Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

13/07/2018
Ledig stilling: fysioterapeut 100 % vikariat - Helse og Velferd Vi har ledig 100 % vikariat som fysioterapeut fra medio august 2018 og frem til august 2019.Arb...   Les mer Ledig stilling: sykepleier 100 % vikariat - institusjon ​​​​Vi har ledig for snarlig tiltredelse 100 % vikariat som sykepleier på institusjon i perioden 20.08.18...   Les mer Ledig stilling: Sykepleier 50 % fast - institusjon - 2. gangs utlysning Vi har ledig for snarlig tiltredelse 50 % fast stilling som sykepleier ved Helse og Velferd, institu...   Les mer
Engerdal kommune Engerdal, Norge
13/07/2018
  SØKNADSFRIST: 05.08.2018 Det er i Engerdal kommune en nyopprettet hel, fast stilling som psykolog for snarlig tiltredelse. Arbeidsstedet er på Engerdal helse- og omsorgssenter beliggende på Drevsjø. Psykolog-stillingen er en del av virksomheten Forebyggende rehabiliterende enhet, som også består av: ergoterapeut, fysioterapeut, psykisk helse, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor og hjemmebaserte tjenester. Søknadsfristen er 5. august, og elektronisk søknadsskjema finner du ved å trykke på knappen "Søk nå" på denne siden. Stillingstype/-prosent:  100 % fast Søknadsfrist: 05.08.2018 Arbeidsoppgaver: Lavterskel behandling og oppfølging System- og samfunnsrettet arbeid Helsefremmende og forebyggende arbeid Tverrfaglig team/fagfelleskap Ulike målgrupper og aldersgrupper Veiledning og fagstøtte til øvrig personell Utredning og diagnostikk Delta i kommunens kriseteam Kvalifikasjoner: Autorisert psykolog Førerkort kl B med manuelle gir Erfaring med profil og Winmed3 (Helsestasjon) som dokumentasjonssystem være en fordel Personlige egenskaper: Kunne jobbe selvstendig og i team Faglig engasjert og løsningsorientert Like utfordringer, ansvarsbevisst, positiv, jobbe strukturert, fleksibel og være endringsvillig Gode kommunikasjonsevner Personlig egnethet og skikkethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt Vi kan tilby: Spennende arbeidsmiljø og god pensjonsordning. Annet: Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vår ref.: Du kan kontakte oss på telefon til Engerdal kommune: 62459600, Hege K. Bunes Finneid ​Søknadsskjema: Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt. Offentlig søkerliste: Engerdal kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten. Kontaktperson: Konstituert enhetsleder for Helse og Velferd, Hege Finneid - tlf. 489 91 191. Fortrinnsrett: I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen. Organisasjon:   Engerdal kommune ønsker å være en attraktiv kommune å bo i og flytte til. Vi ønsker å gi et tjenestetilbud med fokus på kommunens brukere. Kommunen vår er organisert etter to-nivå modellen slik: Rådmannsnivå med en rådmann og 6 enhetsledere.
Engerdal kommune Engerdal, Norge
13/07/2018
SØKNADSFRIST: 09.08.2018 Om skolen    Sandnes videregående skole ligger ved Giskehallen og idrettsparken i gangavstand vest for Sandnes sentrum. Sandnes vgs. er en stor og attraktiv skole med 1020 elevplasser, alle innen utdanningsprogram for studiespesialisering og utdanningsprogram for idrettsfag. Skolen har ca. 110 ansatte. Sandnes videregående skole har nylig gjennomgått en betydelig utbygging og omfattende rehabilitering og framstår i dag som en moderne skole på alle vis.     Om stillingen    Ved Sandnes videregående skole er det fra 01.08.2018 en ledig stilling som avdelingsleder med hovedansvar for engelsk og fremmedspråk. Til avdelingen vil det være knyttet ca. 15 lærere som avdelingsleder vil ha personalansvar for.   Til stillingen ligger også ansvar som trinnleder for Vg1 eller Vg2 på studiespesialiserende utdanningsprogram, noe som bl.a. innebærer ansvar for elevinntak på trinnet, klasser og faggrupper.   Skolen søker en utviklingsorientert leder som har en sterk faglig forankring i avdelingens fagområde. Aktuelle søkere må kunne lede i samsvar med fylkeskommunale målsetninger og retningslinjer og skolens satsingsområder både faglig og pedagogisk. Den som tilsettes må kunne ta et helhetlig ansvar for skoleutvikling og personalledelse. Stillingen inngår i et samlet lederteam på 8 personer. Ledelsesressursen utgjør 70% og aktuelle søkere må kunne undervise innen avdelingens fagtilbud (30% undervisning). Avdelingsleder vil ha ansvar for faglig og pedagogisk ledelse i avdelingen og økonomisk ansvar for avdelingens budsjett. Aktuelle stabsoppgaver vil bli tillagt stillingen, eksempelvis ansvar for internasjonalisering. Skolen vil vektlegge egenskaper som samarbeidsevne, kommunikasjonsevne og evne til å fremme dialog. God kompetanse innen IKT vil bli vektlagt. Lederutdanning, ledererfaring og egnethet vil bli vurdert i en helhet sammen med solid faglig kompetanse og evt. annen erfaring fra samfunnslivet.     Lønn og arbeidsvilkår i følge gjeldende tariffbestemmelser.     Arbeidsoppgaver    • Ledelse av avdeling for språkfag og fagutvikling innen programområdet språk, samfunnsfag og økonomiske fag, ca. 70%. Personalansvar, økonomisk ansvar og pedagogisk ledelse av avdelingen.   • Undervisning i aktuelle fag i avdelingen, ca. 30%.   • Elevoppfølging, trinnledelse av 9 klasser   • Faglig-pedagogisk ledelse av aktuelle fag knyttet til avdelingen   • Ansvar for fagnettverk og samarbeid med andre skoler i regionen     Det kreves    • Utdanning i aktuelle fag i avdelingen – gjerne med mastergrad / hovedfag i utdanningen   • Godkjent praktisk pedagogisk utdanning (PPU)   • Egnethet for stillingen   • Evne til å jobbe i team – og evne til selvstendig arbeid innen avdelingsledelse   • God IKT-kompetanse   • Godkjent politiattest for ansatte i videregående skole     Det er ønskelig med • Erfaring/utdanning innen ledelse   • Faglig engasjement   • Gode relasjonelle ferdigheter   • Gode kommunikative ferdigheter   • Gode samarbeidsevner   • Erfaring i bruk av relevant programvare   Vi tilbyr • Utfordrende og spennende oppgaver på en stor skole i spennende utvikling   • Høyt utdannede og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø   • Gode muligheter for faglig utvikling i samarbeid med dyktige kolleger   • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale     Kontaktperson:   Spørsmål om stillingen kan rettes til rektor Helge Ledaal, tlf. 51923401 / 99259538   E-post: helge.ledaal@skole.rogfk.no        Søknadsfrist : 09.08.2018     Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju  
Rogaland fylkeskommune Sandnes, Norge
13/07/2018
SØKNADSFRIST: 23.09.2018 Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er en del av den offentlige tannhelsetjenesten i Troms. TkNN har et omfattende spesialisttilbud for pasientbehandling, utdanner spesialister, driver rådgivnings- og veiledningstjeneste overfor tannhelsetjenesten i regionen og etterutdanning av tannhelsepersonell. Forsknings- og utviklingsarbeid er også en del av oppgavene. Forskningsenheten ble etablert i 2012 og driver nå forskjellige prosjekt men med hovedinnretning innen epidemiologi. Et aktuelt prosjekt er Tromsø 7 som er en omfattende studie med kartlegging av de voksnes allmenn- og munnhelse i Troms fylkeskommune. Prosjektet gir gode muligheter til å analysere mange forskjellige forskningsspørsmål. I dette allmenn- og munnhelse prosjekt har forskergruppa et nært samarbeid både nasjonalt (Universitet i Tromsø, Oslo, NIOM) og internasjonalt (Gøteborg, Sheffield og Pittsburgh). Forsker TkNN søker en forsker med faglig bakgrunn innen munn- eller allmennhelse i en 50 - 100 % fast stilling. Stillingen er tilknyttet forskningsenheten med tiltredelse i løpet av 2019. Den som blir tilsatt vil primært bidra til å styrke forskningsgruppen i pågående prosjekter, og først å fremst når det gjelder arbeidet med å koble sammen munnhelse med allmennhelsedata. Men på sikt vil det også være mulig til å bidra og utvikle egne idéer til forskning.  Hva forventes av deg? Nødvendige kvalifikasjoner er avlagt PhD og vi ser gjerne at du har forskningserfaring innen epidemiologi eller klinisk forskning. Du må ha erfaring med, og kunne vise til egen vitenskapelig publisering. En forutsetning er også at du har interesse for forskningsspørsmål. Du må kunne påregne deltakelse i nasjonale og internasjonale fora samt bidra i arbeidet med å etablere tverrfaglig samarbeid internt og eksternt.  Videre må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper, like å jobbe i team, samtidig som du kan arbeide selvstendig og systematisk. Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne, både på norsk eller skandinavisk samt engelsk. Arbeidsspråket er norsk og skandinavisk.  For stillingen gjelder Lønn etter avtale Pensjonsinnskudd trekkes med 2 % Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helspersonelloven § 20 a. Ytterligere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsleder Nils Oscarson, mobil +46 70 162 37 78, kontortelefon 77 78 82 87 eller via e-post  nils.oscarson@tromsfylke.no   Søknadsfrist: 23. september 2018   Besøk gjerne våre nettsider  www.tromsfylke.no  og  www.tknn.no Søknad med referanser sendes elektronisk via link på denne siden. Opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om det er bedt om unntak fra offentlighet, jfr. Offentlighetsloven.
