2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

21/03/2019
SØKNADSFRIST: 01.04.2019 Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling, og omfatter den samlede drift, forvaltning og utbygging innenfor vann- og avløpssektoren i Lillehammer kommune. Vi har mange store og spennende oppgaver å løse innenfor fagområdet, blant annet skal vi bygge et nytt vannverk som skal tas i bruk i 2020. Tjenesteområdet Vann og avløp består totalt av 52 årsverk, fordelt på tre avdelinger.  Ved vår avdeling Forvaltning og prosjekt skal vi ansette en saksbehandler med ansvar for oppfølging av utslipp/påslipp av fett- og oljeholdig avløpsvann. Stillingen er nyopprettet. Avdelingen består totalt av 7 saksbehandlere og 5 prosjektledere. Arbeidsoppgaver Holde oversikt over fett- og oljeutskillere i kommunen Behandle påslipp-/utslippssøknader, også fra industri Administrere tilsyn med olje- og fettutskillere Sende ut og følge opp pålegg om utbedring av anlegg og rutiner Veilede og ha tett kontakt med publikum Bistå med og delta i annen saksbehandling innen avdelingens ansvarsområde Kvalifikasjoner Bachelor/master innen relevante fagfelt som VA, miljø-/renseteknikk, offentlig forvaltning. Sertifikat kl B Personlige egenskaper Interesse og motivasjon for arbeidsoppgavene Samarbeidsorientert og liker å skape resultater sammen med andre, men må også kunne arbeide selvstendig Serviceinnstilt Systematisk God muntlig og skriftlig framstillingsevne Evner å bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr En spennende, allsidig og samfunnsnyttig jobb Et hyggelig arbeidsmiljø Lønn etter avtale / kvalifikasjoner Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Kontaktinfo: Morten Heby Avdelingsleder Forvaltning og prosjekt 91640921 morten.heby@lillehammer.kommune.no
Lillehammer kommune
21/03/2019
SØKNADSFRIST: 01.04.2019 Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Sektor for by- og samfunnsutvikling, og omfatter den samlede drift, forvaltning og utbygging innenfor vann- og avløpssektoren i Lillehammer kommune. Vi har mange store og spennende oppgaver å løse innenfor fagområdet, blant annet skal vi bygge et nytt vannverk som skal tas i bruk i 2020. Tjenesteområdet Vann og avløp består totalt av 52 årsverk, fordelt på tre avdelinger.  Ved vår avdeling Forvaltning og prosjekt skal vi ansette en saksbehandler med ansvar for avløp i spredt bebyggelse (dvs avløp fra hus og hytter som ikke er tilkoblet offentlig avløpsanlegg). Stillingen er nyopprettet. Avdelingen består totalt av 7 saksbehandlere og 5 prosjektledere. Arbeidsoppgaver Utarbeide, iverksette og følge opp handlingsplan for opprydding i dagens avløpsforhold i spredt bebyggelse Behandle utslippssøknader for private avløpsanlegg Administrere tilsyn med private avløpsanlegg Sende ut og følge opp pålegg om utbedring av private avløpsanlegg Veilede og ha tett kontakt med publikum Bistå med og delta i annen saksbehandling innen avdelingens ansvarsområde Kvalifikasjoner Bachelor/master innen relevante fagfelt som VA, miljø-/renseteknikk, offentlig forvaltning. Kunnskap om naturbaserte avløpsløsninger i spredt bebyggelse er en fordel. God kjennskap til forurensningsloven og plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. Sertifikat kl B Personlige egenskaper Interesse og motivasjon for arbeidsoppgavene Samarbeidsorientert og liker å skape resultater sammen med andre, men må også kunne arbeide selvstendig Serviceinnstilt Systematisk God muntlig og skriftlig framstillingsevne Evner å bidra til et godt arbeidsmiljø Vi tilbyr En spennende, allsidig og samfunnsnyttig jobb Et hyggelig arbeidsmiljø Lønn etter avtale / kvalifikasjoner Gode pensjons- og forsikringsordninger Fleksibel arbeidstid Kontaktinfo: Morten Heby Avdelingsleder  Forvaltning og prosjekt 91640921 morten.heby@lillehammer.kommune.no  
Lillehammer kommune
21/03/2019
