli gitt. Vi har i tillegg utstyr til ultralyddiagnostikk. Kommunane har totalt 2 ØHD-senger på respektive sjukeheim i Valle og Bykle kommune. Legekontoret i Valle har helsesjukepleiar, fysioterapeut, jordmor og psykisk helse/rus i same bygg med godt samarbeid. Totalt er det 4 fastleger og 2 LIS1-leger i samarbeidet (fastlege og legevakt) med 3 lokasjoner; i Valle, i Bykle og på Hovden.  Arbeidsoppgåver Fastlegefunksjon Øyeblikkeleg hjelp på dagtid Akuttmedisinske utfordringar som skadehandtering og liknande Legevakt Tverrfagleg samarbeid/offentleg helsearbeid Arbeid med telemedisin Fag/tenesteutvikling Stillinga kan bli tillagt andre oppgåver Kvalifikasjonar Lege med norsk autorisasjon Erfaring frå allmennmedisin Lege i spesialisering for allmennmedisin/LIS 3 eller spesialist i allmennmedisin eller anna formell kompetanse som er relevant for fagområdet Kvalifisert til sjølvstendige legevakter Må ha sertifikat for bil Gode kunnskaper i norsk eller anna skandinavisk språk, både munnleg og skriftleg Politiattest må leggjast fram Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar som fleksibilitet, evne til å samarbeide og evne til å arbeide sjølvstendig blir lagt vekt på. Vi tilbyr Engasjerte og erfarne legekollegaer og medarbeidarar Hektisk, spennande og utfordrande fastlege -og legevaktjobb Gode samarbeidspartnarar Fastlønn etter avtale og beredskapsvakter lønnast med «Nord-Noreg-tillegget» Vi kan leggja til rette for nødvendig fagleg rettleiing i eit allmennspesialistløp. Flott natur med gode friluftsmoglegheiter Storbyliv to timar køyreveg unna. Kommunen har personalbolig for utleia i Kristiansand. Vi er behjelpelig med å skaffa bustad i Valle, men òg bustad i attraktivt tur- og skiområde om dette skulle vera interessant! Andre opplysninger Kommunen følgjer vanlege vilkår for avtaleheimler fastset i lov, forskrift og avtaler.  Kontaktinformasjon Heinz.Diehl Tenesteleiar Helse 41449988
Bykle kommune
20/11/2019
SØKNADSFRIST: 08.12.2019 Bykle og Valle kommunar har totalt ca. 2200 innbyggarar. Kommunane har etablert felles  helseteneste, der Bykle kommune er vertskommune.  Helsetenesta i Bykle og Valle har 21,5 årsverk innanfor legetenesta, helsestasjons- og skulehelsetenesta, fysioterapitenesta, jordmortenesta og psykisk helse- og rustenesta. Eit overordna mål for eininga er å levere tenester med høg kvalitet og god tilgjengelegheit. Helsetenesta har 3 kontor tilsaman i dei to kommunane. Psykologen har kontor alle 3 stadene. Vi søkjer etter psykolog i eit årsvikariat. Stillinga skal bidra til å styrke det samla kommunale arbeidet på psykisk helse og rusfeltet og skal ha eit særskilt fokus på barn, unge og familiar. Psykologen vil vere knytt til den tverrfagleg samansette psykisk helse- og rustenesta og arbeidet vil vere prega av tverrfagleg samarbeid . Arbeidsoppgåver Klinisk arbeid retta mot alle aldersgrupper Helsefremjande og førebyggjande arbeid Rettleiing og samarbeid med faggrupper og profesjonar Samhandling mellom primær- og spesialisthelsetenesta System- og planarbeid Klinisk arbeid i enkeltsaker der kompleksiteten gjer dette naudsynt Stillinga kan bli pålagt andre oppgåver Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som psykolog Relevant erfaring frå offentleg eller privat sektor Interesse for eller erfaring frå arbeide med born, unge og familiar vil vera ein fordel God digital kompetanse Beherske norsk godt, både skriftleg og munnleg Søkjar må ha førarkort kl. B Personlege eigenskapar Personlege eigenskapar som evne til samarbeid, fleksibilitet og sjølvstendigheit vil bli vektlagd Vi tilbyr Løn etter avtale Kompetanseutvikling og deltaking i lokale og regionale fagnettverk Kommunen vil vera hjelpsam med å skaffe bustad Flyttegodtgjersle etter eige reglement God pensjons- og forsikringsordning  Den som blir tilsett må disponere eigen bil i teneste. Det er krav om politiattest ved tilsetjing. Kontaktinformasjon Heinz.Diehl Tenesteleiar Helse 41449988
Bykle kommune