Troms fylkeskommune Tromsø, Norge
13/07/2018
Søknadsfrist: 02.08.2018 3 stk 100% midlertidige stillinger som barne- og ungdomsarbeider Salhus skole har ledig 3stk 100 % midlertidige stillinger som barne- og ungdomsarbeider i skole og SFO.   Salhus skole er en 1-10 skole med 450 elever og 69 ansatte. Skolen er organisert i fire avdelinger; sfo, småskole, mellomtrinn og ungdomsskole med egne avdelingsledere. Lærerne er organisert i team på trinn og samarbeider tett om alle oppgaver og tar felles ansvar for barna.  Skolens ene satsningsområde neste skoleår vil være IKT som pedagogisk verktøy både for elever og lærere. Det andre satsningsområde er Språkløyper da kommunen er Språkkommune.  Det jobbes også med elevenes sosiale kompetanse og god relasjonskompetanse hos barn og voksne. Salhus skole skal være en skole hvor ungene gleder seg til å gå på skole hver dag og hvor læring skjer i et trygt og inkluderende fellesskap.   Stillingene er tillagt følgende oppgaver: Tett oppfølging av elever med spesielle behov. Elevassistanse i skoledagen; i nært samarbeid med kontaktlærer og trinnteam Elevassistanse på sfo. Tilstedeværelse og oppfølging av eleven ute i alternativ læringsarena  Kvalifikasjoner: Barne- og ungdomsarbeider Personlig egnethet Ønskelig med erfaring fra arbeid skole, men det er ikke absolutt. Må kunne håndheve grenser; også overfor barn som utfordrer grensene. Kunne knytte gode relasjoner og skape en god dialog med foresatte. Ha gode samarbeidsevner. Kunne jobbe selvstendig, men også i team. Være initiativrik og løsningsorientert. Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet. Kroppsøving/ svømming   Ved ansettelse vil personlig egnethet, stabilitet og samarbeidsvilje være avgjørende.  Det vektlegges kontinuitet og stabilitet rundt eleven ved ansettelse. På grunn av stillingsinnhold, vil mannlige søkere bli prioritert for to av elevene. Det kan oppstå ledighet i andre stillinger.  Ved tilsetting må det fremvises politiattest  (ikke eldre en 3 måneder).   Vi tilbyr Gode arbeidsforhold og hyggelige kolleger Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger Brønnøy kommune er en IA- bedrift En utviklingsorientert organisasjon   Språkkunnskaper Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B1. (eller nivå B2 ved et universitet)  Ansettelse Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.  Intervju Søkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.  Offentlighet Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.  Søknad sendes Alle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknad sendes elektronisk via link på denne siden (Søk stillingen)  søknadsfrist: 02.08.2018.   Attester og vitnemål legges ved den elektroniske søknaden. Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.  Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:  Jorun Stormyr – rektor Tlf 95794970
Brønnøy kommune
13/07/2018
SØKNADSFRIST: 10.08.2018 Høyangerbadet har ledig 100% stilling som vaktmeister frå snarast. Symjehallen har åpningstider på dag/ettermiddag og helg og den som vert tilsett må arbeide dag/ettermiddag og helg etter oppsett turnus. Sjå heimesida til  Høyangerbadet   Publisert av Kari Iren Birkeland Publisert 12.07.2018 Kvalifikasjonar: føremon med teknisk bakgrunn – fagbrev. Relevant praksis kan kompensere for manglande utdanning. må vere godt symjedyktig og gjennomføre/bestå opplæring i livredning må vere bestemt, påliteleg, ansvarsbevist og serviceretta i haldning og handling Arbeidsoppgåver: drift av badeanlegget, teknisk anlegg og uteområdet i tillegg være badevakt og vakt i kafe/billettsal andre førefallande oppgåver innan drift/vedlikehald Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest. Løn etter gjeldandre tariff/god pensjon- og forsikringsordning i KLP. Kontaktperson: bademester Sven Erik Lillehauge 992 19 395.   Søknad via vårt elektroniske  søknadssenter  Merk søknad med sak 18/525   Søknadsfrist: 10.08.18
Høyanger kommune
13/07/2018
SØKNADSFRIST: 10.08.2018 Open omsorg (heimesjukepleie/heimehjelpstenester) Høyanger og er lokalisert i helse og sosialsenteret i Høyanger sentrum. Tenesta har 70-80 brukarar og arbeidsområdet er Høyanger/Kyrkjebø og Vadheim. Psykiatritenesta er organisert som ein del av tenestetilbodet i open omsorg. Begge tenestetilboda er lokalisert i helse og sosialsenteret i Høyanger sentrum. Vi har ledig 100% stilling snarast – vikariat fram til medio juni 2020.  Stillinga inneber arbeid i turnus/3.kvar helg. Publisert av Kari Iren Birkeland Publisert 12.07.2018 Søkjarar må: ha utdanning som sjukepleiar ha førarkort kl B kunne arbeide sjølvstendig og målretta vere fleksibel og samarbeidsvillig ha grunnleggjande datakunnskap eller vere villig til å lære dette. beherske norsk muntleg/skriftleg Nærare opplysingar kan du få ved å kontakte einingsleiar Oddveig Eide på tlf 992 19 305. Løn etter gjeldande tariff. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Den som vert tilsett må levere tilfredstillande politiattest. Søknadsfrist: 10.08.18 Søknad via vårt elektroniske  søknadssenter . Merk  søknad med sak 18/529
Høyanger kommune Høyanger, Norge
13/07/2018
SØKNADSFRIST: 15.07.2018 Lærerstillinger i Gamvik kommune I Gamvik kommune er det tre grunnskoler. Vi har nå ledige stillinger på Skjånes skole og på Mehamn skole. Vi tilbyr gode og oversiktlige arbeidsforhold ved våre skoler, med ansatte som innehar lang erfaring og høyt faglig nivå. Ved Skjånes skole er det ledig inntil 100% stilling. Skjånes skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med, 11 elever, 1.-10. trinn. Det vil være ønskelig at en kan undervise 1.-10. trinn. Fagønske er naturfag, musikk, kunst og håndtverk og engelsk. Husleie inkluderes i stillingen på Skjånes. Ved Mehamn skole er det ledig inntil 200% stilling. Mehamn skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med 55 elever, 1 – 10.trinn. Vi søker etter deg som kan undervise 1.-10. trinn. Fagønsker er norsk, tysk, matematikk, engelsk og spes.ped. Kompetansekrav Relevant og faglig pedagogisk kompetanse jfr. Opplæringsloven § 10-1. Vi vil ved tilsetting ta utgangspunkt i skolenes reelle kompetansebehov. Erfaring med undervisning fra fådelt skole er en fordel. Vi forutsetter tilfredsstillende ferdigheter innen bruk av IT. Generelle kvalifikasjonskrav Personlig egnethet vil bli vektlagt Må kunne jobbe i team Evne til å bygge gode relasjoner med elver, foresatte, kolleger og samarbeidspartnere som er tilknyttet skolen Tydelig og klar klasseledelse Vi tilbyr: Lønn etter tariffavtale. Lærere med godkjent utdanning får et stabiliseringstillegg på kr 20.000 pr år. Pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse. Det er mulig å søke om dekning av flytteutgifter etter kommunale regler. Gamvik kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift. Evt. hjelp til å skaffe bosted. Vi gjør oppmerksom på at det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste etter at søknadsfristen er ute. Søkere som ønsker at søknaden blir behandlet konfidensielt, må opplyse om dette og grunngi det særskilt i søknaden. Gamvik kommune omfattes av tiltaksområdet i Nord-Troms og Finnmark med nedskrivning av studielån og skattefordeler. Før arbeidskontrakt inngås må politiattest av nyere dato med «intet å bemerke» fremlegges i h.t. Opplæringsloven § 10-9. Tilsetting skjer med 6 måneders prøvetid. Tiltredelse: 01.08.18 Spørsmål vedr. stillingen rettes til oppvekstleder Tove R. Nornes tlf.: 97 15 24 27, e-post:  tove.nornes@gamvik.kommune.no Søker må oppgi minst to referanser som er/har vært nærmeste leder. Referansene må være av nyere dato. Aktuelle søker vil bli innkalt til intervju (personlig oppmøte eller pr. Skype). Kopier av vitnemål og attester må kunne framskaffes ved etterspørsel. Søknad samt CV leveres elektronisk via denne siden. Søknadsfrist 15. juli 2018
