10/01/2018

Fag- og driftsansvarlig veg, park og idrett

 • Nannestad kommune
 • Nannestad, Norge
Bygg og anlegg Vedlikehold - Drift

Stillingsbeskrivelse

nannestadkommune_top.jpg

SØKNADSFRIST: 18.01.2018

Kommunal drift er en virksomhet i Nannestad kommune, med et bredt og variert spekter av oppgaver. Kommunal drift har for tiden 64 ansatte, og vi har ansvar for veg, vann, avløp, renovasjon og gebyrforvaltning, og drift, forvaltning og utvikling av kommunens bolig- og eiendomsmasse, prosjektledelse, m.m. 

Kommunal drift ønsker å gjøre Nannestad kommune til en bedre kommune å bo, arbeide og ferdes i, og kommunestyret har gjennom økte bevilgninger vedtatt å heve standarden på det kommunale vegnettet. Vi søker derfor etter en drifts-ansvarlig for veg, park og idrett med hovedoppgavene knyttet til operativ drift i tillegg til å være fagansvarlig for veg, park og idrett. Kommunal drift søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, ærlige og profesjonelle. Kvalitet i tjenesten skapes gjennom godt arbeidsmiljø, nærvær og ansvarsfulle medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Fagansvarlig for veg, park og idrett
 • Planlegge og iverksette nødvendige driftstiltak, herunder bl.a. oppfølging av innmeldte feil
 • Kontroll og oppfølging av kontrakter for drift av kommunale veger
 • Bestilling og oppfølging av drifts- og investeringsoppgaver, samt planlegge og gjennomføre vegutbedringstiltak i tråd med hovedplan veg og trafikksikkerhetstiltak innenfor vedtatte budsjettmidler
 • Utarbeide handlingsplaner for veg
 • Vegforvaltning, skiltplaner og gravetillatelser
 • Økonomikontroll investerings-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver
 • Samarbeid med ansatte innenfor samme fagområde, andre fagområder og andre enheter/virksomheter i kommunen
 • Rapportere til leder
 • Andre oppgaver (f.eks. noe utredningsarbeid, forenkling, fornying, forbedring, m.m.)

Kvalifikasjoner

 • Relevant høgskoleutdanning på bachelor/masternivå
 • Relevant og dokumentert arbeidserfaring i lignende stilling kan i enkelte tilfeller veie opp for manglende formalkompetanse
 • God kompetanse på veg og oppbygging av veg
 • Kunnskap om drift av veganlegg og med kjøp av anleggstjenester
 • Kjennskap til gjeldende regelverk for anlegg og drift av veganlegg
 • Førerkort (klasse B). Det forutsettes at det stilles privat bil til disposisjon i tjenesten
 • Vi oppfordrer også nyutdannede med utdanning innenfor veg/vegoppbygging/vegvedlikehold til å søke

Egenskaper

 • Målrettet, systematisk og resultatorientert
 • God etisk praksis, både i arbeid med brukerne og i samarbeid med kolleger
 • Har høy gjennomføringsevne og god arbeidskapasitet
 • Faglig dyktighet og fleksibilitet ift. oppgaver
 • Er god på kommunikasjon og samhandling, og har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Liker å arbeide i team, men har samtidig evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger
 • Har motivasjon til å tilegne seg nye kunnskaper og har et ønske om å utvikle gode tjenester
 • Gode datakunnskaper
 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100% eller 80%%
 • Godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Nannestad kommune har fleksitidsordning og betalt spisepause
 • Gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger
 • Ansettelse skjer på kommunale vilkår. Det blir trukket 2 % av lønnen til pensjonsordning. Prøvetiden er 6 måneder, og lønn etter kvalifikasjoner
 • Kopi av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søker har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentlighetsloven § 25
 • Søknad sendes elektronisk via Webcruiter.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Bente Huseby
Stillingstittel: Virksomhetsleder
Telefon: 66 10 50 00

Ansettelsesform

Fast

Søk nå