16/05/2018

Vi søker barnevernskonsulenter med hjerte for faget - Barneverntjenesten

  • Sørum kommune
  • Sørum, Norge
Helse - Sosial - Omsorg

StillingsbeskrivelseSØKNADSFRIST: 03.06.2018

Barn, Unge og Familie (BUF), enhet barnevern, søker etter tre mulighetsorienterte og dyktige medarbeidere. Vi søker nå etter medarbeidere i 2 100 % stillinger og en 80 % stilling, både til undersøkelse/tiltaksarbeid og fosterhjemsarbeid. Oppgi i søknadsteksten hvilken stilling du søker. 

Er du ansvarsfull og har et brennende hjerte for barnevernfaget? Er du opptatt av å utgjøre en forskjell for barn og unge? 
Da er du nettopp den vi ønsker oss som kollega! 

Barn, Unge og Familie (BUF) er en virksomhet som er sammensatt av enhetene barnevern, pedagogisk støttetjeneste og familiehelsetjenester. Virksomheten har også et psykisk helseteam som arbeider på tvers av enhetene. 
Målet for virksomheten er å skape en mer samordnet og forebyggende virksomhet.

Arbeidsoppgaver

Vi har behov for dyktige og motiverte barnevernskonsulenter som ønsker å jobbe med undersøkelse/tiltak og fosterhjemsarbeid. 
Stillingene er i hovedsak knyttet til saksbehandling i henhold til lovkrav. 
Vi ser etter deg som også ønsker å drive gruppe- og kurstilbud. De som ansettes vil også måtte være fleksible i å ta på seg oppgaver som bygger under virksomhetens mål om å være en forebyggende tjeneste.

Kvalifikasjoner

Det kreves minimum 3-årig barnevernspedagog- eller sosionomutdanning. Andre med tilsvarende kompetanse kan komme i betraktning. Kandidater med masterutdannelse oppfordres spesielt til å søke. 

Det er en fordel at du har erfaring fra saksbehandling i barneverntjenesten. Du må inneha høy kompetanse og kunnskap om barnevernloven og forvaltningsloven. Det kreves gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig. 
Det er ønskelig at du har opplæring og erfaring med bruk av Kvellos kartleggings- mal, COS-P og Barnesamtalen DCM. 

Politiattest må foreligge før ansettelse (ikke eldre enn 3 måneder). Sertifikat klasse B kreves.

Utdanningsretning

  • Medisin/Helse/Sosialfag
  • Samfunnsfag
  • Utdanningstittel: Barnevernspedagog, Sosionom

Utdanningsnivå

  • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlige egenskaper

For at vi som tjeneste skal kunne arbeide for barnets beste, må du kunne jobbe målrettet og ha evne til å strukturere egen hverdag, samt ta selvstendige beslutninger. Det legges vekt på gode samarbeidsevner, engasjement, godt 
humør og god faglig forståelse. Du må være opptatt av og ha evne til å skape gode møtepunkter mellom mennesker. 

Vi ser etter deg som: 
- har evne til å jobbe selvstendig og målrettet 
- har evne til å arbeide i team internt og tverrfaglig 
- tenker forebyggende og innehar god relasjonell kompetanse 
- er effektiv, har god arbeidskapasitet og evner å forholde seg til frister

Vi tilbyr

Som medarbeider i Sørum barneverntjeneste får du faglig utfordrende oppgaver, med rom for selvstendig arbeid. 
Nyansatte får egen fadder ved oppstart. Alle medarbeiderne mottar fast intern veiledning fra teamledere. Sørum kommune er deltagende i "Mitt liv"-Forandringsfabrikken. Vi har et godt arbeidsmiljø med trivelige kollegaer og 
spennende arbeidshverdag. Sørum barneverntjeneste samarbeider tett med barneverntjenestene i Fet og Aurskog-Høland om kompetansebygging, og drifter sammen et interkommunalt ressursteam og en felles advokatordning. Høsten 2018 og våren 2019 vil alle medarbeidere delta i en større opplæring i traumesensitivt barnevern.

  • Antall stillinger: 3
  • Kontaktinfo:Jane HesthagEnhetsleder954 06 016
    Ragnhild Anett NæprudEnhetsleder(+47) 63 86 90 32

Ansettelsesform

Fast

Søk nå