SØKNADSFRIST: 10.04.2019 Vi er Norges mest attraktive utkantkommune. Nysgjerrig på hvorfor? Søk jobb som økonomisjef her!  Om stillingen Vi søker etter økonomisjef med faglig og administrativt ansvar for forvaltning av kommunens økonomi og finanser. Stillingen inngår i rådmannens ledergruppe, og innehar personalansvar for vår økonomiavdeling med 4 dyktige medarbeidere. Økonomiavdelingen har blant annet ansvar for regnskap, fakturering, lønn og skatteinnkreving. Sentrale ansvarsområder Lederansvar for økonomiavdelingen Økonomiforvaltning, herunder budsjett, rapportering samt økonomiske prognoser og analyser, både for administrativt bruk og som grunnlag for politiske prosesser Økonomistyring for hele organisasjonen Overordnet ansvar for regnskapsfunksjonen for kommunen og underliggende foretak o.l. Rådgivning veiledning og oppfølging overfor kommunens ledere innen fagområdet Saksbehandling og løpende økonomistøtte Økonomisjefen vil være en viktig bidragsyter i den strategiske utvikling av kommunen Kvalifikasjonskrav Relevant høyere utdanning innen økonomi Relevant erfaring fra kommunal sektor vektlegges Det er ønskelig med ledererfaring God kompetanse på IT Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig, og med god framstillingsevne Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt Personlige egenskaper: Gode samarbeidsevner og kunne jobbe i team Selvstendig Tydelig Målrettet og systematisk Trives med høyt arbeidspress Vi tilbyr Opplæring og veiledning Gode arbeidsforhold med et aktivt og engasjert arbeidsmiljø Konkurransedyktig lønn etter avtale i tråd med tariff Delvis dekning av flytteutgifter i henhold til reglement Hjelp til å skaffe bolig Tiltredelse etter nærmere avtale Spørsmål om stillingen Spørsmål vedr. stillingen rettes til rådmann Øyvind Korsberg – telefon 78 49 63 19 - mobil 930 63 634 - e-post  oyvind.korsberg@gamvik.kommune.no Søknad og søkerliste Søknad samt CV leveres elektronisk via jobbnorge.no. Vitnemål, attester og lignende sendes kun etter oppfordring, og originaler eller bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, bes opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetslovens § 25, 2. ledd kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
Gamvik kommune
21/03/2019
SØKNADSFRIST: 14.04.2019 Luftfartstilsynet har ledig stilling som inspektør ubemannet luftfart i seksjon for ubemannet luftfart. Som inspektør hos oss vil du møte en av Norges raskest voksende industrier. Gjennom tilsyn, godkjenningsprosesser, regelverksarbeid og veiledning vil din rolle sammen med dine kollegaer bidra til en sikker luftfart for alle. Et av de viktige utviklingsområdene vil være arbeidet med integrerte operasjoner - bemannet og ubemannet luftfart. Vår nye medarbeider må ha luftfartserfaring, genuin interesse for teknologi og evne til å sette seg inn i komplekse problemstillinger. Selvstendighet og evne til å løse problemstillinger underveis vil bli vektlagt. Inspektørene er den utøvende delen av tilsynsarbeidet og evnen til å spille på lag, jobbe tverrfaglig samt ivareta et godt arbeidsmiljø er viktig for seksjonen. I Luftfartstilsynet får du jobbe med mange av landets fremste eksperter innen luftfart og flysikkerhet. Vår viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle våre fagområder. En jobb hos oss betyr utfordrende arbeidsoppgaver, hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen. Hver enkelt medarbeider er gjennom sin unike kompetanse med på å styre utviklingen innen norsk og internasjonal luftfart. Vi har nettopp gjennomført en stor omstilling som legger bedre til rette for denne delen av luftfarten. Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vi legger vekt på disse verdiene i vår organisasjon. Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.    