2008 - 2021
13 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

09/04/2021
SØKNADSFRIST: 18.04.2021 Trøndelag fylkeskommune ble i 2018 det første sammenslåtte storfylke og satser på effektive og fremtidsrettede tjenester. Vår Seksjon IKT er drivkraft og pådriver for digitaliseringsarbeidet som skal merkes for både egne ansatte og innbyggere. Satsningen innebærer stort trøkk på våre leveranser og vi har derfor behov for en engasjert prosjektleder som ønsker å jobbe med prosjektledelse, digitalisering av offentlig sektor og utviklingsarbeid i seksjonen og organisasjonen. PRINCE2 brukes som prosjektmetodikk og du vil få være med å videreutvikle vår bruk av metodikken. Seksjonen er organisert i tre team; Prosjekt og utvikling, Drift IKT og Brukeropplevelse. Alle teamene har medarbeidere på Fylkets hus i Trondheim og Fylkets hus i Steinkjer. Vi er en spennende og nytenkende seksjon i en organisasjon som har høyt fokus på digitalisering av tjenester og arbeidsoppgaver. Visste du for eksempel at seksjon IKT har laget en tjeneste som på få minutter finner ut om en elev har rett på skoleskyss og utsteder dette, helt automatisk og uten innblanding av menneskehender? Et annet eksempel er integrasjon av flere applikasjoner for å få til et fullautomatisert system for valg og bytte av ansattes datamaskiner; de ansatte velger, bestiller og får levert sin nye datamaskin når deres gamle har passert terskelen for bytte. Vi jakter flere slike ideer og løsninger og DU kan bli med å påvirke og forenkle hverdagen til ansatte og innbyggere! Arbeidsoppgaver Oppgavene vil blant annet være knyttet til prosjektledelse, rådgiving og videreutvikling innen: Digitalisering IKT infrastruktur Integrasjonsløsninger Selvbetjeningsløsninger Kvalifikasjoner Relevant høyere utdanning, minimum bachelor. Lang relevant erfaring kan i noen tilfeller kompensere for manglende formell utdannelse Har erfaring fra IKT-prosjekter, ledelse av IKT-prosjekter og relevante arbeidsområder i større organisasjoner Kjenner til og har brukt PRINCE2 som prosjektmetodikk Det er ønskelig at du har sertifisering i PRINCE2 men det er ikke et krav Personlige egenskaper Du har gode relasjonelle egenskaper Du kan inspirere og engasjere de du jobber sammen med, og har evnen til å kommunisere med ulike faggrupper Du er handlekraftig, jobber målrettet og brenner for fagfeltet Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre Du må kunne kommunisere godt på norsk både skriftlig og muntlig Vi tilbyr Konkurransedyktig lønn etter nærmere avtale. Fylkeskommunale tilsettingsvilkår gjelder Et godt og spennende fagmiljø Støtte til mobil og bredbånd i henhold til gjeldende ordninger i Trøndelag fylkeskommune Arbeidssted sentralt i Trondheim Kontaktinformasjon Arnstein Eidsmo Seksjonsleder IKT 905 78 959 arnei@trondelagfylke.no Snorre Arstad Teamleder Prosjekt og utvikling 990 02 924 snoar@trondelagfylke.no
Trøndelag fylkeskommune
09/04/2021
SØKNADSFRIST: 15.04.2021 Innovasjon og digitalisering har nå ledig fast stilling som digitaliseringsrådgiver For kommunen handler digitalisering, innovasjon og forbedringsarbeid om å gjøre endringer som gjør hverdagen enklere og gir merverdi for brukere og innbyggere. Ny teknologi og digitale tjenester blir en av de viktigste bølgebryterne for kommunen fremover. En del av hverdagen vil for eksempel være problemstillinger rundt hvordan vi kan forbedre tjenestene med bruk av teknologi og nye arbeidsmetoder i de ulike sektorene. Dette krever tett samarbeid og dialog med kommunens tjenesteområder og andre for å avdekke behov og utvikle løsninger sammen. Vi søker nå etter deg som har kompetanse, ferdigheter og erfaring innen RPA - prosessforbedring, automatisering og robotisering Arbeidsoppgaver Ansvar for kommunens