09/11/2017

Rådgiver - Støttesenter for kriminalitetsutsatte

 • Ski kommune
 • Ski, Norge
Helse - Sosial - Omsorg Rådgiver - Konsulent

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 17.11.2017

Felles enhet for etteretning og etterforskning - Øst politidistrikt

Regjeringen har besluttet å etablere 12 støttesenter for kriminalitetsutsatte i tilknytning til hvert av politidistriktene. Det skal i den forbindelse ansettes 3 rådgivere ved støttesenteret i Øst politidistrikt.
Målgruppen for tilbudet er ofre for integritetskrenkende kriminalitet. Støttesenteret er et lavterskel tilbud og avgrenses tydelig mot profesjonelt kommunalt og statlig tjenestetilbud.Senteret skal etableres i nært samarbeid med kommunen for å få en tett kobling til de kommunale tjenestene. Støttesenteret skal inneholde et sterkt element av samarbeid mellom politidistriktet og kommunene.
Støttesenteret er organisert som en egen gruppe under avsnittet for seksuallovbrudd og vold og seksuallovbrudd mot barn, og er stedsplassert på Politihuset Ski. Støttesenteret skal ha fokus på og kompetanse til å støtte utsatte for integritetskrenkende kriminalitet gjennom hele straffeprosessen.

Arbeidsoppgaver

 • Ivaretakelse og støtte av utsatte for integritetskrenkende kriminalitet.
 • Tilby psykososial støtte, oppfølging , informasjon og veiledning gjennom hele straffesakskjeden til utsatte for integritetskrenkende kriminalitet.
 • Forhindre ytterligere eskalering av integritetstap gjennom straffesakskjeden.
 • Bidra til å styrke borgernes integritet for å bli bedre rustet til å gjennomføre avhør og bli et trygt vitne
 • Ha et nært samarbeid med øvrige kommunale og statlige helsetjenester.
 • Bidra til økt tilgjengelighet og bedre koordinering i hjelpeapparatet generelt og mellom hjelpeapparatet og politi.

Kvalifikasjoner

 • Nødvendig :
 • Relevant bachelorgrad innen fagområdet.
 • God forståelse for og erfaring fra kommunalt tjenesteapparat.
 • Ønskelig :
 • Relevant Master / videreutdanning
 • Mekling og rådgivningskompetanse
 • Erfaring fra politiet med god forståelse for straffesaksprosessen og utfordringer knyttet til den utsattes ståsted.

Utdanning

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Medisin / Helse / Sosialfag

Egenskaper

 • Vi ønsker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti.
 • Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder.
 • Resultatorientert.
 • Godt helhetlig blikk og evne til langsiktig arbeid
 • God evne til kommunikasjon og relasjonsbygging.
 • Samfunnsorientert forståelse for enhetens rolle i politiets / kommunens samfunnsoppdrag.
 • Gode samarbeidsevner og god til å arbeide i team.

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En utfordrende og spennende arbeidsplass for deg som vil være med på å forme Øst politidistrikt.
 • Stillingen lønnes som rådgiver ( SKO 1434) fra ltr. 63 - 66.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Mona Wiger
Stillingstittel: Virksomhetsleder
Telefon: 64 87 86 47 / 926 05 357

 

Ansettelsesform

Fast

Søk nå