Arbeidsoppgaver: Godkjenning og tilsyn med droneoperatører Veiledning og oppfølging av personer og organisasjoner i markedet Utarbeidelse av informasjonsmateriell Deltagelse i interne og eksterne prosjektgrupper, utvikling av interne håndbøker og prosedyrer Utarbeide sikkerhets- og risikoanalyser Utarbeidelse og revisjon av nasjonale forskrifter Generell saksbehandling Noe reiseaktivitet må påregnes Kvalifikasjoner: Høyere utdannelse innen relevant områder, eller relevant luftfartsfaglig kompetanse. Det er ønskelig med utdanning og erfaring som flyger - LAPL/PPL/CPL med relevant tilleggsutdannelse, eller tilsvarende militære kompetansebevis. Subsidiert relevant utdanning eller erfaring på ubemannede systemer. Bred flyoperativ erfaring innen fagområdet er en fordel Kandidaten må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. God kompetanse på bruk av elektroniske verktøy For å være inspektør i Luftfartstilsynet kreves lisens som inspektør. Det kreves at søkeren fullfører vårt interne opplæringsprogram Det stilles krav om godkjent bakgrunnssjekk Personlige egenskaper: Vi søker en medarbeider som er fleksibel, løsningsorienter og har gode samarbeidsevner. Vi ønsker at du har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide systematisk og selvstendig med god gjennomføringsevne. Du må være en viktig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø, kontaktskapende og serviceinnstilt. Videre må du være opptatt av utvikling innen bransjen og ha integritet og god rolleforståelse for inspektørrollen. Vi tilbyr: Luftfartstilsynet kan tilby deg interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse. Du vil få nært samarbeid med andre faggrupper, gode utviklingsmuligheter og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer. Lønn iht. kvalifikasjoner som rådgiver eller seniorrådgiver (SKO 1431/1364) etter statens regulativ innen lønnsspenn fra kr 619 300 - 695 500,-. Ved særskilt kvalifiserte søkere kan lønn vurderes utover det som er fastsatt. Luftfartstilsynet holder til i flotte lokaler på kaikanten i Bodø. Vi praktiserer fleksibel arbeidstidsordning, har treningsrom og tilskudd til trening, parkeringsgarasje og kantine. Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer. Kontaktinfo: Bente Heggedal Løvold Seksjonssjef ubemannet luftfart 98261858 bhd@caa.no
Luftfartstilsynet
21/03/2019
SØKNADSFRIST: 14.04.2019 Har du en genuin interesse for teknologi og droner? Er du utviklingsorientert og ønsker å jobbe innenfor et spennende fagfelt som omfatter en av Norges raskest voksende industrier? Da kan Luftfartstilsynet ha stillingen for deg! Vi har nå en ledig stilling som inspektør ubemannet luftfart. Som inspektør hos oss vil du få jobbe med mange av landets fremste eksperter innen luftfart og flysikkerhet. Gjennom tilsyn, godkjenningsprosesser, regelverksarbeid og veiledning vil din rolle sammen med dine kollegaer bidra til en sikker luftfart for alle.     Arbeidet med sikker dronetrafikk og beskyttelse mot uønskede hendelser er et viktig utviklingsområde innen ubemannet luftfart. Målet er fullintegrerte operasjoner mellom bemannet og ubemannet luftfart. I den forbindelse er vi på jakt etter en person som har interesse for både robotikk og luftfart. Vår nye medarbeider må ha forståelse for komplekse sikkerhetsutfordringer og et ønske om å jobbe innenfor luftfart. Selvstendighet og evne til å løse problemstillinger underveis vil bli vektlagt. Inspektørene er den utøvende delen av tilsynsarbeidet, og evnen til å spille på lag, jobbe tverrfaglig samt ivareta et godt arbeidsmiljø er viktig for seksjonen.     Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vi legger vekt på disse verdiene i vår organisasjon.     Som medarbeider i Luftfartstilsynet kan du ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.    Arbeidsoppgaver: Godkjenning og tilsyn med droneoperatører med hovedvekt på linkforståelse. Forståelse for logaritmene bak «pakkene». Kontroll av sikkerhet på C2/C3 link.  Finne sikkerhetshull og forebygge farlige og ulovlige hendelser i ubemannet luftfart.  