10/11/2017

Rådgiver, oppvekst og utdanning

  • Fylkesmannen i Hedmark
  • Hamar, Norge
Rådgiver - Konsulent Undervisning - Pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

fihedmark.jpg
SØKNADSFRIST: 30.11.2017

Rådgiver, oppvekst og utdanning (143368) | Fylkesmannen i Hedmark

 

Fylkesmannen har ledig et engasjement  som rådgiver. Stillingen er plassert i Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Engasjementet er ledig for snarlig tiltredelse.  Stillingen er en midlertidig stilling tom 31.12.18, med mulighet for fast ansattelse.

Oppgaver:

  • Saksbehandling innenfor barnehage og opplæringssektoren.
  • I tillegg vi stillingen bli tillagt oppgaver på satsingsområdet "Kultur for læring", så som publisering, møtereferater, innkallinger, praktisk arbeid i forbindelse med arrangementer, møter, konferanser m.m.

I oppvekst- og utdanningsavdelingen har vi et sterkt fokus på helhet, sammenheng og samordning i oppvekstsektoren. Fylkesmannen har etablert en samordnings- og kompetansehevingssatsing, «Kultur for læring». Den som tilsettes forventes å bidra til realisering av denne satsingen.

Arbeidsoppgavene kan endres etter Fylkesmannens bestemmelse. Fylkesmannen i Hedmark er dag lokalisert på Hamar. Fra og med 01.01.19 vil det bli ett fylkesmannsmannsembete for Hedmark og Oppland. Lokalisering vil så snart som mulig etter dette være Lillehammer.

Kvalifikasjoner.

  • 3 årig relevant høyere utdanning
  • Det er en fordel med erfaring fra og/eller kjennskap til oppgaver i oppvekstsektoren og/eller offentlig sektor
  • Gode datakunnskaper, med praktisk erfaring med data som arbeidsverktøy

Personlige egenskaper:

  • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
  • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
  • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi kan tilby utfordrende oppgaver og et arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Stillingen lønnes som 1434 rådgiver kr 482 000 - 537 000. Ansatte i staten har medlemsskap i Statens pensjonskasse. Stillingen har 6 måneders prøvetid.

Vi har fleksibel arbeidstid, og ansatte har muligheter for trening i arbeidstiden.

Tilsetting skjer etter gjeldene lover, instrukser og reglement. Fylkesmannen i Hedmark er IA-virksomhet og har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkere ber om å ikke bli oppført på søkerlista, jf. Offentlighetslovens § 25.

Opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Anne Cathrine Holth tlf 62551405 / 93045414.

Ansettelsesform

Engasjement

Søk nå