arbeid med RPA, inkludert videreutvikling av rammeverk og oppfølging av kommunens rammeavtale Prosjektledelse og ledelse av utviklingsinitiativer Identifisere gode forbedringsmuligheter Identifisere potensielle kandidater for automatisering og robotisering Jobbe med prosessdesign og -metode rundt dette Fasilitere små og større grupper innen prosessarbeid, prosessforbedring, digitalisering og automatisering Kvalifikasjoner Høyskole-/universitetsnivå, fortrinnsvis master Erfaring fra RPA-prosesser Erfaring med UiPath er ønskelig Erfaring fra forbedringsarbeid med ulike metodikker innen kontinuerlig forbedring Erfaring med Prince2 prosjektmetodikk er ønskelig Kunne kommunisere på en klar og tydelig måte, både skriftlig og muntlig, på norsk Personlige egenskaper Du har god prosessforståelse og digital kompetanse Du har god forretningsforståelse med en strukturert og analytisk arbeidsstil Du er god til å samarbeide og skape engasjement Du har gode presentasjonsevner og fortrolig med å lede workshops Du er nysgjerrig og nytenkende, løsningsorientert og jobber selvstendig Du er opptatt av kvalitet og å skape et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr En variert og spennende hverdag på tvers av ulike tjenesteområder Gode utviklingsmuligheter i et spennende faglig, sosialt og innovativt miljø Fleksibel arbeidstid HjemJobbHjem-ordning Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger Stillingskode 85300 Lønn etter avtale Flotte og nye lokaler i sentrum, Herbarium Kontaktinformasjon Kjersti Lothe Dahl, Innovasjons- og digitaliseringsjef, 41258201 Arbeidssted Olav Kyrres Gate 21 4005 Stavanger
Stavanger kommune
09/04/2021
SØKNADSFRIST: 10.05.2021 Om tjenestestedet: Sandefjord kommunen har 54 fastleger fordelt på 15 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder. Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, god utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.  Legehuset Sandefjord  er et veletablert og velfungerende legesenter som ligger sentralt ved bryggekanten i Sandefjord sentrum. Vi har sjøutsikt og bademulighet. Det er apotek, tannleger og et legesenter til i samme bygg. Utlysningen gjelder fastlegehjemmel eller vikariat og er ledig omgående. Legehuset er et 3-legesenter, i tillegg er det én LIS1/turnuslege, og 3 helsesekretærer med lang fartstid. Vi har et svært hyggelig arbeidsmiljø. Lokalene er lyse og moderne, og planløsningen er skreddersydd for allmennpraktisk drift. Alt var nytt for 3 år siden. Det er aircondition og gulvvarme. Vi leier av et profesjonelt eiendomsselskap. Vi bruker moderne IT-løsninger med CGM Allmenn som journalsystem, Helsenorge som elektronisk kommunikasjonsportal og Convene-automat som betalingsløsning. Listestørrelsen er på 600, hvilket gir mulighet for en myk start. Det åpner også for bistillinger, f.eks. i kommunen, hvis man ønsker en variert arbeidsuke. Eller man kan øke størrelsen fritt etter eget ønske hvis det er ønskelig med mer fastlegearbeid. Vi har velordnet økonomi og relativt lave fellesutgifter. Både legesenteret og Sandefjord kommune legger til rette for spesialisering i allmennmedisin.   Det er lagt opp til legevakt 1-3 ganger i måneden, men det går stort sett bra å få byttet disse bort, eller å ta flere vakter hvis man ønsker det. Søknadafrist:  10.05.2021 Kontaktperson:  hjemmelsinnhaver,   janmartinjobb@protonmail.com    tlf. 902 88 161   For stillingen generelt gjelder: Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke. Deltakelse i kommunal legevakt. Søker må være ferdig med LIS 1 ved oppstart av hjemmel. Svært gode norsk-kunnskaper. Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.  For spørsmål om stillingen og legetjenesten i kommunen   kontakt : Kommuneoverlege kliniske legetjenester Kari Statle Gulbrandsen tlf. 928 57 996