Veiledning og oppfølging av personer og organisasjoner i markedet  Utarbeidelse av informasjonsmateriell  Deltagelse i interne og eksterne prosjektgrupper, utvikling av interne håndbøker og prosedyrer Utarbeide sikkerhets- og risikoanalyser  Utarbeidelse og revisjon av nasjonale forskrifter  Generell saksbehandling  Reiseaktivitet mellom 50 og 70 dager Kvalifikasjoner: Relevant utdanning innen fagområder som matematikk, fysikk, informatikk med tilleggskompetanse i matematikk og kryptografi. Fortrinnsvis på masternivå eller høyere. Kandidater med lavere utdanning vil kunne bli vurdert dersom de har annen relevant erfaring som kan kompensere for utdanningskravet   Relevant utdanning eller erfaring på ubemannede systemer, droner (teknisk kybernetikk) er en fordel, men ingen forutsetning.  Kunnskap om disassembling er en fordel    Erfaring med utvikling av systemverktøy, eventuelt programmering på kjernenivå er ønskelig   God skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  Det stilles krav om godkjent bakgrunnssjekk og sikkerhetsklarering  Det kreves at søkeren fullfører vårt interne opplæringsprogram for å få lisens som inspektør i Luftfartstilsynet Personlige egenskaper: Vi søker en kreativ medarbeider som har et lidenskapelig forhold til det å analysere sikkerhetsteknologier. Du må være fleksibel, løsningsorienter og ha gode samarbeidsevner. Vi ønsker at du har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide systematisk og selvstendig med god gjennomføringsevne. Du må være en viktig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø, kontaktskapende og serviceinnstilt. Videre må du være utviklingsorientert og opptatt av å følge med på utviklingen innen bransjen og ha integritet og god rolleforståelse for inspektørrollen. Vi tilbyr: Luftfartstilsynet kan tilby deg interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse. Du vil få nært samarbeid med andre faggrupper, gode utviklingsmuligheter og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer. Lønn iht. kvalifikasjoner som rådgiver eller seniorrådgiver (SKO 1431/1364) etter statens regulativ innen lønnsspenn fra kr 619.300 - 695.500,-  pr år. Ved særskilt kvalifiserte søkere kan lønn vurderes utover det som er fastsatt. Luftfartstilsynet holder til i flotte lokaler på kaikanten i Bodø. Vi praktiserer fleksibel arbeidstidsordning, har treningsrom og tilskudd til trening, parkeringsgarasje og kantine. Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer. Kontaktinfo: Bente Heggedal Løvold Seksjonssjef ubemannet luftfart 98261858 bhd@caa.no
Luftfartstilsynet
21/03/2019
SØKNADSFRIST: 31.03.2019 Luftfartstilsynet har ledig stilling som rådgiver flymedisin og HMS. Stillingen tilhører seksjon for menneskelig ytelse og utdanning i Luftfartstilsynets fagavdeling.  Luftfartstilsynets flymedisinske fagmiljø er lokalisert ved Blindern i Oslo. HMS-funksjon er plassert ved vårt hovedkontor i Bodø. Stillingen som rådgiver flymedisin og HMS har arbeidssted Bodø, det må påregnes noe tilstedeværelse på Blindern, særlig i forbindelse med opplæring. Vår nye medarbeider kan se frem til en selvstendig jobb med varierte oppgaver.    Stillingens hovedansvarsområde er saksbehandling innenfor medisinsk sertifisering av piloter, flygeledere og kabinbesetningsmedlemmer.  Luftfartstilsynet er arbeidstilsyn for besetningsmedlemmer med norsk base. En andel av stillingen er derfor HMS-relatert, hovedoppgavene her er tilsynsvirksomhet og veiledning innen arbeidsmiljøforhold for besetningsmedlemmer. Tilsynsoppgavene gjennomføres etter definerte standarder og bygger på moderne kvalitetstenkning.    Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste.  Arbeidstaker i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser.  Luftfartstilsynet krever at stillingsinnehaver gjennomfører de kompetansetiltak som anses nødvendig for at man skulle fungere fullt ut i stillingen. Slike tiltak er i sin helhet dekket av virksomheten.  