12/01/2018

Anleggsarbeidere i Virksomhet for Vann, Avløp og Renovasjon

  • Kragerø kommune
  • Kragerø, Norge
Bygg og anlegg Elektro - Mekanisk - Rør VAR - VVA - VVS

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 25.01.2018

Virksomhet for vann, avløp og renovasjon har stor økning i anleggsprosjekter og skal utvide sin anleggsvirksomhet med noen årsverk. Arbeidet vil i hovedsak være knyttet til rehabilitering av vann og avløp, grunnarbeid for nye pumpestasjoner mm. Virksomheten skal sette sammen et team som skal ha som hovedfunksjon å drive frem rehabiliteringsprosjektene i samarbeid med innleide entreprenører. 

Anleggsarbeider-stillingene er faste stillinger i Kragerø kommune, men arbeidsoppgavene i stillingene kan variere.

Det er ønskelig med søkere innenfor disse fagfeltene, gjerne søkere som dekker flere av områdene:

- Maskinfører
- Lastebilsjåfør
- Rørlegger (ADK, industrirørlegger)
- Borerigg fører
- Bergsprengningsleder

Følgende kvalifikasjoner er ønskelig:

- Relevant fagbrev 
- Gode samarbeidsevner 
- Ansvarsbevisst
- Evne til å jobbe selvstendig
- Kunnskap og erfaring med anleggsvirksomhet, gjerne rettet mot vann og avløp
- Erfaring fra arbeid etter tegninger og prosjekterte løsninger
- Kunnskap/erfaring og god holdning til HMS og internkontroll
- Evne til å se de beste løsningene og ta tak i problemer som skulle dukke opp
- Evne til å kunne stå på i perioder med større arbeidspress
- Personlig egnethet

Manglende formell utdannelse kan kompenseres med relevant erfaring fra privat og/eller offentlig virksomhet.

Vi tilbyr

- Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
- God pensjonsordning i KLP (Kommunal Landspensjonskasse) 
- Fleksibel arbeidstid i en spennende og utfordrende organisasjon
- Trening ved treningsstudio/svømmehall til sterkt redusert pris
- Livsfaseorientert personalpolitikk 
- Lønn etter avtale
- Dekning av flytteutgifter med inntil 50 % av kostnaden

Det er ønskelig med snarlig tiltredelse.

Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune.
Pliktig medlemskap i KLP med 2 % av brutto lønn

Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune

Ønsker du ytterligere informasjon, ta kontakt med Avdelingsledersleder for Vann, Avløp: Petter Baann på telefon: 99 20 57 61

Søknad sendes

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no 

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel.

Evt. søknader som ønskes unntatt offentlighet, vil bli vurdert særskilt. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke kan imøtekommes, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort, jf. offentlighetslovens regler.

Kontakter

Navn: Andreas Tengelsen
Tittel: Virksomhetsleder
E-post: andreas.tengelsen@kragero.kommune.no
Mobil: 92034032

Ansettelsesform

Fast

Søk nå