Ledige stillinger:
Klar for ny jobb?

Nyeste stillingsutlysninger

20/06/2018
  SØKNADSFRIST: 10.07.2018 Austrheim kommune har ledig LIS1-stilling i kommunehelsetenesta tidsrommet 01.09.18 – 28.02.19. Stillinga er knytt til Austrheim legekontor som har 2 fastlegeheimlar og tilknytt 2 LIS1-legar. Austrheim legekontor har velutstyrte lokale, det er knytt fire hjelpepersonell til kontoret. Legekontoret nyttar Infodoc journalsystem. I helseavdelinga er det også psykiatrisk sjukepleiar, psykolog, helsesøstre, jordmor og kommunal og privatpraktiserande fysioterapeut. Arbeidsoppgaver ansvar for listepasientar på fellesliste for kontoret felles ansvar for legevakt på dagtid deltaking i Nordhordaland interkommunal legevakt Offentlige helseoppgåver er: tilsynslege ved sjukeheimen halve turnustida helsestasjonslege halve turnustida Kvalifikasjoner Medisinsk embedseksamen Norsk legeautorisasjon Arbeidstillatelse i Norge Den som vert tilsett, må beherske eit av dei nordiske språka godt, både skriftleg og munnleg. Politiattest må leggjast fram ved evt. tilsetjing. Gjennomført turnus-/LIS1-teneste ved sjukehus Utdanningsretning Utdanningstittel: LIS1 Utdanningsnivå Profesjonsstudium Personlige egenskaper Me ynskjer oss ein engasjert lege som er interessert i allmennmedisin og distriktmedisin og med evne til å jobba sjølvstendig Vi tilbyr Lønn etter tariff God rettleiing Søknaden kan sendes til: Austrheim Legekontor Sætremarka 2 5943 Austrheim Kontaktinfo: Peter Kubon Kommuneoverlege 56168200 / 95779441 Olav Mongstad Ass.rådmann 56162133 / 91374696
Austrheim kommune Austrheim, Norge
20/06/2018
SØKNADSFRIST: 21.07.2018 Er du vår nye medarbeider? Ingeniør i 100% stilling innen fagområdet vann og avløp (VA) i kombinasjon med oppmåling med snarest mulig tiltredelse. Vi trenger deg som Har eksamen fra høgskole/universitet innen fagområdene VA-teknikk og/eller oppmåling. Annen relevant utdanning innen fagområdet vil også bli vurdert. Det er også ønskelig med arbeidserfaring innen arbeidsområdet. Har fullført og bestått minimum Norskprøve nivå B1 for minoritetsspråklige søkere, men kan fravikes dersom du kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Vi ønsker at du Er faglig dyktig, positiv, serviceinstilt, strukturert, personlig egnet og viser fleksibilitet i forhold til oppgaver. Har god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer. Er en teamarbeider og lagspiller som kan bidra til at andre også lykkes, i tillegg til å ha evne til å arbeide selvstendig samt ta ansvar for egne vurderinger. Er full av gode og kreative ideer som kan være med å bidra til gode løsninger. Dine viktigste arbeidsoppgaver Stillingen har hovedarbeidsoppgave med drift og oppdatering av kommunens elektroniske ledningskartsystem for vann og avløp. Dette omfatter også oppmåling for tiltak i kommunal regi, samt behandling av innmålingsdata fra private entreprenører. I stillingen inngår også publikumsservice og saksbehandling som innen fagområdet VA Drift. Det kan også etter en tid i stillingen være aktuelt å delta i overordnet vaktordning innen området VA Drift. Litt om oss: Stillingen er tilknyttet Drift- og utbyggingstjenesten, som er en selvstendig resultatenhet innen kommunen. Drift- og utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene: - Vann og avløp - Renovasjon - Kommunale veg- og trafikkanlegg - Kommunale park- og idrettsanlegg - Kommunal parkeringsordning Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca 200 mill. kr. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi 65 ansatte fordelt på ingeniører, oppsynsmenn og fagarbeidere. Vi har mange interessante samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet. I Harstad kommune får du En spennende jobb der du kan vokse og utvikle deg i godt og sosialt arbeidsmiljø, med stor takhøyde. Stor selvstendighet og innflytelse i diskusjoner og utvikling samt spennende utfordringer sammen med dyktige og imøtekommende kollegaer. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Om du får kostnader i forbindelse med flytting, dekkes flytteutgifter i henhold til kommunens reglement. Alle ansatte i Harstad kommune medvirker til kontinuerlig forbedring i arbeidsprosessene på avdelingene og omsetter kommunens felles verdiplattform (åpenhet, respekt, engasjement, ansvarlighet, læring og utvikling) til praksis i egen hverdag. ****** Søknaden sendes: Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling). Det er desverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med vår personalservice på tlf: 77 02 61 58 / 77 02 61 56 / 77 02 61 61. I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet. Harstad kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører. Er du fortsatt i tvil? Ta kontakt med våre kontakpersoner. Kontakter Navn:  Trond Dischington Tittel: Fagkoordinator E-post: Trond.Dischington@harstad.kommune.no Mobil: 90952002 Arbeid: 90952002 Navn:  Are Edgar Stenkjær Tittel: Overingeniør E-post: are.stenkjaer@harstad.kommune.no Mobil: 91306222 Arbeid: 91306222 Navn: S vein Arne Johansen Tittel: Enhetsleder E-post: Svein-Arne.Johansen@harstad.kommune.no Mobil: 91306210 Arbeid: 91306210
Harstad kommune Harstad, Norge
20/06/2018
SØKNADSFRIST: Snarest 100 % stilling som røyrleggjar/driftsoperatør frå oktober 2018   Er du ein dyktig og engasjert røyrleggjar så ynskjer me deg med på laget! Me jobbar med mindre og større prosjekt innan rehabilitering, vedlikehald, oppussing og arbeid knytt til vatn og avlaupsanlegg i Ullensvang herad. Arbeidsoppgåver: Utføra røyrleggjararbeid på vedlikehaldsoppdrag Vassproduksjon (vannbehandlingsanlegg) Vassdistribusjon (pumpestasjonar og leidningsnett) Avlaupsnett (pumpestasjonar og leidningsnett) Avlaupsreinsing Delta i vaktordning   Kvalifikasjonar: Fagbrev som røyrleggjar ADK-sertifikat Interesse for data, automasjon og elektro Førarkort, minimum klasse B Gode dataferdigheter God norsk munnleg og skrifteleg framstillingsevne   Personlege eigenskaper: Interesse for fagfeltet Løysningsorientert Evne til å arbeide sjølvstendig Evne til å vera initiativtakar Effektiv og pliktoppfyllande Fleksibel, serviceinnstilt og samarbeidsvillig på tvers av fag I Ullensvang herad ynskjer me at tilsette er: Serviceinnstilt, fleksibel og imøtekomande Tek ansvar og er profesjonell Samarbeider med andre Nytenkjande   Me tilbyr: Varierte, spanande og utfordrande oppgåver på ein trivelig arbeidsplass Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande regulativ og lokalt lønssystem Gode pensjons- /og forsikringsordningar Nærmare opplysningar om stillinga kan rettast til: Bente Bjotveit (Tenesteleiar  drift) tlf: 53 67 15 57/ 950 88 757 John Ove Rørnes (nestleiar Teknisk) tlf: 53 67 15 89 / 481 08 796 Søknadsfrist: Snarest Søknad skal skrivast på eige søknadsskjema.  Fullstendig søknad merka St.Nr 18/203, vedlagt rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal sendast elektronisk til  Ullensvang herad - trykk på knappen "Søk nå" på denne sida.