Arbeidsoppgaver: Ansvarsområdet omfatter saksbehandling innen medisinsk sertifisering av flygende personell og flygeledere Rådgivning til flyleger, søkere og sertifikatinnehavere og føre kontroll med at innehavere av luftfartssertifikat oppfyller fastsatte helsekrav Tilsynsvirksomhet og veiledning innen arbeidsmiljøforhold (HMS) for besetningsmedlemmer Bistå i nasjonal og internasjonal regelverksutvikling  Bidra til å opprettholde kontakt med aktørene i norsk luftfart, utvikle prosedyrer, informasjonsmateriell og systemer for internt og eksternt bruk Noe reiseaktivitet må påregnes (ca. 20 reisedøgn)  Kvalifikasjoner: Høyere utdanning (minimum bachelor), fortrinnsvis innen helse- og sosialfag, psykologi, HMS eller rettsvitenskap Erfaring med saksbehandling Kunnskap om medisinske tilstander og terminologi Erfaring fra HMS-arbeid blir vektlagt God forståelse for IKT verktøy Erfaring fra offentlig forvaltning blir vektlagt Erfaring som besetningsmedlem er en fordel  Personlige egenskaper: Ha integritet og rolleforståelse  Evne til å arbeide systematisk og selvstendig  Ha gode samarbeidsegenskaper og evne til å skape tillit  Ha evne til å ta initiativ  Være kontaktskapende og god til å samarbeide  Vi tilbyr: Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter  Interessante og varierte arbeidsoppgaver  Nært samarbeid med andre faggrupper Godt inkluderende arbeidsmiljø preget av mangfold   Lønn etter Statens regulativ i SKO 1434 rådgiver. Lønnsspenn fra kr. 480.000 - 540.000,- I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.  Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge får søkeren varsel om dette.  Den som tilsettes må godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer. Kontaktinfo: Erik Hammer Seksjonssjef menneskelig ytelse og utdanning 994 01 448 ham@caa.no
Luftfartstilsynet
21/03/2019
SØKNADSFRIST: 26.03.2019 Vil du være med på å videreutvikle og drifte Luftfartstilsynets digitale dokumenthåndtering? Luftfartstilsynet har ledig fast stilling som arkivleder i seksjon for front, sertifikat og registre. Seksjonens primæroppgaver består av førstelinjetjenester knyttet til luftfartssertifikater, bakgrunnssjekk, UH-mottak, arkiv, resepsjon og sentralbord. Arkivet har fem medarbeidere som bidrar til å håndtere Luftfartstilsynets dokumentproduksjon som er på ca 90 000 dokumenter, samt 3 500 begjæringer om innsyn pr år. Luftfartstilsynets viktigste oppgave er å bidra til økt flysikkerhet, noe som krever høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen alle fagområder. En jobb hos oss betyr krevende arbeidsoppgaver hvor ansvar og direkte påvirkning er sentrale kjennetegn i hverdagen.   Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve kulturverdiene i Luftfartstilsynets tjeneste. Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, som er i strid med Luftfartstilsynets interesser.   Arbeidsoppgaver: Faglig ansvar for arkivet og den daglige driften, herunder gradert arkiv Systemansvar for Luftfartstilsynets sak-og arkivsystem Public 360 Sikre god utøvelse av sak- og arkivsystem ut i hele organisasjonen Faglig ansvar for dokumentasjonsforvaltningen i organisasjonen Være aktiv pådriver for nye løsninger som bidrar til effektivisering og nytenking Utvikling av planverk, retningslinjer og prosesser knyttet til dokumenthåndtering og saksbehandling i samarbeid med de andre medarbeidere på arkivet og i Luftfartstilsynet for øvrig. Opplæring av ansatte Brukerstøtte Delta i daglige driftsoppgaver Kvalifikasjoner: Relevant høyere utdanning, gjerne innen fagområder som arkiv, ikt eller dokument/forvaltningssikkerhet. Kravet om utdanning kan fravikes i spesielle tilfeller der det foreligger meget lang og relevant erfaring. Relevant erfaring fra arkivarbeid innen offentlig forvaltning God kjennskap til lover, forskrifter og retningslinjer knyttet til dokumentasjonsforvaltning og saksbehandling i offentlig sektor God kompetanse i bruk av elektroniske sak/arkivsystem. Erfaring fra arkivsystemet P-360 vil bli tillagt vekt Gode IKT-ferdigheter Ønskelig med erfaring fra faglig arkivledelse og digitaliseringsprosjekter God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk Stillingen krever sikkerhetsklarering Personlige egenskaper: Vi søker en medarbeider som viser initiativ, handlekraft og har gode samarbeidsevner. Vi ønsker at du har stor arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig og systematisk. Du må være en viktig bidragsyter til et godt arbeidsmiljø, kontaktskapende og serviceinnstilt. Videre må du være opptatt av utvikling innen fagområdet og ha et ønske om digitalisering og forenkling av arbeidsprosesser.  