13/11/2017

Seksjonssjef Ubemannet luftfart

 • Luftfartstilsynet
 • Bodø, Norge
Ledelse Luftfart

Stillingsbeskrivelse

luftfartstilsynet_logo.jpg

SØKNADSFRIST: 26.11.2017

Luftfartstilsynet har ledig stilling som seksjonssjef i fagavdelingen, seksjon for ubemannet luftfart. Har du flyoperativ kompetanse og luftfartsfaglig erfaring som vil bidra til å utvikle fagområdet videre, så er du kanskje den vi søker etter?

Seksjon for ubemannet luftfart er en liten seksjon med tre medarbeidere. Fagområdet er i sterk vekst og det forventes at denne seksjonen vil bli større i løpet av få år. Luftfartstilsynet er i kontinuerlig utvikling og arbeidsprosesser, metodikk og organisering er i endring. Det legges stor vekt på å utvikle tverrfaglige prosesser og team på tvers av avdelinger og seksjoner.

Vår nye seksjonssjef skal jobbe aktivt med strategi, kommunikasjon og kompetanse ut i markedet i tillegg til saksbehandling på inspektørnivå. Seksjonssjef skal også delta i nasjonalt og internasjonalt arbeid på området og være faglig støtte og rådgiver til nasjonale myndigheter og etater. Ett av de vesentlige utviklingsområdene er arbeidet fram mot integrerte operasjoner - bemannet og ubemannet luftfart. 

Luftfartstilsynets kulturverdier er åpenhet, samarbeid, respekt og profesjonalitet. Vår nye medarbeider forutsettes å etterleve disse kulturverdiene.

Arbeidsoppgaver:

 • Personal- og budsjettansvar
 • Måloppnåelse, drift og rapportering
 • Utvikling innen fagområdet i samarbeid med interne og eksterne interessenter
 • Kommunikasjon med markedet, både nasjonalt og internasjonalt
 • Tverrfaglig samhandling over seksjons- og avdelingsgrenser
 • Planlegging og ressursstyring i henhold til tverrfaglige prosesser
 • Kompetansestyring og kvalitetsarbeid
 • Utvikling og implementering av nytt regelverk
 • Saksbehandling og tilsynsvirksomhet

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning fra universitet/høgskole, gjerne med tilleggsutdanning innen ledelse
 • Flyoperativ kompetanse og erfaring
 • Erfaring med ubemannede systemer
 • Erfaring fra flysikkerhetsarbeid
 • Kjennskap til offentlig forvaltning
 • Risikoanalyse og risikohåndtering
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • God kjennskap til IKT verktøy
 • Kompetanse innen teamorganisering og tverrfaglige prosesser
 • Ledererfaring fra sivil eller militær luftfartsvirksomhet eller fra offentlig virksomhet er en fordel
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid er en fordel
 • Krav om sikkerhetsklarering før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere og kolleger
 • Kreativitet og initiativrik
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Resultatorientert og handlekraftig
 • Evne til å arbeide strukturert for å oppnå resultater
 • Evne til strategisk tenking
 • Er ansvarsbevisst og serviceinnstilt
 • Analytisk med evne til å se helhetlige løsninger
 • Høy integritet og god rolleforståelse

Språk:

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr:

 • Tiltredelse etter avtale
 • Faglige utfordringer med interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med andre faggrupper og utviklingsmuligheter i et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Nødvendig opplæring i stilling
 • Lønn etter Statens regulativ som seksjonssjef i st. kode 1211, lønnsspenn fra kr. 790.000 - 882.900,- pr. år. Høyere lønn kan vurderes innenfor stillingens lønnsspenn for spesielt kvalifiserte søkere
 • Fra lønnen trekkes 2 prosent pensjonsinnskudd
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Treningsrom i kontorbygget i Bodø
 • Parkeringsgarasje
 • Kantine
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom statens pensjonskasse
 • Opplysninger om søkerne kan bli gjort offentlig selv om søkerne har bedt om unntak fra offentlighet. Dersom anmodning om unntak fra offentlighet ikke blir tatt til følge, får søkeren varsel om dette
 • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Som IA-virksomhet vil arbeidsplassen om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Den som tilsettes må videre godta endringer i organisasjonstilknytning, tjenestested, arbeids- og ansvarsområde som følge av eventuelle omorganiseringer
 • Medarbeidere i Luftfartstilsynet kan ikke benytte rettigheter fra tidligere arbeidsgivere, dersom disse rettighetene er i strid med Luftfartstilsynets interesser

Kontaktinfo:

Wenche Olsen
Avdelingsdirektør
95118924
weo@caa.no

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå