2008 - 2019
11 år i jobbmarkedet

Nyeste stillingsutlysninger

16/08/2019
SØKNADSFRIST: 26.09.2019 Til en av våre taubåter søker vi en erfaren maskinsjef. Vi ser etter deg som er selvgående, løsningsorientet og ønsker blir med oss videre i en spennede fremtid!   Kvalifikasjoner Maskinoffisersertifikat, Klasse 1 Sikkerhetskurs Gyldig helseerklæring Erfaring med TM Master BOA kan tilby en variert hverdag i et godt arbeidsmiljø.  Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Tore Hammer Stillingstittel: Maritime Personnel Manager Telefon:  913 10 057
BOA
12/08/2019
SØKNADSFRIST: 26.08.2019 SpareBank 1 Østlandet satser offensivt på næringsliv og landbruk i Nord-Østerdal. Vi har nå en ledig stilling hvor vi søker etter en engasjert medarbeider med interesse innen næringsliv og/eller landbruk som vil inngå i et team med høy kompetanse og arbeidsglede. Du må gjerne ha erfaring fra arbeid innen bedriftsrådgivning, økonomistyring eller regnskap. Det er ønskelig med relevant erfaring/nettverk innen næringsutvikling, landbrukets organisasjoner, offentlig landbruksforvaltning el. Stillingen innebærer interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et finanskonsern som utvikler kompetanse og støtter ansatte i personlig utvikling og resultatoppnåelse. Vår virksomhet tilbyr finansielle tjenester til mange små- og mellomstore virksomheter i vår region. Kontorsted er Alvdal, men du må tidvis også være ute hos kundene. Stillingen inngår i et team på fem dyktige rådgivere. Du rapporterer til regionbanksjef Østerdalen.  Arbeidsoppgaver Forvalte og utvikle bankens store kundeportefølje. Finansrådgivning bedriftsmarked. Samarbeide for å øke bankens markedsandeler ytterligere i regionen. Bygge relasjoner med bedrifter og enkeltpersonforetak, samt bønder og landbrukets organisasjoner. Bidra til verdiskaping gjennom rådgivning, finansiering og forsikring for etablerte og nye kunder. Samarbeide godt med teamet for å bygge bankens merkevare. Saksutredning med selvstendige kredittvurderinger og analyser. Kvalifikasjoner God forretningsforståelse, nødvendig med innsikt i virksomheters og/eller landbrukets rammebetingelser og produksjoner. Gjerne relevant erfaring fra for eksempel finansvirksomhet, regnskap samt virksomhet tilknyttet primærnæring. Godt lokalt nettverk og engasjement for regionens utvikling. Være en lagspiller med hjelpende adferd, men også kunne opptre ansvarlig, selvstendig og resultatorientert. Personlige egenskaper Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner. Initiativrik og tillitsvekkende. Relasjonsskapende og kundeorientert. Vi tilbyr En offensiv arbeidsplass med godt arbeidsmiljø og sterkt fagmiljø. Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver. God opplæring. Løpende deltagelse på kompetansehevende kurs og fagsamlinger. Konkurransedyktig lønn og ansattordninger. Spørsmål om stillingen Kontaktperson: Ann Brudevoll Stillingstittel: banksjef/landbruksansvarlig Telefon: 918 39 033 Kontaktperson: Arne Kjell Dyrstad Stillingstittel: regionbanksjef Telefon: 911 07 300
SpareBank 1 Østlandet
06/08/2019
SØKNADSFRIST: 22.08.2019 Er du interessert i utvikling, forvaltning og formidling innen landbruksområdet? Vi søker:  Rådgiver/seniorrådgiver landbruk Om stillingen/Arbeidsoppgaver Vi jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har. Landbruksavdelinga er et kompetansesenter på landbruksområdet og driver veiledning og rådgivning knyttet til forvaltningsoppgaver og utviklingsoppgaver. Dette gjør vi: forvalter og kontrollerer tilskudd er et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet bidrar til motivasjon, sysselsetting og utvikling av landbruket og landbruksressursene bidrar til å løse klimautfordringer bidrar til gode planprosesser, arealbruk og bruk av landbruksressursene  Arbeidet gjør vi innenfor rammene av nasjonal landbrukspolitikk og regionale planer for landbruket. Kvalifikasjonskrav Du må : ha mastergrad, fortrinnsvis innen landbruk eller naturfag. Kravet til utdanning kan oppveies hvis du har særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder skrive og snakke norsk godt ha gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy kunne jobbe selvstendig, målrettet og effektivt ha gode samarbeidsevner og være serviceinnstilt Vi ønsker at du har: relevant erfaring fra landbruk og kompetanse innen plantefag erfaring fra offentlig virksomhet Vi tilbyr Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner.For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Fleksibel arbeidstid, trening i arbeidstida og sosiale tiltak. Byliv, kulturtilbud og vill og vakker Tromsnatur. Prøvetiden er 6 måneder. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du av assisterende landbruksdirektør Torhild Gjølme på telefon 78 95 05 92 / 962 37 079, seniorrådgiver Marianne Vileid Uleberg på telefon 77 64 21 20 frem til 15.08. eller landbruksdirektør Berit Nergård Nyre på telefon 77 64 21 10 fra 16.08. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se også vår  Facebookside . Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
06/08/2019
SØKNADSFRIST: 22.08.2019 Student og interessert i helsejus? Vi søker: Seniorkonsulent - jusstudent Om stillingen Vi søker etter en jusstudent med interesse og engasjement for helsejus. Dine arbeidsoppgaver blir enklere saksbehandling, som å besvare innsynsbegjæringer, oversendelser til andre offentlige myndigheter og andre oppgaver.  Du får opplæring.  Engasjementet er på 30 % og tilhører seksjon for helse og omsorg. Engasjementet er på seks måneder med mulighet for forlengelse. Kontorsted er på fylkeshuset i Tromsø. Arbeidstiden kan tilpasses studiesituasjonen etter avtale. Fylkesmannen jobber for alle innbyggerne i Troms og Finnmark, uavhengig av deres helsesituasjon og behov. Fylkesmannens helse- og sosialavdeling har ansvar for å føre tilsyn med tjenester som dekker hele livsløpet. Våre innbyggere har rett til tjenester fra de er i mors liv og til livets slutt. Vi som jobber i helse- og sosialavdelingen er autorisert helsepersonell med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn og flere erfarne jurister. Vi jobber hardt og har det travelt, men vi har mye moro sammen. Kvalifikasjonskrav Du må: være ferdig med andre året på master i rettsvitenskap  beherske norsk språk både muntlig og skriftlig ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner kunne jobbe selvstendig og målrettet ønske og kunne jobbe tverrfaglig Vi ønsker at du har: erfaring fra helsetjenesten Vi tilbyr Lønn som seniorkonsulent i kode 1363, 443 000,- kroner brutto per år i Statens lønnsregulativ. Engasjementet er på seks måneder med mulighet for forlengelse.  Hyggelige kolleger, gode diskusjoner og  kontakt med andre fagmiljøer. Om oss Fylkesmannen  er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylkene. Vi har ansvar for å informere om statlig politikk og sette handlingsplaner ut i livet. Vi skal sørge at tiltak blir best mulig lokalt tilpasset og kommer innbyggerne til gode. Vi har oppgaver på mange felt: Tilsyn med kommunenes økonomi og forvaltning, sosialfaglige saker, helse, utdanning, barnevern, samfunnssikkerhet og beredskap, landbruk, reindrift og miljø. Fylkesmannen i Troms og Finnmark  har rundt 240 ansatte og er organisert i syv avdelinger og to staber. Hovedsetet er i Vadsø. Vi har også kontorer i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Andselv. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er det største embetet i landet når det gjelder areal. Vi jobber med et område som er to ganger så stort som Nordland fylke. Både Troms og Finnmark har grenser der tre land møtes. Finnmark grenser til Finland og Russland og Troms grenser til Finland og Sverige. Dette er noen grunnene til at det er spennende å jobbe her lengst nord. Helse- og sosialavdelingen ledes av Anne Grethe Olsen og er inndelt i to seksjoner: helse og omsorg og sosial og familie. Vi arbeider for å forbedre og videreutvikle helsetjenestene til befolkningen. Det gjør vi ved å forvalte lover og forskrifter innenfor helse-, omsorg-, sosial- og familieområdet. Vi formidler statlig styringssignaler slik at tjenestene utvikler seg for å møte fremtidens utfordringer. Dette gjør vi gjennom å forvalte økonomiske tilskudd, veilede kommunene og bidra til å iverksette nasjonal politikk. Viktige oppgaver: Sikre rettssikkerheten til innbyggerne i Troms og Finnmark Trygge sosiale kår og sikre gode og likeverdige tjenester både innen spesialisthelsetjenesten og i kommunene Behandle klager og føre tilsyn Bidra til samordning innad i helsetjenesten
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
02/08/2019
SØKNADSFRIST: 22.08.2019 Vil du være med på å bidra til bærekraftig og fremtidsretta landbruk? Om stillingen/Arbeidsoppgaver Landbruksavdelinga jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har. Dette gjør vi: forvalter og kontrollerer tilskudd er et kompetansesenter for kommunene på landbruksområdet bidrar til motivasjon, sysselsetting og utvikling av landbruket og landbruksressursene bidrar til å løse klimautfordringer bidrar til gode planprosesser, arealbruk og bruk av landbruksressursene  Arbeidet gjør vi innenfor rammene av nasjonal landbrukspolitikk og regionale planer for landbruket.  Vi har ledig fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver innenfor landbruksbasert næringsutvikling. Den vi ansetter får i hovedsak oppgaver knyttet til utviklingsarbeid innenfor landbruk og bygdenæringer og forvaltningsoppgaver innenfor avdelingas ansvarsomåder. Viktige arbeidsoppgaver er "Inn på tunet"/"Ut på vidda" og Grønt reiseliv. Kontorsted for denne stillinga er Vadsø. Arbeidsdagen består av saksbehandling, deltakelse i interne og eksterne prosjekter og faggrupper, veiledning, oppfølging av kommunene og samarbeid med fagmiljøet internt og eksternt. Landbruksforvaltningen er i stadig endring og du må ha en fleksibel holdning til nye arbeidsoppgaver. Du kan få oppgaver innen tilskuddsforvaltning, landbruksforvaltning og plan- og strategiarbeid etter avdelingens behov og din kompetanse. Kvalifikasjonskrav Du må: ha relevant mastergrad, gjerne innen landbruksfag eller naturfag. Kravet til utdanning kan oppveies hvis du har særlig relevant erfaring innenfor stillingens ansvarsområder skrive og snakke norsk godt at du har gode praktiske ferdigheter i IKT-verktøy at du jobber selvstendig, målrettet og effektivt Vi ønsker:  at du har erfaring med prosjektarbeid, næringsutvikling og/eller offentlig forvaltning at du tar initiativ, er strukturert og har gode samarbeidsevner at du er utadvent, engasjert og kreativ Vi tilbyr Hyggelige arbeidsdager med gode diskusjoner, kontakt med andre fagmiljøer og mulighet for å delta på relevante kurs og fagsamlinger. Lønn som rådgiver/seniorrådgiver, stillingskode 1434/1364 med årslønn fra 479 600,- kroner til 640 200,- kroner brutto (tilsvarende lønnstrinn 54-70) i Statens lønnsregulativ avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan vi vurdere høyere lønn. Fleksibel arbeidstid, treningsrom, vill og vakker Finnmarksnatur og trening i arbeidstida. Mulighet for å leie landbruksavdelingas hytte i Vestre Jakobselv. Fylkesmannen kan dekke flytteutgifter etter nærmere avtale og vi kan hjelpe deg å søke om å få leie bolig av Statsbygg. Prøvetiden er 6 måneder. Som ansatt i staten, blir du automatisk medlem i Statens pensjonskasse (fra lønna trekkes 2 %). Når du bosetter deg i Finnmark, får du nedskrevet ditt eventuelle studielån med inntil 25.000,- i året og du får lavere personskatt. Er dette en stilling for deg? Send søknad og vitnemål elektronisk via jobbnorge.no. Nærmere opplysninger om stillingen får du av assisterende landbruksdirektør Torhild Gjølme på telefon 78 95 05 92 / 962 37 079 eller seniorrådgiver Karianne Holm-Varsi på telefon 78 95 05 70. Mer informasjon om Fylkesmannens organisasjon og arbeidsoppgaver finner du på  våre nettsider . Se også vår  Facebookside . Les mer om  Vadsø på vds-bloggen. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Fylkesmannen oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss. Hvis du ønsker å reservere deg fra å bli oppført i offentlig søkerliste, må du begrunne dette (jamfør offentleglovas § 25 andre avsnitt). Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du blir imidlertid varslet dersom offentleglova ikke gir rom for å imøtekomme ditt ønske om reservasjon.  