Språk: Engelsk Norsk Vi tilbyr: Luftfartstilsynet kan tilby deg interessante og utfordrende oppgaver i en seksjon med engasjerte medarbeidere som har bred og variert kompetanse. Du vil få nært samarbeid med andre faggrupper, gode utviklingsmuligheter og et godt og inkluderende arbeidsmiljø med dyktige kollegaer. Lønn iht. kvalifikasjoner som arkivleder SKO 1072 eller etter statens regulativ innen lønnsspenn fra kr 524.200 - 576.100,-. Ved særskilt kvalifiserte søkere kan lønn vurderes utover det som er fastsatt. Luftfartstilsynet holder til i flotte lokaler på kaikanten i Bodø. Vi praktiserer fleksibel arbeidstidsordning, har treningsrom og tilskudd til trening, parkeringsgarasje og kantine. Gode pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens pensjonskasse. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette. Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer. Kontaktinfo: Hugo Olsen seksjonssjef front, sertifikat og registre 928 53 630 huo@caa.no
Luftfartstilsynet
21/03/2019
SØKNADSFRIST: 08.04.2019 Om stillinga Ved Høgskulen i Volda, Avdeling for kulturfag, er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i Idrett og kroppsøving frå 1.8.2019.  Ballspel • Orientering • Rørslelære • Metode- og bacheloroppgåverettleiing Personen bør kunne dekke: • Treningslære • Ernæring • Helse • Idrett og samfunn • Motorisk læring • Grunnleggande koordinasjon • Turn • Stup Ved tilsetjing vil det samla kompetansebehovet i fagmiljøet bli sett under eitt. Den som blir tilsett, kan også bli involvert i vidareutvikling av studietilboda og ulike eksterne oppdrag, samt undervisning innan heile bacheloren i Idrett og kroppsøving. Høgskulen nyttar Canvas som læringsplattform. Digital kompetanse er såleis nødvendig. Undervisings- og administrasjonsspråket ved høgskulen er norsk. Dagleg arbeidsstad er høgskulecampus i Volda. For tilsetjing som førsteamanuensis må søkjaren ha doktorgrad. For tilsetjing som førstelektor må søkjaren ha dokumentert omfattande forskings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang svarer til doktorgrad. For tilsetjing som høgskulelektor må søkjaren ha mastergrad/hovudfag. For alle stillingskategoriane gjeld det at ein må ha dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning og/eller undervisning og rettleiing innanfor relevante fagområde. Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar som samarbeidsevne, evne til å ta initiativ og arbeide sjølvstendig, god munnleg og skriftleg formidlingsevne. Vidare må den som blir tilsett, kunne vise at ein er trygg som undervisar både i store forsamlingar og mindre grupper og både i praktiske og teoretiske økter.  Aktuelle søkjarar kan bli kalla inn til intervju og prøveundervisning. Tilsetjing vil skje i tråd med dei faglege behova ved seksjonen. Dersom det ikkje melder seg formelt kvalifiserte søkjarar, kan ein person utan hovudfag / mastergrad, men med særleg relevant praksis, verte tilsett som høgskulelærar i midlertidig stilling. Arbeidsfelt Vi søkjer ein person som kan ta undervisning, administrative oppgåver og eksterne oppdrag innanfor Seksjon for idrett og friluftsliv sitt virkefelt. Vi tilbyr Eit spanande arbeidsmiljø med høve til fagleg og personleg utvikling og gode pensjonsordningar. Stillinga er løna etter kompetanse og kvalifikasjonar i statens lønsregulativ med normal årsløn i desse stillingskodene ved Høgskulen i Volda: Førsteamanuensis 1011/førstelektor 1198 frå kr 565 500 – 713 400/høgskulelektor 1008 frå kr 480 600 – 619 300.  