Ullensvang herad Ullensvang, Norge
20/06/2018
SØKNADSFRIST: 11.07.2018 Da vår dyktige psykiatriske sykepleier flytter fra Vardø, har Vardø kommune fra høsten 2018 behov for en 100 % stilling som spesialsykepleier innen psykisk helse ved psykiatritjenesten. Vi søker en medarbeider som har følgende: Erfaring fra kommunal psykiatritjeneste. Gode samarbeidsevner. Evner til å skape gode relasjoner med brukere av tjenesten. Liker utfordringer. Liker å jobbe med mennesker. Serviceinnstilt, løsningsorientert og med evne til å jobbe selvstendig. Lærevillig og med stor grad av omstillings- og endringsvilje. Kvalifikasjonskrav: Norsk autorisasjon som sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Evne til god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne Tilfredsstillende politiattest må forevises før tilsetting. Politiattesten kan ikke være eldre en 3 måneder. Sykepleiere uten videreutdanning kan vurderes dersom det kan vises til relevant erfaring innen fagfeltet.  Sentrale arbeidsoppgaver Støttesamtaler og oppfølgning avl brukere av tjenesten. Veiledning til andre fag grupper. Elektronisk journalføring og dokumentasjon i tjenesten. Tverrfaglig samarbeid. Medlem av kriseteamet til Vardø kommune.  Vardø Kommune kan tilby En spennende og utviklende jobb i en solid kommune. Konkurransedyktige betingelser. IA bedrift med godt tilrettelagte ordninger. Gunstig pensjonsordninger. Spennende oppgaver i en hektisk hverdag. Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskrivning av studielån og lavere personskatt. Nedskrivning av  studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr.år. Når du ikke er på jobb har Vardø kommune mange muligheter for deg som person å trives: Det er en liten by med korte avstander, kort vei til alt du trenger. Flyplass er 10 minutter unna sentrum. Vardø kommune er et eldorado for frilufts interesserte med gode muligheter for jakt, fiske, fotturer, ski og Varangerhalvøya er også kjent som snøkitingens Hawai. En av Norges beste lakseelver er 20 min unna med bil. Vardø har mange destinasjoner i verdensklasse for fugleinteresserte fra hele verden. Det er gode muligheter for forskjellige treningsaktiviteter slik som treningsstudio, fotball, håndball, kampsport og svømming. Byen har nytt flerbrukshus med kino og svømmebasseng. Vardø er også kjent for sitt rike kulturliv med sang, musikk og mange unike festivaler. Sjekk ut www.yukigassen.no , www.bluesivintermorket.no , fortellerfestivalen tenning, pomorfestival, matfestival, fuglefestivalen gullfest og sparkiade. Lønn og tilsettingsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, reglement og overenskomster, herunder 6 måneders prøvetid. Søknad og vitnemål Dersom du kommer til intervju, tar du med deg godkjente vitnemål. Vi har dessverre ikke mulighet til å returnere innsendte vitnemål. Vardø Kommune benytter elektronisk søkeprosess, og ber deg søke elektronisk. Bare elektroniske søknader vil bli behandlet. Offentlig søkeliste Vardø Kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av offentlighetsloven. Kontakter Navn: Bård Martinsen Tittel: Enhetsleder E-post: bard.martinsen@vardo.kommune.no Arbeid: 78943534
Vardø kommune Vardø, Norge
20/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.08.2018 Løns- og rekneskapstenesta har ledig fast stilling som seniorrådgjevar - løn og rekneskap. Løns- og rekneskapstenesta har i dag 8 tilsette; løns- og rekneskapssjef, tre årsverk innan lønsområdet og 4 årsverk innan rekneskap og faktura. Løns- og rekneskapssjefen går av med pensjon i løpet av 2019. Personen vil bli tilført fagansvaret innan løn og rekneskap i perioden fram til samanslåingstidspunktet for Vestland fylkeskommune, som er 1. januar 2020. Personen skal avlaste løns- og rekneskapssjefen med den daglege drifta ved LOR. Andre sentrale arbeidsoppgåver er Utarbeiding av nye rutinar/forbetre eksisterande rutinar Kontakt og rådgjeving med ulike avdelingar/einingar Kontakt med eksterne partar Gjennomføre løns- og rekneskapsoppgåver, bl.a. ulike avstemmingar og kontrollar, samt rapportering Ansvar for rekneskapsavslutning Utstrakt samarbeid/rådgjeving med andre einingar i fylkeskommunen  Sogn og Fjordane fylkeskommune nyttar i dag Visma Enterprise for løn og