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
01/08/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Medisinsk og ortopedisk seksjon ved Lærdal sjukehus har ledig fast stilling for felles seksjonsleiar frå oktober 2019. Stillinga inneber overordna einskapleg leiing for seksjonane og dagleg leiing av medisisinsk og ortopedisk legegruppe. Seksjonsleiar er næraste overordna til einingsleiar for medisinsk og ortopedisk sengepost, samt einingsleiar for felles poliklinikk. Seksjonsleiar rapporterer til avdelingssjefane i medisinsk og ortopedisk avdeling.  Stillnga krev stor grad av tilsedeværelse på sjukehuset, det vil ikkje bli tilrettelagt for heimekontor. Stillinga kan ikkje delast. Dersom seksjonsleiar ikkje er lege, vert det peika ut medisinskfagleg rådgjevar.  Arbeidsoppgåver Arbeidsoppgåvene inneber leiing av fag, økonomi og personal ved seksjonen, med hovudvekt på: rekruttering / opplæring / kompetansebygging / kvalitetssikring oppgåveplanlegging og ressurfordeling utarbeiding av handlingsplanar, HMS- og kompetanseplanar medarbeidaroppfølging månadleg rapportering vedr. aktivitet og økonomi, budsjettarbeid deltaking i leiarmøter i avdelingane, klinikkane og føretak kvalitetsarbeid som inkluderer intern kontroll, avviksbehandling, forbetringsprosjekt osv. Kvalifikasjonar Erfaring som fagleiar eller administrativ leiar i helsetenesta, eventuelt frå andre organisasjonar er eit krav. Det er ein fordel med vidareutdanning innan leiing og administrasjon Kjennskap til drift av legeteneste i sjukehus er ein fordel Kjennskap til fagfelta er ein fordel God datakunnskap / tryggheit i bruk av dataverktøy er nødvendig Personlege eigenskapar Ha organisatoriske evner og like å jobbe som leiar i ein kompleks organisasjon med spennande utfordringar vere fleksibel, positiv, men også resultatorientert og beslutningsdyktig Ha eigenskapar som fremjar kommunikasjon og samhandling internt og eksternt i organisasjonen Ha eit heilskapleg perspektiv på helsetenesta og sjå indremedisinsk/ortopedisk verksemd som ei brikke i det totale helsetilbodet for befolkninga i Sogn og Fjordane Vi tilbyr Medisinsk og ortopedisk avdeling tilbyr godt leiarfagleg teamarbeid med støttande samarbeid og jamnleg leiardialog med avdelingssjefar. Spennande utfordringar i eit stimulerande fagmiljø Lønn etter avtale Leiarutvikling Hjelp med å skaffe bustad Kontaktinformasjon   Karianne Indrebø Avdelingsjef ortopedisk avd.  (+47) 918 67 566   Laila Haugland Avdelingssjef medisinsk avd.  (+47) 481 01 340
Helse Førde HF
30/07/2019
SØKNADSFRIST: 23.08.2019 Virksomhet Tildeling helse- og omsorgstjenester er en av seks virksomheter innen helse og omsorgstjenesten i Tønsberg kommune. Kommunen er i en sammenslåingsprosess. Fra 2020 blir Re og Tønsberg en kommune. Dette vil i liten grad påvirke driften av virksomhet Tildeling av helse- og omsorgstjenester.   Virksomheten fungerer etter prinsippet som "en dør inn" og er navnet i tjenestetilbudet for alle tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven. Virksomheten fatter vedtak og tildeler tjenester i tett samarbeid med de utførende virksomheter.    Vi søker deg som ønsker å ha sitt hovedområde innen saksbehandling.   Hovedarbeidsoppgaver Kartlegge og vurdere behov, tildele tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven, sikre pasient- og brukerrettigheter og fatte vedtak i henhold til Forvaltningsloven.  Betjening av elektronsike meldinger inngår i arbeidsoppgavene.  Oppfølging av saker, samarbeid med andre saksbehandlere og kontakt med det øvrige hjelpeapparatet internt og eksternt vil være sentrale arbeidsoppgaver.  Kvalifikasjonskrav Offentlig godkjent sykepleier Erfaring fra saksbehandling og offentlig forvaltning.   