16/05/2018

Psykolog / psykologspesialist, inntil 100 %, Helsestasjonen

  • Notodden kommune
  • Notodden, Norge
Psykolog

Stillingsbeskrivelse

SØKNADSFRIST: 05.06.2018

Helsestasjonen er lokalisert sammen med barnefysioterapeuter, PPT og Barnevern i Familiehuset. Under Helsestasjonstjenesten er også Åpen barnehage, Frisklivsentral, Rask psykisk helsehjelp og Støttekontakt/avlastning organisert. Notodden kommune holder på å implementere BTI (Bedre tverrfaglig innsats), og det er ønskelig at psykologen deltar i dette arbeidet.

Kort om stillingen

Notodden kommune søker psykolog/psykologspesialist i inntil 100 % stilling. Stillingen er knyttet til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten og skal styrke kommunens psykiske helsearbeid mot gravide, barn/unge og deres familier.

Arbeidsoppgaver

Psykologen skal gi lavterskeltilbud til gravide, barn/unge og deres familier. Strategiarbeid i Familiehuset, veiledning av ansatte, gjensidig kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid vil være sentralt.

Kvalifikasjoner

Psykolog/psykologspesialist.
Må snakke og skrive godt norsk.

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som er engasjert, faglig oppdatert, selvstendig og med gode samarbeidsevner. Du som søker må være interessert i forebyggende helsearbeid og engasjert i hvordan tidlig helsehjelp kan tilbys målgruppen. Vi ønsker en medarbeider som er ansvarsfull og bidrar positivt i arbeidsmiljøet. Personlig egnethet vektlegges.

Det er ønskelig med erfaring fra liknende eller annet relevant arbeid.

Vi tilbyr

Godt faglig miljø med spennende og varierte arbeidsoppgaver. I RPH/Ung helse er det også ansatt psykolog slik at tjenesten vil ha to psykologstillinger. Faglig veiledning. Mulighet for spesialisering. I Telemark er det nettverk for psykologer som jobber i kommunene.

Lønnsvilkår

Etter avtale.

Søknad sendes

Søknader på ledige stillinger sendes inn via elektronisk søknadsskjema i vårt rekrutteringsprogram.

Etter søknadsfristen utløp utarbeides offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å unntas offentlighet, må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vurderes i henhold til Offentlighetslovens bestemmelser. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger særskilt grunn, vil søkeren bli kontaktet før en eventuell offentliggjøring

Kontakter

Navn: Åshild Bergstøl
Tittel: Virksomhetsleder
E-post: ashild.bergstol@notodden.kommune.no
Mobil: +4797050325
Arbeid: 97050325

Ansettelsesform

Fast

Søk nå