Sandefjord kommune
07/04/2021
SØKNADSFRIST: 21.04.2021 Om stillingen Administrativ stab har viktige oppgaver innen økonomi og HR/personal for ledere og medarbeidere. Staben skal bidra til samlet måloppnåelse hos Statsforvalteren i Rogaland.  Administrativ stab har ledig en fast stilling som rådgiver -økonomi. Arbeidsoppgaver Statsforvalteren i Rogaland søker etter en erfaren og faglig dyktig medarbeider som ønsker å jobbe bredt innenfor økonomi-området. Du vil få en variert arbeidsdag, og må kunne ta et selvstendig ansvar for utførelse av arbeidsoppgavene. Sentrale arbeidsoppgaver: budsjett og regnskap/prognose analyser og kontroll rådgivning og andre driftsrelaterte oppgaver oppfølging og rapportering anskaffelser Kvalifikasjonskrav Vi ønsker oss en medarbeider som har relevant utdanning fortrinnsvis på mastergradsnivå innen økonomi eller revisjon. Utdanning på lavere nivå kan kompenseres med lang og relevant erfaring har minimum 3 års erfaring med budsjett og regnskap fra privat eller offentlig virksomhet har god erfaring med Excel har kjennskap til SAP-lønn og Agresso-regnskap har kjennskap til anskaffelsesregelverket Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt, og vi søker etter en person som er selvstendig nøyaktig og systematisk tar initiativ og er løsningsorientert fleksibel arbeider godt så vel alene som i lag med andre Vi tilbyr lønn som rådgiver, kr 550 000 – kr 640 000,- pr år, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For særlig godt kvalifiserte kan høyere lønnsplassering vurderes. fleksibel arbeidstid og statlig avtaleverk god pensjonsordning, gruppelivsforsikring og mulighet for boliglån i Statens pensjonskasse (det blir trukket 2% pensjonsinnskudd fra lønnen) nødvendig opplæring og rom for kompetanseutvikling. varierte og interessante arbeidsoppgaver. trivelig arbeidsmiljø i Statens Hus. HjemJobbHjem-ordning. Det er 6 måneders prøvetid i stillingen.        Statsforvalteren har som personalpolitisk mål å rekruttere kvalifiserte kandidater uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.  Vi jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av nyansettelser skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.   Spørsmål om stillingen Du får nærmere opplysninger hos økonomisjef Grete Skjæggestad Kolnes, fmrogko@statsforvalteren.no, 51568772 / 93841594.
Statsforvalteren i Rogaland
06/04/2021
SØKNADSFRIST: 18.04.2021 Har du erfaring fra anlegg og maskinførerbevis? Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Vår avdeling i nord søker nå etter anleggsmaskinførere som ønsker å være med på anleggsprosjekter i Nordland, Troms og Finnmark. Det første prosjektet du skal i gang med er i Bodø og har en varighet på ca. 2 år. Som maskinfører vil arbeidsoppgavene dine være varierte. Du vil primært kjøre gravemaskin, men vil også bistå med alt innen anlegg- og grunnarbeid.  Hvem er vår nye maskinfører? Det er viktig at du har anleggserfaring og fagbrev som anleggsmaskinfører eller kompetansebevis M2 og M4. Det vil telle positivt hvis du også har ADK1-sertfikat og har erfaring fra VA-prosjekter.  Vår nye maskinfører må kunne jobbe selvstendig. Du må være strukturert, god på å planlegge arbeidet og løsningsorientert. Samarbeid og kommunikasjon er en viktig del av rollen. Du må derfor være lett å samarbeide med og ha gode norskkunnskaper. Dersom du også takler hektiske perioder og i er glad i fysisk arbeid er du akkurat den vi søker etter. Hva vi i Mesta tilbyr: Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med prosjektleder Amund Rottem på 99 28 86 74. For å søke laster du opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknadsfrist 18.04. Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss. 
Mesta AS
06/04/2021
SØKNADSFRIST: 18.04.2021 Har du erfaring med ledelse av mindre anleggsprosjekter? Mesta Anlegg og spesialproduksjon er på jobb hver dag for å løse komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter - og svært spesialiserte oppdrag. Vi utfører alle typer anleggsarbeid inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann- og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Vår avdeling i nord søker nå deg som ønsker å være med å lede og organisere det operative arbeidet på anleggsprosjekter i Nordland, Troms og Finnmark. I samarbeid med anleggsleder vil du sørge for at prosjektenes økonomiske målsetninger oppnås, samt at kontraktsmessige forpliktelser overfor byggherre og underentreprenører ivaretas. For å klare dette må du være fokusert, ha endringsvilje, god helhetsforståelse og ledererfaring fra anlegg. Arbeidsområdet ditt vil være over hele Nordland, Troms og Finnmark og du må derfor reise en del i jobben. Noen av arbeidsoppgavene dine: Ansvarlig for å planlegge, organisere og lede det operative arbeidet på prosjektene Ha inngående kjennskap til kontrakt med byggherren Følge opp endringer og tilleggsarbeider Sikre effektiv utnyttelse av personell og maskiner inkl. underentreprenører Sørge for dokumentasjon ihht eksterne og interne krav  Styre gjennomføringen av oppdraget etter prosjektplan, økonomiske rammer, HMS og kvalitetsplan Hvem er vår nye formann? Som person er du løsningsorientert, ser muligheter og tenker smart. Du har kremmerånd og yrkesstolthet. Du evner å se noen dager frem i tid, liker å tilrettelegge for andre og lede praktisk arbeid. Du er forretningsorientert, og trives i en stilling med ansvar for personell, egne og UE. Jobben krever at du er strukturert og selvgående, og du må være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidssted.  Følgende kompetanse og erfaring må også være på plass: Erfaring med ledelse av mindre anleggsprosjekter Gode økonomiske forståelse og kjennskap til lover og avtaler Ingeniørutdanning innen bygg og anlegg, industriell økonomi eller teknisk fagskole innen bygg/anlegg. Har du lang og relevant erfaring kan det kompensere for kravet om høyere utdanning Det er positivt med kompetansebevis for hjullaster og gravemaskin Førerkort klasse BE Gode datakunnskaper med evne til å sette deg inn i administrative systemer God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk Hva vi i Mesta tilbyr:  Du vil bli en del av en avdeling med høy faglig kunnskap og et godt arbeidsmiljø. Arbeidshverdagen kjennetegnes av høyt tempo, samarbeid og stor endringsvilje. I Mesta vil du få konkurransedyktig lønn og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. Hos oss vil du bli en viktig brikke i arbeidet med å holde infrastrukturen i gang; et samfunnskritisk oppdrag. Er du nysgjerrig og vil vite mer om stillingen? Ta kontakt med prosjektleder Amund Rottem på 99 28 86 74. For å søke laster du opp CVen din og svarer på noe spørsmål som er relevant for stillingen. Du skal ikke laste opp noe søknadsbrev. Søknadsfrist 18.04. Vi i Mesta er opptatt av mangfold, likestilling og inkludering, og har et arbeidsmiljø der alle skal oppleve at de har like muligheter og føle seg ivaretatt. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke jobb hos oss. 
Mesta AS
19/03/2021
SØKNADSFRIST: 11.04.2021 Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskolane i landet, med om lag 1 800 tilsette og 16 000 studentar fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanningar og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentane, og har mål om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutt: Institutt for økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 fagleg tilsette ved fakultetet og vel 2000 studentar. Fakultetet har i dag ni bachelorprogram og fire masterprogram. Fakultetet har eit doktorgradsprogram i nautiske operasjonar som er ein fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogramm «ansvarlig innovasjon og regional utvikling» som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet. Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsette og 1000 studentar. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogram. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig mellombels  stilling i 100 % som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor i naturbasert reiseliv ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, campus Sogndal Ved Institutt for økonomi og administrasjon er det ledig mellombels stilling i naturbasert reiseliv. Stillinga vil i hovudsak vere knytt til undervisning og rettleiing ved studieprogrammet Natur- og opplevelsesbasert reiseliv ved campus Sogndal, men andre undervisningsoppgåver ved instituttet må og påreknas. Stillinga er vikariat over eitt år og med oppstart 01.07.2021.  Arbeidsplassen er Sogndal. Ansvars- og arbeidsområde: Arbeidsoppgåvene vil i hovudsak vere: Undervisning og rettleiing på studieprogrammet Natur- og opplevelsesbasert reiseliv. Andre undervisningsoppgåver ved instituttet kan bli aktuelt, til dømes på bachelorutdanninga i reiselivsleiing.  Det kan liggje ansvar knytt til fagleg studiekoordinering og emneansvar til stillinga. Ekskursjonar er ein del av undervisninga og ein må etter behov delta på desse. Institusjonsbyggjande arbeid irekna: fagadministrative oppgåver, internasjonalisering og samhandling med eksterne partnarar. Aktivt bruke digitale verktøy i arbeidskvardagen Kvalifikasjonar: Kriteria for tilsetting i undervisnings- og forskarstilling går fram av  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger     For tilsetting som førsteamanuensis må søkjar ha avlagt doktorgrad med relevans for stillinga For tilsetting som førstelektor må søkjar dokumentere relevant førstelektorkompetanse For tilsetjing som høgskulelektor må søkjar ha hovudfag/mastergrad med gode resultat og med relevans for stillingsprofilen, til dømes innan naturbasert reiseliv eller friluftsliv. Det er ønskeleg med pedagogisk kompetanse God munnleg og skriftleg framstillingsevne.   Undervisningsspråket er norsk og søkjarar må meistre norsk eller eit anna skandinavisk språk.   Vi søkjer særleg teoretisk og praktisk undervisningskompetanse innan naturbasert reiseliv, friluftsliv, friluftslivspedagogikk, naturguiding og forvaltning. Ønska kvalifikasjonar: Undervisnings- og rettleiingserfaring frå høgare utdanning. Relevant forskings- og fagutviklingserfaring blir tillagt vekt Erfaring frå naturbasert reiseliv/ guiding. Relevant kompetanse innan friluftsrelaterte aktivitetar Personlege eigenskapar: Sjølvstendig Evne til å arbeida saman med andre i team Evne til å samarbeide på tvers av fagdisiplinar Gode evner til formidling Korleis søke på stillinga? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merka ”Søk stillinga” på denne sida. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå den informasjonen som ved søknadsfristen er lagt inn i www.jobbnorge.no. Det er søkjaren sitt ansvar å sørgje for at alle relevante vedlegg er lagt inn innan fristen, irekna: vitskapleg arbeid (inntil 10 stk) fullstendig publikasjonsliste attestar og vitnemål dokumentasjon på utdanningsfagleg kompetanse. For førsteamanuensis kan utdanningsfagleg kompetanse dokumenterast med ei pedagogisk mappe og ein pedagogisk CV i tråd med K riterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling ved HVL  . Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller anna dokumentasjon ikkje er på eit skandinavisk språk eller engelsk, må søkjaren sjølv laste opp attesterte omsettingar. Om vedlegga er større enn 15MB må dei komprimerast før opplasting, eller leggjast ved som lenkje.  Søknadar kan ikkje sendast på e-post til enkeltpersonar ved høgskulen.  Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordningar i Statens pensjonskasse Spanande fagmiljø med moglegheiter for kompetanseheving- og utvikling Moglegheit for trening i arbeidstida Stillinga  er løna etter Statens lønsregulativ, i stillingskode  1011, førsteamanuensis / 1198, førstelektor / 1008, høgskulelektor Frå løna blir det trekt 2 % innskot til Statens pensjonskasse. Generell informasjon: Vi gjer merksam på at i tråd med offentleglova, kan opplysningar om søkjaren bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bede om å ikkje bli ført opp på søkjarlista. Søkjar blir varsla dersom førespurnad om unntak for offentleggjering ikkje vert teken til følgje.  Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogelg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er av den grunn eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting, og å rekruttere personar med minoritetsbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV. Kontaktperson(-ar) ved Høgskulen på Vestlandet: 1) Førsteamanuensis Kristin Løseth  tlf: 57 67 63 15 2) Assisterende instituttleder Ingunn Skjelbreidalen tlf:  57 67 63 42
Høgskulen på Vestlandet
19/03/2021
