10/01/2018

Rådgiver HMS, kvalitetssikring og beredskap

 • Nannestad kommune
 • Nannestad, Norge
Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 18.01.2018

Kommunal drift er en virksomhet i Nannestad kommune, med et bredt og variert spekter av oppgaver. Kommunal drift har for tiden 64 ansatte, og vi har ansvar for veg, vann, avløp, renovasjon og gebyrforvaltning, og drift, forvaltning og utvikling av kommunens bolig- og eiendomsmasse, prosjektledelse, m.m. 

Kommunal drift søker etter rådgiver som skal bidra med både utvikling, rådgivning og saksbehandling innenfor hele virksomhetens arbeid med HMS, internkontroll, kvalitetssikring og beredskap. Rådgiver er f.t. organisatorisk plassert i stab og rapporterer til virksomhetsleder. En andel av stillingen gjelder selvkostområdet. Kommunal drift søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, ærlige og profesjonelle. Kvalitet i tjenesten skapes gjennom godt arbeidsmiljø, nærvær og ansvarsfulle medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Være rådgiver innenfor arbeidsfeltet for ledelsen og bidra til forankring i virksomheten
 • Ansvar for å utvikle og vedlikeholde gode systemer/prosesser som støtter opp under virksomhetens arbeid med HMS, internkontroll, kvalitetssikring og beredskap
 • Ansvar for å utvikle og oppdatere dokumentasjon innenfor arbeidsfeltet, og sikre at Kommunal drift utfører dette arbeidet i tråd med beste praksis
 • Gjennomføre prosesser innenfor arbeidsfeltet i tråd med krav i relevante lover, forskrifter og retningslinjer, herunder bl.a. risikoanalyser, nye prosedyrer, revisjoner, m.m.
 • Utvikling og vedlikehold av beredskapsplaner
 • Planlegge og gjennomføre interne beredskapsøvelser
 • Andre relevante oppgaver ved behov.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse med relevans for arbeidsfeltet. Fagkrets som inneholder risikostyring, sikkerhet, beredskap, HMS og kvalitetssystemer ses på som positivt
 • Realkompetanse med relevans for de konkrete oppgavene tillagt stillingen kan i enkelte tilfeller erstatte utdanningskravet
 • Erfaring og kunnskap om operativt utviklingsarbeid innenfor HMS, internkontroll, kvalitetssikring og beredskap
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy
 • Førerkort (klasse B). Det kan bli behov for å stille privat bil i tjenesten.

Egenskaper

 • Løsningsorientert, strukturert, analytisk og kvalitetsbevisst
 • Utviklingsorientert og ser etter metoder for å forenkle, forbedre og fornye
 • Selvstendig og med en evne til å drive prosesser videre
 • Opptatt av arbeidsfeltet, flink til å lede seg selv og med en høy gjennomføringsevne
 • God på kommunikasjon og samhandling, og har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Har motivasjon til å tilegne seg nye kunnskaper
 • Gode datakunnskaper
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100% eller 80%%
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Nannestad kommune har fleksitidsordning og betalt spisepause
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger
 • Ansettelse skjer på kommunale vilkår. Det blir trukket 2 % av lønnen til pensjonsordning. Prøvetiden er 6 måneder, og lønn etter kvalifikasjoner
 • Kopi av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Bente Huseby
Stillingstittel: Virksomhetsleder
Telefon: 66 10 50 00

Ansettelsesform

Fast

Søk nå