økonomi. Kjennskap til systemet er difor ein fordel. Vi krev Mastergrad/hovudfag innan økonomi/rekneskap og administrasjon eller tilsvarande. Relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskravet Relevant realkompetanse/arbeidserfaring innan kommunal økonomi/rekneskap Vi vektlegg Kjennskap til offentleg forvaltning Kjennskap/praksis i bruk av IT-verktøy/styringssystem, t.d. Visma Enterprise God norsk munnleg og skriftleg framstillingsevne Evne til å arbeide sjølvstendig og nøyaktig Gode samarbeidsevner og god på kunnskapsdeling Utviklingsorientert og serviceinnstilt Analytiske evner Vi kan tilby Løn etter avtale Gode forsikrings- og pensjonsvilkår Fleksibel arbeidstid Fylkeskommunen bidreg også med hjelp til å skaffe bustad og dekking av flytteutgifter Godt og inkluderande fagmiljø med engasjerte kollegaer, og med tilbod om deltaking på kurs og konferansar Fylkeskommunen nyttar nynorsk. Arbeidsstaden er Fylkeshuset på Leikanger.  På heimesida vår:  www.sfj.no  finn du meir informasjon om fylkeskommunen. Nærmare opplysningar får du hjå løns- og rekneskapssjef Alvhild Orvedal, tlf. 930 06 260 eller (e-post  alvhild.orvedal@sfj.no ) eller økonomisjef Astrid Lernes tlf. 920 22 176. Søknad sender du ved å bruke elektronisk søknadsskjema. Opplysningar om søkarane kan bli offentleggjort sjølv om søkaren har bedt om å vere unnateke søkarlista. Søkar vil bli orientert om dette på førehand. Kopi av vitnemål og attestar tek du med deg til eit ev. intervju. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Alvhild Orvedal Stillingstittel: Løns- og rekneskapssjef Telefon:  930 06 260 Kontaktperson: Astrid Lernes Stillingstittel: Økonomisjef Telefon:  920 22 176
Sogn og Fjordane fylkeskommune Sogn og Fjordane, Norge
20/06/2018
SØKNADSFRIST: 08.07.2018 Stillingsinformasjon Meland heimeteneste har ledig vikariat for sjukepleiar frå dags dato til 01.09.2019. Stillinga har arbeid i turnus med dag- og kveldsvakter, samt arbeid kvar tredje helg. Heimetenesta har to kontor, på Frekhaug og på Vikebø. Det kan vere aktuelt med arbeid på begge kontora, eller berre på det eine. Kvalifikasjonskrav Offentleg godkjent sjukepleiar. Det er ynskjeleg med erfaring innan fagfeltet.  Gode norsk kunnskapar, skriftleg og munnleg.  Erfaring, samarbeidsevner og personlege eigenskapar vert vektlagt. Vi tilbyr Løn etter gjeldande tariffavtale. God pensjonsordning. Faglege utfordringar og muligheit for å bidra til vidareutvikling av heimtenesta.  Arbeid i eit godt og stimulerande arbeidsmiljø.  Opplæring etter behov. IA- bedrft. Vi har rekrutteringsordning for sjukepleiarar i vikariat. Sjukepleiarane får tilbod om kr. 2000,- ekstra per mnd. så lenge vikariatet varar. Søknad skal sendast Søknad skal sendast via vårt elektroniske søknadssystem. Rettkjende kopiar av vitnemål og attestar skal takast med ved eventuelt intervju. Generell informasjon Godkjend politiattest som ikkje er eldre enn tre månader må framvisast ved tilsetting og seinast før arbeidstakar byrjar i stillinga. Kontakter Navn: Britt Hilde Romarheim Tittel: Leiar Meland heimeteneste E-post: britt.romarheim@meland.kommune.no Mobil: 994 97 611
Meland kommune Meland, Norge
20/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.07.2018 Open omsorg Høyanger og er lokalisert i helsesenteret i Høyanger sentrum. Tenesta har 70-80 brukarar og arbeidsområdet er Høyanger/Kyrkjebø og Vadheim. Psykiatritenesta er organisert som ein del av tenestetilbodet i open omsorg. Vi har ledig 100% fast stilling frå 01.09.18.     Stillinga inneber arbeid både ved psykiatritenesta og open omsorg der arbeidstida i utgangspunktet er dagtid, men arbeid på ettermiddag/helg må påreknast. Den som vert tilsett skal ha dagleg oppfølging av personar med rus og psykiske utfordringar i kommunen. Søkjarar må: ha utdanning som sjukepleiar med vidareutanning i rus/psykisk helse. Erfaring med arbeid innan same brukargruppe kan kompensere for manglande vidareutdanning. ha førarkort kl B  - reiseverksemd på påreknast då den som vert tilsett har heile kommunen som arbeidsfelt. kunne arbeide sjølvstendig og målretta vere fleksibel og samarbeidsvillig ha grunnleggjande datakunnskap eller vere villig til å lære dette. søkjarar må ha god muntleg/skriftleg kunnskap i norsk må legge fram tilfredstillande politiattest ved tilsetting Nærare opplysingar kan du få ved å kontakte einingsleiar Oddveig Eide på tlf 992 19 305. Løn etter gjeldande tariff. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Søknadsfrist:  01.07.18    Søknad via vårt elektroniske søknadssenter - trykk på knappen "Søk nå" på denne sida. Merk søknad sak 18/418
Høyanger kommune Høyanger, Norge
20/06/2018
SØKNADSFRIST: 01.07.2018 Legetenesta i Høyanger har 5 kommunelegar  som held til i nye tidsmessige lokalar midt i Høyanger sentrum. Helsesenteret har og utekontor i Bjordal og Lavik der helsesekretær eller sjukepleiar er med som hjelpepersonell.  Kontoret har 3 helsesekretærar, sjukepleiar og laboratorium med bioingeniør. Vi har moderne IKT-system og har eit godt arbeidsmiljø. Vi har ledig vikariat i 100% stilling som sjukepleiar i perioden frå 15.08.18 til medio juni 2020. Arbeidstidsordning: dagtid. Arbeidsoppgåver: Assistere lege ved konsultasjonar Medikamenthandtering/blodprøvar Oppfølging av diabetespasientar Merkantilt arbeid Vi søkjer etter deg som har: Utdanning som sjukepleiar Førarkort klasse B Gode datakunnskapar Evne til å jobbe sjølvstendig, på lag med andre og er løysingsorienter Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordningar. Den som vert tilsett må legge fram tilfredstillande politiattest. Kontaktperson: dagleg leiar Tonje Strandos på tlf 99 12 14 55 Søknadsfrist: 01.07.2018 Søknad via vårt elektroniske søknadssenter - trykk på knappen "søk nå" på denne sida.  Merk søknad med sak 18/419
Høyanger kommune Høyanger, Norge
20/06/2018
SØKNADSFRIST: 08.07.2018 Båtsfjord kommune er organisert som en to-nivå -kommune med 8 virksomheter, hvor en av disse er helse og omsorg. Denne virksomhet består blant annet av sykeavdeling, demensavdeling, alderspensjonat, bolig for psykisk utviklingshemmede og legekontor. Helse og omsorg setter i verk planlagte tiltak for å møte utfordringene i eldreomsorgen. Vi starter opp et toårig pilotprosjekt "Boteam - borte bra hjemme best" for å etablere en arbeidsform direkte rundt den enkelte tjenestemottaker med samhandling mellom dem som kan gjøre det mulig å bo hjemme; best mulig - lengst mulig; Husbanken, hverdagsrehabilitering, NAV-hjelpemiddelsentralen, velferdsteknologi, korttidsplasser og hjemmetjenestene. Til støtte for dette pilotprosjektet er det nå to "for-piloter"; velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Sykehjemmet består av 19 faste sykehjemsplasser derav 9 i egen post for demente pluss to akuttplasser og kjøkken. Åpen omsorg er de tradisjonelle hjemmetjenester med base ved omsorgsboligene (som vi kaller Alderspensjonatet). Alt er organisert i Helsesenteret; nyoppusset og tidsriktig, sammen med administrasjon og legekontor. Vi har god sykepleierdekning, og stabile leger med bl a spesialister i allmenn medisin. Legevakt med kort responstid fra vaktlegens bolig til sykehjemmet og akuttplasser.  Vi søker etter sykepleier til svangerskapsvikariat i 100 % stilling.   Stillingen er tillagt åpen omsorg, med muligheter for vakter ved sykehjemsavdelingen.   Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig, med varighet til 30.08.19. Det er mulighet for forlengelse evt fast ansettelse. Vi søker sykepleier som: Oppfyller de formelle utdanningskravene Har interesse for en utfordrende og ansvarsfull jobb med varierende arbeidsoppgaver Har gode samarbeidsevner Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig Krav om sertifikat kl B Vi tilbyr: Nedskriving av studielån, lavere skatt og reduserte strømpriser Avlønning i henhold til hovedtariffavtalen, med gode lokale ordninger. Vi er behjelpelig med bolig og barnehageplass, samt at vi yter flyttegodtgjøring. Det er 6 måneders prøvetid for stillingen, politiattest må fremviser før tiltredelse i stillingene. Alle henvendelser behandles konfidensielt fram til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven, kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten. Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til: Seksjonsleder June Nergaard, tlf 789 85445, mail  june.nergaard@batsfjord.kommune.no . Søknad med CV og minimum to referanser sendes elektronisk via denne siden.
Båtsfjord kommune Båtsfjord, Norge