  SØKNADSFRIST: 11.04.2021 ARBEIDSSTED: Bergen eller Sogndal Dette er Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium. HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil. Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS) har tre institutter: Institutt for Økonomi og administrasjon, Institutt for maritime studier og Institutt for samfunnsvitskap. Totalt er det ca. 120 faglig ansatte ved fakultetet og vel 2000 studenter. Fakultetet har i dag ni bachelorprogrammer og fire masterprogrammer. Fakultetet har et doktorgradsprogram i nautiske operasjoner som er en fellesgrad med Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). FØS er også vertsfakultet for doktorgradsprogram  «a nsvarlig innovasjon og regional utvikling»  som går på tvers av flere fakulteter ved HVL. FØS har det faglege og administrative ansvaret for programmet. Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL har vel 85 fagtilsatte og 1000 studenter. Instituttet er fordelt på tre campus: Bergen, Haugesund og Sogndal. Instituttet har ni bachelorprogram og to masterprogram. Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) er det ledig midlertidig stilling  i 100% som førsteamanuensis/førstelektor/høyskolelektor ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap.   Ved Institutt for økonomi og administrasjon  er det ledig midlertidig stilling i inntil 2 år i etikk, samfunnsansvar og bærekraft fra 01.08.2021. Fagmiljøene for økonomi- og administrasjonsfag i Norge har utvidet sin fagportefølje med emner som tar for seg etikk, samfunnsansvar og bærekraft. I tillegg til å være viktige tema for de profesjonene vi utdanner våre studenter til, er de også i tråd med strategien til Høgskulen på Vestlandet, der bærekraftig utvikling og ansvarlig innovasjon står sentralt. Arbeidssted  er campus Bergen eller campus  Sogndal. Ansvars- og arbeidsområde: Den som blir ansatt  i stillingen skal bidra med forskning, undervisning, formidling og faglig utvikling knyttet til etikk, samfunnsansvar og bærekraft som er relevant for samfunns-, arbeids- og næringsliv. Den som blir ansatt  får et ansvar for å undervise og veilede på bachelornivå på HVL ved campus Bergen og campus Sogndal. Den som blir ansatt kan også få oppgaver knyttet til ekstern finansiering og etter- og videreutdanning (EVO). Kvalifikasjoner: Kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av  Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger     Kvalifikasjonskrav: Førsteamanuenskompetent/førstelektorkompetent med fagkunnskap om etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Relevante fagområder kan være statsvitenskap, historie, økonomi, organisasjonsteori eller filosofi For ansettelse som høyskolelektor er kravet til formell utdanning relevant mastergrad Vitenskapelig publisering Undervisningserfaring og kompetanse Erfaring med formidling Erfaring med nettverksbygging og samhandling med samfunns, - arbeids- og næringsliv Undervisningsspråket er norsk Vi søker medarbeidere som er samarbeidsorientert og utadvendt og interessert i faglig utviklingsarbeid. Hvordan søke på stillingen? Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden. Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder: vitenskapelige arbeid (inntil 10 stk.) fullstendig publikasjonsliste attester og vitnemål dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse. For førsteamanuensis kan utdanningsfaglig kompetanse dokumenteres med en pedagogisk mappe og en pedagogisk CV i tråd med  Kriterier for utdanningsfaglig basiskompetanse ved ansettelse og opprykk i førsteamanuensis- og professorstilling  Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke. Søknadene blir sendt elektronisk til det sakkyndige utvalget. På bakgrunn av komiteens innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.  Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen. Vi tilbyr: Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling Mulighet for trening i arbeidstiden Stillingen som førsteamanuensis/førstelektor /høyskolelektor er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1011/1198/1008. Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Generell informasjon: Vi gjør oppmerksom på at i henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.  Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet: 1) Instituttleder, Tom Skauge, telefon: +47 55 58 77 30
Høgskulen på Vestlandet
17/03/2021
SØKNADSFRIST: 19.04.2021 Stilling ledig GIS/-Geodatamedarbeider Om enheten Enheten er organisert i kommunalområdet Miljø og plansaker, seksjon Klima, Byggesak og Arealforvaltning. Enheten har 9 ansatte og har et bredt fagmiljø innenfor kartforvaltning, geografiske informasjonssystemer, oppmåling av eiendommer og matrikkelføring. Vi søker en person som primært skal styrke enhetens GIS-kapasitet. Den som ansettes må også påregne å arbeide med eiendomsinformasjon til meglere, veilede private og profesjonelle aktører samt føre informasjon i matrikkelen. Innenfor disse områdene vil tyngden av oppgaver kunne variere etter behovet i enheten. Stillingsinformasjon Stillingsstørrelse: 100% Stillingstype: Fast Tiltredelse: Etter avtale