Gamvik kommune Gamvik, Norge
12/07/2018
SØKNADSFRIST: 15.08.2018 Enhet arealforvaltning i etat teknisk drift behandler hvert år flere hundre saker fordelt på 25 medarbeidere. Enheten er flerfaglig og består blant annet av ingeniører, siv.ing, arkitekter, jurister og naturforvaltere. Hovedoppgavene i enheten er knyttet til kommuneplanarbeid, miljøoppgaver, reguleringsplanlegging, byggesaksbehandling, samt kart og geodataforvaltning. Vi har høyt tempo, arbeider tverrfaglig, og har utstrakt kontakt med fagmiljøer og tiltakshavere. Vi har ledig stilling for GIS-medarbeider i faggruppe kart og geodata og kanskje er du rett person? Arbeidsoppgaver Arbeidsoppgavene i kart og geodata er varierte og spennende, og omfatter arbeid med kartfestet informasjon i forbindelse med plandata, grunnkart, matrikkel mv. I stillingen skal en bruke kartverktøy for tegning og analyse og gjøre saksbehandling innenfor fagfeltet. Du skal bidra til god dataflyt mellom plan, byggesak, kartforvaltningen og organisasjonen som helhet. Du må kunne ivareta geografiske data for ulike tema. Du skal bidra til et godt kartgrunnlag som er lett å bruke for innbyggere og forvaltning. Vi kan tilby deg spennende og utfordrende arbeidsoppgaver med kart og geodata i den kommunale forvaltningen. Kvalifikasjoner Arbeidsoppgavene krever kunnskap om geografiske informasjonssystemer, datakvalitet og datalagring. Har du utdanning med relevante GIS-fag, kan du være rett person for oss. Vi ønsker at du har utdanning på bachelornivå eller høyere. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning. Du må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlige egenskaper Du har godt humør og god arbeidsholdning. Du er effektiv, strukturert, har evne til å foreta selvstendige vurderinger og kan ta i et tak der det trengs. Gode samarbeidsevner er en forutsetning. Vi tilbyr Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst Fleksitid og lønn etter avtale Lønn- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk God pensjonsordning og fri ulykkes- og gruppelivsforsikring Kontaktinfo: Geir Aspenes Enhetsleder (+47) 41605327
Stjørdal kommune Stjørdal, Norge
12/07/2018
SØKNADSFRIST: 19.08.2018 Eide kommune har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten for 2018. Det er derfor ledig stilling som Helsesøster i 50 % stilling fra 01.09.2018 til 01.02.19. Tilsettingen kan bli forleget ved videreføring av tilskudd. Arbeidsoppgaver Fortrinnsvis skolehelsetjenester. Viktig med godt samarbeid med andre fagpersoner og foreldre/foresatte. Kvalifikasjoner Utdannet helsesøster, men sykepleier med evt. annen relevant tilleggsutdannelse kan søke. Ønskelig med erfaring i fra arbeid med barn og ungdom. Personlige egenskaper Ha evne, vilje og lyst til å samarbeide med andre.  Være initiativrik, fleksibel, selvstendig og beslutningsdyktig.   Annet Før tiltredelse må politiattest av ny dato forevises.  Den som tilsettes må kunne disponere egen bil Vi tilbyr Et aktivt og inkluderende arbeidsmiljø, med mulighet for faglig utvikling. Lønn og arbeidsvilkår etter de til enhver gjeldende lov og avtaleverk.  Gode pensjons- og forsikringsordninger. Søknad Elektronisk søknad fylles ut og sendes via vår hjemmeside. Vi kan ikke ta i mot elektroniske vedlegg av attester og vitnemål. Disse må leveres eller sendes til Eide kommune v/lønn og personal, 6490 Eide. Kontakter Leif Arild Lervik Enhetsleder Kultur og familie E-post LeifArild.Lervik@eide.kommune.no   Mobil 48094429
eide kommune Eide, Norge