Generell informasjon Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetjing og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Høgskulen praktiserer moderat kjønnskvotering. Vi gjer søkjarar som oppgir at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV merksam på at denne opplysinga kan verte brukt til registreringsføremål knytt til regjeringa sin inkluderingsdugnad.  Tilsetjing skjer på dei vilkåra som følgjer av lov om offentlege tenestemenn, regulativ, reglement og instruksar som til ei kvar tid gjeld for stillinga, mellom anna lovfesta innskot i Statens pensjonskasse. Søkjarar kan verte kalla inn til intervju og/eller prøveundervisning. Søkjarar som vert kalla inn til intervju, må ta med originalar av vitnemål og attestar for å dokumentere dei elektronisk innsende vedlegga. I samsvar med Offentleglovas § 25 kan søkjar be om å ikkje bli oppført på offentleg søkjarliste. Søkjarar som ønskjer å reservere seg, må under «søknad» hake av for «Er det grunnlag for å bli unntatt offentligheit, jfr. Offentlighetsloven» samt grunngi søknaden. Høgskulen kan likevel avgjere at namnet  på søkjaren skal offentleggjerast. Søkjaren blir varsla dersom ønsket om unntak ikkje blir tatt til følge. Om søknaden Søknad og all dokumentasjon skal sendast elektronisk igjennom rekrutteringssystemet Jobbnorge der du registrerer søknaden, vedlegg og informasjon om utdanning og arbeidserfaring. Vi ber også om at du oppgir referansar med kontaktinformasjon. Søknaden skal gi eit fullstendig oversyn over utdanning og tidlegare praksis. Søknader eller vedlegg kan ikkje sendast på e-post eller i vanleg postgang til høgskulen. Det er søkjar sitt ansvar å sørge for at alle dokument/filer er lasta opp innan søknadsfristen. Søknaden vert vurdert med den informasjonen som ligg føre elektronisk i Jobbnorge. Vedlegg skal lastast opp som separate filer i eit format som kan leggjast ved elektronisk; PDF, PMG, JPEG, ODF, DOC. Dersom vedlegga samla overstig 30 MB, må dei komprimerast før dei vert lasta opp. Vedlegga skal ha namn som samsvarar med innhaldet i fila. Følgjande dokument/filer skal leggjast ved den elektroniske søknaden: - vitnemål og attestar, samla i ei fil - CV - fullstendig publikasjonslise over alle vitskapelege arbeid - inntil 10 vitskapelege arbeid, inkludert master-/hovudfagsoppgåve og eventuell doktorgradsavhandling  Dei faglege kvalifikasjonane til søkjarane kan verte vurdert av eit sakkunnig utval. Viser til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, KD 9.2.2006, med endringar 15.9.2015. www.lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129. Alle innkomne søknader blir først vurderte av avdelinga. Søknader frå klart ikkje-kvalifiserte søkjarar blir ikkje sende vidare til vurdering i sakkunnig utval. Søknadsfrist: 8. april 2019 Kontakt Nærare opplysningar får ein ved å vende seg til høgskulen v/dekan Aud Folkestad, tlf. 7007 5310 eller seksjonsleiar Kjetil Høydal, 7007 5394. Om seksjonen Stillinga er knytt til Seksjon for idrett og friluftsliv. For tida er det om lag 10 stillingar i denne seksjonen, som for studieåret 2018/2019 har ansvar for følgjande utdanningstilbod: Bachelor i idrett og kroppsøving Årsstudium i idrett og kroppsøving Bachelor i friluftsliv og naturguide Årsstudium i friluftsliv Emne i lærar- og barnehagelærarutdanninga Praktisk pedagogisk utdanning Om avdelinga Avdeling for kulturfag tilbyr for tida m.a. bachelorutdanningar i Musikk, Formgiving, kunst og handverk, Idrett og kroppsøving, Friluftsliv og naturguide, Drama og teater, samt vidareutdanningstilbod innan undervisningsretta fag i skuleverket. Avdelinga har om lag 450 heiltidsstudentar. Det beste med Volda Studentar og bygdefolk fortel kva dei synest er det beste med Volda. Sjå film under "Video". Produksjon: Chris-Håvard Berge
Høgskulen i Volda