Arbeidsoppgaver                                                                                                     GIS-oppgaver (analyser, temakart, bidra til digital medvirkning etc) Ajourhold og drift av kommunens kartbaser, inkludert plan Kontaktperson og administrator for kommunens kartportal (ISYWinmap WebInnsyn/GeoInnsyn) Ansvar for leveranse av eiendomsinformasjon til meglere Matrikkelføring (eiendom, bygning og adresser) Følge opp henvendelser fra innbyggerne Innenfor disse områdene vil tyngden av oppgaver kunne variere etter behovet i enheten. Kvalifikasjoner og egenskaper Relevant høyere utdanning (GIS/geomatikk/eiendomsfag), erfaring kan kompensere for utdannelse God norsk fremstillingsevne skriftlig og muntlig Engasjement for fagområdet Selvstendig, systematisk og strukturert God kunnskap om offentlig forvaltning Har motivasjon og evne til å tilegne seg ny kunnskap God arbeidskapasitet Personlig egnethet vil bli vektlagt Vi tilbyr Spennende og krevende faglige utfordringer Gode utviklingsmuligheter Gode dataverktøy, ESRI/ArcGIS-programvare God pensjonsordning Fleksitidsordning Trivelig og godt arbeidsmiljø Lønn Lønn etter avtale. Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2% i pensjonsinnskudd. Andre opplysninger Tiltredelse etter avtale. Gjensidig prøvetid er 6 måneder. Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.  Kontaktperson: Robert Bergan mob: +47 90912410
Sandefjord kommune
09/03/2021
SØKNADSFRIST: 07.06.2021 Om stillinga Høgskulen i Volda søkjer etter stipendiatar ved Avdeling for Samfunnsfag og historie, Institutt for sosialfag (ISF). Vi ønskjer søkarar som har gode prosjekt innanfor helse- og sosialfag. Vi er særleg interesserte i prosjekt som utforskar tema innanfor psykisk helse og rus, barnevern og NAV-tenester. Stipendiatstillingane er utdanningsstillingar som først og fremst skal gi lovande forskarar høve til fagleg utvikling. Stillingane har forskarutdanning fram til doktorgrad som mål. Stipendiatstillingane blir sett på som viktige rekrutteringsstillingar til vitskapelege stillingar ved universitet og høgskular. Stipendiatane vert tilsette for ein periode på tre år med rein forskarutdanning, eller fire år med forskarutdanning og 25 prosent arbeidsplikt. Arbeidsplikta kan bestå av undervisning, rettleiing og liknande. Arbeidet vil vere relevant for doktorgradsarbeidet. Tidpunkt for tilsetjing blir avklara i tilsetjingsprosessen. Arbeidsstad er høgskulen i Volda. Som tilsett ved høgskulen får stipendiatar tenlege kontor og utstyr, og får tildelt årlege driftsmidlar etter gjeldande satsar. Det er eit vilkår for å starte i stillinga å ha fått opptak på doktorgradsprogrammet i helse og sosialfag ved Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde. Dokumentasjonen på opptak må ligge føre seks månader etter ein har fått tilbod om stillinga. Ein vil då inngå endeleg avtale om å starte i stillinga. Vilkår for opptak til doktorgradsprogrammet går fram i Utfyllende retningslinjer for ph.d.-studium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving - vilkår og utvikling, http://kvalitet.himolde.no/KS_UNL741    Om ph.d.- programmet i helse- og sosialfag: Profesjonsutøving; vilkår og utvikling Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde tilbyr i fellesskap denne doktorgradsutdanninga, som er tverrprofesjonell og tverrfagleg. Utdanninga rettar seg mot alle profesjonar i helse- og sosialsektoren, og inkluderer bidrag frå fleire vitskapsdisiplinar. Ph.d.-studiet har eit breitt fagleg fellesskap av kandidatar og rettleiarar. Doktorgradprosjekta i utdanninga nyttar både kvantitative og kvalitative metodar og ‘mixed methods’. Ph.d.-studiet er eit tilbod til kandidatar som har relevant fagbakgrunn og master / hovudfag. Les meir om ph.d.-studiet  her . Om instituttet Institutt for sosialfag er eit institutt ved Avdeling for samfunnsfag og historie. Institutt for sosialfag har i alt omlag 500 studentar. Instituttet har ansvar for to bachelorprogram i sosialt arbeid: barnevernspedagog og sosionom, med meir enn 300 studentar fordelte på tre studieår. Instituttet tilbyr mastergradutdanning i helse- og sosialfag, med vel 100 studentar. Eitt av dei obligatoriske emna i mastergraden, ‘Meistring og myndiggjering, samhandlingsperspektivet, og tre av dei valfrie emna i mastergraden – ‘Rus som kulturelt og sosialt fenomen’, ‘Leiing i helse- og sosialtenestene’ og ‘Politikk, folkehelse og livsløp’-   vert tilbydde også som vidareutdanningar: Instituttet har elles vidareutdanningstilbod på bachelornivå – ‘Miljøterapi i demensomsorga’,  ‘Helserett’ og ‘Helsefag for sosialarbeidarar’. Alle emna i masterprogrammet og vidareutdanningstilboda er samlingsbaserte. Kvalifikasjonar Søkjarar