Ønskede kvalifikasjoner Videreutdanning i Helserett evt. må søker forplikte seg til denne videreutdanningen.    Videreutdanning innen geriatri.    Personlige egenskaper God skriftlig/muntlig fremstillingsevne Innsikt og forståelse av kommunal forvaltning Innsikt i og forståelse av lovverk  God kommunikasjons- og samarbeidsevner Evne til å arbeide selvstendig, systematisk, løsningsfokusert og å prioritere oppgaver Helhetlig forståelse og god kjennskap til det kommunale tjenestetilbudet Gode digitale ferdigheter Personlig egnethet vektlegges  Vi tilbyr: en spennende arbeidsplass hvor du vil få brukt din kompetanse og personlige egenskaper utfordrende arbeidsoppgaver innen for et bredt arbeidsområde godt arbeidsmiljø juridisk kompetanse medvirkning i utviklingen av organisasjonen  medarbeider/utviklingssamtaler dagtid/fleksitid lønn etter gjeldende avtale. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til pensjonsordning.  gode forsikrings- og pensjonsordninger søker må ha førerkort for bil og inngå avtale om bruk av privat bil i tjenesten Det kompenseres for bil i tjeneste etter gjeldende kommunal avtale Stillingskode:8530 Kontaktpersoner: Ingvill Sjuve mob: +47 90479115 Sissel Kristoffersen mob: +47 977 64 054
Tønsberg kommune
30/07/2019
SØKNADSFRIST: 01.09.2019 Psykiatrisk klinikk er eit distriktspsykiatrisk senter (DPS) for Sunnfjord og Ytre Sogn med DPS døgnposter og poliklinikk, og har også akuttpost med ØH plikt med opptaksområde Sogn og Fjordane, vaksenhabilitering og regional ruspost. Avdelinga har om lag 185 årsverk, herav 18 legestillingar. Vi har medisinstudentar frå Universitetet i Bergen vår og haust.    Avdelinga har fleire spennande prosjekt innan forskning og utvikling. Vi har tilsett med professorkompetanse, tilsette med doktorgrad og vi har for tida 3 tilsette som held på med PhD.  Vi skal flytte inn i nytt bygg frå 2021 samlokalisert med Førde BUP og Sentralsjukehuset i Førde.  I samband med at vi skal flytte inn i nybygg, så skal vi bygge opp ein ny lokal tryggleikspost og etablere ny psykosepost i Førde.     To av våre psykiatere har gått av med pensjon og vi har ledig 2 faste stillingar, begge i 100%  stilling som PSYKIATER frå 01.09.2019 ved Psykiatrisk klinikk i Førde. LIS 3 som har eit  år igjen eller mindre til å bli ferdig psykiater kan og søkje. Arbeid ved sengepost eller poliklinikk etter nærare avtale. Arbeidsoppgåver Diagnostisk utgreiing og behandling Rettleiing/opplæring til legar i spesialisering og anna helsepersonell Samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartar Det vert forventa at overlegen tek del i det faglege utviklingsarbeidet Vaktarbeid Kvalifikasjonar Norsk autorisasjon som psykiater. Gode språkkunnskapar, både munnlege og skriftlege, er heilt avgjerande for forsvarleg pasienthandsaming. Ikkje-nordiske statsborgarar må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annan norsktest på B2-nivå.Dokumentasjon må leggjast ved søknad. Førarkort i klasse B. Personlege eigenskapar Du har motivasjon og engasjement for faget og pasientgruppa Du kommuniserar og samarbeider godt med pasientar, pårørande og kollegaer Du tenkjer heilskapleg, arbeider målretta og toler å stå i krevjande situasjonar Du viser fagleg tryggleik, tillit og respekt Vi tilbyr Vi tilbyr eit godt arbeidmiljø med hyggelige og erfarne kollegaer med brei og god kompetanse Gode muligheiter for faglig og personlig utvikling  Løn etter gjeldande overeinskomst  Gode pensjons- og forsikringsordningar Eit aktivt og triveleg fagmiljø med tverrfaglig samarbeid Ev. hjelp med bustad, oppgi i søknaden dersom det er ønskeleg Kontaktinformasjon Svein Ove Alisøy Avdelingssjef (+47) 918 16 510 Tor Christopher Fink Seksjonsleiar (+47) 995 45 570
Helse Førde HF