14/11/2017

Transportanalyse / databehandling - vikariat

 • Kystverket
 • Arendal, Norge
Administrasjon - Økonomi IT

Stillingsbeskrivelse


SØKNADSFRIST: 04.12.2017

Arbeidsgiver: Kystverket Sørøst

Vil du være med å påverke samfunnsutviklinga? Er du interessert i samferdsel og korleis transport er med å forme samfunnet? Då må du søke jobb hos oss! Her får du sjansen til å bruke kunnskapen din i viktige planprosessar.

Det faglege ansvaret for transportanalyse, samfunnsøkonomi, nautiske risikoanalyser og geodatatjenester i Kystverket er lagt til Senter for Transportplanlegging, Plan og Utredning (TPU), som er ein del av Kystverket Sørøst, Arendal. Arbeidet med transport- og trafikkanalyser er ein føresetnad for å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser og risikoanalyser. Dette medfører uttrekk og handtering av store datamengder frå fleire datakjelder. Rådata må dessutan bearbeidast for analyse- eller for presentasjonsføremål.

Det skal snarast tilsetjast ein medarbeider i vikariat. Vikariatet er venta å vare til 31.desember 2018, men kan bli forlenga.

Arbeidsoppgåver

 • Delta i transportfaglege utredningar og analyser
 • Utarbeide transport- og trafikkanalyser
 • Være med å utvikle system for uttrekk og handtering av store datamengder
 • Bidra i arbeid med innhenting av data, statistikk og prognoser for godstransport, trafikkutvikling, ulykker, energibruk, miljøeffekt, mm.

Kvalifikasjonar

 • Utdanning innanfor geomatikk / matematikk / informatikk / statistikk (minimum bachelornivå)
 • Programmeringskunnskap frå t.d. Python, PostgreSQL , Linux, Javascript, SQL
 • Erfaring frå handtering av store datamengder samt kjennskap til STATA eller andre statistikkverktøy
 • Erfaring frå transport- eller samferdsels-planlegging, med vekt på trafikkanalyse, og erfaring frå prosjektarbeid og prosjektledelse vil bli vektlagt
 • Kunnskap om og interesse for samferdselssektoren
 • Evne til å sjå heile bildet, og å være ein objektiv fagleg ressurs

Utdanning

 • Høgskule/universitet, diplom-/ bachelorgrad
 • Informatikk
 • Samfunnsfag
 • Økonomi

Språk

 • Norsk

Eigenskapar

 • Nysgjerrig og glad i utfordringar
 • Likar å sette seg inn i nye tema og problemstillingar
 • Må kunne jobbe med fleire oppgaver samtidig
 • Like å arbeide i team
 • Tar ansvar for eige arbeid (sjølvstendig og strukturert)
 • Trivast med å formidle resultat

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Eit godt og til tider hektisk arbeidsmiljø med interessante arbeidsoppgåver
 • Sjølvstendige oppgåver med stort fagleg ansvar
 • Stillingane er plassert i kode 1434 rådgivar / kode 1364 seniorrådgivar med lønn i tråd med statens lønnsregulativ, brutto kr 466.500,- til kr 569.000,-. For spesielt godt kvalifiserte kan høgare lønn vurderast
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Vi oppfordrar kvinner og personar med minoritetsbakgrunn til å søkje stillinga

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Thor Vartdal
Stillingstittel: Avdelingsleder
Telefon: 907 32 301

Kontaktperson: Øystein Linnestad
Stillingstittel: Seniorrådgiver SØA
Telefon: 488 95 590

Ansettelsesform

Fast

Søk nå