må ha fullført mastergradutdanning eller tilsvarande innanfor sosialfag, helsefag, samfunnsvitskaplege fag eller i andre relevante fag, og normalt med karakteren B eller betre på masteroppgåva. Dersom du har tilsvarande utdanning til mastergrad, eller utdanning frå utlandet, må du legge ved godkjenning frå NOKUT. Vitskaplege kvalifikasjonar utover mastergrad, som er relevant for fagområdet til stillinga, vil også bli vektlagde. Det same gjeld relevant arbeidserfaring frå undervisning. Ved vurdering av søkjarane vil det bli lagt stor vekt på prosjektideen og prosjektskissa som ligg ved søknaden. Prosjektskissa skal vere på maksimum 10 sider. Det skal kome fram kva du ønskjer å forske på, kvifor dette er relevant og i samsvar med utlysinga, og kva som er forskingsstatus på feltet. Skissa skal gjere greie for dei teoretiske og metodiske utgangspunkta for prosjektet, kva empiri/datagrunnlag ein tek sikte på å bruke. Det vil bli gjennomført intervju og referansesjekk av aktuelle kandidatar for å vurdere personlege føresetnadar for å gjennomføre forskarutdanninga. Motivasjon og potensial for forsking innanfor fagfeltet er viktige føresetnader. Du må ha stor arbeidskapasitet, vere strukturert og ha forståing for at eit doktorgradsløp er ein krevjande læringsprosess. Du må kunne arbeide sjølvstendig, vere nytenkande og kreativ. Du må ha gode norsk- og engelskkunnskapar, både skriftleg og munnleg. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk. Vi tilbyr HVO tilbyr varierte arbeidsoppgåver i ei spanande og viktig verksemd. Avdelinga for samfunnsfag og historie har eit inkluderande og godt fagleg arbeidsfellesskap, der det er høve til fagleg og personleg utvikling. Høgskulen i Volda har gode vilkår for forsking, og det finst fleire aktive forskargrupper på ulike fagfelt. Pensjonsordningane ved høgskulen er gode. Stipendiatstillinga er løna i statens lønsregulativ, og ved HVO er alle stipendiatar lønna i lønssteg 54 i alternativ 10. Det er lagt opp til ei jamn lønnsutvikling i perioden. Om søknaden Alle som søker stillinga må søke digitalt gjennom rekrutteringsportalen Jobbnorge. Du må laste opp relevante vitnemål og attestar. Vi gjer merksam på at søknaden blir vurdert ut frå informasjon som ligg føre ved utløp av søknadsfristen. Det er viktig at du viser korleis kompetansen din fyller kriteria for stillinga. Offentleg søkarliste blir utarbeidd etter at søknadsfristen er ute. Dersom du ønsker å reservere deg frå oppføring på offentleg søkarliste, må dette grunngjevast i Jobbnorge. Du vil bli varsla om reservasjon ikkje blir tatt til følge. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden:  - vitnemål og attestar  - CV -  Masteroppgåve -  Eventuelle andre vitskaplege arbeid -    Prosjektskisse, sjå informasjon lenger oppe i teksten -    Evt. Stadfesting på opptak på doktorgradsprogram Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Søkjarane blir vurdert av eit sakkunnig utval. Alle innkomne søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå klart ikkje-kvalifiserte søkjarar blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval. Generell informasjon Ved HVO er vi opptatt av mangfald. Medarbeidarar med ulik livserfaring vil gjere oss i stand til å finne  gode løysingar i arbeidet vårt. Vi oppmodar difor alle til å søke stillinga utan omsyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn. Du er også velkommen til å søke sjølv om du ikkje kan vise til ein samanhengande yrkeskarriere. Lokala ved høgskulen er universelt utforma, og vi legg til rette for personar med nedsett funksjonsevne. Dersom du har nedsett funksjonsevne, innvandrarbakgrunn eller hol i CV kan du bli positivt særbehandla om du kryssar av for dette når du søker stillinga. Vi vil invitere minst éin kvalifisert søkar i kvar av desse gruppene til intervju. For å bli positivt særbehandla på denne måten, må du oppfylle visse krav. Les meir om dette på Arbeidsgiverportalen. https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/inkluderingsdugnaden/hvordan-bli-en-mer-inkluderende-virksomhet Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. Kontakt Nærare opplysningar om stillinga får du ved å vende deg til: -          Kjartan Leer-Salvesen, e-post: Kjartan.Leer-Salvesen@hivolda.no mobil: 416 59 805, programansvarleg for doktorgradsprogrammet -          Randi Bergem, e-post: randi.bergem@hivolda.no tlf. 70 07 52 11, dekan ved ASH, Om avdelinga Avdeling for samfunnsfag og historie har undervisningsansvar for omlag 1300 studentar, fordelte på tre institutt: Institutt for planlegging, administrasjon og skuleretta samfunnsfag (IPAS), Institutt for sosialfag (ISF) og Historisk institutt (HI).
Høgskulen i Volda