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 08.04.2019 Saksnr.: 19/357 Er du kreativ og positivt innstilt? Då er det deg me treng i heimesjukepleien.  Me er organisert under Heimebaserte tenester saman med heimehjelp, kommunalt hjelpemiddellager og dagsenter for personar med kognitiv svikt og kreftkoordinator. I heimesjukepleien har me brukarar i ulike aldersgrupper og me er opptatt av å tilby tenester av god kvalitet til brukarane. Me har tilbod om kvardagsrehabilitering.   Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Utøve pleie og behandling til brukarane saman med det øvrige personalet Observere brukarane sin tilstand og iverksette tiltak Tverrfagleg samarbeid med andre yrkesgrupper Dokumentere og rapportere Vegleiing- og undervisningsansvar for elevar og studentar Medansvar for forsvarleg forvaltning av ressursane Dosere medisinar og sørge for at legen sine medisinske forordningar blir utført Behandle E-meldingar Utføre ulike prosedyrar som td. ta blodprøvar, stell av PVK, smertepumpe m.m Kvalifikasjonar for stillinga:  Bachelor i sjukepleie Du må leggje fram gyldig politiattest Førarkort klasse B Gode norsk kunnskapar skriftleg og munnleg Personlege eigenskapar:  Fleksibel, strukturert og effektiv Godt humør og positiv innstilling Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide sjølvstendig Evne til god kommunikasjon, vera reflektert og kunne skape gode relasjonar med brukarane, pårørande og medarbeidarar Resultatorientert og fokusert på kvalitet i tenesta Me tilbyr:  100% fast stilling i Odda kommune, for tida vikariat i heimesjukepleien Turnus dag / kveld / 3. kvar helg Trivleg arbeidsmiljø med flotte kollegaer Fadderordning for nytilsette Sjølvstendig og variert arbeid Internundervisning og fagleg påfyll Rekrutteringsgodgjering for nye sjukepleiarar til kommunen. 30 000,- kr visst du binder deg det første året og ytterlegare 20 000,- kr visst du forsett i jobben eit år til Lønnsvilkår:  Etter hovudtariffavtalen For nærmare opplysningar kan du kontakte verksemdsleiar Anna Jordan på tlf. 975 58 461 eller på e-post:  anna.jordan@odda.kommune.no  eller du kan kontakte avdelingsleiar Sigrid Bleie på tlf. 975 58 543 eller på e-post:  sigrid.bleie@odda.kommune.no   Heimebaserte tenester har og behov for ringevikar i heimesjukepleien og heimehjelpen. Har du spørsmål kan du kontakte avdelingsleiar Sigrid Bleie på tlf. 975 58 543 eller på e-post:  sigrid.bleie@odda.kommune.no  eller verksemdsleiar Anna Jordan på tlf. 975 58 461 eller på e-post:  anna.jordan@odda.kommune.no Søknadsfrist: 08.04.19
Odda kommune
20/03/2019
SØKNADSFRIST: 02.04.2019 Saksnr.: 19/351 Har du lyst på ein kjekk, utfordrande og spanande jobbkvardag? På Bokko har me 32 plassar fordelt på 4 avdelingar. Me har langtidsplassar, korttidsplassar, rehabilitering og rom for lindrande behandling. Heimelsnr. 31066  Hovudarbeidsoppgåver for stillinga: Dette er ein spanande stilling for den rette personen. Avdelingsleiar er fagleg, administrativt og økonomisk medansvarleg, ansvarleg for dagleg drift, herunder turnus, arbeidsavtalar og oppfølging av medarbeidarar. Me ser etter ein person som har evne til å motivere, veilede og vidareutvikling av medarbeidarar. Avdelingsleiar rapporterer til verksemdsleiar og inngår i den utvida leiargruppa i Helse og omsorg.  Personlege eigenskapar:  Fleksibel, strukturert og effektiv Godt humør og positiv innstilling Gode samarbeidsevner, samt evne til å arbeide sjølvstendig Gode kommunikasjonsferdigheiter, er reflektert og har evne til å skape gode relasjonar med pasientar, pårørande og medarbeidarar Det legges stor vekt på personleg egnethet Må beherska norsk skriftleg og munnleg, minimum B2 nivå Resultatorientert og bevisst på kvalitet i tenesta ​ Kvalifikasjonar for stillinga: Bachelor i sjukepleie. Leiarerfaring og/eller utdanning er ynskeleg, men ingen krav Kjennskap i bruk av IKT verktøy Personleg egnethet og eigenskapar vert vektlagd Lønnsvilkår : Konkurransedyktige lønnsbetingelsar Odda kommune kan tilby:  Eit variert arbeid med faglege utfordringar Dagtidsarbeid; 37,5t per veke Gode pensjons,- og forsikringsordning IA bedrift Opplysningar om stillinga får du av verksemdsleiar Therese Kolltveit på tlf. 915 66 097 eller på e-post:  therese.kolltveit@odda.kommune.no Søknadsfrist: 02.04.19
Odda kommune